Művészettörténeti képgyűjtemény könyvtárlistája 2017. 12. 17.

Méret: 4,04 GB

10748 fájl, 1323 mappa

 

Soha nem tanítottam módszeres művészettörténetet, mindig aktuális formai tanulmányokhoz kerestem szemléltető képeket. Vizuális kultúrát tanított 5-8-ig, meg alternatív gimnáziumban, és nem tanított művészettörténetet??!!!

Pályámat kezdve nem tartottam szerencsésnek az emberi kultúra tantárgyakra tagolását, egy komplexebb módszertannal próbáltam kitörni a biológia-rajz tantárgyak keretei közül. (Kis falusi iskolámban más tantárgyakkal is kísérletet tehettem.) Segédkönyvek híján a történelem, művészettörténet, irodalomtörténet, tudomány és gondolkodástörténet tárházából próbáltam táplálkozni, de nem tudtam lineárisan felfűzni a "tápanyagot." Első évemre készülve megpróbáltam felépíteni egy tanmenetet az ötödikben elkezdjük az egyiptomiakkal-görögökkel, nyolcadikig eljutunk a huszadik századhoz módszerrel, ami a huszonéves fiatalembernek nagyon is kedvére való lett volna, de nem hittem, hogy a gyerekek ugyanígy fogadnák. A Szabados Árpád féle sündisznó modell alkalmasabbnak tűnt. Végül is - mentegettem magam - a művészettörténet eléggé új találmány, a 17-18. század előtt a figyelem mindig a kor művészetére irányult. Maradtunk tehát a formaproblémák vizsgálatánál, ( később a "nyomkövetésnél" - Sinkó István), amiket persze műalkotásokkal szemléltettem, ha lehetett, kortárs alkotásokkal. ( Élő, vagy a köztudatban még elevenen élő művészek munkáival. Tematikus feladatgyűjteményem képtára ma: (3,39 GB, 6300 fájl, 423 mappa)  Ezek mélyebb megértéséhez természetesen szükség lett volna az előzmények megismerése is, azonban a szűkös órakeretbe egyszerűen nem fért bele. Készítettem egy szemléltető sorozatot ( 24 A/2-es ív),  kitettem a folyosóra, akit érdekelt, elolvasta. A feladatokat szemléltető diagyűjteményem húsz év alatt mintegy ezer diát tett ki8,a digitális technika megjelenésével pedig hatezer darabra hízott. 

Aztán jött az alapfokú művészetoktatás, heti négy óra már alaposabb tanulmányokat is  megengedett. Volt rá idő, hogy pl. ne csak a Cezanne-i moduláció-realizáció módszerével foglalkozzunk, hanem megismerjük azt az utat is, amin Cezanne idáig jutott. És persze a pályaválasztás előtt meg kellett mutatni azt a világot, amibe a képzőművész pályát választó tanítvány érkezni fog, egy körképet napjaink művészeti életéről. ( "Hobbisták",  üzletszerűen dolgozók, elhivatott mesterek, és alcsoportjaik. )

 Néhányszor pedig gyors művészettörténeti összefoglalókat kellett tartanom OKJ képzéseken. ( Fotósok, ékszerbecsüsök, stb.) részére. ( 16-24 órákban.) Itt mélyebben is  megismerkedhettünk egy-egy kor képzőművészeti valóságával. (Tóth Angelika munkáját használtam vázként.  http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/ttkuj/temuvtori.html) A klasszikus művészettörténet órákon többnyire a felső vízrétegekből merítünk, hálónkból kicsusszannak azok a kis halak, akik pedig korukban óriás ceteknek tűntek, ekként formálták a  közízlést, uralták a piacot. Ha az idő engedte, szerettem bemutatni  az akadémikus – bestseller – megújító hármas kategóriát és a köztes mezőket. Azt persze nem csak az időhiány magyarázza, hogy a művészettörténet, történelem órák ( Hosszabb helyettesítési időszak alkalmával.) nem váltak a  jelenből menekülő mesefolyammá. Szerepel viszont néhány olyan munka is, amit nem bemutatásra szántam, egyes - speciális problémákkal küzdő középiskolásokkal, egyetemistákkal folytatott beszélgetésekre készülve kerültek a gyűjteménybe.

Gyűjteményem mára húszezresre dagadt. ( Tudok néhány kollégáról, aki hasonló gyűjteménnyel rendelkezik.) Nagyon fontosnak tartanék egy szabadon hozzáférhető, részletes gyűjteményt, megkönnyítené a felkészülést az órákra, foglalkozásokra, és persze egy frissen végzett tanárnak segíthetne megismerni leendőlakóhelyének képzőművészeit. Esetleg egy adatbázis jellegű gyűjteményben. Alkalmi kiállítóhelyeken bemutatkozók, galériák alkotói, nagy kiállítóhelyeken bemutatottak, vagy pl. a XX. sz-i magyar képzőművészetnél a Képcsarnok vállalat beszállítói.) Azonban a mindennapi munka mellé, tudomásom szerint egyelőre senkinek nem fért be gyűjteményének közzététele. Egészen más dolog ugyanis valamit megmutatni, néhány szóval értelmezni a tanítványoknak, mint ugyanezt nyilvánossá tenni. Utóbbihoz meg kell magyarázni az előzményeket, következményeket, visszakeresni a hivatkozott szövegeket, képeket....) Gyakorló vizuálpedagógusként még akkor sem mertem volna elvállalni a művészettörténeti, művészetszociológiai publicista szerepét, ha az időmből futotta volna rá. A gyűjtemények feldolgozása  felkészült szakembereket igényelne.

 

A másik komoly probléma a publikálás jogi oldala.

 

A képgyűjtemények érzésem szerint egyelőre egy jogi szürkezónában helyezkednek el, mert a szerzői jogi törvény ugyan szabadon felhasználhatóvá teszi ezeket a képeket ( „Ha az előadás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, és a közreműködők sem részesülnek díjazásban, a művek előadhatók a következő esetekben:  iskolai oktatás céljára és iskolai ünnepélyeken ), de nem világos előttem, hogy a tanórán bemutatott képek gyűjteménye vajon legálisnak tekinthető-e. Az internetes publikációhoz már feltétlenül szükség van a jogtulajdonosok ( Művész, reprodukciót készítő fotós, interneten megjelenítő intézmény) engedélyére. Egy időben el is kezdtem az engedélyek beszerzését a művészektől, bízva benne, hogy ők tudnak az esetleges egyéb jogtulajdonosokról, a megkeresettek kivétel nélkül megadták az engedélyt, azonban időhiány miatt csak egészen kis töredéküket tudtam megkeresni. (Szigorú jogi értelemben gondolom ezek a mailben érkezett engedélyek sem állnak meg.)

 

A könyvtárrendszer meglehetősen rendezetlen. Időhiány miatt a képeket gyakran cím nélkül mentettem el.  A gyors mentegetés miatt egy-két kép esetleg rossz könyvtárba került. Néha csak a vezetéknevet mentettem le. Az egyes alkotók, korszakok bemutatása is egyenetlen. ( Pl: Sienai festészet – Firenzei festészet.)  Helyenként a rendszerezés is felszínes. ( Pl. Alma Tadema vagy Munkácsy Mihály besorolása. ) A 20.-sz.-i illetve kortárs alkotók szétválasztása sem „naprakész.” (Évezredre sem kész.) A listákon szerepelnek olyan alkotók is, akiket szociálpszichológiai, kulturális antropológiai tárgyú előadás alkalmával mutattam be. Rettenetesen hiányoznak a fotóművészek, a digitális technikák, az iparművészek, építészek szerepeltetésére már gondolni sem merek.

 

 A tematikus feladatgyűjtemény mappába további képeket mentettem el, egy részüket már a művészettörténet mappákba is bemásoltam. A mappákban esetenként weblapok, rövid filmek is szerepelnek. Tartok tőle, hogy az elkövetkező években pedagógiai, didaktikai munkáim nem teszik lehetővé a gyűjtemény kiegészítését, rendszerezését. Az egyes képek adatlapjainak kitöltése, a közlési engedélyek megszerzése hónapok munkáját igényelné. Csak abban reménykedhetem, hogy egy nyugdíjas kolléga, vagy esetleg egy tanár szakos, vagy művészettörténész hallgató diplomamunkaként vállalná a feladatot.

 

A listán – az áttekinthetőség kedvéért - csak a könyvtárcímek szerepelnek. Teljes gyűjteményleltár a lista után mellékelve. (A lista generálásakor apróbb hibák előfordulhattak.) 

Őskor

  Tasszili

Torzsi

  Huichol

Ókor

Afrika

Delamerika

Edusystem

Edusystem

Edusystempót

Edusystemx

Egyiptom

Gorog

Mükéné

Knosszosz

Hellenisztikus

 Indonézia

 Kina

 Mezzopotamia

Múlt idők tanúi

Múlt idők tanúi

Romai

Pompei

Ókereszteny

Preroman

Román

  Itália

Got

Bosch

Francia

Internacionális Gótika

Itália

Giovannino De Grassi

Castello Della Manta

Gentile Da Fabriano

Pisanello

 Zavattari

Limbourg

 Reneszánsz

Németalföld

Durer

Rajzok

Rembrandt

Van Eyck

Vermeer

India

 Itália

Japán

Kína

Olasz

Siennai reneszánsz

Domenico di Bartolo

Francesco di Giorgio Martini

Giovanni di Paolo

Matteo di Giovanni

Pietro di Giovanni d'Ambrogio

Sano di Pietro

Sassetta Stefano di Giovanni di Consolo

            Taddeo di Bartolo

Vecchietta Francesco di Giorgio e di Lorenzo

Giotto

Ghiberti

Andrea Da Firenze

Botticelli

 Caravaggio

Carpaccio

Carracci Lodovico

Castagno Andrea Del

Gentileschi Artemisia

 Giorgione

Leonardo

Mantegna

Maso Di Banco

 Michelangelo

 Piero Di Cosimo

Raphaello

Sarto Andrea Del

Sasetta

Sofonisba Angouissola

Vignola

 Spanyol

 Manierista

 Barokk

Caravaggio

Rubens

Vandyck

Hals

Rembrandt

Vermeer

Murillo

Poussin

Carriera Rosalba Giovanna

Rubens

Velazquez

Rokokko

Boucher

Fragonar

Canaletto

Hogart

Gainsburg

Fusli

Romantika

Gericault

Delacroix

Caspar david frierdich

Constable

  Turner

  Európán Kívüli

  India

  Klasszicista

David

Ingres

Goya

Chardin

Magyar Klasszicizmus

 XIX. Sz

Angelica Kauffman

 Anglia

Constable Turner

 Waterhouse

Anne Seymour Damer

 Biedermeier

David Caspar Friedrich

Elizabeth Ratcliffe

Franciaorszag

Corot

 Watteau

Japán

            Hokusai

  Piranesi

  Vigée-Le Brun

  XIX. Sz

Gericault

 Delacroix

Caspar David Frierdich

Constable

 Turner

David

Ingres

Goya

Chardin

Empire

Historizmus

 Realizmus

Barbizon

Corot

Courbet

Millet

Daumier

Kritikai realizmus

Munkacsy

 Plein Air

Akadémizmus

Angol

Lawrence

Alma Tadema

Preraffaelitak

Blake

Millais

 Godward

 Becs

Klimt

Klimt elozmenyekkel

Kokoschka

Schiele

Bocklin

Francia

Barbizon

 Corot

Courbet

 Millet

Carriere

 Courbet

  Puvis De Chavannes

  Gaudi

Jugendstil

Magyar

Barabas Miklos                                                       

Bihari Sándor                                                        

Borsos József                                                        

Canzi Ágost                                                           

Cserépy Árpád                                                        

Czauczik József                                                      

Eisenhut Ferenc                                                      

Feszty Árpád                                                          

Hofbauer János                                                       

Horovitz Lipót                                                       

Horváth Sándor                                                       

Id Marko Karoly                                                      

Ifj. Markó Károly                                                    

Jankó János                                                          

Karlovszky Bertalan                                                   

Kaufmann Izidor                                                      

Kisfaludy Károly                                                     

Libay Károly Lajos                                                   

Ligeti Antal                                                          

Lotz Károly                                                          

Lwoff-Parlaghy Vilma                                                 

Marastoni Jakab                                                      

Mednyanszky                                                          

Molnár József                                                        

Mészöly Géza                                                         

Orlai Petrich Soma                                                    

Petrich András                                                       

Sikó Miklós                                                          

Sterio Károly                                                        

Szemlér Mihály                                                        

Telepi Károly                                                        

Than Mór                                                             

Valentiny János                                                      

Vastagh György Id                                                    

Vastagh Géza                                                         

Weber Henrik                                                         

Wéber Henrik                                                          

Zichy Mihály                                                         

Szecesszió

Szimbolizmus

Bocklin

 Carriere

Csontvary

Gaugin

Khnopff

Nabis

Odilon Redon

Preraffaeliták

 Blake

Dante Gabriel Rosetti

Edward Burne Johns

John Everett Millais

Puvis De Chevannes

Stuck Franz Von

 XX.. sz magyar

Aggházi Gyula                                                        

Ámos Imre                                                            

Anna Margit                                                           

Badacsonyi Sándor                                                    

Balázs János                                                         

Balázs János 1904 1927                                                

Balint Endre                                                         

Bán Béla                                                             

Bánáti Sverák (Schwerak) József                                      

Bánovszky Miklós                                                      

Baranyai András                                                      

Baranyó Sándor                                                       

Barcsay Jeno                                                         

Barta Lajos                                                           

Bartha László                                                        

Bartoniek Anna                                                       

Basch Andor                                                           

Batthyány Gyula                                                      

Beck András                                                          

Beck Ö Fülöp                                                         

Bencze László                                                         

Benczúr Gyula                                                        

Bene Géza                                                            

Benes József                                                         

Bényi László                                                          

Beöthy István                                                        

Bér Rudolf                                                           

Berény Róbert                                                         

Berényi Ferenc                                                       

Bernáth Aurél                                                        

Bihari Sándor                                                        

Blaski Jónos                                                          

Bodó Károly                                                          

Bokros Birman Dezső                                                  

Bokros László                                                        

Bolmányi Ferenc                                                      

Bornemisza László                                                    

Borsos Miklós                                                        

Böhm Pál                                                              

Chiovini Ferenc                                                      

Czigány Dezső                                                        

Czóbel Béla                                                          

Cs. Pataj Mihály                                                      

Csernus Tibor                                                        

Csohány Kálmán                                                       

Csók István                                                          

Csontvary                                                             

Deák Ébner Lajos                                                     

Dénes Valéria                                                        

Derkovits Gyula                                                       

Dési Huber István                                                    

Diener-Dénes Rudolf                                                  

Domanovszky Endre                                                    

Duray Tibor                                                           

Edvi Illés Aladár                                                    

Edvi Illés Ödön                                                      

Egry József                                                          

Eigel István                                                         

Ék Sándor                                                            

El Kazovszkij                                                        

Elekfy Jenő                                                           

Endresz Alice                                                        

Etienne Hajdu                                                        

Faragó Géza                                                          

Farkas István                                                         

Fazekas Magdolna                                                     

Fejér Csaba                                                          

Fekete Nagy Béla                                                     

Feledy Gyula                                                         

Félegyházi László                                                    

Felekiné Gáspár Anni                                                 

Fémes Beck Vilmos                                                     

Fényes Adolf                                                         

Ferenczy Béni                                                        

Ferenczy Károly                                                      

Ferenczy Noémi                                                        

Fónyi Géza                                                           

Forgách Hahn Erzsébet                                                

Fóth Ernő                                                            

Futásfalvi Márton Piroska                                            

Gaál Imre                                                            

Gácsy Mihály                                                         

Gadányi Jenő                                                          

Galimberti Sándor                                                    

Gecse Árpád                                                          

Gedő Ilka                                                            

Gera Éva                                                              

Gerzson Pál                                                          

Glatter Gyula                                                        

Glatz Oszkár                                                         

Göllner Miklós                                                       

Gruber Béla                                                          

Gulacsy Lajos                                                        

Gyarmathy Tihamér                                                     

Gyenes Tamás                                                         

Hajas Tibor                                                          

Halápy János                                                         

Haranghy Jenő                                                         

Havadtőy Sámuel                                                      

Háy Ágnes                                                            

Heintz Henrik                                                        

Hejettes Szomlyazók                                                  

Heller Ödön                                                          

Herman Lipót                                                         

Herrer Cézár                                                          

Hervai Zoltán                                                        

Hetey Katalin                                                        

Hézső Ferenc                                                         

Hincz Gyula                                                           

Holesch Dénes                                                        

Hollán Sándor                                                        

Holló László                                                         

Hranitzky Ilona                                                      

Huszár Teréz Szilvia                                                 

Ifj Iván Szilárd                                                     

Illencz Lipót                                                         

Ilosvai Varga István                                                 

Ilyés Márta                                                          

Inconnu Csoport                                                      

Iski Kocsis Tibor                                                     

Istókovits Kálmán                                                    

Iván Szilárd                                                         

Iványi Grünwald Béla                                                  

Jakovits József                                                      

Jeges Ernő                                                           

Jobbágyi Gaiger Miklós                                               

Juhász Árpád                                                          

Kádár György                                                         

Kajári Gyula                                                         

Kalivoda Kata                                                        

Kalló Viktor                                                          

Kamotsay István                                                      

Kántor Andor,                                                        

Karátson Gábor                                                        

Kárpáthy Jenő                                                        

Kassák Lajos                                                         

Kepes György                                                         

Kerényi Jenő                                                          

Kernstok Károly                                                      

Kisfaludi Strobl Zsigmond                                            

Kiss Vilma                                                           

Klie Zoltán                                                           

Kmetty János                                                         

Koffán Károly                                                        

Kohán György                                                          

Kokas Ignác                                                          

Kolozsváry Endre                                                     

Kondor Béla                                                          

Konecsni György                                                       

Konkoly Gyula                                                        

Kopasz Márta                                                         

Korda Vince                                                          

Korniss Dezső                                                         

Kós Károly                                                           

Koszta József                                                        

Kovács László                                                         

Kovásznai György                                                     

Kozma István                                                         

Körösfői-Kriesch Aladár                                              

Krizsán János                                                         

Krizsánné Csíkos Antónia                                             

Kubinyi Sándor                                                       

Kukovetz Anna                                                        

Kurucz D. István                                                     

Laborcz Ferenc                                                       

Lakner László                                                        

Lantos Ferenc                                                         

Lelkes István                                                        

Lesznai Anna                                                         

Ligeti Erika                                                         

Ligeti Miklós                                                         

Loránt Erzsébet                                                      

Lossonczy Tamás                                                      

Mácsai István                                                        

Makrisz Agamemnon                                                    

Márffy Ödön                                                          

Martyn Ferenc                                                        

Masznyik Iván                                                         

Mattis Teutsch                                                       

Medgyessy Ferenc                                                     

Megyeri Barna                                                        

Meggyes László                                                        

Meszes Tóth Gyulá                                                    

Mihalik Dániel                                                       

Mihalovits Miklós                                                    

Miháltz Pál                                                          

Mihály István                                                        

Mikus Sándor                                                         

Modok Mária                                                           

Moiret Ödön                                                          

Molnár C. Pál                                                        

Muzslai Kampis Margit                                                

Nádler Róbert                                                         

Nagy István                                                          

Nagy Laszlo                                                          

Nagy Sándor                                                          

Nagy Sándor 1869                                                     

Nagy-Balogh János                                                    

Nemcsics Antal                                                       

Nemes Endre                                                           

Nemes Lampérth József                                                

Németh József                                                        

Németh Mihály                                                        

Novák András                                                          

Nyilasy Sándor                                                       

Ócsai Károly                                                         

Olejnik Janka                                                        

Olgyay Ferenc                                                        

Onódy Béla                                                           

Orbán Dezső                                                          

Ország Lili                                                           

Ősz Dénes                                                            

Paizs Gobel Ernő                                                     

Paizs László                                                         

Pándy Lajos                                                           

Pap Gyula                                                            

Papi Lajos                                                           

Papp Oszkár                                                          

Patay László                                                         

Pátzay Pál                                                           

Pauer Gyula                                                          

Péli Tamás                                                            

Péri László                                                          

Perlmutter Izsák                                                     

Perlrott Csaba Vilmos                                                

Pólya Iván                                                            

Pólya Tibor                                                          

Pór Bertalan                                                         

Rác András                                                           

Redő Ferenc                                                          

Réthy Károly                                                         

Réti István                                                          

Rippl Rónai                                                           

Róth Miksa                                                           

Rozgonyi László                                                      

Rozsda Endre                                                         

Rudnay Gyula                                                          

Ruzicskay György                                                     

Samu Géza                                                            

Samu Katalin                                                         

Sarkantyu Simon                                                      

Sárközi Iván                                                         

Schaar Erzsebet                                                      

Schaár Erzsébet                                                       

Schnitzler János                                                     

Schreiber Hugó                                                       

Schubert Ernő                                                        

Sidló Ferenc                                                          

Simon Ferenc                                                         

Simsay Ildikó                                                        

Somogyi József                                                        

Somos Miklós                                                         

Sovánka István                                                       

Stettner Béla                                                        

Sugár Andor                                                           

Szabó Ákos                                                           

Szabó Iván                                                           

Szabó Vladimir                                                       

Szalay Ferenc                                                         

Szalay Lajos                                                         

Szász Endre                                                          

Szentiványi Lajos                                                     

Szervánszky Jenő                                                     

Szinte Gábor                                                         

Szlányi Lajos                                                        

Szobotka Imre                                                         

Szőnyi István                                                        

Szuly Angéla                                                         

Szurcsik János                                                       

Szüle Péter                                                           

Tar István                                                           

Thorma János                                                         

Tihanyi Lajos                                                         

Tornyai János                                                        

Toroczkai Wigand Ede                                                 

Tóth Menyhért                                                        

Tölgyessy Artúr                                                       

Török Sándor                                                         

Tull Ödön                                                            

Tury Mária                                                           

Udvardi Erzsébet                                                     

Uitz Béla                                                            

Ujváry Lajos                                                         

Vajda Lajos                                                           

Varga Imre                                                           

Vasarelly                                                            

Vass Elemér                                                          

Vaszary János                                                         

Vecsési Sándor                                                       

Vedres Márk                                                          

Veszelszky Béla                                                      

Vidovszky Béla                                                       

Vilt Tibor                                                           

Vinkler László                                                       

Xantus Gyula                                                          

Z. Gács György                                                       

Zádor István                                                         

Ziffer Sándor                                                        

Zoltánfy István                                                       

Zombori László                                                       

Zombory Lajos                                                        

Zórád Ernő                                                           

XX. sz-i izmusok

Absztrakt expresszionizmus

Kooning

Art Deco

Arte Powera

Concept

Dadaizmus

Die blaue reiter

Kandinszkij

Marc Franz

Expresszionizmus

Blaue Reiter

Die Brücke

Axel Gallén

Bleyl Fritz

Cuno Amiet

Heckel Erich

Kees Van Dongen

Kirchner Ernst Ludwig

Max Pechstein

Nolde

 Schmidt-Rottluff Karl

Ensor

Kandinszkij

Marc Franz

Munch

Paula Modersohn-Becker

Rouault

 Vangogh

Fauves

Camoin Charles

Derain André

Manguin Henri

Marquet Albert

Matisse

 Vlaminck Murice De

 Futurizmus

 Hiperrealizmus

 Impresszionizmus

Amerikai

Degas

Manet

Monet

Pissaro

Renoir

Seurat

Sisley

 Whistler

 Kubizmus

Picasso

Braque

Delauny Robert

minimal art

 naivok

Hicks Edward

Vámos Rousseau

 

nonfiguratív

 

absztrakt expresszionizmus

Kooning

Pollock

Rothko

expresszív konstruktív

Malevics

Op Art

Vasarelly

absztrakt szürrealista

 tárgyi Nonfiguratív

 Barcsay Jenő

 Picasso

 

posztavantgard

 

art brut

Schumacher

arte powera

Bécsi akcionizmus

Brus

Frohner

Concept

Hartung

Helnwein

 Pollock

Rauschenberg

 Segall

 Warhol

Posztimpresszionista

Cezanne

Gaugin

Kahlo Frida

Modigliani

Morandi

Seurat

Signac

Toulouselautrec

szurrealizmus

 Ámos Imre

Anna Margit

Balint Endre

Bécsi fantasztikus realizmus

Bekinski Zdzislaw

Cahun Claude

Chagall Chirico

Dali Delvaux

Eileen Agar

Ernst Max

Gulacsy Lajos

Kevin Corrado

 Klee

Kush Vladimir

Miro

Nemes Endre

Orszagh Lili

Ray Man

Schlichter Rudolf

 Tamayo

 Vajda Lajos

     XX.sz

Banksy

Bazaine Jean

Calder

Carra

Chirico

Concept

Debré Olivier

Delauny Robert

Duchamp

Dufy

Escher

Fantasy

Vallejo

Giacometti

Gresham kör

Bernáth Tanítványok

Hartung

Helnwein

Hundertwasser

Kahlo Frida

Kandinszkij

Meret Oppenheim

Miro

Modigliani

Mondrian

Morandi

Naivok

Vámos Rousseau

Picasso

Pollock

Posztavantgard

Art Brut

Schumacher

Arte Powera

Bécsi akcionizmus

Brus

Frohner

Concept

Hartung

Helnwein

Pollock

Rauschenberg

Segall

Warhol

Posztimpresszionista

Cezanne

Rauschenberg

Schumacher

Schwitters

Segall

Streetart

Illuzionosztikus aszfaltrajz

Manchester

  Szobrok

Szimbolizmus

Warhol

Warhola James

Yves Klein

 

  Kortars hazai

Aatóth Franyó Tóth István Ferenc                                     

Ádám Zoltán                                                          

Ádám Zsófia                                                          

Ágnes Von Uray                                                        

Ágotha Margit                                                        

Aknay János                                                          

Alaibeg Afridite                                                     

Albert Ádám                                                           

Almassy Aladar                                                       

Altorjai Sandor                                                      

Ambrus Éva               

Antal Anna                                                            

Antal Balázs                                                         

Antal Gábor                                                          

Antal Pál                                                            

Antik Sándor                                                          

Appelshoffer Péter                                                   

Árnyas Koppány Ákos                                                  

Árvay Zolta                                                           

Ásztai Csaba                                                         

Asztalos Zsolt                                                       

Atlasz Gábor                                                         

Attalai Gábor                                                         

Attalai Zita                                                         

Ázbej Kristóf                                                        

B. Zeikfalvy Anna                                                    

Babinszky Csilla                                                     

Bács Emese                                                           

Bácskai Bertalan                                                     

Bada Dada                                                             

Baglyas Erika                                                        

Baji Miklós Zoltán                                                   

Bajkó Dániel                                                         

Bajus Jozef                                                           

Bak Imre                                                             

Baka Ferenc                                                          

Bakacsi Lajos                                                        

Bakos Ildiko                                                          

Baksai József                                                        

Baksa-Soós János                                                     

Balás Eszter                                                          

Balázs József Tamás                                                  

Balázs Kitti                                                         

Balázs Zsolt                                                         

Balla Demeter                                                         

Balla Margit                                                         

Balla Vera                                                           

Balló Andrea                                                         

Balogh István Péter                                                  

Balogh István Vilmos                                                 

Balogh László                                                        

Balogh Tibor                                                          

Bálványos Levente                                                    

Bánki Ákos                                                           

Bányai József                                                        

Barabas Marton                                                        

Barabás Zsófi                                                        

Barakonyi Zsombor                                                    

Baranyai Levente                                                     

Baranyi Károly                                                       

Baráth Fábián                                                        

Baráz Tamás                                                          

Bárdosi Katinka                                                       

Bari Karoly                                                          

Bartha Sándor                                                        

Bartl József                                                         

Bartus Csaba                                                          

Bartus Ferenc                                                        

Bartusz György                                                       

Baska József                                                         

Batykó Róbert                                                        

Bauer István                                                         

Bécsi Imre                                                           

Bekay-Nagy Maya                                                       

Békés Rozália                                                        

Benczúr Emese                                                        

Bencsik István                                                       

Bene Zsuzsanna                                                        

Benedek József                                                       

Bényi Árpád                                                          

Benyovszky- Szűcs Domonkos                                           

Beöthi Balázs                                                        

Beöthy Balázs                                                        

Bereczki Kata                                                        

Berentz Péter                                                         

Beretvás Csanád                                                      

Bereznay Peter                                                       

Berhidi Mária                                                        

Berki Viola                                                           

Bernát András                                                        

Bernathy Sandor                                                      

Bihon Győző                                                          

Bikacsi Daniella                                                     

Birkás Ákos                                                          

Birkás István                                                        

Blahó Borbála                                                         

Bocz Gyula                                                           

Boda Balázs                                                          

Boda Melinda                                                         

Bodó Károly                                                           

Bodocky Istvan                                                       

Bodóczky István                                                      

Bodoni Zsolt                                                         

Bodor Lila                                                           

Bogdandi Szultan N                                                   

Bokros László                                                        

Bolba Henrik                                                          

Borbély Károly                                                       

Bordos László Zsolt                                                  

Borgó György Csaba                                                   

Bornemisza Rozi                                                       

Boros Mátyás                                                         

Borsos Lőrinc                                                        

Borza Teréz                                                          

Böhm Gergely                                                         

Böröcz András                                                        

Brauer Ildikó                                                        

Brückner János                                                        

Bucskó Mihály                                                        

Budaházy Tibor                                                       

Budahelyi Tibor                                                      

Bugyi István József                                                   

Buhaly Jozsef                                                        

Bújdosó Ernő                                                         

Bukta Imre                                                            

Bullás József                                                        

Bundás János István                                                  

Burai István                                                         

Butak András                                                          

Chilf Mária                                                          

Christo                                                              

Czér Péter                                                           

Czinege Zsolt                                                         

Czinke Ferenc                                                        

Csábi Ádám                                                           

Csáji Attila                                                          

Csákány István                                                       

Csáky Lajos                                                          

Csató József                                                         

Cseh Lili                                                             

Cseke Szilárd                                                        

Csemniczky Zoltán                                                    

Csengery Béla                                                        

Csernátony Lukács László                                             

Csernus Imre                                                         

Cseszlai György Chesslay György                                      

Csete György                                                          

Csikai Márta                                                         

Csíki Tibor                                                          

Csíkvári Péter                                                       

Csipes Antal                                                          

Csóka Gábor                                                          

Csóka László                                                         

Csoma Gergely                                                        

Csonka Ibolya                                                         

Csontó Lajos                                                         

Csordás Zita                                                         

Csorgo Attila                                                         

Csorján Melitta                                                      

Csoszó Gabriella                                                     

Csurgai Ferenc                                                       

Csurka Eszter                                                         

Csuta György                                                         

Csutak Magda                                                         

D Szabó Ede                                                          

Dabrónaki Béla                                                       

Damó István                                                          

Danka Attila                                                         

Daradics Árpád                                                        

Dargay Lajos                                                         

Deák Ferenc                                                          

Deák Ilona                                                           

Debreczeni Imre                                                       

Dechandt Antal                                                       

Deim Pal                                                             

Deli Ágnes                                                           

Demes Ferenc                                                         

Dér István                                                           

Dienes Attila                                                        

Dienes Gábor                                                          

Domián Gyula                                                         

Doncsev Antoni                                                       

Donka Gergely                                                        

Donka Péter                                                           

Dorsánszki Adrienn                                                   

Dózsa Farkas Krisztina                                               

Dömény Boriska                                                       

Drabik István                                                        

Drégely László                                                       

Dréher János                                                         

Droppa Judit                                                          

Drozdik Orsi                                                         

Drozsnyik István                                                     

Duliskovich Bazil                                                    

E. Szabó Margit                                                       

Éberling Anikó                                                       

Efzambo Istvan                                                       

Egyed László                                                         

Elekes Károly                                                        

El-Hassan Róza                                                       

Előd Ágnes                                                           

Engel Tevan István                                                    

Eőry Emil                                                            

Eperjesi Ágnes                                                       

Erdei Adrienn                                                        

Erdély Miklós                                                         

Erdélyi Emese                                                        

Erdélyi Eta                                                          

Erdélyi Gábor                                                        

Erdész Erika                                                         

Erdődy József Attila                                                 

Erdős János                                                          

Erkel László Kentaur                                                  

Ernszt András                                                        

Erős Apolka                                                          

Erőss István                                                         

Eszik Alajos                                                          

Esztergályos Keve                                                    

Ézsiás István                                                        

F. Farkas Tamás                                                      

F. Orosz Sára                                                        

Faa Balázs                                                           

Fábián Bogi                                                          

Fábián Gyöngyvér                                                      

Fabók-Dobribán Fatime                                                

Fabricius Anna                                                       

Fajcsák Henrietta                                                    

Fajgerné Dudás Andrea Júlia                                          

Fajó János                                                           

Faluvégi Tünde                                                       

Fark László                                                          

Farkas Ádám                                                          

Farkas Dániel Áron                                                   

Farkas Róbert                                                        

Farkas Zsófia                                                         

Farkas Zsuzsa                                                        

Farsang Sándor                                                       

Fazekas Magdolna                                                     

Fe Lugossy                                                            

Fecsoandi                                                            

Feher Laszlo                                                         

Fejérvári Zsolt                                                      

Fekete Balázs Várnagy Tibor                                          

Fekete Szilvia                                                       

Felsmann István                                                      

Felvideki Andras                                                      

Féner Tamás                                                          

Ferenczy Zsolt                                                       

Ferkai Tibor                                                         

Ficzek Ferenc                                                         

Filp Csaba                                                           

Finta Edit                                                           

Fischer György                                                        

Foldi Peter                                                          

Forgács Péter                                                        

Foster Colin                                                         

Frank Józsa Anna                                                      

Frenyó Júlia                                                         

Frey Krisztián                                                       

Friedrich Ferenc                                                     

Fuchs Tamás                                                           

Fülöp Gábor                                                          

Fürjesi Csaba                                                        

Gaál József                                                           

Gaál Tamás                                                           

Gábor Éva Mária                                                      

Gábor Imre                                                           

Gacs Gábor                                                            

Gádor Magda                                                          

Gajdán Zsuzsa                                                        

Gajdos Gabriella                                                     

Gál András                                                            

Gál Lehel                                                            

Galambos Tamas                                                       

Galantai Gyorgy                                                       

Gálhidy Péter                                                        

Gáll Ádám                                                            

Gallai Judit Ágnes                                                   

Gallov Péter                                                          

Gallusz Gyöngyi                                                      

Ganczaugh Miklós                                                     

Garabuczy Ágnes                                                      

Gaszner Ildikó                                                        

Gáti Gábor                                                           

Gazdag Ágnes                                                         

Gecser Lujza                                                          

Gellér B. István                                                     

Gellérfi Pál                                                         

Gémes Péter                                                          

Gerber Pál                                                            

Gergely Nóra                                                         

Gergely Réka                                                         

Gerhes Gábor                                                         

Gérné Mezősi Aranka                                                  

Gerzson Pál                                                          

Gesztelyi Nagy Zsuzsa                                                

Ghyczy György                                                         

Gilly Tamás                                                          

Gink Károly                                                          

Gintner Csilla                                                       

Girnt Vilmos                                                          

Goór Imre                                                            

Gosztola Kitti                                                       

Görgey Géza                                                          

Gross Arnold                                                         

Gruppo Tökmag                                                        

Gubis Mihaly                                                         

Gunyhó Márta                                                          

Gy Molnár István                                                     

Gy. Vad Erzsébet                                                     

Gyemant Laszlo                                                       

Gyenis István                                                         

Gyenis Tibor                                                         

Gyorfi Sandor Festo                                                  

Gyöngyösi Gyöngyi                                                    

Györe Zoltán                                                         

Győrfi András                                                        

Győrfi Sándor Szobrász                                               

Gyulai Liviusz                                                        

Haász Ágnes                                                          

Haász István                                                         

Haász Katalin                                                        

Hager Ritta                                                           

Hajdú László                                                         

Hajnal Gabriella                                                     

Halász András                                                        

Halasz Karoly                                                        

Halbauer Ede                                                         

Halla Tibor                                                          

Hangay Enikő                                                          

Hantai Simon                                                         

Haraszty                                                             

Haraszty István                                                      

Harsányi Réka                                                         

Hegedűs 2 László                                                     

Hegedűs László                                                       

Hegyi Csaba                                                          

Heitler László                                                       

Hejettes Szomjazok                                                   

Helenyi Karoly                                                       

Helenyi Tibor                                                         

Hencze Tamás                                                         

Heritesz Gábor                                                       

Hertay Mária                                                         

Hévizi Éva                                                            

Holdas György                                                        

Honty Márta                                                          

Hopp-Halász Károly                                                   

Horkay István                                                        

Horváth Csaba                                                        

Horváth György                                                       

Horváth Helén Sára                                                    

Horváth László Adrián                                                

Horváth Lóczi Judit                                                  

Horváth Péter                                                        

Horváth Sándor                                                        

Huber András                                                         

Hübner Aranka                                                        

Ifj. Pál Mihály                                                      

Illés Árpád                                                          

Imre Mariann                                                         

Imreh Tibor                                                          

Incze Mózes                                                           

Iski Kocsis Tibor                                                    

Jablonska                                                            

Jagicza Patrícia                                                     

Jakatics-Szabó Veronika                                               

Jakobi Anna Mária                                                    

Jakobovits Miklós                                                    

Jankovszki György                                                    

Jarmeczky István                                                     

Jolathy Attila                                                       

Jónás Tamás                                                          

Joó Zoltán                                                            

Joseph Szabo                                                         

Jószay Zsolt                                                         

Jovánovics György                                                    

Jovián György                                                         

Józsa Emmi                                                           

Július Gyula                                                         

Jung Zseni                                                            

Kádár István                                                         

Káldi Katalin                                                        

Kaliczka Patrícia                                                    

Kalmár János                                                          

Kalmárné Horóczi Margit                                              

Kántor Ágnes                                                         

Kántor József                                                        

Kapitán András                                                        

Karácsonyi György                                                    

Kárándi Mónika                                                       

Kardos Botond                                                         

Karmó Zoltán                                                         

Károlyi Zsigmond                                                     

Karpati Tamas                                                        

Karsai Dániel                                                         

Kaszás Tamás                                                         

Kátai Mihály                                                         

Katona Zsuzsa                                                        

Kauker Dóra                                                           

Kecskés Zoltán                                                       

Kecső Endre                                                          

Kelecsényi Csilla                                                     

Kelemen Éva                                                          

Kelemen Karoly                                                       

Kelemen Zénó                                                         

Kemenes Róbert Levente                                                

Kemény György                                                        

Kerekes Gábor                                                        

Keresztes Dóra                                                       

Kereszty Kornél                                                       

Kéri Ádám                                                            

Kéri Imre                                                            

Kéri László                                                           

Kertészfi Ágnes                                                      

Keseru Ilona                                                         

Kicsiny Balázs                                                       

Kingl Sándor                                                          

Király Ferenc                                                        

Király Gábor                                                         

Király György                                                        

Kis Tóth Ferenc                                                      

Kis Varsó                                                            

Kismányoki Károly Szíjártó  Kálmán                                   

Kiss Adél                                                             

Kiss Bálint                                                          

Kiss György                                                          

Kiss Ilona                                                           

Kiss István                                                           

Kiss István Szobrász                                                 

Kiss Kovács Gyula                                                    

Kiss Márta                                                           

Kiss Viktória                                                        

Kisspál Szabolcs                                                     

Kisstibi                                                             

Klimó Károly                                                          

Ko Pal                                                               

Koday László                                                         

Kóka Ferenc                                                          

Kókay Krisztina                                                       

Kokesch Ádám                                                         

Kolarovszki Zoltán                                                   

Kolozsi Tibor                                                        

Komáromi Erzsébet                                                    

Koncz András                                                         

Kondor Attila                                                        

Konok Tamás                                                           

Koós Gábor                                                           

Kopasz Tamás                                                         

Korcsmár Eszter                                                      

Korcsmár Eszter Kores                                                 

Korga György                                                         

Korodi János                                                         

Korodi Luca                                                          

Koroknai Zsolt                                                       

Koronczi Endre                                                       

Kósa János                                                           

Kótai Tamás                                                           

Kovács Attila                                                        

Kovács Brigitta                                                      

Kovács Buddha Tamás                                                  

Kovács Ferenc                                                         

Kovács Ferenc Szobrász                                               

Kovács Kitti                                                         

Kovacs Peter Balazs                                                  

Kovács Tamás                                                         

Kovács Tamás Vilmos                                                  

Kovács Zsófi                                                         

Kováts Albert                                                         

Kováts Borbála                                                       

Köllő Zsuzsanna                                                      

Kőmíves István                                                       

Kőnig Frigyes                                                         

Kőnig Róbert                                                         

Könyv Kata                                                           

Körössényi Tamás                                                     

Köves Éva                                                            

Krajcsovics Eva                                                      

Krizbai Sándor                                                       

Krizsán-Keszei Zoltán                                                 

Kroó Anita                                                           

Kubinyi Katalin Sára                                                 

Kucsora Márta                                                        

Kuizs Lilla                                                           

Kujbus János                                                         

Kulin Ágnes                                                          

Kungl György                                                         

Kurucz D Istvan                                                      

Kusnyár Eveline                                                      

Kusovszky Bea                                                        

Laborcz Mónika                                                        

Laczkó Juli                                                          

Ladik Katalin                                                        

Lajta Gábor                                                          

Lajtai ( Langer ) Péter                                               

Lakatos Pál Sándor                                                   

Lakatos Tamás                                                        

Lakner Antal                                                         

Lakner László                                                        

László András Hatházi                                                

Laszlo Bandy                                                         

László Melinda                                                        

Legéndy Péter                                                        

Lehoczki Krisztina                                                   

Lénárd Anna                                                          

Lendvai Ádám                                                          

Lengyel András                                                       

Lengyel Rita                                                         

Lepsényi Imre                                                         

Lévai Jenő                                                           

Lévay Jenő                                                           

Ligeti Miklós Grafikus                                               

Lipcsey György                                                        

Lois Viktor                                                          

Lonovics László                                                      

Lorant Janos                                                         

Losonczy István                                                       

Lossonczy Tamas                                                      

Lovas Gábor                                                          

Lovas Ilona                                                           

Lőcsei Barbara                                                       

Lőrincz Győző                                                        

Lőrincz Tamás                                                        

Lukács József Jóka                                                    

Lukács Tamás                                                         

Lux Antal                                                            

M. Novák András                                                      

Madácsy István                                                        

Magyar József                                                        

Magyarósi Éva                                                        

Maharita Szabrina                                                     

Major Janka                                                          

Major János                                                          

Makhult Gabriella                                                    

Makina                                                                

Makláry Lilla                                                        

Makó Judit                                                           

Makovecz Imre                                                        

Makra Zoltán                                                          

Márkus Péter                                                         

Martin Henrik                                                        

Marton Ákos                                                           

Martsa István                                                        

Martus Éva                                                           

Mata Attila                                                          

Matzon Ákos                                                           

Matyófalvi Gábor                                                     

Maurer                                                               

Mayer Berta                                                          

Mayer Éva                                                             

Mazzag István                                                        

Megyik János                                                         

Méhes Loránt                                                          

Melcher Mihály                                                       

Melocco Miklós                                                       

Mengyán András                                                       

Menyhárt Norbert                                                      

Menyhárt Tamás (Menyus)                                              

Méry Beáta                                                           

Mészáros Dezső                                                       

Mészáros Mari                                                        

Meszlényi János                                                      

Miklós Hajnal                                                        

Mimeta Marietta Jobbágy                                               

Moder Rezso                                                          

Molnár Dóra Eszter                                                   

Molnár Irén                                                          

Molnár Judit Lilla                                                    

Molnár László                                                        

Molnár László József                                                 

Molnár Pál                                                           

Molnár Péter                                                         

Molnár Sándor                                                        

Molnár Vera                                                          

Molnár Zsolt                                                          

Molnár-Göb Zoltán                                                    

Molnári Mariann                                                      

Móré Imre                                                            

Mucsi Tímea                                                           

Mucsi Zoltán                                                         

Mudrák Attila                                                        

Muzsnay Akos                                                         

Nádas Alexandra                                                      

Nádas Eszter                                                         

Nádler István                                                        

Nagámi Nagy Gábor Mihály                                              

Nagy Árpád Pika                                                      

Nagy B. István                                                       

Nagy Barbara                                                         

Nagy Csaba                                                            

Nagy Dénes                                                           

Nagy Ekse                                                            

Nagy Ferenc                                                          

Nagy Gabor                                                           

Nagy Katalin Matild                                                  

Nagy Kriszta Tyereskova                                              

Nagy Otília                                                           

Nagy Sára                                                            

Nagyvári László                                                      

Naomi Devil                                                          

Nemere Réka                                                           

Nemes Anna                                                           

Nemes Csaba                                                          

Nemes Márton                                                         

Németh Ágnes                                                         

Németh Hajnal                                                        

Németh Ilona                                                         

Németh Róbert                                                         

Nikmond Beáta                                                        

Novák Henrik                                                         

Nyári István                                                         

Nyilas Márta                                                          

Ócsa Gábor                                                           

Oláh Erika                                                           

Oláh Jolán                                                           

Oláh Mara                                                            

Oláh Márta                                                           

Oláh Orsolya                                                         

Olajos Csaba                                                          

Olajos György                                                        

Olsefszkiné Jakabos Ilona                                            

Orbán György                                                         

Orosz Csaba                                                           

Orosz Istvan                                                         

Orosz Janos                                                          

Orosz Péter                                                          

Orsós Teréz                                                          

Otzos István                                                         

Ősz Gábor                                                            

Ötvös Zoltán                                                          

Páczelt Andrea                                                       

Pacsika Rudolf                                                       

Paizs Péter                                                          

Pál Csaba                                                             

Pál Zoltán                                                           

Palatinus Dóra                                                       

Pálinkás Bence György                                                 

Palko Tibor                                                          

Palotás József                                                       

Pap Gitta                                                            

Pap Zoltán                                                            

Papadopolou Nagy Ildikó Niké                                         

Papp György                                                          

Párkányi Raab Péter                                                  

Pásztor Erika Katalina                                               

Pásztor Gábor                                                        

Pataki Tibor                                                         

Pattantyus Miklós                                                     

Péreli Zsuzsa                                                        

Péter Ágnes                                                          

Péter Vladimir                                                       

Pető Hunor                                                            

Pinczehelyi Sándor                                                   

Pintér Attila                                                        

Pintér Diána                                                         

Pintér Zsolt                                                          

Pirk László                                                          

Píróth Tímea Anita                                                   

Pistyúr Imre                                                          

Pócs Péter                                                           

Podmaniczky Ágnes                                                    

Pogány Gábor Benő                                                    

Pokorni Péter                                                         

Polgár Rózsa                                                         

Poroszlai Eszter                                                     

Potyók Tamás                                                         

Pozner Gábor                                                          

Prohászka Antal                                                      

Prokontra                                                            

Prokop Péter                                                          

Prutkay Péter                                                        

Püspöky István                                                       

Rabóczky Judit Rita                                                  

Rácmolnár Sándor                                                      

Ráczné Kalányos Gyöngyi                                              

Radák Eszter                                                         

Rákóczy Gizella                                                      

Ráskai Szabolcs                                                      

Raszler Károly                                                       

Réber László                                                         

Regős István                                                          

Reigl Judit                                                          

Reisenbüchler Sándor                                                 

Rékai Zsolt                                                          

Rékassy Csaba                                                         

Rékassy Eszter                                                       

Révész László                                                        

Révész László László                                                 

Richter Sára                                                         

Romhány Veronika                                                     

Romvári Márton                                                       

Ronto Lili                                                            

Roskó Gábor                                                          

Rozsda Endre                                                         

Rudino Bér Rudolf                                                    

Sándorfi István                                                       

Sara Sorokina                                                        

Sáros András Miklós                                                  

Sárváry Katalin                                                      

Sass Valéria                                                         

Saxon-Szász János                                                    

Schener Mihaly                                                       

Scherer József                                                        

Schneemeier Andrea                                                   

Sebestyén Zoltán                                                     

Segesdy György                                                       

Selényi Károly                                                        

Selmeczi- Trenovszki Mónika                                          

Sevcsik Jenő                                                         

Siegmund Ákos                                                        

Simsay Ildiko                                                        

Sinko Istvan                                                         

Sinkovits Péter                                                      

Socialité Realiste                                                    

Société Réaliste                                                     

Solt András                                                          

Solti Gizella                                                        

Somodi Ildikó                                                         

Somodi Tibor                                                         

Somody Péter                                                         

Somogyi Árpád                                                        

Somogyi Gyozo                                                        

Somogyi György                                                       

Somogyi Réka                                                         

Somorjai Kiss Tibor                                                   

Sonkoly Tibor                                                        

Soó Zöld Margit                                                      

Soós Katalin                                                         

Sós Nóra                                                              

Sóváradi Valéria                                                     

St. Auby Tamás                                                       

Stefanovits Peter                                                    

Sulyok Gabriella                                                     

Surman Viktor                                                        

Süli-Zakar Szabolcs                                                  

Svaby Lajos                                                           

Swirkiewicz Róbert                                                   

Sz. Varga Ágnes Kabó                                                 

Szabados Arpad                                                       

Szabó Ábel                                                            

Szabó Ádám                                                           

Szabó Ákos                                                           

Szabó Attila                                                         

Szabó Csaba                                                          

Szabó Dezső                                                          

Szabó Dorottya                                                       

Szabó Endre                                                           

Szabó Eszter                                                         

Szabó Franciska                                                      

Szabó György                                                         

Szabó Kristóf                                                         

Szabó László István                                                  

Szabo Tamas                                                          

Szabó Zsuzsanna                                                      

Szacsvay Pál                                                         

Szakáll Ágnes                                                        

Szalai Kata                                                          

Szalai Tibor                                                          

Szanyi Borbála                                                       

Szanyi Péter                                                         

Szarka Péter                                                         

Szász György                                                          

Szávai István                                                        

Szegedy-Maszák Zoltán                                                

Székely Annamária                                                     

Székely Beáta                                                        

Székely Vera                                                         

Szemadam Gyorgy                                                      

Szemethy                                                              

Szemethy Imre                                                        

Szemethy Orsi                                                        

Szencz Lívia                                                         

Szenes Zsuzsa                                                         

Szentandrássy István                                                 

Szente Szabó Ákos                                                    

Szentgyörgyi Kornél                                                   

Szentpétery Ádám                                                     

Szepessy Béla                                                        

Szépfalvi Ágnes                                                      

Széri Varga Géza                                                      

Szíj Kamilla                                                         

Szikora Tamás                                                        

Szilagyi Laszlo                                                      

Szilágyi Lenke                                                        

Szilágyi Szilárd                                                     

Szilvitzky Margit                                                    

Szily Géza                                                            

Szira Henrietta                                                      

Szirányi István                                                      

Szirtes János                                                        

Szkok Iván                                                            

Szlávics Alexa                                                       

Szlávics László                                                      

Szlávics László Id                                                   

Szmrecsányi Boldizsár                                                

Szombathy Bálint                                                     

Szotyory László                                                      

Szőcs Géza                                                            

Szőcs Miklós Tui                                                     

Szőke Beatrice                                                       

Szöke Gáspár                                                         

Szőke Péter Jakab                                                     

Szőlősi Géza                                                         

Szőlősi Tibor                                                        

Szörényi Beatrix                                                     

Szpisják Pál                                                          

Sztojánovits Andrea                                                  

Sztruhár Zsuzsa                                                      

Szunyogh László                                                       

Szurcsik József                                                      

Szűcs Attila                                                         

Szűcs Levente                                                        

Szűts Miklós                                                          

Szvet Tamás                                                          

Szvetnyik Kata                                                       

Takács Katalin                                                       

Takács Szilivia                                                      

Tarjai Valter                                                        

Tarnóczi József                                                      

Tasnádi József                                                        

Tayler Patrick                                                       

Tenk László                                                          

Terdik Szilvia                                                       

Tettamanti Béla                                                       

Tibor Eleonóra                                                       

Tihanyi Viktor                                                       

Tóbiásné Palcsó Mária                                                

Tolvaly Ernő                                                         

Tornay Endre András                                                  

Tót Endre                                                            

Tóth Angelika                                                         

Tóth Anna                                                            

Tóth Anna Eszter                                                     

Tóth Bálint                                                          

Toth Erno                                                             

Tóth Menyhért                                                        

Tóth Miklós                                                          

Tóth Tibor                                                           

Tölg-Molnár Zoltán                                                   

Török Tamás                                                          

Tranker Kata                                                         

Trombitás Tamás                                                       

Turi Endre                                                           

Tuzson-Berczeli Péter                                                

Türk Péter                                                           

Uglár Csaba                                                           

Új Mappa                                                             

Ujj Zsuzsanna                                                        

Ujvárossy László                                                     

Vadász György                                                        

Vágner Ferencné                                                      

Vali Dezso                                                           

Valkó László                                                          

Várady Róbert                                                        

Varga Erik                                                           

Varga Erzsébet                                                       

Varga Éva                                                             

Varga Ferenc                                                         

Varga Patrícia Minerva                                               

Varkoly László                                                       

Varnagy Ildiko                                                       

Várnagy Tibor                                                        

Várnai Gyula                                                         

Vásárhelyi Antal                                                      

Vásárhelyi Kata                                                      

Vegh Andras                                                          

Verebélyi Diána                                                      

Verebes György                                                        

Verebics Ágnes                                                       

Verebics Katalin                                                     

Vereczkey Szilvia                                                    

Veress Enéh                                                          

Veress Pál                                                           

Veress Sándor László                                                 

Véső Ágoston                                                          

Véssey Gábor                                                         

Veszely Beáta                                                        

Vető János                                                           

Vető Orsolya Lia                                                      

Vida László                                                          

Vígh Tamás                                                           

Vilhelm Karoly                                                       

Vincze Ottó                                                          

Vinczeffy László                                                     

Vladár Krisztina                                                     

Vojnich Erzsebet                                                      

W. Horváth Tibor                                                     

Wagner János                                                         

Wahorn Andras                                                        

Wechter Ákos                                                          

Záborszky Gábor                                                      

Zékány Diána                                                         

Zielinski Tibor                                                       

Zoltai Attila                                                        

Zoltai Beáta                                                         

Zombori József                                                       

Zvolszky Zita                                                         

Zsemlye Ildikó                                                       

 

Kortárs külföldi

 

Abakanovitz               

Afrikai                    

Alfredo Rodriguez                                                          

Alla Georgieva               

Anna Silivonchik                                                           

Annegret Soltau                                                            

Arp Marijke               

Auer Erik                  

Baistrocchi, Massimo                                                       

Berszudszkij, Eduard                                                       

Bill Viola                 

Bohatova Anna                 

Boris Anisfeld               

Brillowska Mariola                                                         

Brus                       

Christo                    

Clerici Fabrizio                                                           

Close Chuck               

Dani Olivier                  

De Graaf Jason               

Dusan Krtolica                

Ervin Wurm                 

Eymann Christopher                                                         

Fischer Axel                  

Frohner                    

Garraud                    

Gerhard Richter                                                            

Gilbert Es Georges                                                         

Gngloff Hope                  

Held, George                  

Helnwein                   

Hope Gangloff                 

Jablonska                  

Jan Shaw                   

Jesse Treece                  

John Stezaker                 

Jóna Gudvardardóttir                                                       

Kienzer Michael                                                            

Kogelnik, Kiki               

Misha Levin               

Neshat Shirin                 

Nicolas Uriburu                                                            

Nikolic Jadranka                                                           

Opalka Roman                  

Quinones Kristina                                                          

Rauta Taisto                  

Rebecca Warren               

Richter Gerhard                                                            

Rodriguez Alfredo                                                          

Satta Vincenzo               

Schwarz Volker               

Serrano                    

Stagnoli                   

Staudacher                 

Stephen-Wiltshire                                                          

Tatiana Blass                 

Tiger Lo                   

Ting Shao Kuang                                                            

Vacheva Iva               

Warhola James                 

Żmijewski Artur                                                            

Keith-Haring

Haring.AndyMouse.s                                           

keith_haring_002

keith_haring_005_fertility_art_4                            

 

 

Fájlok listája

 

# Létrehozva 2018-01-11 14:07 ezzel Directory Lister Pro v1.0

Név          Attri Cím           

 

g:\dia\muveszettortenet\ (1)                                                 

 

0oskor                     

0torzsi                    

10klasszicista               

18. sz                     

19. sz                     

19. sz. magyar               

1okor                      

20. sz                     

20. sz magyar                 

20. sz-i izmusok                                                           

2okereszteny                  

3preroman                  

4román                     

5got                       

6reneszánsz               

7manierista               

8barokk                    

9rokokko                   

9romantika                 

európán kívüli               

Kiállítások               

kortars                    

kortarsengedelyes                                                          

Kortárs külföldi                                                           

Szolnoki művésztelep                                                       

thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\0oskor\ (105)                                        

 

tasszili                   

05ot020     

05ot021     

1200px-Yin_yang.svg                                         

Altamira,_bison,_museum_02                                  

Altamira,_boar 

Altamira,_doe

Altamira_01 

Altamira_02 

Altamira_03 

Altamira_04 

barlangfestők

Cabrerets fontdegaume3                                      

Cabrerets pechemerle                                        

carnac-weightman

chauvetpan  

Cogul_HBreuil CC BY-SA 3.0, httpscommons.wikimedia.orgwindex

Cogul_HBreuil

Cuevas de la Pileta                                         

cussac horsebison                                           

dolnívěstonice venus                                        

dolnívěstonice venus1                                       

erdelyi loportarto                                          

Ford through prehistoric deerd                              

index       

jing-jang-ikonok-eps-vektorok_csp11440439                   

Jinjasor    

kökénydombi vénusz                                          

lascaux cave-painting                                       

lascaux cavepaint group                                     

Lascaux stag

lascaux-axial-gallery-3                                     

lascaux     

lascaux1    

lascaux2    

lascauxbulls

lascauxiipainting1014                                        

lascauxred  

lausselIMG_0058

La_Pileta_(Malaga)                                           

lespugue venus 1sm                                          

lespugue venus 2sm                                          

mammoth's ivory, found in the cave of La Madeleine          

MenhirEtNous

mezinbirds  

mezinbracelet

mezindesignszigzagsm                                        

mezinIMG_1633sm

mezinimg_1703sm

mezinimg_1710sm

Minateda1   

Minateda2   

minateda_pinturas-rupestres-de-                             

montespan 01_RAE76LD025                                     

montespan headlessbear                                       

MT1         

Mt10        

Mt10         

MT2         

MT3         

MT4          

MT5         

MT6         

MT7         

MT8         

MT9         

MTE1        

naveta_1    

neanderthaltools

Niaux Cave Drawing3                                         

niaux       

niaux1      

niaux2      

osfestpa    

oskeden     

oskidol     

osklo       

oskvenu     

Porto Bradisco 

Porto Bradisco0

Porto Bradisco1

Porto Bradisco2

Prehistoric - Female Figure Holding Horn, from Laussel      

Prehistoric_Tools_-_Les_Combarelles_-_Les_Eyzies_de_Tayac_-_

rekonstrukció

Rouffignac mammoths_cavepainting                            

Rouffignac-finger-flutings                                  

Rouffignac  

Rouffignac1 

Ruffignac -mammoth-cave-art-france                          

spanien-cueva-pileta6                                       

Stonehenge  

sziklarajz finnto okrokkel szantorp                         

sziklarajz lycke lofejes hajoszan                           

sziklarajzrished okros szeker                               

tabula      

Talaiot     

thaingen Mammut_Platte-2                                    

Thumbs       -ahs-               

Trois-Freres-painting-Herbert-Kraft-akg-images              

Tuc d'Audoubert két bölény                                  

venus lespugue sm1                                          

Venus-de-Laussel-detail-bras                                

Venus-of-Laussel-at-Anthropos-Museum-Brno                   

Wildpferd-2 

willendorf-large

 

g:\dia\muveszettortenet\0oskor\tasszili\ (14)                                

 

tasszilianagyistensegimadkozonokkel                         

tasszilianagyistensegreszlet                                

tassziliijasz

tassziliijaszok

tasszililoantilopok                                         

tasszilimadarfejuistennok                                   

tasszilimarhak 

tassziliszarvasistenno                                      

tasszilitancosok

tassziliulono

tasszilivesettszarvasmarhakesemberialak                     

tasszilizsirafokkuzdelme                                    

tasszilizsirafvadaszat                                       

thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\0torzsi\ (0)                                         

 

huichol                    

 

g:\dia\muveszettortenet\0torzsi\huichol\ (10)                                

 

1798007677_b07ed2b068_m                                      

1798007681_7f01f25df2_m                                     

flat,550x550,075,f                                          

huichol can-stock-photo_csp10286892                         

Huichol-Fadenbild                                           

huichol2    

huichol3    

huichol_benitez26                                           

huichol_bird_small                                          

Kampagnenmotiv 

 

g:\dia\muveszettortenet\10klasszicista\ (28)                                 

 

1piranesi                  

2david                     

3ingres                    

4goya                      

Canova                     

chardin                    

magyar klasszicizmus                                                       

-Fogadalmi_templom_szeged                                   

-House_of_Parlament,_Budapest,_Hungary                      

63_big      

Alma Tadema Calmady                                         

Alma tadema 

Barabás Miklós 

british-museum-bloomsbury-london-england-europe_main        

buklaszfointane

buklaszsheraton

canova      

david a horatiusok esküje                                   

debreceni_reformatus_nagytemplom_2                          

diadaliv párizs

egri főszékesegyház                                         

esztergomi-bazilika-                                        

festetics kastély dég                                       

Kazan_cathedral  szentpétervár                              

Kazan_cathedral stpeterburg                                 

lánchíd     

meinig artúr wenckheim palota Szabó_Ervin_Könyvtár_neobarokk

MNM_3       

Pantéon_(Francia)                                           

Piranesi_veduták

párizs pantheon

pásztorlányka

Thumbs       -ahs-               

us-capitol-washington                                        

_St._Stephen's_Basilica_(7278304546)                        

 

g:\dia\muveszettortenet\10klasszicista\1piranesi\ (20)                       

 

pirane10    

pirane11    

pirane12    

piranes1    

piranes2    

piranes3    

piranes4    

piranes5    

piranes6    

piranes7    

piranes8    

piranes9    

Piranesi5   

piranesikepzeletbeliborton                                   

piranesinagyszoborgaleria                                   

piranesiokoritemplom                                        

piranesisirbolt

Piranesi_Tav-XIII_IlPozzo                                   

Piranesi_önarckép                                           

Thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\10klasszicista\2david\ (10)                          

 

1799-Verninac-David                                         

davidazeletlepcsofokai                                      

davidcasparfriedricheletkorok                               

davidkeresztahegyen                                         

David_-_Portrait_of_Monsieur_Lavoisier_and_His_Wife         

David_Self_Portrait                                         

Madame_Récamier_painted_by_Jacques-Louis_David_in_1800      

Napoleonpic 

Thumbs       -ahs-                

Zenaide_and_Charlotte_Bonaparte_p1000603                    

 

g:\dia\muveszettortenet\10klasszicista\3ingres\ (24)                         

 

ingres10    

ingres11    

ingres12    

ingres13    

ingres14    

ingres15    

ingres16    

ingres17    

ingres18    

ingres19    

ingres20    

ingres21    

ingres22    

ingres23    

ingres24    

ingres25    

ingres3     

ingres4     

ingres5     

ingres6     

ingres7     

ingres8     

ingres9     

Thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\10klasszicista\4goya\ (54)                           

 

1goyatancolok

2goya7ferdinand

3goyaaszalmababu

4goyanapernyo

capris_ik   

goya10      

goya11      

goya12      

goya13      

goya14      

goya16      

goya17      

goya18      

goya19      

goya2       

goya20      

goya21      

goya22      

goya23      

goya24      

goya25       

goya26      

goya27      

goya28      

goya29      

goya3       

goya3       

goya30      

goya31      

goya32      

goya33      

goya34      

goya35      

goya36      

goya37      

goya38      

goya39      

goya4       

goya40      

goya41      

goya42      

goya43      

goya44      

goya45      

goya46      

goya47      

goya48      

goya49      

goya5       

goya6       

goya7       

goya8       

goya9       

thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\10klasszicista\Canova\ (4)                           

 

Antonio_Canova_Selfportrait_1792                            

Canova-Magdalene_45_degree_view                             

Canova-Three_Graces_0_degree_view                           

Canova_Le_Baiser

 

g:\dia\muveszettortenet\10klasszicista\chardin\ (13)                         

 

1chardin5   

chardi10    

chardi11    

chardi12    

chardin1    

chardin2    

chardin3    

chardin4    

chardin6    

chardin7    

chardin8    

chardin9    

thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\10klasszicista\magyar klasszicizmus\                 

 

01brocky    

06brocky    

684px-Brocky,_Karoly_-_Cupid_and_Psyche_(1850-5)            

Barabás miklósliszt                                         

Barabás_Hullámzó_tenger                                      

Barabás_Román_család                                        

Barabás_Önarckép_1841                                       

borsos jozsef

Borsos,_Jozsef_-_Homing_Pigeon_(1856)                       

Borsos,_Jozsef_-_Lady_with_a_Lorgnette_(1856)               

Borsos_Jozsef_csabitas                                       

Borsos_Nő_csipkegallérral                                   

Brocky,_Karoly_-_Awakening_(1850-5)                         

Brocky,_Karoly_-_Mother_and_Child_(1846-50)                 

Brocky,_Karoly_-_Portrait_of_a_Little_Girl_(1850-5)         

Brocky,_Karoly_-_Portrait_of_a_Woman_(1846-50)              

brocky      

Brocky_Károly_Kmety_György                                  

dunaiszky lőrinc

ferenczy istvan

ferenczy istvan kölcsey ferenc                              

ferenczy istvan pasztorlanyka                               

Ferenczy istván kazinczy                                    

ferenczy istván vál                                         

Thumbs       -ahs-               

William_Tierney_Clark_Barabás_Miklós                        

 

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\ (0)                                          

 

anglia                     

biedermeier               

franciaorszag                 

japán                      

Magyar                     

 

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\anglia\ (5)                                   

 

Angelica_Kauffman                                                          

anne seymour damer                                                         

constable                  

Elizabeth ( Betty) Ratcliffe                                               

turner                     

waterhouse                 

4797-on-the-coast-of-picardy-richard-parkes-bonington       

Richard_Parkes_BoningtonDie normanische Küste_002           

Richard_Parkes_BoningtonFranz I. und Margarete von Navarra_0

richard_parkes_bonington_Szene in der Normandie, um 1823005 

Thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\anglia\Angelica_Kauffman\ (7)                 

 

800px-Angelica_Kauffmann_by_Angelica_Kauffmann              

Angelica kauffmann Children_with_a_Bird's_Nest_and_Flowers  

Angelica-Kaufmann Johann-Joachim-Winckelmann-by-1           

Angelica-Kaufmann painting1                                 

AngelicaKauffmannVase-9bUnknown                             

Angelica_Kauffmann_by_Angelica_Kauffmann                    

Detail-Angelica-Kauffman-between-Music-and-Painting1        

 

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\anglia\anne seymour damer\ (4                 

 

anne seymour damer  5194693546_c3874ef693_n                 

anne seymour damer  eliza-as-thalia-npg-eyes                

anne seymour damer 1                                        

anne seymour damer portréja anne-as-ceres-color             

 

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\anglia\constable\ (4)                         

 

constablecsonakokastourfolyon                                

constablefelhotanulmany                                     

constablesalisburylatkepe                                   

Thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\anglia\Elizabeth ( Betty) Rat                 

 

elizabeth ratcliffe1                                        

elizabeth ratcliffe2                                        

 

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\anglia\turner\ (23)                           

 

thumbs       -ahs-               

turnerakarthagoibirodalombukasa                             

turnerapanteonatuzutan                                      

turnerasalisburykatedralisbelseje                            

turneratrafalgariutkozet                                    

turnerazewennyiapatsag                                      

turnerhajotores

turnerhollandhajokszelviharban                              

turnerhornbycastle                                          

turnerhovihar

turnerjelenetaloireon                                       

turnerlavinaomlas                                           

turnerluzernito

turnernapfelkeltekodben                                     

turnerodisszeusz

turneronarckep 

turnerrabszolgakereskedokatengerbedobjakahalott             

turnersztanselmkapolna                                      

turnertremairehadihajo                                      

turnertuzveszaparlamentben                                  

turnervelence

turnervezuvkitorese                                         

turnervonat 

 

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\anglia\waterhouse\ (15)                       

 

b-waterhouse11 

b-waterhouse15 

b-waterhouse19 

b-waterhouse2

b-waterhouse22 

b-waterhouse26 

b-waterhouse28 

b-waterhouse32 

b-waterhouse34 

b-waterhouse40 

b-waterhouse44 

b-waterhouse47 

b-waterhouse8

b-waterhouse9

Thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\biedermeier\ (7)                              

 

biedermabarabBittone                                        

biedermmabarLagomagg                                        

bubiederm   

Ferdinand_Georg_Waldmüller_002                              

Ferdinand_Georg_Waldmüller_007                              

Thumbs       -ahs-               

waldmuller-1

 

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\franciaorszag\ (0)                            

 

corot                      

david caspar friedrich                                                     

Vigée-Le_Brun Élisabeth Louise                                             

watteau                    

 

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\franciaorszag\corot\ (3)                      

 

corotachartresiszekesegyhaz                                  

corotcamillefirenzelatkepe                                  

Thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\franciaorszag\david caspar fr                 

 

caspar_david_friedrich_023                                   

caspar_david_friedrich_azeletlepcsofokai                    

c__d__friedrich_-_greifswald_harbour                        

davidkeresztahegyen                                          

thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\franciaorszag\Vigée-Le_Brun É                 

 

800px-Madame_Grand_(Noël_Catherine_Vorlée,_1761–1835)_MET_DP

800px-Vigée-Lebrun_Marie_Antoinette_1783                     

Elizabeth_Vigée-Lebrun                                      

Madame_Vigee-Lebrun_and_her_daughter,_Jeanne_Lucia_(Julie)  

Vigee-Le-Brun_Julie-Le-Brun-Looking-in-a-Mirror_Private-Coll

vigee_lebrun_sn635                                          

Vigée-Le_Brun hyacinthe-gabrielle-roland-1791               

Vigée-Le_Brun vigee210                                      

Vigée-Le_Brun vlbsp1808                                     

Vigée-Le_Brunvlbsp1781a                                     

Vigée-Le_Brun_Élisabeth-Louise_Vigée-Le_Brun_Madame_et_sa_fi

 

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\franciaorszag\watteau\ (9)                    

 

Thumbs       -ahs-               

watteauabievregentillynel                                   

watteaugersaintmukereskedocegtablaja                        

watteaugersaintmukereskedocegtablajareszlet                 

watteauigazividamsag                                        

watteauparisitelete                                         

watteauszerelmiunnep                                        

watteauvelenceiunnepsegek                                   

wattspaoloesfrancesca                                       

 

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\japán\ (12)                                   

 

hokusai                    

imgp4006    

kiyomasu1   

kiyomitsu1  

kiyonaga1   

kiyonaga2   

kiyonobu1   

kiyonobu2-1 

kiyonobu2   

kiyonobu3   

kiyonobu4   

kiyotsune1  

Thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\japán\hokusai\ (18)                           

 

01hokusai-akafuji                                           

01hokusai_wind 

hokusai 2   

hokusai-sea-route-of-kazusa-province                        

hokusai     

HOKUSAI1    

Hokusai100PoemsFront                                        

hokusaihíd  

Hokusai_1760-1849,_Katsushika,_Japan_Selfportrait_at_the_age

Hokusai_Bakin_t._4b                                         

hokusai_dragon 

Hokusai_Irises 

Hokusai_Oiran_and_Kamuro                                    

Hokusai_Portrait_of_a_woman_holding_a_fan                   

Hokusai_Roter_Fuji_1000x770                                  

Katsushika_Hokusai_001                                      

Thumbs       -ahs-               

utamaro_toyokuni_hokusai_hiroshige__542                      

 

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\Magyar\ (0)                                   

 

Dorfmeister István                                                         

Hesz János Mihály                                                          

Ij. Dorfmeister István                                                     

Johann Lucas Kracker                                                       

Joseph Dorffmeister                                                        

 

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\Magyar\Dorfmeister István\ (5                 

 

-Dorffmaister- 

-Dorffmaister-A szentgotthardi csata                        

17171109    

461px-Dorffmaister_Portrait_of_Louis_II_of_Hungary_1787      

Dorfmeister Istvan - Masodik mohacsi csata - reszlet1       

 

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\Magyar\Hesz János Mihály\ (4)                 

 

250px-Fusz_János

540x360     

6df767f1-31cc-4da5-bcd1-f8ce228c8f47_570                    

to651rgy7729

 

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\Magyar\Ij. Dorfmeister István                 

 

Galambok, Római katolikus templom                           

 

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\Magyar\Johann Lucas Kracker\                  

 

jasov-baroque-side-altar-paint-immaculate-conception-johann-

Johann_Lucas_Kracker_-_The_Council_in_Trident_(detail)_-_WGA

Johann_Lucas_Kracker_–_Apoteóza_sv._Mikuláše_(1761,_Praha)  

 

g:\dia\muveszettortenet\18. sz\Magyar\Joseph Dorffmeister\ (                 

 

5255466666_e5800e4b8e_b                                     

Joseph_Dorffmeister_002                                     

tumblr_n35r21n7pr1t658edo1_1280                             

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\ (15)                                         

 

4historizmus                  

5 realizmus               

akadémizmus               

angol                      

becs                       

bocklin                    

francia                    

gaudi                      

jugendstil                 

szecesszió                 

szimbolizmus                  

Új mappa                   

beolvasás0002

beolvasás0003

beolvasáspecs-tettye1                                       

rocbock ludwig bodajk                                       

rocbock ludwig boldogkő vára                                

rocbock ludwig diosgyor                                     

rocbock ludwig keszthely                                     

rocbock ludwig pest -buda                                   

rocbock ludwig siklos                                       

rocbock ludwig sirok                                         

rocbock ludwig sümeg                                        

rocbock ludwig visegrad                                     

rocbock ludwig visegrad1                                     

rocbock ludwigpecs - tettye                                 

Thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\4historizmus\ (19)                            

 

Anselm Feuerbach - Selbstbildnis (1873)                     

anselm feuerbach Nanna Profil nach rechts (1862)_Web        

anselm-feuerbach-the-judgement-of-paris                     

Anselm_Feuerbach_                                            

Anselm_Feuerbach_003                                        

begas Dom_Berlin_Kaiser_Friedrich_III_025                   

begas       

begas_3     

Carl Theodor Piloty - Die Gründung der katholischen Liga dur

Carl Theodor von Piloty - Die Gründung der katholischen Liga

Ernest_Meissonier Belagerung von Paris_001                  

Ernest_Meissonier_-_Napoleon_I_in_1814                      

FeuerbachAmazonenSchlacht                                    

Henri Chapu's 3_o                                           

Henri Chapu's _o

Henri Chapu's1_o

Karl_Theodor_von_Piloty_001                                 

Meissonier_-_Relief_After_the_Battle                        

Thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\5 realizmus\ (21)                             

 

5barbizon                  

daumier                    

kritikai realizmus                                                         

munkacsy                   

plein air                  

constant_troyon,_the_approaching_storm,                     

Dupret jules aguttes_03102008-018                           

iasdas      

leibl01     

leibl010    

László_Mednyánszky_(1852-1919)_Fishing_on_the_Tisza         

Mednyanszky-Memento                                         

Mednyánszky,_László_-_Angler_(1890)                         

Mednyánszky,_László_-_Fallen_Russian_Soldier_(1914-7)       

Mednyánszky,_László_-_Head_of_a_Tramp_with_Light_Hat_(ca_190

Mednyánszky,_László_-_Patrol                                

Mednyánszky,_László_-_Pensiveness_(1905-10)                 

Mednyánszky,_László_-_Under_the_Cross_(ca_1892)             

Mednyánszky,_László_-_Waterside_Scene_with_Figure           

Paul Huet R.15536.1                                         

Rousseau theodore                                           

Rousseau tournemine09001                                    

Rousseau-cropped

Thumbs       -ahs-               

Théodore_Rousseau_005                                       

Wilhelm_Maria_Hubertus_Leibl_008                            

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\5 realizmus\5barbizon\ (1)                    

 

1corot                     

courbet                    

millet                     

charles-emile-jacque-grazing                                

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\5 realizmus\5barbizon\1corot\                 

 

corot1      

corot10     

corot11     

corot12     

corot13     

corot14     

corot15     

corot16     

corot17     

corot18     

corot19     

corot2      

corot20     

corot21     

corot22     

corot3      

corot4      

corot5      

corot6      

corot7      

corot9      

Thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\5 realizmus\5barbizon\courbet                 

 

courbe10    

courbe11    

courbe12     

courbe13    

courbe14    

courbe15    

courbe16    

courbe17    

courbe18    

courbe19    

courbet1    

courbet2    

courbet3    

courbet4    

courbet5    

courbet6    

courbet7    

courbet8    

courbet9    

Thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\5 realizmus\5barbizon\millet\                 

 

millet1     

millet2     

millet3     

millet4     

millet5     

thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\5 realizmus\daumier\ (5)                      

 

DAUMIER1    

DAUMIER2    

DAUMIER3    

DAUMIER4    

DAUMIER5    

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\5 realizmus\kritikai realizmu                 

 

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\5 realizmus\munkacsy\ (25)                    

 

munkacsy1   

munkacsy10  

munkacsy11  

munkacsy12  

munkacsy13  

munkacsy14  

munkacsy15  

munkacsy16  

munkacsy17  

munkacsy18  

munkacsy19  

munkacsy2   

munkacsy20  

munkacsy21  

munkacsy22  

munkacsy23  

munkacsy24  

munkacsy3   

munkacsy4   

munkacsy5   

munkacsy6   

munkacsy7   

munkacsy8   

munkacsy9   

munkácsy soun hercegnő                                      

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\5 realizmus\plein air\ (5)                    

 

Bastien-Lepage_Jules_Les_Enfants_Pecheurs                   

BastienLepage_Jules_Joan_Of_Arc                              

Lepage2     

the-blind-beggar-by-jules-bastien-lepage                    

Thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\akadémizmus\ (66)                             

 

!Regnault-Der_Tod_der_Kleopatra                             

'Vive_L'Empereur',_Édouard_Detaille,_1891,_Art_Gallery_of_Ne

126098-frederick_leighton                                   

1862_frederick_leighton_-_odalisque                         

1863_alexandre_cabanel_-_the_birth_of_venus                 

alexandre_cabanel03                                         

baudry      

Baudry Charlotte_Corday_Marat                               

Benczúr Gyula_maxi                                          

Benczúr_Olvasó_nő                                           

bouguereau_admiration                                       

bouguereau_venus_1_                                         

cabanel ophelia

Carolus-Duran, Kiss 1868                                    

Carolus-Duran, Merrymakers 1870                             

Couture John_Montagu,_4th_Earl_of_Sandwich                  

deneuville_001f

Ernest_Meissonier_-_A_Game_of_Piquet                        

Fleury Baldwin_of_Boulogne_entering_Edessa_in_Feb_1098      

Franz Lenbach

Gabriel-Max-Affen-als-Kunstrichter                          

Gabriel_Cornelius_von_Max_001                               

Gallait 1fisher

Giacomo Favretto mosca_cieca                                

Giacomo Favretto.gif                                        

Hans Makart - Bildnis Gräfin Palffy (Die Betende) 1880 Öl au

img46F      

jean-baptiste_regnault_-_la_liberté_ou_la_mort              

José_Villegas_Cordero_-_The_Slipper_Merchant                

Jules Lefebvre-Half-nude (Private Collection)               

Karl_Theodor_von_Piloty_001                                 

La Fiancée  

Laurens Salle_des_illustres_11                              

Laurens_-_The_Agitator_of_Languedoc                         

La_defense_de_Toulouse_devant_Montfort_J_P_Laurens          

lefebvre    

lefebvre1   

lefebvre2   

lefebvre3   

leightonflamingjunexe7                                       

Leighton_Brownlow                                           

leighton_light_of_the_harem1                                

Lotz Károly 

Lotz Károly orszaghaz                                       

Lotz Károly1

Lotz Károly2

Lotz_Károly_Kornélia                                        

Léon_Bonat_-_Roman_Girl_at_a_Fountain                       

Makart 01_Der_Fruehling                                      

makart002   

Makart_hans_bildnis_clothilde_beer                          

Makart_hans_sinnbild_des_frohlichen_lebensgenusses_2        

mariano_fortuny_y_carbo_visiting_day_at_the_parsonage       

Neuville_défense_de_la_porte_de_Longboyau_img_1960-rama     

Nevill La repos apres la bataille du Bourget                 

Noè Bordignon mosca_cieca                                   

piot etienne adolphe                                        

piot etienne adolphe1                                        

piot etienne adolphe2                                       

REGNAULT_Henri_Automedon_with_the_Horses_of_Achilles_1868_so

Robert fleuri den48_tony_001f                                

SCENE DE LA SAINT BARTHELEMY -ROBERT-FLEURY                 

Thumbs       -ahs-               

Vauters mum003342Ca                                         

WilliamBouguereau-TheBather-1879Large                       

_Édouard_Detaille,_                                         

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\angol\ (6)                                    

 

3almatadema                

5preraffaelitak                                                            

godward                    

leightonsanmartinokolstor                                   

pynetherlmere

robertsdavidsegoviaialcazar                                 

ruskinbossonsglecser                                        

ruskinvevey 

thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\angol\3almatadema\ (36)                       

 

Lawrence Alma-Tadema - Wikipedia_elemei                                    

1almahead   

alma10      

alma11      

alma12      

alma13      

alma14      

alma15      

alma16      

alma17      

alma18      

alma19      

alma2       

alma20      

alma3       

alma4       

alma5       

alma6       

alma7       

alma8       

alma9       

almatadematepidarium                                        

lawren10    

lawren11    

lawren12    

lawren13    

lawrenc1    

lawrenc2    

lawrenc3    

lawrenc4    

lawrenc5    

lawrenc6    

lawrenc7    

lawrenc8    

lawrenc9    

Lawrence Alma-Tadema - Wikipedia                            

thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\angol\3almatadema\Lawrence Al                 

 

12px-Wikisource-logo                                         

140px-Fredegund_by_the_Deathbed_of_Bishop_Praetextatus      

15px-Speaker_Icon                                           

170px-Alma_Tadema_Spring                                     

170px-Portrait_of_Lawrence_Alma-Tadema                      

220px-1904_Lawrence_Alma-Tadema_-_The_Finding_of_Moses      

220px-Alma-Tadema_Ignacy_Jan_Paderewski                      

220px-Alma-Tadema_The_Education_of_the_Children_of_Clovis   

220px-Alma-Tadema_Unconscious_Rivals_1893                   

220px-Alma_Tadema_Silver_Favourites                         

220px-Anna_Alma_Tadema_1864-1940_and_Laurense_Alma_Tadema_18

220px-An_eloquent_silence_by_Lawrence_Alma-Tadema           

220px-Dronrijp 

220px-Egyptian_chess_players                                

220px-Lawrence_Alma-Tadema_1870_2                           

220px-Sir_Lawrence_Alma-Tadema_RA_OM_-_Sappho_and_Alcaeus_-_

220px-Tepidarium_Lawrence_Alma-Tadema_1836-1912             

220px-The_Roses_of_Heliogabalus                             

30px-Commons-logo                                           

38px-Wikisource-logo                                        

load        

load        

load_002    

load_002    

load_003    

poweredby_mediawiki_88x31                                   

wikimedia-button

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\angol\5preraffaelitak\ (28)                   

 

blake                      

millais                    

8anniver    

8beatrix    

8beloved    

8d-dream    

8daydrea    

8domini     

8fiammet    

8finestr    

8found      

8ghirlan    

8girlhoo    

8joli       

8lilias     

8lilith     

8mano       

8proserp    

8ramosce    

8regina     

8s-sismo    

8s-them     

8sabra      

8sea        

8seed       

8self       

8swinbur    

burne-jons  

Jacopo_Bellini_Nascita_della_Vergine_Galleria_Sabauda_220720

thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\angol\5preraffaelitak\blake\                  

 

blake1      

blake10     

blake11     

blake2      

blake3      

blake4      

blake5      

blake6      

blake7      

blake8      

blake9       

thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\angol\5preraffaelitak\millais                 

 

millai10    

millai11    

millais1    

millais2    

millais3    

millais4    

millais5    

millais6    

millais7    

millais8    

millais9    

thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\angol\godward\ (5)                            

 

godward-classical_beauty                                    

godward-john william the_mirror-1899                        

godward-the_old%2c_old_story                                

godward_yes_or_no_1893                                      

thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\becs\ (0)                                     

 

klimt                      

klimtelozmenyekkel                                                         

kokoschka                  

schiele                    

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\becs\klimt\ (12)                              

 

klimt - judit

klimt kiss  

klimt-kiss  

klimtadeleblochbauer                                        

klimtaharomeletkor                                          

klimtelethalal 

klimtjudit1 

klimtkammernikastelypark                                    

klimtsonjaknips

klimtszerelem

klintdanae  

Thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\becs\klimtelozmenyekkel\ (52)                 

 

alma12      

alma15      

alma3       

alma5       

alma8       

alma9       

Bella Kotak1

Bella Kotak2

Bella Kotak3

khnopff1    

khnopff2    

khnopff3    

khnopff4    

khnopff5    

klimt1      

klimtadele  

klimtbeethoven 

klimtbeethoven1

klimtdanae  

klimtdmc    

klimtemili  

klimtfritza 

klimtjudith1

klimtjudith2

klimtjungfrau

klimtmatch  

klimtprimavesi 

klinge01    

klinger     

laufberger  

leighto2    

leighto7    

makart die_betende                                          

makart halak

makart tavasz

makart triumph_der_ariadne                                  

makart      

makart1     

makart27    

makart32    

makart_pr   

match       

match1      

match2      

match3      

millais2    

millais3    

millais4    

millais5    

millais6    

millais7    

thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\becs\kokoschka\ (5)                           

 

kokoschkaillusztraciokazalmodofiuk                          

kokoschkaplakatagyilkosazasszonyokremenye                   

kokoschkatelitaj

kokschkacsendeletbarannyalesjacinttal                       

Thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\becs\schiele\ (8)                             

 

schiele halottanya                                           

schieleamuvesszobaja                                        

schieleasszonyketgyerekkel                                  

schielefekvono 

schielehalottanya                                           

schielekardinalisesapaca                                    

schieleonarckepzsidocseresznyekkel                          

thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\bocklin\ (17)                                 

 

bocklin arnold  villa am meer 1878                          

bocklin arnold holtak szigete 1                              

bocklin arnold holtak szigete 2                             

bocklin arnold holtak szigete 3                             

bocklin arnold holtak szigete 5                              

bocklin arnold odysseus und kalypso                         

bocklin arnold szirenek                                     

bocklin portre 

Böcklin Arnold  Villa am Meer 1878                          

Böcklin Arnold Holtak szigete 1                             

Böcklin Arnold Holtak szigete 2                              

Böcklin Arnold Holtak szigete 3                             

Böcklin Arnold Holtak szigete 5                             

Böcklin Arnold Odysseus und Kalypso                          

Böcklin Arnold Szirének                                     

Böcklin portré 

thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\francia\ (0)                                  

 

5barbizon                  

carriere                   

courbet                    

puvis de chavannes                                                         

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\francia\5barbizon\ (0)                        

 

1corot                     

courbet                    

millet                     

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\francia\5barbizon\1corot\ (21                 

 

corot1      

corot10     

corot11     

corot12     

corot13     

corot14     

corot15     

corot16     

corot17     

corot18     

corot19     

corot2      

corot20     

corot21     

corot22     

corot3      

corot4      

corot5      

corot6      

corot7      

corot9      

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\francia\5barbizon\courbet\ (1                 

 

courbe10    

courbe11    

courbe12    

courbe13    

courbe14    

courbe15    

courbe16    

courbe17    

courbe18    

courbe19    

courbet1    

courbet2    

courbet3    

courbet4    

courbet5    

courbet6    

courbet7    

courbet8    

courbet9    

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\francia\5barbizon\millet\ (6)                 

 

millet1     

millet2     

millet3     

millet4     

millet5     

thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\francia\carriere\ (1)                         

 

carriereanyasag

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\francia\courbet\ (3)                          

 

courbetanyugodttenger                                        

courbetbirkozok

Thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\francia\puvis de chavannes\ (                 

 

chavannesmadonna

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\gaudi\ (17)                                   

 

gaudicasabatlo 

gaudicasaelcapricho                                         

gaudicasamila

gaudielcapricho

gaudiguelpad

gaudikemenyek

gaudikikotoidokkelolnezet                                   

gaudikikotoidokkoldalnezet                                  

gaudilepcsocasabatlo                                        

gaudilepcsohaz 

gaudisagradafamilia1                                        

gaudisagradafamilia2                                        

gaudisagradafamiliatervek                                   

gauditervtemetokapu                                         

gauditeto   

gaudivincens

thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\jugendstil\ (0)                               

 

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\szecesszió\ (14)                              

 

aub2        

aub3        

Aubrey-beardsley-lysistrata-04                              

aubrey_beardsley_sir_tristram                               

beardsley1  

beardsley2  

crane walter 2bjack                                         

Ferdinand_Hodler_002                                        

hodler Ferdinand

Princess_Belle-Etoile_-_illustration_by_Walter_Crane_-_Proje

Princess_Belle-Etoile_2_-_illustration_by_Walter_Crane_-_Pro

the_babys_opera_-_walter_crane_1876_-_b204_-_c_british_libra

Thumbs       -ahs-               

WalterCrane-Horses-of-Neptune-1892                          

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\szimbolizmus\ (20)                            

 

bocklin                    

carriere                   

csontvary                  

gaugin                     

khnopff                    

nabis                      

odilon redon                  

preraffaeliták               

puvis de chevannes                                                         

stuck Franz von                                                            

alkimistarajzok

felicien_rops_-_la_tentation_de_saint_antoine               

felicien_rops_001                                           

FEMMESdapFELICIEN_ROPS                                      

Fernand_Khnopff_002                                          

Félicien_Rops_-_Le_Werwolf_-_original_etching               

Hypocracy by Felicien Rops                                  

KHNOPFF1    

KHNOPFF2    

KHNOPFF3    

KHNOPFF4     

KHNOPFF5    

PALMER1     

PALMER2     

rops 23     

rops blackmass13

Rops illustrators                                           

rops        

The examination by Felicien Rops                            

thumbs       -ahs-                

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\szimbolizmus\bocklin\ (17)                    

 

bocklin arnold  villa am meer 1878                          

bocklin arnold holtak szigete 1                             

bocklin arnold holtak szigete 2                             

bocklin arnold holtak szigete 3                             

bocklin arnold holtak szigete 5                             

bocklin arnold odysseus und kalypso                         

bocklin arnold szirenek                                     

bocklin portre 

Böcklin Arnold  Villa am Meer 1878                          

Böcklin Arnold Holtak szigete 1                             

Böcklin Arnold Holtak szigete 2                             

Böcklin Arnold Holtak szigete 3                             

Böcklin Arnold Holtak szigete 5                             

Böcklin Arnold Odysseus und Kalypso                         

Böcklin Arnold Szirének                                     

Böcklin portré 

thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\szimbolizmus\carriere\ (5)                    

 

CARRIER1    

CARRIER2    

carriere3   

carriere4   

Thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\szimbolizmus\csontvary\ (16)                  

 

csontvarimaganyoscedrus                                     

csontvarybalbeek

csontvarybalbeekreszlet                                     

csontvaryfestolegeny                                        

csontvaryfohaszkodoudvozito                                 

csontvaryhajotores                                           

csontvaryhidonatvonulotarsasag                              

csontvarymadar 

csontvarymariakutja                                          

csontvarynaplementeanapolyiobolben                          

csontvarysuvoltotleteritoolyv                               

csontvarytaorminaiszinhazromjai                              

csontvaryviharanagyhortobagyon                              

csontvaryzarandoklas                                        

csontvaryzarandoklasacedrushoz                               

Thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\szimbolizmus\gaugin\ (45)                     

 

GAUGHEAD    

GAUGUIN1    

gauguin10   

gauguin11   

gauguin12   

gauguin13   

gauguin14   

gauguin15   

gauguin16   

gauguin17   

gauguin18   

gauguin19   

GAUGUIN2    

gauguin20   

gauguin21   

gauguin22   

gauguin23   

gauguin24   

gauguin25   

gauguin26   

gauguin27   

gauguin28   

gauguin29   

GAUGUIN3    

gauguin30   

gauguin31   

gauguin32   

gauguin33   

gauguin34   

gauguin35   

gauguin36   

gauguin37   

gauguin38   

gauguin39   

GAUGUIN4    

gauguin40   

gauguin41   

gauguin42   

gauguin43   

GAUGUIN5    

GAUGUIN6    

GAUGUIN7    

GAUGUIN8    

GAUGUIN9    

Thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\szimbolizmus\khnopff\ (4)                     

 

khnopff1    

khnopff2    

khnopff3    

khnopff4    

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\szimbolizmus\nabis\ (32)                      

 

Apple Tree with Red Fruit Paul Ranson                       

Bathing by Felix Vallotton                                   

BONNARD1    

BONNARD2    

BONNARD3    

Christ_et_Buddha_by_Paul_Ranson_1880                        

DENIS1      

DENIS2      

DENIS3      

DENIS4      

DENIS5      

paul-ranson-digitales                                       

Paul_Serusier_-_Les_Laveuses_A_La_Laita                     

Paul_Sérusier_002                                            

Paul_Sérusier_004                                           

ranson japan

rippl ronai nagykep                                          

rippl ronai pacsekjnagykep                                  

rippl-ronai-szabo-lorinc                                    

Rippl-Rónai_József_My_Parents_after_Fourty_Years_of_Marriage

roussel-767157 

Three_Beeches_1905_Paul_Ranson                              

Thumbs       -ahs-               

vallotton sommeil                                           

vallotton.1223809931                                        

Vallotton_3_Women_1907                                      

ver13_vallotton_001f                                        

Vines Paul Ranson                                           

VUILLAR1    

VUILLAR2    

VUILLAR3    

VUILLAR4    

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\szimbolizmus\odilon redon\ (4                 

 

odilon redon l armure                                       

Odilon_Redon_002

Odilon_Redon_003

REDOHEAD    

Redon a szem

REDON1      

REDON10     

REDON11     

REDON12     

REDON13     

REDON14     

REDON15     

REDON16     

REDON17     

REDON18     

REDON19     

REDON2      

REDON20     

REDON21     

REDON22     

REDON23     

REDON24     

REDON25     

REDON26     

REDON27     

REDON28     

REDON29     

REDON3      

REDON30     

REDON31     

REDON33     

REDON34     

REDON35     

REDON36     

REDON4      

REDON5      

REDON6      

REDON7      

REDON8      

REDON9      

Thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\szimbolizmus\preraffaeliták\                  

 

blake                      

dante gabriel rosetti                                                      

edward burne johns                                                         

john everett millais                                                       

HUNT1       

HUNT2       

HUNT3       

HUNT4       

HUNT5       

HUNT6       

HUNT7        

HUNT8       

Thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\szimbolizmus\preraffaeliták\b                 

 

BLAKE1      

BLAKE10     

BLAKE11     

BLAKE2      

BLAKE3      

BLAKE4      

BLAKE5      

BLAKE6      

BLAKE7      

BLAKE8      

BLAKE9      

BLAKHEAD    

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\szimbolizmus\preraffaeliták\d                 

 

8ANNIVER    

8BEATRIX    

8BELOVED    

8D-DREAM    

8DAYDREA    

8DOMINI     

8FIAMMET    

8FINESTR    

8FOUND      

8GHIRLAN    

8GIRLHOO    

8JOLI       

8LILIAS     

8LILITH     

8MANO       

8PROSERP    

8RAMOSCE    

8REGINA     

8S-SISMO    

8S-THEM     

8SABRA      

8SEA        

8SEED       

8SELF       

8SWINBUR    

8VERONIC    

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\szimbolizmus\preraffaeliták\e                 

 

BURNE1      

BURNE11     

BURNE12     

BURNE13     

BURNE14     

BURNE15     

BURNE16     

BURNE17     

BURNE18     

BURNE19     

BURNE2      

BURNE20     

BURNE21     

BURNE22     

BURNE23     

BURNE24     

BURNE25     

BURNE26     

BURNE27     

BURNE28     

BURNE29      

BURNE3      

BURNE30     

BURNE31     

BURNE32     

BURNE33     

BURNE34     

BURNE35     

BURNE36     

BURNE37     

BURNE38     

BURNE39     

BURNE4      

BURNE40     

BURNE41     

BURNE42     

BURNE43     

BURNE44     

BURNE5      

BURNE6      

BURNE7      

BURNE8      

BURNE9      

BURNHEAD    

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\szimbolizmus\preraffaeliták\j                 

 

MILLAI10    

MILLAI11    

MILLAIS1    

MILLAIS2    

MILLAIS3    

MILLAIS4    

MILLAIS5    

MILLAIS6    

MILLAIS7    

MILLAIS8    

MILLAIS9    

millais_head

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\szimbolizmus\puvis de chevann                 

 

chevannes2  

chevannes3  

chevannes4  

chevannes5  

Thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\szimbolizmus\stuck Franz von\                 

 

STUCK1      

STUCK10     

STUCK11     

STUCK12     

STUCK13     

STUCK2      

STUCK3      

STUCK4      

STUCK5      

STUCK6      

STUCK7      

STUCK8      

STUCK9      

stuck_head  

T-STUCK1    

t-stuck10   

t-stuck11   

t-stuck12   

t-stuck13   

T-STUCK2    

T-STUCK3    

T-STUCK4    

T-STUCK5    

T-STUCK6    

T-STUCK7    

T-STUCK8    

T-STUCK9    

Thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz\Új mappa\ (0)                                 

 

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\ (1)                                  

 

barabas miklos               

Bihari Sándor                 

Borsos József                 

Canzi Ágost               

CSERÉPY ÁRPÁD                 

Czauczik József                                                            

Eisenhut Ferenc                                                            

Feszty Árpád                  

Hofbauer János               

Horovitz Lipót               

Horváth Sándor               

id marko karoly                                                            

ifj. Markó Károly                                                          

jankó jános               

Karlovszky Bertalan                                                        

Kaufmann Izidor                                                            

Kisfaludy Károly                                                           

Libay Károly Lajos                                                         

Ligeti Antal                  

Lotz Károly               

Lwoff-Parlaghy Vilma                                                       

Marastoni Jakab                                                            

mednyanszky               

Molnár József                 

Mészöly Géza                  

Orlai Petrich Soma                                                         

Petrich András               

Sikó Miklós               

Sterio Károly                 

Szemlér Mihály               

Telepi Károly                 

Than Mór                   

Valentiny János                                                            

Vastagh György id                                                          

Vastagh Géza                  

Weber Henrik                  

Wéber Henrik                  

Zichy Mihály                  

Thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\barabas miklos\ (9)                   

 

barabasadegenfeldcsalad                                     

barabasamuveszszemelyisege                                  

barabasazaldunasor                                           

barabaslagomaggiore                                         

barabasnaplementecalabriaban                                

barabaspustaitaj

barabasvasarraballago                                       

barabasvelencealkonyatkor                                   

thumbs       -ahs-               

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Bihari Sándor\ (4)                    

 

220px-Bihari_Sándor_Önarckép                                

biharisandor_vasarnapdelutan1893                            

bihari_sandor18551906__falusi_eletkep_1                     

onotaja     

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Borsos József\ (6)                    

 

balutan     

Borsos,_József_-_Emir_of_Lebanon_-_Google_Art_Project       

borsos03_od 

Borsos_József_Nemzetőr                                      

pic28       

Portrait_of_József_Borsos                                   

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\Canzi Ágost\ (3)                      

 

9579_1_big  

canzi_agost-testvérek_1850-56._aukcio_93                   

pic32       

 

g:\dia\muveszettortenet\19. sz. magyar\CSERÉPY ÁRPÁD\ (3)