Vizuálpedagógiai Kapcsoskönyv pdf változatának tartalomjegyzéke. 2010-10-12

 

Vissza a kezdőlapra

 

A tartalomjegyzék oldalszámai nem teljesen pontosak, ugyanis új tartalomjegyzék generálásakor a hipertextek eltűnnek, és néhány óra elmegy a visszamásolgatásukkal. Ezt pedig nyilván nem teszem meg minden munkanap végén.

Bizonyos átszerkesztések után tehát csak a hipertexteket szúrom be. Emiatt a tartalomjegyzék kissé szűkebb terjedelműnek mutatja a kézikönyvet a valóságosnál, hisz egy hipertextként beszúrt fájl csak egy oldalként jelenik meg, holott esetleg száz oldalas dokumentum lapul mögötte.

A fejezetek utáni megkezdett, nagyon hiányos jelzések felhívások is szeretnének lenni a továbbírásra. A PDF fájlokban lévő hiperhivatkozások - természetesen, vagy sajnos - de nem működnek.

 

Rövid tartalomjegyzék

Előszó                                                                                                                                    2

Módszer( Félkész)                                       10

Pedagógiai alapvetés                                                                         10

A vizuálpedagógus szerepei                                                              13

A tananyag tervezése, a tanterv, a tanmenet                                    16

Didaktikai alapvetés                                                                          23

Tantárgyspecifikus problémák                                                         39

A gyermekrajz                                                                                             46

Az óvoda                                                                                                     86

A tantárgy története                                                                        93

A  hazai vizuálpedagógia fontos műhelyei ( megkezdett )                 105

Kugler Erika

A  gyerekek viszonya a  rajzórákhoz                                                       114

Gyermekpályák                                                                               114

Tanulói utak a Széchenyi Krt-i Általános Iskolában.

A legjobbak (Elkezdett)

5-8. o tanmenete a legjobb képekkel szemléltetve                       118

Egyéb képek                                                                                    133

A leggyengébb tanulók iskolai pályafutása képekben. (Félkész) EGYEB  135

5-8.o tanmenete a legyengébb munkákkal szemléltetve (Megkezdett)

Hogyan oldják meg ugyanazt a feladatot különböző életkorú gyerekek? ( elkezdett)

Tanmenetek                                                                                                                   174

A lemezen található, általam használt tanmenetek.

1.1   Tanmenet az általános iskola 1 - 4. o részére.                                174

Egyéb alsóban is használható művészeti iskolai tanmenetek:

Előképző1

 

Előképző1-2

1-10. o. Szávai István

1-10. o Nagy Dénes

Egyéb  művészeti iskolai tanmentek hátrébb 174

Egy lehetséges felsős tanmenet. 5-8. o.                                            

. Alapfeladatok

Ötödik osztály                                                                                      176

1. fejezet                                                                                           177

2. fejezet                                                                                           183

3. fejezet                                                                                           194

4. fejezet                                                                                           208

5. fejezet                                                                                           222

6. fejezet                                                                                           246

Hatodik osztály                                                                                    264

1. fejezet                                                                                           265

2. fejezet                                                                                           284

3. fejezet                                                                                           298

4. fejezet                                                                                           313

5. fejezet                                                                                           364

6. fejezet                                                                                           383

7. fejezet

Hetedik osztály                                                                                    394

1. fejezet                                                                                           396

2. fejezet                                                                                           420

3. fejezet                                                                                           429

4. fejezet                                                                                           449

8. O. alapfeladatok

l. fejezet                                                                                            467

2. fejezet                                                                                           487

2. fejezet                                                                                           509

4. fejezet                                                                                           520

5. fejezet                                                                                           531

6. fejezet                                                                                           555

1.1   Kiegészítő feladatok                                                                       580

Ötödik osztály

1. fejezet                                                                                           580

2. fejezet                                                                                           617

Hatodik osztály                                                                                    647

1. fejezet                                                                                           647

2. fejezet                                                                                           671

Hetedik osztály                                                                                    728

1. fejezet                                                                                           728

2. fejezet

     Nyolcadik osztály                                                                                767

1. fejezet                                                                                           796

2. fejezet                                                                                           724

Tanmenetbe be nem sorolt feladatok                                                 748

 

Félretett feladatok. ( Még dolgozni kellene rajtuk)                            797

Játékkészítés............................................................................................................... 800

Egyéb fejezetek                                                                                                         801

1.1.  Játékgyűjtemény                                                                            802

A  művészettörténet tanítása (elkezdett)

Kortárs külföldi képzőművészet EGYEB/Kortárs külföldi képzőművészet.doc

A fotó (megkezdett)                                                                        840

Felvételtechnikai és laborálási tanácsok                                        847

Az illusztráció (elkezdett)                                                                     893

 A szakkör, a képzőművészeti tábor                                                       

Közös feladatok, csoportmunka (elkezdett)                                       

Technikák                                                                                               889

A technikák (félkész)

A linómetszés

1.fejezet                                                                                                936

2.fejezet                                                                                             966

3.fejezet                                                                                             990

4.fejezet                                                                                           1020

Kézműves műhely munkaterve

A szakterem                                                                                       1044

Eszközkészítés (Félkész)                                                       1078

Szemléltető anyagok                                                                     1111

Dia sorozatok                                                                                 1116

A szemléltető képek jegyzéke(Régebben használt képek)                 1145

Gazdasági vállalkozások (elkezdett)                                                 1156

A módszer bevezetésének költségei                                                    1157

Hasznos címek                                                                               1162

A Vizuálpedagógiai Kapcsoskönyv programba bekapcsolódott iskolák település név szerinti sorrendben                                                                 1164

Az iskolai arculat (megkezdett)                                                          1

Szöveggyűjtemény

Prózai szövegek (Megkezdett)                                                           1170

Feladatokhoz kapcsolódó versek                                                      1199

Szórakoztató irodalom. Órai felolvasásra                                        1279

Mesék                                                                                                 1332

Etikai illetve emberismeret tartalmú szövegek                                 1350

Egyéb tudományok                                                                              1366

Csányi Vilmos: Az emberi természet                                                 1366

Popper Péter: Hazugság nélkül                                                    1378

Beszélgetés Lust Iván pszichiáterrel, a Faludi utcai gyermekklinika igazgatójával

Pedagógiai szöveggyűjtemény                                                             1388

Angelusz Iván: Táncoskönyv                                                      1388

Vinkler Márta: Jeleink                                                                  1403

R. D. Laing: Gubancok                                                                 1406

Boreczky Ágnes Kultúraazonos pedagógia                                1408

Gesztesi Zsuzsa: LENGYEL "IMPORT"-PEDAGÓGIA ADAPTÁLÁSA A SZENTLŐRINCI MŰVÉSZETI NEVELÉS PROGRAMJÁBA* 1419

Alex Comfort: A sex öröme                                                         1424

?  Ki a jó tanár?                                                                                1439

Vekerdy Tamás: Milyen iskola kell a gyereknek?                     1440

Esztétikai szöveggyűjtemény                                                                1443

GYÖRGY PÉTER ENIGMA                                                       1443

ERDÉLY MIKLÓS A TITOKRÓL                                             1445

Vizuálpedagógiai szöveggyűjtemény                                          1472

Leonardo da Vinci: A festészetről                                               1472

Kőrösi Ferenc: A művészi nevelés

Bak Imre: PROGRAMTERV KÉPZŐMŰVÉSZETI ÉS TÁRGYFORMÁLÓ SZAKKÖR SZÁMÁRA                                                               1479

Dávid Frenc: Gyermek ikonosztáz Művészet, 1982/12

A Gyik műhely munkatervei:                                                      1493

Szabics Ágnes, Szarvas Ildikó: Ellentétek ( Tűz - víz - föld - levegő)........... 1493

Gömbvilág................................................................................................................... 1494

Szarvas Ildikó, Szabics Ágnes................................................................................ 1494

Torma Edit, Hegedűs Miklós: Tárgy........................................................................ 1495

Seres Edina, Tatai Erzsébet: Önarckép................................................................. 1496

Stílusgyakorlatok                                                                          1496

Önarckép és stílusgyakorlatok ( Összefoglalás)                         1496

Kalmár István - Sinkó István: Önarcmás............................................................... 1497

Játék a művészettel................................................................................................... 1497

Szabics Ágnes, Turcsányi Mária: Színek és ellentétek...................................... 1497

Makoldi Sándor: Meseillusztrációk – ahogyan a gyermek csinálja 1499

Sípos Endre................................................................................................................ 1505

Vizuális kultúra, mozgóképkultúra emberismeret............................................... 1505

Sipos Endre................................................................................................................ 1508

A vizuális - esztétikai kultúra alapjai...................................................................... 1508

Tantervi program a fővárosi középfokú kollégiumok számára.......................... 1508

Lantos Ferenc: A "gyerekrajzról"                                                1511

Kerékgyártó István: Képességfelszabadító művészetpedagógia ( Dombyné Szántó Melánia)                                                                                         1512

PLATTHY ISTVÁN:ÁLLAMI GONDOZOTT GYERMEKEK ÉS FIATALOK SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSE A KÉPZŐMŰVÉSZET ESZKÖZEIVEL 1517

BARANYAI ZOLTÁNNÉ - BARANYAI ATTILA: KREATIVITÁSFEJLESZTÉS VIZUÁLIS NEVELÉSSEL Kivonat egy tanulmányból            1529

Bodóczky István: A rajz és vizuális kultúra tantárgy a kerettantervben      1531

Szabados Árpád: Tőmondatokban a GYIK műhelyről             1537

Földi Péter: Világképrendező gyermekrajzok                            1544

Forgács Péter: Kreativitás, ízlés, konfliktusok                           1555

Csapó Benő - Varsányi Zoltán: A rajzkészség fejlesztésének vizsgálata középiskolai tanulóknál. (Kárpáti Andrea: Vizuális képességek fejlődése)   1562

Kárpáti Andrea: ALAPMŰVELTSÉGI VIZSGA                      1574

Vollner Judit: Hauser Beáta gobelinművész                               1655

Lábas Zoltán: Kollektív rajzolás az Erdély-Maurer csoportban
Megjelent a Mûvészet 1978/9. számában (14-15. o.)

Sugár János
Az INDIGÓ csoport AKTUÁLIS KÉPZÔMÛVÉSZETI AKCIÓ-ja

Pedagógiai publicisztika

Csányi Vilmos Szegény iskola! Szegény család!                                      

Beszélgetés a szexualitásról - Lévai Katalin interjúja Hadas Miklóssal és Madarász Imrével                                                                                                      

Mérő Lászó: Matek, torna, memoriter.                                                   

SZ. MIKUS EDIT: A PEDAGÓGUS SZEMÉLYE A NEMI ÉLETRE NEVELÉSBEN                                                                                                                  

Szávai István: A minőségbiztosításról

Iskolakép 2000 1/1 Tanárnaplók

 

Egyéb tanmenetek

        1

Előzetes szempontok a Szolnoki Alternatív Gimnázium vizuálpedagógiai tananyagtervezéséhez ( 1994-es? szöveg)

Kerettanterv közeli tanmenet az általános iskola 1 - 4. o részére. ALAPOZ/tanmenetkerettantervi 1-4.doc                                                  1832

Művészeti iskolai tanmenetek

Művészeti iskolai tanmenetek 2010

Előképző1-2

1-10.osztály

1.14 Régebbi művészeti iskolai tanmenetek

A Gyik tanmenetek elemeinek beépítésével                                        1866

Gyik nyomon 1-4. osztály

Előkészítős évfolyamokkal                                                                   1917

Tanterv szerinti, előkészítő nélkül, 7-8 évesekkel inuló osztályok részére.) 1938

9-10 évesekkel induló osztályok részére

 

Nagy Dénes tanmenetei 1-10. o.

Szávai István megvalósult tanmenetei: www.freeweb.hu/vizuszolz4

Óvodás csoport tanmenete

 

Vázlatok az iskoláról

1.     Előszó                                                                                            1995

A főiskola, a faluban                                                                     2012

A műhely                                                                                              2034

Célkitűzések                                                                                       2071

A történet folytatódik

A mindennapi munka dokumentumai kap8fd.doc                         2120

Akadályverseny 94, forgatókönyv tanárok részére!                  2121

A tanár a gyermek szemével(felmérés)                                    2135

Magyarország Gyermekszemmel Kerékpáros linómetsző országjárás      2211

Az országjárás linómetszetei: www.freeweb.hu/metszokormagyogye

18.   Pedagógiai napló 1994. / A személyiségi jogokat sértő részek törlésével./

Egy sítábor oktató és szabadidős programja Vazlatok/mellekle/sitabor.doc                                                                                                        2230

Medgyesegyháza.                                                                               2241

A Metszőkör rövid története                                                       2255

A Metszőkör honlapja ( Rajta pl: az egyesület pénztárkönyve): www.freeweb.hu/metszokor

A metszőkör és az alapfokú művészeti iskola környezetszépítő tevékenysége: www.freeweb.hu/lakohelyunkert

 

Video feladatsorok (Épp csak elkezdve)                                           2313

Dsida Jenő: Kalendárium szonettekben  Fekete metszetekkel.

Dsida Jenő: Kalendárium szonettekben színes metszetekkel

Egész osztályos teljesítmények

Gioconda zsírkrétával készült munkák az 5.b-től                   2248

Olajfestmények az ötödikes év végéről

Viaszkaparások a művészeti iskola harmadikosaitól

Első linómetsző óra a hatodikosoknál

Verseink könyve gyerekek versei saját metszetekkel.               2294

Egész osztályos montázs linók

Egész osztályos teljesítmények a linómetsző órákon

Kocka látvány utáni rajza 6. o.                                                     2333

Legkedvesebb  verseink                                                                1356

Egész csoportos fejmintázás a művészeti iskola harmadik osztályában

A kiskondás. Első, fotós óra

A kiskondás. Illusztrált mese

 

Néhány művészeti iskola bemutatása http://www.freeweb.hu/muveszetiiskolak

Alternatív Közgazdasági Gimnázium

Udvardi Művészeti Iskola,

Gyik Műhely

Szarvasi Művészeti Iskola Szarvas

Önálló Vizuális Alapiskola Szolnok-Törökszentmiklós- Kengyel- Kunszentmárton - Martfű

Óbudai Képzőművészeti Szakközépiskola

Országos művészeti iskolai versenyek, kiállítások.

 

Csoportvezetés a művészeti iskolában

Jegyzetek egy kolléga tanmenet tervéhez

A Montázs Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Kengyel) helyi tantervei 2003

A művészeti iskolában használt anyagok-eszközök jegyzéke

Beszerzési terv a minősítés megszerzéséhez 2003

Vélemények a kapcsoskönyvről, a széchenyi krt-i iskola rajzóráiról, illetve a Metszőkörről............

1.1   Takács Géza: A Kapcsoskönyvről                                                      

1.2   Hadas Miklós: EX  LIBRIS                                                                

1.3   Takács Géza: Magyarország gyermekszemmel                                  

1.4   Esterházy Péter: A Nagy Szolnoki Álldogálás                                   

Be nem szerkesztett szövegek

A Word, képszerkesztők, egyéb programok használatát segítő tanácsok

Egy hivatásos fényképész által készített osztályfotó sorozat

Menyhért László művészettörténeti törzsfája

Játékkészítés a makettműhelyben

A Szolnoki Metszőkör Egyesület dokumentumai:

Dokumentumjegyzék

Alapszabály

Leltár

Akciók:

Helytörténeti vetélkedő:

Méta- Baseball – krikett szabályok

Művészetek Völgye foglalkoztatási program

A Kalevala metszet története

A Kalevala képei: www.freeweb.hu/metszokor itt: Élet a műhelyben / alkotások / Kalevala

 

Országos Közoktatási Intézet tantervi adatbankjában megtalálható tantervek

 

Művészetek 1-10.

- Apáczai Kiadó tanterv 1-10. -

 

Gyakorló iskolai Tárgy- és környezetkultúra 1-6

OKI96BUDETÁ1-6

 

"Eszterházy" Vizuális kultúra 1-10

 

Vizuális kultúra, Győri műhely 1-10

 

Rajz, vizuális kultúra 5-10

Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola

 

A mûvészetek építõkockái 4-6.

A tanterv a KOMP jelû tantervi család része

 

Kerettanterv az általános iskola 1-8. o. számára

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

 

Vizuális kultúra (1-10)

- Nyíregyházi tantervcsalád -

 

Osztatalan kisiskolai tanterv 1-4.

 

Mûvészet 1-6. Szentlőrinc

 

Vizuális kultúra 1-10

- Szinva tanterv -

 

Tölgyfa Program Vizuális Kultúra 1-10

 

Vizuális kultúra 1-4, osztatlan, óvodaiskolai

- Vasi Osztatlan Elemi Iskola -

 

Részletes tartalomjegyzék

A tartalomjegyzék a Kapcsoskönyv word v áltozatából készült. Az egyes dokumentumok helyét is mutatja. A könyvtárszerkezet eltér a PDF kiadványétól.

Néhány könyvtárat közben már átszerkesztettem, de még itt nem javítottam. A linkek innen nem működnek, a részletes tartalomjegyzék tehát inkább csak tájékoztat, mi van az egyes fejezeteken, feladatokon belül.

Vizuálpedagógiai Kapcsoskönyv 1. Fodokumentum1.docfodokumentum1. DOC                                                                                                                                                     1

Előszó (BEVEZET/elosz.doc) BEVEZET/Eloszo98. DOC                             2

A szerző rövid pályaképe                                                                    4

A könyv használata, szerkezete (BEVEZET: modszer98. doc) FélkészBEVEZET/modszer98. doc                                                 10

Technikai tanácsok:                                                                                                                                              10

Felhasználási tanácsok                                                                                                                                         10

Pedagógiai, didaktikai alapvetés                                                      10

Pedagógiai alapelvek                                                                                                                                             11

Didaktikai alapelvek                                                                                                                                              11

Klasszikus módszer                                                                                                                                                11

Gyik módszer                                                                                                                                                          11

A vizuálpedagógus szerepei                                                              13

Intellektuálisan képző                                                                                                                                           13

Képcsináló                                                                                                                                                               13

Lélekgondozó                                                                                                                                                          13

A céhmester                                                                                                                                                             13

Versenyeztető                                                                                                                                                          14

Idomító                                                                                                                                                                    14

A diktáló                                                                                                                                                                   14

A padlón lévő                                                                                                                                                          14

A kártékony                                                                                                                                                             14

A csodabogár effektus                                                                                                                                          15

A gyerek túlfuttatása                                                                                                                                             15

Életgyávaságra nevelés                                                                                                                                         15

A kudarcok leggyakoribb okai:                                                                                                                           15

A program határvonalai a fenti szerepek megvalósításában.                                                                       15

Kerülhet-e padlóra a feladatokat alkalmazó kolléga?                                                                                   16

A tananyag tervezése, a tanterv, a tanmenet                                    16

Kell-e tanterv, tanmenet a tanításhoz?                                                                                                              16

Tervezés a nagykönyv szerint                                                                                                                              17

Tervezés a gyakrolatban                                                                                                                                       18

Kezdő tanmenetek.                                                                                                                                                18

Iskolai szintű tervezés                                                                                                                                            18

Kultúraazonos tervezés                                                                                                                                         19

Személyiségfüggő tervezés                                                                                                                                   19

A tanmenet                                                                                                                                                              20

Mit mond a tantervünk?                                                                                                                                       21

Didaktikai alapvetés                                                                          23

A látvány után történő rajzolás.                                                                                                                          25

A térábrázolás problémái                                                                                                                                      25

A perspektíva                                                                                                                                                          25

A képi - logikai feladatok.                                                                                                                                     26

Kreatív feladatok                                                                                                                                                   26

A technikák.                                                                                                                                                           27

Hogyan vezessünk be egy új technikát?                                                                                                            27

Munkáltató, vagy alkotó művészettörténeti feladatok                                                                                  28

Mentő feladatok                                                                                                                                                     28

A helyettesített óra (elkezdett) EGYEB / helyett.doc                                                                                      28

A tanítási stratégia - tanári attitűd                                                                                                                      29

A didaktikai program                                                                                                                                             30

Kell-e szakterem?                                                                                                                                                   31

Eszközkészítő tevékenység                                                                                                                                  32

Kényszerből                                                                                                                                                             32

Szórakozásból                                                                                                                                                         32

Pedagógiai célokból                                                                                                                                               32

Óratípusok                                                                                                                                                               32

Szigorúan frontálisan vezetett órák.                                                                                                                   32

Frontálisan vezetett órák                                                                                                                                      32

Többfeladatos óravezetés                                                                                                                                    32

Önálló kísérletező - kutató óra                                                                                                                             33

Játékkal indított óra                                                                                                                                               33

Címszó feldolgozások                                                                                                                                           33

Projektek                                                                                                                                                                  33

Vezetés, korrektúra.                                                                                                                                               33

Osztálykorrektúra                                                                                                                                                   33

Egyéni korrektúra.                                                                                                                                                  33

Értékelés                                                                                                                                                                   35

Zsűrizés                                                                                                                                                                     39

Osztálytípusok                                                                                                                                                        39

Tantárgyspecifikus problémák                                                         39

A motiválatlan gyerek                                                                                                                                           39

A rétegkultúrák harca                                                                                                                                            40

Egy példa a rétegkulturák termékeinek fogadására                                                                                        40

“Fogyasztói idiotizmus”                                                                                                                                        41

A “bepörgött” gyerek                                                                                                                                             41

Lelkesültség - fanatizmus                                                                                                                                     41

Az intimitás                                                                                                                                                              41

Az érzékiség                                                                                                                                                             42

Tanár-diák szerelem                                                                                                                                              45

Mi való a gyereknek?                                                                                                                                            45

A gyermekrajz (BEVEZET: agyermra98.doc) BEVEZET/AGYERMRA98. doc     46

A gyermek rajztevékenységének szakaszai                                     46

A firkakorszak                                                                                   46

Nyomhagyás                                                                                                                                                           46

Lengővonalas firka                                                                                                                                                46

Fészek firkák                                                                                                                                                           47

A szórványos utánzás, (forma firkálás) szakasza                                                                                           47

Hogyan rajzol a gyerek?                                                                                                                                       49

Mit rajzol a gyerek?                                                                                                                                               52

A gyermekrajz tere                                                                                                                                                 59

Miért rajzol a kisgyerek?                                                                                                                                       61

Miért rajzol a felnőtt?                                                                                                                                            64

Egy különösen tehetséges kisfiú  rajzai.                                                                                                             71

Jegyzetek                                                                                                                                                                  86

Gerő Zsuzsa: A gyermekrajzok esztétikuma.                                                                                                   86

Az óvodaALAPOZ/OVODA. doc                                                        86

A kisgyermekkori rajzolás                                                                86

Színkeverési gyakorlatok:                                                                                                                                    88

Építés:                                                                                                                                                                       88

Soralkotás térben:                                                                                                                                                  88

Ritmusképzés:                                                                                                                                                         89

Plasztikai munka során szerezhető tapasztalatok:                                                                                          89

Műveletek:                                                                                                                                                               89

Plasztikai munkafogások.                                                                                                                                    89

Tájékozódás a kép síkján.                                                                                                                                   89

Anyagok viselkedése.                                                                                                                                            90

Technikai tapasztalatok:                                                                                                                                      90

Műveletek:                                                                                                                                                               90

Környezetalakítás során szerezhető tapasztalatok.                                                                                        90

Műveletei:                                                                                                                                                                90

Vizuális játékok                                                                                                                                                      90

Formatartó levegőrajzok                                                                                                                                      90

Mozgásutánzás: ( tükörkép )                                                                                                                               90

Megfigyelést fejlesztő játék                                                                                                                                  91

Szétdarabolt kép összerakása.                                                              91

Képek egy óvodából:                                                                                                                                            91

A tantárgy története   BEVEZET / tantort98.doc (megkezdett) BEVEZET/TANTORT98. doc                                                        93

A céhes idők elit oktatása.                                                                                                                                    93

Az ipari forradalom nyomán megjelenő tömeges igény.                                                                                93

Geometrikus  segédábrák                                                                                                                                      93

Az élményvezérelt rajztól a látvány utáni rajzig.                                                                                             94

Az avantgard és a gyermekrajz                                                                                                                         100

Alkotásközpontú oktatás                                                                                                                                   100

Formanyelvi tanulmányok, a tanulók sajátos igényeihez alkalmazkodó stratégiák                             101

Vizuális kommunikáció                                                                                                                                      101

A  hazai vizuálpedagógia fontos műhelyei ( megkezdett )                 105

Barcsay kör, Dombiné Szántó Melánia                                                                                                           107

Földi Péter                                                                                                                                                              107

Gyik műhely                                                                                                                                                          108

Győri Műhely ( Baranyay Zoltánné)                                                                                                                108

Lantos Ferenc                                                                                                                                                       108

Leonardo program                                                                                                                                               108

Koltai Magdolna                                                                                                                                                  108

Molnár V. József                                                                                                                                                  109

Morvai László                                                                                                                                                       109

Kísérleti műhelyek és iskolák viszonya                                                                                                           109

A  gyerekek viszonya a  rajzórákhoz EGYEB/SORSOK/SORSOK68. doc ( Megkezdett) EGYEB/SORSOK/sorsok1.doc                                                          114

Gyermekpályák                                                                               114

A szabadon fejlődő, belülről vezérelt gyerek                                                                                                  114

A mesterkedő, míveskedő rajzolás útját választó gyerek.                                                                           115

Emlékkönyv festegetés, rajzolgatás, látvány utáni illuzionisztikus rajzolgatás.                                     115

A személyiségében sérült, jól rajzoló  gyerek                                                                                                  115

A személyiségében sérült, nyelvét vesztett gyerek                                                                                         115

Az értelmiségi kultúrába tartó, abban gyökerező gyerek.                                                                            115

Az ide tartó, de csak protokolláris érintkezési pontokkal  rendelkező, “fogyasztói” gyerek.                116

A kézműves kultúrába tartó gyerek                                                                                                                 116

A lassan érő gyerek                                                                                                                                              116

A   nyelvében gátolt, visszamaradt  gyerek                                                                                                     116

A nyolcadik után megtérő gyerek                                                                                                                     116

A szubkultúrák gyerekei.                                                                                                                                    116

A később érkezett gyerek                                                                                                                                    117

A “szürkék”                                                                                                                                                           117

Tanulói utak a Széchenyi Krt-i Általános Iskolában. A legjobbak (Elkezdett) EGYEB/SORSOK/jok.docEGYEB/SORSOK/JOK98. doc       118

B. J.                                                                                                                                                                         118

F. Tibor                                                                                                                                                                   127

Novotny Nóra                                                                                                                                                       129

Enyedi Tomi                                                                                                                                                          129

                                                                                                                                                                                 129

Fecsó Andi                                                                                                                                                             129

Egyéb képek EGYEB/SORSOK/egyebek98.docEGYEB/SORSOK/EGYEBEK98. doc                                                                                                    133

A leggyengébb tanulók iskolai pályafutása képekben. (Félkész) EGYEB/SORSOK/gyengek.doc: EGYEB/SORSOK/GYENGEK98. doc 135

R M. képei.                                                                                                                                                            135

M. B.                                                                                                                                                                       139

Ö. Z.                                                                                                                                                                        140

Hogyan oldják meg ugyanazt a feladatot különböző életkorú gyerekek? ( elkezdett)

1.     A legjobb- munkákból összeállított tanmentek képei                   143

Legjobb munkák EGYEB/SORSOK/jokepek98.docEGYEB/SORSOK/JOKEPEK98. doc                                                                                                        143

Hetedik osztály                                                                                                                                                     162

8. osztály                                                                                              164

Gyenge képek sorozata (Megkezdett) EGYEB/SORSOK/roskepk.docEGYEB/SORSOK/ROSKEPK98. doc     166

Tanmenetek                                                                                                                   174

A lemezen található, általam is használt általános iskolai tanmenetek ( Művészeti iskolai tanmenetek hátrébb): 174

1.1   Tanmenet.az általános iskola 1 - 4. o részére. ALAPOZ / tanmenetszabad 1-4.docALAPOZ/tanmenetszabad1-4. doc                                               174

1.2   Első osztály                                                                                     174

Firkák (A kisgyermekkori rajznyelv megerősítése.)                    174

Nonfiguratív firkák                                                                                                                                              174

Gyermekrajzok                                                                                                                                                     174

Történet rajza                                                                                                                                                       175

Firkák szabadon                                                                                                                                                   175

Érzelmeket hordozó firkák                                                                                                                                 175

Kép sok vonalból                                                                                                                                                 177

Érzelmek kifejezése vonalakkal                                                                                                                       177

Érzelmeket hordozó firkák egyszerűbben:                                                                                                      177

Folt firkák                                                                                                                                                              178

Figuratív rajzok, festmények                                                                                                                             178

Rajz egy vonallal.                                                                                                                                                180

Kik vagyunk?                                                                                  181

Önarcképek                                                                                      181

Arcképpel kezdve                                                                                                                                                 181

Csoportkép rajza                                                                                                                                                  183

Önarcképek résztanulmányokkal kezdve                                                                                                       184

Az én nevem                                                                                                                                                         184

Kik vagyunk? Agyagmintázás                                                       184

Mintázás szabad próbálkozással                                                                                                                      184

Maszk mintázás                                                                                                                                                   185

Kik vagyunk mi? Maszk mintázás “betanítása.”                                                                                         185

Az én nevem… mintázás                                                                                                                                   185

Ki vagyok én?                                                                                  186

Bokrok között.                                                                                 186

Kompozíciós változat                                                                                                                                         186

Száll a világ lepkeszárnyon.                                                                                                                               186

Nyomhagyási gyakorlatok agyagban.                                            186

1.1.1.1                           Nyomhagyási gyakorlatok más eszközökkel 188

Figuratív nyomatok                                                                                                                                             188

1.1.1.2                                                                        Sablonnyomatok 189

Sablonnyomatok az előző óra motívumaiból                                                                                               189

Sablonnyomatok háttérrel.                                                                                                                                189

Többszörözött nyomatok.                                                                                                                                  189

Közös sablonnyomatok                                                                                                                                     189

Papírkivágat nyomatok.                                                                                                                                     189

Továbbfestés                                                                                                                                                        189

1.1.1.3                                                                       Rajzoljunk mesét. 190

Illyés Gyula: a kiskondás                                                                                                                                   190

A kóró és a kismadár                                                                                                                                           191

Rajz forgó                                                                                                                                                              193

Technikai tanulmányok                                                                  194

A kifejezés.                                                                                                                                                            194

Vers illusztráció  mozgásjátékkal indítva                                      194

Évszakok                                                                                          195

Évszakok színei                                                                                                                                                    195

Az évszakok formái.                                                                                                                                           195

Az évszakok eseményei.                                                                                                                                     195

Fák rajza-festése ( lásd 5.o)                                                            195

Hogyan képzelsz el egy fát?                                                                                                                              195

Fa rajza, festése képzeletből                                                                                                                              195

Elágazó vonalrendszer festése                                                                                                                           196

Fa látvány utáni rajza                                                                                                                                         196

Fa fúvás                                                                                                                                                                 196

Fák festése.                                                                                                                                                            196

Kéz-fa                                                                                                                                                                    198

Kézből fa és egyebek                                                                       198

Mi van a fán?                                                                                                                                                       198

Csongor és Tünde                                                                            199

Képzeletünk képei ( lásd 5. o.)                                                       199

Belelátás, belefestés                                                                                                                                             199

Szimmetrikus Rorschach nyomkodás kettéhajtással. /lepke/ Ördög, stb. /                                              199

Pálcára ragasztás.                                                                                                                                                199

Tenyérnyomat kiegészítése képpé.                                                                                                                   199

Ujjfestés.                                                                                                                                                                199

Virág-e a lepke?                                                                               199

A bohóc (lásd 5. o)                                                                          199

Jégvirágok, hópihék.                                                                       199

Épület rajzok                                                                                    200

Házak. Gipsz dombormű öntés.                                                     201

Közös munka                                                                                                                                                       201

Terrakotta készítése agyag lapokból.                                                                                                              201

Dombormű szabadon mintázva                                                                                                                       201

Építmény készítése agyag lapokból.                                                                                                                203

Papír épületek                                                                                                                                                       203

Bújócska                                                                                           203

Más országok házai                                                                         203

A házak belülről                                                                              203

A Seholnincs vár                                                                             203

Első “várjáték”                                                                                                                                                     203

Fessük meg az odavezető utat.                                                                                                                         203

A vár lakóinak megmintázása.                                                        203

Természetes formák a várban.                                                        203

Mesterséges formák a várban                                                         204

Gépek                                                                                               204

Tárgykészítés                                                                                   204

A vár szobái.                                                                                    204

A vár makettezése                                                                            204

Várjáték                                                                                            204

2.Második osztály                                                                                204

Mese rögtönzése.                                                                             204

Tájkép, a lépték                                                                               205

Építkezés                                                                                          205

A mi utcánk                                                                                      205

Építmény rajza                                                                                 205

Dobozváros a szabadban.                                                                                                                                  205

Babalakás dobozból.                                                                                                                                          205

Bababútorok a lakásba.                                                                                                                                     205

Járművek papírból dobozokból.                                                                                                                       206

Útkereszteződés a járműveknek.                                                                                                                      206

Vendégem érkezett                                                                          206

Alattunk is laknak-felettünk is laknak ( Színkeverés)                 206

Plasztikai megoldás                                                                         206

Lélek magasa, mélye                                                                        206

Önarcképem tárgyakból                                                                                                                                     206

Önarcképem tárgyakkal                                                                  207

Emberi alak                                                                                      207

Jelmezterv. Jelmezkészítés                                                              207

Ugráló képek                                                                                    207

Egy mese mozduló képei                                                                207

Mozdulatok                                                                                      207

Akvárium színespapírból, átlátszó fóliából.                                 207

Kontrasztok                                                                                      207

Hideg - meleg színek                                                                       208

Színek vetélkedése                                                                          208

Gyümölcsök megfestése hideg ill. meleg környezetben.                                                                               208

Fesd meg színfoltokkal egy kirándulás emlékeit!                                                                                          208

Színdominó                                                                                      208

Táj - színkép                                                                                    208

Fesd meg a színmanók birodalmát a négy évszakban.                                                                                208

Készítsetek közösen képet egy meseországbeli utazásról!                                                                          208

Fess meg egy-egy eseményt, ami viharos, illetve jó időben történt - vagy történhetett volna - veled! 208

Épület gyűjtés                                                                                  208

Napszakok                                                                                        208

Egy történet képei                                                                           208

Életre keltett betűk                                                                          208

A madárkirály                                                                                  208

Az erdő                                                                                             208

Egy növény élete                                                                             209

Figyeljétek meg egy növény fejlődését, vagy egy termés érését!                                                                209

Az erdő állatai                                                                                  209

Mozgás                                                                                             209

Tárgytervezés                                                                                   209

Nézőpontok                                                                                     209

3. osztály                                                                                              209

Műalkotások narratív tartalmának eljátszása.                               209

Válasszatok ki egy sok alakos  festményt, álljatok be az egyes szereplők helyére,                                209

játsszátok tovább a jelenetet, majd fessétek meg a játék egyik részletét! Rajzfilmet, képregényt  is tervezhettek!                209

Az évszak díszei ( virágai?)                                                            209

Kerttervezés                                                                                     209

Virágok az asztalon                                                                         209

Ez a divat                                                                                          209

Az osztály élete                                                                                209

Egy emlékmű                                                                                   210

Restaurálási gyakorlat.                                                                    210

Tájelemzés                                                                                        210

A szent hely                                                                                     210

Az én múzeumom                                                                            210

Élővé varázsollak                                                                            210

Emberi alak                                                                                      210

Emberi alak elöl, hátul, oldalnézetének megrajzolása. ( Lásd 5. o.)                                                          210

Emberi alakok 2.                                                                             210

Közös utcakép alakokkal.                                                                                                                                 210

Körben álló alakok ábrázolása, tetszés szerinti térben.                                                                                210

Emberi alakok 3.                                                                             211

Rajzold meg magad ahogy fejlődtél.                                                                                                               211

Rajzold le magad, milyen leszel később, felnőttként!                                                                                   211

Mozgásban lévő alakok ábrázolása                                                                                                                211

Jelmeztervek                                                                                    211

Jelmezterv. Jelmezkészítés                                                                                                                                 211

Csoportkép a legszebb jelmezekből.                                                                                                                211

Szobor varrott, ragasztott textilből, Kivágott, hajlított, ragasztott papírból, műanyag térépítő játékból.  211

Öltöztetős baba.                                                                                                                                                   211

Babaruha varrás.                                                                                                                                                 211

Képregény                                                                                        211

A kis gömböc növekedése  képregényben.                                                                                                      211

Animációs gyakorlatok                                                                   211

Mozgó kép papírcsíkkal, ceruzával.                                                                                                                211

Háttér előtt elhúzott celofánra rajzolt alakok.                                                                                               211

Mozgatható ízületű sikbáb.                                                                                                                               211

Rajzfilmterv egyszerű mozdulatsorokról. ( lásd 6. o. kezek feldolg.)                                                         211

Akvárium színes papírból, átlátszó fóliából.                                211

Fesd meg színfoltokkal egy kirándulás emlékeit!                        211

Színdominó                                                                                      211

Táj - színkép                                                                                    211

Fesd meg a színmanók birodalmát a négy évszakban.                                                                                211

Készítsetek közösen képet egy meseországbeli utazásról!                                                                          211

Fess meg egy-egy eseményt, ami viharos, illetve jó időben történt veled!                                                211

Házépítés                                                                                          211

Napszakok                                                                                        211

Napszakokra jellemző színskála előállítása és alkalmazása narratív képen.                                         211

Egy történet képei                                                                           211

Életre keltett betűk                                                                          212

Menyasszonykérő                                                                           212

A madárkirály                                                                                  212

Temperanyomat levelekről. Közéjük madár festése.                                                                                   212

Repülő papírhajtogatás.                                                                                                                                     212

Papírsárkány sótartókból.                                                                                                                                  212

Az erdő                                                                                             212

Tanulmányrajz szőlőtőkéről.                                                                                                                             212

Folytasd a tőkét!                                                                                                                                                  212

Mi történik a fa körül?                                                                                                                                        212

Készíts egyetlen formát, ami kifejezheti az erdőt.                                                                                        213

Figyeljétek meg egy növény fejlődését.                                                                                                           213

Rajzold, fesd meg egy alma növekedését!                                                                                                      213

Egy fa tavasztól télig. Sorozatrajz, festés.                                                                                                       213

Az erdő állatai                                                                                  213

Mozgás                                                                                             214

Tárgytervezés                                                                                   214

Negyedik osztály                                                                                  214

fény                                                                                                   214

Az árnyék                                                                                         214

Játék a fénnyel                                                                                 215

Pozitív - negatív formák a síkon                                                    215

Fotogrammok                                                                                  215

A fényképezőgép kezelése.                                                             215

A fény, árnyék szerepe a fotózásnál.                                              215

Színes fotók készítése.                                                                    215

“Tárgymesék “                                                                                 215

A fotódokumentációk.                                                                    216

Portévariációk.                                                                                 216

Saját fotók.                                                                                       216

Mozgásábrázolás.                                                                            216

Azonos téma öt képben.                                                                  216

Tárgyak portréja                                                                              216

A fotóval is lehet hazudni.                                                              216

Sorozatfotók az uzsonnáról, elfogyasztásáról.                              216

“Titkos felvételek”                                                                          216

Makro és mikrofotók.                                                                     216

A cipő.                                                                                              216

Egy lehetséges felsős tanmenet változat. Tanmenet/TANMENET98. Doc tanmenet/TANMENET98. doc                                                                   

5. osztály                                                                                                

6. osztály                                                                                                

7. osztály                                                                                                

8.osztály.                                                                                                

 

Fődokumentum 2. Alapfeladatokfodokumentum2. doc

Ötödik osztály törzsanyaga Torzs/otodik/TOR51AL98.doc             176

Felmérés AF1TORZS/otodik/TOR51AL98. doc                         177

Rajz emlékezetből....................................................................................................... 177

Rajz látvány után......................................................................................................... 177

Történet rajzban........................................................................................................... 178

Mentő feladatok............................................................................................................ 178

Képzeletünk képei AF 2                                                                 179

Ábra A Nonfiguratív foltfestés.................................................................................... 180

Ábra B Irányított véletlen............................................................................................. 180

Újrafestés...................................................................................................................... 180

+ Összehajtott alap...................................................................................................... 181

Más technikával is megismételheti a képet............................................................ 181

Centrifuga képek......................................................................................................... 181

Egy kép eljátszása....................................................................................................... 181

Tenyérnyomatok megfestése.................................................................................... 181

A ceruza AF 3Tor/otodik/TOR52AL98.docTORZS/otodik/TOR52AL98. doc 183

Egyéb technikai órák. A vízfesték. AF 4                                       189

Növények rajza AF 5TORZS/OTODIK/TOR53al98.docTORZS/otodik/Tor53al98. doc                                                                                                    194

Fák "tervezése" AF 7                                                                      199

+ Elágazó csövek......................................................................................................... 199

Fák rajza AF 6                                                                                 203

Mesebeli növények TORZS/OTODIK/ TOR54al98.docTORZS/otodik/TOR54AL98. doc                     208

/"A"  változat Önállótlanabb, vagy humán beállítottságú gyerekeknek/................................................ 208

+B  változat /Önálló, realisztikus szemléletű gyerekeknek/........................................................................ 209

A madár AF 9                                                                                  212

Bátortalanabb osztályok számára.................................................................................................................. 212

Madár rajzolása bekötött szemmel........................................................................... 212

Látványból indítva............................................................................................................................................ 213

Épület tervek AF 12 TORZS/ OTODIK/ tor55al98.docTORZS/otodik/TOR55AL98. doc                         222

Portré AF l3                                                                                     229

Fej tanulmány.............................................................................................................. 229

+  Gipszfej rajza............................................................................................................ 231

+Önarckép akvarellel, pasztellel vagy zsírkrétával................................................. 231

+ "Érzelmes önarcép"................................................................................................. 231

+ "Érzelmes sorozat"................................................................................................... 231

+ Groteszk sorozat....................................................................................................... 231

+ Technikázás.............................................................................................................. 231

+ Mesebeli fej............................................................................................................... 231

Emberi alak rajza AF14                                                                  236

Mesebeli emberek AF15                                                                 239

Mesebeli világ AF 16 TORZS/OTODIK/tor56al98.docTORZS/otodik/TOR56AL98. doc 246

1. változat / Önállótlan osztálynak/................................................................................................................ 246

2. változat /nagyon gyenge osztálynak/........................................................................................................ 250

3. változat /Jól dolgozó osztálynak/............................................................................................................... 250

Vázlatok a táblaképek festéséhez  AF17                                       255

Kis színvázlatok festése............................................................................................. 255

Nagyobb vázlat festése............................................................................................... 255

Egy részlet felnagyítása akvarellel........................................................................... 255

Olajfestő technikai tanulmányok                                                   257

Néhány A/3-as kis olajkép......................................................................................... 257

Olajképek festése                                                                             258

Mintázás AF18                                                                                259

Tematikus mintázás AF l9                                                              262

Törzsanyag 6. O. TORZS/HATODIK - Tor61al98                           264

A látvány utáni rajz vonalai AF 19TORZS/HATODIK/Tor61al98. doc    265

+Tematikus rajz vonalak témára............................................................................... 267

Látvány utáni rajz........................................................................................................ 267

+ Ösvény....................................................................................................................... 267

Vonalak a fán............................................................................................................... 267

Korábbi munka befejezése........................................................................................ 267

Szabad rajz................................................................................................................... 267

+ Pontos vonalvázlatot, a középponti perspektíva szabályai szerint.................. 268

+ Vonalvázlatot, az egyes épületek összerendezése nélkül............................... 268

+ Tónusos tömegvázlatot a térbeliség jelzése nélkül............................................ 268

+ Nonfiguratív kompozíciót........................................................................................ 268

A tónusos rajz AF 20                                                                      270

Pontok összekötése.................................................................................................... 272

Folyosórajz.................................................................................................................... 272

Síklapok a teremben................................................................................................... 272

Fantáziarajz síklapokból kiindulva........................................................................... 272

Közös pontösszekötés................................................................................................ 272

Vonal - kiengedés játék.............................................................................................. 272

"Alattomosan ejt sebet ez a csupa él Mindenféle"................................................ 272

Csukott szemmel készített - belső vagy külső teret alakokkal ábrázoló - rajz tónusozása.         272

Lehajtott fülű papírcsík rajza  AF 21                                             275

A/ változat  Egy pont  helyzetei a térben és a síkon............................................... 275

Papírcsík rajza.............................................................................................................. 276

Tónusos rajz................................................................................................................. 278

Talpra állított papírcsík................................................................................................. 279

Új, bonyolultabb modell.............................................................................................. 279

Játék a fénnyel............................................................................................................. 279

Tónusredukció............................................................................................................. 279

Túlzott fény-árnyék...................................................................................................... 279

Fázisrajzok egy origami készítéséről........................................................................ 279

Titok-kép........................................................................................................................ 279

Jut eszembe................................................................................................................. 279

Korábbi félbehagyott feladatok befejezése............................................................. 279

Az ellipszis, a henger  AF 22 TORZS/ HATODIK/Tor62al98.docTORZS/HATODIK/Tor62al98. doc 284

Ellipszisek..................................................................................................................... 284

Hanglemez................................................................................................................... 284

Kis henger..................................................................................................................... 284

Csíkos henger.............................................................................................................. 285

Jut eszembe................................................................................................................. 285

A henger tónusos rajza.............................................................................................. 286

Tónusos henger különböző irányú megvilágításban........................................... 287

Tónusos henger filctollal............................................................................................ 287

A fekvő henger                                                                                290

Hengercsoport rajza AF 24.                                                            291

Papírszalag rajza AF 25.                                                                 293

Trükkrajz tussal, szénnel............................................................................................ 294

+  Tematikus munka szalag témára......................................................................... 294

Nonfiguratív kompozíció a tekeredő vonalak témájára......................................... 294

+ Összegyűrt papír....................................................................................................... 294

+Spirál, faforgács rajza............................................................................................... 294

Bonyolult papírhajtogatás rajza................................................................................. 294

Várfalat imitáló papírcsík rajza................................................................................... 295

Várfal tervezése........................................................................................................... 295

Térbe emelkedő papírlap rajza.................................................................................. 295

A gömb AF 26. TORZS/ HATODIK/ Tor63al98.docTORZS/HATODIK/Tor63al98. doc                    298

+Gömb tónusos rajza szénnel.................................................................................. 299

Gömb fekete lapra fehér krétával.............................................................................. 300

1. Ábra Gömb háttérrel................................................................................................ 300

Gömb akvarellel, pasztellal........................................................................................ 300

+ Gömbszerű modellek rajza..................................................................................... 300

+ Gömbfantáziák.......................................................................................................... 300

+ Szétszóródás............................................................................................................. 300

+ Gömb bábok készítése textilből.............................................................................. 300

+ Gömb csonkolás....................................................................................................... 300

Gömbre vetődő rácsrendszer megrajzolása........................................................... 300

Fotók a gömbről........................................................................................................... 302

Szemléltetéshez használható fotók:........................................................................ 303

Tónusfejlesztési gyakorlatok AF 27.                                             305

Rávezető feladat az előző óra kudarcos tanulói részére...................................... 305

Grafikai tanulmányok.................................................................................................. 305

Törött tojások filccel, rajztollal vagy ceruzával. KF ?.............................................. 306

Egyéb apró tárgyak rajza raszteres technikával..................................................... 306

Színes raszterezés...................................................................................................... 306

Síkkompozíció raszteres technikával....................................................................... 306

Tematikus munka........................................................................................................ 306

Korábbi munka újraalkotása...................................................................................... 306

Kis üvegek AF 28.                                                                           309

Fekvő üveg................................................................................................................... 310

Különlegesebb üvegek látvány utáni rajza............................................................. 310

Üveg rajza természetes hátterével együtt................................................................ 310

Tónusos üvegrajz........................................................................................................ 310

Üveg akvarell................................................................................................................ 310

Különleges üvegtervek............................................................................................... 310

Zsúfolt forgástest csoport rajza AF 28 TORZS/ HATODIK/ Tor64al98.docTORZS/HATODIK/Tor64al98. doc                    313

Egyensúlyi kompozíciók vízszintes csíkban AF 29.                   315

Üvegcsoport szembenézeti képéből épülő síkkompozíció (csíkban)................. 315

Játékos foltkompozíció................................................................................................ 315

Jelgyűjtés kompozíciók készítéséhez.                                                  316

1. Tárgyszerű  változat. Részletes előkészítés, kevésbé művészi érdeklődésű osztálynál.................... 316

2. Műelemző indítás. Kubista képek elemzése............................................................................................. 316

3. Műelemző indítás az előző óra munkái alapján...................................................................................... 318

4. Zenei felvezetés.............................................................................................................................................. 318

5. Zenei kompozíciók szerkesztése................................................................................................................. 318

6. Üveggyárban (Gyenge, és nem megfelelően motivált osztályok részére.)........................................... 318

Kompozíció építése nagy háttérfoltokból................................................................. 318

Kompozíció építése nagy háttérfoltokból AF 29/A                     321

1. Igen gyenge képességű osztályok részére.................................................................................................. 321

2. Jobb osztályok részére................................................................................................................................... 322

3. Önállótlan, nehézkes, vagy reálszemléletű osztályok részére................................................................ 322

4. Árnyjáték változat......................................................................................................................................... 323

Szabad kompozíciók AF 29/B                                                       326

Szabad kompozíciók................................................................................................... 326

Címszó köré gyűjtött motívumok............................................................................... 326

Önéletrajzi építményem............................................................................................. 326

Falfirkák......................................................................................................................... 326

Csukott szemű tematikus rajzok............................................................................... 326

15. óra Tanulmányrajz termésekrõl AF 30 TORZS/ HATODIK/ tor65al98.doc . doc332

17. Csigák rajza AF 32                                                                    342

1.  változat. Részletes felvezetés...................................................................................................................... 342

Elõkészítõ feladatok.................................................................................................... 342

Térbeli formák rajza..................................................................................................... 356

A drapéria AF 37 TORZS/ HATODIK/ tor66al98.docTORZS/HATODIK/TOR66al98. doc                   364

Csíkos drapériák rajza AF 38                                                         369

Drapéria feldolgozása AF 39                                                          373

A  változat . Játék a drapériával. (KF ? )........................................................................................................ 373

A kompozíció szûkítésének szemléltetése.............................................................. 373

Fejfedõ terv................................................................................................................... 373

Frizuraterv síkban........................................................................................................ 375

Játék a kendõvel.......................................................................................................... 375

Történet rögtönzése textilek témájára...................................................................... 375

A kendő átváltozásai................................................................................................... 375

B. változat . Szabad címszó feldolgozás....................................................................................................... 376

C.  változat. Kompozíciós feldolgozás diasor alapján................................................................................ 376

D  változat Ellentétek......................................................................................................................................... 377

Fantáziarajz a látvány formatömegébõl kiindulva................................................. 377

Fantáziarajz a párhuzamosan futó vonalak, csíkok témájára............................. 377

Nonfiguratív kompozíció párhuzamosan futó csíkokból...................................... 377

Plasztikai feldolgozás (Agyag, papír, textil plasztika.)........................................... 377

Csendélet rajza AF 4O.                                                                   380

Csendélet akvarell AF 40/A                                                           382

A kéz AF 41 TORZS/ HATODIK/ tor67al98.docTORZS/HATODIK/TOR67al98. doc                                                                                                    383

Kéz körülrajzolása....................................................................................................... 384

Kéz mozdulatai............................................................................................................ 384

1. Ábra Doboz, cső, drót kezek.................................................................................. 384

Fonallal betekert kéz................................................................................................... 384

Mozdulatok.................................................................................................................... 385

Láb tanulmányok......................................................................................................... 385

Ujjlenyomat................................................................................................................... 385

Röntgen felvétel rajza................................................................................................. 385

Tónusos kézrajz........................................................................................................... 385

A kezek feldolgozása AF 43.                                                          388

B.  változat - szabad feldolgozás..................................................................................................................... 388

Látvány utáni rajzok.................................................................................................... 390

Átalakítás....................................................................................................................... 390

Történet a kezekkel...................................................................................................... 391

Ez elment vadászni..................................................................................................... 391

Kompozíció egymásra rajzolt kezekbõl.................................................................... 392

Fotó a kézrõl, kezekrõl................................................................................................ 392

Kassák Lajos: Kezek................................................................................................... 393

Rajzfilm színespapírból kivágott kezek témájára................................................... 393

Szabad feldolgozás..................................................................................................... 393

Alapfeladatok 7. o. Torzs/hetedik/tor71al98.doc                               394

A kocka AF 44 TORZS/ HETEDIK/ tor71al.docTORZS/HETEDIK/Tor71al98. doc                                                                                                    396

Gyengébb osztályban........................................................................................................................................ 396

Jobb osztályokban:............................................................................................................................................ 397

Választható feladatok:................................................................................................. 400

Pontos látvány utáni rajz a közelrõl, két szemmel nézett kockáról..................... 400

Kézbe fogott kocka...................................................................................................... 400

Új mozdulat a kockáról............................................................................................... 400

Meghökkentõ kocka. KF 106..................................................................................... 400

Falra akasztott nagy drót - kocka............................................................................... 400

Rajz a lakóteleprõl. / Az ablakból/............................................................................. 400

Átlátszó kocka rajzolása AF 45.                                                     404

Kis modellek rajza....................................................................................................... 404

Nagy drót kocka környezettel..................................................................................... 404

Hogy el ne kockásodjunk........................................................................................... 404

Mértani testek rajza                                                                         407

Tónusos mértani testek.............................................................................................. 407

Tónusos monokróm akvarell..................................................................................... 407

Korábban elkezdett munka folytatása...................................................................... 407

Szabályosan rendezett testcsoport rajza                                        409

Mértani testek rajza. A távpontok (Tapasztalati bevezetés)         411

Mértani testek tónusos rajza AF 48                                               414

A. Jobb rajzolók részére                                                                      418

Vetületi ábrázolás, axonometrikus rekonstrukció AF 49TORZS/HETEDIK/TOR72AL98. doc                                     420

Centrális perspektíva                                                                       425

Két iránypontos perspektíva.                                                         426

Eltolások AF 53 TORZS/ HETEDIK/ tor73al.docTORZS/HETEDIK/TOR73AL98. doc                      429

Jelek származtatása AF 54.                                                             432

Egyszerû mûveletek a jelekkel                                                       435

Sorolás                                                                                              437

Permutáció                                                                                       438

Csúsztatás                                                                                         440

Témazáró feladat.                                                                            441

Kompozíciók                                                                                   448

A szék TORZS/ HETEDIK/ tor74al.doc-TORZS/HETEDIK/TOR74AL98. doc                                                                                                          449

Különös székek tervezése.                                                              452

Szék árnyékai............................................................................................................... 452

Történetek a székkel                                                                        454

Belsõ tér rajza                                                                                  459

Épületrajz                                                                                         461

8. O. alapfeladatok TORZS/NYOLCADI/TOR81AL98. doc

Fák, ceruzarajz /kréta, stb. / TORZS / NYOLCADI / tor81al.doc 467

Fák, akvarell, pasztell.                                                                     470

Impresszionista akvarell                                                                 473

Új expresszionizmus................................................................................................... 483

A fej/ TORZS / NYOLCADI / tor82al98.docTORZS/NYOLCADI/TOR82AL98. doc                                                                                                    487

Arckifejezések                                                                                 493

Fej szabad feldolgozása                                                                  494

Fej mintázása                                                                                   501

Mozdulatvázlatok                                                                            503

.Modell belső térben, ceruza                                                           509

Cezanne / TORZS / NYOLCADI / tor83al98.docTORZS/NYOLCADI/TOR83AL98. doc              509

A posztimpresszionista festészet                                                    514

Matisse és a Fauves/ TORZS / NYOLCADI / tor84al98.doc/ TORZS/NYOLCADI/TOR84AL98. doc                                      520

Analitikus kubizmus                                                                       523

Szintetikus kubizmus                                                                      527

Kubista plasztikák/ TORZS / NYOLCADI / tor85al98.docTORZS/NYOLCADI/TOR85AL98. doc              531

Absztrakció /A mondriani út /                                                        532

Absztrakció /Kandinszkij/                                                              538

A szürrealizmus                                                                               542

Szürrealista montázsok                                                                   549

Frottázs / TORZS / NYOLCADI / tor86al98.docTORZS/NYOLCADI/TOR86AL98. doc              555

Másolat a montázsról.................................................................................................. 555

Átvilágító asztalon készült másolat........................................................................... 555

Fénymásolat színezése.............................................................................................. 555

Fénymásolat tovább fejlesztése................................................................................ 556

Pausz másolat.............................................................................................................. 556

Frottázs.......................................................................................................................... 556

A montázs szabad feldolgozása............................................................................... 556

Objet/Tárgy átalakítás/                                                                    560

Tárgyak gyűjtése.......................................................................................................... 560

Akciófestés. (Pollock)                                                                     565

Festékezési akció tervek                                                                 569

Tűzfestmények, tűzplasztikák................................................................................... 569

Fényszobrok................................................................................................................. 569

Kalligráfiák.................................................................................................................... 569

A minimális jel ( Minimal Art )                                                     570

Performance                                                                                     574

Fődokumentum 2. tartalomjegyzéke                                             574

1.1   Kiegészítő feladatok fodokumentum3. docfodokumentum3       580

A véletlen kép KIEG / kieg5198.docKIEG/Kieg5198. doc        580

Próbapapírok továbbfestése...................................................................................... 580

Véletlen frottázs........................................................................................................... 580

Véletlen monotípiák.................................................................................................... 580

Törlőrongy nyomatok.................................................................................................. 581

Megfestett törlőrongyok............................................................................................... 581

Festés alappapírokra................................................................................................... 581

Gyűrt papír nyomatok.................................................................................................. 581

Szívólapok kiegészítése............................................................................................. 582

Monotípiába rajzolás................................................................................................... 582

Véletlen linómetszetek............................................................................................... 582

Bio art............................................................................................................................. 582

Gipszfaragás................................................................................................................. 582

Mintázás agyagból....................................................................................................... 582

Mintázás papírpépből.................................................................................................. 583

Tus úsztatás.................................................................................................................. 583

Tus úsztatás víz felszínén.......................................................................................... 583

Zománcfesték úsztatás............................................................................................... 584

Palettaképek................................................................................................................. 584

Adok egy jelet                                                                                  585

Rejtvény jel................................................................................................................... 586

Technikai tanulmány bevezetője.............................................................................. 586

Színespapír foltok kiegészítése képpé                                           587

Csukott szemü firka                                                                        588

Közös ragasztás                                                                                590

Csontváry/Csontváralja polgárai.Turcsányi Márta feladatsora/  592

Csontváry ( Rövidebb/                                                                   593

l.foglalkozás.................................................................................................................. 593

Csontváry 2. foglalkozás                                                                595

Frottázs                                                                                             596

Véletlen frottázsok....................................................................................................... 596

Szerkesztett frottázsok................................................................................................ 596

Színesceruza frottázs.................................................................................................. 596

Frottázs kollázsok........................................................................................................ 597

Nagy méretű frottázsok............................................................................................... 598

Hamisítás...................................................................................................................... 598

Egy hamisítás sorozat                                                                          598

Frottázsból fejlesztett dombormű.............................................................................. 599

Frottázs óra játékosabban                                                               600

Fejrajz csukott szemmel............................................................................................. 600

Felületek gyűjtögetése................................................................................................ 600

Rajz rögtönzése a gyűjtött felületekből.................................................................... 600

A csukott szemű rajz satírozása................................................................................ 600

Kép fejlesztése véletlen foltokra............................................................................... 601

Kollázs a gyűjtött foltokból.......................................................................................... 602

Egy rajz újraalkotása dörzsölés nélkül.................................................................... 602

Ceruzarajz  külső térben a ceruza technika óra után.                    603

Jobb megoldások                                                                                603

Akvarell külső térben az akvarell technika óra után.                   604

Technika: akvarell.                                                                          604

Tanulmánylap pongyola pitypangról (Nagy bakszakáll,vagy más hasonló fészkesvirágzat/                                                                                605

Fa tanulmányok Leonardo útmutatásai alapján.                           606

1.2   823. A fák ágazatáról                                                                     606

Fasor                                                                                                 607

Vonalképzési játékok                                                                      610

Vonal játékok térben.                                                                      611

Sors-fák......................................................................................................................... 612

........................................................................................................ Milyen fát rajzoltam? 612

Weöres Sándor: Galagonya                                                            613

Grafikai átirás................................................................................................................ 613

Egy növény élete                                                                             614

Tus fúvás-fa KIEG / kieg5298.docKIEG/Kieg5298. doc            617

Akvarell fúvás............................................................................................................... 617

Növények sablon spray                                                                  619

Fotogramm növényi részekből                                                       620

Mesebeli erdő                                                                                  621

21.Bio art                                                                                         622

Közös fa                                                                                           623

Sorozat madárfejekről                                                                     623

Madaras fa, madaras ablak                                                              623

Madaras ablakok.......................................................................................................... 624

Tanulmányrajz                                                                                 625

Ékszermadarak                                                                                 625

Bio madár készítő játék.                                                                  625

Repülő szerkezetek                                                                          625

Drót madár.................................................................................................................... 626

Papirplasztika............................................................................................................... 626

Mesebeli madár és növény dombormű................................................................... 627

Állatkert.......................................................................................................................... 627

Papírhajtogatás............................................................................................................ 627

Spray-vel festett madarak                                                               628

Makettek                                                                                          628

Sátor............................................................................................................................... 628

Házak tanulmányrajza                                                                     629

Térbeli forma rajza                                                                          631

Árnyékportré                                                                                   631

Grimaszok                                                                                        632

Portré fotogramm                                                                            632

Arcfestés.                                                                                          633

Papirmetszet báb                                                                              634

Alakjaink átöltöztetése                                                                    634

A pók és a lepke találkozása  (Bodnár Éva nyomán/                   635

Barlang előtt állok.                                                                          640

Bemozdulásos fotók                                                                        641

Alaktervek Bakó Ilona ruháihoz                                                    642

Gipsz figurák                                                                                   642

Ruha átalakitások                                                                            642

Táj-fotogramm                                                                                 642

Téralakítási készség felmérése                                                        643

Különös alakok                                                                               646

Érzékelő játék                                                                                  646

Egyéb anyagok a mintázásban                                                       646

Kiegészítő feladatok 6. o.                                                                    647

Játék a vonalakkal KIEG /HATOD /  kieg6198.docKIEG/HATOD/Kieg6198. doc                                                                                                          647

Különböző karakterű vonalak rajzoltatása.............................................................. 647

Ábrázoló  motívum rajza............................................................................................. 647

A feladatok ismétlése megszakítás nélkül húzott vonalakkal............................. 647

Közös rajz címszóra.................................................................................................... 647

Csapatrajz..................................................................................................................... 647

A játék emléke.............................................................................................................. 648

Ösvényrajz                                                                                       649

Rajzolás csuklóból                                                                          651

Összekapcsolások                                                                            652

Közös rajz...................................................................................................................... 652

Csillagos ég.................................................................................................................. 652

Kapcsolatok.................................................................................................................. 652

A folyosó                                                                                         653

Történetek a folyosóban............................................................................................. 653

Síklapok akvarellel.                                                                        656

Kompozíciók körre és ellipszisre.                                                  656

Ellipsziskörző                                                                                  656

Tilalom tábla                                                                                    656

Csőben                                                                                              656

Csíkos papírlapok                                                                           656

Escher-szalag                                                                                   657

Papírplasztikák (Szabados Árpádtól gyűjtött  feladat                  657

Gömb festés kompresszorral, spray-vel.                                        658

Fotók a gömbről                                                                              658

Behálózás                                                                                         659

A tojás                                                                                              659

Furcsa tojások.............................................................................................................. 660

Illusztrációk................................................................................................................... 661

Törött tojások................................................................................................................. 661

Tojáséj........................................................................................................................... 662

Különös üvegek                                                                               662

A tükör                                                                                             663

Indítás mozgásjátékkal............................................................................................... 663

Rajz törött tükörről........................................................................................................ 663

Vízben tükröződő formák........................................................................................... 664

Szimmetrikus rajz fejlesztése.................................................................................... 664

Pilinszky János: Kórkép és hattyúdal...................................................................... 664

Tükörkép fotók.............................................................................................................. 664

Szabad tematikus munkák........................................................................................ 665

Akvarell az üvegről                                                                         666

Fotók az üvegről                                                                              666

Kompozíció építése nagy háttérfoltokból üzenet játék után.      666

Kollázs........................................................................................................................... 667

Nonfiguratív térkompozíciók                                                         668

Figuratív térkompozíciók építése nagy háttérfoltokból.              668

A szoborfestés alapelemei (Archipenko)                                       669

Forgástest hasonlatok                                                                      670

Hasonlatok táblázat..................................................................................................... 670

Jel karakter tábla KIEG /HATOD /  kieg6298.docKIEG/HATOD/Kieg6298. doc                                                                                                          671

Jelstaféta                                                                                           674

Figuratív jelekkel játszunk.......................................................................................... 675

Szöveges üzeneteket küldünk.................................................................................. 675

Üzenetek egy falon..................................................................................................... 675

Láncmese..................................................................................................................... 675

Staféta rajz kötött vonalakkal..................................................................................... 675

Az alapelemek (Vázlatos)                                                               677

Alapelemek vizsgálata gesztenye látvány utáni rajzából kiindulva. ( Boros Anikó diplomamunkája alapján. )     678

A gesztenye.................................................................................................................. 678

Néhány kép a diplomamunkából............................................................................. 678

Tanulmánylap termésekről, szerkezeti tanulmányokon át. Szabad formakeresés.                               680

Tanulmánylap.............................................................................................................. 680

Szerkezeti tanulmányok............................................................................................. 680

“Síkba lapítás”............................................................................................................... 680

Kompozíciós tanulmányok........................................................................................ 680

Variációk........................................................................................................................ 680

Tabló.............................................................................................................................. 680

Alapelemek elvont vizsgálatai                                                                                                                           681

A pont                                                                                               681

Érzékelő játék............................................................................................................... 681

Pont helyzete a síkon.................................................................................................. 681

Egy kicsi pont............................................................................................................... 682

A vonal                                                                                             683

Vonalak húzása különböző vonalképző eszközökkel.......................................... 683

Vonalkarakterek........................................................................................................... 683

Érzelmek....................................................................................................................... 683

Térkonstrukciók............................................................................................................ 683

A vonal mint fotótéma................................................................................................. 684

Vonalak mesélik.......................................................................................................... 684

A folt............................................................................................................................... 685

Szemléltető képek:...................................................................................................... 685

A térbeli folt                                                                                     686

Látszólagos teret érzékeltető foltok........................................................................... 686

A térbe emelkedő folt.................................................................................................. 686

A jelentést hordozó folt............................................................................................... 686

Kompozíció jelentést hordozó foltokból................................................................... 686

Ezzel a  korábbi alapfeladat sorra térünk.../../TORZS/HATODIK/Tor64al98.doc - Kompozíció  686

A faktúrák...................................................................................................................... 687

Tanulmányfoto faktúra témára.................................................................................. 687

A színek                                                                                            688

Kontrasztok                                                                                      688

Kontrasztok változatos eszközhasználattal............................................................. 689

(Kisímítva, összegyűrve, stb)                                                         689

Kompozíció vázának újraalkotása                                                 690

A montázs                                                                                        692

Pauz montázs                                                                                   696

Térbeli montázsok                                                                           698

Változatok                                                                                        699

A spirál                                                                                             709

Spirális szerkesztése................................................................................................... 709

Spirális kompozíciók................................................................................................... 709

A  Jelképtár................................................................................................................... 709

Spiráljáték..................................................................................................................... 709

Ornamens terv                                                                                  709

Rönkvár alaprajz                                                                             709

A mozgó vonal, a mozgó forma.                                                    711

Mozgó vonalkompozíció terméstanulmányok után                     716

Növényi mozgások                                                                          716

Mozgásábrázolás figuratív motívumokkal............................................................... 716

Mozgást kifejező nonfiguratív jelek.......................................................................... 716

Növényi életműködések ábrázolása nonfiguratív jelekkel................................... 716

A gyökér......................................................................................................................... 717

A szár............................................................................................................................. 717

A levél............................................................................................................................ 717

A virág............................................................................................................................ 718

A termés........................................................................................................................ 718

Illusztráció mozgó vonal témájára                                                 719

Textil plasztika                                                                                720

Gipszes drapéria                                                                              722

A zsák                                                                                               723

Izom tapadása a kézen.                                                                    724

Kesztyű-kéz                                                                                     724

Történet kezekkel.                                                                           724

Fotók kezekről.............................................................................................................. 724

Rajzfilm kezek témára                                                                     725

A cipő                                                                                               725

Cipők rajza, festése..................................................................................................... 725

Cipő tervek.................................................................................................................... 725

Fotók a cipőkről............................................................................................................ 725

Cipő készítés................................................................................................................ 726

Abszurd cipők............................................................................................................... 726

Abszurd cipők............................................................................................................... 728

Ékszer cipők.................................................................................................................. 728

Kiegészítő feladatok    7.o                                                                   728

Rubik kocka KIEG /HETED /  kieg7198.docKIEG/HETED/KIEG7198. doc    728

Meghökkentő kockák                                                                     728

Groteszk kockák........................................................................................................... 728

Kocka alakú szoba, amiben fura dolgok történnek............................................... 728

Meghökkentő mesék  kocka témára......................................................................... 728

Körberakott kockák                                                                        730

A kocka pontos rajza AF 46                                                           730

Beállítás gazdagítása

Előtanulmányok a hokkedli rajzolásához                                     731

A bőrönd                                                                                          732

Vetületi ábrázolás, axonometrikus rekonstrukció rajzgéppel.     733

Felmérés                                                                                           735

Testcsoport vetületi ábrázolása, axonometrikus ( perspektív) rekonstrukció.... 735

Perspektív rekonstrukció                                                                736

Irányvonalak berajzolása fotóba                                                    737

Elkerülő feladatok: színezés, gazdagítás................................................................ 737

Perspektív szerkesztés távmetszéssel.                                            739

Három távpontos perspektíva                                                        742

Ívelt formák perspektív szerkesztése AF 52.                                743

A perspektíva egyéb jelenségei.                                                     745

Árnyékszerkesztés                                                                           745

Az árnyék                                                                                         748

Árnyjáték....................................................................................................................... 748

Az árnyjáték feldolgozása.......................................................................................... 749

Tematikus képalakítás................................................................................................ 749

Az árnyék áttételes jelentésének  képi megfogalmazása.................................... 749

Természetes formák árnyékvetése. Látvány utáni tanulmány............................ 750

Árnyékszerkesztés....................................................................................................... 750

Látvány utáni rajz-festés gyertyafényben címmel................................................. 750

Érdekes árnyékok. (Soltra Elemér nyomán)........................................................... 751

Árnyék fotók.................................................................................................................. 751

Kis papírmodelleken tanulmányozhatjuk az árnyékokat..................................... 753

Egy korábbi képnek készíthetjük el a fény-árnyék hatásra épülő változatát..... 753

"A fény mellett ott az árnyék.".................................................................................... 753

Fényjátékok videoval.................................................................................................. 753

Falak                                                                                                 754

Pillanatkép.................................................................................................................... 758

Formakontraszt............................................................................................................ 758

Fal metafórák  Riffaud meséje nyomán.................................................................. 758

Illusztráció..................................................................................................................... 758

Makett készítés............................................................................................................. 758

Falak között ( Video felvétel )..................................................................................... 758

Szerkesztőrajz.............................................................................................................. 759

Színes vagy tónusos labirintus................................................................................. 759

Theseus és a Minotaurus........................................................................................... 760

Labirintus játék............................................................................................................. 760

Különös falak............................................................................................................... 760

Falfestmények.............................................................................................................. 761

Falfeliratok.................................................................................................................... 761

Összefirkált falak ( mentő feladat)............................................................................ 761

Falfelirat lelet................................................................................................................ 762

Folyosófalak................................................................................................................. 762

Falkompozíció.............................................................................................................. 762

Üvegfalak...................................................................................................................... 763

B változat. Látvány utáni munkából indítva                                 764

Sík és térkompozíciók Lantos jelekből (kieg/heted/Kieg7298.doc) KIEG/HETED/KIEG7298. doc                                                     767

Síkszerű munkák......................................................................................................... 767

Térbeli munkák............................................................................................................ 767

Vizuális memória játék............................................................................................... 767

Ugróiskola (vázlat)....................................................................................................... 767

Tanulmányrajz műszaki tárgyakról                                               768

A klasszikus szerszám - szerszám működés közben - működő szerszám fotogramm feladatsor.       768

Műszaki tárgy nézeti és látszati rajza tanulmánylap............................................. 768

Abszurd tárgyak                                                                              771

Különös formájú, ismeretlen rendeltetésű tárgyak................................................ 773

Különös funkciójú tárgyak......................................................................................... 773

Abszurd tárgyak........................................................................................................... 773

Tárgyak átalakítás, tárgy objektek............................................................................. 773

Illusztrációk................................................................................................................... 773

Fura szóösszetétel illusztrálása................................................................................ 773

A kulcs rejtélyei ( Diós Gabriella)                                                 777

A TV átalakítása                                                                              778

Madár, lepke, bogár stb. tanulmányok.                                         779

Különös élőlények                                                                          779

Térberendezési tervek Pilinszky versre.                                        781

Az utca, a lakótelep, egy táj áttervezése                                         781

Különleges nézőpontok.                                                                 783

Különleges nézőpontú fotók..................................................................................... 783

Kompozíció külső térből gyűjtött motívumokból.                      784

Kompozíciók készítése............................................................................................... 784

Tájstruktúrák                                                                                   786

A síkból a térbe                                                                                786

Térhatású színegyüttesek.......................................................................................... 788

Térbeliséget jelző tónusozás..................................................................................... 788

Fokozatosan térbe emelkedő modell tanulmányrajza.......................................... 788

Papírkollázs.................................................................................................................. 789

Papírplasztika............................................................................................................... 789

Agyag dombormű........................................................................................................ 789

Metamorphose ( Escher )........................................................................................... 789

Tércsalások (Escher, Orosz István nyomán).......................................................... 790

Kiegészítő feladatok 8. O                                                                    796

Felmérés KIEG /NYOLCAD /  kieg8198.docKIEG/NYOLCAD/Kieg8198. doc                                                                                                    796

Bevezetés a művészet világába.                                                      796

Lánc rajzolás jelek témájára...................................................................................... 804

Kompozíció a jelekből................................................................................................. 804

Mi jut eszembe a jelekről?.......................................................................................... 804

Forgatókönyv................................................................................................................ 804

Szabad gyűjtés archaikus jelekből........................................................................... 804

Kompozíció archaikus eseményekből..................................................................... 804

Jel rekonstrukció.......................................................................................................... 806

Jel továbbalakítása...................................................................................................... 806

A csomagolás KIEG /NYOLCAD /  kieg8298.docKIEG/NYOLCAD/KIEG8298. doc                      724

Látvány utáni tanulmány........................................................................................... 725

Abszurd csomag.......................................................................................................... 725

Becsomagolva (Hriszto nyomán).............................................................................. 725

Koponya és csontváz tanulmányok                                               727

Az emberek repülni tanulnak                                                         727

Corso: Középkori Anatómia.                                                         728

Részletek a testről                                                                            729

Testrészlet mintázás.................................................................................................... 730

A Body Art és környéke.                                                                731

Sziámi zenére.............................................................................................................. 731

Gilbert és Georg nyomán........................................................................................... 732

Élőképek........................................................................................................................ 733

Szürrealista fotók                                                                            735

Képvers                                                                                            736

Montázs technikájú versek                                                             739

Szürrealista video                                                                            743

Könyv objet                                                                                     743

Hulladék objekt............................................................................................................ 743

Mitikus ajtók                                                                                   744

Közmondások                                                                                  744

Utassy: Tél                                                                                       745

Egy ház és lakói                                                                               746

Eső                                                                                                    747

Tanmenetbe be nem sorolt feladatok Kieg / altfel.docKIEG/ALTFEL. DOC  748

Képalkotás meghatározott motívumokkal                                    748

Kígyó, fa, kerítés, ablak, ház...................................................................................... 748

Fa, élőlény, ház (ember)                                                                  750

Egy különös kert.......................................................................................................... 751

A firkavázlattól az illusztrációig                                                    754

10 másodperces rajzok............................................................................................... 754

Sorrajz egy mese szereplőiről................................................................................... 754

Kompozíciós vázlat készítése firkarajzokkal nagy háttérfoltokból indítva.......... 754

A kép kidolgozása........................................................................................................ 755

Ha ma élne                                                                                        757

Napló (Feljegyzések)                                                                      758

Levél                                                                                                 759

Művészkönyv                                                                                  760

Könyv objet................................................................................................................... 760

Saját könyveink............................................................................................................ 761

Kódexek                                                                                           762

Csillagképek                                                                                    763

Illusztrálhatjuk a csillagképhez fűződő legendát, esetleg nonfiguratív eszközökkel próbálhatjuk újramesélni a történetet.                                           763

Napfogyatkozás (… feladata)                                                         764

Mobil szobrok                                                                                 765

Színek érzelmi hatása                                                                      766

Spontán firkák, szabad asszociációk zenére.                                 767

Vonal - folt kompozíció zenére                                                      767

Sétáló ceruza                                                                                    767

Bemutatok néhány Kovács Péter képet, majd hasonló játékba kezdünk, a figuratívitás-nonfigurativitás határmezsgyéjén. Hagyjuk sétálni a ceruzát a papíron.                                                                                                          767

Kottaírás                                                                                           768

Találkozás / Narancs klub/                                                             769

Centrifuga kompozíciók                                                                 771

Sablon                                                                                              772

Egy sablon kitöltése.................................................................................................... 772

Másik feladat lehet, a figura többszörözésével képet komponálni..................... 772

Sablonok a teremben.................................................................................................. 773

Sablon spray................................................................................................................. 775

Árnyék-játék                                                                                    776

Rajzolás folyamatos vonallal                                                         779

Fényrajzok, fényfestés                                                                    780

Fotóba rajzolás                                                                                781

A képek folytatása........................................................................................................ 781

Alakok berajzolása...................................................................................................... 781

Hiányzó részlet berajzolása....................................................................................... 781

Land art koncept.......................................................................................................... 781

Kicsiből nagyot                                                                               782

Tanulmánysor Kőnig Frigyes: Orbis Pictus c. kötetéből merítve. 783

Kicsitől a nagyig. A pontos látványrögzítéstől a tömegvázlatig........................... 783

A látvány átkomponálása........................................................................................... 783

Átkomponálás tónusokkal - színekkel..................................................................... 786

A motívum többszörözése.......................................................................................... 786

Más háttér...................................................................................................................... 786

Monokróm festés......................................................................................................... 787

Sziluettrajz megfestése egy ill két színnel.............................................................. 787

Sík, illetve térhatást keltő kompozíció festése valamelyik korábbi rajzról.......... 787

Plasztikai kísérletek..................................................................................................... 787

Üvegfal kompozíciók................................................................................................... 787

Doboztér........................................................................................................................ 787

Vázlattól a kész részletekig egy képen belül.......................................................... 787

Mi van a felszín alatt? 1.............................................................................................. 787

Mi van a felszín alatt 3................................................................................................ 788

Néhány munka Györe Zoltán művészeti iskolai osztályától, emberi test témakörben. 788

Szintentartó rajzok                                                                          790

Átló                                                                                                   791

Ablakok - ajtók                                                                                792

Szabad feldolgozás..................................................................................................... 792

Dramatikus játékkal előkészített feldolgozás.......................................................... 792

Irányított feldolgozás................................................................................................... 792

Technikai tanulmányt követő címszó feldolgozás................................................. 792

Van egy szép papírom                                                                     794

Rajz forgó                                                                                         794

Az osztály átalakítása                                                                      794

Tervezés........................................................................................................................ 794

A kulcs ( Zombori Bélától gyűjtött feladat)                                  795

d.) Készíts kollázsokat, használj újságpapírt, alufóliát, fekete és fehér papírokat. 795

Ikonfestés ( Györe Zoltán feladata)                                               795

Másolás......................................................................................................................... 795

Ki rajzolt többet?                                                                             796

Van egy ecsetem......................................................................................................... 796

Ajándékkészítés                                                                               797

Félretett feladatok. ( Még dolgozni kellene rajtuk)                            797

Építkezés....................................................................................................................... 797

A mi utcánk................................................................................................................... 797

Építmény rajza............................................................................................................. 797

Dobozváros a szabadban........................................................................................... 797

Babalakás dobozból.................................................................................................... 798

Bababútorok a lakásba............................................................................................... 798

Járművek papírból dobozokból................................................................................. 798

Útkereszteződés a járműveknek............................................................................... 798

Vendégem érkezett..................................................................................................... 798

Évszakok színei........................................................................................................... 798

Az évszakok formái..................................................................................................... 798

Az évszakok eseményei............................................................................................. 798

Hajó................................................................................................................................ 798

Pszeudo........................................................................................................................ 799

Címerek, cégérek......................................................................................................... 799

JátékkészítésKEZMUVES/jatekokkeppel. doc........................................................ 800

Egyéb fejezetek Fődokumentum4. fodokumentum4. DOC                801

1.1.  Játék Gyűjtemény EGYEB / Játgyujt98. docEGYEB                 802

Előkészítő játékok                                                                                                                                               802

1.1.1.1.             Játékok az órákon (elkezdett) EGYEB / jatekok.doc 802

1.1.1.2.                                                                          Felismerő játék 802

1.1.1.3.                                                          / A játékbolt kirakatában 802

1.1.1.4.                                                                                Fűzd össze! 802

1.1.1.5.                                                                                    Pók játék 802

1.1.1.6.                                                                       Mozdulat staféta. 802

1.1.1.7.                                                                                    Gép játék 803

1.1.1.8.                                                                             Vak szobrász. 803

1.1.1.9.                                Keresd meg x. y.-t (Portré mintázása elé) 803

1.1.1.10.                                                                                Gubancok 803

1.1.1.11.                                                                                 Papucsos. 803

1.1.1.12.                                                                                     Őrjáték 803

1.1.1.13.                                                                        Fává változunk 803

1.1.1.14.                                                                   Most mutasd meg! 803

1.1.1.15.                                                                       Mozdulatstaféta 804

1.1.1.16.                                                                      Páros versfeladó 804

1.1.1.17.                                            Hányan férünk el egy papiron ? 804

1.1.1.18.                                                                              Hol a pénz? 804

1.1.1.19.                                                                                          Stop 804

1.1.1.20.                                                     Játék egyszerű kellékekkel 804

1.1.1.21.                                                                                    Gyilkos 804

1.1.1.22.                                                                 Érzékszervi játékok 805

Átvezető játékok                                                                                                                                                  806

1.1.1.23.                     A közlésbefogadás (kommunikáció) csatornái 806

1.2.  Vakvezetés                                                                                      806

Vonat játék.................................................................................................................... 806

1.2.1.1.                                                                  Séta vakon a körben 806

Párkeresés.................................................................................................................... 806

1.3.  Postás játék                                                                                     807

1.4.  Mekkora papíron férünk el?                                                         807

1.5.  Báb játék                                                                                        807

1.6.  Sorrajzok                                                                                        807

Csukott szemű rajz...................................................................................................... 807

1.7.  Mit rajzoltam a homlokodra?                                                       807

Ingadozó cső................................................................................................................ 807

Harang játék................................................................................................................. 807

1.8.  Rajzold amit mondok                                                                    808

1.9.  Gép játék.                                                                                       808

1.10.                                                                                             Hol vagy? 808

1.11.                                                                                            Tükörjáték 808

1.12.                                  Árnyék, kígyó ( Angelusz Iván: Táncoskönyv ) 808

1.13.                                                                                          Kontrasztok 809

1.14.                                                                              Mozgatás tekintettel 809

1.15.                                                                              Arcaink a tükörben 809

1.16.                                                                                         Szoborpárok 809

1.17.                                                                                                       Stop 809

1.18.                                        Összerakás ( Angelsuz Iván: Táncoskönyv) 810

1.19.                                                                                    Mozdulatstaféta 810

1.20.                                                                                   Titkos karmester 811

1.21.                                                                               Játék a tárgyakkal 811

1.22.                                                                                   Tárgyak mesélik 811

1.23.                                                                    Játék egy képzelt tárggyal 811

1.24.                                                                                               Vak fogó 811

1.25.                                                                           Változatok egy versre 812

1.26.                                                                                    Találd ki a szót! 812

1.27.                                                                                                     Kapu 812

1.28.                                                                                    Állj fel a székről 812

1.29.                                                                            Interjú szakértőkkel. 812

1.30.                                                                                     Tudós társaság 812

1.31.                                                                                       Zajok mesélik 813

1.32.                                                                       Csoportos barchkochba 813

1.33.                                                                                                 Tutajon 813

1.34.                                                                          Játsszátok azt, hogy... 813

1.35.                                                                                            Mit nézek? 813

1.36.                                                                                Játék érintésekkel. 813

1.37.                                                                        Átmentem a hídon és ... 814

1.38.                                                      Drámajátékok adott mondatokra. 814

1.38.1.1.                                                                                 Jól láttad? 814

1.38.1.2.                                                                          Mit zörgetek? 814

1.38.1.3.                                                                         Zsákbamacska 814

1.38.1.4.                                                                             Tükör játék. 814

1.38.1.5.                                                                     Utasítás szemmel 815

1.38.1.6.                                                                      Lassított felvétel 815

1.38.1.7.                                                                     Hangok figyelése 815

1.38.1.8.                                                                            Térérzékelés. 815

1.38.1.9.                                                                               Vakvezetés 815

1.38.1.10.                                                                         Növény játék 815

1.38.1.11.                                                                                   Cirkusz 815

1.38.1.12.                                                                    Állatok utánzása 815

1.38.1.13.                                                                        Szerepjátékok 815

1.38.1.14.                                                                           Menetelünk 815

1.38.1.15.                                                                           Szoborjáték 815

1.38.1.16.                                                                          Szobor-fogó 815

1.38.1.17.                                               A test, mint alakítható forma 816

1.38.1.18.                                                           Képzeletbeli uzsonna. 816

1.38.1.19.                                                                                 Zenekar. 816

1.38.1.20.                                                                             Hang-játék 816

1.38.1.21.                                                                           Sziget játék. 816

1.38.1.22.                                                                               Szín-játék 816

1.38.1.23.                                                                 Asszociációs játék 816

1.38.1.24.                                                                    Óriás társasjáték 816

1.38.1.25.                                                                                  Memori 816

1.38.1.26.                                         Pénzválogatás bekötött szemmel 816

1.38.1.27.                                                       Megy a pénz vándorútra 816

1.38.1.28.                                                                   Titkos karmester 816

1.38.1.29.                                                                   Ki mozdult meg? 817

1.38.1.30.                                       Jelentést hordozó üzenetek kézzel 817

1.38.1.31.                                                                            Postás játék 817

1.38.1.32.                                  Melyik csoport fér el kisebb helyen? 817

1.38.1.33.                                                                                    Sorrajz 817

1.38.1.34.                                                               Csukott szemű rajz. 817

1.38.1.35.                                                                           Vonat játék. 817

1.38.1.36.                                                     Mit írtam a homlokodra? 817

1.38.1.37.                                                                          Harang játék 817

1.38.1.38.                                                                        Kőtömb játék. 818

1.38.1.39.                                                                               Gép játék. 818

1.38.1.40.                                                                             Ki volt az? 818

1.38.1.41.                                      Kacsintós gyilkos mozgás közben. 818

1.38.1.42.                                         Kacsintós gyilkos  ülő változata. 818

1.38.1.43.                                                                           Állathangok 818

1.38.1.44.                                                                             Hol van ő? 819

1.38.1.45.                                                                   Hány arcod van? 819

1.38.1.46.                                                                                        Stop 819

1.38.1.47.                                                                               Életképek 819

1.38.1.48.                                                                       Tárgyak világa 819

1.38.1.49.                                                                    Tárgyak mesélik 820

1.38.1.50.                                                                      Mit csinálunk? 820

1.38.1.51.                                                                         Rajzold meg! 820

1.38.1.52.                                                                         Mit beszélsz? 820

1.38.1.53.                                                                                       Kapu 820

1.38.1.54.                                                                                    Interjú 821

1.38.1.55.                                                                                      Zajok 821

1.38.1.56.                                                                             Mit nézek? 821

1.38.1.57.                                                                                Játszd el! 821

1.38.1.58.                                                                Játsz el egy verset! 821

1.38.1.59.                                                                Most mutasd meg! 821

1.38.1.60.                                                                                 Vakfogó 821

2. A művészettörténet tanítása (elkezdett) EGYEB/ mutort98.docEGYEB/mutort98. doc                                                                                                    822

A manierizmus............................................................................................................. 827

A barokk......................................................................................................................... 827

Futurizmus.................................................................................................................... 830

Kalligrafia...................................................................................................................... 832

Installáció...................................................................................................................... 832

Land art.......................................................................................................................... 832

/ Akcióművészet/.......................................................................................................... 833

Happening.................................................................................................................... 833

Giccs:............................................................................................................................. 834

3.                                                                                                          834

3.1.1.1.                                               Kortárs magyar képzőművészet 836

Szürrealizmus.............................................................................................................. 836

Balla Margit................................................................................................................... 836

 Helényi Károly............................................................................................................. 837

Szabados Árpád........................................................................................................... 837

Hencze Tamás............................................................................................................. 838

Kortárs külföldi képzőművészetEGYEB/Kortárs külföldi képzőművészet.docEGYEB/Kortárs külföldi képzőművészet. doc

Günter Brus Akcionizmus

3.1.1.2. A fotó (megkezdett) EGYEB / fotoelm.docEGYEB/FOTO98. doc         840

A fotó megjelenése az iskolában.............................................................................. 840

Miért nem fényképezhetett az egész osztály?........................................................ 840

Fotózás csoportmunkában........................................................................................ 840

Differenciált csoportmunka........................................................................................ 840

Didaktikai problémák................................................................................................... 841

A fotózás ma................................................................................................................. 841

3.1.1.3.                                                                                         A fotó 843

3.1.1.4.                                                                  Fotóórák (elkezdett) 844

Fotolabor anyagai:....................................................................................................... 844

3.1.1.5.                                                                       1. Fotogrammok. 844

Rajzolt fotogrammok................................................................................................... 844

Fénnyel rajzolt fotogrammok..................................................................................... 845

Camera Obscura kép a terem falán......................................................................... 845

Felvétel készítése kis Kamera Obscurával.............................................................. 845

Első fotóink:.................................................................................................................. 845

A gépek mellé adott kis emlékeztető kártya:........................................................... 845

3.1.1.6.                                                                               Fototörténet 846

3.1.1.7. Felvételtechnikai és laborálási útmutatóEGYEB/FOTO/tanacsok98. doc                                                                                                          847

3.1.1.8.                                      Segédtáblázat felvételek készítéséhez 847

3.1.1.9.                                                                                              848

FÉNYERŐ-EXPOZÍCIÓ-FÉNYMÉRÉSI MÓDSZEREK....................................... 848

Januári fototippek........................................................................................................ 850

Portré fényképezés...................................................................................................... 856

3.1.1.10.                                                                                  Receptek 857

3.1.1.11. Házilag készíthetõ elõhívók FORTEPAN 27 és 30, valamint  ORWO NP 15 film számára.                                                                               864

3.1.1.12.                                                                            A rögzítésrõl 865

A mosás technikája..................................................................................................... 869

Fátyolos negatívok....................................................................................................... 870

3.1.1.13.                                                               VEGYSZEREINK... 877

3.1.1.14.                                                                       Egyéb tanácsok 879

Beragadt üvegdugó..................................................................................................... 879

Krómlemezre ragadt kép............................................................................................ 879

Jegyzet a kép hátuljára nagyítás közben................................................................ 879

Nagyítógép fényforrásának ellenőrzése.................................................................. 879

Szárítás ellenőrzése.................................................................................................... 879

Téli szárítás................................................................................................................... 879

Vegyszeres üvegek címkézése................................................................................. 879

Sötétkamra fényszigetelése....................................................................................... 879

Forró víz......................................................................................................................... 879

4.                       Az illusztráció (elkezdett) EGYEB/ILLUSZT98.doc893

Fehérlófia feldolgozása.....................................................................................................

Versfeldolgozások illusztrációs melléklettel..................................................................

Epikus illusztrációk............................................................................................................

Metafórák kibontása...........................................................................................................

5.                                                                                   Illusztrációs óra

Kiss Anna: Róka-róka........................................................................................................

Hol egy világos nagy madár.............................................................................................

Bóbita....................................................................................................................................

6.                                                              Illusztrálásra ajánlott versek

Epikus illusztrálásra ajánlott versek................................................................................

Metaforikus feldolgozásra ajánlott versek......................................................................

Közös feldolgozásra ajánlott versek:...............................................................................

Illusztrált, vázlatban lévő, illetve tervezett versek 1993................................................

21. A képzőművészeti tábor EGYEB/TABOR98.doc

 

A szakkör EGYEB/SZAKKOR98. doc                                                   

A meghosszabított rajzóra jellegű szakkör.....................................................................

A speciális programon haladó szabadidős kör.............................................................

A dekorációs szakkör.........................................................................................................

A gazdálkodó szakkör........................................................................................................

 

6.1.1.1.                                18. Közös feladatok (elkezdett) EGYEB /kozosfel.docEGYEB/KOZOSFELADAT98. doc                            

Közös illusztrációk linómetszetekben.............................................................................

Nagy közös falfestmények................................................................................................

A falfestés kivitelezése......................................................................................................

6.1.2.                                                                              Szolnok története

 

Egyéb fejezetek. Technikák Fődokumentum41fodokumentum41. doc 889

1.                           13. A technikák (félkész) TECHNIKA/Technika.doc

2.                                                                         Technikai tanulmányok 891

3.                                                                                               A ceruza 891

Grafitdörzsölés............................................................................................................. 891

A ceruzarajz rögzítése................................................................................................. 892

4.                                                                                              A rajztoll 893

Zselés toll...................................................................................................................... 895

Viaszkaparás................................................................................................................ 895

Dextrines repesztés..................................................................................................... 895

5.                                                                                            A rajzszén 896

6.                                                                                                  Kréták 896

7.                                                                                    A szines ceruza 896

8.                                                                    A zsirkréta /Olajpasztell/ 898

Olajpasztell................................................................................................................... 898

Zsírkréta sgraffito......................................................................................................... 899

A filctoll.......................................................................................................................... 900

 Lente Detti olyan gyorsan dolgozott, hogy két rajzot is el tudott készíteni........ 901

Filctollal textilekre is lehet rajzolni, különös, kissé szétszivárgó rajzot kapunk. 901

( Egy óvodai pályázsat anyagából)........................................................................... 901

A pasztell....................................................................................................................... 902

A vizfesték (Részletesebben lásd. 5. o. technikai tan.) ........................................ 903

A tempera...................................................................................................................... 905

Az olajfesték................................................................................................................. 905

Vegyestechnikák......................................................................................................... 907

Sokszorosító grafika.................................................................................................... 907

Síknyomás.................................................................................................................... 907

Litográfia alumínium lemezről, csempéről, üveglapról......................................... 907

Üvegfestészet............................................................................................................... 908

A mintázás.................................................................................................................... 909

Az agyag........................................................................................................................ 909

A mintázás mérete....................................................................................................... 910

Életnagyságú terrakotta fej mintázása..................................................................... 910

Dombormű fejlesztése:............................................................................................... 910

Sokszorosított plasztika............................................................................................... 911

A plasztikák szárítása.................................................................................................. 912

Száraz agyag felújítása.............................................................................................. 912

Gipsz dombormű öntése órán................................................................................... 912

Gipszfaragás................................................................................................................. 915

Papírművészet............................................................................................................. 915

Papírkivágatokhoz óriási segítség a körvágó, “Gyro-cut”...................................... 917

Mintázás papírpépből:................................................................................................. 918

Szoboröntés papírpépből........................................................................................... 918

Papírszobrok                                                                                    919

Papír-gipsz szobrok. (Király Katalin feladata)......................................................... 919

Vegyes papírtechnikák............................................................................................... 919

Művészkönyv................................................................................................................ 920

Batik............................................................................................................................... 920

Selyemfestmény.......................................................................................................... 921

Légecset(Airbrush, kompresszoros festés)............................................................. 921

"Légfilc"......................................................................................................................... 921

Akril spray...................................................................................................................... 921

Sgraffito ( Vakolattechnika)........................................................................................ 921

Tűzzománc                                                                                       922

Ügyeskedések                                                                                  923

Zsírkréta szétmosása lakkbenzinnel........................................................................ 923

"Rézkarc" fémfóliázott karton alapra........................................................................ 923

" Rézkarc" használt nyomdai filmekre..................................................................... 923

9.                                      Ügyeskedések hagyományos technikákkal 923

Tus fúvás. (Lásd 5. o, Fa fúvása).............................................................................. 923

Bőr domborítás............................................................................................................. 923

Egyéb vegyestechnikák:............................................................................................. 923

Új játékos eszközök..................................................................................................... 923

Új, technikai eszközök................................................................................................ 923

Mozaik nem hagyományos anyagokból.................................................................. 923

Murális munkák........................................................................................................... 924

Színezett kőporból....................................................................................................... 924

Famozaik....................................................................................................................... 925

Kivágatok....................................................................................................................... 925

Dobozterek.................................................................................................................... 926

Dobozterek az AKG-ból.............................................................................................. 926

Kukucskáló dobozok................................................................................................... 927

Bőrplasztika.................................................................................................................. 928

Testfestés                                                                                          929

Diavetítővel................................................................................................................... 929

Testfestékekkel............................................................................................................. 929

A fénymásoló alkalmazási lehetőségei                                          930

I. Az órák előkészítésére............................................................................................. 930

Órai haszálat:................................................................................................................ 930

Kreatív feladat3............................................................................................................ 931

4. Feszültségcsökkentő gyakorlat............................................................................. 931

5.  Montázs alapanyag gyűjtés.................................................................................. 931

6. A linómetszet vázlatokat segítő fénymásolt sorozat.......................................... 931

Montázs metszetek...................................................................................................... 931

Fotogrammok............................................................................................................... 932

Számítógépes grafika................................................................................................. 932

10.                                    Ügyeskedések hagyományos technikákkal 933

Textil............................................................................................................................... 934

Gipsz faragás................................................................................................................ 935

Új játékos eszközök..................................................................................................... 935

Új, technikai eszközök................................................................................................ 935

Nikecell faragás........................................................................................................... 935

Léggömb maszkok...................................................................................................... 935

A linómetszés TECHNIKA/lino1docTECHNIKA/LINO198.doc      936

Ami gyorsítja a munkát, vagy gazdagítja lehetőségeinket:               938

A linómetsző órák.                                                                               941

A monotípia óra                                                                               942

Néhány egyszerű kis monotípia a művészeti iskola elsőseitől........................... 942

Papírmetszet.                                                                                    943

Papírmetszet fotókról................................................................................................... 943

Hullámpapír metszet................................................................................................... 943

Sablonnyomás papírsablonokkal............................................................................. 944

A negatív fejlesztés.                                                                         946

Fejrajz ceruzával negatívban.................................................................................... 946

Rajz fekete lapra fehér ceruzával vagy zsírkrétával.............................................. 946

Dextrines fej.................................................................................................................. 947

Kis kép viaszkaparással............................................................................................. 948

Néhány kis viaszkaparás........................................................................................... 949

Első linómetszet.                                                                             950

Próbavésés................................................................................................................... 950

Kis fej metszése........................................................................................................... 950

Ex libris.......................................................................................................................... 951

Néhány képeslap méretű első metszet................................................................... 952

A nyomtatás.................................................................................................................. 954

C sillagprések............................................................................................................... 957

Néhány szabadon választott témájú első kis metszet:......................................... 965

· Színes metszet egy dúcról TECHNIKA/lino2.docTECHNIKA/LINO298.doc 966

Színes papírra nyomott fekete metszet.................................................................... 966

Labdacsos színezés.................................................................................................... 966

Írisznyomás................................................................................................................... 966

Egy dúcról továbbvéséssel fejlesztett színes metszet ( Micsinai Angéla 7. O.) 967

Néhány egy dúcról fejlesztett metszet..................................................................... 969

Színes nyomat négy dúcról....................................................................................... 971

Négydúcos színes nyomatok tervezése, vésése................................................... 973

Négy dúcos nyomtatás............................................................................................... 974

Színes nyomat három dúcról.................................................................................... 974

Színes nyomat két dúcról........................................................................................... 975

Egy négydúcos metszet különböző nyomatai........................................................ 976

·                                                                                    Egyéb eljárások 980

Színes nyomatok szétvágott dúcokról...................................................................... 980

Nyomtatás temperával................................................................................................ 980

Sablonnyomás............................................................................................................. 981

Papírsablon nyomatok méteres nagyságrendben................................................. 982

"Nyúzott" linó................................................................................................................ 983

Karcolt linó.................................................................................................................... 983

Vésés forró vésővel..................................................................................................... 983

Vésés különleges dúcokba........................................................................................ 984

Frottázs linódúcról....................................................................................................... 985

Nyomtatás a dúc hátlapjáról...................................................................................... 986

Fólia nyomatok............................................................................................................. 986

A monotípia................................................................................................................... 987

Néhány többdúcos színes metszet.......................................................................... 988

Metálfestékekkel nyomott változatok........................................................................ 989

Metszőiskola TECHNIKA/lino3.docTECHNIKA/lino398.doc 990

Faktúra tanulmányok.................................................................................................. 991

A fametszet története.................................................................................................. 992

Első komolyabb metszet.......................................................................................... 1004

Fotó átdörzsölése linóra fénymásolatról............................................................... 1005

Másolatok.................................................................................................................... 1009

A montázs.                                                                                     1010

Látvány utáni metszetek                                                               1015

Néhány első látvány utáni metszet:....................................................................... 1019

11.       Ha egyszer a műhely beindult TECHNIKA/lino5. DocTECHNIKA/LINO498.doc                                                  1020

A műhely felszerelése.............................................................................................. 1020

Rosszul nyomott, vágott többdúcos nyomat illesztése....................................... 1021

Néhány tanács:.......................................................................................................... 1021

Mire jó a számítógép a magasnyomó műhelyben?............................................ 1022

A következő lépések................................................................................................. 1022

Az offsetnyomás........................................................................................................ 1023

Alkalmazott grafika.................................................................................................... 1026

Kéziszedés................................................................................................................. 1026

Műanyag klisé............................................................................................................ 1026

Nyomás textilre.......................................................................................................... 1026

Magyarország  Gyermekszemmel.......................................................................... 1028

 

1.     Kézműves műhely munkaterve KEZMUVES/ kezmuves. DocKEZMUVES/KEZMUVES98.doc                                                1031

Csoportbeosztás terv................................................................................................. 1031

2.                                                                                      Szövőműhely 1031

Rendelkezésre álló eszközök:................................................................................. 1031

Amit vásárolni kell:.................................................................................................... 1031

3.                                                                        Kézműves foglalkozások 1032

3.1   Kézműves program                                                                      1032

Fonások...................................................................................................................... 1032

Körmönfonás szarvacskával 1 (Körmönfonó)...................................................... 1033

Körmönfont karkötő 2-3............................................................................................ 1033

Körmönfonás kézzel 1.............................................................................................. 1033

Szalagszövés madzagszövőn 4. (Madzagszövők).............................................. 1033

Szövés széken 3........................................................................................................ 1033

.......................................................................................................................... Kisszőnyeg 1033

Mintázási technikák.................................................................................................. 1033

Csíkritmusok............................................................................................................... 1033

Farkasfog.................................................................................................................... 1033

Szárazvirág szőttes 4................................................................................................ 1033

Filcből varrott tárgyak 4............................................................................................. 1033

Illatos szív.................................................................................................................... 1033

Ujjbábok...................................................................................................................... 1033

Posztótarsolyok 4 stb................................................................................................ 1033

Kis bubák (Kabala figurák) 3................................................................................... 1033

Gyöngyfűzés1............................................................................................................ 1033

Két szálas fűzés 1..................................................................................................... 1033

Gyűrű 1........................................................................................................................ 1033

Karkötő 2..................................................................................................................... 1033

Állatfigurák 3.............................................................................................................. 1033

Gyöngyszövés 4........................................................................................................ 1033

Batik............................................................................................................................. 1033

Kötözés 2.................................................................................................................... 1033

Viaszolás 3................................................................................................................. 1033

Papírhajtogatás 1....................................................................................................... 1033

Csuhébábok 1............................................................................................................ 1033

Szárazvirág díszek 3................................................................................................. 1033

Mozgatható szárnyú madár, lepke sablon alapján. 1......................................... 1033

Zacskóbábok 1........................................................................................................... 1033

Mozgatható figurák Milton kapoccsal 3................................................................. 1033

Krepp tündérek 2....................................................................................................... 1033

Papírtündérek papírcsíkból, sablonból. 1.............................................................. 1033

Papír-henger bábok. 1.............................................................................................. 1033

Hőre keményedő gyurma ékszerek, kabala figurák. 3........................................ 1033

Ünnepnapok.............................................................................................................. 1033

Karácsony: szalmadíszek, toboz, dióbaba, diómadár, titok-dió......................... 1033

Húsvét: tojásfestés.................................................................................................... 1034

Egyéb kézműves munkák....................................................................................... 1036

Szárazvirág kötés (Nők Lapja cikk másodközlése).............................................. 1038

Fenyődíszek............................................................................................................... 1041

Álarcok......................................................................................................................... 1041

Karácsonyi képeslapok............................................................................................ 1042

Fűszertartó.................................................................................................................. 1042

Faékszerek:................................................................................................................ 1042

Zománc medálok....................................................................................................... 1043

Kaktusz cserepek...................................................................................................... 1043

4.                                               A szakteremSZAKTERE/Szakter98.doc 1044

Sötétítés....................................................................................................................... 1044

A terem bútorzata                                                                          1045

Asztalok....................................................................................................................... 1045

Rajzbakok................................................................................................................... 1045

Festőállványok........................................................................................................... 1046

Házilag készített, variálható állvány....................................................................... 1046

Fotóállvány................................................................................................................. 1047

Egyszemélyes asztal, festőbak, rajzbak együttes................................................ 1047

Iskolatábla................................................................................................................... 1048

Tárolószekrények...................................................................................................... 1048

Tanulói munkák tárolása......................................................................................... 1049

Egyéb polcok.............................................................................................................. 1049

Papírtartó polcok........................................................................................................ 1050

Archívum..................................................................................................................... 1050

Agyagmunkák szárítópolca..................................................................................... 1050

Applikációs táblák tárolása...................................................................................... 1051

Tanulói rajzok, festmények, nyomatok szárítása................................................. 1052

Vetítővászon............................................................................................................... 1052

Faliújság..................................................................................................................... 1052

Drapériák tárolása..................................................................................................... 1052

Egyéb berendezési tárgyak..................................................................................... 1053

Munkaköpenyek........................................................................................................ 1053

Egyéb kiegészítők:..................................................................................................... 1053

Virágtartók................................................................................................................... 1054

Papírvágó gép............................................................................................................ 1054

Házi gyártmányú papírvágó gép............................................................................. 1055

Paravánok................................................................................................................... 1056

A szakterem átváltozásai.......................................................................................... 1057

További bemutatandó átalakítások:........................................................................ 1057

Makett-barkács-karbantartó szertár-műhely.......................................................... 1057

Szerszámok................................................................................................................ 1058

Kisgépek..................................................................................................................... 1058

Köszörűgép................................................................................................................ 1059

A művészeti iskola egyéb gépei............................................................................. 1060

Segédeszközök a kisgépekhez............................................................................... 1060

Fogyóeszközök.......................................................................................................... 1062

Irodatechnika                                                                                 1063

Számítógép................................................................................................................. 1063

Adminisztráció                                                                              1063

Dosszié lista............................................................................................................... 1063

5.                                   Tanulói felszerelés SZAKTERE/felszer. doc 1066

Alapfelszerelés / minden gyerek minden órán használhatja/........................... 1066

Időnként minden gyerek használja:....................................................................... 1066

A sikeres vázlatokat készítő gyerekek használják:.............................................. 1066

A szemléltetés eszközei........................................................................................... 1066

Tanári segédeszközök.............................................................................................. 1066

Egyéb eszközök......................................................................................................... 1066

3.                               A szertár polcain található anyagok, eszközök: 1067

Kézműves műhely anyagai, eszközei................................................................... 1067

Tanulói munkák......................................................................................................... 1067

Rajztáblák................................................................................................................... 1067

Rajzpapírok................................................................................................................. 1067

Mintázás eszközei, anyagai..................................................................................... 1067

Alapfelszerelések...................................................................................................... 1067

Bútorzat....................................................................................................................... 1068

Ragasztók................................................................................................................... 1068

Dekorációs eszközök................................................................................................ 1068

Festékek...................................................................................................................... 1068

Festékek a tanulói készletek kiegészítéséhez..................................................... 1068

Festőalapok................................................................................................................ 1068

Egyéb anyagok.......................................................................................................... 1068

A szemléltetés anyagai, eszközei........................................................................... 1069

Szertári tanulói felszerelések.................................................................................. 1069

Szemléltető eszközök, modellek............................................................................. 1070

Adminisztráció........................................................................................................... 1071

Rend a szakteremben

Szekrények tartalma

Kölcsönzőlap

Szaktermi, szertári felszerelések, gépek, szerszámok listái

Grafikai felszerelések............................................................................................... 1071

Egyéb gépek............................................................................................................... 1071

Szerszámok:............................................................................................................... 1071

Számítástechnikai eszközök................................................................................... 1073

Software...................................................................................................................... 1074

A fotólabor eszközei:................................................................................................. 1074

Egyéb fotóeszközök.................................................................................................. 1074

Fotólabor anyagai:..................................................................................................... 1074

A kerékpártúra eszközei:.......................................................................................... 1074

4. A rajzszertár számára gyűjthető anyagok listája SZAKTERE/ szakgyjt. doc                                                                                                        1074

A rajzszertár, számára gyűjthető anyagok, eszközök:........................................ 1075

Újonnan induló műhelyeknek:............................................................................... 1075

5.                                                                              Praktikus tanácsok 1076

Szülők foglalkozási listája........................................................................................ 1076

Vásárlások:................................................................................................................. 1076

Olajfestő ecsetek elmosása..................................................................................... 1076

Farost lapok méretre vágása egyszerűen............................................................. 1076

Nagyobb papírköteg méretre vágása..................................................................... 1076

Cellux kezelése......................................................................................................... 1076

Mire jó egy rossz esernyő?...................................................................................... 1076

Papírméretek / mm /.................................................................................................. 1077

Csigák gyűjtése:........................................................................................................ 1077

6.                Eszközkészítés (Félkész) SZAKTERE/eszkozk. DocSZAKTERE/Eszkozk98.doc                                               1078

Anyagok, festékek készítése................................................................................... 1078

Gouache..................................................................................................................... 1078

Akvarell gombok készítése...................................................................................... 1078

Pasztellkészítés......................................................................................................... 1078

Fixatív készítése......................................................................................................... 1078

Tinták készítése növényi anyagokból.................................................................... 1079

Agyag kinyerése........................................................................................................ 1079

Rajzszénégetés......................................................................................................... 1079

Fotópapírok készítése............................................................................................... 1080

Fotóvegyszerek házi készítése............................................................................... 1080

Házilag készíthető előhívók FORTEPAN 27 és 30, valamint  ORWO NP 15 film számára.      1080

7.                                                                                    Eszközkészítés 1081

Fixatív fúvócső........................................................................................................... 1082

Camera obscura készítése...................................................................................... 1082

Hengeres camera obscura...................................................................................... 1082

Camera obscura írásvetítőből.................................................................................. 1082

Linómetsző vésők...................................................................................................... 1083

Mi újabban már gépekkel dolgozunk..................................................................... 1084

A vésők élezése......................................................................................................... 1085

Az élprofil kialakítása................................................................................................ 1085

Metszőkés................................................................................................................... 1086

Festékezőeszközök lásd: ../TECHNIKA/LINO198.doc - eszközeink.............. 1086

Labdacsok................................................................................................................... 1086

Festékező hengerek................................................................................................. 1087

Festékező henger készítése.................................................................................... 1087

Masszahenger készítése.......................................................................................... 1088

Nyomdafesték visszanyerése nyomdai hulladékból.......................................... 1088

Linódúcok leszabása................................................................................................ 1089

Centrifuga:.................................................................................................................. 1090

Perspektíva vonalzó.................................................................................................. 1090

Perspektív rajzolás segédeszközei......................................................................... 1090

A mintázás eszközei................................................................................................. 1091

Mintázókészlet........................................................................................................... 1091

Szobrászgyűrűk készítése....................................................................................... 1091

Mintázó állvány.......................................................................................................... 1092

Asztalra helyezhető mintázó állvány..................................................................... 1093

Frottázs készlet.......................................................................................................... 1094

Ecsetkészítés.............................................................................................................. 1094

8.                                                                                                   Egyéb 1095

Papírmerítés............................................................................................................... 1095

Viaszmetszés alap készítése................................................................................... 1096

Szappanos alap......................................................................................................... 1096

Gipszmetszés alap készítése.................................................................................. 1097

Viaszmetszet alap készítése.................................................................................... 1097

Tükrök önarckép rajzolásához................................................................................ 1097

9.                                                                         Képek falra helyezése 1098

Képkeretezés.............................................................................................................. 1098

Passepartout (papírkeret)......................................................................................... 1098

Üveges  grafikai keret............................................................................................... 1098

Képakasztó karika készítése.................................................................................... 1099

Készen vásárolható grafikai keretek...................................................................... 1099

Fa keretek készítése.................................................................................................. 1099

Keretek festése.......................................................................................................... 1102

Keretezés, paszpartúzás egyéb anyagokból........................................................ 1102

Passe-P-Art................................................................................................................. 1102

Egyéb barkácsolás                                                                         1103

Papíráztató kád készítése PVC padlóból............................................................... 1103

10.                                                                                           Modellek 1103

11.                                                                         A kézműves műhely 1104

Húsos termésfalak letisztítása a magról................................................................ 1104

Száraz termések tisztítása........................................................................................ 1104

Magfúró gép barkácsolása....................................................................................... 1104

Tűzzománc műhely.................................................................................................. 1105

Gipszmaszk öntése................................................................................................... 1105

Pozitív öntése............................................................................................................. 1106

Mi lesz a maradék gipsszel?.................................................................................... 1107

Gyűjtőmunka.............................................................................................................. 1108

Alapműveletek:                                                                             1108

Üvegvágás.................................................................................................................. 1108

Festés szórópalackból.............................................................................................. 1110

Hulladék hasznosítás............................................................................................... 1110

12. Szemléltető anyagok SZEMLELT/ szemlelt.docSZEMLELT/SZEMLELT98.doc                            1111

Felmutatás.................................................................................................................. 1111

Episzkóp...................................................................................................................... 1111

Video kamera-TV....................................................................................................... 1111

Fénymásoló-nyomtató-írásvetítő............................................................................ 1112

Poszterek.................................................................................................................... 1112

Diavetítés.................................................................................................................... 1112

13.                                                Képes szemléltető tablók (A/1-2-3) 1112

Képes szemléltető táblák......................................................................................... 1114

Szöveges táblák......................................................................................................... 1115

14.                                                                                Fotógyűjtemény 1116

A 4-es lapok, gyűjtődobozba rendezve.................................................................. 1116

A/3-as lapra felragasztott fotók................................................................................ 1116

2.  Külön dobozokban:.............................................................................................. 1116

3.  Felhasználható fotók........................................................................................... 1116

Dia sorozatok SZEMLELT/diasoroz98.docSZEMLELT/Diasoroz98.doc 1116

Tematikus sorozatok....................................................................................................................................... 1116

Ablakok........................................................................................................................ 1116

Abszurd....................................................................................................................... 1117

Ajándék....................................................................................................................... 1117

Ajtók............................................................................................................................. 1117

Akció............................................................................................................................ 1117

Alakrajz........................................................................................................................ 1117

Esemény..................................................................................................................... 1117

Anamorfózis:.............................................................................................................. 1117

Átló............................................................................................................................... 1117

Bábu............................................................................................................................ 1117

Bélyeg.......................................................................................................................... 1117

Bio art........................................................................................................................... 1117

Body Art....................................................................................................................... 1118

Bohóc.......................................................................................................................... 1118

Bőrönd......................................................................................................................... 1118

Csendélet tanulmányok........................................................................................... 1118

Csiga............................................................................................................................ 1118

Csomag....................................................................................................................... 1118

Csontváry világa........................................................................................................ 1118

Drapéria....................................................................................................................... 1118

Ember és kő................................................................................................................ 1119

Environment............................................................................................................... 1119

Erdő mesék................................................................................................................. 1119

Élőképek..................................................................................................................... 1119

Fa................................................................................................................................. 1119

Gyenis István: Fák IV................................................................................................ 1119

Feljegyzések.............................................................................................................. 1119

Falak............................................................................................................................ 1119

Firka............................................................................................................................. 1120

Fej................................................................................................................................ 1120

Fejfedők...................................................................................................................... 1120

Folyosó........................................................................................................................ 1120

Foto átrajzolás............................................................................................................ 1121

Manipulált beállítás                                                                              1121

Dia plusz rajz.............................................................................................................. 1121

Látszólagos montázs................................................................................................ 1121

Gesztus festés............................................................................................................ 1121

Giccs............................................................................................................................ 1121

Hiperrealizmus........................................................................................................... 1121

Ikon sorozat................................................................................................................ 1121

Írás................................................................................................................................ 1122

Kezek........................................................................................................................... 1122

Képregény.................................................................................................................. 1122

Képvers:...................................................................................................................... 1122

Poén:........................................................................................................................... 1122

Kétértelmű képek....................................................................................................... 1122

Kompozíció. 5. O.  A tér elrendezése..................................................................... 1122

Kompozíció 6.o sorozat............................................................................................ 1123

Önéletrajzi komp........................................................................................................ 1123

Kontrasztok a térben: /+ lásd még 10./................................................................... 1123

Kontrasztok   Sik........................................................................................................ 1123

Land Art....................................................................................................................... 1123

Lantos feladat felvezetése....................................................................................... 1124

Levél............................................................................................................................ 1124

Mesebeli növények................................................................................................... 1124

Madarak....................................................................................................................... 1124

Makett.......................................................................................................................... 1124

Makovecz.................................................................................................................... 1124

Mágikus báb............................................................................................................... 1124

Mesebeli sorozat........................................................................................................ 1124

Madarak....................................................................................................................... 1124

Tan lap:........................................................................................................................ 1124

Emberek...................................................................................................................... 1124

Mesebeli sorozat........................................................................................................ 1125

Épületek...................................................................................................................... 1125

Állatok.......................................................................................................................... 1125

Mikro motívumok:...................................................................................................... 1125

Minimal Art.................................................................................................................. 1125

Mobil szobrok............................................................................................................. 1125

Montázs sorozat......................................................................................................... 1126

Tépett montázs........................................................................................................... 1126

Kollázsok..................................................................................................................... 1126

Environment............................................................................................................... 1126

Mozgás........................................................................................................................ 1126

Courbet: Birkózók...................................................................................................... 1126

Tér................................................................................................................................ 1127

Nézőpontok................................................................................................................ 1127

Nyomok....................................................................................................................... 1127

Ősformák:.................................................................................................................... 1127

sík................................................................................................................................. 1127

Pók történetek............................................................................................................ 1127

Pop Art......................................................................................................................... 1127

Repülés....................................................................................................................... 1127

Az ember repülni tanul............................................................................................. 1127

Rorschach feladat felvezetése................................................................................ 1128

Ruha átalakítások...................................................................................................... 1128

Sablon......................................................................................................................... 1128

Fényképbe rajzolva................................................................................................... 1128

Sikban......................................................................................................................... 1128

térben........................................................................................................................... 1128

Síkból a térbe / lásd 31. /........................................................................................... 1128

Szemek....................................................................................................................... 1128

Tércsalások                                                                                           1128

Síkból a térbe                                                                                        1128

Székek......................................................................................................................... 1128

Szerkesztőrajz Térbeli............................................................................................... 1129

Szerkesztőrajz Ívelt.................................................................................................... 1129

Szoborrá válok:.......................................................................................................... 1129

Táj................................................................................................................................. 1129

Tanulmány................................................................................................................. 1129

Tassiszta:.................................................................................................................... 1129

Tollrajz......................................................................................................................... 1129

Dombormű:................................................................................................................. 1129

Pasztell........................................................................................................................ 1129

purhab......................................................................................................................... 1130

Spray:........................................................................................................................... 1130

Papírmetszet............................................................................................................... 1130

Törölt monotypia........................................................................................................ 1130

Ceruza......................................................................................................................... 1130

szinesceruza.............................................................................................................. 1130

Filctoll.......................................................................................................................... 1130

Akvarell:....................................................................................................................... 1130

Linó.............................................................................................................................. 1130

Textil............................................................................................................................. 1130

Objektek...................................................................................................................... 1130

Textil és kép................................................................................................................ 1131

Wéberné Gasparovits Gizella: Vihar a Szigetköz felett, textilkollázs................ 1131

Tojás............................................................................................................................ 1131

Történet rajz................................................................................................................ 1131

Tükör............................................................................................................................ 1131

Tűz:.............................................................................................................................. 1131

TV................................................................................................................................. 1131

Változatok................................................................................................................... 1131

Vázlat és kidolgozás................................................................................................. 1131

Véletlen képek........................................................................................................... 1131

Vidámpark................................................................................................................... 1131

Zsák............................................................................................................................. 1131

Formatanulmányok................................................................................................... 1131

Fehér-fekete............................................................................................................... 1131

Szín.............................................................................................................................. 1132

Vonal........................................................................................................................... 1132

Raszter:....................................................................................................................... 1132

Faktúrák...................................................................................................................... 1132

Fény-árnyék............................................................................................................... 1132

Pont.............................................................................................................................. 1133

Levegőtávlat............................................................................................................... 1133

Művészettörténeti sorozatok                                                        1133

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,........................ 1133

1.................................................................................................................................... 1133

Őskor............................................................................................................................ 1133

Egyiptomi.................................................................................................................... 1133

Mexikó......................................................................................................................... 1133

Kréta............................................................................................................................. 1133

Görög........................................................................................................................... 1133

Római.......................................................................................................................... 1134

Ókeresztény................................................................................................................ 1134

Germán....................................................................................................................... 1134

Bizánc.......................................................................................................................... 1134

Román......................................................................................................................... 1134

5.................................................................................................................................... 1134

Gótikus........................................................................................................................ 1134

6.................................................................................................................................... 1134

Reneszánsz............................................................................................................... 1134

Manierista................................................................................................................... 1134

Barokk.......................................................................................................................... 1135

Velencei festők.......................................................................................................... 1135

Németalföldi rajzok................................................................................................... 1135

Romantika.................................................................................................................. 1135

Klasszicizmus............................................................................................................ 1136

Chardin....................................................................................................................... 1136

Barbisoni iskola......................................................................................................... 1136

Szimbolizmus............................................................................................................ 1136

Impresszionizmus..................................................................................................... 1136

Expresszionizmus..................................................................................................... 1137

Cezanne..................................................................................................................... 1137

Posztimpresszionizmus........................................................................................... 1137

Matisse........................................................................................................................ 1138

Picasso........................................................................................................................ 1138

Kubizmus.................................................................................................................... 1138

Nonfiguratív................................................................................................................ 1138

Szürrealizmus............................................................................................................ 1139

Posztavantgard                                                                                     1140

Egyéb XX. sz.............................................................................................................. 1140

Nabi.............................................................................................................................. 1140

Fauve........................................................................................................................... 1140

Toulouse-Lautrec...................................................................................................... 1140

Deraine........................................................................................................................ 1140

Rouault........................................................................................................................ 1140

Modigliani................................................................................................................... 1140

Gaugin......................................................................................................................... 1140

Shagall........................................................................................................................ 1140

Ikonok.......................................................................................................................... 1140

Naiv:............................................................................................................................. 1140

Kínai............................................................................................................................. 1140

Indonéz....................................................................................................................... 1140

Török............................................................................................................................ 1140

Magyar népművészet............................................................................................... 1140

Csángó kiállítás......................................................................................................... 1140

Sorozatokon kívüli alkotók                                                         1140

Egyéb sorozatok                                                                            1142

A gyermekrajz / Szávai /........................................................................................... 1142

Hogyan rajzol a gyermek? 1-2................................................................................ 1142

Mit rajzol a gyerek? 1-4............................................................................................. 1142

Hogyan ábrázol teret? 1-7........................................................................................ 1142

Makoldi 20................................................................................................................... 1142

Szegedi kiállítás......................................................................................................... 1142

Egyéb tanulói munkák............................................................................................. 1142

Boros Anikó Didaktikai sorozata............................................................................. 1144

Formatanulmányok................................................................................................... 1144

15.                                 A szemléltető képek jegyzéke (98, dec.) EGYEB /keplista.docSZEMLELT/KEPLISTA98.doc                                  1145

16.                                                                                    Alapfeladatok 1145

17.         A nyolcadikos munkáltató művészettörténet sorozat képei 1146

18.                                                                        Kiegészítő feladatok: 1148

19.                                                                                  Összesített lista 1151

20.                                    Gazdasági vállalkozások (elkezdett) EGYEB / gazdalkodas98.docEGYEB/Gazdalkodas98.doc                             1156

Szponzorkeresés....................................................................................................... 1157

21. A módszer bevezetésének költségei (elkezdett) EGYEB / koltsgvt.doc 1157

Alapfelszerelés igény nulláról induló iskolában.................................................. 1157

Kiadások:.................................................................................................................... 1157

Kézműves műhely anyagai, eszközei................................................................... 1158

Rajztáblák................................................................................................................... 1158

Rajzpapírok................................................................................................................. 1158

Mintázás eszközei, anyagai..................................................................................... 1158

Ragasztók................................................................................................................... 1159

Szerszámok................................................................................................................ 1159

Dekorációs eszközök................................................................................................ 1159

Festékek...................................................................................................................... 1159

Hígítók.......................................................................................................................... 1159

Festőalapok................................................................................................................ 1160

Egyéb anyagok.......................................................................................................... 1160

A szemléltetés anyagai, eszközei........................................................................... 1160

Szertári tanulói felszerelések.................................................................................. 1160

Szemléltető eszközök, modellek............................................................................. 1161

Grafikai felszerelések............................................................................................... 1161

Szerszámok:............................................................................................................... 1161

Számítástechnikai eszközök................................................................................... 1161

Szofterek..................................................................................................................... 1161

A fotolabor eszközei:................................................................................................. 1161

Fotolabor anyagai:..................................................................................................... 1162

Bútorozás:................................................................................................................... 1162

30. Hasznos címek (elkezdett) EGYEB / haszncm.doc             1162

Üzletek:........................................................................................................................ 1162

Egyéb művészboltok................................................................................................. 1163

Kerámia mázak, anyagok:....................................................................................... 1163

Kézműipari boltok...................................................................................................... 1163

Foto.............................................................................................................................. 1163

Nyomdafesték, nyomdatechnika............................................................................ 1163

Papír............................................................................................................................. 1163

Egyéb........................................................................................................................... 1164

Gyártók:....................................................................................................................... 1164

Néhány  művészeti iskola, művészetpedagógiai műhely................................. 1164

A Vizuálpedagógiai Kapcsoskönyv programba bekapcsolódott iskolák település név szerinti sorrendben                                                                 1164

Fejlesztő intézmények.............................................................................................. 1164

Adaptáló - fejlesztő iskolák...................................................................................... 1164

A program bejegyzett tulajdonosai:........................................................................ 1165

A program bejegyzett tulajdonosai a településnevek sorrendjében................ 1166

A Kapcsoskönyvben feladatokkal, vagy szaktermükkel szereplő kollégák:.... 1167

Témagazdák............................................................................................................... 1167

Egyéb fejezetek Fődokumentum 5. fodokumentum5.doc                     1

Az iskolai arculatEGYEB/Az iskolai arculat.doc                             1

Szöveggyűjtemény

Prózai szövegek (Megkezdett) SZOVEGGY/ egyebpr. docSZOVEGGY/irodalmi/EGYEBPR.DOC                                   1170

Ibsen                                                                                               1170

Peer Gynt.................................................................................................................... 1170

Esterházy Péter                                                                              1170

Petőfi, a légtornász.................................................................................................... 1170

A semmiről, a mindenről.......................................................................................... 1171

feLugossi László                                                                            1175

ASAKUSAI EUFÓRIA............................................................................................... 1175

Konrád György                                                                             1176

A látogató.................................................................................................................... 1176

Platón                                                                                             1178

Az állam...................................................................................................................... 1178

Mándy Iván                                                                                   1179

Csutak és Gyáva Dezső........................................................................................... 1179

Kukorelly Endre:                                                                          1187

A felhő, a felleg és a fodor....................................................................................... 1187

A dór állam.................................................................................................................. 1189

Parti Nagy Lajos                                                                            1191

Kedvenc tárgyam....................................................................................................... 1192

Jean Paul Sartre                                                                             1192

A szavak...................................................................................................................... 1192

Feladatokhoz kapcsolódó versek SZOVEGGY/ vers.docSZOVEGGY/irodalmi/VERS.DOC                                    1199

Ady Endre                                                                                      1199

A fekete zongora........................................................................................................ 1199

Apollinaire, Guillaume                                                                 1199

KÖTELÉKEK.............................................................................................................. 1199

Babits Mihály                                                                                1200

STRÓFÁK A WARTBURGI DALNOKVERSENYBŐL........................................ 1200

Jónás Könyve............................................................................................................ 1202

JÓNÁS IMÁJA............................................................................................................ 1210

Balassi Bálint                                                                                 1210

EGY KATONAÉNEK................................................................................................. 1210

Bari Károly                                                                                    1212

KÉT GYERMEKVERS MÁRIUSZNAK.................................................................. 1212

CSÖND....................................................................................................................... 1212

Téli este....................................................................................................................... 1212

Bereményi Géza - Cseh Tamás                                                     1214

ARTHUR RIMBAUD ELUTAZIK............................................................................. 1214

GYEREKKOROM...................................................................................................... 1214

VASÚTÁLLOMÁS...................................................................................................... 1215

Buda Ferenc                                                                                   1216

NE REJTŐZZ EL!...................................................................................................... 1216

Corso Gregory                                                                               1216

Középkori anatómia.................................................................................................. 1216

CSENGERY KRISTÓF:                                                              1216

Az eső hatvannyolc fajtájáról.................................................................................. 1216

Eminescu Mihail                                                                           1218

A tó............................................................................................................................... 1218

Faludy György                                                                              1219

Ballada a Senki Fiáról.............................................................................................. 1219

A haláltánc-ballada................................................................................................... 1221

József Attila                                                                                   1225

Harmatocska.............................................................................................................. 1225

Tél................................................................................................................................. 1225

Kertész leszek............................................................................................................ 1226

Gyöngy........................................................................................................................ 1226

Betlehemi királyok..................................................................................................... 1227

Kassák Lajos                                                                                  1227

Kezek........................................................................................................................... 1227

Kiss Anna                                                                                       1227

Viola............................................................................................................................. 1227

VIRÁG-E A LEPKE?................................................................................................. 1228

Madár........................................................................................................................... 1228

Kandúr Domingó Alvarez........................................................................................ 1228

Hős............................................................................................................................... 1228

Madaras huszár......................................................................................................... 1229

SÁRKÁNYÖLŐ.......................................................................................................... 1229

RÓKA, LÁNG-SZEMŰ.............................................................................................. 1229

LENKIRÁLY................................................................................................................ 1230

Mondóka..................................................................................................................... 1230

A NAPPAL ÉS AZ ÉJSZAKA.................................................................................. 1230

Fohász......................................................................................................................... 1230

Kosztolányi Dezső                                                                        1240

A SZEGÉNY KISGYERMEK PANASZAI Részlet............................................... 1240

Federico Garcia Lorca                                                                   1240

Egy levél lehull.......................................................................................................... 1240

Irene Garciához......................................................................................................... 1240

Tánc............................................................................................................................. 1241

FÉ LHOLD.................................................................................................................. 1241

KÖRHINTA................................................................................................................. 1241

TENGERI CSIGAHÉJ............................................................................................... 1242

KICSI FA, KICSI FA................................................................................................... 1242

TÁJ............................................................................................................................... 1242

Lovasi András: Húsrágó, hídverő                                                1245

Müller Péter  Sziámi                                                                     1245

HA................................................................................................................................ 1245

Nagy László                                                                                   1247

Adjon az isten............................................................................................................ 1247

Csodafiú szarvas....................................................................................................... 1247

CSODÁLATOS JÉGVIRÁG..................................................................................... 1248

A HÉJA ÉS A SÁRMÁNY........................................................................................ 1248

Havon delelő szivárvány.......................................................................................... 1249

Népdal                                                                                            1249

Zöld erdőben, zöld mezőben................................................................................... 1249

Finn népdalok                                                                               1249

HA TUDNÁM, HOGY JÖN A KEDVES.................................................................. 1250

Petőfi Sándor                                                                                 1254

A farkasok dala.......................................................................................................... 1254

Petri György                                                                                  1255

A seb............................................................................................................................ 1255

Pilinszky János                                                                              1255

Négysoros................................................................................................................... 1255

Terek............................................................................................................................ 1255

Kórkép és hattyúdal.................................................................................................. 1255

Shakespeare                                                                                   1256

A vihar Epilógus........................................................................................................ 1256

Sinka István                                                                                   1256

NEVEM A VÉGTELENBEN..................................................................................... 1256

Szécsi Margit                                                                                 1256

MADÁR-E AZ DENEVÉR........................................................................................ 1256

Szécsi Margit                                                                                 1257

Ej haj............................................................................................................................ 1257

Szőcs Géza                                                                                     1258

A szomorúság a csutakon....................................................................................... 1258

Strozzi, Gian Battista                                                                    1258

A Medici kápolna "éj" szobrára............................................................................... 1258

Michelangelo Buonarotti                                                              1258

Az éj............................................................................................................................. 1258

Kányádi Sándor                                                                             1258

TÁRGYAK................................................................................................................... 1258

.Illyés Gyula                                                                                  1259

A TÁRGYAKKAL....................................................................................................... 1259

Fazekas László                                                                               1259

A TÁRGYAK ARCA................................................................................................... 1259

Zelk Zoltán                                                                                    1260

ZÖLD, ZÖLD, ZÖLD.................................................................................................. 1260

Szabó Lőrinc                                                                                  1261

ÚJ SZEMÜVEG......................................................................................................... 1261

Károlyi Amy                                                                                  1263

KERTI SZÉK............................................................................................................... 1263

Károlyi Amy                                                                                  1264

KULCS-CSOMO........................................................................................................ 1264

Szepesi Attila                                                                                 1265

LIMLOMOK DICSÉRETE......................................................................................... 1265

Utassy József                                                                                 1267

Tüzem lobogóm......................................................................................................... 1267

Termékeny éj.............................................................................................................. 1267

Hurrá............................................................................................................................ 1267

Tél................................................................................................................................. 1267

Koratavasz.................................................................................................................. 1268

Magyarország !........................................................................................................... 1268

Weöres Sándor:                                                                             1269

Galagonya.................................................................................................................. 1269

Gyöngy az idő............................................................................................................ 1269

Száncsengő............................................................................................................... 1269

AZ ÉJSZAKA CSODÁI............................................................................................. 1270

Zalán Tibor                                                                                    1274

Kép-versek.................................................................................................................. 1274

zalantibor1.htm.......................................................................................................... 1274

zalantibor2.htm.......................................................................................................... 1274

Zelk Zoltán                                                                                    1274

ZÖLD, ZÖLD, ZÖLD.................................................................................................. 1274

Zrínyi Miklós                                                                                1274

Szigeti veszedelem................................................................................................... 1274

Szórakoztató irodalom. Órai felolvasásraSZOVEGGY/irodalmi/szorakoztato.doc  1279

Fredric Brown                                                                               1279

Vége............................................................................................................................. 1279

B Romanovszkij                                                                            1279

A tréfa.......................................................................................................................... 1279

James Causey                                                                                 1281

Tejfogú szövetséges................................................................................................. 1281

DOUGLAS ADAMS                                                                    1284

Galaxis útikalauz stopposoknak............................................................................. 1284

Stanislaw Lem:                                                                              1293

HOGYAN MARADT MEG A VILÁG?...................................................................... 1293

ÚJABB PÓTUTAZAS avagy Trurl mint szaktanácsadó...................................... 1296

Olyan kicsi krumplik vagyunk                                                    1299

Szerkesztette és fordította: Salamon Gábor és Zoltay Melinda......................... 1299

Ilja Ilf, Jevgenyij Petrov:                                                              1305

A SZÓRAKOZÓ EGYED.......................................................................................... 1305

Viccek                                                                                            1307

Woody Allan............................................................................................................... 1307

A MESTEREK MONDTÁK....................................................................................... 1309

A SPORTRIPORTEREK MONDTÁK..................................................................... 1310

Zsakai Bernadette..................................................................................................... 1310

Azért nem a mi ügyfeleink a leghülyébbek.......................................................... 1310

Bíróságon:................................................................................................................... 1325

Kérdések és válaszok............................................................................................... 1325

Zenészviccek:............................................................................................................ 1327

MesékSZOVEGGY/irodalmi/mese.doc                                            1332

Illyés Gyula                                                                                   1332

A kiskondás                                                                                   1332

Imants Ziedonis                                                                             1333

Színes mesék                                                                                  1333

Fehér mese................................................................................................................ 1333

Sárga mese................................................................................................................ 1334

Barna mese................................................................................................................ 1334

Kék mese.................................................................................................................... 1335

Fekete mese............................................................................................................... 1336

Piros mese.................................................................................................................. 1336

Lila mese..................................................................................................................... 1337

Szürke mese.............................................................................................................. 1340

Tarka mese................................................................................................................. 1341

Borostyán mese......................................................................................................... 1341

Lila mese..................................................................................................................... 1343

Szürke mese.............................................................................................................. 1346

Etikai illetve emberismeret tartalmú szövegekSZOVEGGY/irodalmi/etika.doc         1350

Gregory Corso                                                                               1350

ELÉGIKUS AMERIKAI ÉRZÉSEK......................................................................... 1350

Reisinger János                                                                              1355

Kisvers-nagymesterek.............................................................................................. 1355

Kahil Gibran                                                                                  1356

A próféta...................................................................................................................... 1356

Karinthy Frigyes                                                                           1359

NAGYSÁGOS ASSZONY........................................................................................ 1359

A LEBESZÉLŐBEN.................................................................................................. 1360

Marcus Aurelius                                                                                1363

INTELMEK                                                                                   1363

NEGYEDIK KÖNYV.................................................................................................. 1363

Stefanovics Péter: Kiállítási katalógus, Dorottya utca, 1988

 

Egyéb tudományokSZOVEGGY/egyebtudomany.doc                      1366

Csányi Vilmos: Az emberi természet                                                 1366

5.2 Az agresszió                                                                             1366

5.3. A dominancia                                                                         1368

6. A szinkronizációs készség                                                        1369

6.3 Nevelés, tanítás, fegyelmezés, szociális szerepek                 1372

9. Élet a megapopulációban                                                         1374

Popper Péter: Hazugság nélkül                                                    1378

AZ EMBERI GONDOLKODÁS KEZDETEI                           1378

Európa: a biblikus gondolkodásmód                                               1378

Annak hazudnak, aki kérdez és fenyeget                                         1378

Azsia: a Bhagavad Gíta, szelleme                                                     1379

Az igazság érdektelensége                                                                  1380

A tudományos igazság                                                                      1380

A kijelentett igazság                                                                           1381

Intermezzo: az érzés és a gondolat bűnei                                          1382

Beszélgetés Lust Iván pszichiáterrel, a Faludi utcai gyermekklinika igazgatójával

Pedagógiai szöveggyűjteménySZOVEGGY/vizped/egyebped.doc  1388

Angelusz Iván                                                                                1388

Táncoskönyv.............................................................................................................. 1388

2. Ne árts!.................................................................................................................... 1389

3. Pozitív instrukciók elve......................................................................................... 1389

4. A nem-tudás vélelme........................................................................................... 1390

6. Büntetés és jutalom.............................................................................................. 1390

Óravázlat?!.................................................................................................................. 1391

Beszéd és mozgás.................................................................................................... 1395

Vágy és valóság......................................................................................................... 1396

Pisti, Réka, Ildikó....................................................................................................... 1397

Pali, Marci................................................................................................................... 1397

Ne szeresd a gyereket!............................................................................................. 1398

Életkori sajátosságok................................................................................................ 1400

Testnevelés................................................................................................................ 1401

Fiúk és lányok............................................................................................................ 1401

Tanár-diák viszony aszimmetriája és kölcsönössége......................................... 1403

Vinkler Márta                                                                                1403

Jeleink                                                                                            1403

R. D. Laing                                                                                     1406

Gubancok                                                                                       1406

Boreczky Ágnes                                                                            1408

Kultúraazonos pedagógia                                                             1408

Gesztesi Zsuzsa                                                                              1419

LENGYEL "IMPORT"-PEDAGÓGIA ADAPTÁLÁSA A SZENTLŐRINCI MŰVÉSZETI NEVELÉS PROGRAMJÁBA*                          1419

Alex Comfort                                                                                 1424

A sex öröme                                                                                   1424

Elõszó.......................................................................................................................... 1424

A szeretkezés magasiskolájáról.............................................................................. 1425

?                                                                                                         1439

Ki a jó tanár?                                                                                 1439

Vekerdy Tamás: Milyen iskola kell a gyereknek?                     1440

Esztétikai szöveggyűjteménySZOVEGGY/esztetika/Esztétikai szöveggyűjtemény.doc 1443

GYÖRGY PÉTER                                                                        1443

ENIGMA                                                                                       1443

ERDÉLY MIKLÓS                                                                       1445

A TITOKRÓL                                                                               1445

Vizuálpedagógiai szöveggyűjteménySZOVEGGY/vizped/Vizuálpedagógiai szöveggyűjtemény1.doc                                                              1472

Leonardo da Vinci: A festészetről                                               1472

1. TUDOMÁNY-E A FESTÉSZET VAGY SEM?................................................... 1472

A LÁTÁS FEJLŐDÉSE~........................................................................................... 1473

Gesztesi Zsuzsa: LENGYEL "IMPORT"-PEDAGÓGIA ADAPTÁLÁSA A SZENTLŐRINCI MŰVÉSZETI NEVELÉS PROGRAMJÁBA* 1473

A fák élete................................................................................................................... 1475

A tárgyak élete 1........................................................................................................ 1475

A tárgyak élete II......................................................................................................... 1476

A tárgyak élete III........................................................................................................ 1476

Portré - társamról....................................................................................................... 1476

Önarckép és maszk................................................................................................... 1477

Utak.............................................................................................................................. 1477

Kő és toll...................................................................................................................... 1477

Könyvek...................................................................................................................... 1478

Bak Imre                                                                                         1479

PROGRAMTERV KÉPZŐMŰVÉSZETI ÉS TÁRGYFORMÁLÓ SZAKKÖR SZÁMÁRA                                                                                    1479

Dávid Frenc: Gyermek ikonosztáz Művészet, 1982/12

A Gyik műhely munkatervei:                                                      1493

Szabics Ágnes, Szarvas Ildikó: Ellentétek ( Tűz - víz - föld - levegő)........... 1493

Gömbvilág................................................................................................................... 1494

Szarvas Ildikó, Szabics Ágnes................................................................................ 1494

Torma Edit, Hegedűs Miklós: Tárgy........................................................................ 1495

Seres Edina, Tatai Erzsébet: Önarckép................................................................. 1496

Stílusgyakorlatok                                                                          1496

Önarckép és stílusgyakorlatok ( Összefoglalás)                         1496

Kalmár István - Sinkó István: Önarcmás............................................................... 1497

Játék a művészettel................................................................................................... 1497

Szabics Ágnes, Turcsányi Mária: Színek és ellentétek...................................... 1497

Makoldi Sándor: Meseillusztrációk – ahogyan a gyermek csinálja 1499

Sípos Endre................................................................................................................ 1505

Vizuális kultúra, mozgóképkultúra emberismeret............................................... 1505

Sipos Endre................................................................................................................ 1508

A vizuális - esztétikai kultúra alapjai...................................................................... 1508

Tantervi program a fővárosi középfokú kollégiumok számára.......................... 1508

Lantos Ferenc: A "gyerekrajzról"                                                1511

Kerékgyártó István: Képességfelszabadító művészetpedagógia ( Dombyné Szántó Melánia)                                                                                         1512

PLATTHY ISTVÁN:ÁLLAMI GONDOZOTT GYERMEKEK ÉS FIATALOK SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSE A KÉPZŐMŰVÉSZET ESZKÖZEIVEL 1517

CSON'I'VÁRY KÉPZŐMŰVÉSZETI STÚDIÓ TEVÉKENYSÉGE ÉS RÉSZVÉTELE A PÉCSI GYERMEKOTTHON SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ MUNKÁJÁBAN................ 1517

RAJZMÓDSZERTANI TÖREKVÉSEK.................................................................. 1518

AZ ALKOTÓMŰHELYBEN; A TÁVOL-KELETI MŰVÉSZET ÉS A SZÜRREALIZMUS FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI.............................................................. 1518

BARANYAI ZOLTÁNNÉ - BARANYAI ATTILA: KREATIVITÁSFEJLESZTÉS VIZUÁLIS NEVELÉSSEL Kivonat egy tanulmányból            1529

Bodóczky István: A rajz és vizuális kultúra tantárgy a kerettantervben      1531

Az értékelés módjai Szóbeli értékelés................................................................... 1536

írásbeli értékelés........................................................................................................ 1536

Az osztályzás.............................................................................................................. 1536

Az értékelés alapja.................................................................................................... 1536

A szummatív értékelés kidolgozásának lépései.................................................. 1536

Szabados Árpád: Tőmondatokban a GYIK műhelyről             1537

Földi Péter: Világképrendező gyermekrajzok                            1544

Forgács Péter: Kreativitás, ízlés, konfliktusok                           1555

Csapó Benő - Varsányi Zoltán: A rajzkészség fejlesztésének vizsgálata középiskolai tanulóknál. (Kárpáti Andrea: Vizuális képességek fejlődése)   1562

Kárpáti Andrea: ALAPMŰVELTSÉGI VIZSGA                      1574

Vollner Judit: Hauser Beáta gobelinművész                               1655

Lábas Zoltán: Kollektív rajzolás az Erdély-Maurer csoportban
Megjelent a Mûvészet 1978/9. számában (14-15. o.)

Sugár János
Az INDIGÓ csoport AKTUÁLIS KÉPZÔMÛVÉSZETI AKCIÓ-ja

Szávai István: A minőségbiztosításról SZOVEGGY/vizped/minoseg.doc

Iskolakép 2000 1/1 Tanárnaplók SZOVEGGY/vizped/iskolakep.doc 1661

Tanáraim                                                                                              1665

Iskola, tanárok nélkül...................................................................................... 1665

Takács István, Verőce......................................................................................... 1677

(Se eleje, se vége)................................................................................................... 1677

KEDVES ANYUKÁM                                                                         1678

A pesti naplók első fele.................................................................................... 1680

13.25                                                                                                     1689

Pesti naplók második fele                                                                  1693

Szabó Zoltán, XIV., Istvánmező                                                          1693

(Magyar csütörtök)                                                                              1693

Kellemes napot és jó........................................................................................... 1706

Naplók a Dunántúlról........................................................................................ 1709

(És akkor leesett a hó)                                                                          1709

Iskolakép 2000 1 / 2                                                                          1726

Diáknaplók                                                                                        1726

Kedves Pajtás! SZOVEGGY/vizped/diaknaplok.doc............................. 1726

Szerkesztői bevezető                                                                              1726

Takács Géza                                                                                         1727

1. Egy diáknapló 1965-ből                                                                1729

Cserna                                                                                             1731

Ballada az őszi vasárnapról!                                                                1732

VÉGE                                                                                                1733

Újhartyán                                                                                       1736

Szeretlek. - Rabod lettem                                                                      1738

Az a bizonyos keddi nap....................................................................................... 1757

Szerda                                                                                                   1758

Az álmok iskolájáról írt kis fogalmazásomat komolyan gondoltam       1770

Pedagógiai publicisztikaSZOVEGGY/pedagogia/Pedagogiaipublicisztika.doc

Csányi Vilmos                                                                                           

Szegény iskola! Szegény család!                                                               

Beszélgetés a szexualitásról - Lévai Katalin interjúja Hadas Miklóssal és Madarász Imrével                                                                                                      

Mérő Lászó: Matek, torna, memoriter.                                                   

SZ. MIKUS EDIT                                                                             1872

A PEDAGÓGUS SZEMÉLYE A NEMI ÉLETRE NEVELÉSBEN    

 

Egyéb fejezetek 2.                                                                                                          1

1.2   Egyéb tanmenetek                                                                              1

Előzetes szempontok a Szolnoki Alternatív Gimnázium vizuálpedagógiai tananyagtervezéséhez ( 1994-es? szöveg) tanmenet/kozepiskolasterv.doc          1813

Képzőművészeti változat......................................................................................... 1816

Drámai változat.......................................................................................................... 1820

Bevezetés az avantgard és posztavantgard formaproblémáiba. 1821

Bevezető foglalkozássorozat                                                              1826

1. Bevezető beszélgetés, ismerkedés, igényfelmérés, video, dia bemutató. 1826

2.  Látvány utáni rajz, feldolgozással.                                         1826

Bevezető játék: A vonal............................................................................................ 1826

Három lap................................................................................................................... 1827

Kis papírcsík, lehajtott füllel..................................................................................... 1827

Kis papírhenger a képsíkrendszerben................................................................... 1827

3.  Vizuális játék                                                                            1827

4. Rorschach                                                                                  1828

5. foglalk. Beszélgetés a bevezető foglalkozásokról                  1828

6. fogl  A gömb                                                                              1829

7. fogl. A gömb - Játék                                                                  1829

8. . fogl Raszter                                                                              1830

9. fogl. A síkból a térbe                                                                1831

10. A drapéria                                                                                1831

11. Drapéria feldolgozás                                                               1831

Kerettanterv közeli tanmenet az általános iskola 1 - 4. o részére. ALAPOZ/tanmenetkerettantervi 1-4.doc                                                  1832

(A tanmenet csak annyiban fedi a kerettanterv tartalmait, hogy nagyjából hasonló forrásokból dolgoztam, mint a kerettantervet készítő Sándor Zsuzsa. )................................ 1832

1.3   Első osztály                                                                                   1832

1.1.1.                        Firkák (A kisgyermekkori rajznyelv megerősítése.) 1833

Nonfiguratív firkák..................................................................................................... 1833

Gyermekrajzok........................................................................................................... 1833

Történet rajza.............................................................................................................. 1833

Firkák szabadon........................................................................................................ 1834

Érzelmeket hordozó firkák....................................................................................... 1834

Kép sok vonalból....................................................................................................... 1835

Érzelmek kifejezése vonalakkal............................................................................. 1835

Érzelmeket hordozó firkák egyszerűbben:                                                                                                   1835

Folt firkák..................................................................................................................... 1836

Figuratív rajzok, festmények.................................................................................... 1836

Rajz egy vonallal....................................................................................................... 1838

Mi történt az óvodában?                                                                   1839

Mit tanultunk?                                                                                  1839

Kik vagyunk?                                                                                    1839

Kik vagyunk?                                                                                    1840

Ki vagyok én?                                                                                   1842

Bokrok között.                                                                                   1842

Kompozíciós változat................................................................................................ 1842

Nyomhagyási gyakorlatok agyagban.                                             1842

Rajzoljunk mesét.                                                                              1843

Rajz forgó.................................................................................................................... 1845

Technikai tanulmányok                                                                    1846

A kifejezés.................................................................................................................. 1846

Vers illusztráció  mozgásjátékkal indítva                                         1846

Évszakok                                                                                           1847

Évszakok színei......................................................................................................... 1847

Az évszakok formái................................................................................................... 1847

Az évszakok eseményei........................................................................................... 1847

Fák festése ( lásd 5.o)                                                                         1847

Hogyan képzelsz el egy fát?.................................................................................... 1847

Fa fúvás ..................................................................................................................... 1850

Fák festése................................................................................................................. 1850

Kéz-fa.......................................................................................................................... 1850

Rajzoljuk, majd mintázzuk meg az egyes fákat!                             1850

Csongor és Tünde                                                                              1851

Képzeletünk képei ( lásd 5. o.)                                                          1851

Belelátás, belefestés................................................................................................. 1851

Szimmetrikus Rorschach nyomkodás kettéhajtással. /lepke/ Ördög, stb. /..... 1851

Pálcára ragasztás...................................................................................................... 1851

Tenyérnyomat kiegészítése képpé......................................................................... 1851

Ujjfestés...................................................................................................................... 1851

A Seholnincs vár                                                                                1851

Első "várjáték"............................................................................................................ 1851

Fessük meg az odavezető utat............................................................................... 1851

A vár lakóinak megmintázása.                                                         1851

Természetes formák a várban.                                                          1851

Mesterséges formák a várban                                                           1851

Gépek                                                                                                 1852

Tárgykészítés                                                                                     1852

A vár szobái.                                                                                      1852

A vár makettezése                                                                              1852

Várjáték                                                                                             1852

Virág-e a lepke?                                                                                 1852

A bohóc (lásd 5. o)                                                                             1853

Jégvirágok, hópihék.                                                                         1853

Épület rajzok                                                                                     1853

Más országok házai                                                                           1854

A házak belülről                                                                                1854

1.4   2.Második osztály                                                                         1854

Mese rögtönzése.                                                                                1854

Tájkép, a lépték                                                                                 1854

Építkezés                                                                                            1854

A mi utcánk                                                                                       1855

Építmény rajza                                                                                  1855

Dobozváros a szabadban........................................................................................ 1855

Babalakás dobozból.................................................................................................. 1855

Bababútorok a lakásba............................................................................................. 1855

Járművek papírból dobozokból............................................................................... 1855

Útkereszteződés a járműveknek............................................................................. 1855

Vendégem érkezett                                                                             1855

Alattunk is laknak-felettünk is laknak ( Színkeverés)                     1855

Plasztikai megoldás                                                                           1856

Lélek magasa, mélye                                                                         1856

Önarcképem tárgyakból........................................................................................... 1856

Önarcképem tárgyakkal                                                                   1856

Emberi alak                                                                                       1856

Jelmezterv. Jelmezkészítés                                                                 1856

Ugráló képek                                                                                     1856

Egy mese mozduló képei                                                                   1856

Mozdulatok                                                                                       1857

Akvárium színespapírból, átlátszó fóliából.                                     1857

Kontrasztok                                                                                       1857

Hideg - meleg színek                                                                          1857

Színek vetélkedése                                                                              1857

Gyümölcsök megfestése hideg ill. meleg környezetben.................................... 1857

Fesd meg színfoltokkal egy kirándulás emlékeit!................................................ 1857

Színdominó                                                                                        1857

Táj - színkép                                                                                      1857

Fesd meg a színmanók birodalmát a négy évszakban...................................... 1857

Készítsetek közösen képet egy meseországbeli utazásról!............................... 1857

Fess meg egy-egy eseményt, ami viharos, illetve jó időben történt - vagy történhetett volna - veled! 1857

Épület gyűjtés                                                                                    1857

Napszakok                                                                                         1858

Egy történet képei                                                                              1858

Életre keltett betűk                                                                            1858

A madárkirály                                                                                   1858

Az erdő                                                                                               1858

Egy növény élete                                                                                1858

Figyeljétek meg egy növény fejlődését, vagy egy termés érését!..................... 1858

Az erdő állatai                                                                                   1858

Mozgás                                                                                               1858

Tárgytervezés                                                                                     1858

Nézőpontok                                                                                        1858

1.5   3. osztály                                                                                       1858

Műalkotások narratív tartalmának eljátszása.                                1858

Válasszatok ki egy sok alakos  festményt, álljatok be az egyes szereplők helyére, 1858

játsszátok tovább a jelenetet, majd fessétek meg a játék egyik részletét! Rajzfilmet, képregényt  is tervezhettek!............................................................................................................... 1858

Az évszak díszei ( virágai?)                                                               1858

Kerttervezés                                                                                       1859

Virágok az asztalon                                                                           1859

Ez a divat                                                                                           1859

Az osztály élete                                                                                   1859

Egy emlékmű                                                                                     1859

Restaurálási gyakorlat.                                                                     1859

Tájelemzés                                                                                          1859

A szent hely                                                                                        1859

Az én múzeumom                                                                              1859

Élővé varázsollak                                                                              1860

Emberi alak                                                                                       1860

Emberi alak elöl, hátul, oldalnézetének megrajzolása. ( Lásd 5. o.)................ 1860

Emberi alakok 2.                                                                               1860

Közös utcakép alakokkal.......................................................................................... 1860

Körben álló alakok ábrázolása, tetszés szerinti térben....................................... 1860

Emberi alakok 3.                                                                               1860

Rajzold meg magad ahogy fejlődtél...................................................................... 1860

Rajzold le magad, milyen leszel később, felnőttként!......................................... 1860

Mozgásban lévő alakok ábrázolása....................................................................... 1860

Jelmeztervek                                                                                      1860

Jelmezterv. Jelmezkészítés..................................................................................... 1860

Csoportkép a legszebb jelmezekből...................................................................... 1860

Szobor varrott, ragasztott textilből, Kivágott, hajlított, ragasztott papírból, műanyag térépítő játékból.  1860

Öltöztetős baba.......................................................................................................... 1860

Babaruha varrás........................................................................................................ 1860

Képregény                                                                                          1860

A kis gömböc növekedése  képregényben........................................................... 1860

Animációs gyakorlatok                                                                     1860

Mozgó kép papírcsíkkal, ceruzával......................................................................... 1860

Háttér előtt elhúzott celofánra rajzolt alakok......................................................... 1860

Mozgatható ízületű sikbáb....................................................................................... 1860

Rajzfilmterv egyszerű mozdulatsorokról. ( lásd 6. o. kezek feldolg.)................ 1860

Akvárium színes papírból, átlátszó fóliából.                                    1860

Fesd meg színfoltokkal egy kirándulás emlékeit!                             1860

Színdominó                                                                                        1860

Táj - színkép                                                                                      1860

Fesd meg a színmanók birodalmát a négy évszakban...................................... 1860

Készítsetek közösen képet egy meseországbeli utazásról!............................... 1860

Fess meg egy-egy eseményt, ami viharos, illetve jó időben történt veled!..... 1860

Házépítés                                                                                            1860

Napszakok                                                                                         1861

Napszakokra jellemző színskála előállítása és alkalmazása narratív képen. 1861

Egy történet képei                                                                              1861

Életre keltett betűk                                                                            1861

Menyasszonykérő                                                                              1861

A madárkirály                                                                                   1861

Temperanyomat levelekről. Közéjük madár festése........................................... 1861

Repülő papírhajtogatás............................................................................................ 1861

Papírsárkány sótartókból.......................................................................................... 1861

Az erdő                                                                                               1861

Tanulmányrajz szőlőtőkéről.................................................................................... 1861

Folytasd a tőkét!......................................................................................................... 1861

Mi történik a fa körül?................................................................................................ 1861

Készíts egyetlen formát, ami kifejezheti az erdőt................................................. 1862

Figyeljétek meg egy növény fejlődését................................................................. 1862

Rajzold, fesd meg egy alma növekedését!........................................................... 1862

Egy fa tavasztól télig. Sorozatrajz, festés.............................................................. 1862

Az erdő állatai                                                                                   1862

Mozgás                                                                                               1863

Tárgytervezés                                                                                     1863

1.6   Negyedik osztály                                                                           1863

fény                                                                                                    1863

Az árnyék                                                                                          1863

Játék a fénnyel                                                                                  1864

Pozitív - negatív formák a síkon                                                       1864

Fotogrammok                                                                                    1864

A fényképezőgép kezelése.                                                                 1864

1.1.1                                                A fény, árnyék szerepe a fotózásnál. 1864

1.1.2                                                                        Színes fotók készítése. 1864

1.1.3                                                                                  "Tárgymesék " 1864

A fotódokumentációk.                                                                      1864

Portévariációk.                                                                                  1865

1.1.4                                                                                        Saját fotók. 1865

1.1.5                                                                              Mozgásábrázolás. 1865

1.1.6                                                                    Azonos téma öt képben. 1865

1.1.7                                                                               Tárgyak portréja 1865

1.1.8                                                                 A fotóval is lehet hazudni. 1865

1.1.9                                 Sorozatfotók az uzsonnáról, elfogyasztásáról. 1865

1.1.10                                                                          "Titkos felvételek" 1865

1.1.11                                                                     Makro és mikrofotók. 1865

A cipő.                                                                                                1865

Művészeti iskolai tanmenetek

Művészeti iskolai tanmenetek 2010

Előképző1

Szeptember. 1

1. hét 1

Firkák (A kisgyermekkori rajznyelv megerősítése.) 1

Nonfiguratív firkák. 1

Gyermekrajzok. 1

Történet rajza. 1

Firkák szabadon. 1

Érzelmeket hordozó firkák. 1

Kép sok vonalból 2

Érzelmek kifejezése vonalakkal 2

Folt firkák. 2

Figuratív rajzok, festmények. 2

Szemléltetés: táblai rajz. 2

Filctoll ( esetleg:golyóstoll, filctoll, ceruza ) különböző méretű papírok. 2

2. . hét 3

A kóró és a kismadár 3

Zsírkréta vagy fedőfesték. Nagy papírcsík vagy A/1-es dipa. 3

3. hét 3

Egyéni munka  3

Filctoll, zsírkréta, akvarell vagy fedőfestés. 3

Október. 4

1. hét 4

Rajz forgó  4

Előkészítés: asztalok összetolása, A/1 v. A/2-es Farostlemez felrakása. 4

Filckészlet, A/1 v A/2-es lapok, 4

2. . hét 4

Saját mese rajzolása/festése a nagy képről vett alakokkal. 4

Technikák:AT3. hét 4

3. hét 5

Sétáló ceruza  5

Mire hasonlít?. 5

Színezgetés. 5

Szabad rajz. 5

Szemléltetés: Táblai rajz. 5

Technika: Filctoll, színesceruza, ceruza.Papírok: A/6-A/4 ig. 5

4. hét 5

Sétáló ceruza szabad rajzok befejezése  5

November. 5

1. hét 5

Sétáló ecset 5

Szemléltetés: tábali festés papírra. 5

Technika: Fedőfesték, A/3-as vagy A/2-es dipa. 5

2. hét 6

Szillők és Morgorok  6

Esetleg előkészítésképpen diavetítés Tematikus diák: kontrasztok. 6

Filctoll, színesceruza, olajpasztell, vagy Fedőfesték. 6

3. hét 6

Szillmorg írások  6

Esetleg szemléltethetünk kalligrafikus munkákkal Tematikus diák: Jelek vagy Írás. 6

Filctoll anilinky vagy Fedőfesték. 6

Szillők és Morgorok. Mintázás  7

Agyag, mintázóeszközök. 7

December. 7

1. hét 7

Alakok kifestése  7

Fedőfesték. 7

2. hét 7

Szillők és Morgorok. Mintázás uszadékfákból 7

Fedőfesték. 7

Előkészítés Uszadékfák felcsavarozása. 7

3. hét 8

Szillők és Morgorok jelei 8

Január. 8

1. hét 8

Szilmorgia  8

Fedőfesték, farostlemezre vagy kartonra. 8

2. hét 9

Nagy közös kép festése Szilmorgiáról 9

Előkészítés: nagy üveglap. 9

Fedőfesték, farostlemezre, kartonra vagy üveglapra. Ez esetben először alkoholos filctoll rajz. 9

3. hét 9

Befejezés  9

4. hét 9

Noé története  9

Előkészítés: folyóiratok, albumok, képek bekészítése. 9

Ceruza, színes eszközök. 9

Szemléltetés: folyóiratok, albumok, egyéb képek. 9

Február. 9

1. hét 9

Nagy hajó készül 10

Fedőfesték, papírmetszet. Ollók, ragasztó. 10

2. hét 10

A papírmetszetek befejezése  10

Üveglap, festékezőhengerek, nagy papír, lakkbenzin, törlőrongy, kézmosó. 10

3. hét 11

Saját kép festése a hajóról 11

Színes eszközök. 11

4. hét 11

Saját kép befejezése  11

Agyag, mintázóeszközök. 11

1. hét 11

Kiss Anna: Hajó  11

Filctoll, kisméretű papírok, vagy festés. 12

2. hét 12

Különleges hajók tervei 12

Színes eszközök. 12

3. hét 12

Befejezés  12

4. hét 12

Osztálytársam   12

Fedőfesték. 12

Április 12

1. hét 12

Előkészítés: alapkarton vagy farostlemez bekészítése. 12

Fedőfesték. 12

2. hét 12

Sárkányépítés  12

Előkészítés: asztalok szembeforgatása, letakarása. 12

Csomagolópapír, nádszálak vagy vékony farudak, spárga, ragasztó, olló. 12

3. hét 12

Festés  12

Fedőfesték. 12

4. hét 13

Sárkányeregetés  13

Május 13

1. hét 13

Sárkányeregetés  13

Színes eszközök. 13

2. hét 13

Tűzsárkány  13

Szemléltetés: Sárkányok sorozat projektor 13

Színes eszközök. 13

3. hét 14

Jégsárkány  14

Szemléltetés: sárkányok sorozat, projektor 14

Színes eszközök. 14

Június 14

1. hét 14

Harc  14

Színes eszközök. 14

2. hét 14

Zárófoglalkozás  14

 

Előképző2

Szeptember. 1

1. hét 1

A bohóc  1

Színespapírok, nagy Dipa, szürkelemez vagy hullámkarton alappapír, olló – ragasztó. Fedőfesték festék, technokol. 1

2. hét 1

Bohóc monotípiák  1

Olló, ragasztó, technokol. Nyomdafesték, üveglap, festékezőhengerek, törlőrongy, lakkbenzin, kézmosó  1

3. hét 2

Bohóc maszkok  2

Színes eszközök, kartonok, olló, ragasztó, lyukasztó, fonalak, textilmaradékok. 2

Október. 2

1. hét 2

Tükör önarcképek  2

Kis tükrök, alkoholos filckészlet, Fedőfesték. 2

2. hét 3

Másolatok üveglapra. 3

Üveglapok, Fedőfesték. 3

3. hét 3

Technikai változatok az arcképre. 3

Színes és grafikai eszközök. 3

November. 3

1. hét 3

Bokrok között. 4

Kompozíciós változat 4

Ceruza, filctoll 4

2. hét 4

Száll a világ lepkeszárnyon. 4

Színes eszközök. 4

3. hét 4

Nyomhagyási gyakorlatok agyagban. 4

Előkészítés: gipszöntő készlet 5

Agyag, gipszöntés. 5

4. hét 5

A gipszöntvények kifestése, utána szabad festés. 5

Fedőfesték. 5

December. 6

1. hét 6

Nyomhagyási gyakorlatok más eszközökkel 6

Figuratív nyomatok. 6

Akvarell, Fedőfesték, krumpli – szivacsdarabok, linóvésők, kések, ollók, cérna. 7

2. hét 7

Karácsonyi lapok  7

Képeslap méretű lapok, színes eszközök. 7

3. hét 7

Befejezés  7

Január. 7

1. hét 7

Hópihe királynő. Rajzolás  7

Szemléltetés: Hópelyhek sorozat projektor 7

Zsírkréta vonalrajz. 7

2. hét 7

Festés  7

akvarell ráfestés. 7

3. hét 7

Kártyakészítés  7

Filctoll, kis lapok. 7

4. hét 7

Saját kártyák tervezése  7

 Filctoll, kis lapok. 7

Február. 7

1. hét 7

Befejezés  7

2. hét 8

Színpiramis festése  8

Akvarell, vagy Fedőfesték. 8

3. hét 8

Színpiramis képbe építése  8

Színes technikák. 8

4. hét 8

Befejezés  8

Március 8

1. hét 8

Éled a természet 8

Ceruza, filctoll, színes eszközök. 8

2. hét 8

Életre kelt növények  8

Ceruza, filctoll, színes eszközök. 8

3. hét 8

Egy tavaszi történet 8

Tüzem lobogóm... 9

Színes eszközök. 9

4. hét 9

Virágtündérek, vagy a történet plasztikai megjelenítése. 9

Színes vagy plasztikai eszközök. 9

Április 9

1. hét 9

Virág-e a lepke?  9

Színes eszközök. Olló, ragasztó. 10

2. hét 10

Befejezés  10

3. hét 10

Lepkeország házai 10

4. hét 10

Lepkeország kép festése  10

Fedőfesték. 10

Május 10

1. hét 10

Befejezés  10

2. hét 10

Lepke plasztikák  10

3. hét 10

Doboztér építése a lepkék számára  10

Dobozok, színes papírok, textilek, olló, ragasztó. 11

Június 11

1. hét 11

Doboztér kifestése  11

Fedőfesték. 11

2. hét 11

Zárófoglalkozás, búcsú az előképzőtől. 11

 

 

1. o... 1

Szeptember. 1

1. hét 1

Nyári élményeim   1

Megoldható rajzban, fedőfestéssel, vagy akár montázs-kollázs technikával is. 1

2. hét 1

A bicikli 1

Látvány utáni ceruzarajz. 1

Kerékpár modell 1

Ceruza, színes eszközök. 1

3. hét 1

Alkatrészek rajza  1

Kerékpár alkatrész modellek. 1

Ceruza, színes eszközök. 1

Óriásbicikli 2

Technika: fedőfestés vagy akvarell 2

Október. 2

1. hét 2

Óriásbicikligyár 2

Fedőfestés, akvarell 2

Bemutató festés. 2

Fedőfestés. 2

2. hét 2

2. hét 3

Óriásbicikli. Keménypapír kivágás  3

Ceruza, olló, snitzer, keménypapírok, hullámlemezek. 3

3. hét 3

Óriásbicikli. Festés  3

Megfestjük a kivágott alkatrészeket. Fedőfestés. 3

4. hét 3

Óriásbicikli. Háttérfestés  3

Megfestjük a bicikli hátterét. Fedőfestés nagy hullámkartonra. 3

November. 3

1. hét 3

Óriásbicikli. Összeragasztás  3

2. hét 3

Más alkatrészek rajza  3

Gépalkatrész modellek, 3

Ceruza, színes eszközök. 3

3. hét 3

Géptervezés  3

Ceruza. 3

4. hét 3

Gépgyártás vagy tárgy a képen  4

Mindenki kiválaszt 2 -3 elemet ( Többet nem lehet, mert akkor tárgyhalommá válik a kép), és képet fest köréjük. 4

Ragasztópisztoly, drótok, drótvágó ollók., fedőfestés. 4

December. 4

1. hét 4

Befejezés  4

Fedőfestés. 4

2. hét 5

Technikai tanulmányok. Filctoll 5

A jel másolása  5

Szemléltetés: Táblára kitett reprodukció. 5

Filctoll, kis lap. 5

3. hét 5

Technikai tanulmányok: ceruza  5

2-3B-s ceruza. 5

Január. 5

1. hét 5

Technikai tanulmányok:Színesceruza  5

Színesceruza. 5

2. hét 5

Technikai tanulmányok:Akvarell 5

Akvarell 5

3. hét 5

Másolás  5

Szemléltetés: Reprodukciók. 6

Technika: fedőfestés. 6

4. hét 6

Befejezés  6

Február. 6

1. hét 6

Palota megfestése  6

Fedőfestés, keménypapír kivágat. 6

2. hét 6

Dombormű  6

Előkészítés az agyaglapok kinyújtása, méretre szabása. 6

agyagdombormű.. 6

3. hét 6

Befejezés  6

4. hét 6

Doboztér 6

Dobozok bekészítése. 7

Festés, papírpép plasztika. 7

Március 7

1. hét 7

Befejezés  7

Fedőfestés vagy akvarell 7

2. hét 7

Folytatás  7

Technika: AT. 7

 Nonfiguratív foltfestés. 9

 Irányított véletlen. 9

Újrafestés. 9

+ Összehajtott alap. 9

Fedőfestés. 9

Szemléltetés: Tematikus diák Rorscach. 9

3. hét 10

Rorscach festés. 10

Akvarel lvagy fedőfestés. 10

4. hét 10

Névjegyek tervezése  10

Technia: AT. 10

Április 10

1. hét 10

Befejezés  10

2. hét 10

Illyés Gyula: a kiskondás  10

Technika: AT. 11

3. hét 12

A kiskondás alakok, jelenetek megrajzolása  12

Technika AT. 12

4. hét 12

Kivágás, megfestés  12

Technika AT. 12

Május 12

1. hét 12

Kollázs összeállítása, háttér megfestése  12

Kollázs, fedőfestés. 12

2. hét 12

Összeragasztás  12

Kollázs, fedőfestés. 12

3. hét 12

Saját kép festése a kollázsról 12

fedőfestés. 12

Június 12

1. hét 12

Befejezés  12

2. hét 12

Zárófoglalkozás  12

2.o... 12

Szeptember. 12

1. hét 12

Fa festése  12

Akvarell fúvás. 13

Technika: tus vagy akvarell, ceruza. 13

2. hét 14

Levélnyomatok  14

Akvarell vagy fedőfesték. 14

3. hét 14

Levéltervek  14

Akvarell vagy fedőfesték. 14

Október. 14

Október. 15

1. hét Levélképek  15

Kollázs, fedőfesték. 15

2. hét. 15

Ember-fák  15

Technika: fedőfesték pasztell vagy olajpasztell 16

3. hét 16

Festés, színezés  16

4. hét 16

Befejezés  16

November. 16

1. hét 16

Élet az Óriásfán  16

Tematikus diasorozat: Óriásfák. 16

Technika: AT. 16

Technika: AT. 16

2. hét 16

Élet az Óriásfán 2  16

3. hét 16

Folytatás, befejezés, illetve a plasztikai munka megkezdése. 16

Agyag, makett, papírplasztika. 17

4. hét 17

Folytatás  17

December. 17

1. hét 17

Festés  17

Akvarell vagy fedőfesték. 17

2. hét 17

Közös óriásfa festés az egyes képekről vett részletekből. Nagyméretű farostlemezre, papírra vagy vászonra. 17

Fedőfestés. 17

Batikolt papír, fedőfestés. 17

3. hét 18

Befejezés  18

Január. 18

1. hét 18

Zarándoklás a cédrushoz  18

Fedőfestés vagy akvarell. 18

2. hét 18

Saját zarándoklat Beöltözéses fotózás  18

Fedőfestés farostra. 18

3. hét 18

Saját alakok megfestése  18

4. hét 18

Nagy közös kép festése  18

Fedőfestés nagy farost vagy keménypapír táblára. 18

Február. 18

1. hét 19

Közös kép folytatása  19

2. hét 19

Befejezés  19

3. hét 19

Plasztika  19

4. hét 19

Festés  19

agyagdombormű.. 19

Március 19

1. hét 19

Csendélet 19

Színes technika. 19

2. hét 20

Befejezés  20

Fotók átszínezése filctollal 20

3. hét 20

Hogy festette volna meg Csontváry?  20

Fotók átszínezése filctollal. 20

4. hét 20

Az átszínezett fotók megfestése képpé  20

Fedőfestés vagy akvarell 20

Április 20

1. hét 20

Folytatás  20

2. hét 20

Festmény befejezése  20

3. hét 20

Plasztikus kép  20

Papírplasztika. 20

4. hét 20

Megfestés  20

Fedőfestés. 20

Május 21

1. hét 21

Rajzolás a szabadban  21

Ceruzarajz. 21

2. hét 21

Festés a szabadban  21

Fedőfestés. 21

3. hét 21

Illusztráció külső tér témára  21

Technika: Színes technikák. 21

Június 21

1. hét 21

Befejezés  21

2. hét 21

Zárófoglalkozás  21

 

 

3. o.

Szeptember. 1

1. hét 1

Kuckó  1

Előkészítés: kuckóépítéshez szükséges anyagok bekészítése. 1

Makettezés. Szerszámok: akkumulátoros fúró a fa alapba fúráshoz, fúrószár készlet, ollók. 1

2. hét 1

Makettezés. Szerszámok: Kések, ollók, fűrészek. 2

Anyagok: Gallyak, lombos ágak, falécek, rudak, vásznak, spárgák, agyag ill. falapok. 2

3. hét 2

Termések rajza  2

Október. 2

1. hét 2

Termés házak / házak szabadon  2

2. hét 2

Házak szabadon  2

Agyagmintázás. 2

3. hét 3

Befejezés  3

4. hét 3

Mázazás/Festés  3

Város fotók kifestése. Tükörre rajzolt városrészletek megfestése. 3

Technika: alkoholos filctoll, fedőfestés. 3

Technika: Színes technikák. 3

Technika: fotó. 4

November. 5

1. hét 5

Doboztér 5

Technika: doboztér készítés. 5

2. hét 6

Hulladék házak  6

Technika: hulladékszobrászat 6

3. hét 7

Festés  7

Technika: fedőfestés. 7

Más technikájú város  7

Domborműöntés vonalon: 7

4. hét 7

Technika: gipszöntés. 7

December. 8

1. hét 8

Közös munka. 8

Terrakotta készítése agyag lapokból. 8

Agyagdombormű.. 8

2. hét 8

A dombormű megfestése  8

Fedőfestés. 8

3. hét 8

Egyéni képek festése a domborműről. 8

Fedőfestés. 8

Cell kivágat vonalon. 8

4. hét 8

Cellkivágatok  8

Cell kivágás. 8

2. hét 8

Festés  8

Fedőfestés. 9

3. hét 9

Összeállítás  9

Színes technikák. 9

Technika: projektorról vetített kép megrajzolása, fedőfestés vászonra vagy nagy farost táblára  9

Január. 10

1. hét 10

Báb rajza  10

Ceruzarajz. 10

2. hét 10

Élő alakok rajza  10

Ceruzarajz, színes technikák3. hét 10

3. hét 11

Különös ruhák  11

Fedőfesték ráfestés, rávarrás, batikolás, stb. 11

4. hét 11

Ruhatervek befejezése  11

Fedőfesték ráfestés, rávarrás, batikolás, stb. 11

Február. 12

1. hét 12

Portré AF l3  12

Előkészítés: Padrendezés, tükrök kihelyezése. Falitáblák kihelyezése. 12

Fej tanulmány. 12

+ Gipszfej rajza. 14

+ "Érzelmes önarcép". 14

+ "Érzelmes sorozat". 14

+ Groteszk sorozat. 14

+ Mesebeli fej 14

Technikák: Ceruza.  esetleg szén, kréta vagy akvarell. 14

Szemléltetés: Táblai rajz, falitábla. 14

2. hét 16

Portré festése  16

Önarckép akvarellel, pasztellel vagy zsírkrétával. 16

Ki vagyok? Gyors rajzok. 18

Mit csinálok?. 18

Technika: AT3. hét 18

3. hét 19

Kidolgozás sok technikával 19

Tus festés. 19

Dextrines repesztés ( tapétaragasztós) 19

Tus, dextrin( vagy tapétaragasztó) 19

4. hét 19

Sok technikájú önarckép 2  19

Szénrajz. 19

Pasztell 19

Viaszkaparás. 20

Kollázs színespapírból 20

Szén, pasztell, viaszkaparás, színespapírragasztás. 20

1. hét 21

Kik vagyunk? Agyagmintázás  21

Maszk mintázás. 21

Maszk mintázás. 22

Az én nevem… mintázás. 23

Agyagmintázás. 23

2. hét 24

Gimp változatok  24

Technika: GIMP program, vagy más képszerkesztő. 25

3. hét 25

Montázsok a Gimp szerkesztővel 25

Digitális képszerkesztés. 25

4. hét 26

A Gimp munkák befejezése  26

Digitális képszerkesztés. 26

Április 27

1. hét 27

Tónusos tanulmányok. Lapok rajza, mértani testek rajza  27

Ceruzarajz, akvarell 27

Ceruzarajz. 27

2. hét 27

Falak montázs  27

Montázs. 27

3. hét 27

Falak festmény  27

Fedőfestés. 28

4. hét 28

Falak festés  28

Május 28

1. hét 28

Festés, plasztika folytatása, befejezése.