Egy lehetséges tanmenet változat. Tanmenet\TANMENET98. Doc ( Vissza a tartalomjegyzékhez.

 Vissza a főoldalra

 A könnyebb áttekinthetőség kedvéért az órák alternatív feladatai nincsenek képekkel szemléltetve.             

5. osztály

Szept.     Felmérés AF1    

 Cél: A gyerekek megismerése, a rajztudás, rajzhoz való viszony felmérése.          

Előkészítés: Modellek: Kis üvegek, Mértani testek, csigák. Tér-Forma-Szín könyvek, folyóiratok kihelyezése.

 Technikák: Alapkészlet /AK/ a/3-as műszaki rajzlap  

 Szemléltetés: Táblai rajz   

2.            Képzeletünk képei AF 2 

Cél: Sablonmentesítés       

 Előkészítés: Dia sorozat 1-2, Leonardo: Trattato. Táblára nagy papír a bemutató festéshez.

+ Nonfiguratív foltfestés  

+ Újrafestés         

+ Összehajtott alap            

Technikák: Poharas, száraz Gouache, festődoboz KF2-höz AT

 Szemléltetés: dia sorozat 5/l, Táblai bemutató festés

 

 

3.             A véletlen kép KF 1

Cél: Fantáziafejlesztés       

Próbapapírok továbbfestése Tusúsztatás Zománcfesték úsztatás Véletlen frottázs

Véletlen monotípiák, törlőrongy nyomatok, megfestett törlőrongyok

Szívólapok kiegészítése, monotípiába rajzolás Véletlen linómetszetek    

4.             Adok egy jelet    Kf. 2

KF 3. Színespapír foltok kiegészítése képpé 

Kf. 4. Csukott szemű firka 

Cél: Fantáziafejlesztés, technikai tanulmány, sablonmentesítés.              

Eszközök: Olló, ragasztó, színespapír, AT     

Okt.        A ceruza AF 3   

Cél: Technikai tanulmány.

Előkészítés:  Ha a frottázst is alkalmazni szeretnénk, a frottázsdoboz bekészítése. Nagy fehér lap a táblára. 24

 A   változat /Tanulmányszerű/       

B   változat /Alkotóbb jellegű/         

 echnika: ceruza, grafitrúd

Szemléltetés: rajzok, esetleg dia, táblai rajz. /Fehér papírra szénnel, vagy fekete zsírkrétával. / Fotók.

2.             A rajztoll

Cél: technikai tanulmány. Az előző órai munkák megismétlése rajztollal.

Előkészítés: eszközök elkészítése.

Szemléltetés: Bemutató, diasor

Technika: Tus, rajztoll, nád és fűszál tollak.

3             Színes ceruza, filctoll, zsírkréta

Cél: technikai tanulmány

Szemléltetés: diasor, bemutató.

4 Egyéb technikai órák. A vízfesték. AF 4 8

Cél:  A vízfesték fejlesztésének különböző technikái.

Előkészítés:  Falitáblák kihelyezése, illetve jobb osztályokban, a szünetben készítjük ki a vizet, festékeket is.

Technika: Akvarell, tempera            

Szemléltetés: Dia sorozat /Az akvarell/ Fali táblák: Az Akvarell, Az akvarell fejlesztése, a tempera, a tempera mennyisége

November 1. Kis növényi részek.  AF 5        

Cél: anyaggyűjtés a következő feladatsorhoz.

Előkészítés: Kinti felszerelés összeállítása    

 ecnikák: AT        

 Szemléltetés: Dia, táblai rajz, tavalyi munkák.

 

2.            Fák rajza AF 6  

Cél: látvány utáni tanulmány, anyaggyűjtés.

Előkészítés: Kinti felszerelés összeállítása    

+A  változat /Rávezetés/   

+ Elágazó csövek.              

 B  változat /Jobb rajzolóknak/         

  Technika: AT    

 Szemléltetés: Táblai rajz /Esetleg írásvetítő, a lombozat fejlesztése.  Dia sorozat /Fák/       

3 6. Fák "tervezése" AF 7               

Szövegdoboz: Cél: A képi logikai gondolkodás fejlesztése  

Előkészítés: Nagy fa fotók kihelyezése          

Technika: AF

               

 

 Szemléltetés: Táblai rajz, /írásvetítő/             

4.            Mesebeli növények (Résztanulmányok)

Cél: Fantáziafejlesztés       

+a  változat /Önállótlanabb gyerekeknek/     

+B  változat /Realisztikus szemléletű gyerekeknek/

 Technika: AT     

 

 Szemléltetés: Dia, magnó, táblai rajz /Írásvetítő/

Dec.        Néhány növény összeállítása. AF8/2

Az előző órai munka befejezése.

Technika: AT, textilplasztika

 

2.            A mesebeli erdő AF 8      

Cél:  Fantáziafejlesztő munka, technikai tanulmány.    

 Előkészítés: Diasor bekészítése, termés dobozok, termés fotók kikészítése.         

 Technikák AT    

 Szemléltetés: Táblai rajz. Diasor                     

3.            A madár AF 9    

Cél: Látvány utáni tanulmány. Motívumgyűjtés a mesebeli madár feladathoz.     

 Előkészítés: Padrendezés, modellkihelyezés.

Technikák AT, esetleg rajzszén, kréta, pasztell, stb.   

 Szemléltetés: táblai rajz, falitábla    

               

Jan.2.     Mesebeli madarak AF 10

Cél:  Fantáziafejlesztés.     

 Előkészítés: Diasor bekészítése.     

 Technikák: AT, illetve felhasználhatjuk az alkalmat technikai tanulmányokra is. 

 Szemléltetés: Diasor          

3.            Termés - madarak KF 30.

Szövegdoboz: Cél: fantáziafejlesztés

Előkészítés: termések gyűjtése

Technika: tárgykészítés

 

4.            Épület tervek AF 12          

Cél:  Fantáziafejlesztés      

 Előkészítés: Diasor bekészítése      

Technikák AT, esetleg színespapírragasztás

 Szemléltetés: Diasor, épületelem táblázat

Febr.      Épületek. Papírplasztika

Cél: térbeli szerkesztés

Előkészítés: Papíranyagok begyűjtése.

2.            Portré AF l3      

Cél: Motívumgyűjtés         

 Előkészítés: Padrendezés, tükrök kihelyezése. Falitáblák kihelyezése.   

Technikák: Ceruza. esetleg szén, kréta vagy akvarell.

 Szemléltetés: Táblai rajz, falitábla   

 

3.            14. Emberi alak rajza AF14            

Cél: Motívumgyűjtés         

 Előkészítés: Padok körberakása, falitáblák kihelyezése.            

 Technikák: ceruza             

 Szemléltetés: Falitábla, táblai rajz   

4.            Mesebeli emberek

Cél: Fantáziafejlesztés       

 Előkészítés: Diasor bekészítése, esetleg padrendezés.              

Technikák: ceruza              

 Szemléltetés: Diasor, táblai rajz, falitábla      

 

Márc.     A pók és a lepke KF 48

Cél: fantáziafejlesztés, alkotó munka

Előkészítés: teremrendezés

Technika: AT

 

 

 

2.            Mesebeli világ AF 16

Cél: Térábrázolás, kompozíciós tanulmány   

 Előkészítés:         

A. változat / Önállótlan osztálynak/               

B változat /nagyon gyenge osztálynak/        

C változat /Jól dolgozó osztálynak/

+Terepasztal rajza              

 

 

Technikák: AT, vagy színespapír ragasztás 

 Szemléltetés: Dia, táblai rajz            

3.            Mesebeli világok 2.

Az előző órai munka befejezése.

4.            Táblaképek festése  AF17               

Cél: A vázlat felnagyítása, kidolgozása.        

 Előkészítés: festőfelszerelés kihordása.        

Technikák: Tempera, gouache, olaj

 Szemléltetés        

Ápr.        Táblaképek 2.

Az előző órai munka befejezése.

2.            Mintázás AF18   

Cél: A mintázás alapelemeinek elsajátíttatása. Fantáziafejlesztés.            

 Előkészítés: Agyag, mintázókészletek előkészítése.

Technikák: mintázás agyagból        

 Szemléltetés: dia, bemutató mintázás            

Máj.          Tematikusmintázás AF l9             

Cél: formaépítés az előző óra anyagából        

 Előkészítés: agyag, mintázóeszközök kikészítése

 Technikák: agyag              

 Szemléltetés        

 

 

2.            Csontváry világa KF 7.

Cél: technikai készségfejlesztés

Technika: akvarell, tempera.

 

3.            Csontváry világa 2.

Az előző órai munka befejezése.

 

 

 

 

 

 

4.            Külső tér rajza KF 15.

Cél: térábrázolás

 

 

Technika: ceruza

Jún. 1.    Külső tér akvarell. KF 17.

Cél: térábrázolás

Technika: akvarell

 

 

2.            Év végi játékok.


6. osztály       

Szept. A látvány utáni rajz vonalai AF 19    

 

Cél: Rávezetés a fokozatosan erősödő, lendületes vonalkötegekkel történő vázolásra.      

 Előkészítés:  Diasor, sálak bekészítése, nagy csomagolópapír felrajzszögezése a rajzolófalra.

+a  változat /Tanulmányszerű/        

+B  változat. /Élményszerűbb, kísérletező./   

+C  változat /Jól rajzolók részére, házak rajzával zárva./             

 Technikák: Ceruza / Esetleg: grafitrúd, kréták, különböző vonalképző eszközök/ Durva felületű papírok.     

 Szemléltetés: Dia, csontváz kéz, vagy röntgenképek, ízületek rajza. A látvány utáni rajz vonalai c. falitábla.

KF 54 55 56 57     

2.            A tónusos rajz AF 20        

Cél: A vázolás, ellenőrzés, helyesbítés szokásának kialakítása.

 

 Előkészítés:  Falitáblák kikészítése.

  + Ha az elmúlt órán félbehagytál valamit, most folytathatod.  

+ Rajzolj egy lapra pontokat, majd kösd össze őket lendületes vonalkötegekkel. 

+ Folyosórajz      

+ Síklapok a teremben       

+ Fejből is rajzolhatsz ilyen képet.  

+ Közös pontösszekötés  

Technikák: Ceruza, grafitrúd.           

 Szemléltetés: Táblai rajz    KF 62    

3.              Papírcsík rajza  AF 21   

Cél: Egy térbeli pont /A papírlap sarka/ helyzetének pontos, korrekt leképzése a síkon, illetve a keletkezett árnyékok rögzítése.             

 Előkészítés:  Papírcsíkok leszabása. Kiosztás

+ Talpra állított papírcsík  

 

+ Új, bonyolultabb modell

+Játék a fénnyel. 

+  Túlzott fény-árnyék       

+ Fázisrajzok egy origami készítéséről.          

+  Titok-kép         

+ +Jut eszembe.  

+Korábbi félbehagyott feladatok befejezése.               

Eszközök: AT, előre levágott papírcsíkok, alaplap.

 Technikák: ceruza             

 Szemléltetés: Táblai rajz   

4.            Az ellipszis, a henger  AF 22

 

Cél : Látvány utáni tanulmány.        

 Előkészítés:  Padok rendezése, modellek kikészítése  

A henger tónusos rajza     

 Szemléltetés: táblai rajz     

Modellek: Nagy papírkorong, kis papírkorongok, papírlap, papírhenger, csíkos papírhenger.          

okt.         A fekvő hengerek AF 22  

 

Cél :  Látvány utáni tanulmány.       

 Előkészítés:  Modellek kiosztása    

+A  változat /Jobb rajzolóknak/       

+B  változat / gyengébbeknek/        

Technikák: ceruza              

 Szemléltetés: táblai rajz     

Modell: kis hengerek / papírból, vagy feldarabolt pvc cső/      

2.            Hengercsoport rajza AF 24.           

 

Cél :Takarásos helyzetű hengerek megrajzolása.

 Előkészítés Padrendezés,  modellbeállítás.   

Technikák: ceruza              

 Szemléltetés: táblai rajz.  Modell: átlátszó PVC hengerek, átlátszatlan PVC vagy papírhengerek. /WC papírtekercs keménypapír hengere./               

3.            Papírszalag rajza AF 25. 

Cél: Látvány utáni rajz. Gyakoroltatjuk a segédvízszintes használatát.   

 

 Előkészítés: Modell csíkok leszabása.           

+  Folytathatja korábbi félbehagyott munkáját.

+  Tematikus munka szalag témára  

+  Nonfiguratív kompozíció a tekeredő vonalak témájára.          

+ Összegyűrt papír.           

+ Jobb  osztályokban a spirál rajza is befér a két órába.             

 Technikák: ceruza, illetve a feldolgozáshoz AT

 Szemléltetés: Táblai rajz   

Kis papírmodelles doboz, pénztárszalagok az egyéni modellkészítéshez.               

4.            A gömb

Cél : Finomabb tónusozási technika kiépítése.

 Előkészítés: Asztalrendezés, ping-pong modellek készítése.    

 

A/ változat /Jobbaknak/    

B/ változat /Gyengébbeknek/          

+ Gömbfantáziák 

 Technikák           

 Szemléltetés: táblai rajz     

Modell:  Felragasztott ping-pong labdák, egyes illetve hármas modell, a tároláshoz papírkereteket használunk.

nov.         Tónusfejlesztési gyakorlatok AF 27.

Cél : A látvány utáni tanulmányok egyhangúságának oldása. A tónusozási technika fejlesztése.   

 

 Előkészítés:  Modellek, falitábla kihelyezése

+ Törött tojásokat rajzolhat filccel,rajztollal vagy ceruzával. KF 69         

+ Egyéb apró tárgyakat rajzolhat raszteres technikával.            

+  Síkkompozíció raszteres technikával.         

+  Egy apró részletet rajzolhat meg egy történetből.

+   Előveheti valamelyik korábbi rajzát és megoldhatja valami más tónusozási technikával.

 Technikák: ceruza             

 Szemléltetés:  Dia sorozat, fénymásolt grafikák, falitábla, táblai rajz       

Modell: Pingponglabda modellek,  törött tojások, egyéb modellek.        

2.            Kis üvegek AF 28.             

Cél : Látvány utáni tanulmány. Az üveg íves oldalvonalának megrajzolása.         

 

 Előkészítés: Padrendezés, modellek kiosztása.

Modell: tanulónként legalább egy kis üveg, alátét lapok.          

Technikák: Ceruza              

 Szemléltetés        

3.            Zsúfolt forgástest csoport rajza AF 28

Cél : Kompozíciós előtanulmány     

 Előkészítés: padrendezés, modell.  

 

+ Ívelt kompozíció              

+ Tanulmányrajz a köcsög füléről   

+ Filctoll krokik

Technikák: AT    

 Szemléltetés 1O - 2O kisebb-nagyobb üveg, köcsög, korsó.    

4.            Egyensúlyi kompozíciók vízszintes csíkban AF 29.

Cél: kompozíciós tanulmány            

 

 Előkészítés:  A különböző változatoknak megfelelően. Diasor, falitáblák, hangszerek,stb.

Előkészítő feladat:              

Jelek származtatása:           

 

+A  változat. Részletes előkészítés, kevésbé művészi érdeklődésű osztálynál.     

+B  változat.  Kubista képek elemzése.          

+C   Változat. Zenei felvezetés.        

+D  változat. Zenei kompozíciók komponálása.

+E  változat.  Gyenge, és nem megfelelően motivált osztályok részére. /Üveggyárban/      

Technikák: AT    

 Szemléltetés: Diasor, Falitábla        

dec.         1.            Kompozíció építése nagy háttérfoltokból AF 29/A    

Cél: Kompozíciós tanulmány           

Előkészítés: Diasor bekészítése.      

 

+A  változat. Jobb osztályok részére.             

+B  változat. Önállótlan, nehézkes, vagy reálszemléletű  osztályok részére.          

+C  Változat. Igen gyenge képességű osztályok részére.           

 Technikák: AT, színespapír ragasztás, montázs, hulladékszobrok, az egyes változatoknak megfelelően.       113

 Szemléltetés: Dia, falitábla, írásvetítő, táblai rajz

2.            Szabad kompozíciók AF 29/B        

Cél: Kompozíciós tanulmányok       

 

Előkészítés: Diasor bekészítése.      

+ Szabad kompozíciók       

+ Önéletrajzi építményem. 

Technika: AT, agyag         

 Szemléltetés: Dia, falitábla, írásvetítő, táblai rajz

 3.           Montázs KF 81.

Cél: Kompozíciós készség fejlesztése

 

Technika: montázs

jan.          Frottázs KF 83.

Cél: A grafikai technikák fejlesztése

Technika: AT

 

2.            Akvarell a frottázsról

Cél: az akvarell technika fejlesztése

 

3.            Tanulmányrajz termésekről AF 30

Cél :  Szabálytalan  formák  tanulmányrajza.

 Előkészítés: Asztalcsoportok kialakítása, terméscsendéletek berendezése.

               

 

+ Pointillista akvarell         

+ Impresszionista akvarell                

+ Expresszív akvarell         

+ Alma mesék      

+ Illusztrációk      

+ Nonfiguratív kompozíció                1

Technikák: AT    

 Szemléltetés: Táblai rajz, bemutatófestés     

febr.       Hámozott, darabolt alma,krumpli AF 31

Cél : Tanulmányrajz           

 Előkészítés: Gyümölcsök, kések kiosztása.  

 

+ Az elfogyó alma              

+ Krumpinyomatok            

+ Mi jutott eszembe a letekeredő héjról?       

 Technikák: AT, esetleg a nyomatokhoz tempera.

 Szemléltetés: Táblai rajz,  

2 .           Csigák rajza AF 32          

Cél : természet utáni tanulmány. Szabályfelismertetés.               

 

 Előkészítés: Modellek kikészítése  

+A  változat. Részletes felvezetés.  

+B  változat. Önálló felfedeztetés.   

Modell: Fejenként egy nagy éticsiga ház, egyéb csigák, csiszolt, törött csigák.   

 Technikák: Ceruza             

 Szemléltetés: Táblai rajz   

3.             Spirál tanulmányok AF 33             

Cél : természet utáni tanulmány. Szabályos formák összefüggéseinek felismertetése.         

 

 Előkészítés: modellek, falitáblák kikészítése

1. változat            

2. Változat / részletesebb felvezetés/              

3. változat  / Agyagmintázás/          

 Technikák:  Ceruza

 Szemléltetés: Modell: Csiga, kagyló, egyéb tengeri állatok gyűjtemény. Fémspirálok, faforgácsok, daráló, stb. KF  90 91 92 93              

4.  Egyéb formák tanulmányrajza AF 34      

Cél : Természet utáni tanulmány.

 Előkészítés: Modellek kiosztása.    

 Technikák: Ceruza             

 Szemléltetés: Kagyló, tengeri héjak, házak.

Edények, termések.

 

márc.                     Lorca: Csigahéjat hoztak énnekem KF

Cél: Illusztráció, fantáziafejlesztés

 

Technika: AT

2.            Térbeli formák tervezése AF 35.   

Cél : szerkesztőrajz             

 

 Előkészítés: Kedvcsinálóként esetleg diákat vetíthetünk. /Lásd 7. o. / Modell, papír kihelyezése.

Technikák: Ceruza              

 Szemléltetés: Modell, falitáblák, esetleg dia.KF 94

3.            Kompozíciók csiga témára AF 36

Cél : Fantáziafejlesztés, kompozíciós készség erősítése, a látvány utáni tanulmányok szigorú légkörének oldása.

 

 Előkészítés: Diasor bekészítése      

+ Szabad képalkotás a tenger világa címszóra.

+  Jelek a spirálison.           

+ Hajfonattervek 

+ Keressünk témát a csiga címszóra!             

+Spirálszerkesztés térben.

Technikák: AT, objet.        

 Szemléltetés: Diasor.         

4.            A drapéria AF 37               

Cél : természet utáni tanulmány       

 

 Előkészítés: Padok rendezése         

Technikák: cerua, kréta, szén.          

 Szemléltetés: Dia, modell. 

ápr.. Csíkos drapériák rajza AF 38              

Cél : Természet utáni tanulmány     

 

 Előkészítés: Fóliák csíkozása. Modellek kihelyezése. 

+ Fantáziarajz a látvány formatömegéből kiindulva

+ Fantáziarajz a párhuzamosan futó vonalak, csíkok témájára   

+ Nonfiguratív kompozíció párhuzamosan futó csíkokból         

Technika AT Fotokarton, fehér pitt vagy pasztell, esetleg zsírkréta / terpentines összemosással is lehet próbálkozni /             

Modell: Fejenként egy kis csíkos, ill. kockás drapéria. Esetleg gipsszel rögzítve. 

 Technikák: Ceruza, szén, grafitrúd, pitt, stb.

 Szemléltetés: Dia

2.            Drapéria feldolgozása AF 39          

Cél: Fantáziafejlesztés.      

 Előkészítés: Otthoni modellgyűjtés.              

 

+A  változat .   Játék a drapériával. 

+B  változat .  Szabad címszó feldolgozás.    

+C  változat. Kompozíciós feldolgozás diasor alapján.               

 +D  változat  Ellentétek    

Technikák:           

 Szemléltetés: Diasor.         

KF 99 100 101      

3. Befejezés

Az előző órai munka befejezése

máj.         Csendélet rajza AF 4O    

Cél : Látvány utáni tanulmány.        

 Előkészítés: Csendélet beállítása, padok elhelyezése. /Lásd: szakterem/               

 

Technikák:           

 Szemléltetés:       

2. Csendélet akvarell AF 40/A       

Cél : Tudása, érdeklődési iránya szerint szakad szét az osztály.               

 Előkészítés: Padrendezés, modellek kihelyezése.

Technikák: Akvarell           

 Szemléltetés: Csendélet modellek. Dia.         

3.  A kéz AF 41  

Cél :Látvány utáni tanulmány.         

 Előkészítés:  +    

 

Technikák: AT    

 Szemléltetés: Táblai rajz.  

4.            A kezek feldolgozása AF 43.          

Cél : Fantáziafejlesztés      

 

 Előkészítés:         

+A  változat  Dramatikus előkészítés /lásd KF 104 /

+B  változat -  szabad feldolgozás   

Látvány utáni rajzok          

Átalakítás            

Történet a kezekkel                            

kéz + valami                         

Ez elment vadászni             

+ Megrajzolhatunk néhány mesebeli kezet.  

Kassák Lajos: Kezek          

 Technikák:  Szabadon választott.   

 Szemléltetés: Diasor.         

KF 102 103 104    

Június 1. Az előző órai munka befejezése

                2. Év végi játékok.

 

7. osztály

szept.      A kocka AF 44  

Cél:  Bevezetés a szögletes testek tanulmányozásába.               

 

 Előkészítés: Modellek kikészítése. 

+ Tónusos  kocka rajza.    

+Új mozdulat.      

+Kézbe fogott kocka.        

+ Meghökkentő kocka. KF               

+ Falra akasztott nagy drót - kocka.               

+ A terem egyik részlete.   

+ Rajz a lakótelepről./ Az ablakból/ 

 Technikák: ceruza             

 Szemléltetés: táblai rajz, falitábla    

Modell:  Fejenként egy kis kocka. Egy nagy drót kocka a falon.              

2.            Körbeforduló kocka

Cél: látvány utáni rajz. Az előző óra speciális nézőpontjai után megismerkedünk az átlagos helyzetű kocka rajzolásával.

 

3.            Nagy drót kocka rajzolása AF 45.

Cél : Látvány utáni rajz      

 Előkészítés: Padok körberakása, modell kihelyezése. A kocka ellenőrzése falitábla kihelyezése.      

 Technikák: ceruza             

 Szemléltetés: táblai rajz     

Modell: Nagy drótkocka   

4.            Mértani testek rajza        

Cél : Látvány utáni rajz, egyszerű mértani testek szerkezeti rajza.            

 

 Előkészítés: Padcsoportok kialakítása, modell kihelyezése.      

Okt.        Mértani testek rajza. A távpontok

Cél: perspektív tanulmány előkészítése.        

 Előkészítés: Fonalak, falitáblák kihelyezése.

A/  változat.  Fogalmi  bevezetés.   

B változat. Tapasztalati bevezetés. 

C/ változat. Tapasztalati bevezetés külső térben.

D/ változat Elforduló kocka kézimodell.         

 Technikák:          

 

 Szemléltetés:       

Modell: Nagy drót kocka, illetve négy fémpálcára húzott farostlemez lapok /4 gyerekre egy modell/

Eszköz: fonal az ellenőrzéshez         

2.            A kocka pontos rajza AF 46          

Cél : Látvány utáni tanulmány.        

 

 Előkészítés: Padok körberakása.     

 Technikák: Ceruza, grafitrúd, pitt, stb.          

 Szemléltetés: +   

3.             Mértani testek tónusos rajza AF 48

Cél : Látvány utáni tanulmány. A fokozatos tömegvázlat építés gyakorlása.        

 

 Előkészítés: Pad és modellrendezés.              

 Technikák:Ceruza, szén stb.            

 Szemléltetés: Táblai rajz   

Modell: fakockák, hasábok, gúlák, keménypapír hengerek, stb.               

4.            Csonkolás AF 48.             

Cél : A szerkesztőrajz bevezetése.   

 Előkészítés: Modellek kikészítése. 

 

A/ Jobb rajzolók részére    

B/  Gyengébbek részére    

 Technikák: ceruza             

 Szemléltetés: dia, táblai rajz             

Modell: Fa kockák, agyag,mintázó eszközök/ vonalzódarabok/ burgonya, kés a daraboláshoz.

nov.         Vetületi ábrázolás AF 49 

Cél : Előkészíteni az alapos, elmélyült térábrázolás készségének kialakítását.

 

 Előkészítés: Modellek, nagy szemléltető képsíkmodell bekészítése.       

+ Ismétlés két újabb testtel.             

+  A testek szaporítása.     

+  Testcsoport rajza képzeletből.     

+  Félbehagyott munka folytatása. 

Technikák: Kemény ceruza              

 Szemléltetés:  Táblai rajz, tanári bemutatás

Modellek: Gyerekenként egy széthajtható papír képsikrendszer, amire rajzolhat is. Néhány különböző méretű téglatest.          

Szemléltetés: Egy nagy, szétnyitható képsíkrendszer, diavetítő a megvilágításhoz             

Eszköz: Ceruza, egyenes és egyenlő oldalú háromszögvonalzó, körző.  

2.  Testcsoport vetületi és axonometrikus ábrázolása AF 49/A             

Cél :  Jártasság kialakítása a vetületi ábrázolásban.     

 Előkészítés: Modellek kikészítése  

 Technikák: ceruza             

 Szemléltetés:       

3. AF 50 Centrális perspektíva      

Cél :  Perspektív tanulmány.             

 

 Előkészítés: Szemléltető táblák kikészítése   

Technikák:ceruza

 Szemléltetés: falitábla táblai rajz     

4. Két  iránypontos perspektíva.     

Cél :  Ábrázolási konvenciók elemi szabályainak alkalmazása   

 

 Előkészítés: Falitáblák kihelyezése.

 Technikák: Ceruza             

 Szemléltetés: Falitábla      

dec.         Folytatás              

 

Cél : Perspektív szerkesztés             

 Előkészítés: Szemléltető táblák kihelyezése.

 Technikák: ceruza

Ívelt formák perspektív szerkesztése              

 Szemléltetés: falitáblák, táblai rajz  

2.            A FAL  KF 114.

Cél: Fantáziafejlesztés

Előkészítés: padrendezés

 

Technika: rajz, plasztika

3.            A Falak befejezése

jan.          Eltolások AF 53

Cél : A Lantos feladatsor előkészítése.          

 Előkészítés:  Vonalzók,körők kiosztása. falitáblák kihelyezése 

 

Elméleti bevezetés              

Illusztráció Kassák vershez.

Geometriai játék. 

Véletlenszerű szerkesztés 

+ Kassák Lajos: Festményeim előtt /Illusztráció/

 +Eltolás  Epikus rajz.         

 Technikák: AT. Főleg a filctoll ajánlott         

 Szemléltetés: Dia, falitábla /Kassák vers/ Táblai rajz  

2.            Jelek származtatása AF 54.          

Cél : Absztrakt képi gondolkodás fejlesztése.

 Előkészítés: Körzők, vonalzók kikészítése.   

 Technikák: AT. Főleg a filctoll ajánlott.        

 Szemléltetés: Táblai rajz   

 

3.            Egyszerű műveletek a jelekkel     

Cél : Abszatrakt képi gondolkodás fejlesztése Előkészítés:

Körzők,vonalzók kikészítése.           

 

Technikák: AT. Főként a filctoll ajánlott       

 Szemléltetés: Táblai rajz   

Febr.      Sorolás

Cél : Absztrakt képi gondolkodás fejlesztése

 Előkészítés: Körző, vonalzó kikészítése.       

 Technikák: AT   

 

 Szemléltetés: táblai rajz     

2.            Permutáció        

Cél : Absztrakt képi gondolkodás fejlesztése.

 Előkészítés: Körző, vonalzó kikészítése.       

 Technikák: AT   

 Szemléltetés: Táblai rajz   

3.            Csúsztatás          

Cél : Absztrakt képi gondolkodás fejlesztése.

 Előkészítés: Körző, vonalzó kikészítése.       

 Technikák:AT    

 Szemléltetés: Táblai rajz   

4. Témafeldolgozások a Lantos rendszerben

Cél : A feladatsor tanulságainak összegzése.               

 Előkészítés: Vonalzó, körzők kikészítése. Nagy papírlapok leszabása.   

 Technikák:          

 Szemléltetés:       

márc.       Szabad képzettársítások

Cél : Fantáziafejlesztés.

 Előkészítés: Diasor bekészítése.     

 Technikák: AT   

 Szemléltetés: Diasor          

 

2.            Kompozíciók      

Cél : Alkotó munka            

 Előkészítés: eszközök kikészítése.  

Kompozíciók        181

Ékszerkészítés     

 Technikák:          

 Szemléltetés:       

3.            Belső tér rajza  

Cél : látvány utáni tanulmány.         

 Előkészítés: Padrendezés.Technikák: Ceruza               

 Szemléltetés: Táblai rajz   

4.            Különleges nézőpontok.  

Cél : Látvány utáni tanulmány.        

 Előkészítés: +     

Technikák: Vonalas eszközök.         

 Szemléltetés: Táblai rajz.  

ápr.         Fény-árnyék      

Cél : Tónusos tanulmány. 

 Előkészítés: Modellek kikészítése. 

Megvilágított csendélet rajza.         

+ Árnyékportré készülhet.                

+ Egy korábbi képnek készíthetjük el a fény-árnyék hatásra épülő változatát.      

+ Fényképezőgéppel a kezünkben is kereshetünk fény-árnyék témát.    

+ Átvitt értelemben is megfogalmazhatjuk a témát: +A fény mellett ott az árnyék.               

Technikák: Tetszés szerint.              

 Szemléltetés: Dia.              

máj.        Épületrajz           

Cél :  látvány utáni tanulmány.        

 Előkészítés: Rajzlapok felrajzszögezése.

 

 Technikák: Ceruza             

 Szemléltetés: Táblai rajz.  

2.            Épület akvarell  

Cél : Külső tér tanulmány.

 Előkészítés: Rajzlapok felrajzszögezése.       

 Technikák: Akvarell          

 Szemléltetés:  Dia              

2.            Tájkép rajza       

Cél : Látvány utáni tanulmány.        

 Előkészítés: Rajzlapok felrajzszögezése.       

 Technikák: Ceruzarajz       

 Szemléltetés: Dia

3.            Tájkép akvarell 

Cél : Látvány utáni festés.

 Előkészítés: Rajzlapok felrajzszögezése.       

 

 Technikák:

 Szemléltetés:       

4.            Épület feldolgozás

Cél: alkotó munka

+  Babits: Jónás imája

+ Egy különös város.

 Egy kép linóba metszése

Június 1. Metszés

2. Metszés, nyomtatás

 

8.osztály.

szept.     Fák,ceruzarajz /kréta,stb/              

Cél : kiindulópont biztosítása a művészettörténeti tanulmányokhoz.      

 Előkészítés: Rajzlapok felrajzszögezése, festőkészlet, vizesüveg stb. összekészítése.        

 Technikák: Ceruza, pasztell, akvarell, tus, nádtoll, szén, stb.    

 Szemléltetés: Diasor          

2.            Fák,akvarell       

Cél :  Kiindulópont biztosítása a későbbi expresszionista tanulmányokhoz.         

 

 Előkészítés: Rajzlapok felrajzszögezése. Vizesüvegek, festőkészlet összekészítése            

 Technikák: Akvarell, gouache.       

 Szemléltetés: Dia

3.            Feflexek egy kockán, csendéleten

Cél: A reflexe keletkezésének megfigyelése, rögzítése

Technika: akvarell, színes ceruza.

 akvarell

4. Impresszionista  csendélet

Cél : Művészettörténeti tanulmány.               

Szövegdoboz:  Előkészítés: Padrendezés, modellek.              

Pointillista tanulmány        

Technikák: Akvarell, pasztell, tempera.          

 Szemléltetés: Diasor, impresszionista falitábla

okt.         Expressziv akvarell          

Cél : Művészettörténeti tanulmány 

 

 Előkészítés: Csendélet berendezése, diasor, falitábla bekészítése           

Illusztráció: Ady Endre: Fekete Zongora       

 Technikák Akvarell, tempera, tus   

 Szemléltetés Diasor, falitábla          

Eszköz: Tus, akvarell, tempera, pasztell.        

2.            A fej     

Cél : Kiindulópont a későbbi munkákhoz.     

 Előkészítés: Tükrök kikészítése      

 Technikák: ceruza             

 Szemléltetés: dia, falitábla.               

3.            Résztanulmányok Önarckép         

Cél : látvány utáni tanulmány          

 Előkészítés: tükrök kikészítése.       

 Technikák: AT   

 Szemléltetés: falitábla, táblai rajz.   

4.            Arckifejezések  

Cél : Játékos látvány utáni tanulmány.          

 Előkészítés: Tükrök kihelyezése.    

 Technikák: AT   

 Szemléltetés:  +  

nov.         Tónusjátékok     

Cél : Tónusozó technika fejlesztése.              

 Előkészítés: Tükrök kihelyezése.    

 Technikák: Tetszés szerint              

 Szemléltetés: Falitábla      

2.            Önarckép befejezése        

Cél : Alkotó munka            

 Előkészítés: Tükrök, eszközök, modellek.     

+ Egy fintor, grimasz, mosoly, stb. megrajzolása.

+ Sorozat rajzolása különféle arckifejezésekről.

+  Maszk tervezése,           

+  Raszteres rajz a fejről     

+  Fej környezettel.             

+ Színekkel jelzett tulajdonságok.   

+ Corso: Középkori anatómia           

+ Hasonlatok szabadon    

 Technikák: Szabadon       

 Szemléltetés: Dia, falitábla               

3.            Befejezés, Fej mintázása

4.            Fej mintázása.

dec.         Mozdulatvázlatok

Cél : Látvány utáni tanulmány.        

 Előkészítés: padrendezés.

 Technikák: ceruza             

 Szemléltetés: dia. Táblai bemutató.

2.             Kroki   

Cél :  Látvány utáni tanulmány.       

 Előkészítés: padrendezés.

 Technikák:  rajztoll, ecset, filctoll, golyóstoll.

 Szemléltetés        

3.            Modell belső térben,ceruza            

Cél :  Látvány utáni tanulmány.       

 Előkészítés: padrendezés.

 Technikák: ceruza.            

 Szemléltetés: dia.               

jan          Modell belső térben,akvarell          

Cél :  Látvány utáni tanulmány.       

 Előkészítés: Padrendezés.

 Technikák: akvarell, gouache.        

 Szemléltetés        

2.            Cezanne. Modulációs gyakorlatok

Cél :Művészettörténeti jártasság kialakítása, finom moduláció.

 Előkészítés: Diasor, falitáblák kikészítése, csendélet beállítás  

Átmenetek / Mozgásjáték /

Technikák: akvarell, de inkább gouache.       

 Szemléltetés: dia, falitábla

3.            Egy +realizáció  Cezanne nyomán

Cél: Kompozíciós és művészettörténeti tanulmány

Előkészítés: csendélet berendezése

Technika: akvarell, tempera, színesceruza.

febr.       Matisse és a Fauves          

Cél:  művészettörténeti tanulmány. 

 Előkészítés: Diasor.           

Technikák: Akvarell, tempera, gouache.        

 Szemléltetés: Diasor. Falitábla        

2.            A Posztimpresszionizmus             

Cél : Művészettörténeti tanulmány 

 Előkészítés: Diasor            

Technikák: szabad technika.            

 Szemléltetés: Diasor, falitáblák.      

3.            Analitikus kubizmus      

Cél : Művészettörténeti tanulmány 

 Előkészítés: Diasor bekészítése.     

Technikák: szabad technika.            

 Szemléltetés: Diasor, falitáblák.      

4.             Szintetikus kubizmus

Cél : Művészettörténeti tanulmány 

 

 Előkészítés: Diasor bekészítése.     

Technikák: szabad technika.

 Szemléltetés: Diasor, falitáblák.      

márc. .   Absztrakció /A mondriani ut/        

Cél: Művészettörténeti tanulmány  

 Előkészítés: Diasor bekészítése.     

Technikák: szabad technika.

 Szemléltetés: diasor, falitáblák        

2.            Absztrakció /Kandinszkij/            

Cél : Művészettörténeti tanulmány 

 Előkészítés: Diasor bekészítése.     

Technikák: szabad technika.

 Szemléltetés: Diasor, falitáblák.      

3.            A szürrealizmus

Cél : Művészettörténeti tanulmány.

 Előkészítés: Diasor bekészítése.     

A/ változat. Dramatikus játék           

B/ változat Művészettörténeti indítás.           

Technikák: szabad technika.            

 Szemléltetés: diasor, falitábla.         

4.            Szürrealista montázsok

Cél : Művészettörténeti tanulmány 

 Előkészítés: Diasor bekészítése.     

Technikák: Montázs.         

 Szemléltetés: Diasor.         

ápr.         Frottázs              

Cél : Alkotó munka            

 Előkészítés: Grafitrudak kikészítése.              

+ Kitesszük magunk elé a képet, és lemásoljuk.

+ Ha az arányokon nem szeretnénk változtatni, ablaküvegen át rajzoljuk.             

+ Fénymásolóval is másolhatunk, majd a másolatot kiszínezhetjük.        

+ Fénymásolóval áttetsző fedőlapon át csökkentett tónusú képet kaphatunk,     

Technikák: grafitrúd, ceruza             

 Szemléltetés: +   

2.            Átrajzolás           

Cél : Alkotó munka.           

 Előkészítés: +     

Technikák: Szabadon.       

 Szemléltetés: +   

3.            Metszetterv készítése

Cél : alkotó munka              

 Előkészítés: +     

Technikák: viaszkaparás

 Szemléltetés: +   

máj.        Linómetszet

 Előkészítés:  készletek elkészítése  

Technikák: linó

 Szemléltetés: metszetek

2.            Metszés, nyomtatás

3.            Képversek

Cél: a montázsok "megszövegezése "4.          Objet/Tárgy átalakitás/   

Cél : Művészettörténeti tanulmány 

 Előkészítés: Diasor bekészítése.     

Technikák: szobrászati eszközök.    

 

 Szemléltetés: diasor.         

jún..        Egyéb irányzatok               

 Cél: Művészettörténeti tanulmány

 Előkészítés: Diasor bekészítése.     

Szemléltetés: diasor.          

Technikák: AT.   

2.            Búcsú óra