Vissza a főoldalra

Szakmai önéletrajz

Szül: 1953, Medgyesegyháza.

Általános iskola: fél év Almáskamaráson, aztán Medgyesegyháza.

Középiskola. Medgyesegyházi Gimnázium.

Főiskola 1972-1975- Juhász gyula Tanárképző Főiskola, Szeged. Biológia - rajz szakos diploma.

 Első munkahely: Zagyvarékasi Általános Iskola

Németh László példáján felbuzdulva, no meg, mert szerettem volna minél több időt tölteni osztályommal, meglehetősen széles skáláját végigpróbáltam az iskolai munkának. Öt év alatt két fő szakom, a biológia- rajz mellett tanítottam technikát, testnevelést, magyar nyelv és irodalmat valamint kémiát. Ebből kiderül, hogy kis iskolánkban mindig volt hiányzó “szakos” nevelő. Iskolai munkám mellett szerepet vállaltam a megyei amatőr képzőművészeti életben, tagja voltam a Szolnoki Műhelynek, Baráti kapcsolatban voltam az INCONNU csoport tagjaival, de inkább csak ők segítettek nekem. Aktív képzőművészeti tevékenységet nem folytattam. 1980-tól a szolnoki Széchenyi krt.-i Általános Iskolában tanítottam. Nem voltunk ugyan rendszeres pályázók, néhány kiállításra azért küldtünk órai illetve szakköri munkákat.

Részt vettem az olvasótábori mozgalomban, először csoportvezetőként, a Verseghy könyvtár táborában, majd önálló tábort szerveztem.

Bekapcsolódtam a megyei művelődési központ játszóház szervező munkájába, játszóházi csoportokat vezettem, egy évig Árkosi Árpáddal közösen vezettük a Központ gyermekszínjátszó körét, ez után dolgoztam ki a Pedagógiai Tükörben publikált drámapedagógiai programomat, amelyet osztályfőnöki órákon alkalmaztam.

A módszert bemutattam a Drámapedagógusok Békéscsabai Országos Konferenciáján.

Részt vettem a Tallinn iskolában indított klubnapközi programban, illetve magam is indítottam egy hasonló csoportot Jánoshidán, amely két éven át működött. Később a Szolnoki gyermekvárosban vezettem egy évig egy drámajáték csoportot.

1987-89-ben tagja voltam a városi pedagógiai folyóirat, a Szolnoki Nevelő szerkesztőségének, a lapban rendszeresen publikáltam.

A rendszerváltáskor helyi politikai szerepeket is vállaltam, az MDF megyei elnökség, majd a városi közoktatási bizottság tagja voltam, ezek a pillanatnyi szerepkényszerek azonban hamarosan megszűntek, visszafordultam a pedagógiai munkához.

1990- ben egyesületet alapítottunk az iskola képzőművészeti szakkörének, illetve a vizuálpedagógiai kutatások gazdálkodási feladatainak ellátásra, Szolnoki Metszőkör néven. Néhány év alatt 4.5 milliós eszközparkot sikerült összegyűjteni, főleg üzemi támogatásokból. Az egyesület gyermek tagjai több nagy faliképet festettek, Szolnokon a Hetényi kórházban, a Tisza parti sétányon, a Széchenyi lakótelepen és a Gyermekvárosban, a megyében: a Karcagi Egészégügyi gyermekotthonban, Tószegen, Jánoshi

A Szolnoki Alternatív Gimnázium indulásának első éveiben rajz-művészettörténetet tanítottam.dán.

1995 – 2002 között megyei vizuális kultúra szaktanácsadó voltam.

A rendszerváltás előtt ugyan szakmai publikációm országos sajtóban nem jelent meg, (A Rajzoljunk együtt a Verseghy könyvtár kiadásában jött ki, erről a Pedagógiai Szemle igen elismerő kritikát közölt, Trencsényi László egy új vizuálpedagógiai szemlélet megjelenéseként értékelte.) a rendszerváltás után azonban az Új pedagógiai szemlében, illetve az Új katedrában gyakran jelentek meg írásaim, 1992-ben elnyertem az Új Pedagógiai Szemle kritikai nívódíját, majd 1993-ban az Apáczai Csere János díjat.

Vázlatok az iskoláról c. egyelőre még kéziratos kötetemet a szaklektor, Schüttler Tamás új középszintű pedagógiai elméletként értékelte.

Néhány évig az Országos Közoktatási Tanács szakértője voltam.

Részt vettem a művelődési minisztérium művészeti iskolák tantervét, tantárgyi programját megalkotó munkacsoportjában. Részt vettem az Iparművészeti Főiskola Tanárképző Kara tankönyvfejlesztő munkacsoportja munkájában, a NAT-hoz kapcsolódó vizuálpedagógiai feladatgyűjtemény 1-8. o és a tanári kézikönyv 1-8. o. segédkönyveket írtam Részt vettem a kerettantervi bizottság munkájában.

Tizennégy éve folytatjuk Magyarország Gyermekszemmel c. linómetsző országjárásunkat, néhány éve már több nagycsoportban, a nagycsoportok élén volt - ma már rajztanárként működő tanítványok állnak. Több száz iskolában tartottunk már foglalkozásokat helybeli gyerekeknek, az egész országban terjesztik linómetsző könyvünket, amelyhez linómetsző felszerelést gyártunk a Metszőkörben, és postai úton terjesztjük. Ebből, valamint a kiadott képeslapokból biztosítani tudjuk a szakköri és iskolai rajzórai munka alapvető eszközeit, anyagait.

Kilenc éve az Önálló Vizuális Alapiskola igazgatója vagyok. Eleinte mellék, majd főállásban.

Tanítvány névsorok

Nehéz lenne pontos listát összeállítani, mert hova soroljam azokat, akiknél csak néhány hétig helyettesítettem, vagy akik csak úgy bejártak az óráimra, esetleg csak beszélgettünk időnként egyet. Mióta igazgató vagyok, egyre több az ilyen eset. Meg aztán adminisztrációs mulasztások is vannak, év közben jött, az évvége előtt távozott gyerekek pl. hiányozhatnak a névsorokból.

( Nincsenek még meg a Zagyvarékasi Általános Iskola és az Szolnoki Alternatív Gimnázium tanulói, de már körözés alatt állnak. )

Széchenyi krt-i ( Volt Dr. Münnich Ferenc) Általános Iskola, Szolnok

Művészeti iskola

Metszőkörösöket lásd: http://www.freeweb.hu/metszokor  és ezen belül az Öreg Metszőkörösök Társasága

 

Eredmények:

A Toruni Nemzetközi Gyermekgrafikai Biennálén több mint harminc ország közül: első, második díjak, a polgármester különdíja.

Országos illusztrációs kiállítás: Első, második díjak, csoportos különdíj.

Alapítvány a Tehetségért G 2OOO támogatása

Népművelő munkámért a művelődési miniszter dicséretben részesített.

1998-ban az Apáczai Csere Díjjal legalább is egyenértékű kitüntetés ért. A Nemzeti Galéria Gyik műhelye által kiadott Nagy Gyik könyv, a felhasznált szakirodalomként feltüntetett tíz legfontosabb vizuálpedagógiai munka közé két kiadványomat is beválogatta.

Megjelent kötetek:

Rajzoljunk együtt! Versegyhy Könyvtár, Szolnok, 1990

Metsszünk együtt linót (Lektorálta Gyulai Líviusz) Szolnoki Metszőkör Szolnok,1998

Vizuálpedagógiai feladatgyűjtemény. Helikon, 1998

Vizuálpedagógiai Kapcsoskönyv CD Rom, Szolnoki Metszőkör, 1998

Vizuálpedagógiai Kapcsoskönyv 2. Átdolgozott kiadás CD Rom, Szolnoki Metszőkör, 2001

Egyéb publikációk ( Összeállítás alatt):

Szolnoki Nevelő: Két éven át szerkesztőbizottsági tag, 1-2 cikk minden számban.

Népművelés

Új Katedra

Új Pedagógiai Szemle

91/2 Gondolatok egy kiadvány margójára ( A vizuális kultúra tanítása)

91/3 Vázlatos gondolatok Szolnok város pedagógiai bizottsága munkaprogramjának kialakításához.

91/11 Thomas Gordon hatékonysága

93/3 Néhány gondolat az osztályfőnöki órákról

93/5 A gyermekrajzok üzenete. ( Molnár V. József : A Nap arca)

Pedagógiai Tükör

1989 2-3. A pedagógusok a gyermek szemével

1990/1. Egy válság tanulságai ( Adalékok az iskolai autonómia kérdéseihez)

1990/2-3 Az erőszak

1990/4. Osztályfőnöki órák az ötödik osztályban

Rajztanítás

Tekintet

Magyar Napló

Taní-tani

Iskolakép