Vissza a kiegészítő feladatokhoz

Tanmenetbe be nem sorolt feladatok EGYEB / altfel.doc

( Vissza a tartalomjegyzékhez: ..\Tartalomjegyzék.doc - Tanmenetbe be nem sorolt feladatok )

Ebben a fejezetben részben azok a feladatok találhatók, amiket egészen eltérő életkorú gyerekek is sikerrel oldhatnak meg, vagy több törzsfeladat kiegészítő feladataként is szerepelhetnek. A lista természetesen jóval hosszabb lehetne, hisz például a bevezető mesebeli feladatsort is alkalmazhatjuk harmadiktól nyolcadikig, persze más és más felvezetéssel. A technikai tanulmányokat is tarthatjuk óvodától egyetemig különböző szinteken.

Másrészt itt szerepelnek egyelőre azok a feladatok, amiket csak igen ritkán alkalmaztam, és mindenképp részletesebb kidolgozásra szorulnak.

Képalkotás meghatározott motívumokkal

Sokféle témában, sokféle céllal használhatjuk. Technikai tanulmányok után alkalmas lehet a tanultak rögzítésére, felmérhetjük, fejleszthetjük vele a téralakító, komponáló készséget, vagy drámajátékot indíthatunk vele. (A gazdagító változattal.)

A feladat: olyan képet rajzolni, festeni, amin valahol szerepelnek a megadott szereplők, vagy motívumok. Kompozíciós vagy technikai tanulmányoknál kiköthetjük, hogy csak ezek szerepelhetnek, szabadabb munka során bármit hozzátehetnek. Drámajáték előkészítésekor, vagy csoportmunkának feladva cél lehet, hogy minél több kiegészítő motívumot gyűjtsenek.

 

Kígyó, fa, kerítés, ablak, ház

 Rajzoljatok, fessetek egy képet, amelyen szerepel egy vagy több kígyó, fa, kerítés, ablak, ház.

Ezen túl semmiféle konkrét megkötés nincs. A gyerekek kérdéseire: lehet-e itt-ott valami, mindig azt válaszoljuk: nekünk csak az a fontos, hogy legyen a képen kígyó, fa. Ezen túl semmiféle konkrét információra ne számítsanak, minden rájuk van bízva. (A feladat közlője - Jónai Éva - az elkészült rajzokat a gyermeki lélekállapot hű tükrözőjének tartotta, bizonyára érdekes lehet a rajzok elemzése. Az alábbi képek a filctoll technikai tanulmány óra után készültek.

 

 

Két felületesen megoldott munka.

 

 

Erika sem találta túl érdekesnek a feladatot, a pointillista technikával tette egyénivé.

                                                                                  Andrea a kígyót teszi főszereplővé.

Technikai tanulmányt követő munkák.

 


 

Fa, élőlény, ház (ember)

Szövegdoboz: Kormos Katalin, 7. O Műv. Isk.
 
Szövegdoboz: Egy névtelen művészeti iskolás munka.
 
Az ember esetleg lehagyható.

 

 

Szövegdoboz: Balogh Brigitta 3. O. Műv. Isk.
 

 

Szövegdoboz: Pádár Csilla 7. O. Műv. Isk.
 
Szövegdoboz:

Szövegdoboz: Nagy Nelli, 3. O. Műv. Isk. 
 

Egy különös kert

Szövegdoboz: Kovács Viki, 5. O. Műv. Isk.
 
Szövegdoboz: Kovács Lilla, 4. O. Műv. Isk. Faktura tanulmány után készült munka. 
 
Itt nem szabjuk meg, mi legyen a különös kertben. Mellékelt munkáink klasszikus technikákkal készültek, de igen izgalmas feldolgozási lehetőségeket kínál, pl. a doboz tér műfaja is.
Történet elmesélése egy képben, képsorozatban, vagy képregényben.

Cél: fantáziafejlesztés.

Nagyon sok feladatnál rajzolhatunk történetet a témához kapcsolva, de minden támpont nélkül is kiadhatjuk.

 

A történet vagy adott, vagy azt is most kell kitalálni. Tilos mindenféle szövegbeírás. Mindent képileg kell kifejezni. Mivel csak egyetlen képet készíthetünk, ebben kell különböző idősíkokat ábrázolni. Esetleg levetíthetünk néhány képet Makoldi Sándor sorozatából.

 

 

 

 

 

 

Kioszthatunk egy-egy képet is. Írj köré történetet!

 

 

 

 


 

A firkavázlattól az illusztrációig

Akkor használom ezt a feladatot, amikor az alsós csoportok túljutottak a technika tanulás első lépésein, elkészítették az első pasztelleket, linókat, és itt az ideje megtanítani őket a vázlatozásra. (Új csoportoknál akár középiskolában is alkalmazható, persze ideillő szövegekkel.)

A gyerekek nehezen fogadják el, hogy egy-egy linómetszet előtt, amin aztán hetekig fognak dolgozni, érdemes előbb egy kis firkavázlatot készíteni, esetleg több változatban is kipróbálni a motívumok elhelyezését.

Jól dolgozó gyerekeknek esetleg kiadhatjuk egyszerre az egész feladatot, tehát folyamatosan olvasom a mesét, ők firkavázlatokat készítenek, majd ebből komponálnak egy sűrített képet, de nehézkesebb osztályokban tagoltabban kell dolgoznunk.

A gyerekek nem értik, miért kell firkálva megrajzolni azt, amit "rendesen" is meg tudnak rajzolni, ezért a feladat kiadásakor mindig be szoktam mutatni rosszul komponált, apró kis kivehetetlen motívumokkal megoldott, valamint jól szerkesztett linómetszeteket. A firkarajzra azért van szükség, mert ha a kompozíciós vázlatok elkészítésekor mindig részletesen kidolgoznák a motívumokat, azok szép lassan lecsupaszodnának, elveszítenék karakterjegyeiket. Az történne velük, ami a sokszor elmondott történettel. Leegyszerűsödne a legfontosabb elemekre.

10 másodperces rajzok

Kiválasztok egy rövid mesét, a megrajzolható szereplőket ceruzával aláhúzom. Közülük kiválasztok négyet (l: kutya, katona, király, hintó). A gyerekek előtt papír, ceruza, a feladat, megrajzolni a szereplőket, 10 - 10 másodperc alatt. A minőség egyáltalán nem fontos, csak az, hogy a szereplőket meg tudjuk majd különböztetni egymástól. Kell egy kis rábeszélés, még így is lesz, aki nagy műgonddal kezdi rajzolgatni az arcokat.

Sorrajz egy mese szereplőiről.

Most felolvasom a mesét, amikor egy új szereplő először kerül elő, megállok, tízig számolok. A feladat: megrajzolni minden szereplőt egy kis firka rajzzal.

Kompozíciós vázlat készítése firkarajzokkal nagy háttérfoltokból indítva.

Rajzoljátok fel a legnagyobb méretben ábrázolható firkát, majd rajzoljátok elé a következő dolgot, kissé kisebbe, aztán megint a következőt, mindig egy kicsivel kisebb legyen az előzőnél. Rajzolhatjuk úgy, hogy minden más színű legyen, általában azonban inkább műszaki rajzlapra dolgoztatok, és visszaradírozzuk az eltakart részeket. (Végre radírozhatnak. Mindig kifelé a papír közepétől!) A/3-as lapra dolgozunk.

A kép kidolgozása

Kész a vázlatunk, fogunk egy másik A/3-as lapot, és zsírkrétával, vagy olajpasztellel elkezdjük a kidolgozást.

Most a legelöl lévő, legkisebb alakokkal kezdjük, vagy okkersárga vonalrajzra színezve, vagy minden részletet a maga színével vázolva.

Két kidolgozott kép a művészeti iskola elsőseitől. (A foglalkozást Danka Attila vezette.)

 Lente Bernadett, 3. o.

 Vágó Nikolett, 4. o.

 

Szétszórt motívumok, nagy még a belső ellenállás a takarásos helyzetekkel szemben.

És négy munka az 5. B. osztályból, ereszkedő “helyiérték” sorrendben. (Lásd még egész osztályos teljesítmények, illetve a linó technika, hullámpapír metszetek.)

A feladat pontos megoldása. A szereplők zárt csoportot alkotnak, a madár "funkcionálisan" lóg ki.

 

Itt a szereplők már leválnak egymásról, egy-egy háttérelembe takarnak bele, a legutolsóként megrajzolt nyuszi már teljesen különáll.

Kisebbek a szereplők, de a háttérfoltokkal együtt mégis szép a kompozíció szerkezete.

 

 

 


 

Ha ma élne

Sajátos feladat híres régen élt emberek feltámasztása. Petőfi, Don Quijote, stb.

Ezt a feladatot képregény formában érdemes megoldani. Ide vágó szöveg: Esterházy Péter: Petőfi a légtornász.

 

 


 Napló (Feljegyzések)

Cél: kompozíciós készség fejlesztése.

Bevezetőül levetítem a napló c. montázssort.

A feladat, elképzelni valakit, akinek egy vagy néhány napját, hetét kell elmesélni egy vázlatos képsorozaton, vagy montázsszerű kompozíción. A napló lehet epikus, ekkor a történet a fontos, lehet formakutatás, megpróbálunk érdekes kompozíciókat keresni, különleges nézőpontokból, különös fényviszonyok közt ábrázolni akár közhelyszerű jeleneteket, vagy megjelenítheti a napló elképzelt írójának legfőbb problémáit. Legjobb persze a kettő vegyítése. A napló lehet képsorozat, vagy egyetlen kép.

Szövegdoboz: Technikája lehet rajz, papírkivágat, papírtépés, anyagkollázs, ausz rajz.

A mellékelt képek Kiss Andrea jegyzetfüzetéből származnak, amit művészkönyvnek is nevezhetnénk.

Szövegdoboz: Napló helyett készülhet egy valóságos, vagy elképzelt családtörténet, vagy hasonló beszámoló egy utazásról.

Néhány kép a Bárka színház Ungváry Fanny vezette gyermekcsoportjától:

Szövegdoboz: Szövegdoboz:

 A Bertalan Zsolt fotója. Népszabadság Magazin, VIII/26. s

Levél

Az előző feladathoz hasonló, de most nem naplót rajzol az elképzelt alak, hanem levelet, amiben megtörtént dolgok keverednek vágyálmokkal, vagy félelmekkel.

Esetleg plasztika is készülhet, szabadon, vagy egy boríték felhasználásával.

 


Művészkönyv

Önálló feladatként is alkalmazhatjuk, szinte bármely életkorban. Ebben az esetben a felvezetés lehet kötetlen (1), az anyagra (2), vagy témára (3) koncentráló.

1. Bemutatok egy szétnyitható, a síkból kiemelkedő mesekönyvet, egy régi, fémlemezzel borított kapcsos imakönyvet, stb. Ezek érdekes alakú, vagy anyagú könyvek, miféle könyvet terveznél?

2. Diákat mutatok, amelyek érdekes anyagokból készült könyveket ábrázolnak, vagy a könyvforma plasztikus változatai. Az asztalra kirakjuk a rendelkezésre álló anyagokat. Milyen könyvet tudnál elképzelni ezekből? Miről szólna? Mi lenne a címe?

3. Olyan diákat mutatok, amelyeken a köznapi vagy meglepő címek anyagban vagy formában is megjelenítődnek. Ekkor nem rakok ki anyagokat, az első feladat az ötletgyűjtés. A kiviteli tervek csak az ötletek vázolása után készülnek.

Ugyanakkor az egyedi könyv vagy művészkönyv más feladatok megoldásának is lehet sajátos műfaja. l: kezek, falak, drapéria, csiga, stb. Ekkor egyszerűen kiadjuk azt a lehetőséget, hogy tervezzen, pl. egy "Kezek könyvét".

Szövegdoboz: Békés Rozália: A dolgok. Papírkivágás, tus, ceruza.
 

Szövegdoboz: Butak András: Ugarit I/IV. Karton, papír, szőrme, növényi anyagok.
 
Szövegdoboz:

Szövegdoboz: László Bandy: 150. Zsoltár. Dobozkönyv.
 
Szövegdoboz: Kiss Ilona: A párizsi tartózkodás könyve. Megdolgozott papír, selyem, csiszolópapír.
 
Szövegdoboz: Kiss Ilona: Kis anarchista könyv. Műanyag, len, drótháló, papír.
 
Szövegdoboz: Szövegdoboz: Kelecsényi Csilla: Táglakönyv. Kézzel merített papír, vászon, nyomás.
 

Könyv objet

Ha nem könyvtervező művészek követték volna el az alábbi objet-et, talán elgondolkodnék, szabad-e feladatként kiadni a könyv átalakítását.

Saját könyveink

Az igazi persze az lenne, ha a gyerekek előbb technika órán, vagy a kézműves műhelyben hagyományos könyveket készíthetnének. Ha ezt mellőzzük, átugrunk egy lépcsőfokot. Néhány gyerek ugyan hajlandó művészkönyvet tervezni, a többség azonban inkább egy hagyományos kötészeti munkát szeretne végigcsinálni.

Szövegdoboz: Vincze Orsolya 16 éves  könyve
 

Szövegdoboz: Szántó Sarolta: Igaz történetek a halhatatlanságról. 16 éves. 
 

Szövegdoboz: Dobozkönyv.  Sántó Sarolta
 
 
Kódexek

Akinek nincs kedve a művészkönyv tervezéshez, készíthet forrásokból egy kódexlapot, vagy teljesen önálló lapot alkothat.

 

Szövegdoboz: Szövegdoboz: Szövegdoboz: Szövegdoboz:

Szövegdoboz: Szövegdoboz:

 

 

Szövegdoboz:
Csillagképek

Nagyban bemutatjuk a csillagképeket, esetleg fénymásolóval sokszorosítjuk. A feladat: a csillagok köré rajzolni a névadót.

Másik változatban nem mondjuk meg a csillagképek nevét, rajzolj köré bármi mást.

A csillagképeket fénymásolóval sokszorosíthatjuk, vagy kitehetünk egy nagy kartont, amiről mindenki lemásolja magának, amit választott.

 

 

 

 

 

 

 

Illusztrálhatjuk a csillagképhez fűződő legendát, esetleg nonfiguratív eszközökkel próbálhatjuk újramesélni a történetet.
Napfogyatkozás (… feladata)

A feladat a napfogyatkozás képi újrafogalmazása volt.

 

Szövegdoboz:

Szövegdoboz:

Szövegdoboz:

Szövegdoboz:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 Mobil szobrok

Az absztrakt, vagy pl. a mesebeli feladatsor végén kis függő mobilokat készíthetünk. Meghatározhatjuk a formakört, amiből dolgozunk. Pl. mesebeli, madarak. A függő díszek elkészítése után elkezdjük megépíteni az egész mobilt.  A tengely lehet hurkapálca, vagy vastagabb farúd, szívószál, stb.  Először a legfelső függőpárt készítjük el, majd fokozatosan építjük tovább lefelé.

  BCalder mobilok. Művészet, 77/5.

Dia:

 

 

  CCalder bogyó bokor. Read: modern szobr.


 

Színek érzelmi hatása

Színpiramist festünk. Egyet, amiben megpróbáljuk a számunkra legkedvesebb színeket megfesteni. A másik valamiféle érzelmet fejezzen ki. Öröm, bánat, félelem, undor, stb.

Elkészült piramisainkból mesebeli szereplőket színezünk meg, akik arcukon hordják jellemüket.

A feladatot használhatjuk sablonmentesítésre, bátorításra, vagy az akvarell technikai tanulmányok bevezetéseként, vagy zárásaként.

 

 

 

 


 

Spontán firkák, szabad asszociációk zenére.

Zenét hallgatunk, és szabad nonfiguratív vagy figuratív festegetéssel, rajzolással próbáljuk visszaadni a zenét.

 

 

 

Vonal - folt kompozíció zenére

Az előzőhöz hasonló, de kissé tudatosabb munka.

Kiköthetjük, hogy csak figuratív, vagy csak nonfiguratív kompozíció készülhet, esetleg utóbbival valamiféle zenei kompozíciós megoldást próbálhatunk képi kompozícióvá alakítani.  Ez a két feladat vagy nagyon kezdő, vagy nagyon haladó csoportban vethető be.

 

 

 

 Sétáló ceruza

A rajzolás felemelés nélkül feladat párja.

Kovács Péter: Penészrajz1. 100x70 cm. Papír, vegyes technika. Katalógus

 

Szövegdoboz: Kovács Péter: Penészrajz1. 100x70 cm. Papír, vegyes technika. Katalógus
 

 

Bemutatok néhány Kovács Péter képet, majd hasonló játékba kezdünk, a figuratívitás-nonfigurativitás határmezsgyéjén. Hagyjuk sétálni a ceruzát a papíron.
Kottaírás

Egyszerű kis hangszerekkel dallamokat rögtönzünk, majd megpróbáljuk leírni, valami egyszerű képírással.  Ha már van némi jártasságunk, zenei részletek lejegyzésével is próbálkozhatunk.

 

 

 

 


 

 Találkozás / Narancs klub/

Kiállítás megnyitó a Narancs klubban, Szolnokon. Összejön sok régi tanítvány. A klub még csak félig berendezett, az egyik falon nagy, üres polcrendszer. Beülünk a polcokra, egymás fölé, három sorban, párosával, egymással szembe. Vetítek néhány emlékképet az órákról, aztán mindenki azt csinál, amit akar, a találkozás címszóra.

 

  DMás elindít egy mondatot, mindenki tegye hozzá a magáét.

 

 

 

 

 

 

  E Firka üzenetek.

 F Péter Jucó egy Matiss-t rajzol.

  GValaki szöveggel üzen.

 

 

 

Néhány tematikus munka.

 

  H Erik pedig, Kittivel ülvén szembe (lásd fenn a polcon), mi mást is tehetne, mint gyönyörködik benne, és sorra gyártja a kis akvarelleket.


 

Centrifuga kompozíciók

Kiadhatjuk a tanulóknak, vagy csoportoknak a feladatot: Kísérletezzék ki, milyen változatok készülhetnek. Általában azonban inkább egyéni munka. Nagy a tülekedés veszélye. Elkapja őket a munka láza, taszigálják félre egymást.  A véletlen képcsinálás órán szoktam bevinni. Egymás után jönnek ki a gyerekek. Gyorsan pörgő centrifugába vékonyabb vastagabb sugárban fröcskölt, vagy csepegtetett festék. (Tempera, akril, Tilatex, stb.)

Ha álló lapra öntjük a festéket, majd beindítjuk, karakteresebb, vastagabb foltokat kapunk. Főleg akkor érdemes használni, ha utólag bele akarunk festeni a képbe.

 Szétáztatott kép

1  Itt helyenként az ecset is érte a lapot.

 

1   Az elkészült képbe finoman belenyúlhatunk, vékony ecsettel, gvassal vagy temperával.

 

 

1  Néhány fordulat után kikapcsoltuk a centrifugát.

  I Két kis kép

 

Ha túl sok festéket öntünk be, összemosódnak a foltok.

Eszközök:A festéket levágott hegyű hajfixálót tartalmazó edényekből csöpögtethetjük. Egyszerre csak egy gyerek dolgozhat. Ha egyiküket előre betanítjuk a papír gyors becsíptetésére, akkor egy gyerek 2-3 perc alatt készít el egy képet. Ha alacsony feszültségű motorokból több gépet barkácsolunk, csoportmunkában is dolgozhatunk. Bárány Gabi az óra után otthon készített egy ilyen kis gépet, gyertya fölött felmelegített zsírkrétát csöpögtetett a papírra. Érdekes, a síkból a térbe tartó kompozíciókat gyártott.Nehézség: Balestveszély! Nehéz abbahagyni!

 


 

Sablon

Cél: fantáziarajz elindítása.

A feladat "önműködő", a kudarc szinte kizárt. A sablonokat legyárthatjuk ha fényképeket ragasztunk fel műszaki rajzlapra, ollóval körbevágjuk őket, majd a kivágott képet annyiszor rajzoljuk körül egy másik kartonon, ahány sablonra szükségünk van.

  JFiczek Ferenc: Babák. Katalógus. Székesfehérvár. 1980

  KKiki Kogelnik: Emberek. Katalógus. Ernst Múzeum. 1993.

Diasor:

 Kis függöny. uo.

 

  LStefanovits Péter. katalógus. Dorottya utca, 1988.

 

 

  M Kogelnik: Repíts a holdba..uo.

Egy sablon kitöltése.

Legegyszerűbb feladat egyetlen  alak "felöltöztetése."

 

 

A szokásos megoldások: technikai trükközés, közhelyszerű figurákká alakítás. ( UFO, stb)

 

Másik feladat lehet, a figura többszörözésével képet komponálni.

 

 

Alakjainkkal elmesélhetünk egy történetet egyetlen képben. (Vagy képsorozatban, de a nyolcadikos magányos rajz órán erre nem volt idő.)

Tárgyakat rajzolhatunk az alakokhoz, történetet mesélhetünk el velük.

Esetleg kép szöveggel.

 

 

 

 

Sablonok a teremben

Nagy méretű sablon figurákat vághatunk ki, és különböző helyzetekbe rendezzük őket a teremben. Fotók készülnek. Inkább hetedik nyolcadikba való feladat.


 


 

 

Szövegdoboz: Tóth Milán a leselejtezett  iskolai történelem applikációs készlet képeiből választott sablonokat. Műv. Isk. 3. O.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sablon spray

Sablonokat vágunk ki papírból, szerelünk le a hulladék gyűjtemény tárgyairól, esetleg árnyékokat rajzolunk körül, majd az udvaron nagy méretű sablonképeket fújunk akril sprével. A papírt kis kövekkel terheljük le, hogy el ne vigye a szél.

 

 

  N Ipari idomok segítségével készült kép.

 

  O papírsablonok

 

  PHa nincs akril spray, a zsírkréta is megteszi.

 QÁrnyéksablonok

  R Két sablon többszörözésével készült kép.


 

Árnyék-játék

Szövegdoboz: Több helyen előkerült már, a művészeti iskolában minden különösebb részletezés nélkül adtam ki a feladatot. Rajzold körül egy nagy lapon egyik, vagy több társad árnyékát, aztán kezdj vele valamit.

Szövegdoboz: Szövegdoboz:

Szövegdoboz: Szövegdoboz: Szövegdoboz:
Egy képből több kép

Kiosztunk mindenkinek egy képet. Halvány linónyomat, fénymásolt rajz, plakátdarab, lehetőleg olyan félbehagyott munkát, ami nagyon sokféle befejezési lehetőséget kínál. Az osztály feladata, minél változatosabb kiállítást rendezni az óra végére. Lehet csoport vagy egyéni munka. Csoportmunkában nagy plakátokon érdemes dolgozni.

Kisméretű munkák

 

 

Nagyobb festmények

 

Megadott szempont lehet, hogy mérsékeljük a fehér papír és a nyomat közötti feszültséget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Rajzolás folyamatos vonallal

Témánk lehet látvány utáni rajz, vagy önarckép, belső tér alakokkal, esetleg ezek bekötött szemű rajza, vagy egy történet, illusztráció, szóval szinte bármi, de úgy kell megrajzolni, hogy közben nem emelhetjük fel a ceruzát ( zselés tollat) a papírról. Kisebbeknél azt mondhatjuk, hogy próbálja meg mindenki, a lehető legkevesebb megszakítással megrajzolni a képet.

 

Nehezebb a feladat, ha csoportmunkában, fal előtt kell meghatározott témát ( pl egy furcsa város) megrajzolni, úgy, hogy mindenki más színnel dolgozik, de a színeknek viszonylag egyenletesen kell eloszlani a képen. (Nagyon nehéz egymást kerülgeti, átjutni egymás keze alatt-fölött.

 

Szövegdoboz: Mátyus Kriszti szigorúan ragaszkodott a végighúzott vonalhoz, csak néhány betűnél tett kivételt.
 
Fényrajzok, fényfestés

Az árnyék feladatsor egyik részfeladatát emeljük önálló feladattá.

Laborsötétségű termet rendezünk be. Állványra erősített fényképezőgépet kioldózsinórral B idővel megnyitunk. Még jobb ha gépünk beállítható a második expozícióig nyitva maradó helyzetbe. Előtte persze távolságot mérünk, beállítjuk a szereplőket. A nyitott lencséjű gép előtt zseblámpával, kézi reflektorral, csillagszóróval, stb fényrajzokat készítünk.

Ha a lámpával kissé megállunk, és bevilágítjuk magunkat, tárgyakat, ezek is feltűnnek különböző tónusértékekkel a képen.

A  játékról video felvétel is készülhet. A feladat  ötödikben játékos technikai trükközés, nyolcadikban a szürrealista óra után komoly technikai eszköz.

Szövegdoboz: Szabados Árpád: 1981 Katalógus, Műcsarnok, 1986
 
Szövegdoboz: Szabados Árpád: 1981 Katalógus, Műcsarnok, 1986
 
 

 


 

Fotóba rajzolás

Egy dobozban újságokból kivágott reprodukciókat, fotókat gyűjtünk. A fotókat címek szerint tasakoljuk. ( Perspektív folytatás: Főpontos, két távpontos, nehezebben folytatható, haladók számára. Műalkotások, kor illetve irányzatok szerint csoportosítva.  Realista ceruza, rajztoll. Alakok kiemelése, alakok behelyezése.  Rejtvény. Hamisítás. Történet. Montázs. Körbedrótozás/ Lásd: fotogyűjtemény.

Önálló óraként is megtarthatjuk a hatodikos változatok, vagy a montázs, a hetedikes perspektíva, vagy a nyolcadikos montázs manipulációs óra után.

A képek folytatása

Felragasztjuk a  képet egy lapra, és folytatjuk. Ehhez szétvágott fotókat is használhatunk.

Alakok berajzolása.

Ehhez olyan fotókat választunk, amelyeken üres terek vannak.

Hiányzó részlet berajzolása

Érdekes játék, ha egy grafikus munkát lefénymásolunk,de úgy, hogy egy jellegzetes alakot, motívumot kitakarunk fehér lappal. A feladat, próbálják meg kitalálni, mi hiányzik innen, rajzolják be!

 

 

Land art koncept

 

Megnézünk néhány land art munkát, majd fotókra rajzolva terveket készítünk.

  SKismányoki Károly - Szíjártó Kálmán: Homokbánya. Pécsi Műhely Katalógus, 1980

 

 T UKismányoki Károly - Szíjártó Kálmán: Erdő

 

 


 

Kicsiből nagyot

Pici modellünket kitesszük magunk elé, megrajzoljuk. Aztán megrajzoljuk közelről, végül nagyítóval is szemügyre vesszük.

 

 

 

Ezen a rajzon nem tűnnek fel újabb részletek, nem kapunk  szinte semmi többlet információt.

 

Majd követheti egy játékos feladat. Kis motívumokból összeállítjuk ugyanazt a képet nagyban.

 

 

Békefi Beatrix munkája Gevicser Gyula osztályából. Széchenyi Városrészi Művészeti iskola, Kecskemét.)

 

Szövegdoboz: Békefi Beatrix munkája Gevicser Gyula osztályából. Széchenyi Városrészi Művészeti iskola, Kecskemét.)
 

 

 

 


 

 


 

Tanulmánysor Kőnig Frigyes: Orbis Pictus c. kötetéből merítve.

Kicsitől a nagyig. A pontos látványrögzítéstől a tömegvázlatig

A feladatsor első feladata önállóan is alkalmazható. Épp ellenkezője az előző feladatnak.

Rajzolj négy képet! Az első a lehető legkisebb teremrészletet ábrázolja, plasztikus rajzban, amit még felismerhetően meg tudsz rajzolni.

A második nagyobb teremrészlet pontos vonalrajza legyen jelzésszerűen elhelyezett tónusokkal.

A harmadik még nagyobb teremrészletről készült tömegvázlat legyen, ahol az egyes formák sajátos karakterét is megragadod.

Végül a negyedik kép minden részletezés nélküli tömegvázlat legyen a lehető legnagyobb teremrészletről, amit egy pillantásoddal át tudsz fogni. Mindig olyan mesze helyezkedj a látványtól, hogy a távolságod tőle annak 3-5-szöröse legyen!

Szövegdoboz: Koncz Kata 5. O.
 
Ha lehet, először fotók készüljenek. ( Ha csak egy digitális gépünk van, akkor persze csak egy gyerek kezdhet fotózni, a többiek leülnek rajzolni, a gép kézről kézre jár.) A feladat, a látszat ellenére igen nehéz. Először is nehéz a lehető legkisebb részlet kiválasztása.

 

Szövegdoboz: Lente Detti ( 6. O) képe fotónak szép, rajzi témának azonban egyrészt túl összetett,

Ha már megvan a kis részlet, jól rajzoló gyerekeknek nem okoz nagy gondot a fotonaturalisztikus rögzítés, egyéni korrektúrákkal segítjük a kontraszthatás, a reflexfények rögzítését, élvezettel dolgoznak.

A következő nehézséget az okozza, amikor fel kell hagyniuk a teljes kidolgozással.

1.Szövegdoboz: Másrészt hiába szűkítjük, túl nehezen oldható meg.
 
Szövegdoboz: Szövegdoboz: Bakó Réka, 5. o
 
Szövegdoboz: Ebből is ki kellett vágnunk egy kisebb részt.
 
Egy sorozat

Szövegdoboz: Szövegdoboz: Szövegdoboz: Szövegdoboz:

A látvány átkomponálása

A feladat tovább folytatható a vonal illetve tömegvázlatok átkomponálásával, különböző technikákkal történő újraalkotásával.

A feladat szemléltetéséhez jól használhatjuk Kőnig Frigyes képeit. ( Orbis Pictus, Enciklopédia Kiadó 1997 )

 

Szövegdoboz: Ez egy bonyolultabb helyzet: itt közeli és távoli dolgok figyelhetők meg és konkrét térben jelennek meg. Néhány vonal megváltoztatásával különböző térhatása lett a kompozíciónak.
 
Szövegdoboz: Ezen a képen már letisztultabban jelennek meg a formák, a vonalháló egy struktúrát eredményezett. A továbbiakban tónusozással változtattam meg a kép súlypontjait.
 
Szövegdoboz: Asztalon felejtett dolgokat figyeltem meg. Vonalas rajzot készítettem, hogy a tárgyakról világos képet kapjak. A munka során összefüggéseket kerstem a különböző formák között, s így ennek következtében bizonyos részletek előtérbe kerültek, mások hátrébb szorultak., így a kaotikus állapoton belül bizonyos rend jött létre.
 
Szövegdoboz: Végül egy tónussal különítettem el a megfigyelt rész középpontját, ezzel előtér és háttér keletkezett.
 
 

Szövegdoboz: Egy-egy részlet-probléma vizsgálatakor számos lehetőség adódott önálló kompozíció készítésére.
 
Szövegdoboz: .. változatokat készítettem a kép dinamikusabbá tételére.
 
Szövegdoboz: Hagyományos, fény-árnyék stratégiával építettem tovább a képet, majd a tárgyak sziluettjére koncentrálva készítettem változatot, melynek alapja ugyanaz a rajzi konstrukció.
 

Szövegdoboz: Különböző képsíkok kiemelésével megváltozik a kép térhatása.
 
Szövegdoboz:

Szövegdoboz: Három változat egymásra vetítésének következtében létrejött kompozíció.
 

 

 

 

 

Szövegdoboz:  
 

Szövegdoboz: Kompozíciók az előző munkák tanulságainak felhasználásával.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szövegdoboz: Kivágások a tér különböző szeleteiről.
 
Szövegdoboz:  
 
Szövegdoboz:

 

Feladatok:

Átkomponálás tónusokkal - színekkel

A vonalvázlat bizonyos síkjainak áttónusozása vagy átszínezése. Ezt akár úgy is végezhetjük, hogy egy rajzról több fénymásolatot készítünk, és ezeknek tónusozzuk, színezzük át bizonyos elemeit.


 

Szövegdoboz: Polgár Lajos 6. O.  sorozata.
 
Szövegdoboz: Szövegdoboz: Szövegdoboz: Szövegdoboz: Szövegdoboz: Szövegdoboz:

Szövegdoboz: Szövegdoboz: A motívum többszörözése

A fénymásolóval ugyanarra a lapra többször is rámásoljuk a rajzot, úgy, hogy az eredetit mindig arrébb mozdítjuk.

 

Más háttér

Egy motívum kiemelése, a kép megoldása két különböző vonalas szerkezetű háttérrel.

A kép dimnamikájának fokozása a motívumok többszörözésével. Esetleg ez is történhet először többszörös fénymásolással, majd végül a legjobbnak tűnő megoldás újrarajzolásával.


 

Monokróm festés

Szövegdoboz: Szövegdoboz: Egy teremrészlet, vagy valamelyik korábbi munka árnyalt, monokróm megfestése. ( A korábbi ráfestéseknél soha nem oldottuk meg az egész képet.

 

 

 

 

Sziluettrajz megfestése egy ill két színnel.

Sík, illetve térhatást keltő kompozíció festése valamelyik korábbi rajzról.

 

Plasztikai kísérletek

Megpróbálkozhatunk  a feladat plasztikai megoldásával is, agyagból mintázhatunk egyre nagyobb térrészeket, hasonlóan a vázlatosság felé haladva, vagy maketteket készíthetünk.

Szövegdoboz: Bakó Réka átrendezte a térrészletet.
 
Szövegdoboz: Czakó Zoli az asztal sarkát makettezte.
 

Szövegdoboz:

 

Üvegfal kompozíciók

A motívum többszörözésének plasztikai megoldása az üveglapokra rajzolt képek felállítása lehet. A különböző nézőpontokból különböző látványt kapunk. Lásd még:

Szövegdoboz: Szövegdoboz: Szövegdoboz: Dan Perjovschi: Glass-nost. Installáció, 1997. Rondó. Ludwig Múzeum, 1999.
 
Doboztér

Izgalmas lehet a térrészlet ( vagy annak továbbgondolt változata )leképzése doboztérbe.

A feladat folytatása lehet:

Vázlattól a kész részletekig egy képen belül.

A feladat: a tömegvázlatban felrakott kép bizonyos részleteit vonalvázlattá fejlesztjük, majd ennek bizonyos részeit tónusosan kidolgozzuk. Az egyes részletek harmonikus egésszé illeszkedjenek. Lásd pl: ..\TORZS\HATODIK\Tor61al98.doc - Barcsay

Mi van a felszín alatt? 1.

Megnézünk egy boncolt állatot ábrázoló képet, majd hasonló képet próbálunk készíteni egy teremrészletről. Néhány helyen mi is benézünk a közvetlen felszín alá. Mit látnánk? Mi a mélyebb szerkezet? Persze olyan részletet kell választani, ahol van mit rajzolni a felszín alá.

Először készítsünk egy egyszerű szerkezeti vázlatot a felszín alatt látható dolgokról, majd jöhet egy elképzelt feltárás, "boncolás", ahol úgy mutatjuk be, mintha valóban leszedtük volna a fedőrétegeket.

Ezt megtehetjük a realitásokon belül, tehát egy bútor sarkát lefűrészeljük, de dolgozhatunk a boncolás analógiájára felhajtott, letűzött felületekkel is.

Szövegdoboz:

Szövegdoboz:  Mi van a felszín alatt? 2.
Most képzeljünk alá valami más szerkezetet.
 

 

Mi van a felszín alatt 3.

Szabad témafeldolgozás

 

A feladat természetesen megvalósítható külső térben, épületeken, vagy természetben és persze az emberi test is lehet célpont, ha sikerül megteremteni az ehhez  szükséges intimitást.

 

 

 

 

Néhány munka Györe Zoltán művészeti iskolai osztályától, emberi test témakörben.

Szövegdoboz:  
Szövegdoboz:  
Szövegdoboz:  
Szövegdoboz:  

 


 

Eredmény

2.Színvariációk

 


 

Szintentartó rajzok

Ha heteken át nem rajzolunk látvány után, a gyerekek szépen visszaesnek az egyvonalas rajzolgatásba. Ilyenkor a második, harmadik héten óra elején tíz percet a szintentartó rajzolásra szánunk. Hatodik osztályosok t0z perces szinten tartó rajzai, a kompozíciós, variációs feladatsor közepéről.

 

 

 


 

Átló

Megnézünk néhány - erőteljesen átlókra szerkesztett képet. Miután a gyerekek kitalálták, mi a közös a képekben, szabadon dolgozhatnak az átlók témájára.

  V WHelényi Tibor: Középpontkeresés. (uo.)

 

 

 XHelényi Tibor: A négyzetnek két átlója van. Művészet, 83/3.

 

Szövegdoboz: Helényi Tibor: Egyik a másik után. Uo.
 


 

Ablakok - ajtók

Az óra megtartható előkészítő beszélgetés, irodalmi mű meghallgatása után, ahol mélyebben foglalkozhatunk a témával. Alább egyzserűbb változatot mutatok be.

Szabad feldolgozás

Egyszerűen csak kiadjuk a címszót, minden magyarázat nélkül.

Dramatikus játékkal előkészített feldolgozás.

Két álló ruhafogasra keresztbe rakunk egy lécet, kész az ablak. Csoportok játszanak el egy- egy jelenetet az ablak mögött.

A feladat: a történet áttétele egy az absztrakció különböző szintjét megvalósító képbe.

Egy olyan ablak tervezése, ami sejtetni engedi a mögötte történteket.

Irányított feldolgozás

  Y Farsang Sándor: A békesség éve? Jahre des friedens/Katalógus. Junge ungarische Maler und Grafiker der Gegenwart.

Mi minden lehet egy ablakban?

  Z Csoma Gergely: Leányportré. Moldvai csángó magyarok. Corvina, 1988.

Szövegdoboz: Móder Rezső: Mítikus ajtók
 
Paizs Gobel jenő: Aranykor

Szövegdoboz: Balogh Ferenc: Atelier
 
Szövegdoboz: Edward Steichen: Vasárnapi újság, 1922 Foto69/2
 
Szövegdoboz:  

A te ablakodban mi van?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technikai tanulmányt követő címszó feldolgozás.

 AA Tóta Gabi

  BBMátyus Kriszti ?

 CC Kuizs Lilla

A ceruza, színes ceruza, filctoll, akvarell tanulmányokban kis ablakocskákat készítünk. Kézenfekvő hát, hogy az alkalmazáskor kiadjuk választható feladatként: mit látsz egy ablakban?

Néhány munka a művészeti iskola harmadikosaitól:

 

Szövegdoboz:

 

 

  

 DD Benkucs Mariann.

Van egy szép papírom

" bár kicsinyesnek, s szinte nevetségesnek tűnhet, mégis, amilyen csekély, éppolyan hasznosan ébresztgetheti a szellemet változatos leleményekre.."  Leonardó a foltbalátásos feladatnál mentegetőzik imígyen, mi már tudjuk, nem is olyan kicsinyes és csekély.  Mi inkább ennél a feladatnál érezzük sükségét a mentegetőzésnek.

Egyszerűen csak kirakunk egy csomó pici, szép felületű papírt, nyomdai maradékokat,  és kezdjen velük mindenki amit akar. Szép papírra felelőtlenül rajzolgatni. Talán emiatt sem kellene mentegetőznünk.

 

Rajz forgó

Szövegdoboz:

 

A ping-pong forgóhoz hasonló, kiteszünk az asztalra egy nagy papírt, körbeálljuk, lassan indul a menet, mindenki rajzol. Témául nyilván valami kör rajz kínálkozik, például a kóró és a kismadár meséje, vagy nagyobbakkal mondjuk a csiga kompozíció.

 

Megállapodhatunk abban, hogy mindenki csak egy színt használ, vagy kitehetünk középre egy filc készletet, és ebből szedünk el, ahogy épp érjük. Felbonthatjuk a munkát részfeladatokra. Pl. először csak a szereplőket rajzoljuk. Aztán az út kavicsait, vagy néhányan a kavicsok közé fűcsomókat, stb. Következő lépés lehet az útszéli növények rajzolgatása, majd egy újabb körben virágok kerülhetnek rájuk. Következő körben mondjuk a szereplőket gazdagítjuk, végül jöhet a színezés.

 

Az osztály átalakítása

Ha az iskolában gond van az osztályok "dekorálásával", az első rajzórákat tarthatjuk az osztályteremben.

Tervezés

Színes rajzeszközöket viszünk be, eldöntjük, mi legyen a terem átrendezés címszava.

Hálók, fák, égbolt, tárgykompozíciók, barlang, állatok, absztrakt, western, stb.

Elkészítjük a terveket, majd papír,vászon, gipsz, dobozok, faágak stb. segítségével nekilátunk a megvalósításnak.

Jó ha beépítjük a kompozíciókba a gyerekek fényképeit, maszkjait, stb.

Nagyon nehéz óra, ha sok kilógó gyerekkel számolhatok, inkább délutáni szabadfoglalkozáson csináljuk.

A megvalósításnál már csak a terem megőrzése nehezebb.

Zombori Béla egyik feladata:


 

A kulcs ( Zombori Bélától gyűjtött feladat)

1. Befogadó jellegű témák

a) - Próbáld felkutatni a kulcs kultúrtörténetét (első kulcs megjelenésétől a mai tömegcikként használt kulcsig)

b) - Gyűjts példákat és illusztrációkat a város kulcsról

c) - Próbáld összegyűjteni a kulcs szimbolikus jelentésit a vizuális nyelvben

2. Alkotó jellegű témák

- Próbáld rajzban értelmezni a kulcs felépítését, szerkezetét, illeszkedését a zárba

- Számodra kedves kulcsot rajzold le tónusosan nagyítva (szénnel, ceruzával, tussal, stb.); figyeld meg a fény-árnyék hatást

- Erőteljes megvilágításnál figyeld meg, majd rajzold le a fémes csillogást

- Próbáld visszaadni a kulcs fény-árnyék hatását festéssel, fekete-fehér és egy szürke árnyalattal

- Próbáld meg absztrahálni a kulcs fény-árnyék hatását a különböző szempontok alapján

Különböző megvilágítási helyzeteknél válaszd ki a kulcs fényben, illetve árnyékban lévő részét és rajzold le egy foltként

a.) A fényben lévő részt ábrázold fekete színnel, míg az árnyákban lévő részt fehérrel. Figyeld, és fogalmazd meg mi a különbség a helyes fény-árnyék, hatás és fordított fény-árnyék ábrázolás között.

b.) A számodra kedvenc fény-árnyék ábrázolási foltból csinálj kompozíciókat. PI.: fehér papírra a kulcs árnyékos részét feketével, fekete papírra a kulcs fényes részét fehérrel, vagy fehér papírra fehérrel, esetleg fekete papírra feketével.

c.) A kulcs fény-árnyék foltjait torzítsd: vékonyítsd, kövérítsd, stb. és készíts ezekből különböző kompozíciókat (alkalmazhatsz különböző tükrözési elveket is).

d.) Készíts kollázsokat, használj újságpapírt, alufóliát, fekete és fehér papírokat.

Ikonfestés ( Györe Zoltán feladata)

Nem is az a kérdés, miért másoljunk ikonokat ( ha van festékünk, festeni szerető gyerekeink és elég időnk), inkább azt kellene megmagyarázni miért ne. Persze azért most mégis azt magyarázgatjuk, miért másolunk.

Szövegdoboz: Az olajfestés technikai tanulmányait követheti, bevezetője lehet az expresszív festésmódnak, segíthet megőrizni az epikus kifejezés bátorságát egy-egy elbizonytalanodó szakaszban, vagy egy illusztrációs feladat előtt segíthet a történetet síkban tartani. Legfőképp azonban persze egyszerűen jól esik egy alapozott deszkafelületre másolgatni a finom színeket, felületeket.

Másolás

A munka a másolással kezdődik, ki-ki képességei szerint.

Szövegdoboz:

 

Szövegdoboz:
Ki rajzolt többet?

Szövegdoboz: Művészeti iskola második osztály.
 
Motívumgyűjtő órák végén adható ki a feladat: Rajzoljatok egy nagy lapra minél több részformát tartalmazó kompozíciót, az adott témával kapcsolatban. Ha meseillusztráció volt a téma, természetesen tovább lehet gondolni a mesét, ha értelmesen sokszorozható egy motívum, több is szerepelhet belőle.

 


 

Szövegdoboz: Van egy ecsetem

Szövegdoboz: Kitehetünk néhány moziplakátot, vagy készíthetünk néhány árnyékrajzot. Mindenki kap egy ecsetet, meg egy pohárban festéket. Mindenki csak ezzel a színnel festhet, meg kell próbálni átfesteni a plakátot, vagy kifesteni az árnyékrajzot, de úgy, hogy a színek lehetőleg harmónikusan illeszkedjenek egymáshoz. ( A képeket a Metszőkör középiskolásai készítették, a Képzőművészeti Filmfesztiválra.

 

 


 

Ajándékkészítés

Igazából technika vagy kézműves órákra való feladat, de néha rajzórákon is készítünk karácsonyi ajándékokat.

Gyertyatartók, gyertyák, karácsonyfadíszek, karkötők, fülbevalók, stb. Mindig a technikai, anyagi lehetőségektől függ mit csinálunk, na meg az épp esedékes tini divattól.

Egy csoportnyi ajándék a művészeti iskolától. Bővebben lásd Kezmüves/ Ajandek98.doc

 


 

Félretett feladatok. ( Még dolgozni kellene rajtuk)

Az utazás

Találtunk egy kuka mellett kiszabva ötven kis műanyag táskát. ( 34 x 28 x 9 cm) Opálosan átderengő műanyag lap, amit összeállítva egy kis táskát kapunk. Kézenfekvőnek tűnt, hogy bevigyem a középiskolások órájára, kitegyek egyet középre, kezdjenek valamit a tárggyal. Ilyenkor persze mindig megvan a veszély, hogy a konkrétan jelenlévő tárgy kicsit blokkolja a fantáziát, leragad az első felmerülő ötletnél, vagy épp ellenkezőleg, ötletről-ötletre rebben. Sehol nem mer megállni.

 

A táska nyilván a csomagolás, dobozolás, reklám, műanyag világ, utazás fogalmakat hívja majd elő.

 

Másik lehetőségként az utazás címszó feldolgozása kínálkozott.

Kezdhetjük egy feltáró beszélgetéssel. Előttünk a műanyag táska, előttünk jegyzetpapír. Beszélgetés közben rajzolgatunk, jegyzetelgetünk.

 

Utazás:

Elmozdulás a sík, vagy tér egyik pontjáról a másikra.

Elmozdulás egyik időpillanatról a másikra.

Ugyanez sorozaton át.

 

Köznapi értelemben vett utazások utazók.

Kik – miért – hová?

Mit tudunk mindezekből bemutatni a táskákkal?

 

„Nagy utazások”

Felfedezések.

Kulturális utazások.

Mámorok-révületek.

Beavatások.

 

 

 

 

Építkezés

Képregény egy épülő házról

Iskola közösségi tereinek ábrázolása. Tervek készítése az átalakításhoz.

Makettezés.

Iskolaudvar és kert makett. Másképp?

Térkép a környékről. Jelek a létesítményeknek, belső funkcióknak.

 

Reggel (Varró Dániel verséből kiindulva )

Különböző hangulatú reggelek megjelenítése tárgykompozíciókkal, majd a kompozíciók megfestése.

 

A mi utcánk

Utcátok. /Tussal, tollal vagy pálcikával./

Előtér, középtér, háttér!

Fotókon az előtér kiszínezése.

Fess egy képet! Milyen házat építenél magadnak?

Készítsetek agyagtéglákat, majd ezekből néhány házikót, a tető lehet nád, gally, szalma. Egészítsétek ki az utca képét. Rajzoljátok meg tussal, fapálcikával.

Mintázd meg agyagból a környék legérdekesebb épületét! Készíthetsz újabb, kitalált épületeket is.  Kifestheted. összerakhatjátok játékvárossá

Építmény rajza

Építsünk közösen, vagy csoportmunkában építményeket építőkockákból, vagy színes papírdobozokból. ( A dobozokat  méretre vágott, vagy összehajtott újságlapokkal nehezíthetjük.) Először építsünk statikus épületet, majd valami merészebbet.

 Bábokat, játékokat is teszünk az épületbe. Meg lehet rajzolni egyetlen bábot a hátterével, vagy nagyobb részletet, de rajzolhatsz fejből is bármit, ami a dobozépítményről eszedbe jut.

Dobozváros a szabadban.

Hűtőszekrényes, tévés dobozokból. Díszítsétek festéssel, ragasztással!

Útvesztő modell játékkockákból, vagy kisebb-nagyobb dobozokból. Rajzoljuk meg egyre sűrűbbre.  Előtte tervrajz.  Utána tágas játszótér.

 

Rajzoljuk, fessük meg az építményt!

 

Készítsetek alaprajzot a tanteremről!

Tervezd át az osztálytermet!

Osztályterem és környéke. Festés

Babalakás dobozból.

Bababútorok a lakásba.

Járművek papírból dobozokból.

Útkereszteződés a járműveknek.

 

 

Archimboldó kép nyomán ragassz levelekből, termésekből erdei manót! Aztán fesd is meg, a színeit nyugodtan átalakíthatod.

 

Vendégem érkezett

Vendéged érkezik valahonnét külföldről, és egy szót sem tud magyarul. Elhatározod, hogy kis képeket ragasztasz ki a lakásban a fürdőszoba, a wc, a konyha ajtajára. Rajzolja, fesse meg mindenki, mivel jelezné a szobákat.

Aztán nagyon belejössz a ragasztgatásba, és a fiókokra, szekrényekre is ragasztasz.

Végül elhatározod, hogy  a lakás ajtajára is ragasztasz valamit, kik laknak itt?

Együtt járjátok be a környéket. Mit festetek, miután hazajöttetek?

Mielőtt elutazik, festeni szeretnél neki egy képet, amit magával visz, rólatok, arról, ahogyan éltek, szóval valamit, ami nem egyszerűen csak csoportkép a családról.

Évszakok színei

Beszélgetünk az évszakokról, megnézünk néhány diát, vagy egy filmet, majd:

Fesd meg az évszakokat színfoltokkal! Ne próbálj fákat, hóesést, stb. ábrázolni, csak színfoltokat fess!

Mit tudnál még színfoltokkal megfesteni?

A feladat megoldás során vezethetjük a gyerekeket bizonyos konvencionális színegyüttesek felé, vagy szabadon keresgélhetnek a színek között.  Környezet órára kívánkozó feladat.

 

 Az évszakok formái.

Milyen tárgy, dolog, jut eszedbe az egyes évszakokról? Szánkó, labda, stb. Egy labda még kevés ahhoz, hogy kép legyen belőle. Mit  tehetnénk még hozzá?  Rajzoljuk, fesük meg őket! Az egyszerű kompozíciós tanulmányok, vagy epikus ábrázolás mellett montázs, kollázs készítéssel is feldolgozhatjuk a témát.

 

Az évszakok eseményei.

Játsszunk el egy évszakhoz fűződő népszokást, rajzoljátok, fessétek meg!

Fessünk  évszak naptárt!  Elosztjuk a feladatokat, mindenki választ egy hónapot, lehetőleg persze úgy, hogy  legalább két naptárt össze tudjunk állítani.

A naptárlapok alján szöveges, képes feljegyzések lehetnek a hónap eseményeiről.

Válassz ki az udvaron egy fát, fesd meg minden évszakban! Melyik évszakhoz milyen rajzeszközt választasz?

A képi megjelenítés vizuális problémáit mindig a feldolgozott népszokás jellege adja. A busójárás nyilván  a kontrasztok.,  a pünkösd inkább kompozíciós előtanulmányokat igényel.

 

Hajó

Szövegdoboz: Halászcsónakok a portugál Aveiro városkából. Múzsák, 85/1, Dolányi Anna fotói. 
 
Korábban már előkerült néhány fogalom feldolgozó feladat. Liens, kezek, falak, stb. A sor szinte tetszés szerint folytatható, a feladatok képzőművészeti tartalma, mélysége változó. Van olyan feladat, amely rajzeszközt használ ugyan, de a cél egyértelműen a személyiség fejlesztése, vagy a világ bizonyos jelenségeinek fogalmi feldolgozása. A feladatok többségében viszonylag szabadon határozhatjuk meg, mennyi képzőművészeti tartalmat rejtünk beléjük. A hajó feladat pl. felfogható egyszerű illusztrációs feladatnak, lásd pl: ..\ALAPOZ\tanmenetkerettantervi 1-4.doc - hajómakettező játéknak, hosszabb komplex munkát indíthat, Lásd pl: GYIK műhely: A Pézsempatek utasai, de elindíthat egy filozófia órát is.

 

Szövegdoboz: Ivócsanakok a nagyszentmiklósi kincsből. Múzsák, 87/4.
 

 

 

 

 

Szövegdoboz: Szövegdoboz: Szövegdoboz: Híd
Szintén jó projekttéma lehet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pszeudo

Álságos. Olyan, mintha. Anyagidegen. Bármely szabad feldolgozásnál alkalmazhatjuk, valami egészen alkalmatlan anyaggal való megmérkőzés zárhatja a feladatot. Fogalmi átjárók nyílhatnak a közhelyek, a giccs felé.

Szövegdoboz: Alexandr Ilic: Hétvégi Művészet.
Rondó. Ludwig Múzeum, 1999
 
Érdekes lehet bizonyos posztavantgard alkotók, alkotások vizsgálata.

Hol az a határ, ahol a művész kifinomult eszközökkel jelenít meg egy üres valóságszeletet, és hol billen át a mondanivaló nélküli üres ötletkedésbe?

 

Címerek, cégérek

Heraldikával még nem foglalkoztunk, túl sok történelmi ismeretet kívánna. Érdemes lenne egy projektet áldozni rá. Ezt zárhatja tetszés szerinti címerek, cégérek tervezése.


"Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt."

Vergilius, Aeneas, I. 462.

Egy hajókoffer, utazóláda. Kié volt, mit pakolt bele? Mikor készült és hol, vajon mire gondolt naphosszat készítője? Egy tárgy némasága a legbeszédesebb. Hogy mit mondanak, és mivel beszélnek? A hallgatásukkal. És mit üzennek a tárgyak a múltból? Azt, hogy a múlt, akárki élte, már a sajátunk. Egy tárgy múltja saját jelenünk értelmezése. Megismerek egy történetet, mert a tárgy elmeséli, és a történet szereplői saját rokonaimmá válnak, ismerőseim, barátaim, emberek, akik iránt érthetetlen módon szeretetet és gyengédséget érzek. Belelátok az életükbe, mint egy földszintes ház nyitvafelejtett ablakán. Minden ember élete egy regény. Családregény. A tárgyak története pedig valójában emberi sorsok metaforái. Pontosabban maguk a tárgyak valahol, valamiképpen: emberek.
Emberek, akik Vergilius hőséhez hasonlóan elhagyva szülőföldjüket új hazát kerestek. Történetük néma hősei a tárgyaik, amiket magukkal vittek, vagy otthon hagytak. A hajókoffer. Talán ezen ült a hajókabinban és nézett ki a kis kerek kabinablakon Válint Rézi, útban Amerikába. Vagy ez egyike annak a három hajóládának, amikkel Witek Zsigmondné 1927-ben visszatelepül Magyarországra? Ő ült rajta és bámult ki az ablakon, miközben sóvárogva leste, mikor tűnnek fel az európai kontinens partjai? Egy hajóláda története egy ember élete. Egy ember élete a történet, a történelem egy pillanata. Vajon megőrzi-e történetüket könyv, emlékezet? Mallarmé írja valahol: " Minden azért van a földön, hogy egy könyvben végződjék."

Erről szól az Aeneis I. énekének 462. sora, ami akkor is lefordíthatatlan, ha a fordító kiszabadítja magát a metrika fogságából. Aeneas Didóra várakozik egy ligetben, ahol templomot építenek Júnónak, a falakat faragások (freskók?) díszítik, amelyeken a trójai háború jelenetei láthatók, mindaz, amit Aeneas maga mögött hagyott. A látottak mélyen felkavarják, sírva fakad, és ekkor mondja Achatésznek: "Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt". Könnyekre fakasztják a tárgyak (dolgok) az embert és a halandó dolgok megérintik az ember lelkét. Ez lehetne a sor minden költészetet nélkülöző nyersfordítása. A latin szavak jelentésének holdudvarát meglehetősen nehéz visszaadni. Egészen egyszerűen arról szól, hogy az ember a tárgyakon keresztül saját halandóságára ébred rá, ezáltal a tárgyak állandó felkiáltójelként ötlenek szemünkbe. Ilyen lehetett egy utazóláda, egy reklámcédula, egy öngyújtó, egy kávédaráló Witek Zsigmondné életében is. Hogy ki volt ő, arról a következő oldalakon olvashattok...

 

Tárgyak, amelyeket a WITTEK'S CONFECTIONERY-ben árultak és használtak:

Az üzlet: E. Wittek's Confectionery

Reklámcédula az üzletből

 

Teásdoboz festett kínai motívumokkal

Fagylaltgép a század elejéről

Öngyújtó. I. világháborús töltényből készült munka

 

Kávédaráló-gép, kerekes, alul fiókos

Képeslap Philadelphiáról

 

 

 

Mit érzek? ( Érzünk?)

Megnézzük Bill Viola néhány munkáját. A feladat: tetszőleges technikájú alkotás létrehozása, amely valamiféle érzést jelenít meg.

 

Kep

31. ábra Bill Viola

Passions, Hat fej, 2000, videóinstalláció
Fotó: Fred Scruton • © James Cohan Gallery

 

 

 

 


 

Kep

32. ábra

 

Bill Viola


Passions, The Quintet of the Astonished, 2000, videóinstalláció • Fotó: Kira Perov © Bill Viola

 


 

Kep

Bill Viola

Passions, Silent Mountain,
2001, videóinstalláció,
Fotó: Mike Bruce
© Anthony d'Offay Gallery

 


 

 


 

 

Bill Viola


Going Forth By Day, 2002, videóinstalláció
© Guggenheim Museum, Bilbao

  

Kep

Bill Viola


Going Forth By Day, 2002 © Guggenheim Museum, Bilbao
A tûz születése

 

 

   

Kep

Bill Viola

 

Going Forth By Day, 2002 © Guggenheim Museum, Bilbao
Özönvíz

 

 

 .

Kep

Bill Viola


Going Forth By Day, 2002 © Guggenheim Museum, Bilbao
Utazás

 

 

 

Kep

Bill Viola


Going Forth By Day, 2002 © Guggenheim Museum, Bilbao
Az Első Fény

 

 

 

 

Játékkészítés

Tárgykészítés már előfordult néhány feladatnál. (Cipő, stb). Külön is kiadhatjuk azonban a feladatot. Tervezzen mindenki egy használható szobai vagy kültéri játékot, amit el is tud majd készíteni. Felhasználhatnak alapanyagokat, vagy esetleg talált tárgyakat is.

Néhány elkészült játék a művészeti iskolából: ..\KEZMUVES\jatekokkeppel.doc