Vissza a kezdőoldalra

Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

( alias: Vizu)

Email: vizuszol@freemail.hu

 

Iskolánk 1996-ban magániskolaként alakult, a kengyeli általános iskola igazgatója, Németh Lajos indította, részben vállalkozási, részben idealisztikus célokból. Utóbbiakat vastagon megtámogatták a megyében működő iskolai képzőművészeti műhelyek.  Kunszentmártonban Gácsi Anna, Törökszentmiklóson Sindel Mihály, Szolnokon Bíró Mária, Csík Terézia,  Kaposvári Kázmérné, Szávai István vezetett jól működő műhelyeket. A két cél szerencsés ötvöződésének következtében néhány év alatt az egyik legjobban felszerelt művészeti iskolává válhattunk.

A tárgyi feltételek kialakításában az iskola a nehezebb utat választotta. Megpróbáltuk valamennyi partnerként jelentkező iskola rajz szaktermét a művészeti iskolákra kötelező jegyzék szerint felszerelni. Minden épületünkben található linóprés, tűzzománc kemence, stb.

( A Szolnokon megrendezett Országos Művészetoktatási Kongresszus résztvevői mintaszerűnek, értékelték iskolánk felszereltségét.A tárgyi feltételek megteremtéséhez komoly segítséget kapunk városi illetve országos vállalatoktól. Borovi rt. Szoltisz Nyomda, Tisza Nyomda kft, Budacolor rt. Pannon Aldra, stb.)

A személyi feltételek biztosításában az iskola szintén a nehezebb utat választotta. Ahol lehetőség volt rá, az általános iskola rajztanáraira bíztuk az alsóbb évfolyamok vezetését. Ideális esetben (pl. a Széchenyi krt-i Ált. Iskolában.) a tanárok fél állásban az iskola, másik fél állásban a Művészeti Iskola alkalmazottai. Ez az általános iskolának azért előnyös, mert a tanár délelőtti óráin is használhatja a művészeti iskola eszközeit, az iskola eleve magasabb képzettségű, motiváltságú tanárt kap, két tanár oszthatja meg egymás közt a feladatokat, az művészeti iskolának pedig azért előnyös, mert a tantárgy növekvő helyi tekintélye biztosíthatja a művészeti iskolai utánpótlást.

Sajnos a törvényi szabályozás hiányosságai miatt gombamód kezdtek szaporodni az olyan "művészeti iskolák", ahol  eluralkodott az első cél. Az állam védekezett is a maga módján. A minőség mérésére, érzékelésére képtelennek bizonyulván egyre kevesebb pénzt biztosított az egyes iskolák számára, míg végül már lehetetlenné vált az önálló intézményfenntartás. Ekkor a települések önkormányzatai vették át az ott működő telephelyek fenntartását.  Szolnoki telephelyeink a Széchenyi krt-i Általános Iskola tagozataként működtek tovább. Azaz végül is visszatértünk oda, ahonnan elindultunk, hiszen az Önálló Vizuális Alapiskola indításakor a Széchenyi krt-i telephely rendelkezett a leggazdagabb műhelyháttérrel, legrészletesebb oktatási programmal.

Műhelymunka jelenleg a festészet-grafika tanszakon

Az osztályok átlag létszáma 15 fő.

 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megalakulásával pedig végképp egységessé vált a több telephelyen működő művészeti tagozat.

A szülőkkel való kapcsolattartás jellegzetes formája alakult ki, a gyermekeikért érkező szülők beülhetnek a foglalkozásokra, megfigyelhetik a munka utolsó fázisát, segítenek összepakolni, közben, illetve a foglalkozás után megbeszélhetik az aktuális problémákat. Kiállításokon, tanulmányi versenyeken rendszeresen szerepelnek, nyernek díjakat tanulóink. Felvételire felkészített tanulóinkat az elmúlt évben, nagy százalékban felvették a megcélzott szakközépiskolába.

Lakóhelyünkért programunk során folyamatosan végezzük a városi közintézmények falainak díszítését. ( Megyei Rendőrkapitányság,  Széchenyi városrészi orvosi rendelő, Hetényi Géza Kórház,  Polgármesteri hivatal, Óvodai és Bölcsődei központ, és más intézmények falaira kerültek fel képeink.

A Tiszaparti Sétányon,  a Belvárosi Nagytemplom hátsó kerítésére illetve a Kamasztanya falaira készítettünk festménysorozatokat, összesen mintegy ezer négyzetméteren.

Az iskola a központja a Vizuálpedagógiai Kapcsoskönyv c. vizuális kultúra oktatást fejlesztő programnak. http://szavaiistvan.x3.hu/weblapkapcsoskonyv/index.html

Az elmúlt években több városi program számára is helyet biztosítottunk. ( Aba-Novák Művelődési Központ: Virtuális Szolnok, Szolnoki Művésztelep: Nyugatvég program)

Az iskola grafika műhelyében a városi iskolák rajztanárai igényes körülmények közt nyomtathatják le kiállításra szánt grafikai anyagaikat, képkeretezéshez, egyéb eszközkészítéshez kaphatnak segítséget. Sokszorosító grafika műhelyünket időnként a Művésztelep alkotói is igénybe veszik.