Művészettörténeti képgyűjtemény könyvtárlistája 2017. 12. 17.

Méret: 4,04 GB

10748 fájl, 1323 mappa

 

Soha nem tanítottam módszeres művészettörténetet, mindig aktuális formai tanulmányokhoz kerestem szemléltető képeket. Vizuális kultúrát tanított 5-8-ig, meg alternatív gimnáziumban, és nem tanított művészettörténetet??!!!

Pályámat kezdve nem tartottam szerencsésnek az emberi kultúra tantárgyakra tagolását, egy komplexebb módszertannal próbáltam kitörni a biológia-rajz tantárgyak keretei közül. (Kis falusi iskolámban más tantárgyakkal is kísérletet tehettem.) Segédkönyvek híján a történelem, művészettörténet, irodalomtörténet, tudomány és gondolkodástörténet tárházából próbáltam táplálkozni, de nem tudtam lineárisan felfűzni a "tápanyagot." Első évemre készülve megpróbáltam felépíteni egy tanmenetet az ötödikben elkezdjük az egyiptomiakkal-görögökkel, nyolcadikig eljutunk a huszadik századhoz módszerrel, ami a huszonéves fiatalembernek nagyon is kedvére való lett volna, de nem hittem, hogy a gyerekek ugyanígy fogadnák. A Szabados Árpád féle sündisznó modell alkalmasabbnak tűnt. Végül is - mentegettem magam - a művészettörténet eléggé új találmány, a 17-18. század előtt a figyelem mindig a kor művészetére irányult. Maradtunk tehát a formaproblémák nyomkövetéssel fűszerezett ( Sinkó István)  vizsgálatánál, amiket persze műalkotásokkal szemléltettem. Ha lehetett, kortárs alkotásokkal. ( Élő, vagy a köztudatban még elevenen élő művészek munkáival. Tematikus feladatgyűjteményem képtára ma: (3,39 GB, 6300 fájl, 423 mappa  ..\weblapkapcsoskonyv\egyeb\tematikusdiak0213.htm)  Ezek mélyebb megértéséhez természetesen szükség lett volna az előzmények megismerése is, azonban a szűkös órakeretbe egyszerűen nem fért bele. Készítettem egy szemléltető sorozatot ( 24 A/2-es ív),  kitettem a folyosóra, akit érdekelt, elolvasta. A feladatokat szemléltető diagyűjteményem húsz év alatt mintegy ezer diát tett ki, a digitális technika megjelenésével pedig hatezer példányra hízott. 

Aztán jött az alapfokú művészetoktatás, heti négy óra már alaposabb tanulmányokat is  megengedett. Volt rá idő, hogy pl. ne csak a Cezanne-i moduláció-realizáció módszerével foglalkozzunk, hanem megismerjük azt az utat is, amin Cezanne idáig jutott. És persze a pályaválasztás előtt meg kellett mutatni azt a világot, amibe a képzőművész pályát választó tanítvány érkezni fog, egy körképet napjaink művészeti életéről. ( "Hobbisták",  üzletszerűen dolgozók, elhivatott mesterek, és alcsoportjaik. A művek mellé portrékat a művészekről ( ha lehet ifjú-közép-időskori portré), esetleg riportfotókat. A művész munka közben, családja körében, stb. Nagy felelősség egy fiatalt a művész pályára irányítani - eltekintve attól a néhány esettől, amikor egyszerűen nincs más választásunk.  Amint tehát túllépünk az alapszinten, mindenképp ismertetnünk kell a tanítvánnyal a különböző képzőművész életmódokat. Az elsőgenerációsét, a művészdinasztiában felnövekvőét, a megszállott önkifejezőét, a művészeti üzletágban tevékenykedő vállalkozóét, a kedvtelésből festegetőét, stb. ( Nincs rosszabb annál, mint amikor a volt tanítvány felelősségre vonja a tanárát: miért irányította az egyetemre, mennyivel boldogabb élete lenne, ha könyvelést tanul, és mellette otthon festeget kedvére.)

 Néhányszor pedig gyors művészettörténeti összefoglalókat kellett tartanom OKJ képzéseken. ( Fotósok, ékszerbecsüsök, stb.) részére. ( 16-24 órákban.) Itt mélyebben is  megismerkedhettünk egy-egy kor képzőművészeti valóságával. (Tóth Angelika munkáját használtam vázként.  http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/ttkuj/temuvtori.html) A klasszikus művészettörténet órákon többnyire a felső vízrétegekből merítünk, hálónkból kicsusszannak azok a kis halak, akik pedig korukban óriás ceteknek tűntek, ekként formálták a  közízlést, uralták a piacot. Ha az idő engedte, szerettem bemutatni  az akadémikus – bestseller – megújító hármas kategóriát és a köztes mezőket. Azt persze nem csak az időhiány magyarázza, hogy a művészettörténet, történelem órák ( Hosszabb helyettesítési időszak alkalmával.) nem váltak a  jelenből menekülő mesefolyammá. Szerepel viszont néhány olyan munka is, amit nem bemutatásra szántam, egyes - speciális problémákkal küzdő középiskolásokkal, egyetemistákkal folytatott beszélgetésekre készülve kerültek a gyűjteménybe. Így a képek mennyisége nem biztos hogy arányban áll a művész jelentőségével.

Gyűjteményem mára húszezresre dagadt. ( Tudok néhány kollégáról, aki hasonló gyűjteménnyel rendelkezik.) Nagyon fontosnak tartanék egy szabadon hozzáférhető, részletes gyűjteményt, megkönnyítené a felkészülést az órákra, foglalkozásokra, és persze egy frissen végzett tanárnak segíthetne megismerni leendőlakóhelyének képzőművészeit. Esetleg egy adatbázis jellegű gyűjteményben. Alkalmi kiállítóhelyeken bemutatkozók, galériák alkotói, nagy kiállítóhelyeken bemutatottak, vagy pl. a XX. sz-i magyar képzőművészetnél a galériák beszállítói, stb.) Azonban a mindennapi munka mellé, tudomásom szerint egyelőre senkinek nem fért be gyűjteményének közzététele. Egészen más dolog ugyanis valamit megmutatni, néhány szóval értelmezni a tanítványoknak, mint ugyanezt nyilvánossá tenni. Utóbbihoz meg kell magyarázni az előzményeket, következményeket, visszakeresni a hivatkozott szövegeket, képeket....) Gyakorló vizuálpedagógusként még akkor sem mertem volna elvállalni a művészettörténeti, művészetszociológiai publicista szerepét, ha időmből futotta volna rá. A gyűjtemények feldolgozása  felkészült szakembereket igényelne. Mielőtt ezt a listát közzétettem, átfutottam a könyvtárjegyzéket, és kiegészítettem azokkal az alkotókkal, akik méltatlanul hiányoztak, a lista sajnos még így sem teljes. ( A memóriám sajnos már nem a régi. Na meg a memóriám sem a régi már.) És persze szívem szerint napokra, hetekre "leragadtam" volna egy-egy alkotó világának feltérképezésénél.) Egyes feladatoknál egy alkotótól csak egy munkát használtam ugyan, de egy esetleges óra utáni beszélgetésre készülve, igyekeztem kibővíteni a könyvtárat, sajnos még nem mindenkinél sikerült.

A másik komoly probléma a publikálás jogi oldala.

 

A képgyűjtemények érzésem szerint egyelőre egy jogi szürkezónában helyezkednek el, mert a szerzői jogi törvény ugyan szabadon felhasználhatóvá teszi ezeket a képeket ( „Ha az előadás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, és a közreműködők sem részesülnek díjazásban, a művek előadhatók a következő esetekben:  iskolai oktatás céljára és iskolai ünnepélyeken ), de nem világos előttem, hogy a tanórán bemutatott képek gyűjteménye vajon legálisnak tekinthető-e. Az internetes publikációhoz már feltétlenül szükség van a jogtulajdonosok ( Művész, reprodukciót készítő fotós, interneten megjelenítő intézmény) engedélyére. Egy időben el is kezdtem az engedélyek beszerzését a művészektől, bízva benne, hogy ők tudnak az esetleges egyéb jogtulajdonosokról, a megkeresettek kivétel nélkül megadták az engedélyt ( Egyetlen művész kért egy kis haladékot. Néhányuk pedig, kérésemre, maga küldött képeket. ), azonban időhiány miatt csak egészen kis töredéküket tudtam megkeresni. Szigorúan véve annyit tehettem volna, hogy összeállítok egy hivatkozáslistát, amiről az órákon szemléltetek, az óra végén pedig kiürítem a gyorsítótárat. Az iskolai internet elérésünk keresztmetszete ezt sajnos nem tette lehetővé. Egyetlen reményem, hogy semmiféle anyagi kár nem ért senkit.

 

A könyvtárrendszer meglehetősen rendezetlen. Időhiány miatt a képeket gyakran cím, lelőhely lejegyzése nélkül mentettem el. (Volt is lelkiismeretfurdalásom, hisz több ember áldozott hosszú órákat a munkaidejéből, mire a kép felkerült a netre, megérdemeltek volna egy kis plusz törődést, de az órákra készülve bizony kegyetlen időbeosztással kellett éljek.)  A gyors mentegetés miatt egy-két kép esetleg rossz könyvtárba került. Néha csak a vezetéknevet mentettem le. Az egyes alkotók, korszakok bemutatása is egyenetlen. ( Pl: Sienai festészet – Firenzei festészet.)  Helyenként a rendszerezés is felszínes. ( Pl. Alma Tadema vagy Munkácsy Mihály besorolása. ) A 20.-sz.-i illetve kortárs alkotók szétválasztása sem „naprakész.” (Évezredre sem kész. Csak esetlegesen tudtam átsorolni az időközben elhunyt alkotókat a kortárs könyvtárból a XX. sz-i magyar könyvtárba. Arra pedig egyelőre képtelen voltam, hogy a fiatalon elhunyt alkotóknak nyissak egy XXI. sz könyvtárt.) A listákon szerepelnek olyan alkotók is, akiket szociálpszichológiai, kulturális antropológiai tárgyú előadás alkalmával mutattam be. Digitális technikák, iparművészek, építészek csak egészen elvétve szerepelnek. Fotóművészek már többen, de ők is csak egy konkrét előadássorozathoz válogatva.

 

 A tematikus feladatgyűjtemény mappába további képeket mentettem el, egy részüket már a művészettörténet mappákba is bemásoltam. A mappákban esetenként weblapok, rövid filmek is szerepelnek. Tartok tőle, hogy az elkövetkező években pedagógiai, didaktikai munkáim nem teszik lehetővé a gyűjtemény kiegészítését, rendszerezését. Az egyes képek adatlapjainak kitöltése, a közlési engedélyek megszerzése hónapok munkáját igényelné. Csak abban reménykedhetem, hogy egy nyugdíjas kolléga, vagy esetleg egy tanár szakos, vagy művészettörténész hallgató diplomamunkaként vállalná a feladatot.

 

A listán – az áttekinthetőség kedvéért - csak a könyvtár/alkönyvtár címek szerepelnek. Teljes gyűjteményleltár a lista után mellékelve. (A teljes lista egyelőre elég nehezen tekinthető át. Alkotó nevére keresve azért meg lehet találni a képeket. .)  Az egyes főkönyvtárakból hiányzó alkönyvtárak képei (Pl. Romanika főkönyvtárból hiányzó francia alkönyvtár) egyelőre a főkönyvtárban szerepelnek.

Létrehozva 2018-08-18 15:17 Ezzel Directory Lister Pro V1.0

G:\Dia\Muveszettortenet\

oskor                                                                    

torzsi                                                                   

okereszteny                                                               

preroman                                                                 

román                                                                    

got                                                                       

reneszánsz                                                               

manierista                                                               

barokk                                                                   

rokokko                                                                  

romantika                                                                

klasszicista                                                            

18. Sz                                                                     

19. Sz                                                                    

19. Sz. Magyar                                                            

20. Sz                                                                     

20. Sz Magyar                                                             

20. Sz-I Izmusok                                                          

Kortars                                                                   

Kortárs Külföldi                                                           

Kiállítások                                                               

Szolnoki Művésztelep                                                      

Tattoo                                                                     

 

Őskor\

Amerikai                                                                  

Tasszili                                                                  

Törzsi               

Huichol                                                                    

Ókor

Afrika

Delamerika

Edusystem

Egyiptom

Görög

Knosszosz                                                                 

Mükéné                                                                    

Hellenisztikus

Indonézia

Japán

Kina

Mezzopotamia

Múlt Idők Tanúi1

Múlt Idők Tanúi2

Perzsa Birodalom

Romai

Pompei                                                                    

Bizánc

Okereszteny

Preroman

Román

Britannia                                                                  

Franciaország                                                              

Itália                                                                    

Magyarország                                                               

Német                                                                      

Spanyolország

Got

Bosch                                                                     

Britannia                                                                  

Francia                                                                    

Internacionális Gótika                                                    

Limbourg                                                                  

Magyar                                                                     

Német                                                                      

Németalföld                                                                

Spanyol                                                                    

Britannia

Francia

Internacionális Gótika

Itália

Cimabue

Duccio Di Buoninsegna

Giovannino De Grassi

Internacionális Gótika

Limbourg

Magyar

Aquila János

Német

Németalföld

Spanyol

Reneszánsz

Németalföld

Catharina Van Hemessen

Durer

Justus_Van_Gent

Maarten_Van_Heemskerck

Németalföld\Rajzok

Rembrandt

Van Eyck

Vermeer

Angol

Francia

India

Japán

Kína

Magyar

Német

Martin Schongauer                                                          

Michael Wolgemut                                                           

Petrarka Mester                                                            

Virgil Solis                                                               

Olasz

 

Andrea Da Firenze                                                          

Bellini Filippo                                                            

Bellini Giovanni                                                           

Bellini Jacopo                                                             

Botticelli                                                                 

Caravaggio                                                                

Carpaccio                                                                 

Carracci Lodovico                                                         

Castagno Andrea Del                                                        

Gentileschi Artemisia                                                     

Ghiberti                                                                 

Giambologna                                                                

Giorgione                                                                 

Giotto                                                                   

Leonardo                                                                  

Mantegna                                                                  

Maso Di Banco                                                              

Michelangelo                                                              

Piero Della Francesca                                                      

Piero Di Cosimo                                                           

Raphaello                                                                 

Sarto Andrea Del                                                           

Sofonisba Anguissola                                                      

Vignola                                                                    

Sienai Reneszánsz\                

Domenico Di Bartolo                                                        

Francesco Di Giorgio Martini                                               

Giovanni Di Paolo                                                          

Matteo Di Giovanni                                                         

Pietro Di Giovanni d'Ambrogio                                              

Sano Di Pietro                                                             

Sasetta Stefano Di Giovanni Di Consolo                                     

Taddeo Di Bartolo                                                          

Vecchietta Francesco Di Giorgio E Di Lorenzo                               

Spanyol

Manierista

Barokk

Caravaggio                                                               

Rubens                                                                    

Vandyck                                                                  

Hals                                                                     

Rembrandt                                                                 

Vermeer                                                                  

Murillo                                                                  

Poussin                                                                  

Caracci                                                                    

Carriera Rosalba Giovanna                                                 

Franz Hals                                                                 

Guido Reni                                                                 

Magyar                                                                     

Velazquez                                                                 

Murillo\ (13)                              

Magyar

Kupeczky János

Mányoki Ádám

Rokokko

Boucher                                                                  

Fragonar                                                                 

Canaletto                                                                

Hogart                                                                    

Gainsburg                                                                

Corrado Giaquinto                                                          

Pannini                                                                    

Élisabeth Vigée-Le Brun                                                    

Bernini                                                -A---               

Romantika

Gericault                                                                 

Delacroix                                                                

Caspardavidfrierdich                                                     

Constable                                                                

Turner                                                                    

Fuseli                                                                    

Hubert Robert                                                              

Európán Kívüli

10klasszicista\ (28)                                 

Klasszicista -

Piranesi

David\ (10)                         

Ingres\ (24)                        

Goya\ (54)                          

Canova\ (4)                          

Chardin\ (13)                        

Magyar Klasszicizmus

18. Sz                

Anglia\ (5)                                  

Angelica_Kauffman                                                          

Anne Seymour Damer                                                        

Constable                                                                  

Elizabeth ( Betty) Ratcliffe                                               

Turner                                                                    

Waterhouse                                                                 

18. Sz

Biedermeier               

David Caspar Friedrich

Franciaország

Corot                                                                     

Vigée-Le_Brun Élisabeth Louise                                             

Watteau                                                                    

800px-Madame_Tussaud,_Age_42                                 -A---               

Japán

Magyar

Dorfmeister István                                                         

Hesz János Mihály                                                          

Ij. Dorfmeister István                                                     

Johann Lucas Huetter                                                       

Johann Lucas Kracker                                                       

Joseph Dorffmeister                                                        

 

19. Sz

Historizmus

Daumier                                                                   

Kritikai Realizmus                                                         

Munkacsy                                                                  

Plein Air                                                                 

Barbizon

Corot                                                                     

Courbet                                                                   

Millet                                                                    

Charles-Emile-Jacque-Grazing        

 

Kritikai Realizmus                

Realizmus

Munkacsy

Plein Air

Akadémizmus

Angol

Lawrence Alma-Tadema

Preraffaelitak

Blake

Millais

Godward

Henry Wallis

Osborn, Emily Mary

Swynnerton, Annie Louis

Walter Crane

Bécs

 

Klimt                                                                     

Klimtelozmenyekkel                                                        

Kokoschka                                                                 

Schiele                                                                   

Bocklin

Francia

 

Barbizon

Corot

Courbet

Millet

 

Carriere

Courbet

Puvis De Chavannes

Gaudi

Jugendstil

Szecesszió

Szimbolizmus

Bocklin

Carriere

Csontvary

Gaugin

Khnopff

Nabis

Odilon Redon

Preraffaeliták

Puvis De Chevannes                

Stuck Franz Von

19. Sz. Magyar

Balkay Pál

Barabas Miklos

Bihari Sándor

Bikkessy Heinbucher J

Borsos József

Canzi Ágost

CSERÉPY ÁRPÁD

Czauczik József

Donát János

Eisenhut Ferenc

Feszty Árpád

Hesz János Mihály

Hofbauer János

Horovitz Lipót

Horváth Sándor

Id Marko Karoly

Ifj. Markó Károly

Jankó János

Karlovszky Bertalan

Kaufmann Izidor

Kimnach László

Kisfaludy Károly

Klette Károly

Libay Károly Lajos

Ligeti Antal

Lotz Károly

Lwoff-Parlaghy Vilma

László Péter

Marastoni Jakab

Mednyanszky László

Molnár József

Mészöly Géza

Orlai Petrich Soma

Petrich András

Plachy Ferenc

Roskovics Ignác

Sikó Miklós

Sterio Károly

Storno Ferenc

Szemlér Mihály

Telepi Károly

Than Mór

Valentiny János

Vastagh György Id

Vastagh Géza

Wéber Henrik

Zichy Mihály

20. Sz

Alice Neel                                                                 

Arte Povera                                                               

Assemblage                                                                 

Banksy                                                                    

Bazaine Jean                                                               

Calder                                                                    

Carra                                                                     

Chirico                                                                    

Debré Olivier                                                             

Delauny Robert                                                            

Duchamp                                                                   

Dufy                                                                       

Escher                                                                    

Flavin Dan                                                                 

Giacometti                                                                 

Hartung                                                                   

Helnwein                                                                  

Hundertwasser                                                              

Kahlo Frida                                                               

Kandinszkij                                                               

Le Corbusier                                                               

Meret Oppenheim                                                            

Miro                                                                      

Mondrian                                                                  

Morandi                                                                    

Nuovo Realisme                                                            

Picasso                                                                   

Pollock                                                                    

Rauschenberg                                                              

Schumacher                                                                

Schwitters                                                                

Segall                                                                     

Warhol                                                                    

Warhola James                                                              

Wright F. L                                                                

Yves Klein                                                                

Nuovo Realism                                                -A---               

Banksy

Bazaine Jean

Calder

Carra

Chirico

Debré Olivier

Delauny Robert

Duchamp

Dufy

Escher

Flavin Dan

Giacometti

Hartung

Helnwein

Hundertwasser

Kahlo Frida

Kandinszkij

Le Corbusier

Meret Oppenheim

Miro

Mondrian

Morandi

Nuovo Realisme

Picasso

Pollock

Rauschenberg

Schumacher

Schwitters

Segall

Warhol

Warhola James

Wright F. L

Yves Klein

20. Sz Magyar

Aba Novák Vilmos
 Agárdy Gábor
 Aggházi Gyula
 Ambrus Imre
 Ámos Imre
 Anna Margit
 Antal Sándor
 Ata Kandó
 Baász Imre
 Badacsonyi Sándor
 Baktay Patrícia
 Balázs János
 Balázs János 1904 1927
 Balint Endre
 Bálint Rezső
 Balla Demeter
 Bálványos Huba
 Bán Béla
 Bánáti Sverák (Schwerak) József
 Bánovszky Miklós
 Bánszki Tamás
 Baranyai András
 Baranyó Sándor
 Barcsay Jeno
 Barta Lajos
 Bartha László
 Bartoniek Anna
 Basch Andor
 Bátorfi Andrea
 Batthyány Gyula
 Beck András
 Beck Ö Fülöp
 Bencze László
 Benczúr Gyula
 Bencsik István
 Bene Géza
 Benes József
 Benkhard Ágost
 Bényi László
 Beöthy István
 Bér Rudolf
 Berczeller Rezső
 Berény Róbert
 Berényi Ferenc
 Bernáth Aurél
 Besnyő Éva
 Bihari Sándor
 Birkás Ákos
 Blaski Jónos
 Bodó Károly
 Bohus Zoltán
 Bokros Birman Dezső
 Bokros László
 Bolmányi Ferenc
 Bornemisza László
 Borsos Miklós
 Bortnyik Sándor
 Böhm Pál
 Braun András
 Breznay József
 Chiovini Ferenc
 Czene Béla
 Czigány Dezső
 Cziráki Lajos
 Czóbel Béla
 Cs. Pataj Mihály
 Csáky László
 Csató György
 Csernus Tibor
 Csohány Kálmán
 Csók István
 Csontvary
 Deák Ébner Lajos
 Dénes Valéria
 Derkovits Gyula
 Dési Huber István
 Diener-Dénes Rudolf
 Dobrovits Ferenc
 Dobrovits Péter
 Domanovszky Endre
 Dombrovszky László
 Dudás Gyula
 Duray Tibor
 Ecsődi Ákos
 Edvi Illés Aladár
 Edvi Illés Ödön
 Egry József
 Eigel István
 Ék Sándor
 El Kazovszkij
 Elekfy Jenő
 Endresz Alice
 Etienne Hajdu
 Faragó Géza
 Farkas István
 Fazekas Magdolna
 Fejér Csaba
 Fekete Nagy Béla
 Feledy Gyula
 Félegyházi László
 Felekiné Gáspár Anni
 Fémes Beck Vilmos
 Fényes Adolf
 Ferenczy Béni
 Ferenczy Károly
 Ferenczy Noémi
 Fischer Ernő
 Fodor József
 Fontos Sándor
 Fónyi Géza
 Forgách Hahn Erzsébet
 Fóth Ernő
 Futásfalvi Márton Piroska
 Gaál Imre
 Gácsy Mihály
 Gadányi Jenő
 Galimberti Sándor
 Garami László
 Gecse Árpád
 Gedő Ilka
 Gera Éva
 Gerzson Pál
 Glatter Gyula
 Glatz Oszkár
 Göllner Miklós
 Gresham Kör
 Gruber Béla
 Gulacsy Lajos
 Gulyás Gyula
 Gyarmathy Tihamér
 Gyenes Tamás
 Hajas Tibor
 Halápy János
 Hamza D. Ákos
 Haranghy Jenő
 Havadtőy Sámuel
 Háy Ágnes
 Hegedűs László
 Heintz Henrik
 Hejettes Szomlyazók
 Heller Ödön
 Hemmert János
 Herman Lipót
 Herrer Cézár
 Hervai Zoltán
 Hetey Katalin
 Hézső Ferenc
 Hikádi Erzsébet
 Hincz Gyula
 Holesch Dénes
 Hollán Sándor
 Holló László
 Horváth G. Andor
 Hranitzky Ilona
 Huszár Teréz Szilvia
 Huszár Vilmos
 Huzella Pál
 Illencz Lipót
 Ilosvai Varga István
 Ilyés Márta
 Inconnu Csoport
 Iski Kocsis Tibor
 Istókovits Kálmán
 Iván Szilárd
 Iván Szilárd Ifj
 Iványi Grünwald Béla
 Jakoby Gyula
 Jakovits József
 Jánossy Ferenc
 Jávor Pál
 Jeges Ernő
 Jobbágyi Gaiger Miklós
 Juhász Árpád
 Juhász Sándor
 Jung Zseni
 Kádár György
 Kajári Gyula
 Kalivoda Kata
 Kalló Viktor
 Kamotsay István
 Kandó László
 Kántor Andor,
 Karátson Gábor
 Karlovszky Bertalan
 Kárpáthy Jenő
 Kárpáti Gusztáv
 Kass János
 Kassák Lajos
 Kelety Gusztáv
 Kepes György
 Kerényi Jenő
 Kernstok Károly
 Kisfaludi Strobl Zsigmond
 Kismányoky Károly
 Kiss Vilma
 Klie Zoltán
 Kmetty János
 Koffán Károly
 Kohán György
 Kokas Ignác
 Kolozsváry Endre
 Komlóssy Ede
 Kondor Béla
 Konecsni György
 Konkoly Gyula
 Kontraszty László
 Kontuly Béla
 Kopasz Márta
 Korda Vince
 Korniss Dezső
 Kós Károly
 Koszta József
 Kovács László
 Kovásznai György
 Kozma István
 Körösfői-Kriesch Aladár
 Krizsán János
 Krizsánné Csíkos Antónia
 Kubinyi Sándor
 Kukovetz Anna
 Kurucz D Istvan
 Kurucz D. István
 Kürthy Sándor
 Laborcz Ferenc
 Lakner László
 Lantos Ferenc
 Lelkes István
 Lenkey Zoltán
 Lesznai Anna
 Ligeti Erika
 Ligeti Miklós
 Loránt Erzsébet
 Lossonczy Tamás
 Lugossy Mária
 Mácsai István
 Makrisz Agamemnon
 Márffy Ödön
 Marosán Gyula
 Martinszky János
 Martyn Ferenc
 Masznyik Iván
 Mattis Teutsch
 Medgyessy Ferenc
 Medveczky Jenő
 Megyeri Barna
 Meggyes László
 Mersits Piroska
 Meszes Tóth Gyulá
 Mihalik Dániel
 Mihalovits Miklós
 Miháltz Pál
 Mihály István
 Mikus Sándor
 Modok Mária
 Moholy-Nagy László
 Moiret Ödön
 Molnár C. Pál
 Muzslai Kampis Margit
 Mühlbeck Károly
 Müller Árpád
 Nádler Róbert
 Nagy István
 Nagy Laszlo
 Nagy Sándor
 Nagy Sándor 1869
 Nagy-Balogh János
 Nemcsics Antal
 Nemes Endre
 Nemes Lampérth József
 Németh József
 Németh Mihály
 Novák András
 Nuridsány Zoltán
 Nyilasy Sándor
 Nyírő Gyula
 Ócsai Károly
 Olejnik Janka
 Olgyai Viktor
 Olgyay Ferenc
 Onódy Béla
 Orbán Dezső
 Orosz Gellért
 Ország Lili
 Ősz Dénes
 Paczka Ferenc
 Paizs Gobel Ernő
 Paizs László
 Pándy Lajos
 Pap Gyula
 Papi Lajos
 Papp Oszkár
 Patay László
 Pátzay Pál
 Pauer Gyula
 Péli Tamás
 Péri László
 Perlmutter Izsák
 Perlrott Csaba Vilmos
 Pierre Székely
 Pilch Dezső ( Pécsi)
 Plugor Sándor
 Pólya Iván
 Pólya Tibor
 Pór Bertalan
 Rác András
 Redő Ferenc
 Rékassy Csaba
 Réth Alfréd
 Réthy Károly
 Réti István
 Rippl Rónai
 Róth Miksa
 Rozgonyi László
 Rozsda Endre
 Rudnay Gyula
 Ruzicskay György
 Samu Géza
 Samu Katalin
 Sándorfi István
 Sarkantyu Simon
 Sárközi Iván
 Schaar Erzsebet
 Schaár Erzsébet
 Schadl János
 Schnitzler János
 Schreiber Hugó
 Schubert Ernő
 Sidló Ferenc
 Simon Ferenc
 Simsay Ildikó
 Sinkó Károly
 Somogyi József
 Somos Miklós
 Sovánka István
 Stettner Béla
 Storno Ferenc Ifj
 Sugár Andor
 Sugár Gyula
 Szabó Ákos
 Szabó Gyula
 Szabó Iván
 Szabó Vladimir
 Szalai Tibor
 Szalay Ferenc
 Szalay Lajos
 Szántó Piroska
 Szász Endre
 Szeift Béla
 Szentiványi Lajos
 Szervánszky Jenő
 Szinte Gábor
 Szlányi Lajos
 Szobotka Imre
 Szőnyi István
 Szuly Angéla
 Szurcsik János
 Szűcs Árpád
 Szüle Péter
 Tar István
 Telcs Ede
 Telek Balázs
 Thorma János
 Thury Levente
 Tihanyi Lajos
 Tornyai János
 Toroczkai Wigand Ede
 Tóth Menyhért
 Tölgyessy Artúr
 Török Sándor
 Trauner Sándor
 Tull Ödön
 Tury Mária
 Udvardi Erzsébet
 Udvardy Ignác Ödön
 Udvardy Pál
 Uitz Béla
 Új Mappa
 Új Mappa (2)
 Ujváry Lajos
 Urbán György
 Vajda Lajos
 Varga Imre
 Varga Nándor Lajos
 Vasarelly
 Vass Elemér
 Vastagh Éva
 Vastagh György Ifj
 Vastagh László
 Vaszary János
 Vecsési Sándor
 Vedres Márk
 Veszelszky Béla
 Vidovszky Béla
 Vilt Tibor
 Vinkler László
 Vörös Géza
 Xantus Gyula
 Z. Gács György
 Z. Szalay Pál
 Zádor István
 Zemplényi Magda
 Ziffer Sándor
 Zoltánfy István
 Zombori László
 Zombory Lajos

Zórád Ernő

\20. Sz-I Izmusok\ (0)                               

Absztrakt Expresszionizmus                                                

Art Deco                                                                   

Arte Powera                                                               

Bauhaus                                                                   

Concept                                                                   

Dadaizmus                                                                 

Die Blaue Reiter                                                          

Expresszionizmus                                                          

Fantasy                                                                    

Fauves                                                                    

Futurizmus                                                                

Hiperrealizmus                                                             

Impresszionizmus                                                          

Kubizmus                                                                  

Minimal Art                                                               

Naivok                                                                     

Nonfiguratív                                                              

Picasso                                                                   

Posztavantgard                                                             

Posztimpresszionista                                                      

Streetart                                                                  

Szimbolizmus                                                               

Szocialista Realizmus                                                     

Szurrealizmus                                                             

Absztrakt Expresszionizmus

Art Deco

Arte Powera

Bauhaus

Concept

Dadaizmus

Die Blaue Reiter

Kandinszkij                                                               

Marc Franz                                                                

Franz_Marc

Expresszionizmus

Blaue Reiter                                                              

Die Brücke                                                                 

Ensor                                                                     

Kandinszkij                                                               

Marc Franz                                                                 

Munch                                                                     

Paula Modersohn-Becker                                                     

Rouault                                                                    

Vangogh                                                                   

Ernst Ludwig

Kąrl Schmidt-Rotluff                                                    

Ensor

Fantasy

Kinuko Y. C

Vallejo

Fauves

Camoin Charles                                                             

Derain André                                                               

Manguin Henri                                                              

Marquet Albert                                                             

Matisse                                                                   

Vlaminck Murice De                                                        

Futurizmus

Hiperrealizmus

Impresszionizmus

Amerika                                                                    

Berthe Morisot                                                            

Degas                                                                     

Manet                                                                      

Monet                                                                     

Pissaro                                                                   

Renoir                                                                    

Seurat                                                                     

Sisley                                                                    

Whistler

Kubizmus

Picasso                                                                  

Braque                                                                     

Delauny Robert                                                            

Minimal Art

Naivok

Hicks Edward                                                               

Vámos Rousseau                                                             

Nonfiguratív

Absztrakt Expresszionizmus                                                

Expresszív                                                                

Konstruktív                                                                

Malevics                                                                  

Modigliani                                                                

Op Art                                                                    

Szürrealista                                                              

Tárgyi                                                                    

Absztrakt

Kooning                                                                   

Pollock                                                                    

Rothko                                                                    

Expresszív----               

Konstruktív                

Malevics                

Modigliani                

Op Art                

Vasarelly                                                                 

Szürrealizmus                

Nonfiguratív

Tárgyi

Picasso

Posztavantgard

Art Brut                                                                  

Arte Powera                                                               

Bécsi Akcionizmus                                                         

Concept                                                                   

Fluxus                                                                     

Hartung                                                                   

Helnwein                                                                  

Hiperrealizmus                                                             

Minimal Art                                                               

Nouveau Réalisme                                                           

Pollock                                                                   

Pop Art                                                                    

Rauschenberg                                                              

Segall                                                                    

Warhol                                                                     

Posztimpresszionista                

Cezanne                                                                   

Français Edouard HERZIG                                                    

Gaugin                                                                     

Kahlo Frida                                                               

Modigliani                                                                

Morandi                                                                    

Seurat                                                                    

Signac                                                                    

Toulouselautrec                                                           

 

Streetart

Illuzionisztikus                

Streetart\Manchester                

Streetart\Szines Város                

Streetart\Szobrok

Szimbolizmus

Szocialista Realizmus                

Bécsi Fantasztikus Realizmus                                              

Szurrealizmus

Cahun Claude                                                              

Chagall                                                                   

Chirico                                                                   

Dali                                                                       

Delvaux                                                                   

Eileen Agar                                                               

Ernst Max                                                                  

Gulacsy Lajos                                                             

Kevin Corrado                                                              

Klee                                                                       

Kush Vladimir                                                              

Miro                                                                      

Nemes Endre                                                               

Orszagh Lili                                                               

Ray Man                                                                   

Schlichter Rudolf                                                          

Tamayo                                                                     

Vajda Lajos                                                               

Ámos Imre                                                                  

Anna Margit                 

Balint Endre                

Zdzislaw-Beksinski

 

Kortárs magyar                                     

Aatóth Franyó Tóth István Ferenc

Ádám Zoltán

Ádám Zsófia

Agnes Von Uray

Ágoston Lóránt

Ágotha Margit

Aknay János

Alaibeg Afridite

Albert Ádám

Alföldi László András

Alföldi Róbert

Almási Róbert

Almassy Aladar

Almásy Ottilia Rita

Altorjai Sandor

Ambrus Éva Festőművész

András Tünde

Antal Anna

Antal Balázs

Antal Pál

Antalaci Antal Gábor

Antik Sándor

Appelshoffer Péter

Aranyi Sándor

Ardey Edina

Árnyas Koppány Ákos

Árvay László

Árvay Zolta

Asszonyi Tamás

Ásztai Csaba

Asztalos Zsolt

Atlasz Gábor

Attalai Gábor

Attalai Zita

Ázbej Kristóf

B. Laborcz Flóra

B. Zeikfalvy Anna

Baász Orsolya

Baász Szigeti Pálma

Babinszky Csilla

Bács Emese

Bácskai Bertalan

Bada Dada

Baglyas Erika

Baji Miklós Zoltán

Bajkó Dániel

Bajus Jozef

Bak Imre

Baka Ferenc

Bakacsi Lajos

Bakonyi Bence

Bakos Ildiko

Baksai József

Baksa-Soós János

Balás Eszter

Balázs Alfréd

Balázs Imre Barna

Balázs József Tamás

Balázs Kitti

Balázs Péter

Balázs Zsolt

Bálind István

Bálint Ildikó

Bálint Zsombor

Balla Attila

Balla Margit

Balla Vera

Balló Andrea

Balogh Gyula

Balogh István Péter

Balogh István Vilmos

Balogh László

Balogh Tibor

Bálványos Levente

Bánki Ákos

Bányai József

Barabas Marton

Barabás Zsófi

Barakonyi Zsombor

Baranyai Levente

Baranyi Károly

Baráth Fábián

Baráth Ferenc

Baráz Tamás

Bárdosi Katinka

Bari Karoly

Barta János

Barta Zsolt Péter

Bartha C. Ernő

Bartha Sándor

Bartl József

Bartók Sándor

Bartos Kinga

Bartus Csaba

Bartus Ferenc

Bartusz György

Baska József

Batykó Róbert

Bauer István

Bécsi Imre

Bekay-Nagy Maya

Békés Rozália

Békési Ervin

Benczúr Emese

Bene Zsuzsanna

Benedek József

Bényi Árpád

Benyovszky- Szűcs Domonkos

Beöthy Balázs

Bereczki Kata

Berentz Péter

Beretvás Csanád

Bereznay Peter

Berhidi Mária

Berkecz Éva

Berki Viola

Bernát András

Bernathy Sandor

Bihon Győző

Bikacsi Daniella

Birkás Ákos

Birkás István

Bíró Boglárka

Bíró Ildikó

Blahó Borbála

Bóbics Dianna

Bocz Gyula

Boda Balázs

Boda Melinda

Bódi Barbara, Boba

Bodó Károly

Bodóczky István

Bodolóczki Linda

Bodoni Zsolt

Bodor Lila

Bodor Zoltán

Bogár Ágnes

Bogdandi Szultan N

Bohár András

Bojcsuk Iván

Bolba Henrik

Boldi ( Szmrecsányi Boldizsár)

Bóna Ottó

Borbély Károly

Bordos László Zsolt

Bordy Margit

Borgó György Csaba

Bornemisza Eszter

Bornemisza Rozi

Boros Mátyás

Borsos Lőrinc

Borza Teréz

Bóta Csaba

Bozsó Nóra

Bozsogi Nóra

Böhm Gergely

Böröcz András

Brauer Ildikó

Braun András

Breznay András

Brückner János

Brzózka Marek

Bucskó Mihály

Budaházi Tibor

Budahelyi Tibor

Bugyi István József

Buhaly Jozsef

Bújdosó Ernő

Bukor Tibor

Bukta Imre

Bullás József

Bundás János István

Burai István

Butak András

Buzás András

Chilf Mária

Cyránski Mária

Czér Péter

Czimbal Gyula

Czinege Zsolt

Czinke Ferenc

Csábi Ádám

Csáji Attila

Csákány István

Csáki István

Csáki Róbert

Csáky Lajos

Csáky Marianne

Csata Hermina

Csatlós Asztrid

Csató József

Csató Máté

Cseh Lili

Cseke Szilárd

Csemniczky Zoltán

Csengery Béla

Csernátony Lukács László

Csertő Lajos

Cservenka Edit

Cseszlai György Chesslay György

Csete György

Csikai Márta

Csíki Tibor

Csíkszentmihályi Róbert

Csíkvári Péter

Csipes Antal

Csizmadia Zoltán

Csóka Gábor

Csóka László

Csomós Zoltán

Csonka Ibolya

Csontó Lajos

Csorba Simon László

Csordás Zita

Csordás Zoltán Imre

Csorgo Attila

Csorján Melitta

Csoszó Gabriella

Csurgai Ferenc

Csurka Eszter

Csuta György

Csutak Magda

D Szabó Ede

Damó István

Danka Attila

Daradics Árpád

Darázs József

Dargay Attila

Dargay Lajos

Deák Ferenc

Deák Ilona

Deák Zoltán 1969

Deák Zoltán Szeged

Debreczeni Imre

Dechandt Antal

Deim Pal

Deli Ágnes

Deli Eszter Kinga

Demes Ferenc

Dér István

Déry Konstantin

Detkovics Anikó

Dienes Attila

Dienes Gábor

Dobribán Lini Enikő

Domián Gyula

Doncsev Antoni

Donka Gergely

Donka Péter

Dorsánszki Adrienn

Dózsa Farkas Krisztina

Dömény Boriska

Drabik István

Drégely László

Dréher János

Drmáriás

Droppa Judit

Drozdik Orsi

Drozsnyik István

Duliskovich Bazil

Dús László

E. Szabó Margit

Éberling Anikó

Efzambo Istvan

Egri András

Egri István

Egyed László

Eike

Eke Annamária

Elekes Károly

Éles Bulcsú

El-Hassan Róza

Előd Ágnes

Éltes Barna

Engel Tevan István

Eőry Emil

Eperjesi Ágnes

Erdei Adrienn

Erdély Dániel

Erdély Miklós

Erdélyi Emese

Erdélyi Eta

Erdélyi Gábor

Erdélyi Tibor

Erdész Erika

Erdődy József Attila

Erdős János

Éri Jenő

Erkel László Kentaur

Ernszt András

Erős Ágost Koppány

Erős Apolka

Erőss István

Esse Bánki Ákos

Eszik Alajos

Esztergályos Keve

Ezer Ákos

Ézsiás István

F. Balogh Erzsébet

F. Farkas Tamás

F. Orosz Sára

Faa Balázs

Fábián Bogi

Fábián Gyöngyvér

Fabók-Dobribán Fatime

Fabricius Anna

Fajcsák Henrietta

Fajgerné Dudás Andrea Júlia

Fajó János

Faluvégi Tünde

Fark László

Farkas Ádám

Farkas Dániel Áron

Farkas Pál

Farkas Róbert

Farkas Zsófia

Farkas Zsuzsa

Farsang Sándor

Fazekas Levente

Fazekas Magdolna

Fe Lugossy

Fecsoandi

Feher Laszlo

Fehér Vera

Fejérvári Zsolt

Fejős László

Fekete Balázs Várnagy Tibor

Fekete Géza Péter

Fekete Szilvia

Feledy Gyula Zoltán

Felházi Ágnes

Felsmann István

Felvideki Andras

Fenekovács László

Ferdinánd Judit

Ferenczy Zsolt

Ferkai Tibor

Ficzek Ferenc

Filp Csaba

Finta Edit

Fischer György

Fischer Judit

Fodor Ilda

Fodor János

Foldi Peter

Forgács Péter

Forgó Árpád

Formanek Barbara

Forró Ágnes

Foster Colin

Frank Józsa Anna

Frenyó Júlia

Frey Krisztián

Fridvalszki Márk

Friedrich Ferenc

Frimmel Gyula

Fritz Mihály

Fuchs Tamás

Funták Gyula

Fülöp Gábor

Für Emil

Fürjesi Csaba

Fűz Veronika

G. Heller Zsuzsa

G.Szabó Beáta

Gaál József

Gaál Tamás

Gábor Áron

Gábor Enikő

Gábor Éva Mária

Gábor Imre

Gábor Márton Dániel

Gábos József

Gacs Gábor

Gádor Magda

Gajdán Zsuzsa

Gajdos Gabriella

Gajzágó Donáta

Gál András

Gál Lehel

Galambos Tamas

Galantai Gyorgy

Galbovy Attila

Gáldi-Vinkó Andrea

Gálhidy Péter

Gáll Ádám

Gallai Judit Ágnes

Gallov Péter

Gallusz Gyöngyi

Gally A. Katalin

Ganczaugh Miklós

Garabuczy Ágnes

Garay Nagy Norbert

Gaszner Ildikó

Gáti Gábor

Gáyor Tibor

Gazdag Ágnes

Géczi János

Gecser Lujza

Geisbühl Tünde

Gellér B. István

Gellérfi Pál

Gémes Péter

Gerber Pál

Gergely Nóra

Gergely Réka

Gergely Zoltán

Gerhes Gábor

Gerlóczy Sári

Germán Fatime

Gérné Mezősi Aranka

Gerő Ambrus

Gerzson Pál

Gesztelyi Nagy Zsuzsa

Gesztelyi Nagy Zsuzsanna

Ghiczy Dénesh

Ghyczy György

Gilly Tamás

Gintner Csilla

Girnt Vilmos

Gnandt János

Gombos István

Goór Imre

Gosztola Kitti

Göblyös Róbert

Görgey Géza

Grandpierre Károly Kolozsvári

Gross Arnold

Gruppo Tökmag

Gubis Mihaly

Gulyás Gyula

Gunyhó Márta

Gy Molnár István

Gy. Vad Erzsébet

Gyalai Béla

Gyarmati Zsolt

Gyemant Laszlo

Gyenes Zsolt

Gyenis István

Gyenis Tibor

Gyorfi Sandor Festo

Gyöngyösi Gyöngyi

Györe Zoltán

Győrffy-Kovács Adrienn

Győrfi András

Győrfi Sándor Szobrász

Györgydeák György

Gyulai Liviusz

Gyuris Róbert

Haász Ágnes

Haász István

Haász Katalin

Hack Ferenc

Hadik Gyula

Hager Ritta

Hajdú József

Hajdú Kinga

Hajdú László

Hajnal Gabriella

Halász András

Halász Géza

Halasz Karoly

Halász Péter Tamás

Halbauer Ede

Halla Tibor

Halmi-Horváth István

Halmy Miklós

Hanga Réka

Hangay Enikő

Hankóné Vincze Klára

Hantai Simon

Haraszty István

Harsányi Réka

Hartung Sándor

Havasi Tamás

Háy Ágnes

Hecker Péter

Hegedűs 2 László

Hegedűs László

Hegyes Sándor

Hegyi Csaba

Heitler László

Hejettes Szomjazok

Helenyi Tibor

Hencze Tamás

Henn László András

Herbert Anikó

Herczeg László

Heritesz Gábor

Hermann Zoltán

Hermann Zsófia

Herpai Zoltán

Hertay Mária

Hévizi Éva

Hoffmann Tamás - Boldi

Holdas György

Holler László

Holler László Ifj

Hollós Ádám

Honty Márta

Hopp-Halász Károly

Horkay István

Horváth Csaba

Horváth Csilla

Horváth Dániel

Horváth Éva Mónika

Horváth Gyöngyvér

Horváth György

Horváth Helén Sára

Horváth Kinga

Horváth László

Horváth László Adrián

Horváth László Xavér

Horváth Levente

Horváth Lóczi Judit

Horváth Péter

Horváth Sándor

Horváth Tibor

Horváth Tibor Szobrász

Huber András

Huszár Andrea

Huszár Imre

Huszti János

Hübner Aranka

Ifj. Pál Mihály

Ihász János

Illés Árpád

Illés Barna

Imre Mariann

Imreh Tibor

Imrei Johanna

Incze Mózes

Iski Kocsis Tibor

Jablonska

Jagicza Patrícia

Jakatics-Szabó Veronika

Jakobi Anna Mária

Jakobovits Miklós

Jakucs János

Jankovszki György

Jarmeczky István

Jolathy Attila

Jónás Tamás

Joó Zoltán

Joseph Szabo

Jószay Zsolt

Jovánovics György

Jovián György

Józsa Emmi

Juhász Dóra

Juhász Éva

Július Gyula

Kácser László

Kádár István

Kádár János Miklós

Kádár Katalin

Káldi Katalin

Kaliczka Patrícia

Kalmár István

Kalmár János

Kalmár Márton

Kalmárné Horóczi Margit

Kámán Gyöngyi

Kampfl József

Kancsura István

Kántor Ágnes

Kántor József

Kántor Lajos

Kapitán András

Karácsonyi György

Karácsonyi László

Kárándi Mónika

Kardos Botond

Karmó Zoltán

Károly Sándor Áron

Károlyi Ernő

Károlyi Zsigmond

Karpati Tamas

Karsai Dániel

Kaszás Tamás

Kátai Mihály

Katona Zoltán

Katona Zsuzsa

Kauker Dóra

Kecskeméti Sándor

Kecskés Zoltán

Kecső Endre

Kelecsényi Csilla

Kelemen Dénes Lehel

Kelemen Éva

Kelemen Karoly

Kelemen Marián Éva

Kelemen Zénó

Kelle Antal

Kemenes Róbert Levente

Kemény György

Kendra Bea

Kerekes Gábor

Kerényi János

Keresztes Dóra

Keresztes Zsófia

Kereszty Kornél

Kereszty Zsolt

Kéri Ádám

Kéri Imre

Kéri László

Kerpely Adél

Kertészfi Ágnes

Keseru Ilona

Keserue Zsolt

Keszegi Horváth László

Kicsiny Balázs

Kilár István

Kingl Sándor

Király Ferenc

Király Gábor

Király György

Kis Róka Csaba

Kis Tóth Ferenc

Kis Varsó Gálik András Havas Bálint

Kismányoki Károly Szíjártó  Kálmán

Kiss Adél

Kiss Adrian

Kiss Ágnes Katinka

Kiss Bálint

Kiss Endre

Kiss Ervin Gábor

Kiss Ferenc

Kiss György

Kiss Ilona

Kiss István

Kiss István Szobrász

Kiss Jenő Ferenc

Kiss Kovács Gyula

Kiss Márta

Kiss Viktória

Kiss Zoltán

Kisspál Szabolcs

Kisstibi

Klaudia Kosziba

Klimó Károly

Kneisz Eszter

Knyihár Amarilla

Ko Pal

Kocsis Imre

Koday László

Koffán Károly Ifj

Kóka Ferenc

Kókay Krisztina

Kokesch Ádám

Kolarovszki Zoltán

Kolláth Zsuzsa

Kolozs József Sándor

Kolozsi Tibor

Koltai-Dietrich Gábor

Komáromi Erzsébet

Komoróczky Tamás

Koncz András

Koncz Csaba

Koncz-Münich András

Koncz-Münich Judit

Kondor Attila

Konok Tamás

Kontur András

Koós Gábor

Kopacz Mária

Kopasz Tamás

Kopócs Tibor

Koralevics Rita

Korcsmár Eszter

Korcsmár Eszter Kores

Korga György

Korodi János

Korodi Luca

Koroknai Zsolt

Koronczi Endre

Kósa Gergely

Kósa János

Kosztándi Orsolya

Kótai Tamás

Kovách Gergő

Kovács Attila

Kovács Brigitta

Kovács Buddha Tamás

Kovács Ferenc

Kovács Ferenc Szobrász

Kovács Gergely

Kovács Gergely  Kyan Smith

Kovács Géza

Kovács Imre

Kovács Keve

Kovács Kitti

Kovács Lehel

Kovács Lola

Kovács Olívia

Kovacs Peter Balazs

Kovács Réka Vörös

Kovács Tamás

Kovács Tamás Vilmos

Kovács Valéria

Kováts Albert

Kováts Borbála

Kováts Nikolett

Köllő Zsuzsanna

Kőmíves István

Kőmíves Sándor

Kőnig Frigyes

Kőnig Róbert

Könyv Kata

Könyvásó László

Környei Ágota

Körössényi Tamás

Köves Éva

Krajcsovics Eva

Kristóf Gábor

Kristóf Krisztián

Kristófy Dániel

Krizbai Sándor

Krizsán-Keszei Zoltán

Krnács Ágota

Kroó Anita

Kubinyi Katalin Sára

Kuchta Klára

Kucsora Márta

Kudász Gábor Arion

Kuizs Lilla

Kujbus János

Kulin Ágnes

Kungl György

Kupcsik Adrián

Kupeczik Ágnes

Kurucz István András

Kusnyár Eveline

Kusnyáreveline

Kusovszky Bea

Kútvölgyi-Szabó Áron

Kyan Smith Kovács Gergely

Labancz Cismasiu Ágnes

Laborcz Mónika

Laczkó Juli

Ladik Katalin

Lajta Gábor

Lajtai ( Langer ) Péter

Lakatos Pál Sándor

Lakatos Renáta

Lakatos Tamás

Lakner Antal

Lakner László

Landgráf Katalin

Láng Eszter

László András Hatházi

Laszlo Bandy

László Dániel

László Melinda

Lázár Pál

Legéndy Péter

Lehoczki Krisztina

Lekics Lilian

Lénárd Anna

Lendvai Ádám

Lengyel András

Lengyel Rita

Lepsényi Imre

Lévai Ádám

Lévay Jenő

Lieber Erzsébet

Ligeti Miklós Grafikus

Lipcsey György

Lipics Vilmos

Lipovszky Lél Keve

Lois Viktor

Lonovics László

Lóránt Anikó Erzsébet

Lorant Janos

Losonczy István

Lossonczy Tamas

Lovas Gábor

Lovas Ilona

Lőcsei Barbara

Lőrinc Lilla

Lőrincz Győző

Lőrincz Tamás

Lucza Zsigmond

Lukács Gábor

Lukács József Jóka

Lukács Tamás

Lukoviczky Endre

Lux Antal

Luzsica Árpád

M Tóth Éva

M. Novák András

Madácsy István

Mág Tamás

Magén István

Magyar Ádám

Magyar József

Magyari Annamária

Magyarósi Éva

Maharita Szabrina

Major Janka

Major János

Majoros Áron Zsolt

Makai Hedvig

Makhult Gabriella

Makina

Makláry Lilla

Makó Judit

Makovecz Imre

Makra Zoltán

Malgot István

Marafkó Bence

Máriás István Aka Horror Pista

Marincas Mira

Markó Luca

Márkus Péter

Marosi Katalin

Martin Henrik

Martinkó Márk

Marton Ákos

Márton Árpád

Mártonfi Benke Márta

Martsa István

Martus Éva

Mata Attila

Máté György

Matei László

Máthé László

Mátrai Erik

Matzon Ákos

Mátyássy Jónás

Mátyássy László

Matyófalvi Gábor

Maurer Dóra

Mayer Berta

Mayer Éva

Mazzag István

Mécs Miklós

Megyik János

Méhes László

Méhes Loránt

Melcher Mihály

Melocco Miklós

Menasági Péter

Mengyán András

Menyhárt Norbert

Menyhárt Tamás (Menyus)

Méry Beáta

Mészáros Dezső

Mészáros Mari

Mészáros Szuharevszky Mihály

Meszlényi János

Miklós Hajnal

Minyo Szert Károly

Moder Rezso

Mohácsi András

Moizer Zsuzsa

Molnár Dóra Eszter

Molnár Gabriella

Molnár Imre

Molnár Irén

Molnár Iscsu István

Molnár Judit Lilla

Molnár László

Molnár László József

Molnár Pál

Molnár Péter

Molnár Sándor

Molnár Vera

Molnár Zsolt

Molnár-Göb Zoltán

Molnári Mariann

Móré Imre

Mózes Katalin

Mucsi Tímea

Mucsi Zoltán

Mudrák Attila

Mulasics László

Murányi Teréz

Muzsnay Akos

Nádas Alexandra

Nádas Eszter

Nádler István

Nagámi Nagy Gábor Mihály

Nagy Árpád Pika

Nagy B. István

Nagy Barbara

Nagy Boglárka

Nagy Csaba

Nagy Dénes

Nagy Ekse

Nagy Gabor

Nagy Gábor György

Nagy Gabriella

Nagy Judit

Nagy Judit Borbála

Nagy Katalin Matild

Nagy Kriszta Tyereskova

Nagy László

Nagy Otília

Nagy Sára

Nagyvári László

Nánay Szilamér

Naomi Devil

Náray Tamás

Navratil Judit

Nayg István

Nemere Réka

Nemes Anna

Nemes Csaba

Nemes Márton

Németh Ágnes

Németh Géza

Németh Hajnal

Németh Ilona

Németh Krisztina Designer

Németh Róbert

Németh Zoltán

Neuberger István

Nikmond Beáta

Novák András

Novák Henrik

Nyári István

Nyilas Márta

Ócsai Károly

Oláh Erika

Oláh Jolán

Oláh Mara

Oláh Márta

Oláh Orsolya

Olajos Csaba

Olajos György

Olsefszkiné Jakabos Ilona

Orbán György

Oroján István

Orosz Csaba

Orosz Istvan

Orosz Janos

Orosz Klára

Orosz Péter

Oroszy Csaba

Orr Máté

Orsós Teréz

Otzos István

Őry Annamária

Ősz Gábor

Ötvös Nagy Ferenc

Ötvös Zoltán

P. Boros Ilona

Páczelt Andrea

Pacsika Lia

Pacsika Rudolf

Páhi Péter

Páhi-Fekete Noémi

Paizs Péter

Pál Csaba

Pál Zoltán

Palásti Renáta

Palatinus Dóra

Palik Eszter

Pálinkás Bence György

Palko Tibor

Pállay Kovács Szilvia

Palotás József

Pap Gitta

Pap Zoltán

Papadopolou Nagy Ildikó Niké

Papageorgiu Andrea

Papp György

Papp Oszkár

Párkányi Raab Péter

Pasqualetti Eleonóra

Pásztor Erika Katalina

Pásztor Gábor

Pataki Ferenc

Pataki Tibor

Pattantyus Miklós

Péli Barna

Péreli Zsuzsa

Pertics Flóra

Péter Ágnes

Péter Vladimir

Péterfy László

Peternák Anna

Pető Csenge

Pető Hunor

Pinczehelyi Sándor

Pintér Attila

Pintér Diána

Pintér Gábor

Pintér Zsolt

Pirk János

Pirk László

Píróth Tímea Anita

Pistyúr Imre

Pócs Péter

Pócsy Ferenc

Podmaniczky Ágnes

Pogány Gábor Benő

Pokorni Péter

Polgár Rózsa

Pongó Mariann

Poór Dorottya

Popovics Lőrinc

Poroszlai Eszter

Potyók Tamás

Pozner Gábor

Prohászka Antal

Prokontra

Prokop Péter

Prutkay Péter

Puha Ferenc

Puklus Péter

Püspöky István

Rabóczky Judit Rita

Rácmolnár Milán

Rácmolnár Sándor

Ráczné Kalányos Gyöngyi

Radák Eszter

Rádóczy-Gyarmathy Gábor

Rajki László

Rákóczy Gizella

Ráskai Szabolcs

Raszler Károly

Rátonyi József

Ravasz András

Réber László

Regős István

Reigl Judit

Reisenbüchler Sándor

Rékai Zsolt

Rékassy Eszter

Rényi Katalin

Révész László

Révész László László

Révész Napsugár

Richter Sára

Rohonczi István

Román György

Romhány Veronika

Romvári Márton

Ronto Lili

Roskó Gábor

Rozanits Tibor

Rózsa Péter

Rozsda Endre

Rudino Bér Rudolf

Ruttka Ferenc

Sajdik Ferenc

Sajó Réka

Sándor Krisztián

Sara Sorokina

Sarkadi Péter

Sárkány Győző

Sáros András Miklós

Sárosi Anita

Sárréti Gergely

Sárváry Katalin

Sass Valéria

Saxon-Szász János

Schener Mihaly

Scherer József

Schmal Károly

Schneemeier Andrea

Schneller Mária

Sebestyén Zoltán

Sebők Réka

Segesdy György

Sejben Lajos

Selényi Károly

Selmeczi- Trenovszki Mónika

Serényi H. Zsigmond

Seres László

Sevcsik Jenő

Siegmund Ákos

Siflis András

Simon Zoltán

Simsay Ildiko

Sinko Istvan

Sinkó János

Sinkovits Péter

Sipos László

Sipos Levente

Siska-Szabó Hajnalka

Société Réaliste

Solt András

Solti Gizella

Somodi Ildikó

Somody Péter

Somogyi Árpád

Somogyi Gyozo

Somogyi György

Somogyi Réka

Somorjai Kiss Tibor

Sonkoly Tibor

Soó Zöld Margit

Soós Katalin

Soós Nóra

Soós Tamás

Sós Ildikó

Sóváradi Valéria

St. Auby Tamás

Stefanovits Peter

Stössel Nánda

Sugár János

Sulyok Gabriella

Surman Viktor

Sűcs Levente

Süli-Zakar Szabolcs

Sütő Róbert

Süveges Rita

Svaby Lajos

Swirkiewicz Róbert

Sz. Varga Ágnes Kabó

Szabados Arpad

Szabó Ábel

Szabó Ádám

Szabó Ágnes

Szabó Ákos

Szabó Attila

Szabó Beáta

Szabó Csaba

Szabó Dezső

Szabó Dorottya

Szabó Endre

Szabó Eszter

Szabó Franciska

Szabó György

Szabó Kristóf

Szabó László István

Szabo Tamas

Szabó Zoltán Judóka

Szabó Zsuzsanna

Szacsvay Pál

Szakáll Ágnes

Szalai Kata

Szalai Tibor

Szanyi Borbála

Szanyi Péter

Szarka Péter

Szász György

Szathmáry Gyöngyi

Szegedy-Maszák Zoltán

Székely Annamária

Székely Beáta

Székely Géza

Székely Vera

Szekeres Emil

Székó Gábor

Szemadám György

Szemereki Teréz

Szemethy Imre

Szemethy Orsi

Szencz Lívia

Szenes Zsuzsa

Szentandrássy István

Szente Szabó Ákos

Szentesi Csaba

Szentessy László

Szentgróti Dávid

Szentgyörgyi Kornél

Szentpétery Ádám

Szepessy Béla

Szépfalvi Ágnes

Szerencsés János

Szerényi Gábor

Széri Varga Géza

Szigeti András

Szigeti G Csongor

Szíj Kamilla

Szikora Tamás

Szilágyi Bernadett

Szilagyi Laszlo

Szilágyi Szilárd

Szilágyi Teréz

Szilágyi-Jéger Teréz

Szilvitzky Margit

Szily Géza

Szinyova Gergő

Szira Henrietta

Szirányi István

Szirtes János

Szkok Iván

Szlávics Alexa

Szlávics László

Szlávics László Id

Szombathy Bálint

Szotyory László

Szőcs Géza

Szőcs Miklós Tui

Szőke Beatrice

Szöke Gáspár

Szőke Péter Jakab

Szöllőssy Enikő

Szőlősi Géza

Szőlősi Tibor

Szőnyei György

Szörényi Beatrix

Szörtsey Gábor

Szpisják Pál

Sztojánovits Andrea

Sztruhár Zsuzsa

Szunyogh László

Szunyoghy András

Szunyoghy Viktória

Szuppán Irén

Szurcsik József

Szűcs Attila

Szűts Eszter,

Szűts Miklós

Szvet Tamás

Szvetnyik Kata

T. Horváth Éva

Takács Katalin

Takács Márton

Takács Szilivia

Tamási Claudia

Tarjai Valter

Tarnóczi József

Tarr Hajnalka

Tasnádi József

Tayler Patrick

Tenk László

Teplán Nóra

Terdik Szilvia

Tettamanti Béla

Tibor Eleonóra

Tibor Zsolt

Tihanyi Viktor

Tillmann Hanna

Tivadar Andrea

Tóbiásné Palcsó Mária

Tollas Erik

Tolnay Imre

Tolvaly Ernő

Tompos Opra Ágota

Tooth Gábor Andor

Torma Éva

Tornay Endre András

Tót Endre

Tóth Alisa

Tóth Angelika

Tóth Anna

Tóth Anna Eszter

Tóth Bálint

Toth Erno

Tóth Eszter

Tóth György László

Tóth Lívia

Tóth Menyhért

Tóth Miklós

Tóth Tibor

Tölg-Molnár Zoltán

Török Tamás

Törteli Lilla

Töttös Kata

Tranker Kata

Trapp Dominika

Trombitás Tamás

Turcsány Villő

Turcsányi Antal

Turi Endre

Tuzson-Berczeli Péter

Türk Péter

Udvarhelyi Zsuzsanna

Uglár Csaba

Újfalusi Éva

Újházi Péter

Ujvárossy László

Utcai Dávid

Uzsaly Márton

Vachter János

Vágner Ferencné

Vali Dezso

Valkó László

Ványai Magdolna

Várady Róbert

Varga Antal Tarzíciusz

Varga Dániel Vízilabdázó

Varga Erik

Varga Erzsébet

Varga Éva

Varga Ferenc

Varga József Zsolt

Varga Patrícia Minerva

Varga Rita

Varga Zsófi

Varga Zsófia

Varkoly László

Varnagy Ildiko

Várnagy Tibor

Várnai Gyula

Vásárhelyi Antal

Vásárhelyi Kata

Vegh Andras

Vékás Magdolna

Verebélyi Diána

Verebes György

Verebics Ágnes

Verebics Katalin

Vereczkey Szilvia

Veress Enéh

Veress Pál

Veress Sándor László

Véső Ágoston

Véssey Gábor

Veszely Beáta

Veszely Ferenc

Vető János

Vető Orsolya Lia

Vetró András

Vida László

Vígh Tamás

Viki Oravecz

Vilhelm Károly

Vincze Ottó

Vinczeffy László

Vinkler Zsuzsi

Vinkó Leó

Visnyei Ilona

Vizsolyi János

Vladár Krisztina

Vojnich Erzsebet

Vollein Ferenc

Vollmuth Krisztián

W. Horváth Tibor

Wagner János

Wahorn Andras

Waliczky Tamás

Wechter Ákos

Weiler Péter

Wolsky András

Yengibarian Mamikon

Záborszky Gábor

Zákány Dia

Zakar István

Zámbó Attila

Zékány Diána

Zelenák Katalin

Zeman Zoltán

Zielinski Tibor

Zoltai Attila

Zoltai Beáta

Zombori József

Zvolszky Zita

Zsankó László

Zsemlye Ildikó

Zsolczai Balázs

Dargay Attila

Kortárs magyar fotósok

Ács Alíz Veronika

Balla András

Bánhegyesy Antal

Baricz Kati

Bartha Máté

Bartis Attila

Benkő Imre

Biró Dávid

Bognár Benedek

Bozsó András

Brezina Zoltán

Csikós Árpád

Csoma Gergely

Dobos Tamás

Dobrovits Ádám

Donka Panna

Drégely Imre

Ember Sári

Fabricius Anna

Fátyol Viola

Fejér Ernő

Fekete István

Feltóti Sándor

Féner Tamás

Ficsór Zsolt

Filep Krisztina

Frankl Aliona

Gáldi Vinkó Andrea

Gink Károly

Gulyás Miklós

Gyerman Petra

Halas István

Hámos Gusztáv

Hapák Péter

Haris László

Héra Judit

Herczeg Eszter

Herczeg Fanni

Herendi Péter

Hermann Ildi

Hodosy Enikő

Jokesz Antal

Kardos Tamás

Kasza Gábor

Kemenesi Zsuzsanna

Koleszár Adél

Kovács Alida

Kovács Katalin

Kovács László Attila

Kovács Zsófi

Kozó Attila

Kudász Gábor Arion

Lábady István

Ladocsi András

Lakos Máté

Luzsica Fanni

Máté Balázs

Máté Gábor

Mimeta Marietta Jobbágy

Misetics Mátyás

Molnár Ágnes Éva

Molnár Zoltán

Móró Máté

Nyíri Barbara

Nyíri Julianna

Olajos Ilona Ilka

Pácser Attila

Pecsics Mária

Péter Ildikó

Piti Marcell

Rácmolnár Milán

Rajcsányi Artúr

Rédling Hanna

Robitz Aniko

Sivák Zsófia

Somodi Tibor

Stalter György

Szalay Krisztina

Szalontai Ábel

Szász Lilla

Szatmári Gergely

Szávai István

Szilágyi Lenke

Szombat Éva

Szőke Erika

Timár Sára Erzsébet

Tóth Barnabás

Tóth György

Törcsi András

Török László

Ujj Zsuzsa

Vancsó Zoltán

Vécsy Attila

Vékás Magdolna

Vékony Dorottya

Zagyvai Sári

Zana Krisztián

Zellei Boglárka Éva

 

Kortárs Külföldi                            

Abakanovitz                                                               

Adrian Choi                                                                

Afrikai                                                                   

Alfredo Rodriguez                                                          

Alla Georgieva                                                             

Anna Silivonchik                                                           

Annegret Soltau                                                            

Arp Marijke                                                                

Auer Erik                                                                  

Baistrocchi, Massimo                                                       

Berszudszkij, Eduard                                                       

Bill Viola                                                                 

Bohatova Anna                                                             

Boris Anisfeld                                                             

Brillowska Mariola                                                         

Brus                                                                      

Chiharu Shiota                                                             

Christo                                                                   

Clerici Fabrizio                                                           

Close Chuck                                                                

Dani Olivier                                                               

De Graaf Jason                                                             

Dusan Krtolica                                                             

Ervin Wurm                                                                 

Eymann Christopher                                                         

Fischer Axel                                                               

Frohner                                                                   

Garraud                                                                    

Gerhard Richter                                                            

Gilbert Es Georges                                                        

Gngloff Hope                                                               

Held, George                                                               

Helnwein                                                                  

Hope Gangloff                                                              

Jablonska                                                                  

Jan Shaw                                                                   

Jesse Treece                                                              

John Stezaker                                                              

Jóna Gudvardardóttir                                                       

Katerina Belkina                                                           

Kienzer Michael                                                            

Kogelnik, Kiki                                                             

Marina Abramović                                                           

Misha Levin                                                                

Neshat Shirin                                                             

Nicolas Uriburu                                                            

Nikolic Jadranka                                                          

Opalka Roman                                                               

Quinones Kristina                                                          

Rauta Taisto                                                              

Rebecca Warren                                                            

Richter Gerhard                                                            

Rodriguez Alfredo                                                          

Satta Vincenzo                                                            

Schwarz Volker                                                             

Sebastian Bieniek                                                          

Serrano                                                                   

Stagnoli                                                                  

Staudacher                                                                 

Stephen-Wiltshire                                                         

Tatiana Blass                                                              

Tiger Lo                                                                   

Ting Shao Kuang                                                            

Vacheva Iva                                                                

Warhola James                                                              

Żmijewski Artur                                                            

Keith-Haring                                              -A---               

Szolnoki Művésztelep

Előzmények

Carl Müller                                                                 

Pettenkofen                                                               

Tina Blau                                                                  

Zsanerfesteszet                                                           

48-1902                                                                    

Aba-Novák Vilmos                                                           

Aggházi Gyula                                                              

Baranyó Sándor                                                             

Bihari Sándor                                                              

Bodó Károly                                                                

Böhm Pál                                                                   

Chiovini Ferenc                                                            

Deák Ébner Lajos                                                           

Fényes Adolf                                                               

Kernstock Károly                                                           

Mednyánszky László                                                         

Mihalik Dániel                                                             

Nagybánya                                                                  

Olgyay Ferenc                                                              

Pólya Tibor                                                                

Szlányi Lajos                                                              

Tölgyessy Artúr                                                            

Vaszary                                                                    

Vidovszky Béla                                                             

Zombory Lajos                                                              

 

Szolnoki Művésztelep\2000-

 

Ágotha Margit

Bokros László                                                              

Fazekas Magdolna                                                           

Fazekas Magdolna                                                           

Gácsi Mihály

Király György

Palkó Tibor                                                                

Rékassy Csaba

Szabó György                                                               

Szalai Kata                                                                

Varga Patrícia Minerva                                                     

Verebes György                                                             

Zsemlye Ildikó                                                             

 

 

Teljes fájllista

 

# Létrehozva 2018-08-18 15:17 ezzel Directory Lister Pro v1.0

Név                                                          Attri Cím           

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\ (2)                                 -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

0oskor                                                     -----               

0torzsi                                                    -----               

10klasszicista                                             -----               

18. sz                                                     -----               

19. sz                                                     -----               

19. sz. magyar                                             -----               

1bizánc                                                    -----               

1okor                                                      -----               

20. sz                                                     -----               

20. sz magyar                                              -----               

20. sz-i izmusok                                           -----                

2okereszteny                                               -----               

3preroman                                                  -----               

4román                                                     -----               

5got                                                       -----               

6reneszánsz                                                -----               

7manierista                                                -----               

8barokk                                                    -----               

9rokokko                                                   -----               

9romantika                                                 -----               

európán kívüli                                             -----               

Kiállítások                                                -----               

kortars                                                    -----               

kortarsengedelyes                                          -----               

Kortárs külföldi                                           -----               

Szolnoki művésztelep                                       -----               

Tattoo                                                     -----               

kortars                                                      -a---               

thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\0oskor\ (108)                        -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

amerikai                                                   -----               

tasszili                                                   -----               

-cave-painting-baja-california                               -a---               

05ot020                                                      -a---               

05ot021                                                      -a---               

1200px-Yin_yang.svg                                          -a---               

Altamira,_bison,_museum_02                                   -a---               

Altamira,_boar                                               -a---               

Altamira,_doe                                                -a---               

Altamira_01                                                  -a---               

Altamira_02                                                  -a---               

Altamira_03                                                  -a---               

Altamira_04                                                  -a---               

barlangfestők                                                -a---               

Cabrerets fontdegaume3                                       -a---               

Cabrerets pechemerle                                         -a---               

carnac-weightman                                             -a---               

cave-paintings-replicas-at-museo-san-ignacio-in-baja-califor -a---               

chauvetpan                                                   -a---               

Cogul_HBreuil CC BY-SA 3.0, httpscommons.wikimedia.orgwindex -a---               

Cogul_HBreuil                                                -a---               

Cuevas de la Pileta                                          -a---               

cussac horsebison                                            -a---               

dolnívěstonice venus                                         -a---               

dolnívěstonice venus1                                        -a---               

erdelyi loportarto                                           -a---               

Ford through prehistoric deerd                               -a---               

index                                                        -a---               

jing-jang-ikonok-eps-vektorok_csp11440439                    -a---               

Jinjasor                                                     -a---               

Juxtlahuaca_Jaguar_(M_Lachniet)                              -a---               

kökénydombi vénusz                                           -a---               

lascaux cave-painting                                        -a---               

lascaux cavepaint group                                      -a---               

Lascaux stag                                                 -a---               

lascaux-axial-gallery-3                                      -a---               

lascaux                                                      -a---               

lascaux1                                                     -a---               

lascaux2                                                     -a---               

lascauxbulls                                                 -a---               

lascauxiipainting1014                                        -a---               

lascauxred                                                   -a---               

lausselIMG_0058                                              -a---               

La_Pileta_(Malaga)                                           -a---                

lespugue venus 1sm                                           -a---               

lespugue venus 2sm                                           -a---               

mammoth's ivory, found in the cave of La Madeleine           -a---                

MenhirEtNous                                                 -a---               

mezinbirds                                                   -a---               

mezinbracelet                                                -a---               

mezindesignszigzagsm                                         -a---               

mezinIMG_1633sm                                              -a---               

mezinimg_1703sm                                              -a---               

mezinimg_1710sm                                              -a---               

Minateda1                                                    -a---               

Minateda2                                                    -a---               

minateda_pinturas-rupestres-de-                              -a---               

montespan 01_RAE76LD025                                      -a---               

montespan headlessbear                                       -a---               

MT1                                                          -a---               

Mt10                                                         -a---               

Mt10                                                         -a---               

MT2                                                          -a---               

MT3                                                          -a---               

MT4                                                          -a---               

MT5                                                          -a---               

MT6                                                          -a---               

MT7                                                          -a---               

MT8                                                          -a---               

MT9                                                          -a---               

MTE1                                                         -a---               

naveta_1                                                     -a---               

neanderthaltools                                             -a---               

Niaux Cave Drawing3                                          -a---               

niaux                                                        -a---               

niaux1                                                       -a---               

niaux2                                                       -a---               

osfestpa                                                     -a---               

oskeden                                                      -a---               

oskidol                                                      -a---               

osklo                                                        -a---                

oskvenu                                                      -a---               

Porto Bradisco                                               -a---               

Porto Bradisco0                                              -a---                

Porto Bradisco1                                              -a---               

Porto Bradisco2                                              -a---               

Prehistoric - Female Figure Holding Horn, from Laussel       -a---               

Prehistoric_Tools_-_Les_Combarelles_-_Les_Eyzies_de_Tayac_-_ -a---               

rekonstrukció                                                -a---               

Rouffignac mammoths_cavepainting                             -a---               

Rouffignac-finger-flutings                                   -a---               

Rouffignac                                                   -a---               

Rouffignac1                                                  -a---               

Ruffignac -mammoth-cave-art-france                           -a---               

spanien-cueva-pileta6                                        -a---               

Stonehenge                                                   -a---               

sziklarajz finnto okrokkel szantorp                          -a---               

sziklarajz lycke lofejes hajoszan                            -a---               

sziklarajzrished okros szeker                                -a---               

tabula                                                       -a---               

Talaiot                                                      -a---               

thaingen Mammut_Platte-2                                     -a---               

Thumbs                                                       -ahs-               

Trois-Freres-painting-Herbert-Kraft-akg-images               -a---               

Tuc d'Audoubert két bölény                                   -a---               

venus lespugue sm1                                           -a---               

Venus-de-Laussel-detail-bras                                 -a---               

Venus-of-Laussel-at-Anthropos-Museum-Brno                    -a---               

Wildpferd-2                                                  -a---               

willendorf-large                                             -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\0oskor\amerikai\ (4)                 -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

ancient-chumash-native-american-cave-paintings-in-santa-barb -a---               

mexiko San_Borjitas_Cave_Art                                 -a---               

Yucatan-cave-painting-1                                      -a---               

Yucatan-cave-painting-2                                      -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\0oskor\tasszili\ (14)                -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

tasszilianagyistensegimadkozonokkel                          -a---                

tasszilianagyistensegreszlet                                 -a---               

tassziliijasz                                                -a---               

tassziliijaszok                                              -a---               

tasszililoantilopok                                          -a---               

tasszilimadarfejuistennok                                    -a---               

tasszilimarhak                                               -a---               

tassziliszarvasistenno                                       -a---               

tasszilitancosok                                             -a---               

tassziliulono                                                -a---               

tasszilivesettszarvasmarhakesemberialak                      -a---               

tasszilizsirafokkuzdelme                                     -a---               

tasszilizsirafvadaszat                                       -a---               

thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\0torzsi\ (0)                         -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

huichol                                                    -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\0torzsi\huichol\ (10)                -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

1798007677_b07ed2b068_m                                      -a---               

1798007681_7f01f25df2_m                                      -a---               

flat,550x550,075,f                                           -a---               

huichol can-stock-photo_csp10286892                          -a---               

Huichol-Fadenbild                                            -a---               

huichol2                                                     -a---               

huichol3                                                     -a---               

huichol_benitez26                                            -a---               

huichol_bird_small                                           -a---               

Kampagnenmotiv                                               -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\10klasszicista\ (28)                 -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

1piranesi                                                  -----                

2david                                                     -----               

3ingres                                                    -----               

4goya                                                      -----                

Canova                                                     -----               

chardin                                                    -----               

magyar klasszicizmus                                       -----               

-Fogadalmi_templom_szeged                                    -a---               

-House_of_Parlament,_Budapest,_Hungary                       -a---               

63_big                                                       -a---               

Alma Tadema Calmady                                          -a---               

Alma tadema                                                  -a---               

Barabás Miklós                                               -a---               

british-museum-bloomsbury-london-england-europe_main         -a---               

buklaszfointane                                              -a---               

buklaszsheraton                                              -a---               

canova                                                       -a---               

david a horatiusok esküje                                    -a---               

debreceni_reformatus_nagytemplom_2                           -a---               

diadaliv párizs                                              -a---               

egri főszékesegyház                                          -a---               

esztergomi-bazilika-                                         -a---               

festetics kastély dég                                        -a---               

Kazan_cathedral  szentpétervár                               -a---               

Kazan_cathedral stpeterburg                                  -a---               

lánchíd                                                      -a---               

meinig artúr wenckheim palota Szabó_Ervin_Könyvtár_neobarokk -a---               

MNM_3                                                        -a---               

Pantéon_(Francia)                                            -a---               

Piranesi_veduták                                             -a---               

párizs pantheon                                              -a---               

pásztorlányka                                                -a---               

Thumbs                                                       -ahs-               

us-capitol-washington                                        -a---               

_St._Stephen's_Basilica_(7278304546)                         -a---                

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\10klasszicista\1piranesi\ (20)       -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

pirane10                                                     -a---               

pirane11                                                     -a---               

pirane12                                                     -a---               

piranes1                                                     -a---               

piranes2                                                     -a---               

piranes3                                                     -a---               

piranes4                                                     -a---               

piranes5                                                     -a---               

piranes6                                                     -a---               

piranes7                                                     -a---               

piranes8                                                     -a---               

piranes9                                                     -a---               

Piranesi5                                                    -a---               

piranesikepzeletbeliborton                                   -a---               

piranesinagyszoborgaleria                                    -a---               

piranesiokoritemplom                                         -a---               

piranesisirbolt                                              -a---               

Piranesi_Tav-XIII_IlPozzo                                    -a---               

Piranesi_önarckép                                            -a---               

Thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\10klasszicista\2david\ (10)          -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

1799-Verninac-David                                          -a---               

davidazeletlepcsofokai                                       -a---               

davidcasparfriedricheletkorok                                -a---               

davidkeresztahegyen                                          -a---               

David_-_Portrait_of_Monsieur_Lavoisier_and_His_Wife          -a---               

David_Self_Portrait                                          -a---               

Madame_Récamier_painted_by_Jacques-Louis_David_in_1800       -a---               

Napoleonpic                                                  -a---               

Thumbs                                                       -ahs-               

Zenaide_and_Charlotte_Bonaparte_p1000603                     -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\10klasszicista\3ingres\ (24)         -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

ingres10                                                     -a---                

ingres11                                                     -a---               

ingres12                                                     -a---               

ingres13                                                     -a---               

ingres14                                                     -a---               

ingres15                                                     -a---               

ingres16                                                     -a---               

ingres17                                                     -a---               

ingres18                                                     -a---               

ingres19                                                     -a---               

ingres20                                                     -a---               

ingres21                                                     -a---               

ingres22                                                     -a---               

ingres23                                                     -a---               

ingres24                                                     -a---               

ingres25                                                     -a---               

ingres3                                                      -a---               

ingres4                                                      -a---               

ingres5                                                      -a---               

ingres6                                                      -a---               

ingres7                                                      -a---               

ingres8                                                      -a---               

ingres9                                                      -a---               

Thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\10klasszicista\4goya\ (54)           -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

1goyatancolok                                                -a---               

2goya7ferdinand                                              -a---               

3goyaaszalmababu                                             -a---               

4goyanapernyo                                                -a---               

capris_ik                                                    -a---               

goya10                                                       -a---               

goya11                                                       -a---               

goya12                                                       -a---                

goya13                                                       -a---               

goya14                                                       -a---               

goya16                                                       -a---                

goya17                                                       -a---               

goya18                                                       -a---               

goya19                                                       -a---                

goya2                                                        -a---               

goya20                                                       -a---               

goya21                                                       -a---               

goya22                                                       -a---               

goya23                                                       -a---               

goya24                                                       -a---               

goya25                                                       -a---               

goya26                                                       -a---               

goya27                                                       -a---               

goya28                                                       -a---               

goya29                                                       -a---               

goya3                                                        -a---               

goya3                                                        -a---               

goya30                                                       -a---               

goya31                                                       -a---               

goya32                                                       -a---               

goya33                                                       -a---               

goya34                                                       -a---               

goya35                                                       -a---               

goya36                                                       -a---               

goya37                                                       -a---               

goya38                                                       -a---               

goya39                                                       -a---               

goya4                                                        -a---               

goya40                                                       -a---               

goya41                                                       -a---               

goya42                                                       -a---               

goya43                                                       -a---               

goya44                                                       -a---               

goya45                                                       -a---               

goya46                                                       -a---                

goya47                                                       -a---               

goya48                                                       -a---               

goya49                                                       -a---                

goya5                                                        -a---               

goya6                                                        -a---               

goya7                                                        -a---               

goya8                                                        -a---               

goya9                                                        -a---               

thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\10klasszicista\Canova\ (4)           -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

Antonio_Canova_Selfportrait_1792                             -a---               

Canova-Magdalene_45_degree_view                              -a---               

Canova-Three_Graces_0_degree_view                            -a---               

Canova_Le_Baiser                                             -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\10klasszicista\chardin\ (13)         -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

1chardin5                                                    -a---               

chardi10                                                     -a---               

chardi11                                                     -a---               

chardi12                                                     -a---               

chardin1                                                     -a---               

chardin2                                                     -a---               

chardin3                                                     -a---               

chardin4                                                     -a---               

chardin6                                                     -a---               

chardin7                                                     -a---               

chardin8                                                     -a---               

chardin9                                                     -a---               

thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\10klasszicista\magyar klasszicizmus\ -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

01brocky                                                     -a---               

06brocky                                                     -a---               

684px-Brocky,_Karoly_-_Cupid_and_Psyche_(1850-5)             -a---               

Barabás miklósliszt                                          -a---               

Barabás_Hullámzó_tenger                                      -a---                

Barabás_Román_család                                         -a---               

Barabás_Önarckép_1841                                        -a---               

borsos jozsef                                                -a---                

Borsos,_Jozsef_-_Homing_Pigeon_(1856)                        -a---               

Borsos,_Jozsef_-_Lady_with_a_Lorgnette_(1856)                -a---               

Borsos_Jozsef_csabitas                                       -a---               

Borsos_Nő_csipkegallérral                                    -a---               

Brocky,_Karoly_-_Awakening_(1850-5)                          -a---               

Brocky,_Karoly_-_Mother_and_Child_(1846-50)                  -a---               

Brocky,_Karoly_-_Portrait_of_a_Little_Girl_(1850-5)          -a---               

Brocky,_Karoly_-_Portrait_of_a_Woman_(1846-50)               -a---               

brocky                                                       -a---               

Brocky_Károly_Kmety_György                                   -a---               

dunaiszky lőrinc                                             -a---               

ferenczy istvan                                              -a---               

ferenczy istvan kölcsey ferenc                               -a---               

ferenczy istvan pasztorlanyka                                -a---               

Ferenczy istván kazinczy                                     -a---               

ferenczy istván vál                                          -a---               

Thumbs                                                       -ahs-               

William_Tierney_Clark_Barabás_Miklós                         -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\ (0)                          -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

anglia                                                     -----               

biedermeier                                                -----               

david caspar friedrich                                     -----               

franciaorszag                                              -----               

japán                                                      -----               

Magyar                                                     -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\anglia\ (5)                   -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

Angelica_Kauffman                                          -----               

anne seymour damer                                         -----               

constable                                                  -----               

Elizabeth ( Betty) Ratcliffe                               -----               

turner                                                     -----                

waterhouse                                                 -----               

4797-on-the-coast-of-picardy-richard-parkes-bonington        -a---               

Richard_Parkes_BoningtonDie normanische Küste_002            -a---               

Richard_Parkes_BoningtonFranz I. und Margarete von Navarra_0 -a---               

richard_parkes_bonington_Szene in der Normandie, um 1823005  -a---               

Thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\anglia\Angelica_Kauffman\ (7) -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

800px-Angelica_Kauffmann_by_Angelica_Kauffmann               -a---               

Angelica kauffmann Children_with_a_Bird's_Nest_and_Flowers   -a---               

Angelica-Kaufmann Johann-Joachim-Winckelmann-by-1            -a---               

Angelica-Kaufmann painting1                                  -a---               

AngelicaKauffmannVase-9bUnknown                              -a---               

Angelica_Kauffmann_by_Angelica_Kauffmann                     -a---               

Detail-Angelica-Kauffman-between-Music-and-Painting1         -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\anglia\anne seymour damer\ (4 -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

anne seymour damer  5194693546_c3874ef693_n                  -a---               

anne seymour damer  eliza-as-thalia-npg-eyes                 -a---               

anne seymour damer 1                                         -a---               

anne seymour damer portréja anne-as-ceres-color              -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\anglia\constable\ (4)         -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

constablecsonakokastourfolyon                                -a---               

constablefelhotanulmany                                      -a---               

constablesalisburylatkepe                                    -a---               

Thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\anglia\Elizabeth ( Betty) Rat -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

elizabeth ratcliffe1                                         -a---               

elizabeth ratcliffe2                                         -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\anglia\turner\ (23)           -----                

-----------------------------------------------------------------------------------

thumbs                                                       -ahs-               

turnerakarthagoibirodalombukasa                              -a---                

turnerapanteonatuzutan                                       -a---               

turnerasalisburykatedralisbelseje                            -a---               

turneratrafalgariutkozet                                     -a---                

turnerazewennyiapatsag                                       -a---               

turnerhajotores                                              -a---               

turnerhollandhajokszelviharban                               -a---               

turnerhornbycastle                                           -a---               

turnerhovihar                                                -a---               

turnerjelenetaloireon                                        -a---               

turnerlavinaomlas                                            -a---               

turnerluzernito                                              -a---               

turnernapfelkeltekodben                                      -a---               

turnerodisszeusz                                             -a---               

turneronarckep                                               -a---               

turnerrabszolgakereskedokatengerbedobjakahalott              -a---               

turnersztanselmkapolna                                       -a---               

turnertremairehadihajo                                       -a---               

turnertuzveszaparlamentben                                   -a---               

turnervelence                                                -a---               

turnervezuvkitorese                                          -a---               

turnervonat                                                  -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\anglia\waterhouse\ (15)       -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

b-waterhouse11                                               -a---               

b-waterhouse15                                               -a---               

b-waterhouse19                                               -a---               

b-waterhouse2                                                -a---               

b-waterhouse22                                               -a---               

b-waterhouse26                                               -a---               

b-waterhouse28                                               -a---               

b-waterhouse32                                               -a---               

b-waterhouse34                                               -a---               

b-waterhouse40                                               -a---               

b-waterhouse44                                               -a---               

b-waterhouse47                                               -a---               

b-waterhouse8                                                -a---                

b-waterhouse9                                                -a---               

Thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\biedermeier\ (7)              -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

biedermabarabBittone                                         -a---               

biedermmabarLagomagg                                         -a---               

bubiederm                                                    -a---               

Ferdinand_Georg_Waldmüller_002                               -a---               

Ferdinand_Georg_Waldmüller_007                               -a---               

Thumbs                                                       -ahs-               

waldmuller-1                                                 -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\david caspar friedrich\ (5)   -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

caspar_david_friedrich_023                                   -a---               

caspar_david_friedrich_azeletlepcsofokai                     -a---               

c__d__friedrich_-_greifswald_harbour                         -a---               

davidkeresztahegyen                                          -a---               

thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\franciaorszag\ (3)            -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

corot                                                      -----               

Vigée-Le_Brun Élisabeth Louise                             -----               

watteau                                                    -----               

800px-Madame_Tussaud,_age_42                                 -a---               

madame-tussaud-waxwork                                       -a---               

madame-tussauds-bangkok                                      -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\franciaorszag\corot\ (3)      -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

corotachartresiszekesegyhaz                                  -a---               

corotcamillefirenzelatkepe                                   -a---               

Thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\franciaorszag\Vigée-Le_Brun É -----                

-----------------------------------------------------------------------------------

800px-Madame_Grand_(Noël_Catherine_Vorlée,_1761–1835)_MET_DP -a---               

800px-Vigée-Lebrun_Marie_Antoinette_1783                     -a---                

Elizabeth_Vigée-Lebrun                                       -a---               

Madame_Vigee-Lebrun_and_her_daughter,_Jeanne_Lucia_(Julie)   -a---               

Vigee-Le-Brun_Julie-Le-Brun-Looking-in-a-Mirror_Private-Coll -a---               

vigee_lebrun_sn635                                           -a---               

Vigée-Le_Brun hyacinthe-gabrielle-roland-1791                -a---               

Vigée-Le_Brun vigee210                                       -a---               

Vigée-Le_Brun vlbsp1808                                      -a---               

Vigée-Le_Brunvlbsp1781a                                      -a---               

Vigée-Le_Brun_Élisabeth-Louise_Vigée-Le_Brun_Madame_et_sa_fi -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\franciaorszag\watteau\ (9)    -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

Thumbs                                                       -ahs-               

watteauabievregentillynel                                    -a---               

watteaugersaintmukereskedocegtablaja                         -a---               

watteaugersaintmukereskedocegtablajareszlet                  -a---               

watteauigazividamsag                                         -a---               

watteauparisitelete                                          -a---               

watteauszerelmiunnep                                         -a---               

watteauvelenceiunnepsegek                                    -a---               

wattspaoloesfrancesca                                        -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\japán\ (12)                   -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

hokusai                                                    -----               

imgp4006                                                     -a---               

kiyomasu1                                                    -a---               

kiyomitsu1                                                   -a---               

kiyonaga1                                                    -a---               

kiyonaga2                                                    -a---               

kiyonobu1                                                    -a---               

kiyonobu2-1                                                  -a---               

kiyonobu2                                                    -a---               

kiyonobu3                                                    -a---                

kiyonobu4                                                    -a---               

kiyotsune1                                                   -a---               

Thumbs                                                       -ahs-                

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\japán\hokusai\ (18)           -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

01hokusai-akafuji                                            -a---               

01hokusai_wind                                               -a---               

hokusai 2                                                    -a---               

hokusai-sea-route-of-kazusa-province                         -a---               

hokusai                                                      -a---               

HOKUSAI1                                                     -a---               

Hokusai100PoemsFront                                         -a---               

hokusaihíd                                                   -a---               

Hokusai_1760-1849,_Katsushika,_Japan_Selfportrait_at_the_age -a---               

Hokusai_Bakin_t._4b                                          -a---               

hokusai_dragon                                               -a---               

Hokusai_Irises                                               -a---               

Hokusai_Oiran_and_Kamuro                                     -a---               

Hokusai_Portrait_of_a_woman_holding_a_fan                    -a---               

Hokusai_Roter_Fuji_1000x770                                  -a---               

Katsushika_Hokusai_001                                       -a---               

Thumbs                                                       -ahs-               

utamaro_toyokuni_hokusai_hiroshige__542                      -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\Magyar\ (0)                   -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

Dorfmeister István                                         -----               

Hesz János Mihály                                          -----               

Ij. Dorfmeister István                                     -----               

Johann Lucas Huetter                                       -----               

Johann Lucas Kracker                                       -----               

Joseph Dorffmeister                                        -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\Magyar\Dorfmeister István\ (5 -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

-Dorffmaister-                                               -a---                

-Dorffmaister-A szentgotthardi csata                         -a---               

17171109                                                     -a---               

461px-Dorffmaister_Portrait_of_Louis_II_of_Hungary_1787      -a---               

Dorfmeister Istvan - Masodik mohacsi csata - reszlet1        -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\Magyar\Hesz János Mihály\ (4) -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

250px-Fusz_János                                             -a---               

540x360                                                      -a---               

6df767f1-31cc-4da5-bcd1-f8ce228c8f47_570                     -a---               

to651rgy7729                                                 -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\Magyar\Ij. Dorfmeister István -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

Galambok, Római katolikus templom                            -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\Magyar\Johann Lucas Huetter\  -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

huetter-ru                                                   -a---               

img.php                                                      -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\Magyar\Johann Lucas Kracker\  -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

jasov-baroque-side-altar-paint-immaculate-conception-johann- -a---               

Johann_Lucas_Kracker_-_The_Council_in_Trident_(detail)_-_WGA -a---               

Johann_Lucas_Kracker_–_Apoteóza_sv._Mikuláše_(1761,_Praha)   -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\Magyar\Joseph Dorffmeister\ ( -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

5255466666_e5800e4b8e_b                                      -a---               

Joseph_Dorffmeister_002                                      -a---               

tumblr_n35r21n7pr1t658edo1_1280                              -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\ (15)                         -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

4historizmus                                               -----               

5 realizmus                                                -----                

akadémizmus                                                -----               

angol                                                      -----               

becs                                                       -----               

bocklin                                                    -----               

francia                                                    -----               

gaudi                                                      -----               

jugendstil                                                 -----               

szecesszió                                                 -----               

szimbolizmus                                               -----               

Új mappa                                                   -----               

beolvasás0002                                                -a---               

beolvasás0003                                                -a---               

beolvasáspecs-tettye1                                        -a---               

rocbock ludwig bodajk                                        -a---               

rocbock ludwig boldogkő vára                                 -a---               

rocbock ludwig diosgyor                                      -a---               

rocbock ludwig keszthely                                     -a---               

rocbock ludwig pest -buda                                    -a---               

rocbock ludwig siklos                                        -a---               

rocbock ludwig sirok                                         -a---               

rocbock ludwig sümeg                                         -a---               

rocbock ludwig visegrad                                      -a---               

rocbock ludwig visegrad1                                     -a---               

rocbock ludwigpecs - tettye                                  -a---               

Thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\4historizmus\ (19)            -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

Anselm Feuerbach - Selbstbildnis (1873)                      -a---               

anselm feuerbach Nanna Profil nach rechts (1862)_Web         -a---               

anselm-feuerbach-the-judgement-of-paris                      -a---                

Anselm_Feuerbach_                                            -a---               

Anselm_Feuerbach_003                                         -a---               

begas Dom_Berlin_Kaiser_Friedrich_III_025                    -a---                

begas                                                        -a---               

begas_3                                                      -a---               

Carl Theodor Piloty - Die Gründung der katholischen Liga dur -a---               

Carl Theodor von Piloty - Die Gründung der katholischen Liga -a---               

Ernest_Meissonier Belagerung von Paris_001                   -a---               

Ernest_Meissonier_-_Napoleon_I_in_1814                       -a---               

FeuerbachAmazonenSchlacht                                    -a---               

Henri Chapu's 3_o                                            -a---               

Henri Chapu's _o                                             -a---               

Henri Chapu's1_o                                             -a---               

Karl_Theodor_von_Piloty_001                                  -a---               

Meissonier_-_Relief_After_the_Battle                         -a---               

Thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\5 realizmus\ (22)             -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

5barbizon                                                  -----               

daumier                                                    -----               

kritikai realizmus                                         -----               

munkacsy                                                   -----               

plein air                                                  -----               

constant_troyon,_the_approaching_storm,                      -a---               

Dupret jules aguttes_03102008-018                            -a---               

iasdas                                                       -a---               

leibl01                                                      -a---               

leibl010                                                     -a---               

László_Mednyánszky_(1852-1919)_Fishing_on_the_Tisza          -a---               

Mednyanszky-Memento                                          -a---                

Mednyánszky,_László_-_Angler_(1890)                          -a---               

Mednyánszky,_László_-_Fallen_Russian_Soldier_(1914-7)        -a---               

Mednyánszky,_László_-_Head_of_a_Tramp_with_Light_Hat_(ca_190 -a---                

Mednyánszky,_László_-_Patrol                                 -a---               

Mednyánszky,_László_-_Pensiveness_(1905-10)                  -a---               

Mednyánszky,_László_-_Under_the_Cross_(ca_1892)              -a---               

Mednyánszky,_László_-_Waterside_Scene_with_Figure            -a---               

millet kalásszedők                                           -a---               

Paul Huet R.15536.1                                          -a---               

Rousseau theodore                                            -a---               

Rousseau tournemine09001                                     -a---               

Rousseau-cropped                                             -a---               

Thumbs                                                       -ahs-               

Théodore_Rousseau_005                                        -a---               

Wilhelm_Maria_Hubertus_Leibl_008                             -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\5 realizmus\5barbizon\ (1)    -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

1corot                                                     -----               

courbet                                                    -----               

millet                                                     -----               

charles-emile-jacque-grazing                                 -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\5 realizmus\5barbizon\1corot\ -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

corot1                                                       -a---               

corot10                                                      -a---               

corot11                                                      -a---               

corot12                                                      -a---               

corot13                                                      -a---               

corot14                                                      -a---               

corot15                                                      -a---               

corot16                                                      -a---               

corot17                                                      -a---               

corot18                                                      -a---               

corot19                                                      -a---               

corot2                                                       -a---               

corot20                                                      -a---                

corot21                                                      -a---               

corot22                                                      -a---               

corot3                                                       -a---                

corot4                                                       -a---               

corot5                                                       -a---               

corot6                                                       -a---               

corot7                                                       -a---               

corot9                                                       -a---               

Thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\5 realizmus\5barbizon\courbet -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

courbe10                                                     -a---               

courbe11                                                     -a---               

courbe12                                                     -a---               

courbe13                                                     -a---               

courbe14                                                     -a---               

courbe15                                                     -a---               

courbe16                                                     -a---               

courbe17                                                     -a---               

courbe18                                                     -a---               

courbe19                                                     -a---               

courbet1                                                     -a---               

courbet2                                                     -a---               

courbet3                                                     -a---               

courbet4                                                     -a---               

courbet5                                                     -a---               

courbet6                                                     -a---               

courbet7                                                     -a---               

courbet8                                                     -a---               

courbet9                                                     -a---               

Thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\5 realizmus\5barbizon\millet\ -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

millet1                                                      -a---               

millet2                                                      -a---                

millet3                                                      -a---               

millet4                                                      -a---               

millet5                                                      -a---                

thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\5 realizmus\daumier\ (5)      -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

DAUMIER1                                                     -a---               

DAUMIER2                                                     -a---               

DAUMIER3                                                     -a---               

DAUMIER4                                                     -a---               

DAUMIER5                                                     -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\5 realizmus\kritikai realizmu -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\5 realizmus\munkacsy\ (27)    -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

munkacsy1                                                    -a---               

munkacsy10                                                   -a---               

munkacsy11                                                   -a---               

munkacsy12                                                   -a---               

munkacsy13                                                   -a---               

munkacsy14                                                   -a---               

munkacsy15                                                   -a---               

munkacsy16                                                   -a---               

munkacsy17                                                   -a---               

munkacsy18                                                   -a---               

munkacsy19                                                   -a---               

munkacsy2                                                    -a---               

munkacsy20                                                   -a---               

munkacsy21                                                   -a---               

munkacsy22                                                   -a---               

munkacsy23                                                   -a---               

munkacsy24                                                   -a---               

munkacsy3                                                    -a---               

munkacsy4                                                    -a---               

munkacsy5                                                    -a---               

munkacsy6                                                    -a---               

munkacsy7                                                    -a---                

munkacsy8                                                    -a---               

munkacsy9                                                    -a---               

munkácsi _Zongoralecke_egész                                 -a---                

munkácsy soun hercegnő                                       -a---               

Munkácsy_Self-portrait_1875                                  -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\5 realizmus\plein air\ (5)    -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

Bastien-Lepage_Jules_Les_Enfants_Pecheurs                    -a---               

BastienLepage_Jules_Joan_Of_Arc                              -a---               

Lepage2                                                      -a---               

the-blind-beggar-by-jules-bastien-lepage                     -a---               

Thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\akadémizmus\ (66)             -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

!Regnault-Der_Tod_der_Kleopatra                              -a---               

'Vive_L'Empereur',_Édouard_Detaille,_1891,_Art_Gallery_of_Ne -a---               

126098-frederick_leighton                                    -a---               

1862_frederick_leighton_-_odalisque                          -a---               

1863_alexandre_cabanel_-_the_birth_of_venus                  -a---               

alexandre_cabanel03                                          -a---               

baudry                                                       -a---               

Baudry Charlotte_Corday_Marat                                -a---               

Benczúr Gyula_maxi                                           -a---               

Benczúr_Olvasó_nő                                            -a---               

bouguereau_admiration                                        -a---               

bouguereau_venus_1_                                          -a---               

cabanel ophelia                                              -a---               

Carolus-Duran, Kiss 1868                                     -a---               

Carolus-Duran, Merrymakers 1870                              -a---               

Couture John_Montagu,_4th_Earl_of_Sandwich                   -a---               

deneuville_001f                                              -a---               

Ernest_Meissonier_-_A_Game_of_Piquet                         -a---               

Fleury Baldwin_of_Boulogne_entering_Edessa_in_Feb_1098       -a---               

Franz Lenbach                                                -a---               

Gabriel-Max-Affen-als-Kunstrichter                           -a---                

Gabriel_Cornelius_von_Max_001                                -a---               

Gallait 1fisher                                              -a---               

Giacomo Favretto mosca_cieca                                 -a---                

Giacomo Favretto.gif                                         -a---               

Hans Makart - Bildnis Gräfin Palffy (Die Betende) 1880 Öl au -a---               

img46F                                                       -a---               

jean-baptiste_regnault_-_la_liberté_ou_la_mort               -a---               

José_Villegas_Cordero_-_The_Slipper_Merchant                 -a---               

Jules Lefebvre-Half-nude (Private Collection)                -a---               

Karl_Theodor_von_Piloty_001                                  -a---               

La Fiancée                                                   -a---               

Laurens Salle_des_illustres_11                               -a---               

Laurens_-_The_Agitator_of_Languedoc                          -a---               

La_defense_de_Toulouse_devant_Montfort_J_P_Laurens           -a---               

lefebvre                                                     -a---               

lefebvre1                                                    -a---               

lefebvre2                                                    -a---               

lefebvre3                                                    -a---               

leightonflamingjunexe7                                       -a---               

Leighton_Brownlow                                            -a---               

leighton_light_of_the_harem1                                 -a---               

Lotz Károly                                                  -a---               

Lotz Károly orszaghaz                                        -a---               

Lotz Károly1                                                 -a---               

Lotz Károly2                                                 -a---               

Lotz_Károly_Kornélia                                         -a---               

Léon_Bonat_-_Roman_Girl_at_a_Fountain                        -a---               

Makart 01_Der_Fruehling                                      -a---               

makart002                                                    -a---               

Makart_hans_bildnis_clothilde_beer                           -a---               

Makart_hans_sinnbild_des_frohlichen_lebensgenusses_2         -a---               

mariano_fortuny_y_carbo_visiting_day_at_the_parsonage        -a---               

Neuville_défense_de_la_porte_de_Longboyau_img_1960-rama      -a---               

Nevill La repos apres la bataille du Bourget                 -a---                

Noè Bordignon mosca_cieca                                    -a---               

piot etienne adolphe                                         -a---               

piot etienne adolphe1                                        -a---                

piot etienne adolphe2                                        -a---               

REGNAULT_Henri_Automedon_with_the_Horses_of_Achilles_1868_so -a---               

Robert fleuri den48_tony_001f                                -a---                

SCENE DE LA SAINT BARTHELEMY -ROBERT-FLEURY                  -a---               

Thumbs                                                       -ahs-               

Vauters mum003342Ca                                          -a---               

WilliamBouguereau-TheBather-1879Large                        -a---               

_Édouard_Detaille,_                                          -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\angol\ (6)                    -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

3almatadema                                                -----               

5preraffaelitak                                            -----               

godward                                                    -----               

Henry Wallis                                               -----               

Osborn, Emily Mary                                         -----               

Swynnerton, Annie Louise                                   -----               

Walter Crane                                               -----               

leightonsanmartinokolstor                                    -a---               

pynetherlmere                                                -a---               

robertsdavidsegoviaialcazar                                  -a---               

ruskinbossonsglecser                                         -a---               

ruskinvevey                                                  -a---               

thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\angol\3almatadema\ (36)       -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

Lawrence Alma-Tadema - Wikipedia_elemei                    -----               

1almahead                                                    -a---               

alma10                                                       -a---               

alma11                                                       -a---                

alma12                                                       -a---               

alma13                                                       -a---               

alma14                                                       -a---                

alma15                                                       -a---               

alma16                                                       -a---               

alma17                                                       -a---               

alma18                                                       -a---               

alma19                                                       -a---               

alma2                                                        -a---               

alma20                                                       -a---               

alma3                                                        -a---               

alma4                                                        -a---               

alma5                                                        -a---               

alma6                                                        -a---               

alma7                                                        -a---               

alma8                                                        -a---               

alma9                                                        -a---               

almatadematepidarium                                         -a---               

lawren10                                                     -a---               

lawren11                                                     -a---               

lawren12                                                     -a---               

lawren13                                                     -a---               

lawrenc1                                                     -a---               

lawrenc2                                                     -a---               

lawrenc3                                                     -a---               

lawrenc4                                                     -a---               

lawrenc5                                                     -a---               

lawrenc6                                                     -a---               

lawrenc7                                                     -a---               

lawrenc8                                                     -a---               

lawrenc9                                                     -a---               

Lawrence Alma-Tadema - Wikipedia                             -a---               

thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\angol\3almatadema\Lawrence Al -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

12px-Wikisource-logo                                         -a---                

140px-Fredegund_by_the_Deathbed_of_Bishop_Praetextatus       -a---               

15px-Speaker_Icon                                            -a---               

170px-Alma_Tadema_Spring                                     -a---                

170px-Portrait_of_Lawrence_Alma-Tadema                       -a---               

220px-1904_Lawrence_Alma-Tadema_-_The_Finding_of_Moses       -a---               

220px-Alma-Tadema_Ignacy_Jan_Paderewski                      -a---               

220px-Alma-Tadema_The_Education_of_the_Children_of_Clovis    -a---               

220px-Alma-Tadema_Unconscious_Rivals_1893                    -a---               

220px-Alma_Tadema_Silver_Favourites                          -a---               

220px-Anna_Alma_Tadema_1864-1940_and_Laurense_Alma_Tadema_18 -a---               

220px-An_eloquent_silence_by_Lawrence_Alma-Tadema            -a---               

220px-Dronrijp                                               -a---               

220px-Egyptian_chess_players                                 -a---               

220px-Lawrence_Alma-Tadema_1870_2                            -a---               

220px-Sir_Lawrence_Alma-Tadema_RA_OM_-_Sappho_and_Alcaeus_-_ -a---               

220px-Tepidarium_Lawrence_Alma-Tadema_1836-1912              -a---               

220px-The_Roses_of_Heliogabalus                              -a---               

30px-Commons-logo                                            -a---               

38px-Wikisource-logo                                         -a---               

load                                                         -a---               

load                                                         -a---               

load_002                                                     -a---               

load_002                                                     -a---               

load_003                                                     -a---               

poweredby_mediawiki_88x31                                    -a---               

wikimedia-button                                             -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\angol\5preraffaelitak\ (28)   -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

blake                                                      -----               

millais                                                    -----               

8anniver                                                     -a---               

8beatrix                                                     -a---               

8beloved                                                     -a---                

8d-dream                                                     -a---               

8daydrea                                                     -a---               

8domini                                                      -a---                

8fiammet                                                     -a---               

8finestr                                                     -a---               

8found                                                       -a---               

8ghirlan                                                     -a---               

8girlhoo                                                     -a---               

8joli                                                        -a---               

8lilias                                                      -a---               

8lilith                                                      -a---               

8mano                                                        -a---               

8proserp                                                     -a---               

8ramosce                                                     -a---               

8regina                                                      -a---               

8s-sismo                                                     -a---               

8s-them                                                      -a---               

8sabra                                                       -a---               

8sea                                                         -a---               

8seed                                                        -a---               

8self                                                        -a---               

8swinbur                                                     -a---               

burne-jons                                                   -a---               

Jacopo_Bellini_Nascita_della_Vergine_Galleria_Sabauda_220720 -a---               

thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\angol\5preraffaelitak\blake\  -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

blake1                                                       -a---               

blake10                                                      -a---               

blake11                                                      -a---               

blake2                                                       -a---               

blake3                                                       -a---               

blake4                                                       -a---               

blake5                                                       -a---               

blake6                                                       -a---               

blake7                                                       -a---                

blake8                                                       -a---               

blake9                                                       -a---               

thumbs                                                       -ahs-                

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\angol\5preraffaelitak\millais -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

28168238_10159959293005557_8958196591138439636_n             -a---               

millai10                                                     -a---               

millai11                                                     -a---               

millais1                                                     -a---               

millais2                                                     -a---               

millais3                                                     -a---               

millais4                                                     -a---               

millais5                                                     -a---               

millais6                                                     -a---               

millais7                                                     -a---               

millais8                                                     -a---               

millais9                                                     -a---               

thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\angol\godward\ (5)            -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

godward-classical_beauty                                     -a---               

godward-john william the_mirror-1899                         -a---               

godward-the_old%2c_old_story                                 -a---               

godward_yes_or_no_1893                                       -a---               

thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\angol\Henry Wallis\ (2)       -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

78353f64df29bc96c58a9020778dd8f5--egypt-art-partition-walls  -a---               

Henry_Wallis_-_Chatterton_-_Google_Art_Project               -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\angol\Osborn, Emily Mary\ (2) -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

lord_nithsdale_escape_from_the Tower                         -a---               

Nameless and Friendless CGFA                                 -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\angol\Swynnerton, Annie Louis -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

Annie_Louisa_Swynnerton Illusions                            -a---               

swynner1                                                     -a---               

Swynnerton_The_sense_of_Sight                                -a---                

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\angol\Walter Crane\ (3)       -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

Faerie Queen. During the 1800s Walter Crane                  -a---               

Pandora                                                      -a---               

Walter_Crane_-_Neptune's_Horses_(1910)                       -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\becs\ (0)                     -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

klimt                                                      -----               

klimtelozmenyekkel                                         -----               

kokoschka                                                  -----               

schiele                                                    -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\becs\klimt\ (12)              -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

klimt - judit                                                -a---               

klimt kiss                                                   -a---               

klimt-kiss                                                   -a---               

klimtadeleblochbauer                                         -a---               

klimtaharomeletkor                                           -a---               

klimtelethalal                                               -a---               

klimtjudit1                                                  -a---               

klimtkammernikastelypark                                     -a---               

klimtsonjaknips                                              -a---               

klimtszerelem                                                -a---               

klintdanae                                                   -a---               

Thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\becs\klimtelozmenyekkel\ (52) -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

alma12                                                       -a---               

alma15                                                       -a---               

alma3                                                        -a---               

alma5                                                        -a---               

alma8                                                        -a---               

alma9                                                        -a---                

Bella Kotak1                                                 -a---               

Bella Kotak2                                                 -a---               

Bella Kotak3                                                 -a---                

khnopff1                                                     -a---               

khnopff2                                                     -a---               

khnopff3                                                     -a---               

khnopff4                                                     -a---               

khnopff5                                                     -a---               

klimt1                                                       -a---               

klimtadele                                                   -a---               

klimtbeethoven                                               -a---               

klimtbeethoven1                                              -a---               

klimtdanae                                                   -a---               

klimtdmc                                                     -a---               

klimtemili                                                   -a---               

klimtfritza                                                  -a---               

klimtjudith1                                                 -a---               

klimtjudith2                                                 -a---               

klimtjungfrau                                                -a---               

klimtmatch                                                   -a---               

klimtprimavesi                                               -a---               

klinge01                                                     -a---               

klinger                                                      -a---               

laufberger                                                   -a---               

leighto2                                                     -a---               

leighto7                                                     -a---               

makart die_betende                                           -a---               

makart halak                                                 -a---               

makart tavasz                                                -a---               

makart triumph_der_ariadne                                   -a---               

makart                                                       -a---               

makart1                                                      -a---               

makart27                                                     -a---               

makart32                                                     -a---                

makart_pr                                                    -a---               

match                                                        -a---               

match1                                                       -a---                

match2                                                       -a---               

match3                                                       -a---               

millais2                                                     -a---                

millais3                                                     -a---               

millais4                                                     -a---               

millais5                                                     -a---               

millais6                                                     -a---               

millais7                                                     -a---               

thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\becs\kokoschka\ (5)           -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

kokoschkaillusztraciokazalmodofiuk                           -a---               

kokoschkaplakatagyilkosazasszonyokremenye                    -a---               

kokoschkatelitaj                                             -a---               

kokschkacsendeletbarannyalesjacinttal                        -a---               

Thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\becs\schiele\ (8)             -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

schiele halottanya                                           -a---               

schieleamuvesszobaja                                         -a---               

schieleasszonyketgyerekkel                                   -a---               

schielefekvono                                               -a---               

schielehalottanya                                            -a---               

schielekardinalisesapaca                                     -a---               

schieleonarckepzsidocseresznyekkel                           -a---               

thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\bocklin\ (17)                 -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

bocklin arnold  villa am meer 1878                           -a---               

bocklin arnold holtak szigete 1                              -a---               

bocklin arnold holtak szigete 2                              -a---               

bocklin arnold holtak szigete 3                              -a---               

bocklin arnold holtak szigete 5                              -a---               

bocklin arnold odysseus und kalypso                          -a---                

bocklin arnold szirenek                                      -a---               

bocklin portre                                               -a---               

Böcklin Arnold  Villa am Meer 1878                           -a---                

Böcklin Arnold Holtak szigete 1                              -a---               

Böcklin Arnold Holtak szigete 2                              -a---               

Böcklin Arnold Holtak szigete 3                              -a---               

Böcklin Arnold Holtak szigete 5                              -a---               

Böcklin Arnold Odysseus und Kalypso                          -a---               

Böcklin Arnold Szirének                                      -a---               

Böcklin portré                                               -a---               

thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\francia\ (0)                  -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

5barbizon                                                  -----               

carriere                                                   -----               

courbet                                                    -----               

puvis de chavannes                                         -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\francia\5barbizon\ (0)        -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

1corot                                                     -----               

courbet                                                    -----               

millet                                                     -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\francia\5barbizon\1corot\ (21 -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

corot1                                                       -a---               

corot10                                                      -a---               

corot11                                                      -a---               

corot12                                                      -a---               

corot13                                                      -a---               

corot14                                                      -a---               

corot15                                                      -a---                

corot16                                                      -a---               

corot17                                                      -a---               

corot18                                                      -a---                

corot19                                                      -a---               

corot2                                                       -a---               

corot20                                                      -a---               

corot21                                                      -a---               

corot22                                                      -a---               

corot3                                                       -a---               

corot4                                                       -a---               

corot5                                                       -a---               

corot6                                                       -a---               

corot7                                                       -a---               

corot9                                                       -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\francia\5barbizon\courbet\ (1 -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

courbe10                                                     -a---               

courbe11                                                     -a---               

courbe12                                                     -a---               

courbe13                                                     -a---               

courbe14                                                     -a---               

courbe15                                                     -a---               

courbe16                                                     -a---               

courbe17                                                     -a---               

courbe18                                                     -a---               

courbe19                                                     -a---               

courbet1                                                     -a---               

courbet2                                                     -a---               

courbet3                                                     -a---               

courbet4                                                     -a---               

courbet5                                                     -a---               

courbet6                                                     -a---               

courbet7                                                     -a---               

courbet8                                                     -a---               

courbet9                                                     -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\francia\5barbizon\millet\ (6) -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

millet1                                                      -a---                

millet2                                                      -a---               

millet3                                                      -a---               

millet4                                                      -a---               

millet5                                                      -a---               

thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\francia\carriere\ (1)         -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

carriereanyasag                                              -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\francia\courbet\ (3)          -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

courbetanyugodttenger                                        -a---               

courbetbirkozok                                              -a---               

Thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\francia\puvis de chavannes\ ( -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

chavannesmadonna                                             -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\gaudi\ (17)                   -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

gaudicasabatlo                                               -a---               

gaudicasaelcapricho                                          -a---               

gaudicasamila                                                -a---               

gaudielcapricho                                              -a---               

gaudiguelpad                                                 -a---               

gaudikemenyek                                                -a---               

gaudikikotoidokkelolnezet                                    -a---               

gaudikikotoidokkoldalnezet                                   -a---               

gaudilepcsocasabatlo                                         -a---               

gaudilepcsohaz                                               -a---               

gaudisagradafamilia1                                         -a---               

gaudisagradafamilia2                                         -a---               

gaudisagradafamiliatervek                                    -a---               

gauditervtemetokapu                                          -a---               

gauditeto                                                    -a---                

gaudivincens                                                 -a---               

thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\jugendstil\ (0)               -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\szecesszió\ (14)              -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

aub2                                                         -a---               

aub3                                                         -a---               

Aubrey-beardsley-lysistrata-04                               -a---               

aubrey_beardsley_sir_tristram                                -a---               

beardsley1                                                   -a---               

beardsley2                                                   -a---               

crane walter 2bjack                                          -a---               

Ferdinand_Hodler_002                                         -a---               

hodler Ferdinand                                             -a---               

Princess_Belle-Etoile_-_illustration_by_Walter_Crane_-_Proje -a---               

Princess_Belle-Etoile_2_-_illustration_by_Walter_Crane_-_Pro -a---               

the_babys_opera_-_walter_crane_1876_-_b204_-_c_british_libra -a---               

Thumbs                                                       -ahs-               

WalterCrane-Horses-of-Neptune-1892                           -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\szimbolizmus\ (20)            -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

bocklin                                                    -----               

carriere                                                   -----               

csontvary                                                  -----               

gaugin                                                     -----               

khnopff                                                    -----               

nabis                                                      -----               

odilon redon                                               -----               

preraffaeliták                                             -----               

puvis de chevannes                                         -----                

stuck Franz von                                            -----               

alkimistarajzok                                              -a---               

felicien_rops_-_la_tentation_de_saint_antoine                -a---               

felicien_rops_001                                            -a---               

FEMMESdapFELICIEN_ROPS                                       -a---               

Fernand_Khnopff_002                                          -a---               

Félicien_Rops_-_Le_Werwolf_-_original_etching                -a---               

Hypocracy by Felicien Rops                                   -a---               

KHNOPFF1                                                     -a---               

KHNOPFF2                                                     -a---               

KHNOPFF3                                                     -a---               

KHNOPFF4                                                     -a---               

KHNOPFF5                                                     -a---               

PALMER1                                                      -a---               

PALMER2                                                      -a---               

rops 23                                                      -a---               

rops blackmass13                                             -a---               

Rops illustrators                                            -a---               

rops                                                         -a---               

The examination by Felicien Rops                             -a---               

thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\szimbolizmus\bocklin\ (17)    -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

bocklin arnold  villa am meer 1878                           -a---               

bocklin arnold holtak szigete 1                              -a---               

bocklin arnold holtak szigete 2                              -a---               

bocklin arnold holtak szigete 3                              -a---               

bocklin arnold holtak szigete 5                              -a---               

bocklin arnold odysseus und kalypso                          -a---               

bocklin arnold szirenek                                      -a---               

bocklin portre                                               -a---               

Böcklin Arnold  Villa am Meer 1878                           -a---               

Böcklin Arnold Holtak szigete 1                              -a---                

Böcklin Arnold Holtak szigete 2                              -a---               

Böcklin Arnold Holtak szigete 3                              -a---               

Böcklin Arnold Holtak szigete 5                              -a---                

Böcklin Arnold Odysseus und Kalypso                          -a---               

Böcklin Arnold Szirének                                      -a---               

Böcklin portré                                               -a---               

thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\szimbolizmus\carriere\ (5)    -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

CARRIER1                                                     -a---               

CARRIER2                                                     -a---               

carriere3                                                    -a---               

carriere4                                                    -a---               

Thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\szimbolizmus\csontvary\ (16)  -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

csontvarimaganyoscedrus                                      -a---               

csontvarybalbeek                                             -a---               

csontvarybalbeekreszlet                                      -a---               

csontvaryfestolegeny                                         -a---               

csontvaryfohaszkodoudvozito                                  -a---               

csontvaryhajotores                                           -a---               

csontvaryhidonatvonulotarsasag                               -a---               

csontvarymadar                                               -a---               

csontvarymariakutja                                          -a---               

csontvarynaplementeanapolyiobolben                           -a---               

csontvarysuvoltotleteritoolyv                                -a---               

csontvarytaorminaiszinhazromjai                              -a---               

csontvaryviharanagyhortobagyon                               -a---               

csontvaryzarandoklas                                         -a---               

csontvaryzarandoklasacedrushoz                               -a---               

Thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\szimbolizmus\gaugin\ (45)     -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

GAUGHEAD                                                     -a---               

GAUGUIN1                                                     -a---               

gauguin10                                                    -a---                

gauguin11                                                    -a---               

gauguin12                                                    -a---               

gauguin13                                                    -a---                

gauguin14                                                    -a---               

gauguin15                                                    -a---               

gauguin16                                                    -a---               

gauguin17                                                    -a---               

gauguin18                                                    -a---               

gauguin19                                                    -a---               

GAUGUIN2                                                     -a---               

gauguin20                                                    -a---               

gauguin21                                                    -a---               

gauguin22                                                    -a---               

gauguin23                                                    -a---               

gauguin24                                                    -a---               

gauguin25                                                    -a---               

gauguin26                                                    -a---               

gauguin27                                                    -a---               

gauguin28                                                    -a---               

gauguin29                                                    -a---               

GAUGUIN3                                                     -a---               

gauguin30                                                    -a---               

gauguin31                                                    -a---               

gauguin32                                                    -a---               

gauguin33                                                    -a---               

gauguin34                                                    -a---               

gauguin35                                                    -a---               

gauguin36                                                    -a---               

gauguin37                                                    -a---               

gauguin38                                                    -a---               

gauguin39                                                    -a---               

GAUGUIN4                                                     -a---               

gauguin40                                                    -a---               

gauguin41                                                    -a---               

gauguin42                                                    -a---               

gauguin43                                                    -a---               

GAUGUIN5                                                     -a---                

GAUGUIN6                                                     -a---               

GAUGUIN7                                                     -a---               

GAUGUIN8                                                     -a---                

GAUGUIN9                                                     -a---               

Thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\szimbolizmus\khnopff\ (4)     -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

khnopff1                                                     -a---               

khnopff2                                                     -a---               

khnopff3                                                     -a---               

khnopff4                                                     -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\szimbolizmus\nabis\ (32)      -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

Apple Tree with Red Fruit Paul Ranson                        -a---               

Bathing by Felix Vallotton                                   -a---               

BONNARD1                                                     -a---               

BONNARD2                                                     -a---               

BONNARD3                                                     -a---               

Christ_et_Buddha_by_Paul_Ranson_1880                         -a---               

DENIS1                                                       -a---               

DENIS2                                                       -a---               

DENIS3                                                       -a---               

DENIS4                                                       -a---               

DENIS5                                                       -a---               

paul-ranson-digitales                                        -a---               

Paul_Serusier_-_Les_Laveuses_A_La_Laita                      -a---               

Paul_Sérusier_002                                            -a---               

Paul_Sérusier_004                                            -a---               

ranson japan                                                 -a---               

rippl ronai nagykep                                          -a---               

rippl ronai pacsekjnagykep                                   -a---               

rippl-ronai-szabo-lorinc                                     -a---               

Rippl-Rónai_József_My_Parents_after_Fourty_Years_of_Marriage -a---               

roussel-767157                                               -a---               

Three_Beeches_1905_Paul_Ranson                               -a---                

Thumbs                                                       -ahs-               

vallotton sommeil                                            -a---               

vallotton.1223809931                                         -a---                

Vallotton_3_Women_1907                                       -a---               

ver13_vallotton_001f                                         -a---               

Vines Paul Ranson                                            -a---               

VUILLAR1                                                     -a---               

VUILLAR2                                                     -a---               

VUILLAR3                                                     -a---               

VUILLAR4                                                     -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\szimbolizmus\odilon redon\ (4 -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

odilon redon l armure                                        -a---               

Odilon_Redon_002                                             -a---               

Odilon_Redon_003                                             -a---               

REDOHEAD                                                     -a---               

Redon a szem                                                 -a---               

REDON1                                                       -a---               

REDON10                                                      -a---               

REDON11                                                      -a---               

REDON12                                                      -a---               

REDON13                                                      -a---               

REDON14                                                      -a---               

REDON15                                                      -a---               

REDON16                                                      -a---               

REDON17                                                      -a---               

REDON18                                                      -a---               

REDON19                                                      -a---               

REDON2                                                       -a---               

REDON20                                                      -a---               

REDON21                                                      -a---               

REDON22                                                      -a---               

REDON23                                                      -a---               

REDON24                                                      -a---               

REDON25                                                      -a---               

REDON26                                                      -a---                

REDON27                                                      -a---               

REDON28                                                      -a---               

REDON29                                                      -a---                

REDON3                                                       -a---               

REDON30                                                      -a---               

REDON31                                                      -a---                

REDON33                                                      -a---               

REDON34                                                      -a---               

REDON35                                                      -a---               

REDON36                                                      -a---               

REDON4                                                       -a---               

REDON5                                                       -a---               

REDON6                                                       -a---               

REDON7                                                       -a---               

REDON8                                                       -a---               

REDON9                                                       -a---               

Thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\szimbolizmus\preraffaeliták\  -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

blake                                                      -----               

dante gabriel rosetti                                      -----               

edward burne johns                                         -----               

john everett millais                                       -----               

HUNT1                                                        -a---               

HUNT2                                                        -a---               

HUNT3                                                        -a---               

HUNT4                                                        -a---               

HUNT5                                                        -a---               

HUNT6                                                        -a---               

HUNT7                                                        -a---               

HUNT8                                                        -a---               

Thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\szimbolizmus\preraffaeliták\b -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

BLAKE1                                                       -a---                

BLAKE10                                                      -a---               

BLAKE11                                                      -a---               

BLAKE2                                                       -a---                

BLAKE3                                                       -a---               

BLAKE4                                                       -a---               

BLAKE5                                                       -a---               

BLAKE6                                                       -a---               

BLAKE7                                                       -a---               

BLAKE8                                                       -a---               

BLAKE9                                                       -a---               

BLAKHEAD                                                     -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\szimbolizmus\preraffaeliták\d -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

8ANNIVER                                                     -a---               

8BEATRIX                                                     -a---               

8BELOVED                                                     -a---               

8D-DREAM                                                     -a---               

8DAYDREA                                                     -a---               

8DOMINI                                                      -a---               

8FIAMMET                                                     -a---               

8FINESTR                                                     -a---               

8FOUND                                                       -a---               

8GHIRLAN                                                     -a---               

8GIRLHOO                                                     -a---               

8JOLI                                                        -a---               

8LILIAS                                                      -a---               

8LILITH                                                      -a---               

8MANO                                                        -a---               

8PROSERP                                                     -a---               

8RAMOSCE                                                     -a---               

8REGINA                                                      -a---               

8S-SISMO                                                     -a---               

8S-THEM                                                      -a---               

8SABRA                                                       -a---               

8SEA                                                         -a---               

8SEED                                                        -a---                

8SELF                                                        -a---               

8SWINBUR                                                     -a---               

8VERONIC                                                     -a---                

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\szimbolizmus\preraffaeliták\e -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

BURNE1                                                       -a---               

BURNE11                                                      -a---               

BURNE12                                                      -a---               

BURNE13                                                      -a---               

BURNE14                                                      -a---               

BURNE15                                                      -a---               

BURNE16                                                      -a---               

BURNE17                                                      -a---               

BURNE18                                                      -a---               

BURNE19                                                      -a---               

BURNE2                                                       -a---               

BURNE20                                                      -a---               

BURNE21                                                      -a---               

BURNE22                                                      -a---               

BURNE23                                                      -a---               

BURNE24                                                      -a---               

BURNE25                                                      -a---               

BURNE26                                                      -a---               

BURNE27                                                      -a---               

BURNE28                                                      -a---               

BURNE29                                                      -a---               

BURNE3                                                       -a---               

BURNE30                                                      -a---               

BURNE31                                                      -a---               

BURNE32                                                      -a---               

BURNE33                                                      -a---               

BURNE34                                                      -a---               

BURNE35                                                      -a---               

BURNE36                                                      -a---               

BURNE37                                                      -a---               

BURNE38                                                      -a---                

BURNE39                                                      -a---               

BURNE4                                                       -a---               

BURNE40                                                      -a---                

BURNE41                                                      -a---               

BURNE42                                                      -a---               

BURNE43                                                      -a---               

BURNE44                                                      -a---               

BURNE5                                                       -a---               

BURNE6                                                       -a---               

BURNE7                                                       -a---               

BURNE8                                                       -a---               

BURNE9                                                       -a---               

BURNHEAD                                                     -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\szimbolizmus\preraffaeliták\j -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

MILLAI10                                                     -a---               

MILLAI11                                                     -a---               

MILLAIS1                                                     -a---               

MILLAIS2                                                     -a---               

MILLAIS3                                                     -a---               

MILLAIS4                                                     -a---               

MILLAIS5                                                     -a---               

MILLAIS6                                                     -a---               

MILLAIS7                                                     -a---               

MILLAIS8                                                     -a---               

MILLAIS9                                                     -a---               

millais_head                                                 -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\szimbolizmus\puvis de chevann -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

chevannes2                                                   -a---               

chevannes3                                                   -a---               

chevannes4                                                   -a---               

chevannes5                                                   -a---               

Thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\szimbolizmus\stuck Franz von\ -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

STUCK1                                                       -a---                

STUCK10                                                      -a---               

STUCK11                                                      -a---               

STUCK12                                                      -a---                

STUCK13                                                      -a---               

STUCK2                                                       -a---               

STUCK3                                                       -a---               

STUCK4                                                       -a---               

STUCK5                                                       -a---               

STUCK6                                                       -a---               

STUCK7                                                       -a---               

STUCK8                                                       -a---               

STUCK9                                                       -a---               

stuck_head                                                   -a---               

T-STUCK1                                                     -a---               

t-stuck10                                                    -a---               

t-stuck11                                                    -a---               

t-stuck12                                                    -a---               

t-stuck13                                                    -a---               

T-STUCK2                                                     -a---               

T-STUCK3                                                     -a---               

T-STUCK4                                                     -a---               

T-STUCK5                                                     -a---               

T-STUCK6                                                     -a---               

T-STUCK7                                                     -a---               

T-STUCK8                                                     -a---               

T-STUCK9                                                     -a---               

Thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\Új mappa\ (0)                 -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\ (1)                  -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

Balkay Pál                                                 -----               

barabas miklos                                             -----               

Bihari Sándor                                              -----               

Bikkessy Heinbucher József                                 -----                

Borsos József                                              -----               

Canzi Ágost                                                -----               

CSERÉPY ÁRPÁD                                              -----               

Czauczik József                                            -----               

Donát János                                                -----               

Eisenhut Ferenc                                            -----               

Feszty Árpád                                               -----               

Hesz János Mihály                                          -----               

Hofbauer János                                             -----               

Horovitz Lipót                                             -----               

Horváth Sándor                                             -----               

id marko karoly                                            -----               

ifj. Markó Károly                                          -----               

jankó jános                                                -----               

Karlovszky Bertalan                                        -----               

Kaufmann Izidor                                            -----               

Kimnach László                                             -----               

Kisfaludy Károly                                           -----               

Klette Károly                                              -----                

Libay Károly Lajos                                         -----               

Ligeti Antal                                               -----               

Lotz Károly                                                -----               

Lwoff-Parlaghy Vilma                                       -----               

László Péter                                               -----               

Marastoni Jakab                                            -----               

mednyanszky                                                -----               

Molnár József                                              -----               

Mészöly Géza                                               -----               

Orlai Petrich Soma                                         -----               

Petrich András                                             -----               

Plachy Ferenc                                              -----               

Roskovics Ignác                                            -----               

Sikó Miklós                                                -----               

Sterio Károly                                              -----               

Storno Ferenc                                              -----               

Szemlér Mihály                                             -----               

Telepi Károly                                              -----               

Than Mór                                                   -----                

Valentiny János                                            -----               

Vastagh György id                                          -----               

Vastagh Géza                                               -----               

Weber Henrik                                               -----               

Wéber Henrik                                               -----               

Zichy Mihály                                               -----               

Thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Balkay Pál\ (3)       -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

balkay_pal__festo__1785-1846__eletrajza                      -a---               

ep4tfmd7dj7gmzsx3a8f                                         -a---               

www.tvn.hu_9ea46190ff0a90ca89d7ea2558824d3d                  -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\barabas miklos\ (9)   -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

barabasadegenfeldcsalad                                      -a---               

barabasamuveszszemelyisege                                   -a---               

barabasazaldunasor                                           -a---               

barabaslagomaggiore                                          -a---               

barabasnaplementecalabriaban                                 -a---               

barabaspustaitaj                                             -a---               

barabasvasarraballago                                        -a---               

barabasvelencealkonyatkor                                    -a---               

thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Bihari Sándor\ (4)    -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

220px-Bihari_Sándor_Önarckép                                 -a---               

biharisandor_vasarnapdelutan1893                             -a---               

bihari_sandor18551906__falusi_eletkep_1                      -a---               

onotaja                                                      -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Bikkessy Heinbucher J -----                

-----------------------------------------------------------------------------------

792px-Bikkessy_Heinbucher_Táncoló_magyarok                   -a---               

Bikkessy_Heinbucher_Forspontos_paraszt                       -a---                

magyar-parasztviselet-7745-24570                             -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Borsos József\ (6)    -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

balutan                                                      -a---               

Borsos,_József_-_Emir_of_Lebanon_-_Google_Art_Project        -a---               

borsos03_od                                                  -a---               

Borsos_József_Nemzetőr                                       -a---               

pic28                                                        -a---               

Portrait_of_József_Borsos                                    -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Canzi Ágost\ (3)      -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

9579_1_big                                                   -a---               

canzi_agost-testvérek_1850-56._aukcio_93                    -a---               

pic32                                                        -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\CSERÉPY ÁRPÁD\ (3)    -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

cserepy_arpad_18591907__deli_piheno_1                        -a---               

cserepy_arpad_18591907__piaci_jelenet_1                      -a---               

cserepy_arpad_18591907__vizhordo_lany_1                      -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Czauczik József\ (3)  -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

Czauczik,_József_-_Three_Brothers_(1828)                     -a---               

Czauczik_Halászleány_1818                                    -a---               

eNortrK0UjI1sog3NTM2MlWyBlwwIRUDow,,                         -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Donát János\ (4)      -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

donat_janos-ifju_holgy_portreja_1819-38._aukcio_38           -a---               

donat_janos-noi_portre_1819-40._aukcio_52                    -a---               

Donát_Self-portrait                                          -a---               

lanton_j                                                     -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Eisenhut Ferenc\ (4)  -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

169-2014128155353_original                                   -a---               

A_zentai_csata_Eisenhut_Ferenc_képe                          -a---               

original                                                     -a---               

Történelmi jelenet. Olaj, vászon 57 × 69 cm.                 -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Feszty Árpád\ (4)     -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

2016102716                                                   -a---               

2016102724                                                   -a---               

20161027korkep                                               -a---                

korkep1                                                      -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Hesz János Mihály\ (4 -----                

-----------------------------------------------------------------------------------

250px-Fusz_János                                             -a---               

55763907_1_x                                                 -a---                

6df767f1-31cc-4da5-bcd1-f8ce228c8f47_570                     -a---               

peterv_oltarkep                                              -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Hofbauer János\ (4)   -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

097                                                          -a---               

2322                                                         -a---               

deveny-vara-10597-55816                                      -a---               

metszet_76_5                                                 -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Horovitz Lipót\ (4)   -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

000086_s_0                                                   -a---               

29900                                                        -a---               

e14p351                                                      -a---               

thumbnail-by-url.json                                        -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Horváth Sándor\ (4)   -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

546c4bc5a9fff-horvath-sandor-folyopart                       -a---               

kep2014-1-167532223                                          -a---               

kep2493-1-1327827521                                         -a---               

kep2641-1-1699714686                                         -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\id marko karoly\ (9)  -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

cultura-marko-karoly-id-csorsztin-kicsi                      -a---               

markokarolyidasszonyokakutnalreszlet                         -a---               

markokarolyiddianavadaszaton                                 -a---               

markokarolyidromalatkepe                                     -a---               

markokarolyidromalatkepereszlet                              -a---               

markokarolyidszenthajdangyongyeibol                          -a---               

markokarolyidszenthajdanreszlet                              -a---               

markokarolyidtajkepvazlat                                    -a---               

Thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\ifj. Markó Károly\ (3 -----                

-----------------------------------------------------------------------------------

ifj_marko_karoly-mitologiai_jelenet_tivoli_mellett_1840_es_e -a---               

marko_karoly__ifj___festo__1822-1891__eletrajza              -a---                

maxresdefault                                                -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\jankó jános\ (4)      -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

5a27fe3a2ebd20a511ab379f4ce00ec2                             -a---               

janko_janos_18331896__tortenelmi_jelenet_1                   -a---               

Janko_PM2                                                    -a---               

mt313bors124a                                                -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Karlovszky Bertalan\  -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

10097318063693d2af44347b0513e0ac_wawibczn                    -a---               

24                                                           -a---               

e3p280m                                                      -a---               

karlovszky_bertalan_festo__1858-1938__eletrajza              -a---               

list_57d11dd693a4a                                           -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Kaufmann Izidor\ (5)  -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

111d195d1df9f5d6b9b848f151c7defc                             -a---               

921547fdc9345a168c36d5da6a9c12ae                             -a---               

Kaufman_Vizsga                                               -a---               

N04464_10                                                    -a---               

N08922-93_web                                                -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Kimnach László\ (4)   -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

713_832_pix_Oldal_49_Kep_0002_nagykep                        -a---               

big_913_893_1                                                -a---               

index                                                        -a---               

vasarnapi_ujsag_1890_02_09_pesti_hazai_elso_takarek4_kozgy_t -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Kisfaludy Károly\ (5) -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

1463055275_FEO_3175                                          -a---               

20                                                           -a---               

cultura-kisfaludy-karoly-kikoto-a-holdfenyben                -a---                

ir125eem289-1                                                -a---               

kovac208                                                     -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Klette Károly\ (4)    -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

097                                                          -a---                

1838                                                         -a---               

Alcsúti kastély                                              -a---               

klette                                                       -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Libay Károly Lajos\ ( -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

libay lajos parasztudvar                                     -a---               

Libay_Karoly_Lajos-Rural_place                               -a---               

Thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Ligeti Antal\ (4)     -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

0_ligeti-01libano                                            -a---               

1280px-ligeti_antal_trencsc3a9ny_vc3a1ra                     -a---               

ligeti_antal-hegyvidek_varral_1877-48._aukcio_58             -a---               

Naplemente Capri szigetén                                    -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Lotz Károly\ (5)      -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

4982-6502-thickbox                                           -a---               

cultura-lotz-karoly-lotz-kornelia-feher-ruhaban-1890         -a---               

Lotz1                                                        -a---               

mt116ybl01                                                   -a---               

vagtato                                                      -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Lwoff-Parlaghy Vilma\ -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

220px-Self_portrait_of_Vilma_Lwoff-Parlaghy                  -a---               

Ludwig_Nissen_by_Lwoff-Parlaghy                              -a---               

Portrait_of_Helmut_von_Moltke_by_Vilma_Lwoff-Parlaghy        -a---               

Prince_Ernst_Guenter_by_Lwoff-Parlaghy                       -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\László Péter\ (3)     -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

560c18d48eca8-laszlo-peter-bronz-vaddiszno-szobor            -a---               

ddd2fe76af7ff14a25c657ac1795ab89_4                           -a---               

e53ad7345594cd27902e2bb898d40ce8_4                           -a---                

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Marastoni Jakab\ (7)  -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

Marastoni Jakab (Marastoni Jakab önarcképe után Marastoni Jó -a---               

Marastoni Jakab festménye Scherz Fülöp pozsonyi kereskedő cs -a---               

marastoni01_od                                               -a---               

marastoni02_od                                               -a---               

marastoni03_od                                               -a---               

marastoni04_od dagerrotípia                                  -a---               

Marastoni_Greek_woman_1850                                   -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\mednyanszky\ (17)     -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

800px-At_the_Iron_Gate                                       -a---               

katonák                                                      -a---               

mednyanszkycsavargo1                                         -a---               

mednyanszkyejszakabanfigyelo                                 -a---               

mednyanszkyenyeszet                                          -a---               

mednyanszkyhegyito                                           -a---               

mednyanszkykurdbalaintportreja                               -a---               

mednyanszkylaszloagrolszakadt                                -a---               

mednyanszkymocsarastajreszlet                                -a---               

mednyanszkytamaszkodoulocsavargo                             -a---               

mednyanszkyverekedesutan                                     -a---               

mednyanszky_laszlo-galiciai_zsido_1900_korul-                -a---               

thumbs                                                       -ahs-               

vonuló foglyok                                               -a---               

zúzmarás fák                                                 -a---               

ágrólszakadt                                                 -a---               

öreg csavargó                                                -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Molnár József\ (7)    -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

240px-Molnár_Légyott_1879                                    -a---               

molnar_jozsef-a_villam_1860-a_magyar_festeszet_rejtozkodo_cs -a---               

molnar_jozsef-kiszallas_a_balaton_somogyi_partjan_1884_-a_ma -a---               

molnar_jozsef-zsuzsanna_a_furdoben_1869-45._aukcio_181       -a---               

molnar_jozsef__18211899__alpesi_taj_1                        -a---               

Molnár József Ábrahám kiköltözése, 1850                      -a---               

Molnár_Kévekötő                                              -a---                

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Mészöly Géza\ (3)     -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

414370                                                       -a---               

Baéatoni halásztanya                                         -a---               

kepiras_0045_nagykep utolsó festménye                        -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Orlai Petrich Soma\ ( -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

0_orlai103                                                   -a---               

Salamon királyt anyja megátkozza 1084-ben (Orlai Petrics Som -a---               

Ónod3Orlai                                                   -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Petrich András\ (3)   -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

diszkivil1814                                                -a---               

mt043eem271                                                  -a---               

Petrich_Andras-View_of_Pest-Buda_from_the_Gellerthegy        -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Plachy Ferenc\ (2)    -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

137                                                          -a---               

1903-9 Walter Crane 1845 - 1915 The Masque of the Four Seaso -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Roskovics Ignác\ (4)  -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

roscó 1                                                      -a---               

roscó 3                                                      -a---               

roskovics                                                    -a---               

önarckép                                                     -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Sikó Miklós\ (5)      -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

20150827221941                                               -a---               

250px-Női_portré-Sikó_Miklós                                 -a---               

581AA63A6BC449D9B982FF32A8284AE01929                         -a---               

8DE0B95932784C11B40AE8445CE98A65679                          -a---               

Sikó_Miklós                                                  -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Sterio Károly\ (4)    -----                

-----------------------------------------------------------------------------------

Sterio Károly Bártfa látképe én                              -a---               

Sterio Károly Gróf Széchenyi István lóháton 1857             -a---                

Sterio Károly Indulás a vadászatra 1856                      -a---               

Sterio                                                       -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Storno Ferenc\ (4)    -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

999000097-000031_auau9097                                    -a---               

Id_Storno_Ferenc                                             -a---               

storno-gyujtemeny                                            -a---               

Stornof5                                                     -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Szemlér Mihály\ (3)   -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

53c3502ae34c107a79f0e9b79b058e5e_v5p42esv                    -a---               

abrazolas13                                                  -a---               

Szemlér_Mihály_Sorozas                                       -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Telepi Károly\ (5)    -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

Telepy Károly A diósgyőri várrom 1860                        -a---               

Telepy Károly A németújvári vár kapuja 1889                  -a---               

Telepy Károly Téli táj 1897                                  -a---               

Telepy Károly Vihar a Velencei tónál 1856                    -a---               

Telepy Károly Önarckép1860                                   -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Than Mór\ (4)         -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

0_than-honvedti                                              -a---               

big_163_589_1_1                                              -a---               

forradaloma_magyar_fosereg_visszafoglalja_a_budai_varat_a_cs -a---               

kepiras_0032_nagykep                                         -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Valentiny János\ (3)  -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

403572                                                       -a---               

409670                                                       -a---               

festmeny-restauralas-olajfestmeny-restauralas-es-javitas-res -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Vastagh György id\ (9 -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

220px-Nővérek                                                -a---               

59d3493c674a0-egy-lany-a-multbol-vastagh-gyorgy-kvalitasos-f -a---               

Id_Vastagh_György_Erdélyi_oláh_lakodalmas_menet              -a---               

Id_Vastagh_György_Erzsike_kézfogója                          -a---               

Id_Vastagh_György_Két_parasztlány                            -a---               

Id_Vastagh_György_Vastagh_Jozefin                            -a---               

Vastagh_György_Udvarlás                                      -a---               

Vastagh_Géza_id_Vastagh_György portréja                      -a---               

Vastagh_Kárvallott_cigány                                    -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Vastagh Géza\ (4)     -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

406788                                                       -a---               

407041                                                       -a---               

Vastagh_Géza_Farkasok                                        -a---               

Vastagh_Géza_id_Vastagh_György                               -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Weber Henrik\ (4)     -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

Henrik_Weber_-_King_Solomon_in_the_Prison_-_WGA25505         -a---               

Henrik_Weber_-_The_Weber_Family_-_WGA25502                   -a---               

Weber_Greek_Woman_c._1844                                    -a---               

Weber_Henrik_Magyarországi_népviseletek                      -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Wéber Henrik\ (6)     -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

1463055554_FEO_5181                                          -a---               

Henrik_Weber_-_King_Solomon_in_the_Prison_-_WGA25505         -a---               

Henrik_Weber_-_The_Weber_Family_-_WGA25502                   -a---               

Weber_henrik-                                                -a---               

Weber_henrik-önarckép                                        -a---               

Weber_Henrik_Magyarországi_népviseletek                      -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Zichy Mihály\ (9)     -----                

-----------------------------------------------------------------------------------

1463055561_FEO_2328                                          -a---               

331                                                          -a---                

b90b3831882e09f3_4                                           -a---               

cultura-zichy-mihaly-erzsebet-kiralyne-deak-ferenc-ravatalan -a---               

e5p093                                                       -a---               

Mentőcsónak                                                  -a---               

www.tvn.hu_8ca180c7eafeef90cf8a34c91b619320                  -a---               

zichi-mihaly-03                                              -a---               

zichy-mihaly-01-1                                            -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\1bizánc\ (2)                         -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

Athén,_Hagiosz_Theodorosz,_1050–1075,                        -a---               

Neszebar pantokrator templom                                 -a---               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\1okor\ (0)                           -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

afrika                                                     -----               

delamerika                                                 -----               

edusystem1                                                 -----               

edusystem2                                                 -----               

edusystempót                                               -----               

edusystemx                                                 -----               

egyiptom                                                   -----               

gorog                                                      -----               

hellenisztikus                                             -----               

indonézia                                                  -----               

Japán                                                      -----               

kina                                                       -----               

mezzopotamia                                               -----                

múlt idők tanúi1                                           -----               

múlt idők tanúi2                                           -----               

Perzsa birodalom                                           -----               

romai                                                      -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\1okor\afrika\ (15)                   -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

110926SongyeKifwebeMaskeSlgWilder_01                         -a---               

19th century African Mask. Probably made in Gabon or Republi -a---               

22                                                           -a---               

AFRICAN-ARTS-1995-summer                                     -a---               

africanArt_1                                                 -a---               

African_Art-_Louvre                                          -a---               

African_Art                                                  -a---               

Armand_kongo_nail_figure_2                                   -a---               

Bush Cow Mask, Bamenda Culture, from Bamenda, Cameroon, Late -a---               

Bwoom Mask, Bushoong Kuba Culture, from Lulua Province, Demo -a---               

Mask for the Okuyi Society (Mukudj) - Punu Culture, from Gab -a---               

Masque_blanc_Punu-Gabon                                      -a---               

Mblo Portrait Mask , Baule Culture, from Lacs, N’zi Comoe, o -a---               

Statuette_Mambia_Nigéria                                     -a---               

Thumbs                                                       -ahs-               

-----------------------------------------------------------------------------------

g:\dia\muveszettortenet\1okor\delamerika\ (70)               -----               

-----------------------------------------------------------------------------------

6                                                            -a---               

aztec2figure03a                                              -a---               

aztec4                                                       -a---                

aztec4figure12                                               -a---               

aztec_dream_large_image                                      -a---               

aztek-indian-dancer                                          -a---                

aztek-xochipilli-masneven-macuilxochitl---a-viragok-istene   -a---               

calendario-maya 2                                            -a---               

Chavin Peru__crown_with_deity_figures_DMA_2005-35-McD        -a---                

Chavin_Goldapplike_Peru_Slg_Ebnöther                         -a---               

Hopewell_culture_falcon                                      -a---               

Hopewell_Culture_Pot                                         -a---               

Inca - Golden Image                                          -a---               

inca statue_                                                 -a---               

Incas-children-and-their-beloved-pets-pasaporteblog.com_     -a---               

Inca_Art_-_Ama_-_Cusco_Peru                                  -a---               

maya mural                                                   -a---               

maya szőttes                                                 -a---               

Maya,_Borobudur                                              -a---               

maya-calendar-illustration--over-white                       -a---               

Maya-Maske                                                   -a---               

mayan-calendar 1                                             -a---               

mayan-calendar                                               -a---               

maya_code_nova                                               -a---               

Maya_naptar_(90x95)                                          -a---               

mixtec borgia-26                                             -a---               

mixtec Chocolate-42                                          -a---               

mixtec maszkd8d78cfac3_b                                     -a---               

Mixtec_-_Polychrome_Effigy_Shell_-_Walters_482815_-_Side_A   -a---               

Mixtec_plate_v2                                              -a---               

Mixtec_Rain_God_Vessel_Kimbell                               -a---               

Mochica - Metalurgia                                         -a---               

Mochica 1 cultura                                            -a---               

Mochica 2                                                    -a---               

Mochica 3                                                    -a---               

mochica 4                                                    -a---               

mochica ceramia                                              -a---               

mochica sacrifice_ceremonyok_2000x767                        -a---               

mochica seor-sipan                                           -a---               

mochica-keramikgefaess-portrait-herrscher-lachend            -a---                

MOCHICAS CERAMICAS                                           -a---               

nasca-culture-200-bc-600-ad-pe-polychrome-spouted-jar-263891 -a---               

nazca 16-4972-1                                              -a---                

nazca szőnyegDSC_0104aaf                                     -a---               

nazca-culture-feathered-headdress-on-a-skull-from-peru       -a---               

Nazca-culture-figurine-Peru                                  -a---               

nazcaKultur amazonas_                                        -a---               

nazca_457                                                    -a---               

Olmec_                                                       -a---        &nbs