Vissza a személyes oldalra

Könyveink

A Kapcsoskönyv irodalomjegyzékének összeállítása közben rájöttem, hogy muszáj lesz családi könyvtárunkat is gépre vinni. Idő kevés, könyv sok, tehát nem kezdtem enni magam, hogy egy könyvet a filozófiához, a politikához vagy a történelemhez soroljak-e, meg persze azon sem, kié is a könyv. A padlásra feldobozolt mesekönyvek, ifjúsági könyvek, leletként megőrzött sztálinista, szocialista irodalom nincs a listán.

A végén külön szerepelnek a gyerekek itthon hagyott könyvei, bár néhány bekeveredhetett a listára is. Az irodalmi és szakkönyvek közt van néhány „elrettentő példa”, ezekre még esetleg szükségem lehet. Ha valahol kisbetűvel van írva a szerző neve, az nem erre utal, csupán lekésett a „shift” billentyű. ( Néha kedvem lett volna úgy hagyni.) A képzőművészeti könyvek egy része a művészeti iskola könyvtárában van.

Magyar versek

A

Acél Géza: A mánia terjeszkedése

Ács Károly: Ének füstje, füst éneke.

Ady Endre: A fekete lobogó

Ady Endre: Összes versei

Ady Endre: Péntek esti levelek

Ady Endre: Régi tavaszi háború

Adyról - Horváth Béla: Czigány Dezső Ady képei / Itóka: Ady Párizsban / Szabó Dezső: Ady / Lukács György: Ady Endréről / Király István: Ady Endre / Hatvany Lajos: Ady / balogh László: Mag hó alatt

Ágai Ágnes: A titkokat az ujjaimnak mondom el

Ágh István – Schéner Mihály: Krumplinyomó huszár

Ágh István: A madár visszajár

Ágh István: Rézerdő

Arany János: A Magyar irodalom története rövid kivonatban. Helikon, 1977.

Arany János: Összes költeményei

Arany János: Összes művei, Akadémiai Kiadó, 1951, Az elveszett alkotmány – Toldi – Toldi estéje.

Arany János: Válogatott művei. Tanulmányok, cikkek, levelek. Szépirodalmi, 1953

Arany Jánosról – Hatvany Lajos: Szalontától Pestig / Szilágyi Ferenc: Mint ha pásztortűz ég…

Arany László munkái. Franklin Társulat

B

Babits Mihály: A gólyakalifa

Babits Mihály: A magyar jellemről. Magvető, 1981

Babits Mihály: Arcképek és tanulmányok Szépirodalmi, 1977

Babits Mihály: Könyvről könyvre

Babits Mihály: Összegyűjtött versei Szépirodalmi 1968

Babits Mihály: Versfordításai Európa - Szépirodalmi, 1961

Babitsról – Rába György: Babits Mihály / Pók Lajos: Babits Mihály

Balassi Bálint: Összes versei, Szép Magyar Comoediája és levelezése. Szépirodalmi, 1968

Balassiról – Csanda Sándor: Balassi Bálint költészete / Nemeskürti István: Balassi Bálint

Balázs Béla: Az én utam Athaneum1945.

Balla Zsófia: Második személy

Bari Károly: A némaság könyve

Bari Károly: A varázsló sétálni indul

Bari Károly: Díszletek egy szinonímához

Bari Károly: Tűzpiros kígyócska

Bari Károly: Zengj Hárfa. Helikon, 1963

Batsányi János válogatott versei. Szépirodalmi, 1953

Batsányi János: Hazámnak akartam szolgálni

Bella István: Emberi délkörön

Benjamin László: Tengerek fogságában

Bereményi Géza: Dalok Cseh Tamás zenéjére. Közművelődés Háza Tatabánya 1991

Berzsenyi Dániel Összes Művei. Szépirodalmi, 1968

Berzsenyi Dániel versei. Szépirodalmi, 1976

Berzsenyiről – Takáts Gyula: Az igazi poézis keresése / Orosz László: Berzsenyi Dániel

Bóna Tibor: Szilánkok

Böszörményi Zoltán: Aranyvillamos

Buda Ferenc: Évgyűrűk bilincsei

Buda Ferenc: Hatalmam: Nyugalom

Buda Ferenc: Holt számból búzaszál

C

Choli Daróczi József: Csontfehér pengék között

Cs

Csajka Gábor Cyprian: Tantra

Cselényi Béla: Évszakok gipszalkonyatban

Cselényi Béla: Magánbélyeg

Csiky Ágnes: Álomnyelven

Csokonai breviárium. Tankönyvkiadó, 1970

Csokonai Vitéz Mihály beszédei Magvető, 1982

Csokonai Vitéz Mihály: Összes versei Szépirodalmi, 1960

Csokonairól – Hatvani Dániel: Kalózlobogó / Juhász Géza: Csokonai tanulmányok / Julow Viktor: Csokonai Vitéz Mihály

Csoóri Sándor: A félig bevallott élet

Csoóri Sándor: A költő és a majompofa

Csoóri Sándor: A látogató emlékei

Csoóri Sándor: A tizedik este

Csoóri Sándor: A világ emlékművei

Csoóri Sándor: Elmaradt lázálom

Csoóri Sándor: Faltól falig

Csoóri Sándor: Iszapeső

Csoóri Sándor: Készülődés a számadásra

Csoóri Sándor: Nomád Napló

Csoóri Sándor: Párbeszéd sötétben

Csoóri Sándor: Utazás félálomban

Csoóri Sándor: Várakozás a tavaszban

Csukás István: Az üres papír elégiája

D

Deák László: Az árvaság kora

Deák Márta: Tizenöt vázlat lilában

Dedinszky Erika: Folyton valami más

Demjén István: Ipiapacs

Dobai Péter: Az éden vermei

Dorkovics Ágnes: Az utolsó jégkorszak

Dsida Jenő: Út a kálváriára

Duba Gyula: Káderezés a (zseb) parnasszuson

F

Faludy György: 200 szonettFabó Kinga: Ellenfülbevaló

Faludy György: Versek Magyar Világ Kiadó

Farkas Árpád: A befalazott szószék

Farkas Árpád: A szivárgásban

Farkas Árpád: Asszonyidő

Farkas Wellmann Endre: A vágy visszakézből

Farkas Wellmann Endre: Kulipendium

feLugossy László: Atavisztikus levelek

Fülöp Miklós: A hóember nem vérzik

Füst Milán összes versei Magvető, 1969

G

Gaál Áron: Bukó/forduló Danka Attila kollázsaival

Gál Sándor: Szabad vonulás

Gál Sándor: Tisztább havakra

Gulay István: A csikótűzhelytől az atommáglyáig

Gy

Györe Balázs: A jámbor Pafnutyij apát keze vonulása

H

Hervay Gizella: Életfa

Hervay Gizella: Lódenkabát Kelet-Európa szegén

Hollósy Kornéliának a magyar írók.   Makó, 1990.

Horgas Béla: Agyagszárnyak

I

Illyés Gyula Emlékkönyv

Illyés Gyula: Közügy

Illyés Gyula: Különös testamentum

Illyés Gyula: Összegyűjtött versei. Szépirodalmi 1977

J

Jámbor János: Közép-Európa

Jánosy István: Helyben járó Odüsszeusz

Jánosy István: Kukorica istennő

Jékely Zoltán: Az idősárkányhoz

Jenei Gyula: A víztorony vitorlái

Jenei Gyula: Futóhomok

Jenei Gyula: Hátországban

Jenei Gyula: Ha kérdenéd

Jenei Gyula: Valahogy. Sárkány Sándor képeivel

József Attila művei. Szépirodalmi, 1977

József Attila összes művei. Akadémiai, 1958

József Attila összes versei Szépirodalmi, 1955

József Attila válogatott levelezése Akadémiai, 1976

József Attila válogatott verseiIfjúsági Könyvkiadó, 1956

József Attila: Altató. Würtz Ádám rajzaival

József Attiláról – Megtartó varázslat / Széles Klára: Minden szervem óra / Török Gábor: József Attila kommentárok / M. Pásztor József: József Attila műhelyei / Gyertyán Ervin: József Attila /  József Jolán: A város peremén / Vágó Márta: József Attila / Németh G. Béla: 7 kísérlet / Szabolcsi Miklós: Érik a fény / Bóka László: József Attila – esszé és vallomás / Révai József: József Attila / Fototéka – József Attila

Juhász Ferenc: A megváltó aranykard

Juhász Ferenc: A nap és a hold elrablása

Juhász Ferenc: A szarvassá változott fiú

Juhász Ferenc: Csikóellés

Juhász Ferenc: Három éposz

Juhász Ferenc: Írás egy jövendő őskoponyán

Juhász Ferenc: Szerelmes hazatántorgás

Juhász Ferenc: Vázlat a mindenségről

Juhász Gyula összes versei. Szépirodalmi, 1959

Juhász Gyula: Anna örök

K

Kálnoky László: Farsang utóján

Kálnoky László: Fekete-piros versek

Kálnoky László: Szürkület versek

Kassák Lajos összes versei. Magvető, 1969

Kassák Lajos: A fal mögött áll és énekel

Kassák Lajos: Ahogyan elindultak

Kassák Lajos: Az izmusok története

Kassák Lajos: Csavargók, alkotók

Kassák Lajos: Egy ember élete. Magvető, 1983

Kassák Lajos: Éljünk a mi időnkben

Kassákról – Rónay György: Kassák Lajos / Vadas József: A konstruktőr / Kortársak Kassák lajosról. Petőfi Irodalmi Múzeum

Kiss Anna: A holdnak háza van.  Móra1978

Kiss Anna: A szavak Móra 1981

Kiss Anna: A téli utak ördöge.óra, 1987.

Kiss Anna: A viszony.  Szépirodalmi Kiadó  1983

Kiss Anna: Alattunk is laknak, felettünk is laknak.  Móra 1985

Kiss Anna: Az esély

Kiss Anna: Az idő

Kiss Anna: Feketegyűrű

Kiss Anna: Kísértenek

Kiss Anna: Szeles könyv

Kiss Anna: Tükörképek  Móra 1983

Kiss Anna: Tündér a ruháskosárban. Móra, 1989

Kiss Anna: Világok

Kiss Benedek: Napok és szemek

Kiss Benedek: Szemem parazsa mellett

Kiss Dénes: Arctól arcig

Kiss Irén: Egy szép hologrammhoz

Kiss Irén: Magánrecept

Kondor Béla: Jelet hagyni

Kormos István: A vasmozsár törője alatt

Kormos István: N. N. bolyongásai

Kosztolányi Dezső összegyűjtött versei. Szépirodalmi, 1973

Kosztolányi Dezső: Összegyűjtött versei Szépirodalmi, 1962

Kosztolányiról – Rónay László: Kosztolányi Dezső

Kölcsey Ferenc válogatott művei. Szépirodalmi, 1975

Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz

Körmendi Lajos: Barbaricum

Kukorelly Endre: Egy gyógynövény-kert

Kukorelly Endre: Napos terület

Kurdy Fehér János: A nagy tudomány

L

Ladányi Mihály: Torkomban sóhajokkal

Ladik Katalin: Kiűzetés

Lovasi András: Kispál és a Borz. Dalszövegek.  DT print Bt. Budapest, 1995

M

Mandics György: A megtalált anyaföld

Mező György: Ha becsukom a szemem

Mező György: Versek képekben és képversek egymásmellé rajzolva

Müller Péter Sziámi: Dal - szöveg - könyv. Bahia Budapest 1995

N

Nagy Imre: Tücsök a máglyán

Nagy László: Adok nektek aranyvesszőt

Nagy László: Arccal a tengernek

Nagy László: Jönnek a harangok értem

Nagy László: Kísérlet a bánat ellen

Nagy László: Szárny és piramis

Nagy László: Versben bújdosó

Nagy László: Versek és versfordítások  magvető, 1978

Nagy Lászlóról – Tüskés Tibor: Nagy László / Kortársak Nagy Lászlóról: égi és földi virágzás tükre / Nagy Lászó számok: Tiszatáj 1975 júl. 1978 ápr. 1979 ápr. Új írás 1978 május

O

Orbán Ottó: A föltámadás elmarad

Osztojkán Béla: Halak a fekete citerában

Osztojkán Béla: Hóesés hűségben

Ördög Ottó: Por-no

Ötvös László: A második mérföldút

P

P. Szabó Ilona versei – Fülöp Ilona grafikái

Páll Lajos: Köves földek

Pannonius, Janus versei

Papp Lajos: Sugárút 55

Parancs János: Az idő vonulása

Part Nagy Lajos: Csuklógyakorlat

Petőcz András: A jelben létezés méltósága

Petőfi Sándor összes költeményei Szépirodalmi, 1974

Petőfiről – Révai József: Petőfi / Csukás István: Petőfi a szlovákoknál

Petri György versei Szépirodalmi, 1991

Petri György: Ami kimaradt

Petri Györgyről – Fodor Géza: Petri György költészete / Keresztúry Tibor: Petri György

Pilinszky János – Schaár Erzsébet: Tér és kapcsolat

Pilinszky János: A mélypont ünnepélye

Pilinszky János: Beszélgetések Sheryl Suttonnal

Pilinszky János: Ngyvárosi ikonok

Pilinszky János: Szálkák

Pilinszky János: Szög és olaj

Pilinszky János: Végkifejlet

Pilinszky Jánosról – Beszélgetések pilinszky Jánossal / Fülöp László: Pilinszky János

Polner Zoltán: A csönd árnyéka

R

Radnóti Miklós összes versei és műfordításai Szépirodalmi 1965

Radnóti Miklós: Próza. Szépirodalmi, 1971

Radnótiról – A 2x2 józansága

Rakovszky Zsuzsa: Egyirányú utca

Ratkó József: Fegyvertelenül

Ratkó József: Segítsd a királyt!

Reviczky Gyula költeményei. Franklin társulat, 1902

Reviczky Gyula válogatott munkái. Magyar Népművelők Társasága

S

Schéner Mihály: Diabolikon

Serfőző Simon: Ma és mindennap

Serfőző Simon: Veszteségeink gyűlnek

Simai Mihály: Az égre pingált kiscsikó

Simai Mihály: Fényörvények

Simai Mihály: Látás és látomás

Simon István: Gyönyörű terhem

Simonyi Imre: Forgácsok egy fakeresztről

Simonyi Imre: Világ és nézet

Sinka István válogatott versei. Kozmosz könyvek, 1977

Sinka Istvánról – Görömbei András: Sinka István / Virágné Horváth Erzsébet: Sinka István mitologizáló költői világa

Solymosi Bálint: A műnéger

Somlyó György: Hármastükör 1-2

Somlyó Zoltán: Borítsd szememre szoknyád

Somogyi Xstván: Az idő szárai

Sz

Szabó Lőrinc: Homlokodtól fölfelé

Szabó Lőrinc: Tücsökzene

Szebényi Ildikó: Tenyérnyi háló

Szécsi Margit: A Betlehem-blues

Szécsi Margit: A birodalom

Szécsi Margit: A madaras mérleg

Szécsi Margit: A nagy virágvágó gép

Szécsi Margit: A rózsaszínű dzsip

Szécsi Margit: Angyalok strandja

Szécsi Margit: Eszem a gesztenyét

Szécsi Margit: Szent Búborék

Szécsi Margit: Új heraldika

Szenti Ernő: A lemenő nap sütnivalója

Szenti Ernő: Mikor szó érint szót

Szepesi Attila: Himnusz a varjakhoz

Szepesi Attila: Pitypang-királyfi

Szepesi Attila: Sárkányfogak

Szijj Ferenc: A futás napja

Szilágyi Ákos: Gyönyörök kertje

Szilágyi Ákos: Teremtmények

Szilágyi Domokos: A költő életei

Szilágyi Domokos: Válogatott művei. Magvető, 1979

Sziveri János: Mi szél hozott?

Szkárosi Endre – Galántai György: Szellőző művek

Szőcs Géza: A szélnek eresztett bábu

Szőcs Géza: Históriák a küszöb alól

T

Tamkó Sirató Károly: Jövőbúvárok

Tamkó Sirató Károly: Tengerecki

Tolnai Ottó: Sirálymellcsont

Tornai József: Fejem alatt telihold

Tornai József: Időtlen idő

Tóth Árpád Összes művei. Akadémiai, 1964

Tóth Árpádról - Tóth Eszter: Apu

Tóth Éva: Egyetlen értelem

U

Utassy József: Áve, Éva!

Utassy József: Fény a bilincsen

Utassy József: Hóemberség

Utassy József: Irdatlan ég alatt

Utassy József: Mézgarázdák

Utassy József: Ötvenöt ördög

Utassy József: Pokolból jövet

Utassy József: Ragadozó föld

V

Váci Mihály: Utazás Bürokronéziába

Vajda János Válogatott versei Kozmosz könyvek, 1974

Vajk Lajos: Mese a szeretetről, a kicsi leányról, meg erről a szép csúf világról

Vankó gergely: Őrhely a teljességben

Varga Erzsébet: Jégmadárkék télben

Varró Dániel: Bögre azúr

Vas István: Itt voltam

Vas István: Ráérünk

Veress Miklós: Hóreggel

Vörösmarty Mihály munkái 1-6. Franklin társulat, 1904

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde. Franklin Társulat, 1894

W

Weöres Sándor: 111 vers

Weöres Sándor: A sebzett föld éneke

Weöres Sándor: Bóbita

Weöres Sándor: Egybegyűjtött írások. Magvető, 1975

Weöres Sándor: Ének a határtalanról

Weöres Sándor: Három veréb hat szemmel

Weöres Sándor: Psyché

Weöres Sándorról – Tamás Attila: Weöres Sándor

Z

Zalán Tibor: Borús reggeli üzenetek

Zalán Tibor: Lassú halált játszik

Zalán Tibor: Opus N3: Koga

Zalán Tibor: Sregszámla

Zelk Zoltán: Ahogy a kötéltáncosok

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem

Zudor János: Romániából jöttem

Gyűjteményes kötetek

A költészet másnapja

Az éjszaka csodái. Szerk.: Horgas Béla

Csikóink kényesek. Magyarországi cigány népköltészet

Elérhetetlen föld II.

Énekelt versek. Sebő Ferenc

Fekete korall

Hét évszázad magyar versei

Képversek. Kozmosz 1984

Költők egymás közt

Kötet nélkül. Fiatal Komárom megyei költők

Magyar Zsoltár. Kortárs Kiadó 1994

Megújul a világ. A felvilágosodás magyar költészete. Móra, 1960

Sárga ernyő. Versek a tárgyakról. Móra, 1987.

Szép versek 69

Szép versek 88

Népmesék, népköltészet

Bendek Elek: Magyar mese és mondavilág

Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék lőtőt lépék

Kallós Zoltán: Balladák könyve

Magyar népdalok. Szépirodalmi, 1975

O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások

Szécsi Ferenc: Szállóigék

Széki népmesék

Tóth Béla: A magyar anekdotakincs

Külföldi versek

Apollinaire összes versei

Apollinaire-ről – Júlia Hartwig: Apollinaire

Apollinaire-ről – Réz Pál: Apollinaire világa

Arendt, Erich: Empedoklész kikötő

Auden válogatott versei

Bagrickij: Álmatlan éj

Baudlaire: A romlás virágai

Blaga versei. Lyra Mundi

Blok válogatott versei

Blokról – Bakcsi György: Blok világa

Brjuszov: A városhoz

Burns: Piros, piros rózsa

Dalcsev: Őszi hazatérés

Dante: az új élet

Dante: Isteni színjáték. Babits Mihály ford. Révai kiadás 1912

Doinas: Az én birodalmam

Donelaitis: Évszakok

Donne: Negatív szerelem

Dylan Thomas összegyűjtött versei

Eliot. Lyra Mundi

Eluard versei Llyra Mundi

Eluard-ról – Ferenczy László: Eluard

Eminescu válogatott művei

Follain: Az élet képei

George és Hoffmansthal Lyra Mundi

Ginsberg: A leples bitang

Gongora: Válogatott versek

Gregory Corso: Az utolsó gengszeter

Guillevic:Val-vel

Heine. Lyra Mundi

Heine. Versek és prózai művek.

Herbert: Az angyalok kihallgatása

Hikmet, Nazim: Én, egy ember

Hoffmann, Daniel: Testvéri szeretet

Hölderlin. Versek, levelek

Jarell, Randall: Döntés életre-halálra

Jeszenyin válogatott művei

Jevtusenko: Ébredő város

Jouve: A szegények erdeje

Kálidásza: A felhő hírnök

Kavafisz Lyra Mundi

Labé, Louis: Szerelmes szonettek

Lasker-Schüler, Else: Villogó kavicson

Lee Masters Edgar: A Spoon River-i holtak

Li Taj-Po, Tu Fu, Po Csü-Ji versei Lyra Mundi

Lorca Lyra Mundi

Lorca: CigányrománcokLorca: Két esti hold

Lorca: Vérnász

Lovell, Robert: Közel az óceán

Lubicz-Milosz: A megismerés himnusza

Majakovszkij válogatott művei 1-4

Mallarmé költeményei

Masala: Azok a fehérajkúak

Michaux: Nyugodjék lázadásban

Mickiewicz: Pan Tadeus

Neruda, Pablo: Elemi ódák

Neruda: Száz szerelmes szonett    

Nevái, Alisír: Ferhád és Sirin

Nezval: Az éjszaka költeményei

Novalis: Himnuszok az éjszakához / Válogatott versek

Pesoa, Fernando: Arc többes számban

Pillat, Ion: Egyenes mérleg

Poe. Lyra Mundi

Prešeren. Lyra Mundi

Puskin: Ruszlán és Ludmilla

Rabindranath Tagore: A növekvő hold

Rilke: Prózai Írások

Rilkéről - Szabó Ede: Rilke világa

Rimbaud összes költői művei

Ritszosz Jannisz: Mélosz pusztulása

Schiller. Lyra Mundi

Schillerről – Vajda György Mihály: Schiller

Shelley versei

Słowacki. Lyra Mundi

Stancu, Zaharia: A piros fa

Sutarski, Konrad versei. Európa, 1976

Superville: A világ hajnala

Tomozei, Gheorghe: Lovas mennyország

Verlaine Lyra Mundi

Villon balladái Faludi György átköltésében

Villon összes versei

Villon: A nagy testamentum

Whitman, Walt: Fűszálak

Yeats. Versek

Gyűjtemények, népköltések

A gyönyörűség dalainak kezdete. Óegyiptomi szerelmes versek

A szépség lányai. Angol szerelmes versek

A világirodalom legszebb versei 1-2

Aucasin és Nicolett. Tristan és Izolda

Az első este. Francia szerelmes versek

Dél-Európai népek irodalma

Ének Igor hadáról

Énekek éneke

Európa 1963

Finn költők antológiája. Kozmosz könyvek, 1973

Gilgames / Agyagtáblák üzenete

Hallomás. Harminchat új francia költő

Három testvér, kilenc sárkány. Román fantasztikus balladák

Irenszej

Jugoszláv költők antológiája. Móra, 1963

Kalevala. Rácz István fordítása

Kalevala. Vikár Béla fordítása

Kanteletár ford. Rácz István

Kaukonen, Väinö: A Kalevala születéseÜvöltés. Vallomások a beat nemzedékről

Képes Géza: Finn versek és dalok

Klasszikus német költők. Európa, 1977

Latin költők antológiája

Márk Vitéz

Német költők Franklin társulat

Olasz költők Franklin társulat

Régi kalevala. Reguly Antal Fordítása

Si King Lyra Mundi

Skót balladák

Századunk osztrák Lírája

Szobor a tengeren. Mai perui költők

Távolba futó utak. Mai finn líra

Út az erdei kúthoz. Finn népdalok és balladák

Visszhang az erdő faláról. Tizennégy finn költő

Magyar próza

A

Ács Margit: Kard, korbács, alamizsna

Ágoston György-Veress István: Amerikából jöttem

Apáczai Csere János válogatott pedagógiai művei.Tankönyvkiadó, 1976

Apáczai Csere János: Magyar Encyclopaedia

Apáczai Csere János: Magyar logikácska

Apor Péter: Metamorphosis Transylvaniae

B

Babits Mihály: Az európai irodalom olvasókönyve

Babits Mihály: Az európai irodalom története

Bajor Andor: Részleges vízözön

Balaskó Jenő: Mosolyrapszódia

Balázs Béla: Napló 1-2

Bálint György: Az utolsó percek

Bartók Béla levelei

Bartók Béla. 99 Bartók levél

Benedek Elek: A harismadár

Benedek Elek: Csöndes órák Athenaeum

Beöthy Zsolt: Irodalmi tanulmányok. Franklin Társulat

Bérczes László: A mezsgyén

Bérczes László: A végnek végéig

Bérczes László: Székely körvasút

Berkesi András: Az öt kódex titka

Berkovits György: Terepszemle

Bernáth Aurél: Feljegyzések éjfél körül

Bertha Bulcsú: Írók, színészek, börtönök

Bessenyei György: A holmi

Bíró László József: Csendes forradalom

Bólya Péter: A veréb századik lépése

Botond Bolics György: Ezer év a Vénuszon

Bródy Sándor: Az ezüst kecske

C

Czakó Gábor: +

Czakó Gábor: Emberkert

Czére Gyöngyvér: A férfiak elárulása

Cs

Csalog Zsolt: Kilenc cigány

Csaplár Vilmos: Magyarország, te dög!

Csáth Géza: A varázsló halála

Csáth Géza: Napló

Csengey Dénes:  …és mi most itt vagyunk

Csengey Dénes: A kétségbeesés méltósága

Csengey Dénes: Gyertyafény keringő

Csiki László három regénye

Csörsz István: Sírig tartsad a pofád

Csurka István: Utasok

Csurka István: Vasárnapi menü

D

Deák Ferenc válogatott munkái. Lampel R. Könyvkereskedése 1905?

Deák tamás: Történet kutyával

Dékány András: A fekete herceg

Dékány András: A huszadik század világvándorai

Dékány András: Az óceán császára

Dékány András: Az elveszett sziget

Dénes Zsófia: Akkor a hársak épp szerettek

Déry Tibor: A befejezetlen mondat

Déry Tibor: Kedves Bópeer…!

Déry Tibor: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról

Déry Tibor: Napok Hordaléka

Déry Tibor: Sirályháton. Dr. Nikodémusz Lázár híres útikalandjai

Déry Tibor: Újabb napok hordaléka

Déry Tibor: Vidám temetés

Déry Tiborról – Ungváry Tamás: Déry Tibor

Devecseri Gábor: A meztelen istennő és a vak jövendőmondó

Devecseri Gábor: Az élő Kosztolányi

Devecseri Gábor: Műhely és varázs

Dobos László: Sodrásban

E

Egri Sándor: Szűkebb pátriánk

Elek istván: Advent, és aminek el kellett jönnie

Elek István: Az elfogultságok kertjéből

Ember Mária: Kutyát küldött  a tenger

Eörsi István: A derűlátás esélyei

Eörsi István: A maradjhűutcában

Eörsi István: Emlékezés a régi szép időkre

Eörsi István: Interjú

Eötvös József: A falu jegyzője

Eötvös József: A XX. Sz. uralkodó eszméinek befolyása az államra

Eötvös József: Kultúra és nevelés

Eötvös József: Magyarország 1514-ben

Esterházy Pál: Mars Hungaricus

Esterházy Péter- Czeizel Balázs: Biztos kaland

Esterházy Péter: A kitömött hattyú

Esterházy Péter: A szabadság nehéz mámora

Esterházy Péter: A szív segédigéi

Esterházy Péter: Az elefántcsonttoronyból

Esterházy Péter: Bevezetés a szépirodalomba

Esterházy Péter: Búcsú szimfónia

Esterházy Péter: Csokonai Lili: Tizenhét hattyú

Esterházy Péter: Egy kék haris

Esterházy Péter: Egy kékharisnya följegyzései

Esterházy Péter: Egy nő

Esterházy Péter: Fancsikó és Pinta – Pápai vizeken ne kalózkodj

Esterházy Péter: Fuharosok

Esterházy Péter: Függő

Esterházy Péter: Harmonia Caelestis

Esterházy Péter: Hrabal könyve

Esterházy Péter: Javított kiadás

Esterházy Péter: Ki szavatol a lady biztonságáért?

Esterházy Péter: Kis Magyar Pornográfia

Esterházy Péter: Termelési regény

Esterházy Péter: Utazás a tizenhatos mélyére

Esterházy Péterről – Matúra Klasszikusok. Esterházy Péter / Esterházy kalauz. Marianna Birnbaum beszélget

F

Faludy György és Eric Johnson: Jegyzetek az esőerdőből

Faragó Töreki Péter: Egy munkás szörnyű eszmélése

Farkasházy Tivadar: mit is ír a hogyishívják?
Fekete István: Tüskevár

Féja Géza: Sarjadás

Fejes Endre: Gondolta a fene

Fejes endre: Rozsdatemető

Fekete István: A koppányi aga testamentuma

Fekete István: Téli berek

Feldmár András: A tudatállapotok szivárványa

FeLugossy László: Atavisztikus levelek. 1993, Tatabánya. Új forrás könyvek. 16.

Fodor Sándor: Egy nap egy élet

Franka Tibor: Most jöttem Erdélyből

Füst Milán: Advent

Füst Milán: Ez mind én voltam egykor

Füst Milán: Szexuál-lélektani elmélkedések

G

Gábor Miklós: Tollal

Garaczi László: Pompásan buszozunk.

Gárdonyi Géza: Egri csillagok

Gárdonyi Géza: Szunyoghy miatyánkja

Gazsó Ferenc – Zelei Miklós: A tolvajkulcs

Gelléri Andor Endre: A nagy mosoda

Gelléri Andor Endre: Ezüstből gyúrt kenyér

Gelléri Andor Endre: Keserű fény

Gelléri Andor Endréről – A gyengéd óriás

Germanus Gyula: Allah Akbar

Germanus gyula: Kelet fényei

Grendel Lajos: Elszigeteltség vagy egyetemesség

Győrffy László: Az aluljáró

H

Hajnóczy Péter: Jézus menyasszonya

Hamvas Béla: Karnevál

Hamvas Béla: Scientia Sacra

Hankiss Ágnes: A bizalom anatómiája

Hankiss Ágnes: Csak az élet

Hankiss Ágnes: Kötéltánc 1984

Hankiss Ágnes: Kötéltánc 1987

Hankiss János dr.: Egy orvos töpreng

Haraszti Miklós: A cenzúra esztétikája

Haraszti Miklós: Darabbér

Határ Győző: Anabel

Határ Győző: Helláne

Határ Győző: Intra Muros

Hatvany Lajos: Utak, sorsok, emberek

Hatvany Lajos:Emberek és könyvek

Havas György: levelek Tomiból

Hegyi Béla: A dialógus sodrásában

Heltai Jenő: Második feleségem életke

Hernádi Gyula: A nagy fogamzásgátló

Hernádi Miklós: Munka közben

Hernádi Miklós: Olyan, amilyen

Hernádi Miklós: Tárgyak a társadalomban

I

Ignácz Rózsa: Anyanyelve magyar

Illyés Gyula: A magyar irodalom kincsesháza

Illyés Gyula: Beatrice apródjai

Illyés Gyula: Fáklyaláng

Illyés Gyula: Kháron ladikján

Illyés Gyula: Petőfi Sándor

Illyés Gyula: Puszták népe

Illyés Gyula: Szíves kalauz

J

Jánosi András: Jerikó

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai

Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa

Jókai Mór: Az arany ember

Jókai Mór: Börtön virága

Jókai Mór: Emléksorok, napló 1848-49-ből

Jókai Mór: És mégis mozog a föld

Jókai Mór: Fekete gyémántok

Jókairól – Nagy Miklós: Jókai Mór

K

Kádár János: Rondó

Kamondy László: vád és varázslat

Kántor Lajos: Birtokon belül

Karácsony Benő: A megnyugvás ösvényein

Karácsony Benő: Napos oldal

Kardos G. György: Jutalomjáték

Karinthy Ferenc: Alvilági napló

Karinthy Ferenc: Staféta

Karinthy Frigyes válogatott művei Szépirodalmi, 1962

Karinthy Frigyes: Címszavak

Karinthy Frigyes: Görbe tükör

Karinthy Frigyes: Heuréka

Karinthy Frigyes: Így írtok ti

Karinthy Frigyes: Kísértetek és szellemek

Karinthy Frigyes: Kötéltánc

Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül

Karinthy Frigyes: Utazás Faremidóba. Kapillária

Karinthy Frigyesről – Halász László: Karinthy Frigyes

Karinthy Márton: Ördöggörcs

Kárpáti Aurél: Megyeri

Katona József: Bánk Bán

Katona József: Bánk Bán. Illyés Gyula átigazításában

Kemény Zsigmond naplója

Kemény Zsigmond: Zord idő

Kemény Zsigmondról – Veress Dániel: Szerettem a sötétet és a szélzúgást

Kertész Imre – Esterházy Péter: Egy történet

Kertész Imre: Kaddis

Kertész Imre: Sorsatalansá

Kolozs Pál: Utazás Detektíviába

Kolozsvári Papp László: Halálugrás kezdőknek és haladóknak

Koltay Gábor: Szép volt fiúk

Konrád György: 91-93

Konrád György: A cinkos

Konrád György: A látogató

Konrád György: A városalapító

Konrád György: Antipolitika AB kiadó, 1986

Konrád György: Áramló leltár

Konrád György: Az újjászületés melankóliája

Konrád György: Elutazás és hazatérés

Konrád György: Európa köldökén

Konrád György: Fenn a hegyen napfogyatkozáskor

Konrád György: Kerti mulatság

Konrád György: Kőóra

Konrád György: Útrakészen

Kornis Mihály: Körmagyar

Korniss Mihály: A félelem dícsérete

Korniss Mihály: Végre élsz

Kós Károly: Varjú nemzetség

Kosztolányi Dezső: Ércnél maradóbb

Kosztolányi Dezső: Esti Kornél

Kosztolányi Dezső: Nero, a véres költő

Kosztolányi Dezső: Nyelv és lélek

Kosztolányi Dezső: Összegyűjtött versei

Kovách Aladár: Téli Zsoltár

Kőbányai János: A magyar siratófal

Kőbányai János: A margón

Körmendi Lajos: Művész Pista huszonegye

Kőrösi Csoma Sándor: Buddha élete és tanításai

Krasznahorkai László: Az urgai fogoly

Kriza János: Vadrózsák

Krúdy Gyula: A szerelmi bűvészinas

Krúdy Gyula: Aranyidő

Krúdy Gyula: Az ecetfák pirulása

Krúdy Gyula: Az ördög alszik

Krúdy Gyula: Pest a világháborúban.

Krúdy Gyula: Pesti nőrabló

Krúdy Gyula: Rezeda Kázmér szép élete

Krúdy Gyula: Telihold

Kukorelly Endre: A Memória Part

Kukorelly Endre: H.L.D.E.R.L.I.N.Kodolányi János: Két lányarc

Kukorelly Endre: Mintha már túl sokáig állna

Kukorelly Endre: Tündér Völgy

L

Lakatos Menyhért: A Paramisak ivadékai

Lakatos Menyhért: Angarka és Busladarfi

Lányi András: Egy örömóda titkos záradéka

Latinovits Zoltán - A színész arca Mokép kiadás

Latinovits Zoltán: Összegyűjtött írások

Latinovits Zoltán: Verset mondok

Latinovitsról – Hegyi Béla: Latinovits

Lengyel József noteszeiből

Levendel Júlia – Horgas Béla: Pár-sor

Levendel Júlia: Időzés

Lipp Tamás: Levedi népe

Lipták Gábor: Délibáb

M

Madách Imre: Az ember tragédiája Bálint Endre rajzaival

Madách Imre: Az ember tragédiája. Szépirodalmi, 1962

Mandics György – M. Veress Zsuzsanna: Gubólakók

Mandics György – M. Veress Zsuzsanna: Vasvilágok

Mándy Iván: A bútorok

Mándy Iván: Álom a színházról

Mándy Iván: Arnold a bálnavadász

Mándy Iván: Csutak a mikrofon előtt

Mándy Iván: Csutak és gyáva Dezső

Mándy Iván: Egx ember álma

Mándy Iván: Egyérintő

Mándy Iván: Fél hat fel

Mándy Iván: Lány az uszodából

Mándy Iván: Magukra maradtak

Mándy Iván: Mi az öreg

Mándy Iván: Önéletrajz

Mándy Iván: Tájak, az én tájaim

Mándy Iván: Zsámboky mozija

Máray Sándor: A négy évszak

Máray Sándor: Füveskönyv

Máray Sándor: Írók, költők, irodalom

Máray Sándor: Tájak, városok, emberek

Megyery Sári: Én is voltam jávorfácska

Megyesi Gusztáv: A Kőtörő ember

Melius Péter: Herbárium

Mészöly Dezső: Lyukasóráim

Mészöly Miklós: A negyedik út

Mészöly Miklós: Amerre a csillag jár

Mészöly Miklós: Ballada az úrfiról és a mosónő lányáról

Mészöly Miklós: Családáradás

Mészöly Miklós: Fontos történetek útközben

Mészöly Miklós: Megbocsátás

Mészöly Miklós: Mikszáth Kálmán: Pernye

Mészöly Miklós: Saulus

Mészöly Miklós: Szárnyas lovak

Mészöly Miklós: Wimbledoni jácint

Mészöly Miklósról – Tagjai vagyunk egymásnak . A Tarzuszi szavaival köszöntik a hetvenéves Mészöly Miklóst barátai.

Mezey Katalin: Levelek haza

Mikszáth Kálmán: A sipsirica

Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora

Mikszáth kálmán: Új Zrínyiász

Mikszáth Kálmán: Új Zrínyiász

Moldova György: A napló

Moldova György: A törvény szolgája

Moldova György: Akit a mozdony füstje megcsapott

Moldova György: Az ördög lapot kér

Moldova György: Ferencvárosi koktél

Moldova György: Gázlámpák alatt

Moldova György: Szabadíts meg a gonosztól

Molnár Ferenc: Egy gazdátlan csónak története

Molnár Gábor: Egymillió hős országa

Molnár Gábor: Horgászom az Amazonason

Molnár H. Lajos: Falra hányt esztendő

Molnár H. Lajos: Levelek a hazából a honba

Móra Ferenc levelesládája

Móra Ferenc: Aranykoporsó

Móra Ferenc: Hannibál feltámasztása

Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön

Móra Ferenc: Napok, holdak

Móra Ferenc: Tápéi furfangosok

Móra Ferenc: Véreim, parasztjaim

Móricz Zsigmond regényei és elbeszélései 1-12 ( Hiányzik a Rokonok ) Helikon 1962-65

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig

Móricz Zsigmond: Rokonok Athenaeum 1932

Móricz Zsigmond: Tündérkert. Hatodik kiadás, Athenaeum

Móriczról: Czine Mihály: Móricz Zsigmond

Müller Péter: Részeg józanok

N

Nádas Péter: Esszék

Nagy András: Kedves Lukács

Nagy Attila Kristóf: Persona non grata

Nagy Lajos válogatott művei Szépirodalmi 1973

Nagy Lajos: A menekülő ember

Nagy Lajos: A tanítvány

Nagy Lajos: Nyitott ablakok Révai Könyvkiadó nemzeti Vállalat 1959

Nagy Lajos: Válogatott elbeszélések Diákkönyvtár 1961

Németh László: A kísérletező ember

Németh László: Az én katedrám

Németh László: Égető Eszter

Németh László: Gyász

Németh László: Irgalom

Németh László: Iszony

Németh László: Kiadatlan tanulmányok

Németh László: Levelek Magdához

Németh László: Negyven év – Horváthné meghal – Gyász

Németh László: Pedagógiai írások

Németh László: Sajkódi esték

Németh László: Szerettem az igazságot

Németh László: Utolsó széttekintés

Németh Lászlóról – Sándor Iván: Németh László üdvtana

O

Obersovszky Gyula: Piros egér, piros madár

Orbán Ottó: Honnan jön a költő

Ormós Zsigmond: Szabadelvű levelek

Osztojkán Béla: Nincs itthon az Isten

Ottlik Géza: A Valencia-rejtély

Ottlik Géza: Iskola a határon

Ottlik Géza: Minden megvan

Ottlik Géza: Próza

Ö

Ördögh Szilveszter: Koponyák hegye

Ördögh Szilveszter: Titkos értelmű rózsa

Örkény István: „Rózsakiállítás”

Örkény István: A Flocsek bukása

Örkény István: Az utolsó vonat

Örkény István: Babik

Örkény István: Drámák Szépirodalmi 1982

Örkény István: Egy négykezes regény tanulságos története

Örkény István: Meddig él egy fa

Örkény Istvánról – Bécsy Tamás: E kor nekünk szülőnk és megölőnk.

P

Para-Kovács Imre: Horror vaku!

Páskándi Géza: A szabadság színeváltozásai

Páskándi Géza: A szörnyszülött

Pázmány Péter munkáiból. Franklin Társulat 1904Püknösti Árpád: Vasalt ruha mángorolva – Meghúzom magam

Pázmány Péter: Igazságra vezérlő kalaúz

Péreli Gabriella: Az őrület naplója

Pető Margit: Rozmaring ága, virágnak virága

Podmaniczky Szilárd: Haggyatok lótuszülésben

Polcz Alaine: Kit szerettem? Mit szerettem?

Polcz Alaine: Asszony a fronton

Pósa Zoltán: Ama tőrök

Postásy Csaba: Svédasztal a hullaházban

R

Ráth-Végh István: A fáraó átka

Ráth-Végh István: A könyv legendája

Ráth-Végh István: Fekete krónika

Ráth-Végh István: Az erényöv

Rejtő Jenő: Csontbrigád

Reményi József Tamás és Tarján Tamás: Minden hét lapra

Rokonok: Szépirodalmi, 1967

S

Sánta Ferenc: Isten a szekéren

Sarkadi Imre: A gyáva

Sarkadi Imre: Gál János útja

Sarkadi Imre: Oszlopos Simeon – Bolond és szörnyeteg

Sarkadi Imre: Oszlopos Simeon – Elveszett paradicsom

Sarusi Mihály: A csabai Szajnán

Sarusi Mihály: Árva ima

Sarusi Mihály: Vagabundkorzó

Sásdi Sándor: Magányos asszonyok

Schöppflin Aladár: A magyar irodalom története a XX. sz.-ban. Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, 1937

Sebők János: A daltulajdonos

Sebők János: Sárkányviadal

Selye János: Álomtól a felfedezésig

Selye János: Életünk és a stressz

Sinka István: Érparti történet

Sólyom László: Válóper másodfokon

Spiró György: A jövevény

Spiró György: Álmodtam neked

Spiró György: Az ikszek

Spiró György: Fogság

Spiró György: Kanásztánc

Sükösd Mihály: Beat – Hippi – Punk

Sükösd Mihály: Merengő

Sütő András: A lőtt lábú madár nyomában

Sütő András: A szuzai mennyegző

Sütő András: Advent a Hargitán

Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér

Sütő András: Az Idő markában

Sütő András: Engedjétek hozzám jönni a szavakat

Sütő András: Évek, hazajáró lelkek

Sütő András: Gyermekkorom tükörcserepei

Sütő András: Istenek és falovacskák

Sütő András: Itt állok, másként nem tehetek

Sütő András: Kalandozások Ihajcsuhajdiában

Sütő András: Nyugtalan vizek

Sütő András: Omló egek alatt

Sütő András: Rigó és apostol

Sütő András: Sikaszói fenyőforgácsok

Sz

Szabó Dezső újabb művei 47-48 Ludas Mátyás 1939

Szabó Dezső: Az elsodort falu

Szabó István: Szerelmesfilm

Szabó Pál: Magyarország 1956-ban

Szabó Pál: Talpalatnyi föld

Szabó Pál: Tiszán innen, Dunán túl

Szász János: November

Szávai Géza: Lánc, lánc, Eszterlánc

Szávai Géza: Utójáték

Széchenyi István válogatott írásai. Gondolat, 1959

Széchenyi István: Stádium

Széchenyi Istvánról – Kunszabó Ferenc: Itt alkotni teremteni kell

Széchenyi Zsigmond: Denaturált Afrika

Széchenyi Zsigmond: Nâhar

Szenci Molnár Albert válogatott művei Magvető, 1976

Szenci Molnár Albert: Értekezés a legfőbb jóról

Szentkuthy Miklós: Cicero vándorévei

Szentkuthy Miklós: Saturnus fia

Szentkuthy Miklós: Szent Orpheus breviáriuma

Szép Ernő: Hetedikbe jártam

Szerb Antal: A királyné nyaklánca

Szerb Antal: A magyar irodalom története

Szerb Antal: A Pendragon legenda

Szerb Antal: A világirodalom története

Szerb Antal: Gondolatok a könyvtárban

Szerb Antal: Szerelem a palackban

Szerb Antal: Utas és holdvilág

Szigethy Gábor: Ezeréves utazásom

Szigligeti Ede: Liliomfi – Csiki Gergely: Buborékok

Szijj Ferenc: A futás napja

Szilágyi Andor: Ezoteréma

Szilágyi György: Komédia nagyban és kicsiben

Szomaházy István: Aprópénz. Singer és Wolfner kiadása

Szűrös Iván: Légió mindhalálig

T

Tamás Gáspár Miklós: Másvilág

Tamás Menyhért. Vigyázó madár

Tamás Menyhért: Holtág

Tamási Áron: Ábel trilógia

Tamási Áron: Czímeresek

Tamási Áron: Hazai tükör

Tamási Áron: Hétszínű virág

Tamási Áron: Szirom és boly

Tamási Áron: Téli verőfény

Tamási Áronról – Taxner - Tóth Ernő: Tamási Áron

Tamási Gáspár: Vadon nőtt gyöngyvirág

Táncsics Mihály: Életpályám

Táncsicsról – Bölöni György: Hallja kend TáncsicsTar Sándor: A mi utcánk

Tandori Dezső: Nat Roid: Most vagy soha

Tar Sándor: A 6714-es személy

Temesi Ferenc: 3. könyv

Temesi Ferenc: A szív böjtje

Temesi Ferenc: A szív böjtje

Tersánszky Józsi jenő: Kakuk Marci

Thury Zoltán: Emberhalál

Toldy Ferenc: Irodalmi arcképek

Tolnai István: Feltámadásom története

Tömörkény István: elbeszélésekMóra, 1961

Tömörkény István: Vándorló földek

V

Váczi Tamás: A targyi helyzet

Vajkai Miklós: A másnapos város

Vámos Miklós: 135 lehetetlen történet

Varga Csaba: Duna-táj

Varga Csaba: Magyarország eresz alatt

Varga Csaba: Ne hagyjuk magunkat

Vas István: Megközelítések

Vaszary Gábor: Ketten Párizs ellen

Végh Antal: Gyógyit6atlan?

Veres Péter: A Balogh család története.

Veres Péter válogatott művei Szépirodalmi 1973

Veres Péter: Bölcs és balgatag őseink

Veres Péter: Gondviselő társadalom

Veres Péterről – Bata Imre: Veres Péter

Vikár György: Az emlékezés ösvényein

Vizinczey Stephen: Érett asszonyok dicsérete

Vörös András: Keresztmetszet

W

Wass Albert: Egyedül a világ ellen – magukrahagyatottak

Wesselényi Miklós: Balítéletekről

Z

Zágoni Attila: A sóderhivatal

Zalka Máté válogatott elbeszélései Szépirodalmi 1952

Závada Pál: Jadviga párnája

Zrínyi Miklós hadtudományi munkái

Zs

Zsoldos Péter: A feladat

Összefoglalók, antológiák

A hét 1890-1907

A medveölő fia. 38 fiatal prózaíró

Betűlábnyomok. Szolnok, 1988Tükörképek 1984

Egyszer karolj át egy fát. Cigány almanach

Haza és nemzettudat a magyar irodalomban

Isten tenyerén ülünk. Fiatal írók antológiája

Keleti Golf áram. Irodalmi útirajzok

Korunk évkönyv 1977

Körkép 1997

Körkép 2001

Leveles könyv Liget könyvek

Magyar családi kalendárium Liget évkönyv, 1990

Magyar próza az ezredfordulón

Nemzeti olvasókönyv Gondolat 1988

Universitas 68

Jak füzetek

„Mű? Munkás” (13)

A mindentudás igézete. Tanulmányok Németh Lászlóról. (17)

Ambrus Lajos: Eldorádó (33)

Andrassew Iván: Végrend (47)

Bálint B. András: Mint a szarvas a folyóvizekre (16)

Bertha Zoltán: A szellem jelzőfényei (34)

Bódy Gábor: Tüzes angyal. Psychotechnikum (30)

Bókay Antal, Jádi Ferenc és Stark András: Köztetek lettem én bolond (3)

Diptychon Elemzések Esterházy Péter és Nádas Péter műveiről. 1986-88. (41)

Endrődi Szabó Ernő: Lelet (24)

Fasírt, avagy viták a „fiatal irodalomról” (1)

Géczi János: Vadnarancsok 2. (27)

Glauziusz Tamás: Pajkos nő az árnyas utcán (28)

KÁ! KÁ! KÁ! (9)

Keresztury Tibor: Félterpeszben (54)

Körmendi lajos: Boldog emberek (18)

Molnár Miklós: Processzusok (11)

Nádas Péter: Nézőtér (5)

Radnóti Sándor: Mi az hogy beszélgetés? (36)

Székely Ákos: Verbafrodita nász (19)

Üdvözlet (21)

Varga Vera: Történet és háttér (22)

Ver(s)ziók (2)

Zelei Miklós: Ágytörténetek (35)

 

 

Külföldi próza

 

A

Abaelardus, Petrus: Szerencsétlenségeim története

Adamo, Jorge: Holt tenger

Adamov, Arkagyij: A bűvös négyszög

Adams, Douglas: Galaxis útikalauz stoposoknak

Ajar, Emile: Előttem az élet

Ajtmatov, Csingiz: Korai darvak

Akutagava Rjunoszuke: Víz alatti emberek

Aldrigde, James: Amerikai párbaj

Áléchem, Sólem: Énekek éneke

Allen, Woody: Lelki jelenségek vizsgálata

Alther, Lisa: Eredendőbűnök

Andric, Ivo: Beszélgetés Goyával

Andrzejewski, Jerzy: Nagyhét Warsóban

Andrzejewski, Jerzy: Senkise

Apollinaire Guillaume: Tizenegyezer vessző

Aragon, Louis: A költő és a valóság

Aragon: Kommunisták

Aretino, Pietro: A hetérák tudománya

Aretino, Pietro: Válogatott írásai. Gondolat, 1959Arghezi, Tudor: A boldogasszony mosolya

Arsan, Emanuelle: Emanuelle

Asimov, Isaac – Greenberg szerk.: Gyilkos idő

Asimov, Isaac: A Hold tragédiája

Asimov, Isaac: A mezítelen nap.

Asimov, Isaac: Alapitvány könyvek

Asturias, Miguel Angel: A kincses úrfiBrecht: Irodalomról, művészetről

Asturias, Miguel Angel: Elbeszélések

B

Babel Iszaak: Lovashadsereg

Babel, Iszaak művei. Európa, 1986

Balzac: Az aranyszemű lány

Balzac: Az elegáns élet fiziológiája Révai 1913

Balzac: Az ismeretlen remekmű

Balzac: Cesar Birotteau nagysága és bukása

Balzac: Eugénie Grandet

Balzac: Goriot apó

Balzac: Parasztok

Banderzsi, Bibhútibhúsan: Ének az útról

Barth, John: Az út vége

Barth, John: Bolyongás az elvarázsolt kastélyban

Beauvoir, Simone: A második nem

Beauvoir, Simone: Egy jó házból való úrilány emlékei

Becher, Ulrich: Mormotavadászat

Bednár, Alfonz: Fehérnemű a szélben

Belih, G – A. Pantyelejev: Skid köztársaság. Kozmosz könyvek, 1968.

Bellow, Saul: Henderson, az esőkirály

Bellow, Saul: Herczog

Bergmann, Ingmar: Fanny és Alexander

Bergmann, Ingmar: Képek

Bergmann, Ingmar: Színről színre

Bergmannról – Győrffy Miklós: Bergmann

Bierce, Ambrose: Bagoly-folyó

Bing, Jon –Bringsvaerd, Tor Ǻge: A nap körül

Bloch, Arthur: Murphy törvénykönyve

Bocaccio művei. Európa, 1975

Bolivar, Simón írásai Európa, 1976

Bontepelli, Massimo: Kaland a panzióban

Bradbury: marsbéli krónikák

Brandt, Willy: Szervezett őrület

Brdečka, Jiří: Limonádé Joe

Brecht: A játszma vége

Brecht: Három színmű

Brecht: Július Caesar úr üzletei és más történetek

Brecht: Ördögűzés

Bronte: Jane Eyre

Brunner John: A kozmosz hiénái

Brunner, John: teljes napfogyatkozás

Bulgakov: A fehér gárda – Színházi regény

Bulgakov: A Mester és Margarita

Bulgakov: Moliére úr élete

Bulicsov, Kir: Kettészakított élet

Butler, William: Pillangó forradalom

Buzzati, Dino: Egy szerelem története

C

Calinescu, George: Násznapok

Camus, Albert regényei. Európa, 1970

Camus: Regények, elbeszélések. Európa, 1979Capek, Karel: Kínos történetek

Camus: Sziszüphosz mítosza

Capek, Karel: Foltyn zeneszerző élete és munkássága

Cary, Jojce: Az isten lába

Cellini, Benvenuto mester élete

Cendrars, BaliseA Az arany

Cervantes: Don Quijote

Cervantes: Don Quijote. Radnóti Miklós átdolgozásában

Chaucer, Geoffrey: Canterbury mesék

Christie, Agatha: Az Ackroyd gyilkosság

Christie, Agatha: Mrs. NcGinthy halott

Clarke: 2061. Harmadik űrödisszeia

Clarke: A jövő körvonalai

Cocteau: Vásott kölykök

Conrad, Joseph: A titkosügynök

Conrad, Joseph: Nyugati szemmel

Cook: Utazások a világ körül

Cope, Jack: A hajnal kétszer jön

Cormier, Robert: Az első halál után

Corneille. Cinna

Creanga: Gyermekkorom emlékei

Cs

Csehov: A párbaj

Csehov: Dráma  a vadászaton

Csehov: Négy színmű

D

Danella, Utta: A két Barbara

Darwin: Az ember és az állat érzelmeinek kifejezése

Darwin: Egy természettudós utazásai

Darwin: Harc a természetben

Daudet, Alphonse: Árvák hajója

Daudet: Tarasconi Tartarin

De Amicis, Edmond: Szív

De Coster: Thyl Ulenspiegel

De Musset: A század gyermekének vallomása

De Sade: Filozófia a budoárban

Defoe: Roxána, avagy a szerencsés kedves

Defoe-ról – Földényi F. László Defoe világa / Szentmihályi Szabó Péter: A Robinson írója

Dickens: Twist Olivér

Diderot: Az apáca         

Dos pasos, John: Manhattani kalauz

Dosztojevszkij: A félkegyelmű

Dosztojevszkij: A kamasz

Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek

Dosztojevszkij: A művészetről

Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés

Dosztojevszkij: Elbeszélések, kisregények

Dosztojevszkij: Feljegyzések a holtak házából

Dosztojevszkij: Megalázottak és megszomorítottak. Feljegyzések a holtak házából

Dosztojevszkijről – Istenkereső, pokoljáró. Kortársak Dosztojevszkijről

Doyle, Arthur Conan: A brixtoni rejtély

Doyle, Arthur Conan: Sherlock Holmes emlékiratai

Dreiser, Theodore: Carrie drágám

Du Gard, Roger Martin: Egy lélek története

Du Gard, Roger Martin: Egy lélek története

Du Gard, Roger Martin: Jacques Thubault

Dürenmatt: Arckép helyett

Dürenmatt: Az ígéret

Dürenmatt: Görög férfi görög nőt keres

E

Einstein: Hogyan látom a világot?

Eizenstein: Premier plánban

Eizensteinről – Viktor Sklovszkij: Eizenstein

Eliot, George: Adam Bede

Éluard: A körülmények és a költészet

Eminescu, Mihai: Mesék

Ende, Michael: A végtelen történet

Erasmusról – Markis Simon: Rotterdami Erasmus

F

Farrow, Mia: Ami szétesik

Faulkner, William: A hang és a téboly

Faulkner, William: Vad pálmák

Fayein, Claudie: Egy francia orvosnő Jemenben

Feuchtwanger: Goya

Feuchtwanger: Jud Süss

Fielding: A néhai nagy Jonathan Wild úr élettörténete

Flaubert: Aszkéta művészet, aszkéta szerelem. Levelek. Budapest Fővárosi könyvkiadó

Flaubert: Bovaryné

Foster, A. D.: A bolygó neve halál

Fowles, John: A lepkegyűjtő

France, Anatol: A Pingvinek szigete

France, Anatole: Lúdláb királyné - Bonnard Sylvester vétke. Révai testvérek

Frank, Anne naplója

Frick, Lennart: Ráklépésben

Frisch, Max: És a holtak újra énekelnek

Fuks, Ladislav: Boldogultak bálja

G

Galsworthy: Modern komédia

Geraszimov: Gyűrűzik a víz

Goethe és a világirodalom. Goethe és Eckermann beszélgetései alapján

Goethe: Drámák, versek, regények. Európa, 1963

Goethe: Életemből. Genius kiadás Goethe és Schiller levelezése

Goethe: Három mese

Gogol: A revizor

Gogol: Holt lelkek

Gombrowitz, Witold: Ferdydurke

Goncsarov: Oblomov

Gorkij művei Európa, 1962

Gorkij: Az Artamanovok

Gorkij: Gyermekkorom

Gorkij: Ilja gyermekkora

Gorkij: Malva Elbeszélések

Gorkij: Valóság és irodalom

Graves: Az aranygyapjú

Greco, Juliette: Jujube

Green, Julien: Leviathan

Greene, Graham: A csendes amerikei

Greene, Graham: Az utolsó lehetőség

Gretkowska, Manuela: Kézikönyv az emberhez

H

Haavikko, Paavo: Vaskor

Habe, Hans: A küldetés

Hasek: Az ibolyakék mennykő

Hasek: Svejk

Hauptmann, Gerhart: A soanai eretnek

Hável, Vaclav: Largo desolato

Hein, Christoph? Horn halála

Heine. Útirajzok

Heisenberg: A rész és az egész

Heller, Joseph: A 22-es csapdája

Hemingwai-ről – Sükösd Mihály: Hemingway világa

Hemingway: Az öreg halász és a tenger

Hesse: Sziddhárta

Hitchcock, Alfred rejtélyes történetei

Hitchcock, Alfredről. Nemes Károly: Alfred Hitchcock

Hoan, Nguyen Cong: A tiszteletreméltó megyefőnök papucsa

Hochhuth: A helytartó

Hoffmann: Az arany virágcserép – Scuderi kisasszony

Hszin, Lu: A-Q hiteles története

Hugó, Victor: Bug-Jargal – Egy bűn története Gutenberg könykiadó

Hugó, Victor: Kilencvenhárom

Hugó, Victor: Rajnai utazás

Humboldt: Az Orinoco vadonában

Huxley: Szép új világ

I

Ibn Battúta Zarándokútja és vándorlásai

Ibsen válogatott drámái. Európa, 1957

Ibsen: A tenger vonzásában

Ibsen: Ha mi halottak föltámadunk

Ilf-Petrov: A szórakozó egyed

Ilf-Petrov: Az aranyborjú

Ilgaz, Rifat: Kopasz Mahmud diákjai

Isnard, Guy: Eredeti vagy hamis?

Istrati: Kyra Kyralina

J

Janouch, Gustav: A nevető bíró

Jefremov: A bika órája

Jersild, P. C.: A Gyermekek Szigete

Jojce: Finnegan ébredése

Joyce: Ifjúkori önarckép

Joyce: Ulysses

K

Kafka, Franz: Elbeszélések

Kafkáról – Zatonszkij: Kafka és a modernizmus

Kaljánamalla: Ananga-Ranga

Kapor, Momo: Tisztviselő-Galaxis

Kerouac, Jan: Gázos bébi

Kerouac: Úton

Kesey, Ken: Száll a kakukk fészkére

Kipling: A dzsungel könyve

Kiš, Danilo: A holtak enciklopédiája

Kiš, Danilo: Borisz Davidovics emléke

Kleist, Heinrich von válogatott művei Európa, 1977

Kóbó, Abe: A dobozember

Kóbó, Abe: A dobozember

Kóbó, Abe: A homok asszonya

Kóbó, Abe: A homok asszonya

Koestler: Sötétség délben

Koncsalovszkij – Tarkovszkij: Az ikonfestő

Kovácik, Peter: gyermekkorunk almafái

Kovic, Kajetan:  Sem Isten, sem állat

Krleža: Filip Latinovics hazatérése

Krležáról – Sinkó Ervin: Krleža

Kundera: A regény művészete

Kundera: Az élet elviselhetetlen könnyűsége

Kundera: Az élet máshol van

Kundera: Azonosság

Kundera: Búcsúkeringő

Kundera: Nemtudás

Kundera: Nevetséges szerelmek

Kunert, Günter: Miért ír az ember?

Kuprin: Szulamit

L

Lampedusa: A párduc

Lawrence D. H.: Szivárvány

Lem, Stanislaw: Éden

Lem, Stanislaw: Kiberiáda

Lem, Stanislaw: Pirx pilóta kalandjai

Lem, Stanislaw: Solaris

Lem, Stanislaw: Szénanátha

Lermontov: Korunk hőse

Lofting: Dr. Dolittle és az állatok

London: Északi Ödüsszeia

London: Martin Eden

M

Macallan, Peter: Walkűr Direktíva

Machiavelli művei Európa, 1978

Machiavelliről – Balaci, Alexandru: Nicoló Machiavelli

Maitland, sarah: Jeruzsálem leánya

Malraux: Királyok útja

Mamin-Szibirjak: Privalov milliói

Mann, Heinrich: Ronda tanár úr

Mann, Thomas: A Buddenbrock ház

Mann, Thomas: A kiválasztott

Mann, Thomas: A varázshegy

Mann, Thomas: Doktor Faustus

Mann, Thomas: Egy szélhámos vallomásai

Mann, Thomas: József és testvérei

Mann, Thomas: Levelek

Mann, Thomas: Lotte Weimarban

Mann, Thomas: Válogatott elbeszélések. Európa, 1973

Mann, Thomas: Válogatott tanulmányok Helikon 1970

Mann, Thomasról – Pók Lajos: Thomas mann világa

Matthiessen: Titkos Tortuga

Maugham: Egy távoli gyarmaton

Maupassant: Egy asszony élete – Péter és János

Mauriac: Regények

Maurois: A gondolatolvasó gép

Mazoch, Leopold, Sacher: A bundás vénusz

Menzel: A három megesett lány esete

Meyrink, Gustav: Gólem

Mill, Stuart: A szabadságról - Haszonelvűség

Millet, Catherine: Catherine M. szexuális élete

Milne: Már túl késő

Milne: Micimackó

Milne: Róbert Gida emlékei

Milton: A küzdő Sámson

Moliere válogatott vígjátékai Szépirodalmi, 1954

Moliere: A fösvény

Moliere: A mizantróp – A botcsinálta Doktor – A képzelt beteg Franklin Társulat

Montaigne: Esszék André Gide válogatásában. Kossuth, 1991

Monty Python – Tóth Tamás: Gyalog galopp

Muraszaki: Gendzsi regénye

Musil: A tulajdonságok nélküli ember

N

Nabokov: Lolita

Nehru: India fölfedezése

Norfolk, Lawrence: vadkan képében

Nostradamusról - Cheethan, Erika: A nagy Nostradamus könyv / Vághidi Ferenc: Nostradamus élete és jövendölései a XX. sz-ra

Novak, Tadeus: Ördögfiak

O

O Henry: Elbeszélések. Európa, 1970

O’ Neill: Drámák Európa, 1974

Obrucsev: Utazás Plutóniába

Oldenburg: Mert ők Isten városának teste

Oryszyn, Zyta: Melodráma

Oteyza: A fehér ördög Légrádi Testvérek és Tolnai nyomdai Műintézet

P
Páral, Vladimir: Harc a bestiával

Pakcinski, Marek: Rovarbolygó

Páral, Vladimir: A százszázalékos nő

Parkinson, C. Northcote: parkinson törvénye

Pascal, Francine: Szerelmes levelek

Paszternak, Borisz: Zsivago Doktor

Piaf, Edith: Életem

Pirandello: Színművek Európa, 1983

Pirsig, M Robert: A zen meg a motorkerékpár ápolás művészete

Plath, Sylvia

Poe válogatott művei. Európa 1981

Poe: Az elveszett lélegzet

Pozner: Az őrjöngő

Proust: Az eltűnt idő nyomában

Proustról – André Maurois: Proust

Puskin válogatott prózai művei Európa, 1972

Puskin: Anyegin

Rachmanova: Házasság a vörös viharban

Reed: Tíz nap, amely megrengette a világot

Reed: Viva Villa

Remarque: Szerelem és halál órája

Rendell, Ruth: Kegyetlen hollók

Roberts, Kenneth: Az Északnyugati Átjáró

Rolland, Romain: Jean Christophe gyermekévei - Maxim Gorkij: Ilja gyermekkora

Rolland, Romain: Jean Christophe Párizsban. Kultúra Könyvkiadó 1919

Roth, Henry: Mint egy álom

Rousseau: Emil, vagy a nevelésről

Rousseau: Értekezések és filozófiai levelek

S

Sadoveanu: Virágöböl

Said, Kurban: Gas Mädchen vom Goldenen Horn verlag Kurt Desch 1973

Saint- Exupery: Éjszakai repülés

Saint –Exupery: Kis herceg

Sand, George: Mauprat

Sanders, Raymond: Amerikai dekameron

Sartre: A szavak

Sartre: Drámák Európa, 1968

Sartre: Egy vezér gyermekkora

Sartre: Módszer, történelem, egyén

Schiller: Tell Vilmos

Schreiber, Hermann: Attila, a király

Schwarrz-Bart, Simone: Csillagjáró Kicsi János

Schweitzerről: B. Noszik: Schweitzer

Scott, walter: A kárpitos szoba

Scott, Walter: Rob Roy

Shakespeare összes művei Európa, 1961

Shakespeare: A vihar

Shakespeareről: Raleigh, Walter: Shakespeare Magyar Tudományos Akadémia, 1909

Shaw, G. B.: Három színdarab

Shaw-ról – Hegedűs Géza: G. B. Shaw világa

Sienkiewicz: Quo vadis

Sienkiewicz: A kis lovag

Simenon, George: A költözködés – A macska

Simonetta, Umberto: Éjszakai utazók

Sklovszkij, Viktor: Filmközelben

Soldati, Mario: Erotikus fantáziák

Stendhal: A romantika születése

Stendhal: Henry Brulard élete – Egoista emlékezések

Stendhal: Vörös és fekete

Stendhal? A szerelemről

Sterne: Tristram Shandy

Stoker, Bram: Drakula gróf válogatott rémtettei

Swift: Gulliver utazásaiStachura: Előre égiek

Sz

Szamarakisz: A hiba

Szolzyenyicin: Ivan Gyenyiszovics egy napja

Sztrugackij, A. – Sztrugackij B.: Egymilliárd évvel a világvége előtt

Sztrugackij, A. – Sztrugackij B.: Nehéz istennek lenni – A hétfő szombaton kezdődik

T

Tarantino: Ponyvaregény

Thomas, Dylan: Az író arcképe kölyökkutya korában

Tolsztoj: Anna Karenina

Tolsztoj: Feltámadás

Tolsztoj: Háború és béke

Tolsztoj: Hóvihar

Tolsztoj: Ifjúságom regénye

Tolsztoj: Ivan Iljics halála Christensen és társa

Tolsztoj: Levelek, naplójegyzetek Magyar helikon, 1967

Tolsztojról – Sklovszkij: Tolsztoj – Lenin: Lev Nyikolajevics Tolsztojról

Tournier, Michel: A rémkirály

Trifonov: Máglyafény

Turgenyev: Apák és fiúk

Turgenyev: Az énekesekTurgenyev: Rudin

Twain, Mark: Huckleberry Finn

Twain, Mark: Tom Sawyer kalandjai

Twain, mark: Útirajzok

U

Ullmann, Liv: Választások

Ullmann, Liv: Változások

Updike: A kentaur

Updike: Így látja Roger

Updike: Gyere hozzám feleségül

Valery, Paul: Két párbeszéd

Velea, Nicolae: Mélyrepülés

Vercors: A tenger csendje

Verne, Jules: A két Kip testvér

Verne, Jules: A rejtelmes sziget

Verne, Jules: Cirkuszkocsival a sarkvidéken át

Verne, Jules: Egy kínai viszontagságai Kínában. Benett eredeti rajzaival. Franklin Társulat

Verne, Jules: Hódító Robur – A világ ura

Verne, Jules: Lángban álló szigettenger

Verne, Jules: Nemo kapitány

Verne, Jules: Prémvadászok

Verne, Jules: Sándor Mátyás

Verne, Jules: Sztrogof Mihály

Vernéről – Ladislav Svihran: Barátunk, Verne Gyula

Vian, Boris: Öljünk meg minden rohadékot

Vidocq

Voltaire: XII. Károly

Vonnegut, Kurt: Éj anyánk

Vracsanszki: A gyarló Szofronij élete és szenvedése

W

Walser, Martin: Lélekedzés

Weiss, Peter: A per

Wells: A vakok országa. Elbeszélések

Wels: BealbyWels: Szörnyetegek szigetén

Wels: Kőkori történet

Werfel: A Musza Dag negyven napja

Wilde, Oscar: A szent kurtizán – A jelentéktelen asszony Franklin Társulat

Wodehouse: Forduljon PsithhezWeiss, Peter: Hölderlin

Wodehouse: Psmith a pénzvilágban

Woolf, Virginia: Flush

Woolf, Virginia: Orlando

Woolf, Virginia: Saját szoba

Woroszylski: Álmok a hó alatt

Wouk: Zendülés a Caine anyahajón

Z

Zola: A hajsza

Zola: Az állat az emberben

Zola: Lourdes

Zola: Párizs

Zweig: Ámok

Zweig: Érzések zűrzavara

Zweig: Fantasztikus éjszaka

Zweig: Fouché

Zweig: Stuart Mária

Antológiák, összefoglalások

A drágakő. Példázatok, elbeszélések, mesék az ősi zsidó hagyományok alapján

Angolszász rémtörténetek

Az ezeregyéjszaka meséi

Balázs Helikon kiadó

Cervantes: Don Quijote – Swift: Gulliver utazása Lilliputban – Bürger: Münchausen báró Kalandjai

King Kong gyermekei. Mai német elbeszélők

Középkori anekdoták. Kriterion, 1976.

Különös történetek

Menekülés a naprendszerből

Olasz reneszánsz komédiák

Pál Helikon kiadó

Péter. Helikon kiadó

Szerelmesek éjszakája. Mai francia elbeszélők

Úr és szolga Christensen és társa

Klasszikus kor

A szépség szíve. Régi kínai esztétikai írások

Aiszkhülosz: Perszák – Heten Théba ellen

Apollodórosz: Mitológia

Apuleius: A mágiáról – Virágoskert

Apuleius: Az aranyszamár. Bibliotheca Classica

Arisztotelész: Eudémoszi etika – Nagy etika

Arisztotelész: Poétika

Arisztotelész: retorika

Aurelius, Marcus elmélkedései Európa, 1975

Boethius: A filozófia vigasztalása

Cicero, Marcius Tullius válogatott művei Európa, 1974

Cicero: Az öregségről – A barátságról

Démoszthenész: A hűtlen követség – A koszorú

Eposzok. Szemelvények a világirodalom nagy eposzaiból. Diákkönyvtár

Euripidész: Tíz tragédia

Görög Drámák. Diákkönyvtár

Héliodórosz: sorsüldözött szerelmesek

Hésziodosz: istenek születése – Munkák és napok

Homérosz: Íliász – Odüsszeia - Homéroszi költemények Bibliotheca Classica

Julius Caesar feljegyzései a Gall háborúról. A polgárháborúról. Bibliotheca Classica

Kallimakhosz himnuszai

Lakoma. A görög-latin próza mesterei

Lukianosz: Istenek, halottak, hetérák

Ovidius: Átváltozások. Bibliotheca Classica

Persius és Iuvenalis: Szatírák

Platon válogatott művei. EURÓPA, 1983

Plutarkhosz: Három életrajz

Plutarkhosz: Szókratész Daimónja

Római történetírók. Európa, 1986

Seneca: Erkölcsi levelek

Seneca: Vigasztalások

Strabon: Geografika

Suetonius: A Caesarok élete. Bibliotheca Classica

Tibullus – Propertius. Bibliotheca Classica

Vergilius Bibliotheca Classica

Klasszikusokról

Castiglione László: Az ókor nagyjai

Devecseri Gábor: Kalauz Homéroszhoz

Falus Róbert: Az antik világ irodalmai

Kerényi Károly: Görög mitológia

Kerényi Károly: Hermész, a lélekvezető

Lukács József: istenek útjai

Esztétika-irodalom

A líra ma. Vallomások, esszék. Gondolat, 1968

A rendezőé a szó. Népművelési Propaganda Iroda

A tanítás problémái. Szépprózai művek elemzése Szépirodalmi1976

B. Nagy László: A látvány logikája

Bahtyin: A szó esztétikája

Balassa Péter: A színeváltozás

Balassa Péter: Észjárások és formák

Benedek Marcell: Irodalmi hármaskönyv

Bertha Bulcsú: Írók műhelyében

Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma

É. Kiss Katalin: Shakespeare szonettjei Magyarországon.

Egri Péter: James Joyce és Thomas Mann. Dekadencia és modernség

Eichenbaum, Borisz: Az irodalmi elemzés

Fekete Sándor: Mezítláb a székesegyházban

Fischer, Ernst: A nélkülözhetetlen művészet

Forgács László: A mindenséggel mérd magad

Fülep Lajos: Művészet és világnézet

Fülöp László: Élő költészet

Gál István: Bartóktól Radnótiig

Galvano della Volpe: Az ízlés kritikája

Gilman, Richard: A dekadencia

Giordano Bruno: Két párbeszéd

Győri Judit: Thomas Mann Magyarországon

Halász Gábor: Az értelem keresése

Hamvas Béla – Kemény Katalin: Forradalom a művészetben

Harsányi Zoltán: Stíluselemzések

Hartmann, Nicolai: Esztétika

Herczeg Gyula: A modern magyar próza stílusformái

Honti János: Válogatott tanulmányok. Akadémiai 1962

Ima az akropoliszon. A francia esszé klasszikusai

Interjú. Nagy írók műhelyében. Vál. Kulin katalin. Európa, Klaniczay Tibor: Hagyományok ébresztése

Irodalmi alkotások elemzése Szépirodalmi1976

Képes Géza: Az idő körvonalai

Király István: Irodalom és társadalom

Látogatóban 68

Látogatóban 71

Lengyel Béla: Gorkij és Nietzsche

Levendel Júlia – Horgas Béla: Nyomolvasás

Löventhal: Irodalom és társadalom

Magyar Miklós: Ramuz világa

Magyar Miklós: Regény vagy új regény?

Mezei József: A magyar regény

Miért szép 1-2-3

Moussinac, Leon: A rendezés kézikönyve

Nemes Nagy Ágnes: Sz és szótlanság

Nemeskürty István: A magyar népnek, ki ezt olvassa.

Németh G. Béla: Tragikum és történetfelfogás

Pándi Pál: Bánk bán kommentárok

Pomogáts Béla: Az újabb magyar irodalom 1945-1981

Popper Leó: Esszék és kritikák

Poszler György: A regény válaszútjai

Radnóti Sándor: „Tisztelt közönség, kulcsot te találj…”

Salamon László: Május kék madara

Szávai János: Az önéletírás

Székely György: Színházesztétika

Tanulmányok a műelemzés köréből. Tankönyvkiadó, 1977

Tár lat. Esszék, tanulmányok. Kriterion, 1991

Török Endre: Orosz irodalom a XIX. században

Umberto Eco: A nyitott mű

Vallomás az írásról. Szépirodalmi, 1972

Vargha Kálmán: Álom, szecesszió, valóság

Winckelmann: Művészeti írások

Filozófia

A pillangó álma. Régi kínai bölcsességek

Ancsel Éva: Az aszimmetrikus ember

Ancsel Éva: Bekezdések az emberről

Ancsel Éva: Három tanulmány

Ancsel Éva: Százkilencvennégy bekezdés az emberről. Kossuth Könyvkiadó 1988

Ancsel Éva: Száznyolcvankét bekezdés az emberről

Ancsel Éva: Száznyolcvankét új bekezdés az emberről. Interart, Budapest, 1989

Ancsel Éva: Töredékek az emberi teljességről Magvető 1976

Aquinói Szent Tamás: Az értelem egysége. Matúra bölcselet

Bascal: Gondolatok

Benjamin Hoff: Micimackó és a Tao

Benjamin, Walter: Kommentár és prófécia

Decartes, René: Értekezés a módszerről. Matúra bölcselet

De Saint – Pierre abbé: Az örökbéke tervezet rövid foglalataHegel: esztétikaFriedell, Egon: Az újkori kultúra története II. Reneszánsz és reformáció

Emerson: Esszék. Kriterion, 1978

Felkai Gábor: Fichte

Futószalag és kultúra. Esszék a mai amerikai kulturális életről. 1972

Galilaei: Párbeszédek

Heller Ágnes: A reneszánsz ember

Heller Ágnes: Általános etika

Heller Ágnes: Az ösztönök. Az érzelmek elmélete

Heller Ágnes: portrévázlatok az etika történetéből

Hermann István: A kíváncsiság dicsérete

Hermann István: A polgári dekadencia problémái

Hermann István: Lukács György élete

José Ortega y Gasset: Két történelmi esszé

Kálvin János: Az eleve elrendelésről

Lao Ce: Tao te king

Lick József: Az erkölcs: kényszer vagy döntés?

Lukács György: A művészet és az objektív igazság

Lukács György: Tolsztoj és a realizmus fejlődése

Lukács György: Új magyar kultúráért

Mehring, Franz: Esztétikai barangolások

Montaigne: A tapasztalásról

Newton: A világ rendszeréről

Nietzsche: A tragédia születése

Schelling: Bruno avagy a dolgok isteni és természetes elvéről

Schivelbusch, Wolfgang: Írástudók alkonya

Történelem

A Lukács vita1949-1951

A Petőfi kör vitái. Filozófusvita

A világ csodái. Helikon – Minerva

Adam, Wilhelm: Nehéz elhatározás

Antalffy Gyula: A reformkor Balatonja

Aradi vértanúk albuma. Szerk: Varga Ottó. Könyves Kálmán Társulat, Budapest,

Az 1848-1849-iki Magyar Szabadságharcz Vértanúinak Emlékkönyve

Az aradi vértanúk. Európa, 1983

Az emberiség krónikája. Officina Nova

Bágyi Bencze Jakab: Erdélyi Kolosszus

Bak Mihály: Orvosok – sebesültek. Kórházvonaton a Dontól Dániáig.

Baldwin, Louis: Nagy emberek nagy szerelmei

Barcy Zoltán – Somogyi Győző: Magyar huszárok

Barta János: Miért halt meg Zrínyi Péter

Béky Boglárka: A világ csodái

Béládi László – Krausz Tamás: Sztálin

Berend T. Iván: Gazdasági útkeresés 1956-1965

Bertényi Iván: A magyar korona története

Bertényi Iván: Kis magyar címertan

Bihari-Bíró- Lengyel-Király: Kizárt a párt

Bíró Zoltán: Elhervadt forradalom

Bodor Ferenc – Somogyi Győző: Páncélos lovagok

Boglári Békés István: Nép írók, ifjúkommunisták

Bokor Imre: Kiskirályok mundérban

Bondor Vilmos: A világégés hadszínterein

Brentjes, Burchard: Izmael fiai

Broad, W. J.: Teller háborúja

Brodarics históriája a mohácsi vészről

Caselli, Giovanni: A római kor és a korai középkor. Corvina

Cooper, Duff: Talleyrand. Singer és Wolfner

De Rosa, Peter: Krisztus helytartói

Demény Pál: Rabságaim

Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez. Iratok a Jász-Nagykun-Szolnok megyei levéltárból

Eckhardt Ferenc: Magyarország története.

Egedy Gergely: Nagy – Britannia története

Engel Pál: Beilleszkedés Európába a kezdetektől 1440-ig.

Erdődy János: Bocskorosok hadinépe

Erdődy János: Keresztes lobogók alatt

Évezredek hétköznapjai. Az ókori görögök és rómaiak élete

Falk Miksa: Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála

Fallenbüchl Zoltán: Magyarország főméltóságai

Fischer-Fabian: A német Cézárok.

Forgách Ferenc: Emlékirat

Földes Péter: vallanak az ősi krónikák

Francé, Raul: Az állatok a történelemben. Dante, 1943.

Gabányi János: Magyar várak legendái

Gál Zsuzsanna: Fejezetek a Békés megyei színjátszás történetéből

Gálosi János: Összefoglaló feladatgyűjtemény történelemből a középiskolák számára

Gedai István – Rékassy Csaba: Tinó helyett ezüstpénzMolnár László Miklós: Old Shatterhand nyomában

Gedeon Pál: Történelmi kaleidoszkóp

Germán regék és mondák. Szerk: Dömötör Tekla

Gombár Csaba: Vigyázó szemetek merre is vessétek?

Görgey Artúr: Életem és működésem

Görgey contra Kossuth. Helikon, 1989

Győrffy István: Nagykunsági krónika

Győrffy Miklós: Akkor is hazafiak

Hajnal István: A Batthyány kormány külpolitikája

Harckocsival Mindszentyért.

Hauser Arnold: Találkozásaim Lukács Györggyel

Hoffmann, Wilhelm: Hannibál

Humanista történetírók. Szépirodalmi, 1977

Huszár Tibor: Bibó István Magyar Kónika, 1989

Ifj. Barta János: A nevezetes tollvonás

Jákli istván: A magyarokhoz küldetett

Jászi Oszkár: A Habsburg - Monarchia felbomlása

Jászi Oszkár: A kommunizmus kilátástalansága és a szocializmus reformációja

Kákosy László: Varázslás az ókori Egyiptomban

Kende Péter: A párizsi toronyból

Képes Krónika

Kerekes György: Chile. Egy tragédia tanulságai

Kertész Artúr: (0 év a föld körül

Kertész Magda: A szüfrazsettek

Kosztin Árpád: A dákoromán legenda

Krämer, Walter: Új látóhatárok

Krawczuk: Heten Théba ellen

Kristó Gyula: A rozgonyi csata

Kristó Gyula: Csák Máté

Laczkó Mihály: Széchenyi és Kossuth

Langlois, Denis: Fekete akták

László Gyula: Vértesszőlőstől Pusztaszerig

Ludassy Mária: A trón, az oltár és az emberu jogok

Lukácsy Sándor: Kossuth zászlaja alatt

Mádl Antal: A német felvilágosodás.

Magyarország történeti kronológiája. 1944-1970 Akadémiai1982

Majdán János: A vasszekér diadala

Majoros István: Sedan

Majoros József dr.: Római élet. Tankönyvkiadó

Makai György: A harmadik világ

Manfred, Albert: Robesrierre

Markó László: Általános történelmi fogalomgyűjtemény

Márkus István: Európa élre tör

Máté György: A nap verejtéke

Matthaeidesz – Kondor: Elődeink fegyverei
Hogyan éltek hajdanánban? A rómaiak és a korai középkor

Medvigy Mihály: Pápa életpályák

Méray Tibor: Nagy Imre

Mikó Imre: Huszonkét év

Mindzsenty: Emlékirataim

Móser Zoltán: Mély kútba tekinték

Moss, Peter: Kísértetek Britannia felett

Muravölgyi J. Muraköz és a Horvátok”Muraközi Szövetség” 1929

Nagy Kázmér: Változó Anglia

Nagy László: A „bibliás őrtálló” fejedelem

Nagybaczoni Nagy Vilmos: Végzetes esztendők

Nemeskürthy István: „Kik érted haltak szent Világszabadság!”

Nemeskürthy István: A kőszívű ember unokái

Nemeskürthy István: Mi magyarok

Nemeskürty István: Ez történt Mohács után

Obrazcov: Ezt láttam Londonban

Orbán balázs: A Székelyföld

Őstársadalom és ázsiai termelési mód. Szerk. Tőkei ferenc

Párhuzamos világtörténet diákoknak.

Péter Katalin: Esterházy Miklós

Péterffy Ida: Pálóczi Horváth Ádám Szántódon

Pintér István: Botrányok a XX. században

Polányi Imre: Egytemes történelem, ókor

R. Várkonyi Ágnes: Erdélyi változások

Raffay Ernő: A vajdaságoktól a birodalomig

Révay József: Égi jel

Révay József: Séták a római magyarországon

Révész Sándor: Antall József távolrólA báthoriak Kora. Szerk: Sebes Katalin

Romsics Ignác: Volt egyszer egy rendszerváltás

Sherwood, R. E.: Roosevelt és Hopkins

Shirer, W. L.: A Harmadik Birodalom felemelkedése és bukása

Simon Róbert: Az iszlám keletkezése

Simonffy András: Kompország katonái

Sipos Péter: Huszadik századi egyetemes történelem

Sobul, Albert: A francia forradalom

Sobul, Albert: XVI. Lajos pere

Śolc – Hořejš: Amerika őslakói

Spira György: petőfi napja

Szabolcs ottó dr. – Zsoldosné Olay Ágnes: Játékos történelmi önképző

Szárszó 1943Kossuth, 1983

Szenes Hanna

Szinai Miklós: Ki lesz a kormányzó?

Szolnok megye 1918-19-ben. Szolnok, 1961.

Szűcs Miklós: Ezredes voltam 1956-ban a vezérkarnál.

Tarnócz Márton: Erdély Művelődése Bethlen Gábor és a két Rákóczi györgy korában

Tényi Dénes: Allah megveti a gyávát

Thorez: Tanulmányok a francia forradalomról

Történelmi olvasókönyv középiskolásoknak. Az 1956-os magyar forradalom

Válság és megújulás 1981. Kossuth

Várady Géza: Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag

Varga Domokos: Magyarország virágzása és romlása

Varsavszkij: kezdetben voltak a legendák

Vásárhelyi Miklós. Így élt Garibaldi

Vékony Gábor: Az emberiség őstörténete – Kákosy László: Az ókori Egyiptom

Visy Zsolt: A római limes Magyarországon

Vitte, Sz. J.: Egy kegyvesztett visszaemlékezései

Vo Nguyen Giap: A népi háborúról. Válogatott beszédek Zrínyi, 1976

Warmington, B. H.: Karthágó

Werth, Alexander: Oroszország nagy háborúja

Winkler Gusztáv: Az európai kultúrkör hadművészete a kezdetektől a magyar honfoglalásig

Zamarovsky, Vojtech: A felséges piramisok

Zolnay László: A budai vár

Bibliotheca Historica

Anonymus: Gesta Hungarorum

Bethlen Miklós útinaplója

Bornemisza Péter: Ördögi Kísírtetek

Galeottó Marzio: Mátyás királynak…

Haller János: Gesta Romanórum

Heltai Gáspár: Ponciánus császár históriája

Mindszenti Gábor diáriuma öreg János király haláláról

Magyar Ritkaságok

Tar Lőrinc pokoljárása

Egyéb

Ómagyar Mária-siralom. Szalay Lajos rajzaival. Helikon, 1976

Vallás, hit

A vallás titkai. Világirodalmi antológia. Kossuth, 1960.

Biblia magyarázó jegyzetekkel. Magyar Bibliatársulat, 1992

Bibliai kislexikon

Erdélyi egyházaink évszázadai. Transil rt. 1992.

Gecse Gusztáv: vallástörténetBibliai panoráma Primo kiadó

Horváth Pál: Vallásismeret

Oravetz Mátyás: Másvilág

Perkins M. – Hainsworth P.: A Bahái hit

Rapcsányi László: Jeruzsálem

Szent Biblia. Ford. Károli Gáspár. Nagy Gáspár Budapest, 1970

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai

Tibeti misztériumok. Ford. Hamvas Béla

Új igazság élet. A biblia János evangéliumának újabb fordítása

Újszövetség. P. Békés Gellért és P. Dalos Patrik ford. Primo kiadó Budapest, 1989.

Társadalom - Politika

A Napló. 1977-1982.

A női nem. Szerk.: Sullerot, Evelyne

Bakonyi Péter: Téboly, terápia, stigma

Baranyi Béla: A Tiszántúl átalakuló társadalma 1945-1978

Benjamin, Walter: Német emberek

Benke József: Fényes Ösvény, Szürke Farkasok, Fekete Szeptember.

Berkes Ildikó: A Western

Bodin, Jean: Az államról

Bogácsi Erzsébet: Rivaldazárlat

Bok, Sissela: A hazugság

Böll, Heinrich: Frankfurti előadások

Canetti, Elias: A túlélő

Carlzon: lapítsd le a piramist!

Condorcet: Az emberi szellem fejlődésének vázlatos története

Cowley, Malcolm: Nyolcvan év magasából

Csaplár Vilmos: Zsidó vagyok Magyarországon

Cseh-Szombathy László: A házastársi konfliktusok szociológiája.

Cseh-Szombathy László: Családszociológiai problémák és módszerek

Csepeli György: Nemzeti tudat és érzésvilág

Csupor Tibor: Mikor Csíkból elindultam

Diósi Ágnes: Cigányút

Endrei Walter – Zolnay László: Társasjátékok és szórakozás a régi Európában

Erdész Ádám: Emberek és folyamatok a történelemben

Farkas Kálmán: Korona nélkül

Fekete Gyula: Süket a meztelen király

Ferge Zsuzsa: Az iskolarendszer és az iskolai tudás társadalmi meghatározottsága. Akadémiai Kiadó, 1976.

Ferge Zsuzsa: Társadalmi újratermelés és társadalompolitika.

Folyamatos jelen. Fiatal szociológusok antológiája

Franklin, Benjamin számadása életéről

Gazda István: Kuriózumok a magyar művelődés történetéből

Gazsó Ferenc – Pataki ferenc – Várszegi György: Diákéletmód Budapesten.

Gazsó-Zelei: Őrjítő mandragóra

Hankiss Elemér: Diagnózisok

Hankiss Elemér: Diagnózisok 2.

Hankiss Elemér: Társadalmi csapdák

Hankiss Elemér: Társadalmi csapdák – Diagnózisok

Haraszti Miklós: A cenzúra esztétikája

Hermann István: Plosszer Ferenc káplán feljegyzései 1848-49-ről…

Horváth Dezső: A tizedik ember

Jacob François: A lehetséges és a tényleges valóság

Kamarás István: Értéktérkép

Kornai János: Ellentmondások és dilemmák

Lasch, Christopher: Az önimádat társadalma

Lorenz, Konrad: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne

Nagy András: Kis szörnyesztétika

Réczey Ferenc dr. – Pekáry Magda – Gondi Ferenc: Etikett – társas élet – protokoll

Rejtőzködő legendárium. Fejezetek egy kultúrpolitikus sorstörténetéből (Pándi Pál)

Sebestyén Gábor – Somogyi Gábor: Pénzt és életet.

Sontag, Suzanne: A betegség mint metafora

Southern, R. W.: A nyugati társadalom és az egyház a középkorban.

Száraz György: Egy előítélet nyomában

Székelyné Kertész katalin: Látlelet és diagnózis. Interjúk orvostudósokkal, hétköznapi bajainkról.

Szentkúti Kornél: Művelődési viszonyok Báró Wesselényi műveiben.Budapest, 1937.

Tallián Tibor: Cantata Profana – az átmenet mítosza.

Utrio, Kaari: Éva lányai

Gyorsuló idő sorozat

Ambrus Péter: A Dzsumbuj

Andrász László: Alapos gyanú

Antel László: A jelentés világa

Bakos istván: Éhe kenyérnek…

Benedek istván: Varázslás és orvoslás az azték, maya és inka birodalomban

Crick, Francis: Molekulákról és emberekről

Csehi gyula: A kritika jelentése és utóélete

Darkó jenő: Császárimádó Róma, Képromboló bizánc

Fekete Sándor: A nemzet prókátora

Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből

Földényi F. László: A fiatal Lukács

Georgina Masson: Impéria Impériuma

Granasztói Pál: Városaink sorsa

Hegyi Béla: Beszélgetni is nehéz

Horányi Özséb: Jel, jelentés, információ

Huszár Tibor: „Nem középiskolás fokon”

Illyés Gyula: Anyanyelvünk

Katona Imre: Brueghel és a BatthyányakLőrincze Lajos. Emberközpontú nyelvművelés

Kemény Gábor: Szabó Ervin és a magyar társadalomszemlélet

Koncepció és kritikaVita Liska Tibor „Szocialista vállalkozási szektor” javaslatáról

Kristeller, Paul Oscar: Szellemi áramlatok a reneszánszban

Kulcsár Szabó Ernő: A zavarbaejtő elbeszélés

Kunszabó ferenc: Gyarapodásunk története

Kutasi Kovács Lajos: A mohikánok visszatérnek

Lánczos Kornél: Einstein évtizede 1905-1915

Litvány György: Magyar gondolat - szabad gondolat

Mártai László: Alapját vesztett felépítmény

Marx György: Kimeríthetetlen anyag

Nagy András: Savonarola kísérlet

Nagy László: Sok dolgot próbála Bethlen Gábor

Nemes Dezső: A fasizmus kérdéséhez

Panofsky, Ervin: Az emberi arányok stílustörténete

Perjés Géza: Az országút szélére vetett ország

Perjés Géza: Az országút szélére vetett ország

Pető Gábor: A repülő csészelajak rejélye

Poszler György: Az évszázad csapdái

Pusztay János: Az „ugor-török háború” után

R. Várkonyi Ágnes: Török világ és magyar külpolitika

Somlyó György: „Modernnek kell lenni mindenestül”

Szabadi Judit: Hagyomány és korszerűség

Szabó Árpád: Periklész kora

Szamuely László: A jóléti állam ma

Szamuely László: Ipari demokrácia nyugat-Európában?

Szent-Györgyi Albert: Az anyag élő állapota

Szent-Györgyi Albert: Az élet jellege

Szigethy Gábor: A machiavellizmus

Sziklai László: Lukács és a fasizmus kora

Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról

Terts István: A nyelvész szóra bírja a nyelvet

Todero Frigyes: Spanyolország 1939-1975

Vásárhelyi miklós: Közjáték Algírban

Zelkó Zoltán: A kősivatag titka

Az én világom sorozat

Bicskei Gábor: Amatőrök színjátéka

Csepeli györgy: Vonzalmak és kapcsolatok

Gombár Csaba: A politika parttalan világa

Ifj. Marosán györgy: Újítás és kockázat

Ludassy Mária: Moralisták és terroristák

Sajó András: Félemelet – Bábelben

Gondolkodó magyarok sorozat

Bajza József: Szózat a pesti Magyar Színház ügyében

Balogh József – Illyés Gyula – Keresztúty Dezső: Hírünk a világban

Bölöni Farkas Sándor: Naplótöredék

Brodarics István: Igaz leírás a magyaroknak a törökkel Mohácsnál vívott csatájáról

Cs Szabó László: Franklin, Delano, Roosevelt

Deák Ferenc – Kossuth Lajos. Párbeszéd a kiegyezésről

Hamvas Béla: A világválság

István király Intelmei

Pápai Páriz Ferenc: A Glaserus-i Szent Hagyaték

Sinkó Ervin: Szemben a bíróval

Nyelvészet

A nyelv keletkezése. Kossuth 1974

Antal László: Egy új magyar nyelvtan felé

Ascher Oszkár: A versmondás művészete

Bárczi Géza: A magyar hangtörténet

Barla Gyula: Nyelvtan, stílus, iskola

Fisher Sándor: A beszéd művészete

Helyesírásunktankönyvkiadó, 1983

Hernádi Sándor: Szórakoztató szóra késztető

Hoffmann: Anyanyelvi nevelés

Inzefi Géza dr.: A magyar nyelv fejlődéstörténete

Kálmán Béla: A nevek világa

Lotz János: Szonettkoszorú a nyelvről

Lőrincze Lajos: Iskolai nyelvművelő

Lukácsy: Kiment a ház az ablakon

Nyelvünk Világa Szerk: Kovelovszky Miklós. Gondolat, 1978

Rácz Endre – takács Etel: Kis magyar nyelvtan

Szepesy Gyula: Nyelvi babonák

Szilágyi Ferenc: A magyar szó költészete

Szilágyi Ferenc: A magyar szókincs regénye

Telegdi Zsigmond: Bevezetés az általános nyelvészetbe

Tompa József: Anyanyelvi olvasókönyv

Tótfalusi István: Bábel örökében

Trân Duc Thao: A nyelv és a tudat

Vargha Balázs: Játsszunk a szóval

Építészet

Afanaszjev K. N. : Eszmék, tervek, épületek. Corvina

Boullée, É. L.: Az építészet poézise. Corvina, Budapest. 1985.

Cs. Dobrovits Dorottya: Piranesi. Építésügyi  Tájékoztatási Központ Kft, Budapest, 1993.

Cs. Tompos Erzsébet: Görögország építészete. Corvina

Dr. Bacsóka Pál: Házad ékessége. Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Dr. Sinkovics István: A Mohácsi Történelmmi Emlékhely

Évek, művek, alkotók. Ybl Miklós - díjasok és műveik 1953-1994. Építésügyi  Tájékoztatási Központ Kft, Budapest, 1995

Frank János: Makovecz Imre. Corvina, 1980.

Gropius, Walter: Apolló a demokráciában. Corvina, Budapest. 1981.

Humphrey, Caroline - Vitebsky, Piers: Építészet és vallás. Magyar Könyvklub - Helikon, 1998.

Innes Miranda: Tájak- stílusok. Park Kiadó

Kleineisel János: A forma hatalma. Móra Könyvkiadó

Kleineisel János: Építészet. Tankönyvkiadó

Le Corbusier: Új építészet felé. Corvina, Budapest. 1981.

Moravánszky Ákos: Gaudí. Akadémiai Kiadó, 1984

Pál Balázs: Kós Károly. Akadémiai Kiadó

Peters Paulhans: A város az emberért. Corvina

Pevsner, Nikolaus: Az európai építészet története. Corvina, Budapest. 1972.

Pictus Libellus: Jeles házak. Múzsák Közművelődési Kiadó

Pogány Frigyes: Itália építészete I. Corvina

Pogány Frigyes: Itália építészete II. Corvina

Rados Jenő: Magyar építészettörténet. 3. kiad. Műszaki, Budapest. 1975.

Schlemmmer/ Moholy-Nagy/ Molnár: A Bauhaus színháza. Corvina

Szentkirályi Zoltán: Az építészet világtörténete. I-II. Képzőművészeti Alap, Budapest. 1980.

Várady Péter Pál- Borbély Anikó: Erdély magyar templomai. Unikornis Kiadó

Vita építészetünk helyzetéről. Benkhart Ágoston  Kiadó

Wittkower Rudolf: A humanizmus korának építészeti elvei. Gondolat, Budapest. 1986.

Wright, Frank Lloyd: Testamentum. Gondolat, Budapest. 1974.

Zádor Anna: Az építészet és múltja. Válogatott tanulmányok. Corvina Budapest. 1988.

Zerbst, Rainer: Antoni Gaudi. Kulturtrade, 1992.

Városok

Baier Gerd: Német Demokratikus Köztársaság. Corvina  1982.

Czagány Kálmán, C. Kürthy Zsuzsanna: A múlt emlékei Szabolcs-Szatmár megyéből

Csányi László: Bejártam Tolnát- Baranyát. Móra Könyvkiadó 1988.

Dávid Katalin: Pannonhalma. Panoráma 1971.

Dercsényi Balázs: Kunstdenkmaler in Budapest

Dercsényi- Foltin- G. Györffy- Hegyi: Evangélikus templomok Magyarországon. Hegyi és t.s.a. 1992.

Dercsényi- Hegyi- Marosi- Török: Katolikus templomok Magyarországon. Hegyi és T.s.a. 1992.

Eger. Villa Tours Kft.

Fábián Zoltán: Visegrádtól Szentendréig. 1966.

Francesco Margiotta Broiglo: A Vatikán. Corvina  1989.

Fülep Ferenc Dr.: Pécs római kori emlékei. Pécs Város Idegenforgalmi Hivatala  1963.

Fűrészné Molnár Anikó: Tatabányai séták. Tatabánya Önkormányzata

Gerő László: Magyarországi zsinagógák. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1989.

Horváth Elek - Tóth Endre: Pápa útikalauz

Járai Rudolf- Szalontai Dezső : Magyarország madártávlatból . Panoráma 1967.

Kaposvári Gyula  és Rédei István: Szolnok megye műemlékei.  Szolnok Megyei Tanács  1988.

Kaposvári Gyula: Szolnoki mozaik. Fotogruppe Vál. Szol. Kiadó

Komjáthy Attila: Felső- Tisza – Vidéki templomok I Corvina  1983.

Kulcsár János: Szombathely. Panoráma 1975.

Meződi Ö. István – Boldizsár Iván: Tihany

Rácz Endre: Pannonhalma. Corvina  1989.

Sisa József: Híres magyar templomok. Móra Könyvkiadó 1989.

Szabky Zsolt Száraz György: Le Cháteau de Buda. Corvina

Szabó László: Körmend története. Körmend Önkormányzata

Szoboszlai Zsolt-Kertész Róbert: Szolnokiak Szolnokról. Rotary Club 2001.

Tihanyi János: Séta Budapesten. Panoráma Kiadó 1973.

V. Szász József: Szolnok . A várispánságtól a harmadik évezred küszöbéig. Dinasztia Kiadó 2000.0

Varga Ferenc: Múltlapozgató. Fotogruppe Kiadó 2000.

Tájak, korok, múzeumok kiskönyvár sorozat

Budapest Vajdahunyad vár

Diósgyőr. Királyi vár

Eger. A vár hadi története

Eger. Püspöki vár

Káli Medence. Tájvédelmi körzet II.

Kőszeg Jurisics vár

Kőszeg. Középkori védművek

Lillafüred. Hermann Ottó Emlékház

Pécs. Amerigo Tot múzeum

Szentendre: Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Szigliget vár

Szirák. Kastélyszálló

Visegrád. Fellegvár.

Formatervezés - Design

A finn formatervezés az új évezredben. FINFO 2000.

Acsay Judit – Szegő György: Lakó-tér.kép. Kossuth, 1989.

Almássy Tibor: Autóversenyzők, versenyautók. Sport, Budapest 1980.

Beyer Ilona, Németh Andrea: Fészek, művészek- otthonok. Minerva 1988.

Braun- Feldweg: Ipar és forma . Corvina  1978.

Buzinka Géza: Borsszem Jankó és társai. Corvina  1983.

Dvorszky Hedvig: Design. Képzőművészeti Alap, Budapest 1979.

Education( Design ) Information. Stéphane Schuséil1991.

Emilia  Romagna souvenir d’ Italie.

Fülöp György: Nosztalgia Ábc. Pallas Lap- és Könyvkiadó 1990.

Nagybákay Péter: Zunftufgebotstafeln aus Ungarn Corvina  1981.

Nékám Lívia: La porcelaine de Meissen. Corvina  1980.

Parikh Anoop: A modern otthon ábécéje. Kulturtrade Kiadó 1995.

Pevsner Nikolaus: A modern formatervezés úttörői. Gondolat 1977.

Szivitzky Margit: Öltözködés, divat, művészet. Corvina  1973.

Üzlei Elit. Lions Group 1993.

Foto

A fénykép varázsa. Szabad Tér Kiadó, 1989.

Dékán István: Képmódosítások, labortrükkök. Műszaki, 1985.

Diázók könyve. Múzsák, 1982.

Hedgecoe,  John: Fotokalauz nyaralóknak, utazóknak. Park 1990

Ibos Iván: Fotobarkácsolás Műszaki Budapest. 1985

Lugosi Lugo László: Fényképművészet. Új Mandátum Könyvkiadó, 1994.

Rössing, Roger: Fényképezés Practicával. Műszaki, 1979.

Sárközi- Sevcsik- Kun: Fotósok könyve. Műszaki, 1977.

Sevcsik Jenő: A fotós labor Műszaki, 1973.

Szemerédy Zoltán: Negatívtechnika amatőröknek. Műszaki, 1970.

Szilágyi Gábor: A fotográfia története eredeti írásokban és képekben. Műszaki, 1990.

Szilágyi Gábor: A fotoművészet története. Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalata, 1982

Vásárhelyi István: Trükkfilm. Műszaki könyvkiadó, 1962.

 Kézművesség

 

Antalné Szathmáry Ilona: Textilmunkák, bőrmunkák. Műszaki, Budapest. 1982.

Apostol Éva: Ünnepre készülünk Műszaki KönyvkiadóMetrum szerk. 1988.

B. Boros Ilona - P. Székely Éva: Batikolás, tojásírás. /Csináld velünk sor./ Móra, Budapest.  1981.

Baktay Patrícia - Koltai Magdolna: Beszélő tárgyak. Tankönyvkiadó. 1989

Békés Mária- Kun Anna- Keresztes Dóra: A pacától az elefántig. Móra, Budapest. 1983.

Berhidai Magdolna- Fényi Tibor- Kiss Anna: Máktündérek, csutkanépek. Móra, Budapest. 1984.

Budai Péter: Dinók és társaik. Aquila Design.

Budai Péter: Origami mindenkinek. ???????????????

Csókos Györgyi: Szövés. /Csináld velünk sor./ Móra, Budapest. 1978.

Csörgő Anikó:  Adventtől karácsonyig Officina Nova,Budapest. 1992.

Everett, Felicity - Garbera, Caroll: Magam készítem az ékszereimet. Metrum, Budapest. 1988.

Gazdáné Olosz Ella: Kézimunkázók könyve. Kriterion, Bukarest, 1986.

Gebauer W.: Kézműipari kerámia. Műszaki, Budapest. 1985

Giesser, Klaudia: Ruhák átalakítása házilag. Magyar Könyvklub 2000.

Guerrier, Katherine: Foltmozaik. (Patchwork lépésről lépésre) Panem KFT Budapest. 1993.

Gyermeki játékok. Szerk.: Zelnik József. Népművelési Propaganad Iroda, 1982

Hávor Csilla: Sok szeretettel. Ötletek, és tanácsok ajándék-csomagoláshoz.  Officina Nova, Budapest. 1991.

Illésy Zoltánné - Pomothy Györgyné - Vukovics Béláné: Mesterségek bölcsője. Calibra, 1994.

Incze, Paola: Kendővarázs. Sziget, 1998

Kádasi Éva - Kardos Mária: Kerámia. /Kaptár sor./ Múzsák, Budapest. 1983.

Kardos Mária: Agyagművesség. Móra, Budapest. 1988.

Kemendi Ágnes: Festőnövények. Móra, Budapest. 1989.

Kereszty Kornél: Virágrendezés és játékok  termésekkel /Csináld velünk sorozat/ Móra, Budapest. 1984

Lamancusa, K -M. J. Buscemi: Szárított és préselt virágok Phoenix Debrecen 1992

Landgráf Katalin- Szittner Andrea: Kézi szövés. /Mesterségek sor./ Népművelési propaganda Iroda, Budapest. 1980.

Lugosi Margit: Évszakjáró. Népszokással, hagyománnyal és természetes anyagokkal. Polgármesteri Hivatal Veresegyház. 1992.

Lukovszky Ilon: Bőrmívesség. /Kaptár sor./ Múzsák, Budapest. 1987

Mandel Róbert: Hangszerbarkácsoló. Zeneműkiadó Budapest. 1980.

Mihalik Béla dr. - Szomolányiné Farkas Klára: Kézzel festett textíliák. Műszaki, Budapest. 1977.

Mözsi-Szabó István: Kézi szőnyegszövés barkács szövőszéken. Babits Mihály Megyei Művelődési Központ. Szekszárd, 1977.

Nagy Imre: Indiánok. Múzsák,/Kaptár sor./ Budapest. 1983.

Nagy Mari - Vidák István: Játékok vízparti növényekből. Móra, / Csináld velünk sor./ 1980.

Papírhajtogatás

Pataki Mária: Ötvenkét vasárnap. Családi barkácskönyv.  Béta, 1990.

Pataki Tibor: Papírcsodák. Ifjúsági lapkiadó Budapest. 1981.

Plesznivy-Varga:  Hajtogatós. Varga Péter , Budapest.  1987

Rozsondai Marianne: A könyvkötés művészete. Corvina, 1983

Szabó M. Katalin: Ünnepváró. Dél-Kelet, Békéscsaba, 1990.

Szendrő Lajos: Papírcsomagolás. Műszaki, Budapest. 1977.

Tarján Gábor: Mindennapi hagyomány. Néprajzi ismeretek mai használatra. Mezőgazdasági, Budapest. 1984.

Termésbábok mindenkinek, Lakatos Lilla figuráiból. Nemzeti Tankönyvkiadók.

V. Szathmári Ibolya - Varga Gyula: Szőttesek Hajdú-Bihar megyében. Hajdú-Bihar megyei tanács. Debrecen, 1984.

Vadász Katalin: Varrás. Múzsák,/Kaptár sor./ Budapest. 1984.

Varga Péter: Hajtogatós. Móra, Budapest.

Vásárhelyi Judit - Vásárhelyi Tamás: Játsszunk mézesbábost! Primusz kiadó

Walter, F. Wirginia: Újságpapír hajtogatás. LAP - ICS, 1994

Lélektan 

A freudizmus. Szerk.: Halász László. Gondolat, 1988.

Arnheim, Rudolf: A vizuális élmény. Az alkotó látás pszichológiája. Gondolat, Budapest. 1979.

Aronson: A társas lény Közgazdasági és Jogi Kiadó 1987 

Avar Pál: Hősterápia. Magvető, 1988.

Bágyoni Attila dr. – Székely Lajos: Válasz a nőknek. Pallas Lap és Könyvkiadó Vállalat, 1987.

Balogh Tibor: Jean Piaget. Kossuth, 1982.

Bartha Lajos: Pszichológiai értelmező szótár. Akadémiai, 1981.

Benedek István: Aranyketrec. Gondolat, 1983.

Benedek István: Az ösztönök világa. Minerva, 1987.

Benedek László: Játék és pszichoterápia. Magyar Pszichiátriai Társaság, Budapest. 1992

Berne, Eric: Emberi Játszmák. Háttér Kiadó, 1984.

Bettelheim, Bruno: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Gondolat Budapest. 1985.

Börjeson, Bengt: terápia. Európa, 1982.

Böszörményi Zoltán – Brunecker Györgyi: A gyermekkor és az ifjúkor psychiátriája. Medicina, 1979.

Buda Béla – Szilágyi Vilmos: Párválasztás. Gondolat, 1988.

Buda Béla (1994): A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei. Animula, Budapest

Buda Béla dr. – Oláh tamás – Pécsi Tibor dr.: Neurózis. Origo-Press, Budapest, 1988.

Buda Béla szerk. (1989): Kommunikációelméleti szöveggyûjtemény I. Általános kommunikációelmélet. Tankönyvkiadó, Budapest

Buda Béla: A személyiségfejlődés és nevelés szociálpszichológiája. Tankönyvkiadó, 1986.

Buda Béla: A szexualitás modern elmélete. Tankönyvkiadó. 1972.

Buda Béla: Beszéd a szavak mögött Tömegkommunikációs kutatóközpont Budapest 1981

Buda Béla: Empátia... a beleélés lélektana Ego School Bt. Budapest. 1993.

Clauss, G. dr. -  Hiebsch, H. dr.: Gyermekpszichológia. Akadémiai, 1978.

Comfor, Alex: A szex öröme. Kelta kft.

Csányi Vilmos: Az emberi természet Vince kiadó, 2000

Csoportlélektan Szerk.: Pataki Ferenc. Gondolat, 1980.

Exploráció és terápia. Akadémiai Kiadó, 1983.

Freud, Sigmund: Bevezetés a pszichoanalízisbe. Gondolat, 1986.

Freud, Sigmund: Esszék. Gondolat, 19 82.

Freud: Önéletrajzi Írások. Csrépfalvi, 1989.

Freud: Pszichoanalízis. Kriterion, 1977.

Gerevich József: Iskolai mentálhigiéné. In: Közösségi mentálhigiéné. Animula Kiadó, Budapest, 1997.

Gerevich József: Terápiák társadalma, társadalmak terápiája. Magvető, Budapest. 1983.

Gerő Zsuzsa: A gyermekrajzok esztétikuma. Akadémiai, Budapest. 1974.

Gombrich, E. H.: Művészet és illúzió. A képi ábrázolás pszichológiája. Gondolat, Budapest. 1972.

Gregory, R. L. - E. H. Gombrich: Illúzió a természetben és a művészetben. Gondolat, Budapest. 1982.

György Júlia dr.: A nehezen nevelhető gyerek. Medicina, 1978

Hadas Miklós: Szex és forradalom. Replika Kör, 2001.

Halász László: Mi fér meg az emberben? Magvető, 1987.

Halász Péter: Alvás és alvászavarok. Medicina, 1982.

Haraszti István dr.: A nemi élet kérdései. Gondolat, 1986.

Hauck, Paul: Mélyponton. Park Kiadó, 1991.

Hermann Alice dr.: Értelmi elmaradás értelmi fejődés az óvodás otthonokban. Tankönyvkiadó, 1967.

Hollitscher, Walter: Szexualitás és társadalom. Kossuth, 1974.

Hollós István: Búcsúm a sárga háztól. Genius Kiadásában.

Horváth György: Az értelem mérése. Tankönyvkiadó, 1991.

Ivanov, Szergej: Az emlékezet labirintusa. Móra, 1977.

Jung: A lélektani típusok. Európa, 1989.

Jung: Gondolatok a látszatról és a létezésről. Kossuth, 1997.

Jung: Gondolatok az értelemről és a tébolyról. Kossuth, 1997.

Kahn, Fritz dr.: A szerelem iskolája. Medicina, 1984.

Kamarás István: Ímé az ember! Oktatáskutató Intézet Edukáció Könyvkiadó, 1990.

Kreativitás és deviáció. Akadémiai, 1982.

Különös kegyetlenséggel? Pont Kiadó, 2004.

Laing, R. D.: Bölcsek, balgák, bolondok. Európa, 1990.

Laing, R.D.: Gubancok  Helikon, 1983.

Laing, R.D.: Tényleg szeretsz? Helikon, 1983.

Lake, Tony: A magány. Park Kiadó, 1989.

Lansky, Bruce: A Murphy szülők törvénykönyve, avagy a gyermeknevelés kelepcéi. Gondolat, 1990.

Lastergo, Cristina - Francesco Testa: Nézz - Láss - Kérdezz! I-III. Gondolat, Budapest. 1983.

Levi, V.: Az önismeret művészete. Gondolat, 1983.

Lorenz, Konrad: Az agresszió. Katalizátor Iroda, budapest, 1995.

Lux Elvira dr.: Lépéspróbák egymás felé. Móra, 1987.

Lux Elvira dr.: Szexuálpszichológia. Medicina, 1981.

Lux Elvira: Női szerepek. A szexuálpszichológus szemével. Minerva, 1982.

Maltz, Maxwell: Pszichokibernetika. Bagolyvár Könyvkiadó, 1994.

Mead, G. H.: A pszichikum, az én és a társadalom. Gondolat, 1973.

Medicina, 1981.

Mérei Ferenc - V. Binnét Ágnes: Gyermeklélektan. Gondolat, Budapest. 1985

Mérei Ferenc: "... vett a füvektől édes illatot."  Művészetpszichológia. Múzsák, Budapest. 1986.

Mérei Ferenc: A pszichológiai labirintus. Fondorlatok és kerülő utak a lelki életben.  Pszichoteam, Budapest. 1989.

Mérei Ferenc: Az együttes élmény. Officina, 1948.

Mérei ferenc: Közösségek rejtett hálózata. Osiris Kiadó, Budapest, 1996.

Morrison, A. P. A szégyenkezés. Fiesta-Saxum, 2000.

Művészetpszichológia. Szerk.: Halász László, 2. kiadás. Gondolat Budapest. 1983.

Nem csak munkával él az ember. Szerk.: Jeremy Cherfas – Roger Lewin. Gondolat, 1986.

O. Hebb, Donald: A pszichológia alapkérdései. Gondolat, 1978.

Pease, Allan: Testbeszéd. Park Kiadó, 1989.

Pedagógiai szociálpszichológia Gondolat Budapest. 1976

Pethő Bertalan: Pszichiátria és társadalmi ügy. Magvető, 1986.

Piaget, Jean: Szimbólumképzés a gyermekkorban. Gondolat Budapest. 1978

Polcz Alaine: A halál iskolája. Magvető, 1898.

Popper Péter: Belső utak könyve. Magvető, 1981.

Pratkanis és Aronson: A rábeszélőgép. Ab Ovo, 1992.

Pszichológiai tanulmányok, XV. Akadémiai Kiadó, 1979.

Pszichoterápia. Szerk. Buda Béla. Gondolat, 1981.

Ranschburg Jenő – Popper Péter: Személyiségünk titkai. RTV – Minerva, Budapest, 1978.

Ranschburg Jenő: Félelem, harag, agresszió. Tankönyvkiadó. Budapest. 1979.

Ranschburg Jenő: Szeretet, erkölcs, autonómia Gondolat 1984 Ź

Rátai János: A szellem kalandjai. Minerva, 1988. Linczényi Adorján dr. – Radnai Béla dr. – Vikár György dr.: A szexuális élet zavarai.

Rubin, T. I.: A dühös ember. Medicina, 1980.

Rubinstein: Az általános pszichológia alapjai. Akadémiai Kiadó, 1979.

Rubinstein: Lét és tudat. Kossuth, 1967.Gál Erzsébet – Ortutay Zsuzsa: családi életre nevelés a szülői házban és az iskolában. Hazafias Népfront – Kossuth, 1976.Wender, Paul H.: A hiperaktív gyermek, serdülő és felnőtt. Medicina, 1999.

Rudas János: Delfi örökösei. Önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlatok. Gondolat, Budapest. 1990

Salamon Jenő dr.: Gyermekek gondolkodása a cselekvésben. Akadémiai, 1971.

Sebestyén László: Segítség. Hungária Sport, Budapest, 1989.

Sellin, Birger: A lélek börtöne. Fabula, 1994.

Sellye János: Stressz distressz nélkül. Akadémiai, 1976.

Serpell, Robert: Kultúra és viselkedés. Gondolat, 1981.

Somlai Péter: Konfliktus és megértés. Gondolat, 1986.

Somoskéry Pál: Népszerű Grafológia. Printself Kiadó, 1990.

Sutton-Smith, Brian és Shirley: hogyan játsszunk gyermekeinkkel (És mikor ne)? Gondolat, 1986.

Sz Mikus Edit: Hétköznapi szexológia. Új Auróra, Békéscsaba, 1998.

Szemelvények a gyermeklélektan tárgyköréből. Múzsák közművelődési Kiadó. 1984.

Szepes Mária: Pszichografológia. Háttér Kiadó, 1990

Szerk. dr. Popper Péter: lexikon a szerelemről. Kossuth – Nagyar Nők Országos Tanácsa, 1987.

Szilágyi Vilmos dr.: Szexuális kultúránkról.

Szocializmus és személyiség. Kossuth, 1982.

Típustanok és személyiségvonások. Szerk.: Halász László – Marton L. Magda. Gondolat, 1978.

Tóth Miklós – Stadinger Zsuzsa: Bevezetés a szexuál terápiába. Magyar Pszichiátriai Társaság. 1988.

Turner, Johanna: Az értelmi fejlődés. Gondolat, 1981.

Valentine, Elizabeth R.: Fogalmak és nézőpontok a pszichológiában. Gondolat, 1988.

Vikár György: Az ifjúkor válságai. Gondolat, 1980.

Vincze László – Vincze Flóra: A gyermeki világkép problémája a gyermeklélektanban. Tankönyvkiadó, 1964.

Winn, Marie: Gyerekek gyermekkor nélkül Gondolat 199O.

 

Pedagógia

Pszichológia nevelőknek:

Bierman Gerd szerk.: Az iskolai ártalmak megelőzése. Tankönyvkiadó, 1984.

Buda Béla dr.: A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája. Tankönyvkiadó, 1986.

Büky Béla: A beszédtanítás pszichológiája. Tankönyvkiadó, 1977.

Erőss lászló – dr. Hans Löve: Az iskolai kudarcokról. Tankönyvkiadó, 1974.

Kardos Lajos: Az érzékeléstől a cselekvésig. Tankönyvkiadó, 1978.

Kiss Tihamér dr.: Az énkép kialakulása és fejlődése. Tankönyvkiadó, 1978.

Kiss Tihamér: A kisgyermek érzelmei. Tankönyvkiadó, 1985.

Kozéki Béla dr.: Önállóság, fegyelem – autonómia. Tankönyvkiadó, 1981.

Landau, Erika: A kreativitás pszichológiája. Tankönyvkiadó, 1976.

Murányi Mihály: Az értékorientációk fejlesztése. Tankönyvkiadó, 1974.

Szilágyi Vilmos dr.: Pszichoszexuális fejlődés – párválasztási szocializáció. Tankönyvkiadó, 1978.

Veczkó József: Gyerekek, tanárok, iskolák. Tankönyvkiadó, 1986.

Korszerű nevelés

A pedagógia időszerű kérdései hazánkban

A szocialista tanítómozgalom Magyarországon. 1900-1920. Kossuth, 1958.

Az általános iskolai nevelés és oktatás terve. Művelődési minisztérium, 1981.

Bagdy Emőke – Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Tankönyvkiadó, 1990.

Balázs Mihály és Karlovitz János szerk.: Pedagógiai látókör 3. Tankönyvkiadó, 1981.

Ballér Endre: Tantervfejlesztés az iskolában. Megyei Pedagógiai Intézet, Veszprém, 1990.

Barabás Tibor: Egy nép nevelői. Athenaeum1947.

Bencsáth Aladárné dr.: Kisdiák-nagydiák a munkáscsaládban. Táncsics Könyvkiadó, 1961.

Budai István szerk.: Szociális munka az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996.

Galicza János: Tekintély és alkotás a pedagógusmunkában. Tankönyvkiadó, 1981.

Közoktatási kutatások

Csapó Benő: Kognitív pedagógia. Akadémiai, 1992.

Dobsi Attila: Egy intézmény kálváriája. Akadémiai, 1990.

Forrai R. Katalin - Hegedűs T. András: A cigány etnikum újjászületőben. Akadémiai, 1990.

Horánszky Nándor szerk.: Jelzések az elsajátított műveltségről. Akadémiai, 1991.

Kárpáti Andrea: A Leonardó program. Akadémiai, 1992.

Kozma Tamás: Iskola és település. Akadémiai, 1987.

Mátrai Zsuzsa: Az amerikai társadalomtudományi nevelés története. Akadémiai, 1990.

Várhegyi György szerk.: Tessék megnevelni! Akadémiai, 1992.

Egyéb pedagógia

A gyakori beszédhibák. Szerk.: Szabó László. Tankönyvkiadó, 1970.

A gyakorlati foglalkozás tanítása az általános iskolák 1-4. osztályában. Tankönyvkiadó 1970.

A közoktatás kézikönyve. Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. Hagyárosbörönd. 2004.

A polgári nevelés radikális alternatívái Tankönyvkiadó 198O

Az esélyteremtő közoktatásért. Oktatási Minisztérium. 2000

Az esztétikai nevelésről. Szerk. Poszler György. Kossuth, Budapest. 1980.

Az óvodai nevelés, az alapfokú nevelés-oktatás területére vonatkozó jogszabályok. Művelődési Minisztérium, 1986.

Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák, különbségek. Tankönyvkiadó, 1992.

Beke Kata: Jelentés a kontraszelekcióról. Magvető, a988.

Comenius. Didactica Magna. Seneca Kiadó, 1992.

Dimény Judit: hang-játék. Zeneműkiadó, 1981.

Életünk: az iskola. A Köznevelés pályázata, 1973. Tankönyvkiadó, 1974.

Emlékkötet Ádám Zsigmondról  és a Hajdúhadházi Gyermekvárosról. Hajdú Bihar Megyei Tanács.  1981.

Értelmezési és bevezetési útmutató a Comenius 2000 I. intézményi modellhez. Ptmik Comenius Igazgatóság 2001.

Faragó Jenő: Fiatalok vallomásai világnézetről, erkölcsről. Kossuth, 1968.

Farkas Endre: Erkölcs, érték, nevelés.

Farkas Katalin dr. – dr. Lajkó lajosné: Gyermeki jog a boldogsághoz. Szolnok és Csongrád Megyei pedagógiai Intézet, Szolnok, 1989.

Farkas Katalin – Klein Sándor: Pszichopedagógiai egyéni gyakorlatok. Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.

Fináczy Ernő: A középkori nevelés története. Könyvértékesítő Vállalat Budapest, 1985.

Fináczy Ernő: A reneszánsz kori nevelés története. Könyvértékesítő Vállalat, Budapest, 1985.

Fodor András: A kollégium. Magvető, 1991.

Freinet, Celestin: A Modern Iskola technikája.

Fürstné Kólyi Erzsébet – Sipos Endre: Hogyan is tanuljak? Honffy Kiadó, 1992.

Gáspár László: A szentlőrinci iskolakisérlet Tankönyvkiadó 1984 

Gáspár László: A szubjektumok nevelése. Kossuth, 1987.

Gáspár László: Egységes világkép, komplex tananyag. Tankönyvkiadó, 1978.

Gazsó Ferenc: Megújuló egyenlőtlenségek.Kossuth, 1988.

Gefferth Éva - Herskovits Mária: Csak keresni kell… A tehetséges gyerekekről nevelőknek. Szolnok Megyei pedagógiai Intézet. 1989.

Gordon, Thomas: A tanári hatékonyság fejlesztése. A T.E.T.- módszer. Gondolat, Budapest. 1990.

Gordon, Thomas: P.E.T.- A szülői eredményesség tanulása. Gondolat, Budapest. 1990.

Gulyás Sándor: Cigánygyerekek hátrányai és esélyei. Tankönyvkiadó, 1981.

Gyerekek, évszázadok, kalandok. Történelmi játékok módszertani gyűjteménye. Ifjúsági lap és Könyvkiadó vállalat. 1986.

Háber Judit: Pedagógusok és iskolák. Akadémiai, 1986.

Harsányi István: A tanulók megismerése: Budapest, 1974 Tankönyvkiadó.

Hayman, Suzie: Együttélés egy tinédzserrel. Novotrade, 1990.

Hegedűs András: Magyar írók pedagógiai nézetei. Tankönyvkiadó, 1976.

Hegedűs T. András – Forrai R. Katalin: Az újjáépítés gyermekei – a konszolidáció gyermekei. Magvető, 1989.

Holt, John: Iskolai kudarcok. Gondolat, 1991.

Horváth Gedeonné dr.: Csoportmunka az általános iskolában. Tankönyvkiadó, 1973.

Illés Sándor és Nádasdi Mária szerk.: A társadalom, az iskola és a pedagógia. Segítség a pedagógusok intenzív továbbképzéséhez. Belső használatra. 1986.

Jász-Nagykun-Szolnok megye közoktatási intézményei a millennium évében. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet. 2000.

Jena – Plan iskolák Hollandiában. Iskolafejlesztési Alapítvány OKI Iskolafejlesztési Központ. 1991.

Kamarás István – Makk katalin – Varga Csaba: Kagylózene. Beszélgetések az emberről. Szent Gellért Egyházi kiadó, 1993.

Karády Viktor: Iskolarendszer és felekezeti egyenlőtlenségek Magyarországon ( 1867-1945) Replika Kör, 1977.

Katonáné dr. Balogh Magda: Szabálytalanok. Képek egy ifjúsági otthon életéből. Tankönyvkiadó, 1988.

Kelemen László: A gondolkodás nevelése az általános iskolában. Tankönyvkiadó, 1969.

Kelemen László: A pedagógiai pszichológia időszerű kérdései. Tankönyvkiadó, 1973.

Kocsis József: A szentlőrinci iskolakísérlet. Tankönyvkiadó, 1984.

Kokas Klára: Képességfejlesztés zenei neveléssel. Zeneműkiadó, 1972.

Komlósi Ákos – Tóthné Dudás Margit – Vastagh Zoltán: Pedagógiai szituációk a tanárképzésben. Tankönyvkiadó, 1987.

Kormos Valéria: SOS. Közgazdagási és Jogi Könyvkiadó, 1988.

Kovács Lajos szerk.: Tapasztalatok a cigánygyerekek nevelésének és oktatásának köréből. Oktatási minisztérium, 1975.

Kováts Gyula: Usinszkij, Tolsztoj és a korukbeli orosz nevelés. Tankönyvkiadó, 1978.

Kozma Tamás: Az oktatás fejlesztése: esélyek és korlátok. Kossuth Kiadó, 1983

Kozma Tamás: Bevezetés a nevelésszociológiába. Tankönyvkiadó, 1975.

Kozma Tamás: Iskolagyár

Közoktatási kézikönyv. Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ Comenius Igazgatóság. 2001.

Krizsanec Károlyné dr. Németh Edit: Gyermektorna. Óravázlatok. Testnevelési Tudományos Tanács, 1970.

Kudarc nélkül az iskolában. Óvodai fejlesztő program a tanulási zavarok megelőzésére. Porkolábné Dr Balogh Katalin és a Budapest, IV. Aradi utcai óvoda kísérlete. Alex- typo, 1992.

Kulcsár Tibor: Az iskolai teljesítmény pszichológiai tányezői.

Ladányi János – Csanádi Gábor: Szelekció az általános iskolában. Magvető, 1983.

Laszlavik Éva: A csoportszervezés eljárásai és lehetőségei. Tankönyvkiadó, 1982.

LeBoeuf, Michael: Az önszervezés iskolája. Bagolyvár Könyvkiadó, 1994.

Lénárd Ferenc – Demeter Katalin: A nevelés gyakorlata a tanítási órán. Tankönyvkiadó, 1990.

Lénárd Ferenc dr.: Kísérletek az általános iskolában. OPI, 1983.

Lénárd Ferenc: A problémamegoldó gondolkodás. Akadémiai, 1978.

Lénárd Ferenc: Mindennapok pedagógiája. Magyar Pedagógiai Társaság, 1985.

Ligetiné Verebély Anna: Nézzünk szembe nevelési gondjainkkal: Tankönyvkiadó, 1986.

Loránd Ferenc: A Kertész utcaiak Magvető, 1976. lelkes Éva: Én így tanítok. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet. Szolnok, 1991.

Lukács Péter – Sáska Géza – Setényi János: A Fővárosi Önkormányzat oktatáspolitikai koncepciójához. Oktatáskutató intézet, 1991.

Lukács Péter – Várhegyi György szerk.: Csak reformot ne! Edukáció, Budapest, 1989.

Lukács Péter: Színvonal és szelekció. Oktatáskutató Intézet, 1991.

Magyari Beck istván: A tehetség, mint meghasonlás. Tankönyvkiadó, 1988.

Makarenkó antológia. Szerk.: Petrikás Árpád. Tankönyvkiadó, 1986.

Makarenkó: Az 1930-as menet. Tankönyvkiadó, 1973.

Makarenko: Igor és társai. Móra Kiadó, 1960.

Makarenko: Pedagógiai hősköltemény. Európa Kiadó, 1973.   

Mayer Miksa: Vezérkönyv az alkotmánytan oktatásában. Zilahy Sámuel, Budapest, 1877.

Menyhért Ildikó szerk.: Cigány pedagógiai program a Nemzeti Alaptanterv követelményrendszere szerint 1-10. osztály. Országos Közoktatási Szolgáltató iroda, Budapest, 1996.

Mihály Ottó szerk.: Iskola és pluralizmus. Edukáció, 1989.

Mohás Lívia: Gimnazisták énképe önjellemzéseikben. Akadémiai Kiadó, 1978.

Montágh Imre: Mondd ki szépen. Móra, 1987.

Művelődési Egyenlőtlenség. Segédanyag belső használatra. Szerk.: Csongor Anna. Oktatáskutató Intézet, Budapest. 1987

Műveltség teszt. Vagabund, 1997.

Műveltségkép az ezredfordulón. Kossuth, 1980.

Nagy József szerk.: A megtanítás stratégiája. Tankönyvkiadó, 1984.

Nagy József: Az OOK és a pedagógiai technológia. OOK 1979.

Nagy Péter Tibor: A magyar oktatás második államosítása. Educatio, 1992. A csehszlovák és a lengyel közoktatási törvény. Educatio, 1991. Nagy Sándor: Mába nyúló történelem: a harmincas évek pedagógiai irányai. Tankönyvkiadó, 1988.

Nánási Miklós dr. szerk.: Pedagógia. Tankönyvkiadó, 1973.

Naszákné dr. cserfalvi Ilona: Pedagógiai jelenségek vizsgálata. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó kft. Debrecen.

Nemzeti Alaptanterv. Művelődési és Közoktatási Minisztérium, 1995.

Nyelvi – Irodalmi – Kommunikációs Nevelési Kisérlet. Pedagógiai program 1. osztály. Országos Oktatástechnikai Központ, Veszprém, 1980.

Nyugodtan tegezz! Leveleki Eszter pedagógiájáról. Szerk.: Farkas Endre. 1992.

Olvasótábor. Egy magyar közművelődési kisérlet. Tankönyvkiadó, 1979.

Olvasótábori kis trakta. Hazafias népfront – KISZ KB, 1978

Pályaválasztás. Általános iskolai osztályfőnöki kézikönyv. Munkaügyi minisztérium, 1970.

Pályázás után. Értékelések, beszélgetések a KOMA pályázatokról. KOMA, 2004.

Pataki Ferenc: Makarenkó és pedagógiája. Tankönyvkiadó, 1988.

Pataki Ferenc: Nevelés és társadalom. Tankönyvkiadó, 1982.

Pavlik Oszkárné – Szilágyi Imréné: Szaktanácsadók kézikönyve. Fővárosi pedagógiai Intézet, 2000.

Pedagógiai szociálpszichológia. Gondolat, 1976.

Pető László: A tanítók és a társadalom. Educatio, 1991.

Polgár László: Nevelj zsenit! Interart, 1989.

Rácz Györgyi szerk.Cigány nevelés és kultúra. Gulliver Lap és Könyvkiadó.

Romankovics András – Romankovicsné Tóth Júlia – Meixner Ildikó: Hogyan tanítsunk az ábécés olvasókönyvből? Tankönyvkiadó, 1980.

Rousseau: Emil, vagy a nevelésről. Tankönyvkiadó, 1978.

Salamon Zoltán – Széphalmi Ágnes: Pedagógus életmód és tevékenység. Tankönyvkiadó, 1988.

Sári Gusztáv: Tegyük korszerűbbé az általános iskolai történelemtanítást! Tankönyvkiadó, 1972.

Setényi János: Harc a középiskoláért. Educatio, 1992. Klubnapközi az általános iskola felső tagozatán. Fővárosi pedagógiai Intézet, 1983.

Szabó Helga: Énekes improvizáció az általános iskolában. Zeneműkiadó, 1980.

Szabó Ildikó: Az ember államosítása. Pilitikai szocializáció magyarországon. Tekintet Alapítvány.

Szabó Kálmán: Hol van olyan iskola? Tankönyvkiadó, 1987.

Szaktanterem. Szerk. Gaál Gyula. Oktatási Minisztérium, 1974.

Szávai Nándor: Jean-Jacques Rousseau. Tankönyvkiadó, 1978.

Szebenyi Péter szerk.: Tájékoztatók a NAT műveltségi területeiről. Művészetek. Korona Kiadó, 1996.

Szegő László szerk.: Cigány tanulók az iskolában. Tankönyvkiadó, 1973.

Szemán László: Kis szörnyetegek. B. U. S. Press, 2002.

Szilágyi Vilmos: Nemi nevelés a családban. Medicina, 1976.

Szülők kislexikona. Szerk. Majzik Lászlóné dr. Kossuth, 1974.

 Takács Géza: Iskolapróza. ( Az alternatív Közgazdasági Gimnázium kalandja a szabadsággal) Ökonet Kft, Budapest, 2000

Tanári kézikönyv az 5-6. osztályos testnevelés tanításához. Tankönyvkiadó, 1966.

Társadalmi beilleszkedési zavarok Magyarországon. Kossuth, 1986.

Társadalom és iskola. Pedagógus Továbbképző Intézet. Szolnok, 1976.

Történelempedagógiai füzetek 1. Magyar Történelmi Társulat- ELTE. 1997.

Trencsényi László: Pedagógusszerepek az általános Iskolában. Akadémiai Kiadó, 1988.

Varga- Dimény- Loparits: Nyelv, zene, matematika. RTV Minerva, Budapest. 1980

Varga Irén – Gönczi Károly – Pintér István: Én-tér-kép. Önismereti játékok gyűjteménye. Zoltán Katalin szerk.:. Háttér a gyermekkultúrához. Háttér, Budapest. 1988.

Varga Zoltán: Iskolai ártalmak. Tankönyvkiadó, 1974.

Vaskó László dr.: Az utópista szocialisták pedagógiai nézetei. Tankönyvkiadó, 1977.

Vekerdy Tamás: A Waldorf - iskola első három évének programjáról. „Török Sándor” Waldorfpedagógiai Alapítvány – OKI Iskolafejlesztési Központ, Budapest, 1990.

Voksán József szerk.: A 6-10 éves korú gyermekek világnézeti neveléséről. Tankönyvkiadó, 1962.

Vörös Imre: Csoportmunka a nyelvtanórán az általános iskolában. Tankönyvkiadó, 1975.

Winkel, Rainer: Pedagógiai pszichiátria. Tankönyvkiadó, 1981.

Winkler Márta: Kinek kaloda, kinek fészek. Hunga-Print Kiadó és Nyomda Budapest 1993

Winkler Márta: Személyiségfejlesztés az általános iskolában. Tanulmányok a 14 éven aluli gyermekek olvasásra neveléséről. OPKM, Budapest, 1985. 

Zrinszky László szerk.: Magatartásminták, azonosulás Gondolat, 1978.

Zsolnai József: Egy gyakorlatközeli pedagógia. Oktatáskutató Intézet, 1986.

Tankönyvek

Technika 5-8. o. Tankönyvkiadó 1987.

Olvasónapló 1-4. o. Apáczai Kiadó, 1993

Konfliktus oldás, drámapedagógia

Benedek László: Játék és pszichoterápia

Gabnai Katalin: Drámapedagógia Tankönyvkiadó. 1987

Így is lehet! Problémamegoldást elősegítő játékok és gyakorlatok. Encore Szolnok, 1995

Mezei Éva: Játsszunk színházat! Móra, 1979

Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam.  Móra, 1985

Montágh Imre: Tiszta beszéd. Budapest, 1976. Múzsák Kiadó

Pease, Allan: testbeszéd. Park Kiadó, 1989

Rudas J.: Delfi örökösei (Önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlatok.) Gondolat, Budapest. 1990

Szekszárdi Júlia: Utak és módok. Pedagógiai kézikönyv a konfliktuskezelésről. Iskolafejlesztési Alapítvány - Encore, 1995

Varga-Gönczi-Pintér: Én-tér-kép Móricz Zsigmond Gimnázium, Kisújszállás.

Művészetpedagógia

A látás iskolája. Tanulmányok a vizuális esztétikai nevelésről.Szerk.: Domonkos Imre. Corvina, Budapest. 1977.      

A nagy  Gyik könyv. Aula kiadó - Gyik műhely, 1997

A vizuális - esztétikai nevelés lehetőségei. Tantervek, programok, feladatrendszerek szerk. Sipos Endre 1992

A vizuális kultúráról. Szerk.: S. Nagy Katalin. Kossuth, 1982.

A vizuális nevelés pedagógiája I. Balogh Jenő. Tankönyvkiadó. Budapest. 1969

A vizuális nevelés pedagógiája II. A vizuális nevelés gyakorlata. Xantus Gyula . Tankönyvkiadó. Budapest. 1969

Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja. Romi-Suli Könyvkiadó és Továbbképző Műhely Kft. Gödöllő.

Angelusz Iván: Táncoskönyv. Új Előadóművészeti Alapítvány

Bábesztétikai szöveggyűjtemény. Népművelési propaganda Iroda, 1978.

Bak Imre. Vizuális alkotás és alakítás. Programterv képzőművészeti és tárgyformáló szakkör számára. Népművelési Propaganda Iroda, 1977

Balázsné Szűcs Judit: Miből lesz a cserebogár? /Vizuális nevelés 2-8 éves korig/ Alex- typo, 1992.

Bálint – Hruska – Murányi – Sebestyén: bevezetés a színdinamikába. Táncsics Könyvkiadó, Budapest, 1966.

Balogh Jenő: Rajz I-III. oszt. Tankönyvkiadó 1979.

Bálványos Huba - Sánta László: A vizuális megismerés és a vizuális kommunikáció. 2. kiadás. Budapesti Tanítóképző Főiskola 1991.

Baranyai Zoltánné: A vizuális kultúra tantárgy 1-10. osztályos tanterve.

Barcsay Jenő: Ember és drapéria. Corvina  Kiadó 1958.

Barcsay Jenő: Művészeti anatómia. Corvina Kiadó

Beke László: Műalkotások elemzése a gimnáziumok I-III. osztálya számára. 1988

Békés Mária: A pacától az elefántig. Móra Ferenc Könyvkiadó 1983.

Bessenyei Antal: Praktikus ábrázolás az óvodában. Tankönyvkiadó 1981.

Bodóczky István: Vizuális nevelési feladatgyűjtemény/ Iskolakultúra III. évf. 10. sz. melléklete

Bubcsóné  Hornyák Klára:  Kép-világ 1., Tanári Kézikönyv Helikon Kiadó 1998.

Cole, Alison: Perspektíva. Park kiadó, 1993

Craig, Diana: Rajziskola ? ? ? ?

Csalafinta füzetek, avagy ne higgy a szemednek! Képzőművészeti Kiadó, 1986

Csánk István - Dr. Göndöcs László: Az ábrázoló geometria módszertanának néhány kérdése. Tankönyvkiadó. Budapest. 1966

Csánk István: Az ábrázoló geometria………. Tankönyvkiadó 1966.

D. Kovács Júlia: Rajzfzüet 1.oszt. 2. félév . Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 1996.

Deszpot Gabriella: Középkor. Helikon Kiadó 1996.

Deszpot Gabriella: Őskor, ókor. Helikon Kiadó 1996.

Deszpot Gabriella: Újkor. Helikon Kiadó  1998.

Dobó Márton: Valóság, gondolat, rajz. Műszaki Könyvkiadó 1999.

Dombiné Szántó Melánia - Kerékgyártó István: Barcsay Gyermekképzőművészeti Kör. Barcsay Gyermekképzőművészeti Alapítvány, Budapest. 1991.

Dürer, Albrecht: A festészetről és a szépségről. Corvina 1982

Első száz évünk. MROE, 1996.

Fellegajtó - nyitogató. Munkáltató tankönyv a tárgyi népművészet tanulásához, 2. o. Oktatáskutató Intézet, 1983.

GYIK műhely. MNG. Budapest. 1989/4.

Haranghy Jenő: A rajzolás iskolája. A kezdettől a művészetig. Kurucz Gábor, Budapest. 1991.

Hardy, Robert: Geometriai játékok. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986.

Harrison, Hazel: Művészakadémia. Glória Kiadó, Budapest, 1996.

Hartai László: Mozgóképkultúra és médiaismeret. Korona kiadó 1998.

Hasbeszélő a gondolában.  Bölcsész index. Budapest, 1984

Holló Dorottya – Kontráné hegybíró Edit – Timár Eszter: A krétától a videóig. Nemzeti tankönyvkiadó, 1996.

Horváth Dénes: Szín és forma. Móra, Budapest. 1981.

Hughes Langston: Ismerkedjünk a ritmussal. Zeneműkiadó 1971.

Ihász Zsuzsa: Művészeti technikák könyve. Helikon Kiadó 1998.

Kapsza Miklós: Otthontervezési tanácsadó. Műszaki. Budapest. 1990

Karlőcai Marianne: Ugróiskolaákról. Népművelési intézet, 1981.

Kárpáti Andrea – Köves Szilvia: Juvenáliák. XIX. Századi magyar képzőművészek gyermek- és ifjúkori munkái. Magyar Iparművészeti Egyetem, Budapest, 1999.

Kárpáti Andrea : Vizuális nevelés világszerte. Tankönyvkiadó 1984.

Kárpáti Andrea: Látható világ. Calibra Kiadó 1994.

Kárpáti Andrea: Látni tanulunk. Akadémiai Kiadó  1991.

Kárpáti Andrea: Színek, formák, figurák 3. Calibra Kiadó 1996.

Kárpáti Andrea: Színek, formák, figurák. Calibra Kiadó 1994.

Király Sándor: Általános színtan és látáselmélet. Kézirat. 3. utánnyomás. Tankönyvkiadó. Budapest. 1980.

Klee, Paul: Pedagógiai vázlatkönyv. Corvina Budapest. 1980

Kokas Klára: A zene felemeli a kezeimet. Akadémiai Kiadó 1992.

Korcsmáros Pál: Mesélő ceruza. Táltos Kiadásszerv. G.M. 1985.

Kőnig  Frigyes: Orbis Pictus. Enciklopédia Kiad, budapest, 1997.

Környeiné Gere Zsuzsa: Művészeti vizuális nevelés. Tankönyvkiadó 1985.

Környeiné Gere Zsuzsa: Rajz. Tanterv és útmutató az általános iskola 1-4. osztálya számára. OPI, 1986.

Környeiné Gere Zsuzsa: Tér-forma-szín. Tankönyvkiadó 1978.

Kőrösi Ferenc: A művészi nevelés. Különlenyomat a Néptanítók Lapja  1928-29. évfolyamaiból. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest, 1929.

Központi tantárgyi programok képző- és iparművészeti szakközépiskolák számára. 1996.

Lantos Ferenc: Építsünk együtt. Móra Budapest. 1982.

Lantos Ferenc: Képekben a világ Nemzeti Tankönyvkiadó 1994

Lantos Ferenc: Természet – látás – alkotás III. A Janus Pannonius Múzeum kiadója

Lantos Ferenc: Természet – látás- alkotás II. A Janus Pannonius Múzeum  Kiadó

Lantos Ferenc: Természet –látás - alkotás I. A Janus Pannonius Múzeum Kiadója

Leonardo da Vinci: A festészetről. Corvina, 1973

Meglátni, megcsodálni, megalkotni. Győr Sopron Megyei Vizuális Pedagógiai Műhely. Primo Kiadó.

Meglátni, megcsodálni, megalkotni. Vizuális nevelési program 1-2. osztály számára. Győr-Sopron megyei Pedagógiai Intézet és a Vizuális Pedagógiai Műhely - Győr.

Mészáros Vincéné: Óvodai bábjátékok. Tankönyvkiadó 1982.

Metzger, Phil: Perspektive leichtgemacht. Band 1. Benedikt Taschen Verlag. 1990.

Mezei Éva: Játszunk színházat! Móra Ferenc Könyvkiadó 1979.

Miklósvári Sándor: Rajz V-VI. Tankönyvkiadó 1961.

Molnár V. József: A Nap arca. A gyermekrajzok üzenete. .Örökség könyvek, 1990.

Mozgóképkultúra és médiaismeret. Alapműveltségi vizsga. Mozaik Oktatási Stúdió, 2000.

Művelődési esélyegyenlőtlenség. Segédanyag. Belső használatra. Oktatáskutató Intézet Budapest 1987 4. o

Művészeti vizuális nevelés. Tanári kézikönyv az általános iskola 5-8. osztályában rajzot tanító pedagógusok számára. Szerk.: Kovács Júlia. Tankönyvkiadó., Budapest.1985

Nézz, láss, kérdezz! Környezet. Gondolat, 1983.

Ordódy János: Géprajzolvasás. Nehézipari Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat. 1954.

Országos Vizuális Nevelési Konferencia, Zánka, 1989.

Országos Vizuális Nevelési Konferencia. Szerk.: Molnár József. Kiadja: a Szervező Bizottság. Zánka, 1990.

Pázmány Ágnes: Látás és ábrázolás. Tankönyvkiadó 1991.

Pethes Endre: 222 ábrázoló geometriai feladat. Műszaki Könyvkiadó 1987.

Poszler György: Az esztétikai nevelésről. Kossuth Könyvkiadó 1980.

Reegné Kuntler Teréz:: Rajz feladatlapok. Tankönyvkiadó 1983.

Rézművesné Nagy Ildikó: Nézzük meg együtt. Akadémiai Kiadó 1992.

S. Nagy Katalin: Vizuális nevelés program és CD-rom. 1997-98. Nagykanizsa.

S. Nagy Katalin: Vizuális nevelés program. Dokumentumfüzet és CD ROM 1997-98. Nagykanizsa.

Sipos Endre: A vizuális esztétikai kultúra alapjai. Tantervi program a fővárosi középfokú kollégiumok számára. Fővárosi Pedagógiai Intézet. Budapest, 1995.

Sipos Endre: A vizuális esztétikai kultúra alapjai. Tantervi program a fővárosi középfokú kollégiumok számára. 2. kötet. Fővárosi Pedagógiai Intézet. Budapest, 1996.

Smith Stan: Az akvarellfestés iskolája. Magyar könyvklub 1996.

Soltra Elemér: A rajz tanítása. Tankönyvkiadó. Budapest. 1982.

Strommer Gyula: Ábrázoló gometria. Tankönyvkiadó 1974.

Szabadi Ilona: Az irkafirkától a meséig. Kossuth Könyvkiadó 1984.

Szabadkézi rajz. Az ipari technikumok számára. Ivánka László - Lelkes István. 6. kiadás. Tankönyvkiadó, Budapest, 1960.

Szalai Zoltán: A kockától az aktig. Corvina, Budapest. 1974.

Szandi Györgyné: Ötlettár a kézügyesség fejlesztéséhez. Berzsenyi Dániel tanárképző Főiskola. Szombathely, 1992.

Szász Lídia Sára: Első rajzfüzetem. Apáczai Kiadó 2001.

Szász Lídia Sára: Rajz és vizuális kultúra. Apáczai Kiadó 2001.

Szász Lídia Sára: Útmutató és tanmenetjavaslat…. Apáczai Kiadó 2001.

Szávai István: Rajzoljunk együtt. Verseghy Könyvtár, Szolnok, 1989.

Szilágyi Dezső: Zene és bábszínpad. Zeneműkiadó. 1971.

Szlávikné Győrfy Klára: Rajz és műalkotások elemzése- feladatlapok Tankönyvkiadó 1983.

Utak a vizuális nevelésben. Baranya Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet. 1995.

Valejjo Boris: A fantázia – művészet technikája. Tóth M Könyvkiadó

Világkerék. Komplex művészetpedagógiai projektek az Iskolafejlesztési Központ gyűjteményéből. Iskolafejlesztési Alapítvány Oki Iskolafejlesztési Központ 1991.

Vizuális képességek fejlődése. Szerk. Kárpáti Andrea. Nemzeti tankönyvkiadó, 1995.

Vizuális nevelés program. Szerk: S. Nagy Katalin. 1999 CD rom.

Xantus Gyula: Rajz. Kézikönyv az általános iskolák rajzot tanító nevelői számára. 7-8. o. Tankönyvkiadó. Budapest.: 1968

Zámbory Zoltán: Ceruzavarázs. Tóth  Könyvkereskedés és Kiadó KFT.

Zincsenko- Vergilesz: A vizuális kép kialakulása. Akadémiai Kiadó 1977.

Tankönyvek

Bodóczky István: Vizuális nevelési feladatgyűjtemény II.

Bubcsó-Kardos-Preisinger: Kép-Világ I. (Vizuális kultúra az 1. évfolyam számára)

Bubcsó-Kardos-Preisinger: Kép-Világ I. (Vizuális kultúra az 1. évfolyam számára.Tanári kézikönyv )

Deszpot Gabriella: Őskor, Ókor. (Munkafüzet a Művészet és élet tankönyvhöz)

Deszpot Gabriella: Újkor I. (Munkafüzet a Művészet és élet tankönyvhöz)

Deszpot Gabriella: Újkor II. (Munkafüzet a Művészet és élet tankönyvhöz)

Deszpot Gabriella: Újra látni. Vizuális kultúra a 7. évfolyam számára.

Deszpot Gabriella: Újra látni. Vizuális kultúra a 7. évfolyam számára. (Tanári kézikönyv)

Deszpot Gabriella:Középkor. (Munkafüzet a Művészet és élet tankönyvhöz)

Ihász Zsuzsa: Művészeti technikák könyve.

Kárpáti Andrea: Művészet és élet I. ( Kultúrtörténet 12-16 éveseknek)

Környeiné Gere Zsuzsa - Reegnné Kuntler Teréz: Tér-Forma-Szín Tankönyvkiadó. Budapest.

Tölgyfa program ( Helikon kiadó)

Pázmány Ágnes - Permay Éva: Látás és Ábrázolás. Gimnázium 1-3. Tankönyvkiadó 1991.

Bodóczky István: Vizuális kultúra I. (Tankönyv és tanári kézikönyv a 9. évfolyam számára. )

Szávai István: Vizuális nevelési feladatgyűjtemény I.

Művészeti szakközépiskolák részére készült Központi Tantárgyi programok. ( Comenius kiadó)

Általános vizuális alapismeretek. Alkalmazott fotográfus. Bőrműves. Bronzműves és szoboröntő. Bútorműves. Díszműkovács. Festő. Grafikus. Játék és animációs film-készítő. Keramikus. Könyvműves. Ötvös. Porcelán- festő. Porcelán-festő- és tervező asszisztens. Szobrász. textilműves. Textilrajzoló- és tervező asszisztens. Tűzzománcozott dísztárgy- készítő. Tűzzománcozott dísztárgy- készítő. (Zománcműves) Üvegműves. Vésnök.

 Művészetszemlélet

A performance művészet. Balassi – 2001.Artpool,

A tér a festészetben. Népművelési propaganda iroda, 1979.

Apollinaire, Guillaume: A kubista festők. Corvina, 1965.

Aragon Louis: A kollázs: Corvina  1965.

Berger, John: Mindennapi képeink. Corvina, Budapest. 1990.

Berger, René: A festészet felfedezése. I-II. Gondolat, Budapest. 1977.

Bihalji-Merin, Otto: A naivok festészete. Gondolat, Budapest, 1984.

Clair Jean: Marcel Duchamp, avagy a nagy fikció. Corvina  1988.

Cole, Alison: Perspektíva. A térábrázolás a reneszánsztól a pop artig. Park Kiadó Budapest. 1993

Dürer: A festészetről és a szépségről. Corvina 1982.

Erdély Miklós: Művészeti írások. Képzőművészeti Kiadó, Budapest. 1991.

Falus György: Az aranymetszés legendája. Magvető, Budapest. 1982

Fontana, David: A szimbólumok titkos világa. 1995, Tericum.

Földes Anna: A giccs az irodalomban Gondolat, 1962

Francastell, Pierre: Művészet és társadalom. Gondolat, 1972.

Gilbert, K. E. - H. Kuhn: Az esztétika története. Gondolat, Budapest. 1966.

Goethe: Színtan. Corvina  1974.

Gregory, R. L. – Gombrich, E. H. Illúzió a természetben és a művészetben. Gondolat Kiadó 1982.

Gregory, Richard L.: Az értelmes szem. Gondolat, Budapest. 1973

Hauser Arnold: A művészet és az irodalom társadalomtörténete I-II. Gondolat, Budapest. 1968.

Hauser Arnold: A művészettörténet filozófiája. Gondolat Budapest. 1978.

Hegyi Lóránd: Utak az avantgárdból. Jelenkor, Pécs, 1989.

Heller Ágnes: A reneszánsz ember. Akadémiai Kiadó. 1971

Hofmann Werner: A modern művészet alapjai. Corvina 1974.

Hoppál Mihály - Jankovics Marcell - Nagy András - Szemadám György: Jelképtár.  Helikon Budapest. 1990.

Horváth Márton: Megjegyzések a képzőművész vitához. Szikra, 1952.

Illyés Gyula: Hattyúdal ébreszt vagy lehet-e a népnek művészete? Magvető, 1976.

Kántor Lajos: Kép, világkép. A régi Korunk az új művészetért. Kriterion, 1977.

Kepes György: A látás nyelve. Gondolat, Budapest. 1979.

Kepes György: A világ új képe a művészetben és a tudományban. Corvina, Budapest. 1979.

Király Sándor: Az arányosításról. Tölgyfa Kiadó, 1994.

Koch, Rudolf: Jelek könyve. / Hungária könyvek 8. 1941-es kiadásának reprintje./ Gondolat Budapest. 1990.

Kovács A. Bálint: Metropolis, Párizs. Képzőművészeti Kiadó,  1992.

Kovács Ákos-Sztrés Erzsébet: Tetovált Sztálin. Szeged, 1989.

Lebel, Jean-Jacques. Kortárs Művészeti Múzeum. 1998.

Léger, Ferdinand: A festő szeme. Gondolat, Budapest. 1976.

Leonardo da Vinci: A festészetről Corvina 1973

Lukács György: Az esztétikum sajátossága. Akadémiai, Budapest. 1965

Lützeller: Az absztrakt festészet

Mácza János: Legendák és tények. Corvina  1972.

Malevics, Kazimir: A tárgynélküli világ. Corvina, Budapest. 1986.

Moholy-Nagy László: A festéktől a fényig. Kriterion, Bukarest, 1979.

Moholy-Nagy László: Festészet, fényképészet, film. Corvina, Budapest. 1978.

Moles, A. A. Információelmélet és esztétikai élmény. Gondolat Kiadó 1973.

Nagy András: Kis szörnyesztétika. Corvina Budapest. 1989.

Perneczky  Géza: Picasso- Picasso után. Corvina  1989.

Perneczky Géza: A korszak mint műalkotás. Corvina  1988.

Pogány Frigyes: A szép emberi környezet. Gondolat, Budapest. 1976.

Poszler György: katarzis és kultúra. Tanjönyvkiadó, 1980.

Régi és új formák. Magyar Helikon

Régi és új formák. Szerk.: Zelnik József. Népművelési Intézet Budapest.

Rózsa Gyula: Nyitott galéria. Szépirodalmi könyvkiadó, Budapest, 1980.

Schlemmer, Oskar - Moholy-Nagy László - Molnár Farkas: A Bauhaus színháza. Corvina, Budapest. 1978.

Századvég és avantgarde. Európa, 1968.

Szilágyi János György. A legbölcsebb az idő. Corvina  1987.

Szőnyi György Endre: Új föld, új ég. Kozmosz könyvek, 1984.

Sztyeblin-Kamenszkij, M. I.: A mítosz. Kozmosz könyvek, 1985.

Tolnay Károly: Teremtő géniuszok. Gondolat 1987.

Vadas József: A forma tartalma. Kossuth, 1981.

Vasarely, V: Színes város. Gondolat, Budapest. 1983.

Vay Tamás: A posztmodern Amerikában. Platon, Budapest, 1991.

Vayer Lajos: Témák, formák, ideák. Corvina  1989.

Vélemények / viták a vizuális kultúráról. Kossuth, 1982.

Wolfe, Tom: Festett malaszt. Gondolat Kiadó, 1984.

Művészettörténet

A kőkori világ. Magyar Könyvklub. 1995

A kubizmus, Gondolat, 1975.

A modern festészet lexikona. Corvina, 1974.

A művészet ősi formái. Gondolat Budapest. 1982.

A Szentendrei Vajda Lajos Stúdió ( antológia) Szentendre 2000

Az égei civilizációk. Helikon, 1975.

Bajomi Lázár Endre: A szürrealizmus. Gondolat Kiadó 1979.

Bánszky Pál: A naiv művészet Magyarországon. Képzőművészeti Kiadó, 1984.

Belting Hans:  Giovanni Bellini: Pietá. Corvina  1989.

Bialostocki Jan: Bruegel: Keresztelő Szent János prédikációja. Corvina  1988.

Bodrogi Tibor: Indonézia művészete. Corvina. 1971.

Bodrogi Tibor: Stammeskunst. America – Asien. Corvina, 1981.

Bodrogi Tibor: Stammeskunst. Australien – Ozeanien – Afrika. Corvina, 1981.

Broby, R.: Északi sziklarajzok.

Budapester Museen. Corvina, 1989.

Burckhardt Jacob: A reneszánsz Itáliában. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata 1978.

Castiglione László: Görög művészet. Corvina, 1968.

Charles de Tolnay: Michelangelo. Mű és világkép. Corvina, 1975.

Czére Andrea: Italienische Barockzeighnungen. Corvina, 1990.

Csorba Géza: A jelenkor. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata 1971.

Danilova Irina: The frescoes of St. Pherapont monastery. 1970.

Dercsényi Dezső: Románkor. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata 1970.

Dienes István: A honfoglalás kora. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata 1970.

Dürer és kortársai. A Szépművészeti Múzeum kiadványa

Entz Géza: A gótika művészete. Corvina  1973.

Entz Géza: Gótika. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata 1970.

Faludy Anikó: Bizánc festészete és mozaikművészete. Corvina, 1982.

Felső-Itáliai qattrocento festmények. Corvina, 1978.

Francia rajzokXV.-15. sz. Leningrad. 1969.

Fülep Lajos: Rippl-Rónai-Csontváry-Derkovits.  Magvető Kiadó 1975.

Garas Klára: a XVIII. Sz. Német és Osztrák rajzművészete. Corvina, 1980.

Garas Klára: Barokk. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata 1970.

Garas Klára: Coreggio: Szoptató Madonna. Corvina  1990.

Garas Klára: Mesterművek a Régi Képtárban. Corvina, 1967.

Gerszi Teréz: A németalföldi rajzművészet két évszázada. Corvina, 1976.

Giuseppe De Logu Mario Abis: Les sciecles d,or de la peinture Venitienne. Corvina. 1975.

Goncourt: A XVIII. Század művészete Corvina  1975.

Guia Visual Art Romanic. Museu nacional d, Art Catalunya. 2004.

H. Takács Mariann: A manierizmus mesterei. Corvina. 1968.

Hofmann Werner: Manet: Reggeli a műteremben . Corvina  1987.

Honour Hugh: Klasszicizmus Corvina  1991.

Horváth Károly: A romantika. Gondolat Kiadó 1978.

Horváth Tünde: Művészettörténet. Diáktéka kiadó 1999.

Hyman, Kay: Audubon és a korai Amerikai művészet. Kossuth. 1995.

Ilona Sármány- Parsons: Viennese Painting at the turn of the century. Corvina, 1991.

Iparművészeti kincsek magyarországon. Athenaeum, 2000.

Kampis Antal: A magyar művészet a XIX. Századig. Minerva 1968.

Klaniczay Tibor: A manierizmus. Gondolat Kiadó 1975.

Koczogh Ákos: Az expresszionizmus. Gondolat Kiadó 1981.

Komlós Aladár:  A szimbolizmus. Gondolat Kiadó 1977.

Kovács Tibor: A bronzkor Magyarországon. Corvina, 1977.

La Dessins Mexicains D,Eisenstein. Sovietski Khudojnik, Moscou.

Lajtha Edit: Malarstwo Francuskie. Corvina, 1973.

Lazarev Viktor: Bizánci festészet. Magyar Helikon 1979

Lélek és forma. Magyar művészet 1896-1914. Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat, 1986.

Leroy-Gourhan, André: Az őstörténet kultuszai. Kozmosz Könyvek, 1985.

Lhote, Henri: Sziklafestmények a Szaharában. Gondolat. 1977.

Mai magyar rajzművészet. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest. 1972.

Mannering, Douglas: India művészete. Helikon 1996.

Marosi Ernő: A román kor művészete. Corvina. 1972.

Mezei Ottó: A Bauhaus. Gondolat Kiadó 1975.

Miklós Pál: A sárkány szeme. Corvina, 1973.

Mítoszok földjén. Magyar Könyvklub. 1993.

Művészet és forradalom. Műcsarnok. 1988.

Művészet II. Rudolf prágai udvarában. Szépművészeti Múzeum. 1991.

Németh Lajos: Csontváry emlékkönyv. Corvina 1976.

Németh Lajos: Két világháború között. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata 1971.

Okladnyikov, A. P.: Szibériai sziklarajzok. Corvina, 1980.

Otetea Andrei: A reneszánsz és a reformmáció. Gondolat Kiadó

Passuth Krisztina: A századforduló. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata 1971.

Pók Lajos: A szecesszió. Gondolat Kiadó 1977.

Potok Chaim: Vándorlások. A Zsidó nép története. Kulturtrade kiadó 1994.

Prado Madrid. Everest. 2003. Székely András: Peinture Espagnole. Corvina, 1989

Prokop Mária: La peinture du trecento. Corvina, 1986.

R. Bajkay Éva: A konstruktivizmus.  Gondolat Kiadó 1979.

Radocsy Dénes: Reneszánsz. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata 1970.

Read Herbert: A modern  festészet. Corvina  1965.

Réti István: Nagybányai Művésztelep. Kulturtrade Kiadó, 1994.

Riegl, Alois: A későrómai iparművészet. Corvina, Budapest. 1989.

Russian wooden sculpture. CobetckиЙ Xцdoҗниk Mockba, 1967.

Szabó Júliua: A magyar aktivizmus története. Akadémiai Kiadó  1971.

Szabó Miklós: A kelták nyomában Magyarországon. Corvina, 1971.

Szabolcsi Miklós: A neoavantgarde.  Gondolat Kiadó 1981.

Szemjonov. I. Ju.: Hogyan keletkezett az emberiség? Kossuth, 1973.

Szilágyi János György: Etruszko- korintosi vázafestészet. Akadémiai Kiadó 1975.

Sztrigaljev A.: Tatlin III. Internacionálé emlékmű tervéről. Magvető Kiadó 1976.

Várkonyi Nándor: Sziriat oszlopai. Magvető, 1972.

Vayer Lajos: Témák, formák, ideák. Válogatott tanulmányok a festészet, a szobrászat és a grafika művészetének történetéből. Corvina, Budapest. 1988.

Végh János: Németalföld festészete a 15. sz-ban. Corvina, 1977.

Végvári Lajos: Romantika- realizmus. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata 1971.

Velencei festészet. Szépművészeti Múzeum, 1968.

Zádor Anna: A magyar reformkor művészete. Gondolat Kiadó 1961.

Zádor Anna: Klasszicizmus és romantika. Corvina 1976.

Zádor Anna: Klasszicizmus.  Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata 1971.

Zolnai Vilmos: A művészetek eredete. Magvető, Budapest. 1983.

 

Monográfiák

Abakanowicz. Műcsarnok, 1988.

Anthonu Van-Dicke, Aurora Art Publishers. Leningrad. 1982.

Aradi Nóra: Makrisz Zizi. Corvina, 1982.

Bako Zsuzsanna: Székely Bertalan. Képzőművészeti Kiadó, 1982.

Balázs János: Ecsettel és irónnal. Corvina, 1977.

Banner Zoltán: Szervátiusz Jenő. Kriterion, Bukarest, 1976.

Bari Károly: Díszletek egy szinonímához. Magyar Műhely Baráti Kör füzetek 34.

Barna Miklós szénrajzai. Kossuth Kiadó.

Bihalji-Merin, Otoo és Lise: Henri Rousseau. Corvina, 1973.

Bodnár Éva: Idős Markó Károly. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. 1980.

Boris Valejo: Dreams. Totem Plusz Könyvkiadó Kft. 2000.

Bosing Walter: Hieronimus Bosch. Kulturtrade 1973.

Brestyánszky-Pataki, Ilona: Die Keramikerin Margit Kovács. Corvina, 1976

Corot. CobetckиЙ Xцdoҗниk Mockba 1965.

Csapó György: Ilosvai Varga I. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. 1980.

Csorba Géza: Modigliani. Corvina, 1976.

Dávid Katalin: Anna Margit. Corvina, 1980.

Diehl, Gaston: Fernand Léger. Corvina, 1985.

Diehl, Gaston: Vasarelly. Corvina, 1982.

Eckhardt, Dorette: Antoine Watteau. Corvina- Henschelverlag-Arkady, 1978.

Egri Mária: Ámos Imre / Szemtől szemben / Gondolat, 1980.

Egri Mária: Koszta József. Corvina, 1989.

Erpel, Fritz: Paul Cezanne. Corvina – Henschelverlag. 1976.

Escher, M. C. Grafikák és rajzok. Benedikt Taschen. 1992.

Feist, Peter H.: Renoir. Benedikt Taschen / Kulturtrade. 1995.

Ferrier, Jeanne-Louis: Négyszemközt Victor Vasarellyvel. Corvina, 1969.

Frank János: Makovecz Imre. Corvina, 1980.

Friedental, Richard: Leonardo. Gondolat, 1975.

Fritz Erpel: Paul Cezanne. Corvina, 1976.

Galambos Ferenc: Drahos István exlibris művész. Szentes, 1986.

Gilbert & George. Műcsarnok, 1991.

Giotto életműve. Corvina, 1984.

Goya: Caprichos, Desartres, Tauromaqia, disparates. Editorial Gustavi Gili, SA, Barcelona, 1980.

Gross Arnold emlékkönyve. Móra, 1985.

Hann Ferenc: Buhály József. Legány és Társa Nyomda GM: 1977.S. Nagy Katalin: Péter Vladimir. Corvina, 1979.

Hann Ferenc: Földi Péter. Nógrádi Történeti Múzeum. Salgótarján. 1990.

Helnwein. Benedikt Taschen. 1992.

Honnef, Klaus: Andy Warhol. Benedikt Taschen. 1993.

Kerékgyártó István: Orosz János. Corvina, 1985.

Kernács Gabriella: Melocco Miklós. Corvina, 1985.

Kiki Kogelnik. Ernst Múzeum. 1993.

Kocogh Ákos: Bokros László. Magyar Média. 1986.

Kontha Sándor: Beck. Ö. Fülöp. Corvina, 1980.

Kristó Nagy István: Edvard Munch / Szemtől szemben / Gondolat 1983

Kurucz Gyula: Etienne Hajdú. Corvina, 1989.

László Emőke: hajnal Gabriella. Corvina 1987.

Manet festői életműve. Corvina, 1989.

Menyhárt László: Schéner Mihály. Corvina. 1981.

Mezei Ottó: Max Ernst. Corvina, 1977

Mezei Ottó: Szilvitzky Margit. Corvina, 1982.

Mittelstädt, Kuno: Paul Gaugin. Corvina- Henschelverlag-Arkady, 1976.

Néhány részletesebb katalógus is ide került.

Németh Lajos: Csontváry. Corvina, 1974.

Németh Lajos: Kondor Béla. Corvina, 1976.

Németh Lajos: Nagy Balogh János. Corvina, 1980.

Orosz István: Útisz.  Balassi kiadó Budapest. 1994.

Passuth Krisztina. Moholy-Nagy. Corvina, 1982.

Passuth Krisztina: Koós Iván. Corvina, 1984.

Petényi Katalin: Barcsay Jenő. Corvina, 1974.

Picasso Grabados. Ajuntament de Barcelona. 1998.

Pogány Ö. Gábor: Losonczi Lilla. Gárdonyi Géza Szakközép és Szakmunkásképző Iskola, Dunakeszi. 1991.

Prokop Mária: Lorenzetti. Corvina- Henschelverlag-Arkady,1984.

Rembrandt. Corvina, 1988.

Román József: Bálint Endre. Képzőművészeti Alap, 1980.

Román József: Max Ernst / Szemtől szemben / Gondolat, Budapest, 1978.

Ronte, Dieter – Beke László: Maurer Dóra. Present Time Foundation. Budapest, 1994.

Sach, Hannelore: Donatello. Corvina- Henschelverlag-Arkady, 1981.

Sarkantyú Mihály: Mednyánszky László. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. 1981.

Schaár- Pilinszky: Tér és kapcsolat Magvető, 1975.

Schéner Mihály: Corvina műterem. 1981

Sebők Zoltán – Slavko Matkovic: Bíró Miklós. Forum Könyvkiadó. 1984.

Somogyi GyőzőKráter Műhely Egyesület. Budapest, 1993.

Somos Miklós: Rouault. Corvina, 1965.

Supka Magdolna: Ágotha Margit. Szolnoki Művésztelepért Alapítvány.

Supka Magdolna: Kárpáti Tamás. 1999.

Supka Magdolna: Kovács Péter. Tisza Nyomda kft. Szolnok. 1998.

Szabadi Judit: Gulácsy Lajos / Szemtől szemben / Gondolat 1983.

Szalay Lajos: Genezis. Európa Könyvkiadó, Budapest. 1973

Szalay Lajos: Végtelen a tenyérben. Múzsák, Budapest. 1987

Szántó Piroska: Forradalmi szvit. Corvina, 1989.

Székely András: Kandinszkij / Szemtől szemben / Gondolat 1979.

Szervátiusz Tibor. Corvina, 1978.

Szíj Béla: Gulácsy Lajos. Corvina, 1979.

Szvoboda G. Gabriella: Barabás Miklós. Képzőművészeti kiadó. 1983.

Tandori Dezső: Keserű Ilona. Képzőművészeti Kiadó, 1982.

Thorma János. Körmendi Galéria, Budapest, 1997.

Tolkien Világa: Középfölde festményei. Holló és Társa Könyvkiadó, Kaposvár, 1994.

Volakova, hana: Hieronimus Bosch. Corvina, 1976.

Walther, Ingo F. – Metzger, Rainer: Chagall.  Benedikt Taschen/ Kulturtrade. 1994.

Walther, Ingo F.: Gaugen.  Benedikt Taschen/ Kulturtrade. 1994.

Walther, Ingo F.: Picasso.  Benedikt Taschen. 1994. The prints of Andy Warhol. Flammarion and the Cartier, 1991

Wehner Tibor: Jónák Tamás. Tisza Nyomda Kft. Szolnok. 1999.

Wehner Tibor: Szabó Tamás. 1999.

Wolff, Norbert: Velazquez. 2000 Benedikt Taschen Verlag. Gmbh.

Zichy Mihály: Arany János balladái. Laude Kiadó,  A Franklin Társulat 1896-os kiadásának fac-simile kiadása.

Zórád Ernő: Egy vándorfestő ifjúsága. Héttorony Könyvkiadó, 1973.

Kismonográfiák

Aradi Nóra: Kondor György. Corvina 1981.

Aszalós Endre: Breznay József. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata 1982.

Bánszky Pál: Bak. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata 1982.

Bánszky Pál: Tóth Menyhért. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata 1978.

Bereczky Lóránd: Kocsis. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata 1979.

Berkovits Ilona: Luca Signorelli. Corvina 1982.

Csorba Géza: Modigliani. Corvina 1976.

Dávid Katalin: Van Gogh. Corvina 1973.

Fábián László: Fajó. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata 1979.

Farkas Zoltán: Rodin. Corvina 1972.

Furkó Zoltán: Berki Viola. Corvina 1978.

Garas Klára: Chardin. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata 1963.

Germman Karginov: Petrov-Vodkin. Corvina 1972.

Haulisch Lenke: Oskar Schlemmer. Corvina 1982.

Horváth György: Gádor István. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata 1971.

Horváth Teréz: Kokas Ignác. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata1 1982.

Horváth Tibor: Gauguin. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata 1963.

Kampis Antal: Braque. Corvina 1975.

Kampis Antal: Van Eyck. Corvina 1971.

Katona Imre: Csekovszky Árpád. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1979.

Körner Éva: Korniss Dezső. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata 1971.

Körner Éva: Picasso. Corvina 1974.

Láncz Sándor: Kádár György. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata 1980.

Láncz Sándor: Szalay Lajos. Corvina 1973.

Losonci Miklós: Baska József. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata 1980.

Mezei Ottó: Max Ernst. Corvina 1977.

Mravik László: Giorgione. Corvina 1971.

Nagy Ildikó: Archipenko. Corvina 1980.

Nagy Ildikó: Szabó Marianne. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata 1979.

Ruzsa György: Feofan Grek. Corvina 1982.

S. Nagy Katalin: Deim Pál, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1977.

Sík Csaba: Ben Nicholson. Corvina 1980.

Sík Csaba: Brankusi. Corvina 1972.

Somos Miklós: Rouault. Corvina 1965.

Supka Magdolna: Szabó Vladimir. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata 1974.

Tandori Dezső: Baranyay. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata 1979.

Tátrai Vilmos: Filippo Lippi. Corvina 1977.

Tátrai Vilmos: Mantegna.  Corvina 1974.

Tölgyesi János: Konecsni György. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata 1971.

Urbach Zsuzsa: Geertgen Tot Sint Jans. Corvina 1976.

Ury Ibolya: Gráber Margit. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata 1981.

Vadas József: El Liszickij. Corvina 1977.

Wessely Anna: Asszonyi Tamás. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata 1982.

 

 

Művészettörténeti összefoglalások:

A művészet története sorozat. Corvina, Budapest.

Alpatov: A művészet története. Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalata, Budapest. 1963

Andrási Gábor - Pataki Gábor - Szűcs György - Zwickl András: Magyar Képzőművészet a 20. Században. Corvina, 1999.

Az ókori kelet és az ősi Amerika; Az antik világ;A korai középkor; A gótika és a Távol-Kelet; A korai reneszánsz; Az érett reneszánsz; A barokk; A Rokokótól 1900-ig; A századvég és a századelő; A jelenkor.

Bernard, Edina: A modern művészet. Larousse - Művészettörténeti szabadegyetem. Helikon. 2000.

Cabanne, Pierre: A barokk és a klasszicizmus. Larousse - Művészettörténeti szabadegyetem. Helikon. 2001.

Hofer Tamás – Fél Edit: Magyar népművészet

Krausse Anna-Carola: A festészet története Kulturtrade, 1995.

Legrand, Gerard: A reneszánsz művészete. Larousse - Művészettörténeti szabadegyetem. Helikon. 2000.

Legrand, Gerard: A romantika művészete. Larousse - Művészettörténeti szabadegyetem. Helikon. 2001.

Pradel, Jean-Louis: A jelenkor művészete. Larousse - Művészettörténeti szabadegyetem. Helikon. 2002.

Read, Herbert: A modern festészet /Corvina, Budapest. 1965/

Read, Herbert: A modern szobrászat / Corvina, Budapest. 1968./

Sógor Györgyné Mialkovszky Mária: A képzőművészet és az iparművészet története / - 4. kiad. - Budapest.: Műszaki Kvk, 1981. -

Tuffeli, Nicole: A XIX. Sz. művészete. Larousse - Művészettörténeti szabadegyetem. Helikon. 2001.

 

Egyéb művészettörténet:

Artner Tivadar: Ló és lovas a művészetben. Corvina, 1982.

Das jahrenzent der malerei. Österreich 1980 bis 1990. Kustforum Wien. 1991.

Endrei – Zolnai: Társasjáték és szórakozás a régi Európában. Corvina, 1986.

Fogarassy Miklós. Vermeer: A festőművészet. Corvina, 1987.

Galavics Géza: Program és műalkotás a 18. sz. végén.

Hárs Éva – Romvári Ferenc: Modern magyar képtár Pécs. Corvina. 1981.

Huizinga: A középkor alkonya. Helikon, 1982.

Kassák Lajos: Új művészek könyve. Európa Könyvkiadó – Corvina Kiadó. Az 1922-es kötet facsimile kiadása.

Modern Grafikák. Múzsák Közművelődési Kiadó,

Zumthor, Paul: Hollandia hétköznapjai Rembrandt korában. Gondolat, Budapest, 1985.

 

Egyéb művészet

A mai magyar bábszínház. Corvina, 1987.

Csányi Vilmos – Makovecz Benjámin: A kentaur természetrajza

Escher M. C. : Kaleidociklusok. Benedikt Taschen, 1992.

Horgas Béla: Ráírás. Budapest, 1995.

Katona Imre - Rózsa Gábor: Egy elfeledett szentesi Keramikus: Jákó Géza. A Szentesi Múzeum Füzetei, 1988.

Képzőművészeti almanach Corvina, 1970

Koch, Rudolf: Jelek könyve. Gondolat, 1990. Hungária könyvek, reprint.

Leroi-Gourhan, André: Az őstörténet kultuszai. Kozmosz Könyvek, 1985.

Múltlapozgató. Szolnoki Képeskönyv

Németh Lajos: Balbek. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1980.

Schattschneider, Doris – Walker, Wallace: Les Dessains Mexicains D’Einseinstein.

Schéner Mihály: Infernó. Bába és Társai Kft. 1997.

Schéner Mihály: Kézkivirágzások. Bába és Társai Kft. 1996.

Sebők Péter: A Duna könyv. Magyar Amerikai Fulbright Bizottság. 1993.

Tüskés Tibor: Testvérmúzsák. Móra, 1979.

Üzenet Erdélyből

Életrajzok, önéletírások

Bálint Endre: Tények és törmelékek. Magvető 1984.

Chagall, Marc: Életem. Gondolat, 1970.

Delacroix, Eugene naplója. Szerk.: Vayer Lajos. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1963.

Gaugin, Pola: Apám regénye. Renessaince kiadás, Budapest, 1943.

Jilek, Frantisek: Leonardo. Gondolat, 1985.

Klee, Felix: Paul Klee. Corvina, 1975.

Moldován Ákos: Magyar naiv művészek nyomában. Gondolat, 1987.

Salmon André: Modigliani szenvedélyes élete. Corvina, 1974.

Van Loon, Hendrik Willem: Rembrandt. Gondolat, 1991.

Lexikonok:

A modern festészet lexikona. Corvina, 1974.

Néprajz

20 éves a Szalkszentmártoni Néptánccsoport. Múzeum Igazgatósága 1993.

A Bátonyterenyei Krónika Évkönyve 1991.  Bátonyterenye Barátainak Köre 1991.

A cédrus népe. Néprajzi Múzeum 1981.

Alte Volksmusikinstrumente aus Ungarn. Néprajzi Múzeum 1985.

Antal Miklós: Az életfa virágzása. A Fafaragótábor Alkotóközössége, Vásárosnamény 1994.

Arciniegas, Germán: A karibi világ életrajza

Az elődtelepülések és Tatabánya város története. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 1992.

Az ősi magyar hitvilág. Szerk. Diószegi vilmos.

Baja és környéke. Infó- Tourist Utazási Iroda 2001.

Bartha Júlia: Keleti tanulmányok. Barbaricum Könyvműhely 1998.

Boas, Franz: Népek, nyelvek, kultúrák.

Cigány nevelés és kultúra. Szerk. Rácz Gyöngyi.

Cigányok honnét jöttek, merre tartanak? Szerk. Szegő László.

Clark, Graham: A világ őstörténete.Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága.

Csibi Istvánné Siklódi Márika: Pontot, vesszőt nem ismerek…

Dr. Boglár Lajos: Az őserdő urai. Néprajzi Múzeum 1976.

Dr. Bugár Jenő: Nagyvenyim BUWEX B.t. 1997.

Dr. H Flórián Mária Felső- Tiszavidék. Szentendre 1978.

Elindultam hosszú útra. A kibédi Majláth Józsefné Ötvös Sára népballadái.

Faragó József – Fábián Imre: Bihari gyermekmondókák. Fraser, Sir Angus: A cigányok

Flórián-Urai: Magyar népviseletek. Móra Ferenc kiadó 1980.

Freyre, Gilberto: Udvarház és szolgaszállás

Hajdu Imre: Cigánd története 1289-1972. Cigánd Önkormányzata 1997.

Hoffmann Tamás : Nagymosás. Néprajzi Múzeum 1983.

Honti János: A mese világa

Imreh István: Erdélyi hétköznapok. 1750-1850

István Erzsébet: Feketekerámia. Néprajzi Múzeum

István Erzsébet: Magyar népi kerámiák Néprajzi Múzeum 1987.

Jugoszlávia Népművészete. Néprajzi Múzeum, Budapest 1986.

Jung Károly: Az emberélet fordulói

Kalocsai Népi Együttes. Kalocsa Művelődési Központ

Kecskés Péter: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendrén. Corvina  1989.

Kis magyar néprajz a rádióban

Kósa Lajos: Néphagyományunk

Kresz Mária: Mezőtúr Fazekassága 1813-1914. Néprajzi Múzeum 1978.

Lauschmann Gyula: Székesfehérvár története I. kötet. Székesfehérvár Város Levéltára 1994

Lauschmann Gyula: Székesfehérvár története II. kötet. Székesfehérvár Város Levéltára 1994

Mead, Margaret: Férfi és nő

Meghívó: Nigéria művészete. Néprajzi Múzeum 1979.

Nagy Karola: Nézz utánam

Nagy Olga: A táltos törvénye

Péntek János: A kalotaszegi népi hímzés és szókincse. Kritérion 1979.

Péri Benedek: Bánhidai Turul.I. Tatabányai Turul Emlékmű Kuratóriuma 1992.

Pethő László: Jászsági évkönyv 1996. Jászsági Évkönyv Alapítvány 1996.

Polányi Károly: Archaikus társadalom és gazdasági szemlélet.

Rajnai Kerámia Sieburgi műhelyekből. Néprajzi Múzeum 1983.

Rómer Flóris: A Bakony. Veszprém Megyei Múzeumok Igazgatósága 1971.

Sumner, William Graham: Népszokások.

Tálas László: Szolnok Megyei Múzeumok évkönyve VII. Damjanich Múzeum 1990.

Válogatás Olga Fisch indián művészeti gyüjteményéből. Néprajzi Múzeum 1988.

Vekerdi József: A cigány népmese

Venczel József: Az önismeret útján

Vietnam, ember- táj- művészet. Néprajzi Múzeum, Budapest 1978.

Volkstümliche Keramik vom Niederrhein. Duisburg Város Múzeuma

Állatok világa

Adamson, Joy: A pettyes szfinx

Adamson, Joy: Elsa és kölykei

Adamson, Joy: Oroszlánhűség

Állathatározó I-II. Tankönyvkiadó 1969.

Arthur, Alex: Csigák. Szem-tanú sorozat.

Az állatvilág enciklopédiája: Bramwell – Parker: Kis növényevők.

Az állatvilág enciklopédiája: Stidworthy, John: Emlősök. Nagy növényevők.

Benes - Burian: Az ősidő állatai

Bíró András: Kutya a lakásban

Bíró Sándor: Papagály ábécé

Borges J. L.: Képzelt lények könyve

Brehm: Az állatok világa egy kötetben

Burnford, Sheila: Hihetetlen történet

Carr, norman: Elefántok völgye

Csóti László: Kutya a lakásban

Durell, Gerald: A Bárka születésnapja

Durell, Gerald: A legszebb kutyatörténetek

Durell, Gerald: Állatkert a poggyászomban

Durell, Gerald: Az amatőr természetbúvár

Durell, Gerald: Életem értelme

Durell, Gerald: Férjhez adjuk a mamát

Farkas henrik: Érdekes állatvilág

Farkas Henrik: Fantasztikus természetrajz

Farkas Henrik: Legendák állatvilága

Fehér Dezső dr.: Az angol telivér Magyarországon

Fekete István: Barangolások

Fekete István: Kele

Fekete István: Lutra

Greguss Ferenc: Eleven találmányok

Hajas dr. – Sárkány dr.: Bobby – Bobby

Herriot, James: Kutyák a rendelőmben

Herriot, James: Minden élő az ég alatt

Horti József: Félelmetes rovarok

Kelemen Attila: Madaraskönyv

Koroknay István: Az állatok nagy képeskönyve

Különleges Állatok. Rekordok az állatvilágból

Lányi György: állatkedvelők kézikönyve

Leslie, R. F.: A medvék és én

Lorenz, Konrad: Salamon király gyűrűje

Magyar László: Ártéri szarvasok

Megyeri – Török – Wéber: Általános állattan

Móczár László: Rovarkalauz

Morris, Desmond: Miért csinálja…? A kutya.

Mowat, Farley: Ne féljünk a farkastól!

Pénzes Bethen: Terrárium

Pénzes Betlen: Állati rekordok

Remane, Adolf: Az állatok társas viselkedése

Romhányi Attila dr.: Papagályok.

Simone, Serge és Dominique: A világ nagy kutya katalógusa

Steinmann Henrik dr.: Építőművészek az állatvilágban

Steinmann Henrik dr.: Társak és ellenségek az állatvilágban

Széki Pál dr.: Etológia

Szemadám György: Apokrif lények enciklopédiája

Szinák János – Veress István: Kutyakonyha

Szinák János: Ó, azok a csodálatos ebek

Tandori Dezső – Szecskó Péter: Afrika, India: vadállatok őshona

Urania állatvilág: Madarak Gondolat 1972

Winkler Róbert: Kutya utónévkönyv

Winkler Róbert: Kutyaszorító

Winkler Róbert: Nagyvárosi természetbúvár

Yaffé, Mauricie – Fenwick, Elizabeth: A nemi öröm. Gyakorlati útmutató

 

Fürkész könyvek

Wilkinson-Buczacki: Gombák

Fitter-Ray: A tengerparton

Egyéb biológia

A Duna-Tisza közi hátság vízgazdálkodási problémái. A Nagyalföld Alapítvány kötetei.  Békéscsaba, 1994.

Ábrahám – Bende – Megyeri: Anatómia – élettan

Amit az emlőről és betegségeiről tudni kell. Kossuth.

Balázs Sándor: Gombatermesztés

Balogh István: Egy korty halál

Benedek István: Hügeia. Az európai orvostudomány története

Benedek istván: lamarck és kora

Botta Pál: A vízi és a mocsári növényekről

Brechman, I. I.: Az ember és a biológiailag aktív anyagok

Czáka Sarolta: Faiskolai áru vásárlása és ültetése.

Dési Illés dr.: A titokzatos agy

Ducrocq, Albert: Az élet regénye

Farkas Henrik: Kataklizmák és más biológiai tévelygések

Fehér György dr.: Állatpreparátumok készítése

Ferencsik István: Egészséges étkezés

Fraser Roberts: Bevezetés az orvosi genetikába

Gánti Tibor dr.: Az élet születése

H. Battha Lívia – Horvatovich Sándor: Növények és rovarok preparálása

Hámori József: Mi a neurobiológia?

Hársing László dr.: Élettan, kórélettan

Incze Ferenc: levédísznövények

Jacob, Francis: A tojás és a tyúk

Kendrew, John: Az élet fonala

Komlódi Magda dr.: Amiről a lápok mesélnek

Kovács Lajos dr.: A nőorvosnál

Közutak menti területek környezetvédelmi vizsgálata a Duna-Tisza közénKertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Kecskemét

Leakey- Lewin: Fajunk eredete

Lévai judit dr.: Terítéken a gomba

Luria, S. E.: Az élet: befejeztlen kísérlet

Mazák – Birian: Az ősember és elődei

Mérges Gombák. Gombamérgezések.

Molnár Sándor dr.: A nemi chromosoma aberrációk idegrendszeri vonatkozásai

Myers, Normann: A süllyedő bárka

Növényhatározó 1-2.

Nyerges Béla: Horgászatról gyerekeknek

Oláh József: Növénygyűjtés

Oláh József: Rovargyűjtés

Passingham, R. E.: Az emberré vált főemlős

Pásztor György: Növénytani praktikum

Pintér Zoltán: Mesterséges élet

Pohl, Fritz: Az öröklődés alapjai

Raffy Ádám: Vesalius

Rodé Iván: Őszinte szavak a rákról

Róna Borbála dr.: Egészségtan

Sass Miklós: Összehasonlító anatómia

Schreeve, C. M. dr.: Csökkentsd a vérnyomásod!

Schwarczmann Pál dr.: A gyakorló orvos geriátriája

Selye János: In Vivo

Silva, José – Miele, Philip: Agykontroll Silva módszerével

Stoppard, Miriam: Nők könyve

Szendei Ádám dr.: Orvos a családban

Szobanövények. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1990.

Timaffy László – Alexay Zoltán: Ezer sziget országa

Truhlár és munkatársai: A citromfélék termesztése nálunk

Urania növényvilág. Gondolat, 1980.

Zöldségtermesztő és zöldséghajtató szakma

 

Természettudomány

Minerva zsebkönyvek

Czére Béla – Nagy Ernő: A legyőzött távolság

Lukács Ernőné – Rábai Imre: Így könnyű a matematika

Öveges József: Klasszikus fizika

Gondolat zsebkönyvek

Bálint Sándor: Autózásunk hőskora

Brentjes, Burchard: Vadállatból háziállat

Conrad, Walter: A Jákob pálcától a műholdas navigálásig

Czére Béla: Gőzmozdonyok a vaspályán

Dorschner, Johann: Bolygók -  A föld testvérei?

Katona Zoltán: Elemi részek

Makra Zsigmond: Űrhajózás holnapután

Rádai ödön: Régészek víz alatt és a levegőben

Raubach, heinz: A molekulák rejtélye

Schönknecht, Rolf: gyorsabban, de hogyan?

Szécsényi-Nagy Gábor: M 45, azaz a Fiastyúk.

Szinák János- Veres István: Üvöltés az éjszakában.

Vida Gábor: Az élet keletkezése

Egyéb

A hold ostroma. Miniatűr könyvek.

A tudomány csodái. Az anyag. Műszaki, 1979

Ádám György: Érzékelés, tudat, emlékezés

Afrika. Képes földrajz. Móra

Allégre, Claude: Bevezetés a természettörténetbe

Almár-Both-Horváth-Szabó: SH-Atlasz. Űrtan.

Asimov, Isaac: A robbanó Napok

Bakonyi Gábor – Tasnádi Péterné: Fizikai képletgyűjtemény

Balázs Lórántné dr.: Kémiai Kísérletek

Barrow, John: A világegyetem születése

Berecz Endre dr.: Általános kémia 2.

Bicskei Jenő: Testmértan. Népszava Műszaki könyvei

Bicskey jenő: Betűszámtan. Népszava Műszaki könyvei

Boldizsár István: Mi a logarléc. Népszava Műszaki könyvei

Bolyai levelek. Szerk.K Benkő Samu

Csaba György – Vörös László: Ma és holnap

Csató István: A robotember

Csillagászati évkönyv 1979

Kis világatlasz Topográf, 2005

Klepesta, Josef – Rükl, Antonín: Csillagképek atlasza.

Damjanovich Sándor: Molekulaóriások biofizikája

Davies, Paul: Az utolsó három perc.

De Vries, Leonard: Furcsa találmányok

Ég és föld. Varga Domokos és Varga András. Móra 1985

Erdey-Gúz Tibor: A világ anyagi szerkezete

Farkas Henrik: Igaz akták

Fodor L. István: Földön kívüli élet
Öveges József: Tudomány, technika, élet

Forbáth Róbert: Méretre szabott moleulák

Greguss Ferenc: Élhetetlen feltalálók, halhatatlan találmányok

Hédervári Péter: Amiről a Hold mesél

Horváth Árpád – Nagy István György: A csillagok felé

Horváth árpád: A megkésett világhír.

Kádár Zoltán: Sárkányok újjászületése

Karácsonyi Rezső: egy a valóság s ezer a ruhája

Karácsonyi Rezső: És teremté az ember

Kocsis Ferenc dr.: Az élet csodája

Livanova, Anna: Három sors

Lohberg – Luzt: Számítógép állást keres.

Mindentudó könyvek. Kísérletek.

Nyilasi Sándor dr.: Molekulák

Omnés, Roland: A világegyetem és átalakulásai

Ónodi Sándor: Tudománytörténeti kaleidoszkóp

Peierls, R. E.: A természet törvényei

Pető Gábor: A repülő csészelajak rejélye

Picard: 11000 méteres mélység

Pólya György: A gondolkodás iskolája

Ponomarjov: A kvantum nyomában

Rasztrigin: A véletlen világa

Romancev: Törvényszerű csodák

Rómer Flóris: A Bakony

Schmidt József: Logarléc-kezelés. Népszava1951

Sekowski, Stefan: Kísérletezzünk otthon!

Séta a matematika birodalmában. Műszaki, 1971.

Szászné dr. Tolnai Klára – Dr: Tamási Ferenc: Mesterséges holdak

Száva István: Az ég törvénye

Teknős Péter: Kérdezz! Felelek mindenre.

Tóth Aurél dr.: 200 földrajzi kísérlet

Watzlawik – Weakland – Fisch: Változás

Williams, G. C.: A pónihal lámpása. Terv és cél a természetben

Ziegler: Logarléc zsebkönyv
Miles, L. D.: Értékelemzés

Technika

Bori István: Ismerkedés a motorkerékpárral

Csapó Károly – Halász Ferenc: Politechnikai kézikönyv

Filyó Mihály: Bélyeggyűjtés

Hársfalvi Sándor: Repülőmodellezés

Horváth Árpád: Edison

Károly Imre: Vasútmodellezés

Nógrádi László: A kerékpár javítása és karbantartása

Régimódi autók Mandel Tamás rajzaival

Régimódi hintók Mandel Tamás rajzaival

Régimódi mozdonyok Mandel Tamás rajzaival

Richter, H.: Járműmodellek távvezérlése

Száva István: A Menlo parki varázsló

Sztrókay Kálmán: Barkácskönyv

Szűcs Ervin: Technika és rendszer

Tábori _ Valkó – Ambrózy: A hírközlés regénye
Várhelyi Tamás: Utazás a tudomány és a technika világába

Technikai érdekességek. 68/4

Varga lajos: Amit a televízióról tudni kell

Wissmann, gerhard: A repülés története

Hobby sorozat

Lovass Béla dr.: Kísérletezz mikroszkóppal!

Marjai Imre: Készítsünk hajómodellt!

Szikszai Csaba: Barátunk a számítógép

Zene

A hét zeneműve.97/2. Szerk. Kroó györgy

A zene könyve. Zeneműkiadó, 1983.

Bartók Béla: A népzenéről

Bereményi Géza: Dalok cseh tamás zenéjére

Béres János: Furulyaiskola

Csepei Tibor: Jazz-gitár iskola

Csepeli Tibor: Jazz-improvizációk

Darvas Iván: Zenei zseblexikon

Dinnyés József: Dalaim könyve

Dráva szélén lakom. Hetvenhét ormánsági népdal

Édesanyám rózsafája. Palóc népdalok

Fodor Sándor: Cseh Tamás

Földes László: Rolling Stones könyv

Göblyös N. László: Az ajtókon innen és túl. Jim Morrison

Hontvári László – Siklós András: Lexikon az újhullámokról.

Joy Division Karel, 1997

Joy Division MozgaloM 1997. Veresegyház

Kiss Lajos: Lőrincréve népzenéje, Kassai Zsigmond dalai

Kroó György: Bartók kalauz

Lovasi András: Kispál és a borz. Dalszövegek

Marton László távolodó: Pécsi szál. Kispál könyv.

Molnár Imre, Molnár Gábor: Beatles

Muskátli, 97 Magyar népdal

Muszty-Dobai: Gitáriskola

Ómolnár Miklós: A rock napszámosai

Pink Floyd. Lyrics of Songs

Pop Zsebkönyv 1980.

Rezeda. 96 Csángómagyar népdal

Rózsa Miklós: életem történeteiből

Singende Gemeinde. Veränderte Sonderausgabe

Szabolcsi Bence: A zene története

Szabolcsi Bence: Beethoven

Szőke Péter: A zene három eredete és három világa

Szőnyei tamás: Az új hullám évtizede

Tiszán innen Dunán túl. 150 magyar népdal.

Tótfalusi István: Új operamesék

Albumok, katalógusok

C.Lasterego-F. Testa: Nézz, láss, kérdezz! Gondolat, 1983.

Jackson, Steve  és Ian Livingstoe: Titán. Rakéta Könyvkiadó KFT, 1991

MFlex.

Moldvai csángó magyarok. Corvina, 1988.

MT A  századvég ..

MT A rok.

Mt Az érett r.

Poszterek, naptárak

A „te Neues Verlag / Te Neues Publising” naptárai:

Aet Now. 1. Benedikt Taschen Verlag Gmbh.

Andy Warhol, 1997. Matthias Waske: Crazy Art, 1997.

Art Naive 1998.

Artist, 1998.

Cats. Photographed by Robert Vavra. Benedikt Taschen Verlag Gmbh.

Classica 2000.

Dance, Photographs by Gert Weigelt. 1998.

Design, 1998.

Edward Hopper. 1998.

Flowers. Amnesty International. 2001.

Frank Lloyd Wright. 1997.

Frida Kahlo. Benedikt Taschen Verlag Gmbh. 1992.

Galambos Tamás: Tavasz Képzőművészeti kiadó naptárai

Gunter Wissmeyer 1997.

Keith Harring, 2003.

Kertek. Táj Kép. 2000 kft. 1999.

Monet, 1995.

Monet, 2000.

Monet. Art Institute of Chicago, 1990.

Musée de L,Orangerie 1998.

Paul Cezanne. Artcalendar, 1996.

Photoram, 1998.

Raoul Dufy, 1998.

Tiffany 2001.

Vincent Van Gogh, 1998.

Vincent Van Gogh, 2001.

Vincent van Gogh. Brönner Calender 1996.

Goma rt. Naptárai

Asztrológia 1998.

Búcsú a XX. sz.-tól. 2000.

Kertek, 2000.

Lotz Károly, 2000.

Magyar királyok, 2002.

Monet

Rippl-Rónai

Virágok, 2000.

Egyéb naptárak

A Magyar Nemzeti Galéria portréi. 1992. Szolnok Megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat.

Gyulai líviusz. Te-Art-Rum Bt. 1998.

Kardos Tamás: Keretbe zárt világ. 2004. Contact Kht.

Klasszikus Magyar Festészet.2002.  Paksi Atomerőmű Rt.

Kovács margit, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1981.

Paul Klee, Caesar International Art.

Szolnok 2000. Dekor C Reklám és Grafikai Stúdió.

Ven Olega. 1997 – 98.

W. Calendar.

XX. sz. Magyar festészete. 2002. Pannon Aldra Műanyagipari Kft.

Katalógusok

Egyéni kiállítások

Aba Novák emlékkiállítás, Magyar nemzeti galéria, 1962.

Andrea Kovács, Dorottya Utcai Kiállítóterem. 1988.

Angelini, danielle. Ravenna, 1996.

Anna Margit, Szentendrei Művészetelepi Galéria, 1977.

Balás Eszter. 1989.

Bálint Endre, Műcsarnok, 1984.

Balla Margit, Műcsarnok, 1988.

Baska József. Műcsarnok, 1989.

Bencsik István, Pécsi galéria, 1990Kovács Péter Balázs. Fényes Adolf Terem, 1986.

Beöthy Balázs, Kortárs Művészeti Múzeum / Ludwig Múzeum, 2000.

Bernáth Aurél emlékkiállítás. Ernst Múzeum, 1985.

Bill, Max. Műcsarnok, 1986.

Birkás Ákos, Műcsarnok, 1988.

Bodóczky István: Rövidítések, Bartók 32. Galéria.

Bokros László, 1999.

Buczkó György, Ernst Múzeum, 1988.

Bukta Imre, Helikon galéria, 1981.

Czinke Ferenc. Ernst Múzeum, 1986.

Czóbel Béla Emlékkiállítás, 2001.

Czóbel Béla Múzeum. Szentendre, 1975.Balogh László, Szentendre, Művésztelepi galéria, 1975.

Cságoly Klára. Kulturális Kapcsolatok Intézete, 1978

Dobrányi Ildikó, Dorottya utcai Kiállítóterem 1988.

Egri Mária: Meggyes László. Tisza Nyomda Kft. Szolnok, 1997.

Engel Tevan istván, Dorottya Utcai Kiállítóterem. 1986.Bazsonyi Arany, Ernst Múzeum, 1989.

Esteban Fekete, Dunakeszi, 1990.

Fabre, Jean: Passage. Ludwig Múzeum, 1996.

Falusi Zoltán, Szolnok,1994.

Feledi Balázs: Bandy ( László Endre) 2001. 

Fleischer, alain. Dorottya Utcai Kiállítóterem., 1989.

Florey, hans. Szám – Szín – Hang. Fészek galéria, Budapest, 1990.

Fodor József, Hódmezővásárhely.

Gádor István, Helikon Galéria, 1984.

Gáyor Tibor. Ernst Múzeum. 1986.

Gulyás Kati Dorottya utcai Kiállítóterem, 1988.

Gyarmathy Tihamér, Műcsarnok, 1986.

Győrfi Sándor, 1997.

Gyulai Líviusz, Dorottya Utcai Kiállítóterem. 1981.

Haász istván, Dorottya Utcai Kiállítóterem. 1988.

Hager Rita, Kulturális Kapcsolatok Intézete, 1977.

Hajas Tibor. Ernst Múzeum, 1997.

Hajdú László, Dorottya Utcai Kiállítóterem. 1989.

Halász Károly, Dorottya Utcai Kiállítóterem. 1989.

Halmy Miklós, Ernst Múzeum, 1989.

Havasi Ildikó – Vasvári László, Dorottya Utcai Kiállítóterem. 1987.

Hegedűs 2. László: A Nagy Fehérvári árvíz. Dorottya Utcai Kiállítóterem.

Hegedűs Endre, 1989.

Helényi Károly, Ernst Múzeum, 1988.

Hendrix, Jan: Útinapló. Ateliers Pro Arts, 2002.

Hinterreihter, hans. Kiállítás Schlégl István zürichi gyűjteményéből. Szépművészeti Múzeum, Budapest, 1987.

Horváth György: Fordulópont. Szolnok, 1992.

Joláthy Attila, Ernst Múzeum, 1991.

Kada István, kecskemét, 1977.

Károly Ernő, Ernst Múzeum, 1988.

Károlyi Ernő, Ernst Múzeum, 1988.

Kassák lajos emlékmúzeum. 1976.

Kassák lajos kollázsai, Petőfi irodalmi Múzeum, 1970.

Kelemen Károly beszélgetése Gyetvay Ágnessel. 1979.

Keserű Ilona: Katalógus. 85, Műcsarnok.

Kiss Mihály, Fényes Adolf terem, 1987.

Kmetty János emlékkiállítása. Szentendre Művésztelepi galéria. 1976.

Kocsis Imre. Pécsi Galéria, 1979.

Koncz Béla, Ernst Múzeum, 1986.

Kondor Béla emlékkiállítása. Hermann Ottó Múzeum. 1977.

Konok Tamás, Xántus János Múzeum, Győr, 1980.

Kovásznai György, Vigadó Galéria.

Kuchta, Klara. István Király Múzeum, Székesfehérvár, 1986.

Kurucz István András,

Laczó henriette és Pásztor Beatrix. Fényes Adolf Terem.

Lammel Ilona, Dorottya Utcai Kiállítóterem. 1991.

Lóránt Zsuzsa, Dorottya Utcai Kiállítóterem. 1985.

Lukoviczki Endre, Szentendre Művészelepi Galéria. 1974.

Marosán Gyula művészete az emigrációban. Szolnok, 1994.

Martyn János, Budapesti Történeti Múzeum, 1978.

Minya Mária, Dorottya Utcai Kiállítóterem. 1988.

Móder Rezső, Műcsarnok, 1991.

Muntadas: The Monument. Ludwig Múzeum. 1998.

Muzsnai Ákoss. Gold Art Kortárs Képzőművész bemutató terem. 2000.

Nagy István Képtár, Baja,

Németh József, Ernst Múzeum, 1986.

Orosz János

Orosz János, Ernst Múzeum, 1985.

Orosz János, Műcsarnok. 1979.

Paizs Gobel Jenő, Szolnok, 1987.

Palkó Tibor, Dorottya Utcai Kiállítóterem. 1991.

Pápai Lívia, Vigadó Galéria, 1986.

Paul Klee. Műcsarnok, 1976.

Paulikovics Iván. Dorottya Utcai Kiállítóterem. 1988.

Pető János, Miskolci Galéria, 1982.

Pinczehelyi Sándor, Ernst Múzeum, 1986.

Pogány Gábor Benő, 2002

Polyák ferenc, 1997.

Polyák Ferenc, Ferihegyi Repülőtér 2. 1989.

Rácz András. Budapesti kongresszusi Központ, 1998.

Rékassy Csaba, Szolnoki Galéria, 1986.

Rékassy Eszter, Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely, 1992.

Romvári János, Dorottya Utcai Kiállítóterem. 1990.

Ruzicskay Gyűjtemény. Szarvas.

Sárkány Győző, Fényes Adolf Terem, 1986.

Schaár Erzsébet. IX. Velencei Biennálé. 1982.

Schöffer, Nicolas. Műcsarnok, 1982.

Schrammel Imre,

Schrammel Imre, Műcsarnok, 1990.

Sinkó István: Aquametria. Budapest Kiállítóterem, 2004.

Stagnoli, Antonio. Dorottya Utcai Kiállítóterem. 1985.

Stefanivits Péter, Dorottya Utcai Kiállítóterem. 1988.

Szabados Árpád, Műcsarnok, 1986.

Szabó Ágnes, Szolnoki Galéria, 1991.

Szalay Lajos, Szolnok.

Szántó Piroska: Szerelmesek. Szentendrei Művészetlepi galéria. 1974.

Szélpál Árpád Kiállítása. Dorottya Utcai kiállítóterem, 1985.

Szemadám györgy, Szolnok, 1982.

Szőnyei György, Dorottya Utcai Kiállítóterem. 1990.

Szörtsey gábor. Dorottya Utcai Kiállítóterem. 1988.

Tettamanti Béla, Ernst Múzeum. 1986.

Tettamanti Béla,Dorottya Utcai Kiállítóterem. 2000.

Tipecska Magda.

Tornay Endre András, Dorottya Utcai Kiállítóterem. 1984.

Tóth Menyhért, Szolnok, 1982.

Trombitás Tamás, Ernst Múzeum, 1985.

Uitz Béla. Magyar nemzeti galéria. 1968.

Urdin, Kiro. 1996.Lehmbruck, Wilhelm. Szépművészeti Múzeum, 1985.

Vajda Lajos, Magyar Nemzeti Galéria, 1978.

Várnagy Ildikó. Ernst Múzeum, 1991.

Vasarelly Múzeum, Budapest, 1992.

Veress S. László

Wilhelm Károly, Szolnok. 1994.

Woods, Martin: Rejtett vándorlások. Móra Ferenc Múzeum, Szeged, 1998.

Záborszky Gábor, Dorottya Utcai Kiállítóterem. 1987.

Záborszky Gábor: A föld meséi. Dorottya Utcai Kiállítóterem. 1987.

Csoportos kiállítások

Bachman – Kovács – Rajk – Szalai Dorottya Utcai Kiállítóterem. 1986.

Bak - Birkás – Kelemen – Nádler. XLII. Velencei Biennálé. 1986.

Bak – Csiky – Fajó – Gulyás – Haraszty – Hencze. Műcsarnok. 1982.

Barabás – Bodóczky – Kéri – Klimó – Szkok – Záborszky Pécsi galéria, 1980.

Tematikus kiállítások

1. Észak-Alföldi Regionális Tárlat. Ifjúsági Centrum, Debrecen. 2001.

2. Nemzetközi Grafikai Biennálé. Győr. 1993.

25 éves a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep. Ernst Múzeum, 1989.

6. Nemzetközi Környezetvédelmi Fotópályázat kiállítása. Szolnok. 1990.

A Grafikai Művészetek Mesterei. 4. Nemzetközi Biennálé Győr.

A Szanok ( Busmanok) sziklaművészete. Néprajzi Múzeum,

A techné vállalása. Velencei Biennálé Magyar Pavilonja, 1999.

Anyag. Fényes Adolf Terem, 1984.

Arta baia Mare. A 20-as évek cseh avantgardja. Műcsarnok, 1989.

Attribútum. Kortárs magyar grafikai kiállítás. Dunaszerdahely, 1999.

Autodidakta. XV. Országos Amatőr Képző és Iparművészeti Kiállítás. Szolnoki Galéria, 1993.

Bélyeg képek. Szépművészeti Múzeum. 1987.

Birds in Art. 1985. The Leigh Yakey Woodson Art Museum.

Budapesti falfirkák. Fényes Adolf Terem 1986.

Ég és föld. Varga Domokos és Varga András. Móra 1985

Elzászi üvegképek 1750-től napjainkig. Néprajzi Múzeum, 1988.

Érintés. Avagy a festészet allegóriái. A.P.A. ( Ateliers Pro Art.) 2001.

Fehér Képek. Magyar Festők Társasága. Vigadó Galéria, 1997.

Fényes Adolf terem, 1985.

Fiatal magyar festők és grafikusok.. Katalógus.

Föld a láthatáron. Műcsarnok, 1989. Katalógus

Grafikai Biennálé Miskolc. ??

Grafikai Biennálé. Miskolc. ??

Junge Ungarische Maler und grafiker der Gegenwart. Hamburg, 1979.

Katalógus. Nemzetközi Környezetvédelmi fotópályázat Kiállítás, Szolnok, 199.

Kisgrafika 1998. Újpest Galéria.

Kisgrafika 2000. Vigadó Galéria.

Kisgrafika 2002. Újpest Galéria.

Kovács Ákos: Momentumok az első háborúból. Corvina  1991.

Melankólia. Magyar Festők Társasága. Ernst Múzeum, 1999.

Metszéspontok, Műcsarnok, 1991.

Metszéspontok. A hetvenes és nyolcvanas évek olasz művészete. Műcsarnok. 1991.

Mintakalandok síkból a térbe. II. Nemzetközi Minta Triennálé. Ernst Múzeum, 1991.

Művészeti szimpozionok eredményei. Műcsarnok, 1984.

Művészt helyett Művészet. 7 képzőművész moszkvából. Műcsarnok, 1989.

Nemzetközi Kovács Kiállítás Szombathelyi Képtár. 1999.

Objektek, szituációk és ellenpontok lágy anyagokkal. Műcsarnok, 1981.

Oszlopok. Magyar vízfestők kiállítása. Tölgyfa Galéria, 1998.

Örökség. Tárgy és környezetkultúra Magyarországon. 1945 – 1985. Műcsarnok, 1985.

Perszonáliák. Papírral papírra. Kortárs Magyar galéria, Dunaszerdahely. 1998.

Pillanatkép. Magyar festők három nemzedéke. Műcsarnok, 1985.

Plein – Air festészet a Magyar Művészetben. Szolnok, 1973.

Rondó. Ludwig Múzeum, 1999

Szaft Katalógus, 1988.

Szaft. A Vajda Lajos Stúdió, és meghívott barátainak kiállítása. Ernst Múzeum. 1988.

Szovjet Gobelin. Műcsarnok, 1986.

T-Art. Alapítvány katalógusa.1992.

Tisztelet a szülőföldnek. Külföldön élő magyar származású művészek II. kiállítása. Műcsarnok, 1983.

Új szenzibilitás IV. 1987. Pécsi galéria.

Útkeresők. 9 svéd művész. Műcsarnok. 1987.

Vissza a színhez. Fiatal osztrák művészek kiállítása. Műcsarnok, 1986.

XIX. – XX. Századi szobrászat. Szolnoki galéria. 1987.

Egyéb katalógusok

’00 éves a Szolnoki Művésztelep. 2002.

13. Országos Grafikai Biennáléé katalógusa.

15. Magyar Textilbiennálé. Szombathelyi Képtár, 1998.

3. Triennale, fellbach Katalógus. 1986.

80 éves a Szolnoki Művésztelep. Mezőgazdasági Múzeum. 1983.

A Százados Úti Művésztelep. Százados Úti Művésztelep Egyesület.

A Szentendrei Vajda Lajos Stúdió ( antológia) Szentendre 2000

Belga grafikusművészek kiállítása. Verőce. 1991.

Centrum Sztuku Studio. A Varsói Képzőművészeti Főiskola hallgatóinak bemutatkozó kiállítása. Magyar Képzőművészeti Főiskola Kiállítóterme. 1985.

Faenza. Ceramiche Dell, Ungheria. 1982.

Fiatal Művészek Rigából. 1991. Műcsarnok.

Hat művész Wroclawból. Pécsi galéria, 1980.

Jász-Nagykun-Szolnok megyei képzőművészek tárlata. 1992.

K Műhely. Kollégiumi Képzőművészeti Klub. Bessenyei györgy Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza. 1998.

Kleinplastik. 3. Triennale. Fellbach. 1986.

Kortárs Brit Textilművészet. Ernst Múzeum, 1989.

Kortárs kanadai kisplasztika. Ernst Múzeum, 1986.

Lengyel Kisplasztika. Vigadó galéria, 1988.

Országos Iparművészeti kiállítás. Műcsarnok, 1983.

Országos Képzőművészeti kiállítás. Műcsarnok, 1982.

Pécsi Grafikai Műhely, 1981.

Pécsi Műhely Katalógus, 1980

Remekművek palmyrából. Néprajzi Múzeum. 1987.

Stúdió 81 katalógus

Stúdió 82 katalógus

Stúdió 86 katalógus

Stúdió 86 katalógus

Stúdió 87 katalógus

Stúdió 88 katalógus

Stúdió 90 katalógus.

Szegedi Fesztivál Tárlat. Tájképfestészeti Triennálé.  1994.

Vajda Lajos Stúdió kiállítása. Szentendre, 1981.

Velencei Biennále katalógusa, 1986.

Velencei Biennálé Magyar Pavilon, 1999.

VII. Budapesti Nemzetközi kisplasztikai Kiállítás. Műcsarnok, 1987.

Állandó kiállítások

Szolnoki Képtár. Damjanich János Múzeum. 1997.

Szemléltető anyag:

Bán András: Gyulai Líviusz Corvina Budapest. /Műterem/ 1978

Bán András: Gyulai Líviusz. Corvina, Műhelytitkok sorozat, 1978.

Benkő Samu beszélgetései Kós Károllyal. Kriterion, Bukarest, 1978.

Csengey Gusztáv: A mocsarak királya. Móra, 1983. (Gyulai Líviusz illusztrációival.)

Erdélyi Csillagok. Vál. Czine Mihály. Népszava kiadó, 1988.

Fenyő Iván: Dürer, Albrecht fametszetei és rézmetszetei. Budapest, 1971.

Gy Szabó Béla: Hónapok. Dacia, Kolozsvár,  1973.

Gy Szabó Béla: La divina commedia. Dacia, Kolozsvár,  1977.

Leonard de Vries: Furcsa találmányok. Móra, 1982.

Linómetszetek

M. C.  Escher: Grafikák és rajzok. Benedikt Taschen, 1992. ( Magyar kiadás: Kulturtrade Kft. Budapest)

Mítoszok Földjén. Szerk.: Pipi Morgan Magyar Könyvklub, Budapest. 1993.

Technikák:

A képzőművészet iskolája. I-II. Szerk.: Solymár István. Képzőművészeti Alap Budapest. 1977.

Barcsay Jenő: Ember és drapéria. Corvina, Budapest, 1958.

Barcsay Jenő: Művészeti anatómia. Corvina,  Budapest, 1968.

Bodóczky István: Papírsárkány. Műszaki, 1988.

Bodóczky István: Sárkányépítés Műszaki Könyvkiadó, 1982

Bogomolnij, N. Ja. – Csebikin, A. V.: A rézkarc technikája. Műszaki Könyvkiadó, 1985.

Brepohl, Erhard: Iparművészeti zománctechnika. Műszaki, Budapest. 1984.

Chavarria, Joachim: Kerámia. Novella, 1996.

Fekete Tamás: Szobrászat.  Műhelytitkok sor. / Corvina, Budapest. 1982.

Forgács Éva: Kollázs és montázs. /Műhelytitkok sor./ Corvina, Budapest. 1976.

Gebauer: Kézműipari kerámia. Műszaki Budapest. 1985.

Gera- Kerner: Magasnyomás. Műszaki, 1971

Haranghy Jenő: A rajzolás iskolája. Kurucz Gábor, Budapest, 1991.

Harrison, Hazel: Művészakadémia. Glória Kiadó, 1996.

Karátson Gábor: A festés mestersége. /Műhelytitkok sor. / Corvina, Budapest. 1975.

Képzőművészet iskolája I-II. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest 1976

Kováts Albert: A rajzról. Corvina, Budapest, 1973.

Leonardo: A festészetről. Corvina, Budapest, 1973.

Maurer Dóra: Rézmetszet, rézkarc. / Műhelytitkok sor./ Corvina, Budapest. 1976.

N. J. Bogomolnij - A. V. Csebikin: A rézkarc technikája. Műszaki, bp. 1985.

Nyomdaipari Enciklopédia. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977.

Smith, Stan: Az akvarellfestés iskolája. Magyar Könyvklub, 1996.

Somogyi Győző. Belső tárlat sorozat. Kráter Kiadó. Budapest, 1993.

Szabados Árpád: Metszés és nyomtatás /Műhelytitkok sor./ Corvia, Budapest.

Szávai István: Metsszünk együtt linót! Szolnoki Metszőkör Egyesület, Szolnok, 1995

Grafikai tervezés:

Bábozás - bábkészítés

Balogh Beatrix: Röpülj madárka! Tanulmányok, vers és népdal feldolgozások. Népművelési Propaganda Iroda, Budapest. 1966.

Deák Ferenc: Betű és rajz. Kriterion, 1989

Rothstein, Arminio: Te akarni bohóct Játszani? A cirkuszi játék könyve. Múzsák, Budapest. 1983.

Szabó László: Kortársunk a grafika. Nyomatok, emblémák, tervek. Piremon Nyomdavállalat, Debrecen, 1992.

Szabó László: Kortársunk a grafika. Szabó László, Debrecen, 1992.

Szántó Tibor: A betű. Akadémiai Kiadó, 1965.

Szántó Tibor: Könyvtervezés Kossuth Nyomda, Budapest 1988

Szilágyi Dezső - Breuer János - Passuth Krisztina: Zene és bábszínpad. Zeneműkiadó, Budapest. 1971.

Tömöry Márta: Itt a bábszínház! Móra, Budapest. 1985.

Illusztált könyvek

Szécsi Magda: Az aranyhalas lószem tükre. Cigánymesék. HungariaSport, 1989.

Textil

Eleven textil 1968 - 1978 - 1988 Műcsarnok (Katalógus)

Frank János: Az eleven textil. Corvina Budapest. 1980.

Guerrier, Katherine: Foltmozaik. Patchwork lépésről lépésre. Panem Kft. Budapest. 1993.

Lengyel Györgyi: Nagyanyáink öröksége. Kossuth Budapest. 1986.

Mátéfy Györk: Szövött szőnyegek és kárpitok. Gondolat, Budapest. 1987.

Pagonyi Erzsébet: Makramé. Műszaki. Budapest. 1983.

Szilvitzky Margit: A farmertől az ünneplőig. Öltözködés és kreativitás. Corvina, Budapest. 1982.

Szilvitzky Margit: Az öltözködés rövid története. Az +Öltözködés, divat, művészet I-III.  2. összevont kiadása. Corvina, Budapest. 1970

Szilvitzky Margit: Öltözködés, divat, művészet I-III. Corvina, Budapest. 1970.

Egyéb:

Műszaki könyvek

Balázs Lórántné: Színes vegyészkedés.  Móra ferenc Könyvkiadó 1982.

Bangha József: Szakrajz és példatár. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1973.

Bartelt Hans: Nagy barkácskönyv. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1964.

Bédi Krisztina: Barkácsolás. OTTV, Veszprém 1992.

Bessenyei Zoltán: Általános kertészeti ismeretek. Mezőgazdasági Kiadó 1968.

Brhlík-Hrabovec: A hegesztő. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1965.

Busold Stefanie: Képkeretezés. CSER Kiadó 2003.

Csánk István - Dr. Göndöcs László: Az ábrázoló geometria módszertanának néhány kérdése Tankönyvkiadó, Budapest. 1966

Dr. Lacza József: Szerkezetlakatos szerkezettan és szerelési ismeretek. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1973

Dr. Péter Ferenc: Színezék kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1968.

Dr. Varga Ferenc: Öntészeti kézikönyv Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1979.

Gera Jenő- Kerner Nándor: Magasnyomás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1971.

Hegedűs János: Kerámia- és kőburkolatok. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1983.

Horváth Ferenc: Műszaki rajz,  rajzolvasás. Táncsics  Könyvkiadó 1969.

Jakab- Juhász- Vémi: Adobe Photoschop. Computer Books

Katsányi- Könyves-Tóth: Fölfedezem a könyvtárat. Tankönyvkiadó 1978.

Király Ottó: Mechanikai Műszerész szakmai ismeret III.  Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1982.

Kollányi Béla: Kőműves szakismeretek 1.  Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1961.

Kollányi Béla: Kőműves szakismeretek 2. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1961.

Kótai István: A mikroszkóp használata. NATURA 1979.

Kovács Géza: Tapétázás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1982.

Lányi-Magyari: Elektrotechnika. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1966.

Lele Dezső: Asztalos szakmai ismeret. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1974.

Lele Dezső: Faipari anyag – és gyártásismeret. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1971.

Linder Werner: Finommechanika röviden és tömören. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1977.

Marton Pál: Családi házak műszaki berendezései. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1975

Máthé Kálmán: Hőkezelők Zsebkönyve. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1968.

Meluzin: Elektrotechnika kérdések- feleletek. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1977.

Nógrádi László: A kerékpár karbantartása és javítása. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1985.

Ordódy János: Géprajzolvasás Nehézipari könyvkiadó Budapest. 1954.

Otrjasenkov Ju. M. : Elektronika. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1983.

Pause- Prüfert: Mi és a lakásunk. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1972.

Pause- Prüfert: Mi és a lakásunk. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1975.

Ruzsenszky János: Fémipari szakrajz és rajzolvasási példatár Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1979.

Scharle Gyula: Épületburkolás, padlóburkolatok . Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1969.

Sekowski Stefan: Galvanizáljunk otthon! Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1973.

Simán Gyula :A magyar papíripar 20 éve. Papíripari Vállalat Budapest 1968.

Simon István: Villanyszerelő alapszakmai ismeret. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1987.

Simon Sándor: Fémipari alapképzés szakmai gyakorlat. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1976.

Szabó László Zsolt: A villamosság  otthonunkban. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1978.

Szentiványi Imre: Műhelyszerelés és technológia. Táncsics Könyvkiadó 1967.

Szűcs Péter : Elektronika mindenkinek. Műszaki Könyvkiadó, Budapest  1987.

Toman Vlatislav: Készítsünk űrhajót! Móra Ferenc Könyvkiadó 1974.

Váradi Tibor Kis festő, mázoló.  Táncsics Könyvkiadó 1962.

Várhegyi István: Egységes fémipari alapképzés. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1977.

Várhegyi István: Fémipari alapképzés szakmai ismeret. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1979.

Wojciechowski: Elektronikai játékok építése. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1980.

Zátonyi Sándor: Kis elektrotechnikus. Tankönyvkiadó 1977.

Gyermekkönyvek

Búvár zsebkönyvek

A világ nevezetes hídjai

Állatkeri emlősök

Állatkeri madarak

Ásványok

Autók

Autók 2.

Édesvízi parányok

Égitestek

Egzotikus hüllők

Egyszervolt állatok

Ejtőernyők, siklószárnyak

Elődeink fegyverei

Emberek

Felhők

Gombák

Hagymások, gumósok

Kígyók, békék

Kisemlősök

Kövületek

Kutyák 2.

Különleges repülőgépek

Különös állatok

Léghajók, repülőgépek

Lepkék

Lovak

Motorkerékpárok

Mozdonyok

Órák

Ősállatok

Pókok, skorpiók

Szitakötők, kérészek, hangyalesők

Tengeri állatok 1.

Trópusi orchideák

Mesék

Aszódi Éva: Bóbita álmos. Móra Kiadó 1978.

Az aranyláncon függő kastély

Balogh Béni: Éleskővár kincse Móra Kiadó 1971.

Benedek Elek: Világszép nádszál kisasszony. Móra Kiadó 1976.

Benedek marcell: A láthatatlan testőr

Bodrogi Tibor: Navaring az óriás. Európa Könyvkiadó 1973.

Bodza anyóka

Clunes Amaya: A piros kopivevirág. Móra Kiadó 1982.

Collodi Carlo: Pinokkió kalandjai. Móra Kiadó 1967.

Csukás István: A téli tücsök meséi

Csukás István: Pintyőke cirkusz, világszám. Móra Kiadó 1978.

Disney Walt: Arielle a kis hableány. Egmont-Pannónia 1991.

Dornbach Mária: A tollaskígyó búcsúja. Amicus Kiadó 1989.

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi. Móra Kiadó 1978.

G. Picard Walter: Gadzsa, az elefánt. Móra Kiadó 1986.

Galambosi László: Röptető. Móra Kiadó 1979.

Garay János: Obsitos Móra Kiadó 1960.

Granasztói Szilvia: Maskara. Móra Kiadó 1979.

Gulyás Pál: Világító álom. Móra Kiadó 1982.

Hegedűs Géza: Így élt Dózsa György. Móra Kiadó 1972.

Horgas Béla: Amíg te alszol. Móra Kiadó 1978.

Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese. 1979.

Janikovszky Éva: Ha én felnőtt volnék. Móra Kiadó 1975.

Jellinek Joanna, Molnár Ágnes: Györgyike és a sárkány. Móra Kiadó 1986.

József Attila: Gyöngy a csillag. Móra Kiadó 1977.

József Attila: Gyönyörű, gyönyörű. Móra Kiadó 1976.

Kiss Anna: A holdnak háza van. Móra Kiadó 1978.

Kiss Anna: Hol van a világ vége? Móra Kiadó 1981.

Kiss Benedek: Korong Matyi álma. Móra Kiadó 1980.

Lakatos Menyhért: A hét szakállas farkas

Lázár Ervin: A hétfejű tündér. Móra Kiadó 1973.

Lear, Edward: Boldog bolondságok

Mai svéd gyermekversek. Ami a szívedet nyomja. Móra Kiadó 1975.

Mándoki László: Ház tetején egy fél lepény. Móra Kiadó 1986.

Mándy Iván: Csutak és a szürke ló. Móra Kiadó 1982.

Marék Veronika: Coffi, Pocak, Paprika. Móra Kiadó 1984.

Marék Veronika: Kippkopp és tipptopp. Móra Kiadó 1985.

Marék Veronika: Kippkopp gyerekei. Móra Kiadó 1986.

Matje M. E.: A művészinas. Móra Kiadó 1983.

Mesék a Kalevalából: A csodamalom. Móra Kiadó 1985.

Muratalijev Musza: Egy vadászsólyom története. Móra Kiadó 1986.

Nagy István György: A hold kapujában Móra Kiadó 1969.

Nemes Nagy Ágnes: Aranyecset. Móra Kiadó 1962.

Nemes Nagy Ágnes: Bors néni könyve. Móra Kiadó 1978

Nevek és legendák: Boldogasszony papucsa. Móra Kiadó 1987.

Novotní: A vakond és társai a városban

Ott Dieter: Az ördöngős Caprioli. Móra Kiadó 1970.

Pabst, Ingrid: Bliny Bill

Petrovácz István: Az Isten, a Sátán és a Muzsik. Móra Kiadó 1989.

Pilinszky János: Kalandozás a tükörben. Móra Kiadó 1988.

Radnóti Miklós: Esti mosolygás. Móra Kiadó  1974.

Riffaud Madelein: A csodálatos macska. 1982. Móra Kiadó

Simai Mihály. Bohócország címere. Móra Kiadó 1985.

Simai Mihály: Félszárnyú tündérek völgye. Móra Kiadó 1987.

Szegő László: Cigány bölcsődal. Móra Kiadó 1980.

T. Aszódi Éva: Andersen legszebb meséi. Móra Kiadó

T. Aszódi Éva: Fecskeköszöntő. Móra Kiadó 1979.

T. Aszódi Éva: Volt játékom aranyalma. Móra Kiadó 1980.

Tarbay Ede: Roskad a kormos hó. Móra Kiadó 1983.

Tolkien: A sonkádi Egyed gazda

Travers P. L.: A csudálatos Mary. Móra Kiadó 1974.

Utassy József: Mézgarázdák. Móra Kiadó 1980.

Vargáné Biharvári Gabriella: Varázsdoboz. Tisza Klub 1998.

Vázsonyi Endre: Rémusz bácsi meséi

Ifjúsági

Aldrige, James: Hihetetlen visszatérés

Berto, Giuseppe: Ó, Serafina

Borroughs, Edgar Rice: Tarzan a Dzsungel ura

Cooper: A préri

Cooper: Bőrharisnya

Dahl, Roald: Karcsi és a csokoládégyár

De Vries, Theun: Űzd a farkasokat pásztor

Erdődy János: velencei karnevál

Gardner, E. S.: A házmester macskájának esete

Gautier, theophile: Fracasse kapitány

Goscinny, Sempé: A kis Nicolas

Hasznos olvasmányok. Lampel Róbert ( Wodianer F. és Fiai) Budapest, 1898.

Herlinger, J.J.: Hihetetlen történetek

Jackson – Livingston: A haláltalizmán

Jankó Olga: Két szoborfej

Jansson, tove: A láthatatlan kisgyerek

Kiss Dénes: Sólyomidő

Kíváncsiak Klubja

Knight, Eric: Sam Small csodálatos élete

Kósa Csaba: A testvérkereső

Kuczka Péter: Az álomfilm. Galaktika 1974.

Kúnos Ignác: A szótlan szultánkisasszony

L. Welskopf – Hainrich: Toke-Itho visszatér

Lipták Gábor: Amiről a vizek mesélnek

Lofting: doktor Dolittle utazásai

Lupatelli Anthony, Gyárfás Endre: Sportoló állatvilág. Ifjúsági Lap-és Könyvkiadó 1987.

M. Boda Edit – Kecskés András: tengertánc

Mándy Iván: Robin Hood

Mezei András: A nő dicsérete. Kossuth Könyvkiadó 1975.

Milne: Hol volt, hol nem volt

Milne: Micimackó kuckója

Mit üzen a TV-kuckó?

Mohás Lívia: Ki tudja mi a siker?

Nagyeszű Pityóka és más olvasnivalók

Navarring az óriás. Mítoszok és mesék Új-Guineából. Európa kiadó, 1973.

Nemere István: Aranybolygó

Nemere István: Holtak harca – Játszma tízmilliárdért

Nemere István: Che Guevara magánélete

Nöstlinger, Christine: Fütyülünk az uborkekirályra

Pergaud, Louis: Gombháború

Petit, Jean Pierre: Inflációóó!

Pettigrew Jane: Szeretettel Nagymamától. Esély Kiadó 1993.

R. Chitz Klára: Muzsikus Péter kalandjai. Zeneműkiadó 1979.

Rákosi Viktor: Korhadt fakeresztek

Salamon Gábor - Zoltay Melinda:Graffiti. Biográf, 1994.

Sautereau: Az Ötök Rörzse

Schnurre, W.: Négyszer születtem

Somogyvári gyula: A Rajna ködbe vész

Szombathy Viktor: Megszólal a töröksíp

Szürke Bagoly: Két kicsi hód

Temesiné Smöltz Margit: varázslók és varázslatok. Érdekes kérdések és válaszok gyermekeknek

Thurber, James: A 13 falióra

Tonai József: Boldog látomások. Európa Kiadó 1977.

Tóth Máté Miklós: Pecúrok

Twain, Mark: Tom Sawyer léghajón – Tom Sawyer a detektív

Vadnyugati történetek

Természeti könyvek

A repülés és az űrhajózás története. Navitas Kft. 1994.

A szőke Tisza fekete napjai. Szolnoki Polgármesteri Hivatal 2000.

A tiszakürti arborétum. Tiszakürti Községi Tanács 1977.

Antos Zoltán: Horgászok kézikönyve. Mezőgazdasági Kiadó 1981.

Asztalos Gyuláné: Biológia 6. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 1982.

Az Élet és tudomány kalendáriuma/ 1982 Hírlapkiadó Vállalat 1982.

Balázs Dénes: Az őserdők világa. Móra Kiadó 1990.

Barangolások a soproni erdőkben.

Bauecker Alajos: A Szarvasi Arborétum.  Mezőgazdasági Kiadó 1982.

Bertino Serge: A tenger mélye. Gondolat Kiadó 1972.

Birds in Art: 1989.   

Björkerud Anna-Carin: Az első menstruáció. Sancella

Bora Gyula: Magyarország földrajza.  Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 1993.

Botta Pál: a vízi- és a mocsári növényekről. Mezőgazdasági Kiadó 1987.

Cholnoky Jenő: A  föld és élete. Franklin –Társulat (régiség)

Csapó György: Circolare. Gondolat Kiadó 1971.

Cseri Rezső: A természet múzeumai. Móra Kiadó 1989.

Csillagászati évkönyv 1977. Gondolat Kiadó 1976.

Csillagászati évkönyv 1980. Gondolat Kiadó1979.

Csillagászati évkönyv 1981. Gondolat Kiadó 1980.

Deyl Václav: Az élő víz. Móra Kiadó 1967.

Dr, Csaba György: A különleges élőlény. Népszava Lap- és Könyvkiadó 1986.

Dr. Franyó István: Biológiai album I. Tankönyvkiadó 1989.

Dr. Franyó István: Biológiai album II.  Tankönyvkiadó 1988.

Dr. Gimes Endre: Barangolások a soproni erdőkben. Panoráma Kiadó 1975.

Dr. Hamar József: Tiszavirág monográfia. Tisza Klub 1992.

Dr. Lénárd Gábor: Biológiai album a gimn. osztályok számára. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Dr. Neumann Kerstin: Lovak.  Tessloff és Babilon Kiadó 1996.

Dr. Spock Benjamin: Csecsemőgondozás, gyermeknevelés. Medicina 1970.

Dr.Rer. Nat. Mausersberger Gottfried: Uránia állatvilág. Gondolat Kiadó 1972.

Első atlaszom. Kartográfiai Vállalat 1985.

Fazekas- Lénárd- Tóth: Biológiai album. Tankönyvkiadó 1985.

Fieler Arkady: Az örjöngő ucajali.  Tankönyvkiadó Budapest 1965.

Foto 1970/2. Lapkiadó Vállalat 1970.

Heltay István: A róka ökológiája és vadászata. Mezőgazdasági Kiadó 1989.

Jámborné- Dr. Mészárosné Nagyné: Környezetismeret. Tankönyvkiadó 1991.

Joy Adamson: A pettyes szfinx nyomában. Gondolat Kiadó 1988.

Karácsonyi Rezső: És teremté az ember..II. Tankönyvkiadó 1990.

Karádi, Kőnig:: Különös állatok. Móra Kiadó 1985.

Kis Csaba: Amerikai Egyesült Államok. Panoráma Kiadó 1982.

Komáromi István: Kerékpárral a felső- és közép- Tisza vidékén. Frigoria 1997.

Kovács István: Biológia 7. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 1983.

Környezeti ártalmak, környezetvédelem, fotópályázat . Szolnok Megyei Tanács 1980.

Massny Helmut: Sok szerencsét hengergőc! Móra Kiadó

Matskási István: Az új természettudományi múzeum.

Nagy Tibor: Közlekedés okozta légszennyezés. Tisza Klub 1994.

Papp József: Magyarország védett területei. Panoráma Kiadó 1975.

Pécsi István: Ódon házak, hajdan volt egriek. Panoráma Kiadó 1985.

Próbáld Ferenc: Regionális Földrajz. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 1994.

Richter Ilona: Termések. Minerva 1986.

Sass Miklós: Összehasonlító anatómiai atlasz. Tankönyvkiadó 1989.

Schmidt – Gémes: Kisemlősök. Móra Kiadó 1981.

Schmidt Egon: Nemszeretem állatok

Schmidt Egon: Csodálatos madárvilág

Schmidt Egon: Tarkabarka állatvilág. Minerva 1981.

Simon Tibor- Csapody Vera: Kis növényhatározó Tankönyvkiadó 1967.

Smith Anthony: Testünk titkai. Kossuth Könyvkiadó 1972.

Somogyi Klára: A FÖLD ÉS LAKÓI. Móra Kiadó 1961.

Tihanyi János : Séta Budapesten. Panoráma Kiadó 1973.

Varga Zoltán: Állatismeret. Tankönyvkiadó 1985.

Z. Orbán Erzsébet: Atomok, ionok, molekulák. Tankönyvkiadó 1976.

Zamarovsky Vojtech: Élő olimpia. Madách 1984.

Játék, fejtörő

Baillif: logikai sziporkák

Bicskei Gábor: Én leszek a török császár

Dennison, Paul és Gail: Észkapcsoló agytorna

Dennison, Paul és Gail: Észkerékkapcsoló

Gács Judit: Rodolfó így csinálja

Gilde – Altrichter: A józan ész furcsaságai

Haider Edit: Bújj-bújj zöld ág!

Ház tetjén nyeles edény. Törkök népek találós kérdései

Karlóczai Marianne: Komámasszony hol az olló?

Kun Erzsébet: Tojástánc. Rejtvénycikkek, kvízkérdések, anekdoták, játékok.

Lukácsy András: Játszd újra!

Lukácsy András: Kiment a ház az ablakon

Majercsik – Zsámboki: Régi érdekes játékok

Nowak, Zdzislaw: hol nincsenek legyek? A bölcs Nasszredin Hodzsa kópéságai és logikai fejtörői

Pirk Ambrus: Játékról komolyan

Rodolfó: Vigyázat, most nem csalok!

Rothstein: Te akarni bohóct játszani?

Rubik Ernő: Bűvös négyzet

Smullyan, Raymond: Mi a címe ennek a könyvnek?

Sző, fon, nem takács, mi az?

Szuhay-Havas Ervin: Meglepetések enciklopédiája

Törd megint a fejed! Újabb 100 kérdés-felelet

Zmeck, Jochen: Aladdin és a tojásoskofa. Varázslókönyv kezdőknekGibson, W.B.: Csodák könyve, avagy vigyázat csalok!

Útikönyvek

Baker, S.W.: A Nílus rejtélye

Baudez, Claude – Picasso, Sidney: A maják letűnt városai

Blond, Georges: Egy francia házaspár Amerikában

Fiedler, Arkady: Ambinanitelo

Franklin Társulat, Budapest, 1934

Hanzelka – Zikmund: A fejvadászok földjén

Hanzelka – Zikmund: A Kordillerákon át

Hanzelka – Zikmund: Afrika

Hanzelka – Zikmund: Két óceán között

Heye, Arthur: A nyugat peremén

Heyerdal: Tutajjal a Csendes-Óceánon

Hunt, Sir, John: A Mount Everest meghódítása

Ij. Xántus János: Tündérszép tájakon

Jantunen, Tuulikki: Dióbél ország

Katz Richárd: Vidám napok barna emberek között. Tolnai Nyomda, 1929

Keöpe Viktor: Cejlon, az éden szigete

Marek, J.: Az egyenlítőtől délre

Maszanori Jamadzsi: Japán

Máté György: Algéria

Meinck, W.: Marco Polo utazásai

Róna - Tas András: Nomádok nyomában. Etnográfus szemmel Mongóliában

S. Steuben, Kuno: Tutajjal a fáraók aranybányáihoz

Széchenyi Zsigmond: Alaszkában vadásztam

Tazieff, Haroun: Víz és tűz

Thesiger, Wilfred: Mocsári arabok

Wolanowski, Lucjan: A világ leghosszabb útvonalán

Wustmann, E.: Fúvónádas indiánok

Sport

Ardai Aladár – Peterdi Pál: Ez történt Tokióban

Barcza – Tóth: Tanulj sakkozni!

Benedek Endre – Pálfai János: 600 labdarúgó edzésjáték

Borbély Tibor: Kerékpáros ABC

Borbély Tibor: Kerékpározás

Chappon Samu báró: A nemes vívás művészetének elmélete. Szeged, 1911

Dávid Sándor: Balczó

Fodor Endre – Kaplony Miklós – Rázsó Pál: Tollaslabdázás

Gál Róbert – Köves József: labdarúgás alulnézetben

Gelenczei Emil dr.: 200 megnyitási sakkcsapda

Hámori Tibor: Profivilág

Hoppe Pál – Szabó Ferenc: A Nyíl

Kárpáti György dr.: medencék, pofonok, gólok

Kemény György: A sport komédiásai

Kocsis L. Mihály: Makacs terep

Mező Ferenc dr.: Örök ifjúság

Nagy Béla: Futballkrónika 1901-1959

Olsen, Jack: A szörny

Ordódy Márton dr.: Sárkányrepülés

Pintér István: Beckenbauer

Scarr, Josephine: Nők hatezres csúcsokon

Sebes Gusztáv: Örömök és csalódások

Solymosi László: Sakkozzunk fiatalok!

Solymosi László: Sakkozzunk gyerekek!

Soós András: Gombfutball

Sportjáték 1x1

Vallató Géza: A csodák kora

Vándor Kálmán: Futballvilágbajnokok A-tól Z-ig

Vándor Kálmán: Gól volt, gól nem volt…

Verseny és játékszabályok. Kosárlabdázás / Asztalitenisz / Röplabdázás / Kézilabdázás / Birkózás / Kajak-Kenuzás / Atlétika / Súlyemelés / Vízilabdzás / Tolaslabdázás

Veselá, Inna – Jiri: Sakksuli

Nyelvkönyvek

8000 Germanizmus

Antal Mária – Heller Anna – Tamásné Bíró Magda: Hogy mondjuk németül?

Bács Rudolfné – Telegdi Bernát: Képes német nyelvkönyv gyermekeknek

Braunstein Mária – Belső Józsefné: Önállóan németül?

Budai László dr. – Radványi tamás: Angol nyelvtan

Czobor-Horlay: Angol nyelvkönyv

Dallmann, Sabine – Hesky Regina: Bausteine

Gergelyi – Dési Serény: Francia nyelvkönyv

Győry János: Francia társalgási zsebkönyv

Haán – Pongácz – Simonné: Német nyelvkönyv

Homonnay Péter: Angol-Magyar számítástechnikai szótár

Lőrincze Lajosné: Német nyelvtan alapfokon

Nádasdy Ádám dr.: Angol kiejtési gyakorlatok

Ódor László – Szendrő Borbála: Német-magyar tematikus képes szótár

Paulinyi Zoltán: Rendszeres német nyelvtan
Bassola Péter – Emericzy Tibor: Német nyelvtani táblázatok

Rákoss Péter: Tealandi utazás 1-2.

Schidlof: 1000 szó Angol

Sipos István: Cseh társalgási zsebkönyv

Szenczi Miklós dr.: Tanuljunk könnyen, gyorsan angolul!

Uzonyi – Rovny: Deutsch praktisch

 

Szótárak

Angol – magyar kéziszótár. Borók Jutka

Angol-Magyar/Magyar Angol útiszótár

Francia – magyar kéziszótár Eckhardt Sándor

Francia-Magyar / Magyar – franciaiskolai kéziszótár. Velledits Lajos Athaneum, 1940.

Magyar - francia kéziszótár Eckhardt Sándor

Német-Magyar kéziszótár. Halász előd

Túrázás

Észak-Magyarország

Jászkun túrák

Kerékpáros útikalauz

Kerékpárral a Felső és Közép-Tisza vidékén

Magyarország

Watkins-dalal: Kempingezés, túrázás

 

Közlekedés

Almásy Tibor: Az autóvezetés mesterfogásai

Kerékjog

Marafkó imre: Az életé az elsőbbség. Defenzív vezetés

Seres János: A kerékpár és a segédmotorkerékpár a közlekedésben

Személygépkocsivezetők kézikönyve

Személygépkocsivezetők tankönyve

Tesztkönyv

 

Lexikonok

A magyar helyesírás szabályai

Helyesírási tanácsadó

Idegen nevek kiejtése

Idegen szavak szótára

Ifjúsági kislexikon

Képes Usborne enciklopédia

Képzőművészeti kislexikon

Képzőművészeti lexikon

Ki kicsoda?

Magyar értelmező kéziszótár

Magyar irodalmi lexikon

Magyar szinoníma szótár

Pedagógiai lexikon

Szauna IT Stúdió

Tótfalusi István: Vademecum

Világirodalmi lexikon 1-4

Egyéb könyvek

A magyar bélyegek kézikönyve

Borics katalin – dr. Török Alexandra: Szégyenlős férfiak

Erőss László: A pesti vicc

Fanyar László: Parkinson magyar törvényei

Fedor Ágnes – Kovács Judit- Osvát Katalin: Vidám illemtan

Gálik Péter: Diák Murphy

Gyarmati Tamás: Beszéljünk erről. Szexualitás

Horváth Attila dr. – Vass Ádám dr.: 88 kérdés az AIDS-ről
Mester Ákos: Magánbeszélgetések közügyben

Katsányi Sándor – Könyves Tóth Júlia: Fölfedezem a könyvtárat

Kökény Sándor: Gépírás

Mochár Szilvia: Modern álmoskönyv

Osztropoli Herschel ostora

Peter – Hull: Peter – elv

Safrin, Horacy: Sábeszgyertyák mellett

Spock: Csecsemődondozás, gyermeknevelés

Striebler: Eggyéválás

Szűcs Ervin: A számítógép tegnaptól holnapig

Tolnai Világlexikon 1. kötet. 1926.

Vitray Tamás: csak ülök és mesélek

World Wide Web kezdőknek

Zoltán Zsófia dr.: Mit egyen a gyerek?

Szakácskönyvek, háztartás

Péter Jánosné: Salátáskönyvpelle Józsefné: Befőttek, dzsemek

Donath, Erhard: Házi gyümölcs és zöldségfeldolgozás

Spar receptek: Szárnyasok

Nyers ételek

Egy ismeretlen régi szkácskönyv, átkötve

Horváth ilona: Szakácskönyv

S. Deli Magda: nagymami konyhája

Gyerekek főzőkanállal

Fortélyok főzőkanállal

Halász Zoltán: gasztronómiai kalandozások Európában

Grosser: Gyógynövények, fűszernövények

Romváry Vilmos: Fűszerek könyve

A világ leghíresebb ételei

R. Szepessy Ilona: Spanyol konyha

R. Szepessy Ilona: Francia konyha

Rápóti – Romvári: gyógyító növények ( Itt Romvári még pontos i-vel írta a nevét)

Kudlik Júlia: A főzés tudománya

A 100 legjobb kínai recept

Öteletek a háztartásban

Burits – Erdélyi: Miből, mit, hogyan?

Pelle Józsené: csemegék könyve

Makay Béla: Szabadtűzön

Slodowy: Házi mindentudó

Dávid-Kurucz: terítéken az olimpia

Vízvári mariska szakácskönyve

Langfeldermagda: gyermekek ételei

Jandzsó irén – Júlia: Hús nélkül

Koktélok

Paprikás ételek

Gyomor és bélbetegek détáskönyve

Hargitai györgy: Sajtos finomságok

Molnár-Radványi: Ínyenctúrák magyarországon

Pataki Mária: A vendégvárás ABC-je

Monspart Éva: Főzni jó.

Lévai Vera: Szakácskönyv ABC-ben

Berry, marry: Torták, sütemények, csemegék

Lejtényi: Waldhauser: Nagyanyáink sütötték

Tamás jenő: Tea

Príma egytálételek

Saláta köretek

Házi praktikák, fortélyokSimeoni Szekeres Magda: itáliai ízek

Füzetek:

Édes karácsony

Édes álom

Dr. Oetker sütemény receptek

Saláták

Gyümölcsöző befőzés

Exkluzív finomságok

Nemeskövi Dénes: Receptgyűjtemény ( sója, sárgaborsó lisztes ételek )

Piros Christa: Olcsón, egészségesen

Szendvicsek

Egészségesen finomat tejtermékekből

Étkezési tanácsok lázas betegeknek

 

A gyerekek itthon hagyott könyvei

100 Qestions and Answers About Tibet

1000 Questions – 1000 Answers

33 híres bölcseleti mű

A hazáért. Honvédelem és hazafiság a magyarországi művészetben Kiállításkatalógus

A középkori Európa gazdasági fejlődése

A nő és hivatása

Anglicizmusok

Angol-Magyar szelengszótár 2 pld.

Angolra hangolvaOlasz nyelvi tesztek

Arany János: toldi estéje. Franklin, 1918

ARJ (Ady-József A.- Radnóti válogatás )

Bánki M. Csaba dr.: Agyunk gyógyszerei

Bánki M. Csaba dr.: Életünk és az Agy

Berde-Petró: Mikroökonómia. Feladatok

Bereményi Géza: Eldorádó

Bereményi Géza: Kelet-nyugati pályaudvar

Bevezetés a makroökonómiába

Bevezetés a matematikai analízisbe

Boglár Lajos: A kultúra arcai

Borghes: Az ős kastély. Esszék

Corneille: Cid / Racine: Phaedra

D. nagy Imre: Gyurkovics mint olyan.

Daniel Defoe: Robinson Crusoe. Angol nyelvű

Dennett: Az intencionalitás filozófiája

Ditmar – Solt: Makroökonómia

Durell: Az amatőr természetbúvár

Durell: Hogyan lőjünk amatőr természetbúvárt?

Engel Pál: Társadalom és politikai struktúra az Anjou-kori Magyarországon

Fagyöngy

Faludy György: Pokolbeli víg napjaim

Faludy György: Versek 2001

Fukuyama: A nagy szétbomlás

Hahn-Kákosy- Komoróczy: Az ókor története II.

Hajnóczy Péter: A fűtő – M – A halál kilovagolt Perzsiából – Jézus menyasszonya – Hátrahagyott írások

Halász Előd: Német-Magyar kéziszótár

Halászné: Logisztika

Hegyi Dolores: A görög városállamok KR. E. 403 és 338 között

Hemingway: Novellák. Irodalmi Könyvkiadó, bukarest, 1968

Herczeg Gyula: Olasz-magyar szótár

Horváth ilona: Szakácskönyv

Il Fiuma vivente

István örkény: Minuten-novellen

Jékely Zoltán: Kincskeresők

Jung: Analitikus pszichológia

Kaffka Margit: Válogatott művei. Szépirodalmi, 1974

Kaplan – Cooper: Költséghatás

Karinthy Ferenc: Italia mia

Karinthy Ferenc: Túl az óperencián

Karinthy Frigyes: A feleségem beszéli

Karinthy Frigyes: Egy nőt szeretni

Karinthy Frigyes: Idomított világ

Karinthy Frigyes: Jelbeszéd

Karinthy Frigyes: Versek

Karinthy Márton: Ördöggörcs 1-2.

Karithyak

Kepes András: Krónika Beszélgetések

Kepes András: Krónika történetek

Keresztúry Tibor: A vaddisznó rokona

Kosztolányi dezső: kulcs

Körösényi András: Pártok és pártrendszerek

Krúdy gyula: Dudorászi

Lannon – Tullis – Trappe: Insights into Business

Latin nyelv 1.

Lem: Solaris

Lippi-Nemes-Novák: A kínai hadseregtől az utazó ügynökig

Madarász imre: Az olasz irodalom története

Magyar-Olasz útiszótár

Magyarország nagyasszonyai

Makai Ádám: Jupiter szeme.

Makroökonómiai példatár

Maupassant: Gömböc és más elbeszélések

Merle, Robert: Mesterségem a halál

Mészöly Dezső: Shakespeare napló

Mikszáth válogatott novellái. Móra, 1963

Milne: Micimackó

Milne: Micimackó  kuckója

Mítoszok földjén

Nádas Péter. Biblia és más történetek

Norton, Claudia: Pokol

Olasz-magyar, magyar-olasz útiszótár

Pirandello: L'illustre estinto e altra novelle

Platon összes művei kommentárokkal. Gorgiasz

Rejtő jenő: A három testőr Afrikában

Rejtő Jenő: Nyolc regény

Rejtő Jenő: Vesztegzár a Grand Hotelben.

Rivista di Italianistica

Róth-Adorján-Lukács-Veit: Számviteli esettanulmányok, 2001.Gazdaság és üzlet 1-2.

Séllei Nóra: Lánnyá válik, s írni kezd. 19. sz-i angol írónők.

Szerb Antal: A királyné nyaklánca

Szerep és alkotás

Takács-Pokol: Összehasonlító alkotmányjog

Termelés és logisztika: Az elvi alapoktól a napi gyakorlatig. Szöveggyűjtemény

Thomas Mann: Válogatott elbeszélések

Török Sándor: Vasárnapi beszélgetések

Turgonyi Zoltán: A filozófia alapjai

Útravaló. Válogatott latin bölcseségek

Vaszary Gábor: Hárman egymás ellen

Vonnegut, Kurt: Bajnokok reggelije

Vonnegut, kurt: Börtöntöltelékek

Vonnegut: Az ötös számú vágóhíd

Weöres Sándor / Sok tünemény. Válogatott versek. Pesti szalon

Zakovski, Jacek: Mrozek

 

Duplán meglévő könyvek:

 

Magyar próza:

Üdvözlet. Jak Füzetek

Zelei Miklós: Ágytörténetek

Kolozsvári grandpierre Emil: Négy – öt magyar összehajol

Mészöly Miklós: A negyedik út

Mikszáth Kálmán: Besztercze ostroma

Mándy Iván: Lány az uszodából

Mándy Iván: Önéletrajz

Hamvas Béla: A világválság

Mándy Iván: Mi az, öreg?

Kosztolányi Desző: Néró, a véres költő

Nagy Attila Kristóf: Persona non grata

Magyar vers

Illyés Gyula: Petőfi Sándor

Jenei Gyula: Valahogy

Nagy László: Versben bújdosó

Petőcz András: A jelben-létezés méltósága

Szepesi Attila: Sárkányfogak

Szenti Ernő: Mikor szó érint szót

Szerb Antal: A királyné nyaklánca

Petri György: Ami kimaradt.  ( 2 )

Weöres Sándor: Bóbita

Simai Mihály: Az égre pingált kiscsikó

Külföldi próza

Tolsztoj: Ivan Iljics halála

Aretino: A hetérák tudománya

Bloch: Murphy törvénykönyve

Dürenmatta: Az ígéret

Tolsztoj: Feltámadásom története

Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés

De Musset: A század gyermekének vallomása

Pirsing: A Zen meg a motorkerékpár ápolás művészete (2)

Valery? Két párbeszéd

Wells: Bealby

Lear: Boldog bolondságok

Fielding: A néhai nagy Jonathan Wild úr élettörténete

Kaukonen: A Kalevala születése

Kerouac: úton

Sartre: Egy vezér gyermekkora

Camus regényei

Sand: Mauprat

Sztrugackij: Nehéz istennek lenni

Versek

Lorva: Két esti hold

Guillevic: val-vel

Lélektan:

Balogh Tibor: Piaget

Buda Béla: A szexualitás modern elmélete

Berne: Emberi Játszmák

Történelem

A Petőfi kör vitái. Filozófusvita

Greguss Ferenc: Élhetetlen feltalálók 1.

Állatok: Leslie: A medvék és én

Esztétika

Sklovszkij: Filmközelben

Csehi Gyula: A kritika jelentése és utóélete

Horváth Vera: Görög istenek Indiában

Társadalom

Cseh-Szombathy László: A házastársi konfliktusok szociológiája

Diósi Ágnes: Cigányút

Tudomány

Jacob: A lehetséges és a tényleges valóság

Pedagógia

A megtanítás stratégiája

Iskolakép, Sziget szám

Makarenko: Az 1980-as menet

Kozma Tamás: iskola és település

Kreativitás és deviáció

Háttér a gyermekkultúrához

Az esélyteremtő közoktatásért

Gefferth – Herskovits: Csak keresni kell

Takács Géza: Iskolapróza

Egyéb

Herlinger: Hihetetlen történetek

Utazás

Hunt: A Mount Everest meghódítása

 

        Magyar versek

          Antológiák

           Népköltészet

      Külföldi versek

           Antológiák

          Magyar próza

          Antológiák

        Külföldi próza

           Antológiák

       Klasszikus kor

       Klasszikusokról

   Esztétika-irodalom

              Filozófia

           Történelem

Bibliotheca Historica

Társadalom – Politika

             Nyelvészet

            Lélektan

          Pedagógia

            Néprajz

 

      Magyar versek

Gyűjteményes kötetek

       Népköltészet

       Külföldi versek

      Antológiák

         Magyar próza

           Antológiák

         Külföldi próza

            Antológiák

        Klasszikus kor

         Népmesék

  Esztétika-irodalom

           Filozófia

           Történelem

Bibliotheca Historica

Társadalom – Politika

          Nyelvészet

             Lélektan

          Pedagógia

              Néprajz

      Magyar versek

Gyűjteményes kötetek

        Népköltészet

      Külföldi versek

          Antológiák

        Magyar próza

Összefoglalók, antológiák

Külföldi próza

Antológiák, összefoglalások

Klasszikus kor

Klasszikusokról

Esztétika-irodalom

           Filozófia

         Történelem

Bibliotheca Historica

Társadalom – Politika

Nyelvészet

Lélektan

          Pedagógia

            Néprajz