Széchenyi körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény képzőművészeti tagozata

Átszerkesztés alatt!

Az iskola honlapja http://szechenyipiros.hu/

Információk a vizuról Kádár - Csomor Gábornál: https://www.facebook.com/search/top/?q=g%C3%A1bor%20k%C3%A1d%C3%A1r-csomor

5000 Szolnok, Széchenyi krt. 10 Tel: 56 422 886 email: vizuszol@freemail.hu

Hivatalosan: "Az iskola a képző- és iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő tanulók képességeinek fejlesztésére jött létre, biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés széles körben segíti a vizuális kultúra iránt fogékony tanulók fejlődését. Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, vizuális tapasztalataira építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a tanulók képességeiktől és szorgalmuktól függően fejleszthetik vizuális műveltségüket és a különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. "

Személyesen: Itt festhetsz hatalmas vagy mikroszkópikus ecsetekkel, téphetsz, szaggathatsz nyomódúccá mindenféle anyagokat, vagy metszegethetsz elmélyülten, finom, míves vonalhálókat, dolgozhatsz a makett műhely kéziszerszámaival, gépeivel, képzőművészeti könyvekbe bújhatsz, fotózhatsz, animálhatsz Kádár-Csomor Gábor osztályaiban. Nem csak azért, hogy képzőművész, építész, asztalos, stb. életpályádhoz megkapd a szükséges alapokat, hanem, hogy legyen egy hely, ahol valamit igazán végig tudsz csinálni. "Igazán, csakugyan!"

Rövid bemutatkozás

Az iskola története

  

Tantervi program

Pedagógiai adatbázisunk:

http://www.http://szavaiistvan.x3.hu/weblapkapcsoskonyv/index.html  

 

Az iskolában használt anyagok, eszközök jegyzéke