Lakóhelyünk szépítéséért

Akcióterv

Épületeink falait szinte egyenletesen kezdik elborítani a firkák, tag-ek, vagy a gyorsan, sietősen odafújt egyszerű betűképek, graffitik, és kezdenek megjelenni a stencilek is, sablonnal odafújt, jelentéshordozó képjelek. Külterületeken, vasúti betonkerítésen, ahol a festőt kevésbé fenyegeti a tettenérés veszélye, igényesebb betűképeket is látunk, egy-két helyen figurális képalkotó próbálkozásokat is találunk. Végül néhány helyen szervezett, legális festés történt, a graffitis világ által színvonalasnak elismert alkotások születtek a Széchenyi lakótelep garázssorán, vagy a Kőrösi-Csoma Sándor iskola mögötti garázsfalakon.

A jelenség fogadtatása a következőkben foglalható össze.

1. A graffiti, a tag jelenség egy sajátos életérzés kifejeződése, tiltakozás a fennálló társadalmi állapotokkal szemben, elnyomása, elfojtása csak fokozza ezen problémákat.

2. Az igényes graffitik, tag-ok, stencilek nagyon szépek, jól mutatnak bizonyos felületeken, nagyon fontos lenne beépítésük a városi kultúrába. A figurális munkák kisgyerekeknek jeleznék a sarkokon, hogy ez az ő utcájuk, üzletek, boltok, intézmények tevékenységi körét jelenítenék meg, kerékpártárolókra, egyéb utcabútorokra hívnák fel a figyelmet. A stencilek, kisebb figurális utcabútorfestő (csatornafedők vízrácsok, stb.) munkák képi ötleteikkel barátságosabbra formálnák az utcaképet, a betűképek pedig voltaképp a fiatalok sajátos kalligrafikus arcképcsarnokaként funkcionálnának, hasonlóan az ültess el egy-egy fát magadnak mozgalomhoz. A képzőművészeti munkához kedvet érző fiatal valahová felfestené a nevét megjelenítő betűképet, amelyet időnként felfrissítene. A firkák is hasonlóképp működhetnének, az erre a célra alkalmas területeken.

3. Az előzőhöz hasonló vélemény, azzal a különbséggel, hogy jó lenne valamiféle közösségi, civil vagy intézményi háttér, amely kiszűrné az igénytelen munkákat.

4. Bizonyos kijelölt helyeken valóban szépen mutathatnának igényes graffitik, feltéve persze, hogy nem tartalmaznak közízlést sértő, vagy alkotmányellenes motívumokat, és az egymásra rakódó firkáknak is lenne egy szép kalligrafikus hatásuk, azonban mindezek csakis előre kijelölt helyekre kerülhetnének.

5. Az előzőhöz hasonló vélemény, de a képeket megfújás előtt tulajdonosi illetve közösségi kontroll, zsűrizés alá vetné.

6. A városi épületek úgy szépek, ahogyan az építész megtervezte őket, az utólag odafújt, odafirkált képjelek megbontják az összhangot, disszonancia érzetet keltenek. Amatőr alkotók munkáinak nincs helye a közterületeken! Az utcai cégtáblákat, plakátokat, díszítő munkákat kizárólag hivatásos szakemberek, illetve művészek készítsék.

7. Végül olyan vélekedés is létezik, miszerint: már így is túl sok a plakát, díszatő jellegű szobor, kép az utcákon, a fogyasztói társadalom egyik betegségtüneteként. Minimalizálni kellene a vizuális környezetszennyezést, betiltani a közterületeken történő reklámozást, kanonizálni az üzletek feliratait, és csak időtálló, tartalmas mondanivalójú műalkotások kerülhessenek közterületre.

8. Radikális zöldek ennél még messzebb is mennének, a Gyűrűk Ura hobbit megyéjének képén át a teljes biofarm gazdálkodásig, ők természetesen ellenségei az üzleti érdekek által vezérelt képi szórakoztatóipari tevékenység minden megjelenésének.

Vélemények a jelenség kezeléséről

1. Néhány városlakó a teljesen összefirkált, összefújt házak közt érezné igazán otthon magát.

2. Az igényes graffiti-kalligráfia kedvelők csak az igénytelen, otromba firkákat tüntetnék el.

3. Mások a firkákat teljesen eltüntetnék, az igényes graffitit meghagynák.

4. Mások eseti engedélyeztetési eljárás utáni egyes graffitiket elviselnének, az illegális graffiti minden fajtáját eltüntetnék.

5. A legradikálisabb ellenzők minden fal újrafestését szeretnék látni, és az újabb firkálások radikális lehetetlenné tételét, megelőző vagy büntetőjogi eszközökkel. Bekamerázott város, személyi igazolványra kiszolgáltatott festék, lakkfilc, a vásárló adatainak feljegyzésével, és persze a bolti kamera által rögzítve, a firkálónak  pedig tökéletes restaurálást kell végeztetnie, ami több százezer forintot jelenthet egyetlen odafújt kis pöttyért. Nagyobb foltoknál milliós tétel. Hozzon az önkormányzat egy rendeletet, miszerint amennyiben adott paraméterű kamerával 1.5 méterről készített felvételen a falszíntől elütő firka-festés ilyen és ilyen eltéréseket okoz, akkor az már rongálás, és restaurálással, vagy újrafestéssel javítandó.

Megoldási lehetőség

Ha a realitásokban gondolkodunk, azt hisszük a radikális várostisztításra nincs pénz, nincs jogi lehetőség, és talán politikai alapjai is hiányoznak. A radikális engedélyezés ellen pedig a városlakók többsége erőteljesen tiltakozna.

 Valami olyan köztes megoldást kellene találnunk, ami nem vezet el a teljesen összefújt, összefirkált városig, nem okoz véres bandaösszecsapásokat, stb. de lehetőséget biztosít a legális graffiti – stencil – tag munkálkodásra.

Véleményünk szerint egyik oldalon a radikális szigor, teljes anyagi jóvátétel, stb másik oldalon a szabad tevékenység lehetőségének felkínálása lehet a megoldás.

A tulajdonosokkal való egyeztetés után kétféle feliratot fújnánk az épületek kiválasztott falaira:

Szabad fal - Engedélyköteles fal

A szabad falra bárki szabadon fújhatna graffitiket, a nyilvánossá tett graffiti kódex szerint, pl: mivel az utcán kiskorúak is járnak, tehát a médiatörvény rájuk vonatkozó rendelkezéseit is be kell tartani.

Az engedélyköteles falra csak a tulajdonos által szignózott vázlatok alapján kerülhet kép, ehhez viszont a festéket a tulajdonos vásárolja meg.

Ehhez a Metszőkör Egyesület a következő segítséget tudná adni..

Lefényképezzük az összetegelt, vagy graffitivel ellátott falakat, illetve a potenciális graffiti helyeket. Ehhez a munkához minél több városlakót szeretnénk megnyerni, fokozatosan töltődne fel weboldalunk a falak, épületek képeivel, egy térképen jelölnénk a lefényképezett házakat. Ez a gyűjtemény részben a lehetséges szabad graffiti falak megtalálását célozná, részben a felderítő-megelőző munkában is segítene.

Kapunk egy összképet a "Létező városról."

Ebből készítünk egy megtisztított városképet, ahogyan a firkák nélkül nézne ki. Ehhez jó lenne megnyerni az iskolák informatikus tanárait, a GIMP programmal minden osztály megtisztíthatna egy-két utcát.

Végül készítünk egy megfestett városképet, hogyan nézne ki, ha mindenütt képek, plasztikák, egyéb street-art munkák lennének.

Ez utóbbi városképet persze sokan, sokféle változatban kezdenék tervezgetni.

Saját vázlatokból, netről gyűjtött munkákból állna össze néhány megfújt, megfestett, megstencilezett, megplasztikázott Szolnok képe. Remélhetőleg jónéhányé, mert hisz mindenki saját könyvtárba dolgozna, vagy esetleg csoportokká verődve közösen készítenének javaslatokat egy-egy hely átalakítására.


Mindezek, az összefújt falak, a tisztítottak, illetve az áttervezettek egy weblapon jelennének meg. 

Amint körvonalazódna egy megfestett Szolnok képe, elkezdenénk a közvélemény kutatást, mit szólnának a városlakók, ha a létező, és átfesthetetlen fújások, firkálások helyett nem a szokásos halványító maszatolás, vagy „hasonló” színnel történő átmázolás javításfoltjai jelennének meg, hanem a jelenlegi rajzokat elfedő, vagy igényesebb képpé alakító munkák.

Ha akciónk pozitív fogadtatásra talál ( Néhány intézmény máris kifejezte igényeit. Kamasz tanya, iskolák, óvodák), szeretnénk a város elvi  engedélyezése után az épületek tulajdonosainak, vagy a városi tulajdonban lévő épületek felhasználóinak engedélyeit is megszerezni a falak szabad vagy „félszabad” fallá nyilvánítására. 

Ahhoz, hogy ne csak egyszeri akció legyen, ami a néhány igényesen megfestett falon túl csak az illegális munka fellendülését eredményezné, legalább 200 hely legalizálására lenne szükség.

Majd kezdődhetne az engedélyeztetési eljárás, amiben első lépésben a város adna elvi engedélyt legalább 200 hely legalizálására, amely elvi engedély után persze a tényleges tulajdonosokét is meg kellene szerezni.

A technikai kivitelezésbe feltétlenül be kell kapcsolódnia egy szervezetnek, üzletnek, ahol a graffitisek terveiket leadhatják, a megrendelők választhatnak, persze a graffitis esetenként közvetlenül a tulajdonoshoz is fordulhat. Szükséges a szabad illetve engedélyes falak nyilvántartása, közzététele, hogy ne csak a feliratokról győződjenek meg a graffitisek, tegelők.

A tulajdonosokat az motiválhatná az engedélyek megadására, hogy így egy durván, gyorsan felfújt graffiti helyett, aminek eltüntetésére nincs pénze, egy igényesebb munka díszíthetné az épületet.

Tovább bővítené a lehetőségeket egy olyan üzlet, ahol az összefújt házak tulajdonosai megrendelhetnék a falak átfestését. Lipcsében működik egy ilyen rendszer, a graffitizők leadják a boltba a vázlataikat, a vevők ezek közül választhatnak, vagy a vevő vázolja az elképzeléseit, és a bolt küldi el kör mailben a grafittiseknek, akik visszaküldik a terveket, a megrendelő kiválasztja a neki tetszőt, a bolt értesíti a graffitist. A bolt haszna a festék forgalmazása.

Amennyiben ilyen módon teret biztosítunk a graffitizés, firkálás számára, erőteljesebben is felléphetünk az illegális tevékenység ellen.

A legnagyobb nehézség a graffiti természetében rejlik. A graffiti az alkotó legbensőbb megnyilvánulása, titokban készül, és csak a graffiti társadalom utólagos megítélését tartja szem előtt. A műfaj sajátos követelményeinek akkor tennénk igazán eleget, ha megelégednénk azzal, hogy elhelyezzük a falat legális fallá nyilvánító jeleket, a többit rábíznánk az alkotókra, bízván a graffitisek józan belátásában, egy kezdő nem fogja megfújni a legfrekventáltabb helyen lévő falakat. Ezt egyelőre korainak érezném.

Előre végig kell gondolnunk az akció buktatóit!

Pl. hogy akciónak pillanatok alatt híre megy és várható a vendégmunkások megjelenése, ami bizonyos közbiztonsági problémákhoz vezethet. Végiggondolandó továbbá az egész akció várható hozadéka ( város nevének megjelenése a médiában, néhány városi épület megújulása ) illetve negatívuma ( konzervatív városlakók felháborodása amiatt mert a graffitiző fiatalok problémás tagjainak bizonyos legális megjelenési lehetőséget biztosítottunk..)

A technikai kivitelezésben segítségükre lehet az Aba-Novák Művelődési központ TÁMOP-os pályázatán nyert anyag-eszközállomány, az ott elinduló csoportmunka.

Jelenleg két általános iskolásokból álló csoport működik, ősszel szeretnénk megkezdeni a weblapra történő virtuális városépítés ismertetését a középiskolákban, majd megkezdeni a szélesebb körű párbeszédet, és megfújni az első legális munkákat, bevonni az egyelőre illegálisan festőket.

Utóbbi nem lesz egyszerű feladat, hisz ők legális megjelenésükkel felfedik magukat, ezek után sokkal veszélyesebbé válik az illegális munka, és persze az eddigi fújásokért is felelősségre vonhatókká válnak. Ugyanakkor elérhetővé válik a későbbi ingyenes, vagy épp pénzkereső tevékenység. Valószínűleg szükség lesz egy önkormányzati nyilatkozatra, amelyben a legális tevékenységet vállalókat biztosítjuk arról, hogy korábban illegálisan megfújt munkáik miatt nem vonjuk felelősségre őket.

Tematikailag a teljesen hagyományos betűképek illetve figurális munkák mellett készülhetnének részben afféle banksy-s ötlet, poén munkák is, illetve kifejezetten praktikus, eligazító emblémák. ( Kerékpártároló, orvosi ügyelet, stb.)

Az akció sikeréhez mindenesetre először a virtuális városképnek kellene létrejönnie.

Az eddigi foglalkozások képei megtekinthetők

A Szolnok Virtuális Város weblap címe www.metszokor.hu

Egy lap a várostervek fejezetből:

 

A létező fal

A megtisztított fal

A megfújt fal

És persze más változatok

 

 

 

A tag ( firka) nagyobb probléma

Van egy csomó fiatal, aki sprayvel, lakkfilccel a zsebében járkál, és odapötyögteti a betűjelét minden lehető helyre. El kellene gondolkodnunk azon: nem lehetne-e kijelölni legál tag falakat, a középkori tuskók mintájára ( ahová minden vándorlegény beverte a saját szegét) helyeket, ahol legálisan helyezhetőek el a névjegyek. Esetleg a graffitiket is lehetne úgy festeni, hogy maradjon alatta, mellette egy szabad sáv, ahová mindenki felfújhatná a tag-ét, aki arra járt.

 

 

 

Ez a garázsfal most így néz ki, de tudjuk, hogy a helyzet egyre fokozódik majd.

Mi lenne, ha mindez törvényesen történhetne?

Épülnének egymásra a névjegyek, mint a középkori vándorlegények bejegyzései.

És mindez legális tag falakon.

 

 

 

 

 

 

Virtuális város weblap tervezett könyvtárai:

  Térkép (A lefényképezett, megtisztított, megfújt-megfestett részek megjelölésére. )

    Átfújt falak

    A létező város

    Stencilgyűjtemény

    Street-art gyűjtemény

Csatornafedők

Kapcsolószekrények

Egyéb

    Street-art tervek