Művészettörténeti képgyűjtemény könyvtárlistája 2017. 12. 17.

Méret: 4,04 GB

10748 fájl, 1323 mappa

 

Soha nem tanítottam módszeres művészettörténetet, mindig aktuális formai tanulmányokhoz kerestem szemléltető képeket. Vizuális kultúrát tanított 5-8-ig, meg alternatív gimnáziumban, és nem tanított művészettörténetet??!!!

Pályámat kezdve nem tartottam szerencsésnek az emberi kultúra tantárgyakra tagolását, egy komplexebb módszertannal próbáltam kitörni a biológia-rajz tantárgyak keretei közül. (Kis falusi iskolámban más tantárgyakkal is kísérletet tehettem.) Segédkönyvek híján a történelem, művészettörténet, irodalomtörténet, tudomány és gondolkodástörténet tárházából próbáltam táplálkozni, de nem tudtam lineárisan felfűzni a "tápanyagot." Első évemre készülve megpróbáltam felépíteni egy tanmenetet az ötödikben elkezdjük az egyiptomiakkal-görögökkel, nyolcadikig eljutunk a huszadik századhoz módszerrel, ami a huszonéves fiatalembernek nagyon is kedvére való lett volna, de nem hittem, hogy a gyerekek ugyanígy fogadnák. A Szabados Árpád féle sündisznó modell alkalmasabbnak tűnt. Végül is - mentegettem magam - a művészettörténet eléggé új találmány, a 17-18. század előtt a figyelem mindig a kor művészetére irányult. Maradtunk tehát a formaproblémák vizsgálatánál, ( később a "nyomkövetésnél" - Sinkó István), amiket persze műalkotásokkal szemléltettem, ha lehetett, kortárs alkotásokkal. ( Élő, vagy a köztudatban még elevenen élő művészek munkáival. Tematikus feladatgyűjteményem képtára ma: (3,39 GB, 6300 fájl, 423 mappa  ..\weblapkapcsoskonyv\egyeb\tematikusdiak0213.htm)  Ezek mélyebb megértéséhez természetesen szükség lett volna az előzmények megismerése is, azonban a szűkös órakeretbe egyszerűen nem fért bele. Készítettem egy szemléltető sorozatot ( 24 A/2-es ív),  kitettem a folyosóra, akit érdekelt, elolvasta. A feladatokat szemléltető diagyűjteményem húsz év alatt mintegy ezer diát tett ki8,a digitális technika megjelenésével pedig hatezer darabra hízott. 

Aztán jött az alapfokú művészetoktatás, heti négy óra már alaposabb tanulmányokat is  megengedett. Volt rá idő, hogy pl. ne csak a Cezanne-i moduláció-realizáció módszerével foglalkozzunk, hanem megismerjük azt az utat is, amin Cezanne idáig jutott. És persze a pályaválasztás előtt meg kellett mutatni azt a világot, amibe a képzőművész pályát választó tanítvány érkezni fog, egy körképet napjaink művészeti életéről. ( "Hobbisták",  üzletszerűen dolgozók, elhivatott mesterek, és alcsoportjaik. És persze portrék a művészekről, ha lehet ifjú-közép-időskori portré, esetleg riportfotók. A művész munka közben, családja körében, stb. Nagy felelősség egy fiatalt a művész pályára irányítani - eltekintve attól a néhány esettől, amikor egyszerűen nincs más választásunk.  Amint tehát túllépünk az alapszinten, mindenképp ismertetnünk kell a tanítvánnyal a különböző képzőművész életmódokat. Az elsőgenerációsét, a művészdinasztiában felnövekvőét, stb. Nincs rosszabb annál, mint amikor a volt tanítvány felelősségre vonja a tanárát: miért irányította az egyetemre, mennyivel boldogabb élete lenne, ha könyvelést tanul, és mellette otthon festeget kedvére.)

 Néhányszor pedig gyors művészettörténeti összefoglalókat kellett tartanom OKJ képzéseken. ( Fotósok, ékszerbecsüsök, stb.) részére. ( 16-24 órákban.) Itt mélyebben is  megismerkedhettünk egy-egy kor képzőművészeti valóságával. (Tóth Angelika munkáját használtam vázként.  http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/ttkuj/temuvtori.html) A klasszikus művészettörténet órákon többnyire a felső vízrétegekből merítünk, hálónkból kicsusszannak azok a kis halak, akik pedig korukban óriás ceteknek tűntek, ekként formálták a  közízlést, uralták a piacot. Ha az idő engedte, szerettem bemutatni  az akadémikus – bestseller – megújító hármas kategóriát és a köztes mezőket. Azt persze nem csak az időhiány magyarázza, hogy a művészettörténet, történelem órák ( Hosszabb helyettesítési időszak alkalmával.) nem váltak a  jelenből menekülő mesefolyammá. Szerepel viszont néhány olyan munka is, amit nem bemutatásra szántam, egyes - speciális problémákkal küzdő középiskolásokkal, egyetemistákkal folytatott beszélgetésekre készülve kerültek a gyűjteménybe.

Gyűjteményem mára húszezresre dagadt. ( Tudok néhány kollégáról, aki hasonló gyűjteménnyel rendelkezik.) Nagyon fontosnak tartanék egy szabadon hozzáférhető, részletes gyűjteményt, megkönnyítené a felkészülést az órákra, foglalkozásokra, és persze egy frissen végzett tanárnak segíthetne megismerni leendőlakóhelyének képzőművészeit. Esetleg egy adatbázis jellegű gyűjteményben. Alkalmi kiállítóhelyeken bemutatkozók, galériák alkotói, nagy kiállítóhelyeken bemutatottak, vagy pl. a XX. sz-i magyar képzőművészetnél a Képcsarnok vállalat beszállítói.) Azonban a mindennapi munka mellé, tudomásom szerint egyelőre senkinek nem fért be gyűjteményének közzététele. Egészen más dolog ugyanis valamit megmutatni, néhány szóval értelmezni a tanítványoknak, mint ugyanezt nyilvánossá tenni. Utóbbihoz meg kell magyarázni az előzményeket, következményeket, visszakeresni a hivatkozott szövegeket, képeket....) Gyakorló vizuálpedagógusként még akkor sem mertem volna elvállalni a művészettörténeti, művészetszociológiai publicista szerepét, ha az időmből futotta volna rá. A gyűjtemények feldolgozása  felkészült szakembereket igényelne. Mielőtt ezt a listát közzétettem, átfutottam a könyvtárjegyzéket, és kiegészítettem azokkal az alkotókkal, akik méltatlanul hiányoztak, a lista sajnos még így sem teljes. És persze szívem szerint napokra, hetekre "leragadtam" volna egy-egy alkotó világának feltérképezésénél.)

 

A másik komoly probléma a publikálás jogi oldala.

 

A képgyűjtemények érzésem szerint egyelőre egy jogi szürkezónában helyezkednek el, mert a szerzői jogi törvény ugyan szabadon felhasználhatóvá teszi ezeket a képeket ( „Ha az előadás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, és a közreműködők sem részesülnek díjazásban, a művek előadhatók a következő esetekben:  iskolai oktatás céljára és iskolai ünnepélyeken ), de nem világos előttem, hogy a tanórán bemutatott képek gyűjteménye vajon legálisnak tekinthető-e. Az internetes publikációhoz már feltétlenül szükség van a jogtulajdonosok ( Művész, reprodukciót készítő fotós, interneten megjelenítő intézmény) engedélyére. Egy időben el is kezdtem az engedélyek beszerzését a művészektől, bízva benne, hogy ők tudnak az esetleges egyéb jogtulajdonosokról, a megkeresettek kivétel nélkül megadták az engedélyt, azonban időhiány miatt csak egészen kis töredéküket tudtam megkeresni. (Szigorú jogi értelemben gondolom ezek a mailben érkezett engedélyek sem állnak meg.)

 

A könyvtárrendszer meglehetősen rendezetlen. Időhiány miatt a képeket gyakran cím, lelőhely lejegyzése nélkül mentettem el. (Volt is lelkiismeretfurdalásom, hisz több ember áldozott hosszú órákat a munkaidejéből, mire a kép felkerült a netre, megérdemeltek volna egy kis plusz törődést, de az órákra készülve bizony kegyetlen időbeosztással kellett éljek.)  A gyors mentegetés miatt egy-két kép esetleg rossz könyvtárba került. Néha csak a vezetéknevet mentettem le. Az egyes alkotók, korszakok bemutatása is egyenetlen. ( Pl: Sienai festészet – Firenzei festészet.)  Helyenként a rendszerezés is felszínes. ( Pl. Alma Tadema vagy Munkácsy Mihály besorolása. ) A 20.-sz.-i illetve kortárs alkotók szétválasztása sem „naprakész.” (Évezredre sem kész.) A listákon szerepelnek olyan alkotók is, akiket szociálpszichológiai, kulturális antropológiai tárgyú előadás alkalmával mutattam be. Rettenetesen hiányoznak a fotóművészek, a digitális technikák, az iparművészek, építészek szerepeltetésére már gondolni sem merek.

 

 A tematikus feladatgyűjtemény mappába további képeket mentettem el, egy részüket már a művészettörténet mappákba is bemásoltam. A mappákban esetenként weblapok, rövid filmek is szerepelnek. Tartok tőle, hogy az elkövetkező években pedagógiai, didaktikai munkáim nem teszik lehetővé a gyűjtemény kiegészítését, rendszerezését. Az egyes képek adatlapjainak kitöltése, a közlési engedélyek megszerzése hónapok munkáját igényelné. Csak abban reménykedhetem, hogy egy nyugdíjas kolléga, vagy esetleg egy tanár szakos, vagy művészettörténész hallgató diplomamunkaként vállalná a feladatot.

 

A listán – az áttekinthetőség kedvéért - csak a könyvtárcímek szerepelnek. Teljes gyűjteményleltár a lista után mellékelve. (A teljes lista egyelőre elég nehezen tekinthető át. Alkotó nevére keresve azért meg lehet találni a képeket. .) 

Őskor

  Tasszili

Torzsi

  Huichol

Ókor

Afrika

Delamerika

Edusystem

Edusystem

Edusystempót

Edusystemx

Egyiptom

Gorog

Mükéné

Knosszosz

Hellenisztikus

 Indonézia

 Kina

 Mezzopotamia

Múlt idők tanúi

Múlt idők tanúi

Romai

Pompei

Ókereszteny

Preroman

Román

  Itália

Got

Bosch

Francia

Internacionális Gótika

Itália

Giovannino De Grassi

Castello Della Manta

Gentile Da Fabriano

Pisanello

 Zavattari

Limbourg

 Reneszánsz

Németalföld

Durer

Rajzok

Rembrandt

Van Eyck

Vermeer

India

 Itália

Japán

Kína

Olasz

Siennai reneszánsz

Domenico di Bartolo

Francesco di Giorgio Martini

Giovanni di Paolo

Matteo di Giovanni

Pietro di Giovanni d'Ambrogio

Sano di Pietro

Sassetta Stefano di Giovanni di Consolo

            Taddeo di Bartolo

Vecchietta Francesco di Giorgio e di Lorenzo

Giotto

Ghiberti

Andrea Da Firenze

Botticelli

 Caravaggio

Carpaccio

Carracci Lodovico

Castagno Andrea Del

Gentileschi Artemisia

 Giorgione

Leonardo

Mantegna

Maso Di Banco

 Michelangelo

 Piero Di Cosimo

Raphaello

Sarto Andrea Del

Sasetta

Sofonisba Angouissola

Vignola

 Spanyol

 Manierista

 Barokk

Caravaggio

Rubens

Vandyck

Hals

Rembrandt

Vermeer

Murillo

Poussin

Carriera Rosalba Giovanna

Rubens

Velazquez

Rokokko

Boucher

Fragonar

Canaletto

Hogart

Gainsburg

Fusli

Romantika

Gericault

Delacroix

Caspar david frierdich

Constable

  Turner

  Európán Kívüli

  India

  Klasszicista

David

Ingres

Goya

Chardin

Magyar Klasszicizmus

 XIX. Sz

Angelica Kauffman

 Anglia

Constable Turner

 Waterhouse

Anne Seymour Damer

 Biedermeier

David Caspar Friedrich

Elizabeth Ratcliffe

Franciaorszag

Corot

 Watteau

Japán

            Hokusai

  Piranesi

  Vigée-Le Brun

  XIX. Sz

Gericault

 Delacroix

Caspar David Frierdich

Constable

 Turner

David

Ingres

Goya

Chardin

Empire

Historizmus

 Realizmus

Barbizon

Corot

Courbet

Millet

Daumier

Kritikai realizmus

Munkacsy

 Plein Air

Akadémizmus

Angol

Lawrence

Alma Tadema

Preraffaelitak

Blake

Millais

 Godward

 Becs

Klimt

Klimt elozmenyekkel

Kokoschka

Schiele

Bocklin

Francia

Barbizon

 Corot

Courbet

 Millet

Carriere

 Courbet

  Puvis De Chavannes

  Gaudi

Jugendstil

XIX. sz magyar

Barabás Miklos                                                           

Bihari Sándor                                                            

Borsos József                                                            

Canzi Ágost                                                               

Cserépy Árpád                                                            

Czauczik József                                                          

Eisenhut Ferenc                                                           

Feszty Árpád                                                             

Hofbauer János                                                           

Horovitz Lipót                                                           

Horváth Sándor                                                            

Id Marko Karoly                                                          

Ifj. Markó Károly                                                        

Jankó János                                                               

Karlovszky Bertalan                                                      

Kaufmann Izidor                                                          

Kisfaludy Károly                                                         

Klette Károly                                                             

Libay Károly Lajos                                                       

Ligeti Antal                                                             

Lotz Károly                                                               

Lwoff-Parlaghy Vilma                                                     

Marastoni Jakab                                                          

Mednyanszky                                                              

Molnár József                                                             

Mészöly Géza                                                             

Orlai Petrich Soma                                                       

Petrich András                                                            

Plachy Ferenc                                                            

Roskovics Ignác                                                          

Sikó Miklós                                                              

Sterio Károly                                                            

Szemlér Mihály                                                           

Telepi Károly                                                            

Than Mór                                                                  

Valentiny János                                                          

Vastagh György Id                                                        

Vastagh Géza                                                             

Weber Henrik                                                             

Wéber Henrik                                                             

Zichy Mihály

                                                

Szecesszió

Szimbolizmus

Bocklin

 Carriere

Csontvary

Gaugin

Khnopff

Nabis

Odilon Redon

Preraffaeliták

 Blake

Dante Gabriel Rosetti

Edward Burne Johns

John Everett Millais

Puvis De Chevannes

Stuck Franz Von

 

XX. sz-i izmusok

Absztrakt expresszionizmus

Kooning

Art Deco

Arte Powera

Concept

Dadaizmus

Die blaue reiter

Kandinszkij

Marc Franz

Expresszionizmus

Blaue Reiter

Die Brücke

Axel Gallén

Bleyl Fritz

Cuno Amiet

Heckel Erich

Kees Van Dongen

Kirchner Ernst Ludwig

Max Pechstein

Nolde

 Schmidt-Rottluff Karl

Ensor

Kandinszkij

Marc Franz

Munch

Paula Modersohn-Becker

Rouault

 Vangogh

Fauves

Camoin Charles

Derain André

Manguin Henri

Marquet Albert

Matisse

 Vlaminck Murice De

 Futurizmus

 Hiperrealizmus

 Impresszionizmus

Amerikai

Degas

Manet

Monet

Pissaro

Renoir

Seurat

Sisley

 Whistler

 Kubizmus

Picasso

Braque

Delauny Robert

minimal art

 naivok

Hicks Edward

Vámos Rousseau

 

nonfiguratív

 

absztrakt expresszionizmus

Kooning

Pollock

Rothko

expresszív konstruktív

Malevics

Op Art

Vasarelly

absztrakt szürrealista

 tárgyi Nonfiguratív

 Barcsay Jenő

 Picasso

 

posztavantgard

 

art brut

Schumacher

arte powera

Bécsi akcionizmus

Brus

Frohner

Concept

Hartung

Helnwein

 Pollock

Rauschenberg

 Segall

 Warhol

Posztimpresszionista

Cezanne

Gaugin

Kahlo Frida

Modigliani

Morandi

Seurat

Signac

Toulouselautrec

Szocialista realizmus

szurrealizmus

 Ámos Imre

Anna Margit

Balint Endre

Bécsi fantasztikus realizmus

Bekinski Zdzislaw

Cahun Claude

Chagall Chirico

Dali Delvaux

Eileen Agar

Ernst Max

Gulacsy Lajos

Kevin Corrado

 Klee

Kush Vladimir

Miro

Nemes Endre

Orszagh Lili

Ray Man

Schlichter Rudolf

 Tamayo

 Vajda Lajos

     XX.sz

Banksy

Bazaine Jean

Calder

Carra

Chirico

Concept

Debré Olivier

Delauny Robert

Duchamp

Dufy

Escher

Fantasy

Vallejo

Giacometti

Gresham kör

Bernáth Tanítványok

Hartung

Helnwein

Hundertwasser

Kahlo Frida

Kandinszkij

Meret Oppenheim

Miro

Modigliani

Mondrian

Morandi

Naivok

Vámos Rousseau

Picasso

Pollock

Posztavantgard

Art Brut

Schumacher

Arte Powera

Bécsi akcionizmus

Brus

Frohner

Concept

Hartung

Helnwein

Pollock

Rauschenberg

Segall

Warhol

Posztimpresszionista

Cezanne

Rauschenberg

Schumacher

Schwitters

Segall

Streetart

Illuzionosztikus aszfaltrajz

Szimbolizmus

Warhol

Warhola James

Yves Klein

 

 

XX.. sz magyar

Aba Novák Vilmos                                                        

Agárdy Gábor                                                            

Aggházi Gyula                                                           

Ambrus Imre                                                              

Ámos Imre                                                                

Anna Margit                                                             

Antal Sándor                                                            

Baász Imre                                                              

Badacsonyi Sándor                                                       

Baktay Patrícia                                                         

Balázs János                                                             

Balázs János 1904 1927                                                  

Balint Endre                                                            

Bálint Rezső                                                            

Balla Demeter                                                           

Bálványos Huba                                                           

Bán Béla                                                                

Bánáti Sverák (Schwerak) József                                         

Bánovszky Miklós                                                        

Bánszki Tamás                                                           

Baranyai András                                                         

Baranyó Sándor                                                          

Barcsay Jeno                                                            

Barta Lajos                                                             

Bartha László                                                           

Bartoniek Anna                                                           

Basch Andor                                                             

Bátorfi Andrea                                                          

Batthyány Gyula                                                         

Beck András                                                             

Beck Ö Fülöp                                                            

Bencze László                                                           

Benczúr Gyula                                                            

Bene Géza                                                               

Benes József                                                            

Benkhard Ágost                                                          

Bényi László                                                            

Beöthy István                                                            

Bér Rudolf                                                               

Berény Róbert                                                           

Berényi Ferenc                                                          

Bernáth Aurél                                                           

Bihari Sándor                                                           

Birkás Ákos                                                             

Blaski Jónos                                                            

Bodó Károly                                                             

Bohus Zoltán                                                            

Bokros Birman Dezső                                                     

Bokros László                                                            

Bolmányi Ferenc                                                         

Bornemisza László                                                       

Borsos Miklós                                                           

Bortnyik Sándor                                                         

Böhm Pál                                                                

Braun András                                                            

Chiovini Ferenc                                                         

Czigány Dezső     

Czene Béla                                                      

Czóbel Béla                                                             

Cs. Pataj Mihály                                                        

Csáky László                                                            

Csató György                                                            

Csernus Tibor                                                           

Csohány Kálmán                                                          

Csók István                                                             

Csontvary                                                                

Deák Ébner Lajos                                                        

Dénes Valéria                                                            

Derkovits Gyula                                                         

Dési Huber István                                                       

Diener-Dénes Rudolf                                                      

Dobrovits Ferenc                                                        

Dobrovits Péter                                                         

Domanovszky Endre                                                       

Dombrovszky László                                                      

Dudás Gyula                                                             

Duray Tibor                                                             

Edvi Illés Aladár                                                       

Edvi Illés Ödön                                                         

Egry József                                                             

Eigel István                                                            

Ék Sándor                                                               

El Kazovszkij                                                           

Elekfy Jenő                                                              

Endresz Alice                                                           

Etienne Hajdu                                                           

Faragó Géza                                                             

Farkas István                                                           

Fazekas Magdolna                                                        

Fejér Csaba                                                             

Fekete Nagy Béla                                                         

Feledy Gyula                                                            

Félegyházi László                                                       

Felekiné Gáspár Anni                                                    

Fémes Beck Vilmos                                                       

Fényes Adolf                                                             

Ferenczy Béni                                                           

Ferenczy Károly                                                         

Ferenczy Noémi                                                          

Fischer Ernő                                                            

Fónyi Géza                                                              

Forgách Hahn Erzsébet                                                    

Fóth Ernő                                                               

Futásfalvi Márton Piroska                                               

Gaál Imre                                                               

Gácsy Mihály                                                            

Gadányi Jenő                                                             

Galimberti Sándor                                                       

Garami László                                                           

Gecse Árpád                                                              

Gedő Ilka                                                               

Gera Éva                                                                

Gerzson Pál                                                              

Glatter Gyula                                                           

Glatz Oszkár                                                            

Göllner Miklós                                                          

Gresham Kör                                                             

Gruber Béla                                                              

Gulacsy Lajos                                                           

Gulyás Gyula                                                            

Gyarmathy Tihamér                                                        

Gyenes Tamás                                                            

Hajas Tibor                                                              

Halápy János                                                            

Hamza D. Ákos                                                           

Haranghy Jenő                                                            

Havadtőy Sámuel                                                         

Háy Ágnes                                                                

Heintz Henrik                                                           

Hejettes Szomlyazók                                                     

Heller Ödön                                                              

Herman Lipót                                                            

Herrer Cézár                                                            

Hervai Zoltán                                                            

Hetey Katalin                                                           

Hézső Ferenc     

Hikádi Erzsébet                                                       

Hincz Gyula                                                             

Holesch Dénes                                                           

Hollán Sándor                                                            

Holló László                                                            

Horváth G. Andor                                                        

Hranitzky Ilona                                                          

Huszár Teréz Szilvia                                                    

Huszár Vilmos                                                           

Huzella Pál                                                             

Illencz Lipót                                                           

Ilosvai Varga István                                                     

Ilyés Márta                                                             

Inconnu Csoport                                                         

Iski Kocsis Tibor                                                       

Istókovits Kálmán                                                        

Iván Szilárd                                                            

Iván Szilárd Ifj                                                        

Iványi Grünwald Béla                                                     

Jakoby Gyula                                                            

Jakovits József                                                         

Jánossy Ferenc                                                           

Jávor Pál                                                               

Jeges Ernő                                                              

Jobbágyi Gaiger Miklós                                                  

Juhász Árpád                                                            

Juhász Sándor                                                           

Kádár György                                                             

Kajári Gyula                                                            

Kalivoda Kata                                                           

Kalló Viktor                                                             

Kamotsay István                                                         

Kandó László                                                            

Kántor Andor,                                                           

Karátson Gábor                                                          

Karlovszky Bertalan                                                      

Kárpáthy Jenő                                                           

Kárpáti Gusztáv                                                         

Kass János                                                              

Kassák Lajos                                                            

Kelety Gusztáv                                                           

Kepes György                                                            

Kerényi Jenő                                                             

Kernstok Károly                                                         

Kisfaludi Strobl Zsigmond                                               

Kismányoky Károly                                                       

Kiss Vilma                                                              

Klie Zoltán                                                              

Kmetty János                                                            

Koffán Károly                                                           

Kohán György                                                             

Kokas Ignác                                                             

Kolozsváry Endre                                                        

Komlóssy Ede                                                            

Kondor Béla                                                              

Konecsni György                                                         

Konkoly Gyula                                                           

Kontraszty László     

Kontuly Béla                                                   

Kopasz Márta                                                            

Korda Vince                                                             

Korniss Dezső                                                           

Kós Károly                                                               

Koszta József                                                            

Kovács László                                                           

Kovásznai György                                                        

Kozma István                                                             

Körösfői-Kriesch Aladár                                                 

Krizsán János                                                           

Krizsánné Csíkos Antónia                                                

Kubinyi Sándor                                                          

Kukovetz Anna                                                            

Kurucz D Istvan                                                         

Kurucz D. István                                                        

Kürthy Sándor                                                           

Laborcz Ferenc                                                           

Lakner László                                                           

Lantos Ferenc                                                           

Lelkes István                                                           

Lenkey Zoltán                                                            

Lesznai Anna                                                            

Ligeti Erika                                                            

Ligeti Miklós                                                            

Loránt Erzsébet                                                         

Lossonczy Tamás                                                         

Lugossy Mária                                                           

Mácsai István                                                           

Makrisz Agamemnon                                                        

Márffy Ödön 

Marosán Gyula                                                            

Martyn Ferenc 

Martinszky János                                                          

Masznyik Iván                                                           

Mattis Teutsch                                                           

Medgyessy Ferenc                                                        

Medveczky Jenő                                                          

Megyeri Barna                                                            

Meggyes László                                                          

Mersits Piroska                                                         

Meszes Tóth Gyulá                                                       

Mihalik Dániel                                                           

Mihalovits Miklós                                                       

Miháltz Pál                                                             

Mihály István                                                           

Mikus Sándor                                                             

Modok Mária                                                             

Moiret Ödön                                                             

Molnár C. Pál                                                            

Muzslai Kampis Margit                                                   

Müller Árpád                                                             

Nádler Róbert                                                           

Nagy István                                                             

Nagy Laszlo                                                             

Nagy Sándor                                                              

Nagy Sándor 1869                                                        

Nagy-Balogh János                                                       

Nemcsics Antal                                                          

Nemes Endre                                                              

Nemes Lampérth József                                                   

Németh József                                                            

Németh Mihály                                                           

Novák András                                                            

Nuridsány Zoltán                                                         

Nyilasy Sándor                                                          

Nyírő Gyula                                                             

Ócsai Károly                                                            

Olejnik Janka                                                           

Olgyai Viktor                                                           

Olgyay Ferenc                                                           

Onódy Béla                                                              

Orbán Dezső                                                             

Ország Lili                                                              

Ősz Dénes     

Paczka Ferenc                                                           

Paizs Gobel Ernő                                                        

Paizs László                                                            

Pándy Lajos                                                              

Pap Gyula                                                               

Papi Lajos                                                              

Papp Oszkár                                                             

Patay László                                                             

Pátzay Pál                                                              

Pauer Gyula                                                             

Péli Tamás                                                              

Péri László                                                             

Perlmutter Izsák                                                        

Perlrott Csaba Vilmos                                                   

Pierre Székely                                                          

Pilch Dezső ( Pécsi)                                                    

Plugor Sándor                                                           

Pólya Iván                                                              

Pólya Tibor                                                             

Pór Bertalan                                                            

Rác András                                                              

Redő Ferenc                                                              

Réth Alfréd                                                              

Réthy Károly                                                            

Réti István                                                             

Rippl Rónai                                                             

Róth Miksa                                                              

Rozgonyi László                                                         

Rozsda Endre                                                            

Rudnay Gyula                                                            

Ruzicskay György                                                        

Samu Géza                                                               

Samu Katalin                                                            

Sarkantyu Simon                                                         

Sárközi Iván                                                             

Schaar Erzsebet                                                          

Schaár Erzsébet                                                         

Schadl János                                                            

Schnitzler János                                                        

Schreiber Hugó                                                          

Schubert Ernő                                                           

Sidló Ferenc                                                            

Simon Ferenc                                                             

Simsay Ildikó       

Sinkó Károly                                                    

Somogyi József                                                          

Somos Miklós                                                            

Sovánka István                                                          

Stettner Béla                                                           

Storno Ferenc Ifj                                                       

Sugár Andor                                                              

Sugár Gyula                                                             

Szabó Ákos                                                              

Szabó Gyula                                                             

Szabó Iván                                                              

Szabó Vladimir                                                          

Szalai Tibor                                                            

Szalay Ferenc                                                            

Szalay Lajos                                                            

Szántó Piroska                                                          

Szász Endre                                                             

Szeift Béla                                                             

Szentiványi Lajos                                                       

Szervánszky Jenő                                                        

Szinte Gábor                                                            

Szlányi Lajos                                                           

Szobotka Imre                                                            

Szőnyi István                                                           

Szuly Angéla                                                            

Szurcsik János                                                          

Szüle Péter                                                             

Tar István                                                              

Telcs Ede                                                               

Telek Balázs                                                            

Thorma János                                                            

Thury Levente                                                           

Tihanyi Lajos                                                           

Tornyai János                                                            

Toroczkai Wigand Ede                                                    

Tóth Menyhért                                                           

Tölgyessy Artúr                                                         

Török Sándor                                                             

Trauner Sándor                                                          

Tull Ödön                                                               

Tury Mária                                                               

Udvardi Erzsébet                                                        

Udvardy Ignác Ödön                                                      

Udvardy Pál                                                             

Uitz Béla                                                                

Új Mappa                                                                 

Új Mappa (2)                                                            

Ujváry Lajos                                                            

Urbán György                                                            

Vajda Lajos                                                              

Varga Imre                                                              

Varga Nándor Lajos                                                      

Vasarelly                                                               

Vass Elemér                                                              

Vastagh Éva                                                              

Vastagh György Ifj                                                      

Vastagh László                                                          

Vaszary János                                                           

Vecsési Sándor                                                          

Vedres Márk                                                             

Veszelszky Béla                                                         

Vidovszky Béla                                                          

Vilt Tibor                                                              

Vinkler László                                                           

Vörös Géza                                                              

Xantus Gyula                                                            

Z. Gács György                                                          

Z. Szalay Pál                                                            

Zádor István 

Zemplényi Magda                                                           

Ziffer Sándor                                                           

Zoltánfy István                                                         

Zombori László                                                           

Zombory Lajos                                                           

Zórád Ernő                                                              

 

Kortárs magyar

Aatóth Franyó Tóth István Ferenc                                          

Ádám Zoltán                                                               

Ádám Zsófia                                                                

Agnes Von Uray                                                            

Ágnes Von Uray                                                            

Ágotha Margit                                                              

Aknay János                                                               

Alaibeg Afridite                                                          

Albert Ádám                                                               

Alföldi László András                                                     

Almási Róbert                                                             

Almassy Aladar                                                            

Altorjai Sandor                                                            

Ambrus Éva Festőművész                                                    

András Tünde                                                              

Antal Anna                                                                

Antal Balázs                                                               

Antal Pál                                                                 

Antalaci Antal Gábor                                                      

Antik Sándor                                                               

Appelshoffer Péter                                                        

Aranyi Sándor                                                             

Árnyas Koppány Ákos                                                       

Árvay László                                                              

Árvay Zolta                                                               

Ásztai Csaba                                                              

Asztalos Zsolt                                                             

Atlasz Gábor                                                              

Attalai Gábor                                                             

Attalai Zita                                                               

Ázbej Kristóf                                                             

B. Laborcz Flóra                                                          

B. Zeikfalvy Anna                                                         

Baász Orsolya                                                              

Baász Szigeti Pálma                                                       

Babinszky Csilla                                                          

Bács Emese                                                                 

Bácskai Bertalan                                                          

Bada Dada                                                                 

Baglyas Erika                                                              

Baji Miklós Zoltán                                                        

Bajkó Dániel                                                              

Bajus Jozef                                                               

Bak Imre                                                                   

Baka Ferenc                                                               

Bakacsi Lajos                                                             

Bakonyi Bence                                                              

Bakos Ildiko                                                              

Baksai József                                                             

Baksa-Soós János                                                          

Balás Eszter                                                              

Balázs Alfréd                                                             

Balázs Imre Barna                                                         

Balázs József Tamás                                                        

Balázs Kitti                                                              

Balázs Zsolt                                                              

Bálind István                                                              

Bálint Zsombor                                                            

Balla András                                                              

Balla Attila                                                              

Balla Demeter                                                             

Balla Margit                                                              

Balla Vera                                                                

Balló Andrea                                                               

Balogh Gyula                                                              

Balogh István Péter                                                       

Balogh István Vilmos                                                       

Balogh László                                                             

Balogh Tibor                                                              

Bálványos Levente                                                         

Bánki Ákos                                                                 

Bányai József                                                             

Barabas Marton                                                            

Barabás Zsófi                                                              

Barakonyi Zsombor                                                         

Baranyai Levente                                                          

Baranyi Károly                                                            

Baráth Fábián                                                             

Baráth Ferenc                                                             

Baráz Tamás                                                               

Bárdosi Katinka                                                            

Bari Karoly                                                               

Barta János                                                               

Barta Zsolt Péter                                                          

Bartha C. Ernő                                                            

Bartha Sándor                                                             

Bartis Attila                                                             

Bartl József                                                              

Bartók Sándor                                                             

Bartos Kinga                                                              

Bartus Csaba                                                               

Bartus Ferenc                                                             

Bartusz György                                                            

Baska József                                                               

Batykó Róbert                                                             

Bauer István                                                              

Bécsi Imre                                                                

Bekay-Nagy Maya                                                            

Békés Rozália                                                             

Békési Ervin                                                              

Benczúr Emese                                                              

Bencsik István                                                            

Bene Zsuzsanna                                                            

Benedek József                                                             

Benkő Imre                                                                

Bényi Árpád                                                               

Benyovszky- Szűcs Domonkos                                                

Beöthy Balázs                                                              

Bereczki Kata                                                             

Berentz Péter                                                             

Beretvás Csanád                                                            

Bereznay Peter                                                            

Berhidi Mária                                                             

Berki Viola                                                               

Bernát András                                                             

Bernathy Sandor                                                           

Bihon Győző                                                               

Bikacsi Daniella                                                           

Birkás István                                                             

Bíró Boglárka                                                             

Blahó Borbála                                                              

Bocz Gyula                                                                

Boda Balázs                                                               

Boda Melinda                                                              

Bódi Barbara, Boba                                                        

Bodó Károly                                                               

Bodóczky István                                                           

Bodolóczki Linda                                                           

Bodoni Zsolt                                                              

Bodor Lila                                                                

Bodor Zoltán                                                               

Bogdandi Szultan N                                                        

Bohár András                                                              

Bojcsuk Iván                                                              

Bolba Henrik                                                               

Boldi ( Szmrecsányi Boldizsár)                                            

Bóna Ottó                                                                 

Borbély Károly                                                             

Bordos László Zsolt                                                       

Bordy Margit                                                              

Borgó György Csaba                                                        

Bornemisza Eszter                                                         

Bornemisza Rozi                                                           

Boros Mátyás                                                              

Borsos Lőrinc                                                             

Borza Teréz                                                               

Bóta Csaba                                                                

Bozsó András                                                               

Bozsó Nóra                                                                

Bozsogi Nóra                                                              

Böhm Gergely                                                               

Böröcz András                                                             

Brauer Ildikó                                                             

Brückner János                                                            

Bucskó Mihály                                                             

Budaházi Tibor                                                            

Budahelyi Tibor                                                           

Bugyi István József                                                        

Buhaly Jozsef                                                             

Bújdosó Ernő                                                              

Bukor Tibor                                                               

Bukta Imre                                                                

Bullás József                                                              

Bundás János István                                                       

Burai István                                                              

Butak András                                                               

Buzás András                                                              

Chilf Mária                                                               

Cyránski Mária                                                            

Czér Péter                                                                

Czimbal Gyula                                                             

Czinege Zsolt                                                             

Czinke Ferenc                                                              

Csábi Ádám                                                                

Csáji Attila                                                              

Csákány István                                                             

Csáki Róbert                                                              

Csáky Lajos                                                               

Csáky Marianne                                                            

Csata Hermina                                                              

Csató József                                                              

Csató Máté                                                                

Cseh Lili                                                                  

Cseke Szilárd                                                             

Csemniczky Zoltán                                                         

Csengery Béla                                                              

Csernátony Lukács László                                                  

Csernus Imre                                                              

Csertő Lajos                                                              

Cseszlai György Chesslay György                                           

Csete György                                                              

Csikai Márta                                                               

Csíki Tibor                                                               

Csikós Árpád                                                              

Csíkszentmihályi Róbert                                                    

Csíkvári Péter                                                            

Csipes Antal                                                              

Csizmadia Zoltán                                                          

Csóka Gábor                                                               

Csóka László                                                              

Csoma Gergely                                                             

Csomós Zoltán                                                              

Csonka Ibolya                                                             

Csontó Lajos                                                              

Csorba Simon László                                                        

Csordás Zita                                                              

Csordás Zoltán Imre                                                       

Csorgo Attila                                                             

Csorján Melitta                                                            

Csoszó Gabriella                                                          

Csurgai Ferenc                                                            

Csurka Eszter                                                              

Csuta György                                                              

Csutak Magda                                                              

D Szabó Ede                                                                

Dabrónaki Béla                                                            

Damó István                                                               

Danka Attila                                                              

Daradics Árpád                                                             

Darázs József                                                             

Dargay Lajos                                                              

Deák Ferenc                                                                

Deák Ilona                                                                

Debreczeni Imre                                                           

Dechandt Antal                                                            

Deim Pal                                                                  

Deli Ágnes                                                                

Deli Eszter Kinga                                                         

Demes Ferenc                                                               

Dér István                                                                

Déry Konstantin                                                           

Dienes Attila                                                              

Dienes Gábor                                                              

Dobribán Lini Enikő                                                       

Dobrovits Ádám                                                            

Domián Gyula                                                              

Doncsev Antoni                                                            

Donka Gergely                                                             

Donka Péter                                                                

Dorsánszki Adrienn                                                        

Dózsa Farkas Krisztina                                                    

Dömény Boriska                                                             

Drabik István                                                             

Drégely Imre                                                              

Drégely László                                                            

Dréher János                                                               

Drmáriás                                                                  

Droppa Judit                                                              

Drozdik Orsi                                                               

Drozsnyik István                                                          

Duliskovich Bazil                                                         

Dús László                                                                

E. Szabó Margit                                                           

Éberling Anikó                                                            

Efzambo Istvan                                                            

Egri András                                                                

Egri István                                                               

Egyed László                                                              

Eike                                                                       

Eke Annamária                                                             

Elekes Károly                                                             

El-Hassan Róza                                                            

Előd Ágnes                                                                

Éltes Barna                                                               

Engel Tevan István                                                        

Eőry Emil                                                                  

Eperjesi Ágnes                                                            

Erdei Adrienn                                                             

Erdély Dániel                                                              

Erdély Miklós                                                             

Erdélyi Emese                                                             

Erdélyi Eta                                                               

Erdélyi Gábor                                                             

Erdélyi Tibor                                                             

Erdész Erika                                                              

Erdődy József Attila                                                      

Erdős János                                                               

Éri Jenő                                                                  

Erkel László Kentaur                                                       

Ernszt András                                                             

Erős Apolka                                                               

Erőss István                                                               

Eszik Alajos                                                              

Esztergályos Keve                                                         

Ézsiás István                                                             

F. Farkas Tamás                                                           

F. Orosz Sára                                                             

Faa Balázs                                                                

Fábián Bogi                                                                

Fábián Gyöngyvér                                                          

Fabók-Dobribán Fatime                                                     

Fabricius Anna                                                             

Fajcsák Henrietta                                                         

Fajgerné Dudás Andrea Júlia                                               

Fajó János                                                                

Faluvégi Tünde                                                             

Fark László                                                               

Farkas Ádám                                                               

Farkas Dániel Áron                                                         

Farkas Pál                                                                

Farkas Róbert                                                             

Farkas Zsófia                                                              

Farkas Zsuzsa                                                             

Farsang Sándor                                                            

Fazekas Magdolna                                                          

Fe Lugossy                                                                 

Fecsoandi                                                                 

Feher Laszlo                                                              

Fejérvári Zsolt                                                            

Fejős László                                                              

Fekete Balázs Várnagy Tibor                                               

Fekete Géza Péter                                                         

Fekete Szilvia                                                             

Felházi Ágnes                                                             

Felsmann István                                                           

Feltóti Sándor                                                             

Felvideki Andras                                                          

Fenekovács László                                                         

Féner Tamás                                                               

Ferdinánd Judit                                                           

Ferenczy Zsolt                                                            

Ferkai Tibor                                                              

Ficzek Ferenc                                                              

Filp Csaba                                                                

Finta Edit                                                                

Fischer György                                                             

Fischer Judit                                                             

Fodor János                                                               

Foldi Peter                                                               

Forgács Péter                                                              

Formanek Barbara                                                          

Forró Ágnes                                                               

Foster Colin                                                               

Frank Józsa Anna                                                          

Frankl Aliona                                                             

Frenyó Júlia                                                               

Frey Krisztián                                                            

Fridvalszki Márk                                                          

Friedrich Ferenc                                                          

Frimmel Gyula                                                              

Fritz Mihály                                                              

Fuchs Tamás                                                               

Funták Gyula                                                               

Fülöp Gábor                                                               

Für Emil                                                                  

Fürjesi Csaba                                                             

G. Heller Zsuzsa                                                          

Gaál József                                                               

Gaál Tamás                                                                

Gábor Áron                                                                 

Gábor Enikő                                                               

Gábor Éva Mária                                                           

Gábor Imre                                                                

Gacs Gábor                                                                 

Gádor Magda                                                               

Gajdán Zsuzsa                                                             

Gajdos Gabriella                                                           

Gál András                                                                

Gál Lehel                                                                 

Galambos Tamas                                                            

Galantai Gyorgy                                                           

Galbovy Attila                                                            

Gáldi-Vinkó Andrea                                                        

Gálhidy Péter                                                              

Gáll Ádám                                                                 

Gallai Judit Ágnes                                                        

Gallov Péter                                                               

Gallusz Gyöngyi                                                           

Gally A. Katalin                                                          

Ganczaugh Miklós                                                          

Garabuczy Ágnes                                                            

Gaszner Ildikó                                                            

Gáti Gábor                                                                

Gáyor Tibor                                                                

Gazdag Ágnes                                                              

Gecser Lujza                                                              

Geisbühl Tünde                                                             

Gellér B. István                                                          

Gellérfi Pál                                                              

Gémes Péter                                                               

Gerber Pál                                                                 

Gergely Nóra                                                              

Gergely Réka                                                              

Gergely Zoltán                                                             

Gerhes Gábor                                                              

Germán Fatime                                                             

Gérné Mezősi Aranka                                                       

Gerzson Pál                                                               

Gesztelyi Nagy Zsuzsa                                                     

Gesztelyi Nagy Zsuzsanna                                                   

Ghiczy Dénesh                                                             

Ghyczy György                                                             

Gilly Tamás                                                                

Gink Károly                                                               

Gintner Csilla                                                            

Girnt Vilmos                                                              

Gombos István                                                             

Goór Imre                                                                 

Gosztola Kitti                                                            

Görgey Géza                                                                

Grandpierre Károly Kolozsvári                                             

Gross Arnold                                                              

Gruppo Tökmag                                                              

Gubis Mihaly                                                              

Gulyás Gyula                                                              

Gunyhó Márta                                                              

Gy Molnár István                                                           

Gy. Vad Erzsébet                                                          

Gyemant Laszlo                                                            

Gyenes Zsolt                                                               

Gyenis István                                                             

Gyenis Tibor                                                              

Gyorfi Sandor Festo                                                       

Gyöngyösi Gyöngyi                                                         

Györe Zoltán                                                              

Győrffy-Kovács Adrienn                                                    

Győrfi András                                                             

Győrfi Sándor Szobrász                                                    

Gyulai Liviusz                                                             

Haász Ágnes                                                               

Haász István                                                              

Haász Katalin                                                              

Hadik Gyula                                                               

Hager Ritta                                                               

Hajdú József                                                              

Hajdú Kinga                                                               

Hajdú László                                                              

Hajnal Gabriella                                                          

Halas István                                                               

Halász András                                                             

Halász Géza                                                               

Halasz Karoly                                                              

Halász Péter Tamás                                                        

Halbauer Ede                                                              

Halla Tibor                                                               

Halmy Miklós                                                               

Hámos Gusztáv                                                             

Hanga Réka                                                                

Hangay Enikő                                                              

Hankóné Vincze Klára                                                      

Hantai Simon                                                              

Haraszty István                                                            

Haris László                                                              

Harsányi Réka                                                             

Hartung Sándor                                                             

Háy Ágnes                                                                 

Hecker Péter                                                              

Hegedűs 2 László                                                          

Hegedűs László                                                            

Hegyi Csaba                                                               

Heitler László                                                             

Hejettes Szomjazok                                                        

Helenyi Tibor                                                             

Hencze Tamás                                                               

Héra Judit                                                                

Herczeg Fanni                                                             

Herczeg László                                                            

Herendi Péter                                                             

Heritesz Gábor                                                            

Hermann Zsófia                                                            

Herpai Zoltán                                                              

Hertay Mária                                                              

Hévizi Éva                                                                

Holdas György                                                              

Hollós Ádám                                                               

Honty Márta                                                               

Hopp-Halász Károly                                                        

Horkay István                                                              

Horváth Csaba                                                             

Horváth Dániel                                                            

Horváth Gyöngyvér                                                          

Horváth György                                                            

Horváth Helén Sára                                                        

Horváth Kinga                                                              

Horváth László                                                            

Horváth László Adrián                                                     

Horváth László Xavér                                                      

Horváth Levente                                                            

Horváth Lóczi Judit                                                       

Horváth Péter                                                             

Horváth Sándor                                                             

Horváth Tibor                                                             

Horváth Tibor Szobrász                                                    

Huber András                                                              

Huszár Andrea                                                             

Huszár Imre                                                               

Hübner Aranka                                                             

Ifj. Pál Mihály                                                            

Ihász János                                                               

Illés Árpád                                                               

Illés Barna                                                                

Imre Mariann                                                              

Imreh Tibor                                                               

Imrei Johanna                                                             

Incze Mózes                                                                

Iski Kocsis Tibor                                                         

Jablonska                                                                 

Jagicza Patrícia                                                           

Jakatics-Szabó Veronika                                                   

Jakobi Anna Mária                                                         

Jakobovits Miklós                                                          

Jakucs János                                                              

Jankovszki György                                                         

Jarmeczky István                                                          

Jokesz Antal                                                               

Jolathy Attila                                                            

Jónás Tamás                                                               

Joó Zoltán                                                                 

Joseph Szabo                                                              

Jószay Zsolt                                                              

Jovánovics György                                                         

Jovián György                                                             

Józsa Emmi                                                                

Július Gyula                                                              

Jung Zseni                                                                 

Kácser László                                                             

Kádár István                                                              

Kádár János Miklós                                                         

Kádár Katalin                                                             

Káldi Katalin                                                             

Kaliczka Patrícia                                                         

Kalmár István                                                             

Kalmár János                                                              

Kalmár Márton                                                             

Kalmárné Horóczi Margit                                                    

Kámán Gyöngyi                                                             

Kampfl József                                                             

Kancsura István                                                            

Kántor Ágnes                                                              

Kántor József                                                             

Kántor Lajos                                                              

Kapitán András                                                             

Karácsonyi György                                                         

Kárándi Mónika                                                            

Kardos Botond                                                              

Kardos Tamás                                                              

Karmó Zoltán                                                              

Károly Sándor Áron                                                         

Károlyi Ernő                                                              

Károlyi Zsigmond                                                          

Karpati Tamas                                                             

Karsai Dániel                                                              

Kaszás Tamás                                                              

Kátai Mihály                                                              

Katona Zsuzsa                                                              

Kauker Dóra                                                               

Kecskeméti Sándor                                                         

Kecskés Zoltán                                                            

Kecső Endre                                                               

Kelecsényi Csilla                                                         

Kelemen Éva                                                               

Kelemen Karoly                                                             

Kelemen Marián Éva                                                        

Kelemen Zénó                                                              

Kemenes Róbert Levente                                                     

Kemenesi Zsuzsanna                                                        

Kemény György                                                             

Kendra Bea                                                                

Kerekes Gábor                                                             

Kerényi János                                                             

Keresztes Dóra                                                            

Keresztes Zsófia                                                           

Kereszty Kornél                                                           

Kéri Ádám                                                                 

Kéri Imre                                                                  

Kéri László                                                               

Kertészfi Ágnes                                                           

Keseru Ilona                                                              

Keserue Zsolt                                                              

Keszegi Horváth László                                                    

Kicsiny Balázs                                                            

Kilár István                                                               

Kingl Sándor                                                              

Király Ferenc                                                             

Király Gábor                                                              

Király György                                                             

Kis Róka Csaba                                                            

Kis Tóth Ferenc                                                           

Kis Varsó Gálik András Havas Bálint                                       

Kismányoki Károly Szíjártó  Kálmán                                        

Kiss Adél                                                                 

Kiss Adrian                                                                

Kiss Ágnes Katinka                                                        

Kiss Bálint                                                               

Kiss Ervin Gábor                                                          

Kiss György                                                               

Kiss Ilona                                                                

Kiss István                                                               

Kiss István Szobrász                                                       

Kiss Kovács Gyula                                                         

Kiss Márta                                                                

Kiss Viktória                                                              

Kiss Zoltán                                                               

Kisspál Szabolcs                                                          

Kisstibi                                                                  

Klimó Károly                                                               

Knyihár Amarilla                                                          

Ko Pal                                                                    

Koday László                                                               

Koffán Károly Ifj                                                         

Kóka Ferenc                                                               

Kókay Krisztina                                                            

Kokesch Ádám                                                              

Kolarovszki Zoltán                                                        

Kolláth Zsuzsa                                                            

Kolozs József Sándor                                                       

Kolozsi Tibor                                                             

Komáromi Erzsébet                                                         

Komoróczky Tamás                                                           

Koncz András                                                              

Koncz Csaba                                                               

Koncz-Münich András                                                       

Koncz-Münich Judit                                                        

Kondor Attila                                                             

Konok Tamás                                                               

Koós Gábor                                                                 

Kopacz Mária                                                              

Kopasz Tamás                                                              

Koralevics Rita                                                            

Korcsmár Eszter                                                           

Korcsmár Eszter Kores                                                     

Korga György                                                              

Korodi János                                                              

Korodi Luca                                                               

Koroknai Zsolt                                                            

Koronczi Endre                                                             

Kósa János                                                                

Kosztándi Orsolya                                                         

Kótai Tamás                                                                

Kovách Gergő                                                              

Kovács Alida                                                              

Kovács Attila                                                             

Kovács Brigitta                                                            

Kovács Buddha Tamás                                                       

Kovács Ferenc                                                             

Kovács Ferenc Szobrász                                                     

Kovács Gergely                                                            

Kovács Gergely  Kyan Smith                                                

Kovács Géza                                                               

Kovács Imre                                                               

Kovács Keve                                                               

Kovács Kitti                                                              

Kovács Lehel                                                               

Kovács Lola                                                               

Kovács Olívia                                                             

Kovacs Peter Balazs                                                        

Kovács Tamás                                                              

Kovács Tamás Vilmos                                                       

Kovács Zsófi                                                              

Kováts Albert                                                              

Kováts Borbála                                                            

Köllő Zsuzsanna                                                           

Kőmíves István                                                            

Kőmíves Sándor                                                            

Kőnig Frigyes                                                              

Kőnig Róbert                                                              

Könyv Kata                                                                

Környei Ágota                                                              

Körössényi Tamás                                                          

Köves Éva                                                                 

Krajcsovics Eva                                                           

Kristóf Gábor                                                             

Kristóf Krisztián                                                         

Kristófy Dániel                                                           

Krizbai Sándor                                                             

Krizsán-Keszei Zoltán                                                     

Kroó Anita                                                                

Kubinyi Katalin Sára                                                       

Kuchta Klára                                                              

Kucsora Márta                                                             

Kudász Gábor Arion                                                        

Kuizs Lilla                                                                

Kujbus János                                                              

Kulin Ágnes                                                               

Kungl György                                                               

Kupcsik Adrián                                                            

Kupeczik Ágnes                                                            

Kurucz István András                                                       

Kusnyáreveline                                                            

Kusovszky Bea                                                             

Kútvölgyi-Szabó Áron                                                      

Labancz Cismasiu Ágnes                                                     

Laborcz Mónika                                                            

Laczkó Juli                                                               

Ladik Katalin                                                              

Lajta Gábor                                                               

Lajtai ( Langer ) Péter                                                   

Lakatos Pál Sándor                                                        

Lakatos Renáta                                                            

Lakatos Tamás                                                             

Lakner Antal                                                              

Lakner László                                                              

László András Hatházi                                                     

Laszlo Bandy                                                              

László Dániel                                                              

László Melinda                                                            

Lázár Pál                                                                 

Legéndy Péter                                                             

Lehoczki Krisztina                                                        

Lénárd Anna                                                               

Lendvai Ádám                                                              

Lengyel András                                                             

Lengyel Rita                                                              

Lepsényi Imre                                                             

Lévai Ádám                                                                 

Lévai Jenő                                                                

Lévay Jenő                                                                

Ligeti Miklós Grafikus                                                    

Lipcsey György                                                             

Lipics Vilmos                                                             

Lipovszky Lél Keve                                                        

Lois Viktor                                                                

Lonovics László                                                           

Lóránt Anikó Erzsébet                                                     

Lorant Janos                                                              

Losonczy István                                                           

Lossonczy Tamas                                                           

Lovas Gábor                                                               

Lovas Ilona                                                                

Lőcsei Barbara                                                            

Lőrinc Lilla                                                              

Lőrincz Győző                                                             

Lőrincz Tamás                                                              

Lukács József Jóka                                                        

Lukács Tamás                                                              

Lux Antal                                                                  

Luzsica Árpád                                                             

M. Novák András                                                           

Madácsy István                                                            

Mág Tamás                                                                 

Magén István                                                              

Magyar Ádám                                                               

Magyar József                                                              

Magyari Annamária                                                         

Magyarósi Éva                                                             

Maharita Szabrina                                                          

Major Janka                                                               

Major János                                                               

Majoros Áron Zsolt                                                        

Makai Hedvig                                                               

Makhult Gabriella                                                         

Makina                                                                    

Makláry Lilla                                                              

Makó Judit                                                                

Makovecz Imre                                                             

Makra Zoltán                                                               

Malgot István                                                             

Máriás István Aka Horror Pista                                            

Marincas Mira                                                             

Markó Luca                                                                 

Márkus Péter                                                              

Martin Henrik                                                             

Martinkó Márk                                                              

Marton Ákos                                                               

Márton Árpád                                                              

Mártonfi Benke Márta                                                      

Martsa István                                                             

Martus Éva                                                                

Mata Attila                                                               

Máté György                                                                

Matei László                                                              

Máthé László                                                              

Matzon Ákos                                                                

Mátyássy Jónás                                                            

Mátyássy László                                                           

Matyófalvi Gábor                                                          

Maurer                                                                     

Mayer Berta                                                               

Mayer Éva                                                                 

Mazzag István                                                              

Mécs Miklós                                                               

Megyik János                                                              

Méhes Loránt                                                               

Melcher Mihály                                                            

Melocco Miklós                                                            

Menasági Péter                                                            

Mengyán András                                                             

Menyhárt Norbert                                                          

Menyhárt Tamás (Menyus)                                                   

Méry Beáta                                                                 

Mészáros Dezső                                                            

Mészáros Mari                                                             

Meszlényi János                                                           

Miklós Hajnal                                                             

Mimeta Marietta Jobbágy                                                   

Minyo Szert Károly                                                        

Moder Rezso                                                                

Mohácsi András                                                            

Moizer Zsuzsa                                                             

Molnár Dóra Eszter                                                         

Molnár Gabriella                                                          

Molnár Imre                                                               

Molnár Irén                                                               

Molnár Judit Lilla                                                        

Molnár László                                                             

Molnár László József                                                      

Molnár Pál                                                                 

Molnár Péter                                                              

Molnár Sándor                                                             

Molnár Vera                                                                

Molnár Zsolt                                                              

Molnár-Göb Zoltán                                                         

Molnári Mariann                                                           

Móré Imre                                                                  

Mózes Katalin                                                             

Mucsi Tímea                                                               

Mucsi Zoltán                                                               

Mudrák Attila                                                             

Mulasics László                                                           

Murányi Teréz                                                              

Muzsnay Akos                                                              

Nádas Alexandra                                                           

Nádas Eszter                                                              

Nádler István                                                              

Nagámi Nagy Gábor Mihály                                                  

Nagy Árpád Pika                                                           

Nagy B. István                                                             

Nagy Barbara                                                              

Nagy Csaba                                                                

Nagy Dénes                                                                

Nagy Ekse                                                                 

Nagy Ferenc                                                               

Nagy Gabor                                                                

Nagy Judit                                                                 

Nagy Judit Borbála                                                        

Nagy Katalin Matild                                                       

Nagy Kriszta Tyereskova                                                    

Nagy László                                                               

Nagy Otília                                                               

Nagy Sára                                                                 

Nagyvári László                                                           

Nánay Szilamér                                                            

Naomi Devil                                                               

Navratil Judit                                                             

Nayg István                                                               

Nemere Réka                                                               

Nemes Anna                                                                 

Nemes Csaba                                                               

Nemes Márton                                                              

Németh Ágnes                                                              

Németh Géza                                                                

Németh Hajnal                                                             

Németh Ilona                                                              

Németh Róbert                                                              

Nikmond Beáta                                                             

Novák Henrik                                                              

Nyári István                                                              

Nyilas Márta                                                              

Ócsa Gábor                                                                

Oláh Erika                                                                

Oláh Jolán                                                                 

Oláh Mara                                                                 

Oláh Márta                                                                

Oláh Orsolya                                                               

Olajos Csaba                                                              

Olajos György                                                             

Olsefszkiné Jakabos Ilona                                                 

Orbán György                                                              

Orosz Csaba                                                               

Orosz Istvan                                                              

Orosz Janos                                                                

Orosz Péter                                                               

Orr Máté                                                                  

Orsós Teréz                                                                

Otzos István                                                              

Ősz Gábor

Ötvös Zoltán                                                              

P. Boros Ilona                                                            

Páczelt Andrea                                                            

Pácser Attila                                                             

Pacsika Rudolf                                                            

Páhi Péter                                                                 

Páhi-Fekete Noémi                                                         

Paizs Péter                                                               

Pál Csaba                                                                  

Pál Zoltán                                                                

Palásti Renáta                                                            

Palatinus Dóra                                                            

Pálinkás Bence György                                                     

Palko Tibor                                                               

Palotás József                                                            

Pap Gitta                                                                  

Pap Zoltán                                                                

Papadopolou Nagy Ildikó Niké                                              

Papageorgiu Andrea                                                         

Papp György                                                               

Papp Oszkár                                                               

Párkányi Raab Péter                                                       

Pasqualetti Eleonóra                                                       

Pásztor Erika Katalina                                                    

Pásztor Gábor                                                             

Pataki Ferenc                                                              

Pataki Tibor                                                              

Pattantyus Miklós                                                         

Pecsics Mária                                                             

Péli Barna                                                                

Péreli Zsuzsa                                                             

Pertics Flóra                                                             

Péter Ágnes                                                                

Péter Vladimir                                                            

Péterfy László                                                            

Peternák Anna                                                              

Pető Csenge                                                               

Pető Hunor                                                                

Pinczehelyi Sándor                                                        

Pintér Attila                                                             

Pintér Diána                                                              

Pintér Gábor                                                              

Pintér Zsolt                                                               

Pirk László                                                               

Píróth Tímea Anita                                                        

Pistyúr Imre                                                               

Pócs Péter                                                                

Pócsy Ferenc                                                              

Podmaniczky Ágnes                                                         

Pogány Gábor Benő                                                          

Pokorni Péter                                                             

Polgár Rózsa                                                              

Pongó Mariann                                                              

Poór Dorottya                                                             

Popovics Lőrinc                                                           

Poroszlai Eszter                                                           

Potyók Tamás                                                              

Pozner Gábor                                                              

Prohászka Antal                                                           

Prokontra                                                                  

Prokop Péter                                                              

Prutkay Péter                                                             

Puha Ferenc                                                                

Puklus Péter                                                              

Püspöky István                                                            

Rabóczky Judit Rita                                                       

Rácmolnár Milán                                                           

Rácmolnár Sándor                                                          

Ráczné Kalányos Gyöngyi                                                   

Radák Eszter                                                               

Rádóczy-Gyarmathy Gábor                                                   

Rajcsányi Artúr                                                           

Rákóczy Gizella                                                            

Ráskai Szabolcs                                                           

Raszler Károly                                                            

Rátonyi József                                                            

Ravasz András                                                              

Réber László                                                              

Regős István                                                              

Reigl Judit                                                                

Reisenbüchler Sándor                                                      

Rékai Zsolt                                                               

Rékassy Csaba                                                              

Rékassy Eszter                                                            

Rényi Katalin                                                             

Révész László                                                             

Révész László László                                                       

Révész Napsugár                                                           

Richter Sára                                                              

Rohonczi István                                                            

Román György                                                              

Romhány Veronika                                                          

Romvári Márton                                                            

Ronto Lili                                                                

Roskó Gábor                                                               

Rozanits Tibor                                                            

Rozsda Endre                                                               

Rudino Bér Rudolf                                                         

Ruttka Ferenc                                                             

Sajdik Ferenc                                                              

Sajó Réka                                                                 

Sara Sorokina                                                             

Sarkadi Péter                                                             

Sáros András Miklós                                                       

Sárosi Anita                                                              

Sárváry Katalin                                                           

Sass Valéria                                                               

Saxon-Szász János                                                         

Schener Mihaly                                                            

Scherer József                                                             

Schmal Károly                                                             

Schneemeier Andrea                                                        

Schneller Mária                                                           

Sebestyén Zoltán                                                           

Segesdy György                                                            

Sejben Lajos                                                              

Selényi Károly                                                             

Selmeczi- Trenovszki Mónika                                               

Serényi H. Zsigmond                                                       

Sevcsik Jenő                                                              

Siegmund Ákos                                                             

Siflis András                                                             

Simsay Ildiko                                                              

Sinko Istvan                                                              

Sinkó János                                                               

Sinkovits Péter                                                            

Sipos László                                                              

Socialité Realiste                                                        

Société Réaliste                                                          

Solt András                                                               

Solti Gizella                                                             

Somodi Ildikó                                                             

Somodi Tibor                                                               

Somody Péter                                                              

Somogyi Árpád                                                             

Somogyi Gyozo                                                              

Somogyi György                                                            

Somogyi Réka                                                              

Somorjai Kiss Tibor                                                       

Sonkoly Tibor                                                              

Soó Zöld Margit                                                           

Soós Katalin                                                              

Soós Nóra                                                                  

Soós Tamás                                                                

Sós Ildikó                                                                

Sóváradi Valéria                                                           

St. Auby Tamás                                                            

Stalter György                                                            

Stefanovits Peter                                                         

Stössel Nánda                                                              

Sugár János                                                               

Sulyok Gabriella                                                          

Surman Viktor                                                              

Süli-Zakar Szabolcs                                                       

Sütő Róbert                                                               

Svaby Lajos                                                               

Swirkiewicz Róbert                                                        

Sz. Varga Ágnes Kabó                                                       

Szabados Arpad                                                            

Szabó Ábel                                                                

Szabó Ádám                                                                 

Szabó Ákos                                                                

Szabó Attila                                                              

Szabó Beáta                                                               

Szabó Csaba                                                               

Szabó Dezső                                                               

Szabó Dorottya                                                            

Szabó Endre                                                                

Szabó Eszter                                                              

Szabó Franciska                                                           

Szabó György                                                               

Szabó Kristóf                                                             

Szabó László István                                                       

Szabo Tamas                                                               

Szabó Zoltán Judóka                                                       

Szabó Zsuzsanna                                                           

Szacsvay Pál                                                              

Szakáll Ágnes                                                              

Szalai Kata                                                               

Szalai Tibor                                                              

Szanyi Borbála